s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Nølev 1735-69


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765


1735

fol 226
Oluf Christensens hustru af Nølev (begravet)
Anders Nielsens Jens af Assedrup (begravet)
Rasmus Sørensens Søren af Nølev - 2 uger
fol 227
Anders Jørgensens barn af Assedrup - Jørgen
Morten Lauritsens barn af Nølev - Poul
Niels Rasmussens barn af Nølev - Anne
Søren Christensens barn af Assedrup - Ove
Anders Nielsens barn af Assedrup - Jens (døde strax)
Rasmus Sørensen Boelsmands barn af Nølev - Søren
Anders Jørgensens hustru Inger Eskildsdatter af Assedrup (introduceret)
Peder Jensen Væver af Cane og Apelone Christensdatter af Nølev (trolovet)
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Peder Jensen Væver af Cane og Apelone Christensdatter af Nølev (copuleret)
Niels Rasmussens hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Maren Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter af Assedrup (introduceret)
Ingild Rasmussens hustru Ingeborg Michelsdatter af Nølev (introduceret)
fol 228
Ingild Rasmussens barn af Nølev - Michel

1736
fol 226
Niels Rasmussen af Nølev - 62 år
fol 227
Jens Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Andersen og Maren Christensdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Andersen og Maren Christensdatter af Nølev (copuleret)
Anders Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Knudsens hustru af Assedrup (introduceret)
Anders Jørgensens hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Nølev (introduceret)
fol 228
Jens Sørensens barn af Assedrup - Jens
Anders Nielsens barn af Assedrup - Jens
Niels Knudsens barn - Michel
Rasmus Sørensens barn - Maren
fol 229
Anders Borres datter - Johanne

1737
fol 230
Rasmus Christensens barn - Sidsel
Christen Tonnings barn af Nølev - Peder
Oluf Christensens barn - (navn og faddere mangler)
Søren Pedersens barn - Mads
Michel Overgaards barn - Sidsel
Søren Christensens barn af Assedrup - Simon
Søren Andersens datter af Nølev og Rasmus Smeds søn af Nølev (trolovet)
Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter af Nølev (copuleret)
fol 231
Oves hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Christensens hustru af Nølev (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Nølev (introduceret)
Søren Pedersens hustru (introduceret)
Michel Overgaards hustru af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Knudsens Maren - 2 år
Anders Nielsens Jens - 6 mdr
Ove Simonsens dødfødte barn af Assedrup (begravet)
Christen Tonnings barn Peder (begravet)
Anders Nielsens barn af Assedrup (begravet)
smedens søn af Assedrup (begravet)
Rasmus Andersens Niels af Nølev (begravet)
fol 232
Kirsten Nielsdatters uægte barn - Kirsten (Søren Nielsen Soldat af Assedrup)

1738
fol 233
smedens barn af Assedrup - Rasmus
Christen Tonnings barn af Nølev - Kirsten
Rasmus Andersens barn af Nølev - Niels
Oluf Christensens barn af Nølev - Mette
Niels Christensen Vibe af Tulstrup sogn og Maren Jensdatter af Nølev (trolovet)
Simon Jacobsen af Nølev og Birthe Sørensdatter af Assedrup (trolovet)
Niels Christensen Vibe af Astrup og Maren Jensdatter af Nølev (copuleret)
Simon Jacobsen af Nølev og Birthe Sørensdatter af Assedrup (copuleret)
fol 234
Jens Sørensens hustru af Assedrup (introduceret)
smedens hustru af Assedrup (introduceret)
Christen Tonnings hustru af Nølev (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Nølev (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Nølev (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens dødfødte barn (begravet)
Ingild Rasmussens barn Jens af Nølev (begravet)
M. Overgaards hustru af Nølev (begravet)
Anne Pedersdatter af Assedrup (begravet)
Jens Rasmussens søn af Nølev (begravet)
fol 235
Kirsten Nielsdatter af Assedrup som udlagde Søren Nielsen Soldat (public absolveret)
Bodil Jensdatter som udlagde Rasmus Nielsen af Assedrup (public absolveret)
Rasmus Nielsen (public absolveret)

