s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Saksild 1735-69


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765


1735

fol 76
Christen Tonnings hustru Kirsten Sørensdatter af Rude (introduceret)
Peder Erichsens hustru Anne Erichsdatter af Saksild (introduceret)
Niels Michelsen af Sander og Maren Christensdatter af Saksild (trolovet)
Niels Pedersens hustru Johanne Michelsdatter af Saksild (introduceret)
Søren Bisgaards hustru Anne Christensdatter af Kysing (introduceret)
Niels Michelsen af Sander og Maren Christensdatter af Saksild (copuleret)
fol 77
Niels Pedersens barn af Saksild - Peder
fol 78
Jens Kroghs Rasmus af Saksild - 1 år
den gl Anne Jørgensdatter af Saksild - 75 år
Jens Michelsen af Saksild - 60 år
Søren Ibsen (begravet)
Rasmus Mortensens Morten af Rude (begravet)
Niels Pedersens Peder af Saksild - 12 uger
Søren Bisgaards Christen af Kysing - 4 uger
Kirsten Olufsdatter af Saksild - 27 år
fol 79
Søren Bisgaards barn af Kysing - Christen
Jens Olufsens barn af Saksild - Bodil

1736
fol 78
Peder Erichsens Erich - 5 uger
Michel Rasmussen Husmand af Saksild - 61 år
fol 79
Michel Hjulmands barn af Saksild - Maren
Hans Hyrdes barn af Saksild - Karen
Niels Sørensens barn - Simon
Simon Olufsens barn af Rude - Peder
Michel Hjulmands hustru Inger Sørensdatter af Saksild (introduceret)
Hans Hyrdes hustru Rebecca af Saksild (introduceret)
Niels Sørensens hustru Sidsel Michelsdatter af Kysing (introduceret)
Simon Olufsens? hustru Anne Pedersdatter af Rude (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Rude (introduceret)
Søren Knudsen af Rude og Mette Thomasdatter af præstegården (trolovet)
Rasmus Basses hustru Maren Sørensdatter af Rude (introduceret)
Søren Olufsens hustru Kirsten Thomasdatter af Rude (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Søren Knudsen og Maren Thomasdatter (copuleret)
Knud Sørensen og Mette Jensdatter (trolovet)
Hans Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Erich Smeds hustru af Rude (introduceret)
Poul Jensen af Kysing og Karen Knudsdatter af Rude (trolovet)
Jens Bødkers hustru af Saksild (introduceret)
Knud Sørensen og Mette Jensdatter (copuleret)
Peder Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
ulæselig post
fol 80
Rasmus Basses barn af Rude - Kirsten
Dorthe Sørensdatters uægte barn af Rude - Rasmus
Søren Olufsens barn af Rude - Rasmus
Mads Sørensens barn - Rasmus
Jens Bødkers barn af Saksild - Søren
Jørgen Sørensens barn af Rude - Søren
Peder Erichsens barn af Saksild - Kirsten
Knud Basses barn - Kirsten
min sl hustru Mette Marie Hutfeld - 66 år
Rasmus Eskildsens søn Jens af Rude (begravet)
Niels Smeds datter Mette Marie - 7 år
Niels Jacobsens dødfødte barn af Rude (begravet)
Søren Bisgaards barn af Kysing - Maren
velærværdige mag. Poulsen (begravet)

1737
fol 83
Morten Schandorphs barn - Jacob
Jens Fenstens barn af Rude - Jens
Maren Sørensdatters uægte barn - Søren
en stakkels mands barn - Anne Margrethe
Søren Bisgaards barn af Kysing - Niels
Jacob Abrahamsens og Karen Andersdatters barn af Daugård - Abraham
Poul Jensen af Kysing og Karen Knudsdatter af Rude (copuleret)
Peder Jensen af Rude og Sidsel Nielsdatter af Saksild (trolovet)
Niels Zachariasen og Kirsten Christensdatter af Års (copuleret)
Peder Jensen og Sidsel Nielsdatter (copuleret)
Niels Zachariasen og Kirsten Christensdatter (copuleret - præstens gentagelse)
fol 84
Knud Basses hustru af Rude (introduceret)
Morten Schandorphs hustru af Rude (introduceret)
Jens Fenstens hustru af Rude (introduceret)
Søren Knudsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Erichsen af Rude (begravet)
Søren S?gaards barn Maren (begravet)
sl Michel Hjulmands datter Maren (begravet)
Jens Olufsens Bodil af Saksild (begravet)
Erich Pedersens hustru (begravet)
fol 85
Maren Sørensdatter som udlagde Christen Sørensen af København (public absolveret)
Malene Sørensdatter som udlagde Niels Michelsen af København (public absolveret)