1739
fol 236
Anders Jørgensens barn af Assedrup - Birthe
Rasmus Sørensens barn af Nølev - Anne
Jens Sørensens barn af Assedrup - Søren
Anders Nielsens barn af Assedrup - Anne
Niels Knudsens barn - Simon
Rasmus Christensens barn af Nølev - Karen
Søren Nielsen Soldat og Kirsten Nielsdatter begge af Assedrup (copuleret)
Michel Eskildsen og Anne Knudsdatter af Nølev (copuleret)
fol 237
Anders Borres hustru af Assedrup (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Assedrup (introduceret)
Ove Simonsens hustru af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
Rasmus Christensens hustru af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens dødfødte søn (begravet)
Ove Simonsens navnløse barn (begravet)
Morten Lauritsen af Nølev (begravet)

1740

Top


fol 237
Christen Tonnings barn af Nølev - Christian
Jens Rasmussens barn af Assedrup - Karen
Anders Nielsens barn - Helle
Rasmus Andersens barn af Nølev - Anders
Søren Christensens barn af Assedrup - Anne
Søren Pedersens barn af Nølev - Mette
Hans Pedersen af Bovlstrup og Maren Simonsdatter af Nølev (copuleret)
Jens Simonsen og Anne Sørensdatter begge af Nølev (copuleret)
fol 238
Jens Rasmussens hustru af Assedrup (introduceret)
hyrdens hustru af Nølev (introduceret)
Simon Jacobsens hustru af Nølev (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru af Assedrup (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Nølev (introduceret)
Jørgen Knudsen af Nølev (begravet)
skolemesterens hustru af Nølev (begravet)
Karen Christophersdatter af Nølev (begravet)
Rasmus ?sens børn af Nølev Maren Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter (begravet)
Anders Nielsens datter Helle af Assedrup (begravet)
Christen Hjulmands hustru (begravet)

1741
fol 238
Anders Borres barn af Assedrup - Mette
Simon Jacobsens barn af Nølev - Søren
Niels Nielsens barn - Mette
Anders Nielsens barn - Mette
Søren Pøels hustru af Assedrup (begravet)
Søren Rask af Nølev (begravet)
en stakkels mand fra Holtbro som døde i Assedrup (begravet)
Simon Overgaard (begravet)
Kirsten Mortensdatter af Nølev (begravet)
fol 239
Rasmus Sørensens barn - Maren
Jens Simonsens barn af Nølev - Inger
hyrden Jørgen Jensens barn af Nølev - Byrre
Oluf Christensens barn af Nølev - Anne
Niels Knudsens barn af Assedrup - Jens
Ove Simonsens barn af Assedrup - Birthe
Jens Rasmussens hustru af Nølev (introduceret)
Simon Jacobsens hustru af Nølev (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Nølev (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
Jens Simonsens hustru af Nølev (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Nølev (introduceret)
fol 240
Rasmus Poulsen og Kirsten Mogensdatter begge af Nølev (trolovet)
Rasmus Poulsen og Kirsten Mogensdatter (copuleret)

1742
fol 240
Jens Nørgaards barn af Assedrup - Johanne
Rasmus Poulsens barn - Kirsten
Jens Sørensens to børn af Assedrup - Niels og Karen (døde strax)
Anders Nielsens barn af Assedrup - Karen
Jens Overgaards barn af Nølev - Maren
overstreget post: Jens Sørensens barn af Assedrup - Niels
Jens Sørensens to børn Niels og Karen (begravet)
Jens Sørensens tredie barn som var dødfødt (begravet)
Ingild Rasmussen af Nølev (begravet)
M. Overgaards enke af Nølev (begravet)
Karen Sørensdatter af Assedrup (begravet)
Jens Rasmussens dødfødte datter af Nølev (begravet)
fol 241
Hans Andersen af Kysing og Kirsten Simonsdatter af Nølev (copuleret)
Mogens Simonsen af Gosmer og Anne Sørensdatter af Assedrup (copuleret)
Jens Knudsen og Ingeborg Michelsdatter begge af Nølev (copuleret)

1743
fol 241
Laurs Christensen og Birthe Jensdatter af Nølev (copuleret)
Jens Jensen Skrædder af Pøel og Anne Gerichsdatter af Nølev (trolovet)
Jens Jensen af Synnedrup og Anne Gerichsdatter af Nølev (copuleret)
Niels Nielsen og Margrethe Rasmusdatter af Assedrup (copuleret)
Jens Pøel og Christine Pedersdatter begge af Assedrup (copuleret)
Laurs Christensens barn af Nølev - Christen
Jens Sørensens barn af Assedrup - Niels
Anders Jørgensens barn af Assedrup - Eskild
Rasmus Christensens barn af Nølev - Mette
Søren Pedersens barn af Nølev - Peder
Rasmus Poulsens barn - Mogens

1744
ingen poster - fol 242-45 mangler

1745

Top


fol 246
Rasmus Poulsens barn af Nølev - Johanne
Laurs Christensens barn af Nølev - Maren
Jens Sørensens barn af Assedrup - Knud
Jens Nørgaards barn af Assedrup - Anne

1746
fol 246
Rasmus Simonsen og Kirsten Olufsdatter af Assedrup (copuleret)
Jens Sørensens barn af Assedrup - Anne
Anders Jørgensens barn af Assedrup - Kirsten
Jens Overgaards barn af Nølev - Anne
Ove Simonsens barn af Assedrup - Maren
Rasmus Nielsens barn af Nølev - Hans
Niels Nielsens barn af Nølev - Anne
fol 247
Ove Simonsens Maren af Assedrup (begravet)
Jacob Skolemesters barn - Oluf
Anders Nielsens barn af Assedrup - Kirsten
Jens Sørensens barn af Assedrup - Anne
Rasmus Sørensens barn af Nølev - Anne

1747
fol 247
Rasmus Overgaards barn - Maren
Rasmus Poulsens barn af Nølev - Poul
Rasmus Nielsens barn af Nølev - Hans
Rasmus Nielsens barn Hans (begravet)
Søren Christensens dødfødte barn (begravet)
Søren Pøel (begravet)
fol 248
Jens Overgaards barn af Nølev - Kirsten

1748
fol 248
Ove Simonsens barn af Assedrup - Søren
Jens Nørgaards barn af Assedrup - Rasmus
Niels Nielsens barn af Assedrup - Rasmus
Niels Knudsens barn af Assedrup - Peder
Søren Christensens barn af Assedrup - Erich
Rasmus Overgaards barn - Kirsten
Søren Rasmussen Hyrde af Assedrup (begravet)
hyrden Jørgen Zachariasen af Assedrup (begravet)
Rasmus Christensens Mette af Nølev (begravet)
Anne Jensdatter af Nølev (begravet)
Søren Nielsens navnløse tvillingesønner af Nølev (begravet)
Rasmus Sørensens datter af Nølev (begravet)
Jens Pøels Anne af Assedrup (begravet)
Anders Nielsens barn af Assedrup - Simon
Laurits Christensens barn af Nølev - Mette
fol 249
Michel Olufsen af Odder og Anne Michelsdatter af Nølev (copuleret)
Oluf Sørensen af Torrild og hans fæstemø fra Assedrup (copuleret - i Torrild kirke)
Michel Skomager fra Odder og Anne Sørensdatter af Rude (copuleret)

1749
fol 150
Rasmus Nielsens uægte barn - Inger
Jens Sørensens barn af Assedrup - Jens
Rasmus Borres barn af Nølev - Dorthe
Jens Pøels barn af Assedrup - Peder
Anne Hansdatter af Nølev (begravet)
Rasmus Nielsens Inger af Assedrup (begravet)
Anders Borres navnløse søn (begravet)
en stakkels mand Anders fra Trige (begravet)
Anders Hansen (begravet)
Knud ?sens hustru af Nølev (begravet)
Niels Smed af Assedrup (begravet)
Peder Lund af Tvenstrup og Margrethe Michelsdatter af Nølev (copuleret)
Rasmus Nielsen og Mette Sørensdatter begge af Assedrup (copuleret)?
Peder Sørensen og Kirsten Jensdatter af Nølev (copuleret)

1750

Top


fol 151
Søren Smeds barn af Assedrup - Niels
Karen Rasmusdatters uægte barn - Else Marie (Hans Pedersen)
Rasmus Poulsens barn af Nølev - Jens
Anders Borres barn af Assedrup - Jens
Rasmus Nielsens barn af Nølev - Niels
overstreget post: Eske Simonsens barn af Nølev - Simon
Balle Rasmus af Nølev (begravet)
Christen Smeds hustru af Nølev (begravet)
Johanne Simonsdatter af Assedrup (begravet)
Anne Michelsdatter af Malling som udlagde Jens Rasmussen Landsoldat (public absolveret)
Peder Jørgensen af Torrild og Johanne Jensdatter af Nølev (copuleret - i Odder kirke)
Jens Mortensen og Mette Nielsdatter af Nølev (copuleret)
Rasmus Nielsen og Maren Hansdatter (copuleret)
Rasmus Jacobsen og Sidsel Simonsdatter (copuleret)