1738
fol 86
Erich Erichsens barn - Oluf
Niels Zachariasens barn - Christen
Mads Sørensens barn - Inger
Peder Jensens barn af Rude - Maren
Oluf Christensens barn - Anne
Søren Knudsens barn af Rude - Anders? (evt Anne)
Knud Bisgaard af Odder og Lisbeth Rasmusdatter af Saksild (trolovet)
Ingild Andersen og Maren Kjær af Rude (trolovet)
Niels Michelsen af Trustrup og Kirsten Rasmusdatter af Saksild (trolovet)
Ingild Andersen af Saksild og Maren Jensdatter af Rude (copuleret)
Knud Sørensen Bisgaard af Odder og Elisabeth Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
Niels Michelsen af Trustrup og Kirsten Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
fol 87
Erich Erichsens hustru (introduceret)
Søren Bisgaards hustru (introduceret)
Niels Zachariasens hustru (introduceret)
Mads Fiskers hustru (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Rude (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Rude (introduceret)
Peder Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Erich Pedersen (begravet)
Poul Fenstens hustru af Kysing (begravet)
Jens Madsen (begravet)
Karen Rasmusdatter (begravet)
Maren Thomasdatter (begravet)
Karen Sørensdatter (begravet)
Søren Jørgensen af Rude - 89 år
Mette Andersdatter af Rude - 81 år
Niels Jacobsens dødfødte barn (begravet)
Karen Jensdatter af Saksild (begravet)
Peder Erichsens Erich af Saksild (begravet)
Anders Ingildsen af Saksild (begravet)
fol 88
Karen Sørensdatter som udlagde Søren Pedersen (public absolveret)

1739
fol 88
Simon Olufsens barn af Rude - ?
Søren Christensens barn af Rude - Søren
skolemesterens barn af Saksild - Jens
Rasmus Smeds barn af Saksild - Christen
Ingild Andersens barn af Saksild - Mette
Jens Olufsens barn af Saksild - Ingeborg
Jørgen Sørensens barn af Rude - Anne
Poul Jensen og Maren [fejl for Anne] Nielsdatter begge af Kysing (copuleret)
Søren Nielsen og Maren Jensdatter begge af Saksild (copuleret)
Søren Christensen af Randlev og Birthe Sørensdatter af Rude (copuleret)
Peder Pedersen og Karen Jensdatter begge af Kysing (trolovet)
Rasmus Jensen og Anne Eskildsdatter begge af Rude (trolovet)
Michel Hansen og Kirsten Sørensdatter begge af Rude (trolovet)
fol 89
Søren Christensens hustru Mette Thomasdatter af Rude (introduceret)
Knud Basses hustru af Saksild (introduceret)
Simon Olufsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Christensens hustru af Rude (introduceret)
skolemesterens hustru af Saksild (introduceret)
smedens hustru af Saksild (introduceret)
Ingilds hustru af Saksild (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Saksild (introduceret)
Peder Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Niels Skomagers Mette af Saksild - 6 år
Niels Pedersens Anne i Saksild (begravet)
Kirsten Sørensdatter af Rude (begravet)
Peder Erichsens dødfødte barn (begravet)
hyrdens datter Maren af Rude (begravet)
Dines Jensen af Saksild (begravet)
fol 90
Kirsten Sørensdatter af Rude som udlagde Jens Rasmussen (public absolveret)
Kirsten Sørensdatters uægte barn af Rude - Maren
Rasmus Sørensens barn af Rude - Maren

1740

Top


fol 90
Søren Olufsens barn af Rude - Mette
Poul Jensens barn af Kysing - Karen
Peder Erichsens barn af Saksild - Erich
Peder Snerilds barn - Anne
Peder Rudgaard og Karen Knudsdatter begge af Kysing (copuleret)
Michel Hansen og Kirsten Sørensdatter begge af Rude (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Eskesdatter begge af Rude (copuleret)
Anders Jensen og Anne Sørensdatter Holm begge af Kysing (copuleret)
Niels Ibsen og Anne Jørgensdatter begge af Rude (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Birthe Simonsdatter af Saksild (copuleret)
fol 91
Søren Olufsens hustru af Rude (introduceret)
Mads? Fiskers hustru (introduceret)
Peder Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Kysing (introduceret)
Niels Hansens barn af Rude - Hans
Poul Andersen (begravet)
Jens Fendsteens Jens af Rude (begravet)
Jørgen Michelsen af Saksild (begravet)
Rasmus Rasmussens hustru af Saksild (begravet)
Jørgen Michelsens hustru af Rude (begravet)
Jens Fenstens hustru af Rude (begravet)
Niels Pedersens dødfødte barn af Kysing (begravet)