1751
fol 152
Jens Nørgaards barn af Assedrup - Jens
Eske Simonsens barn af Nølev - Simon
Laurits Christensens barn af Nølev - Jens
Jens Sørensens barn af Assedrup - Erich
Rasmus Nielsens Niels af Nølev (begravet)
Niels Michelsens hustru af Nølev (begravet)
Anders Nielsens Kirsten af Assedrup (begravet)
Søren Christensen af Assedrup (begravet)

1752
fol 152
Søren Smeds barn af Assedrup - Peder
Rasmus Mogensens barn af Nølev - Margrethe
Anders Nielsens søn Rasmus (begravet)
Laurits Smed af Nølev (begravet)
Rasmus Borres datter af Nølev (begravet)
Maren Michelsdatter af Synnedrup som udlagde Knud Nielsen af Assedrup (public absolveret)
Knud Nielsen af Assedrup (public absolveret)
fol 153
Rasmus Poulsens barn af Nølev - Anne
Rasmus Nielsens barn af Nølev - Niels
Niels Nielsens barn af Assedrup - Anne
Rasmus Borres barn af Nølev - Maren
Anders Borres barn af Assedrup - Peder

1753
fol 153
Jens Pøels barn af Assedrup - Rasmus
hyrdens barn af Nølev - Rasmus
Stephan Christensen og Birthe Jensdatter af Nølev (copuleret)
Søren Nielsen og Mette Knudsdatter begge af Nølev (copuleret)
Jacob Mogensen af Bovlstrup og Maren Sørensdatter af Nølev (copuleret)
fol 154
Rasmus Smeds kone af Nølev (begravet)
Rasmus Smed af Nølev (begravet)
Claus Clausens dødfødte datter (begravet)
Hans Christensen af Assedrup (begravet)
Christen Smed af Nølev (begravet)
Hans Christophersen af Nølev (begravet)
Stephan Christensens barn af Nølev - Anne

1754
fol 154
Rasmus Nielsen Husmands barn af Nølev - Bodil
Rasmus Poulsens barn af Nølev - Simon
Jens Nørgaards Birthe (begravet)
Rasmus Nielsens Bodil (begravet)
Simon Simonsens hustru af Nølev (begravet)
Rasmus Svensen som tjente Michel Overgaard i Nølev (begravet)
Rasmus Lauritsen og Kirsten Sørensdatter af Assedrup (copuleret)
Eske Nielsen af Svejgård og Sidsel Mortensdatter af Nølev (copuleret)
fol 155
overstreget post: Rasmus Poulsens barn af Nølev - Anne
Jens Rasmussens barn af Nølev - Rasmus
Rasmus Lauritsens barn af Assedrup - Laurits
smedens barn af Assedrup - Karen
Henrich Hansens barn - (navn mangler)

1755

Top


fol 155
Claus Clausens barn - Karen
Henrich Hansens barn - Trine
Henrich Hansens barn Trine (begravet)
hr Jesper Hutfeldt (begravet)
fol 156
Niels Nielsens barn af Assedrup - Niels
Rasmus Nielsens datter af Nølev - Dorthe
Anders Jørgensens barn - Søren
Rasmus Hjulmands barn - Rasmus
Jens Nørgaards datter af Assedrup - Kirsten
Jens Rasmussens (resten af posten mangler)

1756
fol 156
Jens Pøels datter af Assedrup - Else
Rasmus Overgaards datter af Nølev (begravet)
Rasmus Overgaards søstersøn Simon af Nølev (begravet)
Anders Borres barn af Assedrup (begravet)
Rasmus Poulsens søn Simon af Nølev (begravet)
Jens Nørgaards moder Karen Simonsdatter af Assedrup (begravet)
fol 157
Henrich Hansens datter - Trine

1757
fol 156
Anne Jensdatters uægte navnløse datter (begravet)
Anne Jensdatter af Assedrup som udlagde Peder Nielsen Soldat i Assedrup (public absolveret)
fol 157
Anne Jensdatters uægte datter - (navn mangler, døde strax)
smedens datter af Assedrup - Anne
Rasmus Gerichsen og Maren Bertelsdatter begge af Nølev (copuleret)
Knud Nielsen og Anne Ovesdatter af Assedrup (trolovet)
Oluf Pedersen og Karen Jensdatter af Assedrup (trolovet)
Knud Nielsen og Anne Ovesdatter af Assedrup (copuleret)
Peder Olufsen af Snogdrup og Ellen Michelsdatter af Assedrup (trolovet)
Oluf Pedersen og Karen Jensdatter af Assedrup (copuleret)

1758
fol 157
Rasmus Nielsens barn af Nølev - Anne
smedens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Thomsen af Dyngby og Maren Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Nielsens hustru af Nølev (introduceret)
Jens Rasmussens datter - Anne Cathrine
Peder Olufsen af Snogdrup og Ellen Michelsdatter af Malling (copuleret - i Malling kirke)
Jens Rasmussens datter Anne Cathrine af Nølev (begravet)

1759
fol 158
Rasmus Overgaards søn af Nølev - Simon
Anders Borres søn af Assedrup - Søren
Søren Andersens barn af Assedrup - Anders
Christen Nielsen og Anne Andersdatter af Assedrup (copuleret)
Rasmus af Odder og Margrethe Sørensdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Overgaards hustru af Nølev (introduceret)
Anders Borres hustru af Assedrup (introduceret)
Søren Andersens hustru af Assedrup (introduceret)
Søren Pedersen af Nølev (public absolveret)
Henrich Hansens hustru af Nølev (begravet)
Jens Knudsen af Nølev (begravet)
Anders Soldat af Nølev (begravet)
Knud Nielsens tvillinger Simon og Niels af Assedrup (begravet)
Jens Knudsens enke af Nølev (begravet)
Rasmus Andersen af Nølev (begravet)

1760

Top


fol 158
Søren Nielsens barn af Assedrup - Søren
Jens Soldats barn af Nølev - Margrethe
Rasmus Hjulmands datter af Nølev - Bodil
Rasmus Madsen af Assedrup (begravet)
Rasmus Andersens hustru af Nølev (begravet)
Niels Borre af Nølev - 87 år
Christen Nielsen af Nølev (begravet)
Rasmus Borre af Nølev (begravet)
Peder Nielsen af Nølev (begravet)
den fattige Karen Madsdatter af Nølev (begravet)
Karen Rasmus?datter af Nølev (begravet)
fol 159
Michel Ingildsen og Sidsel Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Niels Væver og Anne Nielsdatter af Nølev (trolovet)
Anders Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Nølev (trolovet)
ovennævnte to par (copuleret)
Knud Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Jens Pøels hustru af Assedrup (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)

1761
fol 159
Knud Nielsens barn af Assedrup - Niels
Oluf Pedersens barn - Birthe
Michel Ingildsens barn af Nølev - Ingeborg
Skole Nielses datter af Nølev - Maren
Anders Sørensens barn af Nølev - Margrethe
Niels Vævers datter Maren af Nølev (begravet)
Rasmus Overgaard af Nølev - 45 år
Jens Sørensen af Assedrup - 74 år (og far til 21 børn!!)
Inger Stephansdatter af Nølev - 89 år
Jens Erichsen og Maren Hansdatter af Nølev (copuleret)
Knud Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Assedrup (introduceret)
Michel Ingildsens hustru af Assedrup (introduceret)
Skole Nielses hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Rasmussen af Snerild og Mette Olufsdatter af Nølev (copuleret)
Anders Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
Anders Pedersen og Maren Simonsdatter af Nølev (trolovet)
Anders Pedersen og Maren Simonsdatter af Nølev (copuleret)
fol 160
Søren Andersens datter af Assedrup - (navn m.v. mangler)

1762
fol 160
Søren Nielsens søn af Assedrup - Niels
Peder Nielsens barn af Assedrup - Anne
Knud Nielsens barn af Assedrup - Anne Margrethe
Anders Sørensens barn af Nølev - Karen
Anders Pedersens barn af Nølev - Anne
Michel Ingildsens barn af Nølev - Ingild
Jens Soldats barn af Nølev - Peder
Ove Sørensen af Nølev (begravet)
Anne Madsdatter af Assedrup (begravet)
Anne Jensdatter af Nølev (begravet)
Peder Nielsen og Anne Jensdatter af Assedrup (copuleret)
Søren Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Knud Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Nølev (introduceret)
Michel Ingildsens hustru af Nølev (introduceret)
hjulmandens hustru af Assedrup (introduceret)