1741
fol 91
Ingild Andersens barn af Saksild - Anders
Simon Olufsens barn af Rude - Rasmus
Hans Sørensens datter af Saksild (begravet)
Jens Olufsen af Saksild (begravet)
Søren Hjulmands hustru af Saksild (begravet)
Hans Sørensen af Saksild (begravet)
fol 92
Knud Basses barn af Saksild - Mette
Rasmus Kroghs barn af Rude - Jens
Peder Rudgaards barn af Kysing - Maren
Poul Fenstens barn af Kysing - Mette
Søren Knudsens barn af Rude - Karen
Oluf Christensens barn af Rude - Maren
Peder Snerilds hustru af Rude (introduceret)
Søren Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Ingild Andersens hustru af Saksild (introduceret)
Michel Hansens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Basses hustru af Rude (introduceret)
Simon Olufsens hustru af Rude (introduceret)
Knud Basses hustru (introduceret)
Rasmus Kroghs hustru af Rude (introduceret)
Poul Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Jørgen Jensens hustru af Nølev (introduceret)
Søren Knudsens hustru af Rude (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Rude (introduceret)
Peder Rudgaards Maren af Kysing (begravet)
Søren Mortensen af Rude (begravet)
Bodil Bruuns af Kysing (begravet)
Dorthe Hyrdekone af Rude (begravet)
Peder Erichsens Erich (begravet)
fol 93
Jens Fensten af Rude og Ingeborg Jensdatter af Kysing (trolovet)
Søren Nielsen og Anne Pedersdatter begge af Saksild (trolovet)
Jens Fensten af Rude og Ingeborg Jensdatter af Kysing (copuleret)
Søren Hjulmand og Anne Pedersdatter begge af Saksild (copuleret)
Niels Sørensen af Halling og Anne Rasmusdatter af Saksild (copuleret)

1742
fol 93
Peder Rasmussen af Saksild (begravet)
Jørgen Sørensens Søren af Rude (begravet)
Anne Rasmusdatter af Rude (begravet)
Johanne Sørensdatter af Rude (begravet)
Anders Sørensens hustru af Saksild (begravet)
Rasmus Thuesen (begravet)
Ingild Andersens Anders af Saksild (begravet)
sl Rasmus Thuesens moder (begravet)
Anne Knudsdatter af Saksild (begravet)
Niels Ibsens dødfødte datter af Rude (begravet)
Sidsel Sørensdatter af Rude (begravet)
Jens Fenstens barn af Rude - Mette
Niels Pedersens barn af Kysing - Peder
Rasmus Sørensens barn af Rude - Niels
Niels Jacobsens barn af Rude - Oluf
Jørgen Sørensens barn af Rude - Mette
Søren Bisgaards barn af Kysing - Christen
Søren Hjulmands barn af Saksild - Niels
fol 94
Rasmus Bisgaard af Kysing og Anne Nielsdatter af Rude (copuleret)
Peder Krogh og Anne Bodil Nielsdatter begge af Saksild (copuleret)
Anders Willumsen af Viby og Maren Jensdatter af Kysing (copuleret)
Rasmus Pedersen og Anne Simonsdatter af Saksild (copuleret)

1743
fol 94
Peder Erichsens barn - Rasmus
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Niels
Peder Rudgaards barn af Kysing - Karen
Hans Andersens barn af Kysing - Simon
Peder Snerilds barn af Rude - Jens
fol 95
Rasmus Kroghs dødfødte barn af Rude (begravet)
en stakkels hustru fra Sjælland som døde i Kysing (begravet)
Snerild Jens af Rude (begravet)
Anders Bonde (begravet)
Jens Fensten (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte datter af ? (begravet)
Niels Bisgaard (begravet)
Rasmus Simonsen af Nølev og Maren Simons?datter af Saksild (trolovet)
Simon Simonsen af Saksild og Mette Simons?datter af Nølev (trolovet)
samme to par (copuleret)
Christen Andersen af Fulden og Anne Hansdatter af Kysing (copuleret)
Erich Christensen og Anne Andersdatter af Saksild (copuleret)
Peder Hansen og Anne Erichsdatter begge af Rude (copuleret)
Jens Nielsen og Inger Sørensdatter begge af Saksild (copuleret)