1763
fol 161
Niels Vævers barn af Nølev - Mette
Hans Mortensens barn af Nølev - Morten
hyrden Niels Sørensens barn af Assedrup - Anne
Rasmus Sørensens barn af Nølev - Søren
Oluf Pedersens barn af Assedrup - Peder
Michel Ingildsens datter af Nølev (begravet)
Johanne Andersdatters søn A? (begravet)
Søren Andersens datter Birthe af Assedrup (begravet)
Rasmus Hjulmand og søn Rasmus af Nølev (begravet)
Niels Knudsen af Assedrup - 71 år
Anders Sørensen af Nølev - 50 år
Anders Borre af Assedrup (begravet)
Poul Hestegilders søn som døde i Nølev (begravet)
Niels Vævers hustru af Nølev (introduceret)
Rasmus Jensen af Randlev og Kirsten Nielsdatter af Nølev (trolovet)
Hans Mortensens hustru af Nølev (introduceret)
Niels Hyrdes hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Rasmussen og Mette Andersdatter af Assedrup (trolovet)
Rasmus Jensen og Kirsten Nielsdatter af Nølev (copuleret)
fol 162
Peder Jensens barn af Nølev - Karen
Niels Rasmussen af Kysing og Mette Andersdatter af Assedrup (copuleret)
Anders Jørgensen og Ingeborg Nielsdatter af Randlev (trolovet)
Kirsten Olufsdatter af Assedrup - 70 år

1764
fol 162
Søren Andersens barn af Assedrup - Niels
Niels Rasmussens datter af Assedrup - Anne
Rasmus Jensens datter af Nølev - Anne
Søren Nielsens barn af Assedrup - Anne Margrethe
Simon Simonsen af Nølev - 82 år
Niels Vævers datter af Nølev (begravet)
fol 163
Niels Vævers barn af Nølev - Niels
Knud Nielsens datter af Assedrup - Maren
Anders Jørgensen og Ingeborg Nielsdatter af Randlev (copuleret)
Knud Nielsens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Bisgaards Anne af Assedrup (begravet)
Skole Nielses søn af Nølev - 8 uger
Margrethe Rasmusdatter af Nølev - 79 år

1765

Top


fol 163
Michel Ingildsens barn af Nølev - Rasmus
Niels Bisgaards barn af Assedrup - Anders
Anne Enevoldsdatter af Assedrup (begravet)
Jens Nørgaard af Assedrup - 63 år
fol 164
Jens Rasmussens barn af Nølev - Peder
Mads Sørensens barn af Nølev - Søren
Søren Andersens barn af Assedrup - Christen
Rasmus Sørensens barn af Nølev - Niels
Hans Mortensens barn af Nølev - Jens
Niels Nielsens datter - (navn og faddere mangler)
Simon Jacobsens hustru Birthe Sørensdatter af Nølev - 62 år
Jørgen Andersens dødfødte tvillinger af Assedrup (begravet)
Anders Nielsen af Assedrup - 63 år
Frands Jensen af Balle og Kirsten Jensdatter af Nølev (copuleret)
Niels Bisgaards hustru af Assedrup (introduceret)
Søren Sørensen af Rude og Maren Laursdatter af Nølev (trolovet)
Hans Pedersen Thorenfeldt af Odder og Kirsten Michelsdatter af Nølev (trolovet)
Jens Rasmussens hustru af Nølev (introduceret)
Mads Sørensens hustru af Nølev (introduceret)
fol 165
Søren Sørensen af Rude og Maren Lauritsdatter af Nølev (copuleret)
Frands Jensen af Snerild og Anne Olufsdatter af Nølev (trolovet og copuleret)
Søren Andersens hustru af Assedrup (introduceret)
Jørgen Andersens hustru af Assedrup (introduceret)
sadelmager Hans Pedersen Thorenfeldt og Kirsten Michelsdatter af Nølev (copuleret)
Niels Schiæfer og Maren Michelsdatter af Nølev (trolovet)

1766-68
se Saksild sogn

1769
fol 166
Rasmus Jensens datter - Karen
Rasmus Sørensens datter Anne Margrethe - 11 uger
Jørgen Borres datter af Assedrup - Anne
Peder Nielsens søn af Assedrup - Jens
Søren Nielsens barn af Assedrup - Kirstine
Søren Simonsens datter af Nølev - Birgitte
Niels Bisgaards datter af Assedrup - Kirsten
Rasmus Jensens datter Karen - 8 uger
Knud Nielsens datter Maren af Assedrup - 4 år
Ove Simonsen af Assedrup - 80 år
Michel Ingildsens søn Ingild af Nølev - 6 år
Hans Mortensens datter Anne af Nølev - 9 mdr
Rasmus Laursens datter Maren af Assedrup - 11 år
Anders Pedersens hustru af Assedrup - 45 år
Oluf Pedersens søn Rasmus af Assedrup - år
en fattig karl - 50 år
Niels Bisgaards datter af Assedrup - 6 uger
Simon Nielsen og Johanne Rasmusdatter (copuleret)


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c