1744
fol 95
Niels Ibsens barn af Rude - Margrethe
Søren Hjulmands barn af Saksild - Peder
Hans Vendelbos hustru af Kysing (begravet)
Oluf Degns hustru Kirsten Hansdatter (begravet)
Niels Jacobsen af Rude (begravet)
Oluf Hansen (begravet)
Maren Pedersdatter (begravet)
Maren Nielsdatter af Saksild (begravet)
Søren Bang af Rude (begravet)
fol 96
Rasmus Kroghs barn af Rude - Eske
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Anders
Peder Hansens barn af Rude - Erich
Knud Basses barn - Karen
Simon Simonsens barn af Saksild - Simon
Søren Knudsens barn af Rude - Thomas
Jørgen Sørensens barn af Rude - Søren
Niels Pedersens barn af Kysing - Sidsel
hyrden Rasmus Sørensens barn af Rude - M?aren
Ingild Andersens barn af Saksild - Maren
Michel Nielsens barn af Rude - Jens
Oluf Skrædders barn af Rude - Johanne
fol 97
Michel Nielsen af Saksild og Ingeborg Jensdatter af Rude (copuleret)
Peder Bonde af Saksild og Anne Kjærs af Rude (copuleret)
Jens Eskesen af Svejgård og Karen Olufsdatter af Rude (copuleret)
overstreget post: Anne Marie Sørensdatters uægte barn - Rasmus
Margrethe Thuesen af Saksild (begravet)
Peder Erichsens Rasmus af Saksild (begravet)

1745

Top


fol 97
Søren Bisgaards barn af Kysing - Maren
Hans Andersens barn af Kysing - Birthe
Søren Vævers barn af Kysing - Michel
Anne Michelsdatter af Rude (begravet)
Dorthe Michelsdatter (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte søn (begravet)
Maren Lauritsdatter (begravet)
Laurs Simonsen (begravet)
Mads Lemming (begravet)
Erich Smeds datter af Rude (begravet)
Maren Jensdatter af Kysing (begravet)
en stakkels pige Birthe Marie - 19 uger
Oluf Stiern fra Balle (begravet)
Poul Vesterbo (begravet)
Maren Madsdatter af Saksild (begravet)
fol 98
Peder Bondes barn af Saksild - Anders
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Niels
Oluf Jensens barn af Kysing - Maren
Peder Pedersens barn af Saksild - Peder
Simon Olufsens barn af Rude - Karen
Peder Rudgaards barn af Kysing - Maren
Peder Rasmussen og Anne Marie Sørensdatter begge af Rude (begravet)
Christen Nielsen og Dorthe Sørensdatter (copuleret)
Jens Nielsen Klinstrup af Års og Maren Nielsdatter af Saksild (copuleret)
Oluf Degn og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Rasmus Nielsen af Nølev og Maren Hansdatter af Saksild (copuleret)
Rasmus Sørensen af Dyngby og Anne Jensdatter af Kysing (copuleret)
Niels Nielsen og Anne Hansdatter af Saksild Hovgaard (copuleret)
Jens Michelsen og M. Hansdatter af Kysing (copuleret)

1746
fol 99
Søren Hjulmands barn af Saksild - Jens
Jens Michelsens barn af Kysing - Michel
Erich Christensens barn af Saksild - Anne
Ingilds barn af Saksild - Margrethe
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Jens
Niels Borres barn af Saksild - Hans
Oluf Degns barn - Casper
Simon Simonsens dødfødte søn (begravet)
Inger Paaskes (begravet)
Niels Borres barn Hans (begravet)
Jens Michelsen af Kysing (begravet)
Maren Rasmusdatter af Rude (begravet)
Maren Rasmusdatter af Saksild (begravet)
Christen Kruse Skipper af Horsens (begravet)
Peder Knudsen og Karen Jensdatter (copuleret)
Peder Pedersen af Onsted og Anne Jensdatter af Saksild (copuleret)
fol 100
Hans Andersens barn - Maren
Michel Nielsens barn af Rude - Niels
Peder Knudsens barn - Knud
den fattige Hans Andersens barn fra Vinterslev - Thomas
Peder Pedersens barn af Saksild - Anne
overstreget post: Rasmus Sørensens barn af Nølev - Anne

1747
fol 100
Simon Simonsens barn af Saksild - Oluf
Sidsel Sørensdatters uægte barn - Søren
Jørgen Sørensens barn af Rude - Else
Søren Vævers barn af Kysing - Poul
Peder Bondes barn af Saksild - Anne
Niels Ibsens barn af Rude - Dorthe
Simon Olufsens barn af Rude - Johanne
Niels Skrædders barn af Kysing - Jens
Oluf Jensens barn af Kysing - Jens
fol 101
Michel Nielsen af Rude (begravet)
degnens Casper (begravet)
Peder Rudsgaards hustru af Kysing (begravet)
Rasmus Mortensen af Rude (begravet)
et fattigt barn fra Vinding (begravet)
Sidsel Sørensdatters uægte søn (begravet)
Anne Madsdatters søn Simon Olufsen af Saksild (begravet)
Jørgen Sørensens barn Else af Rude (begravet)
Anders Thuesen af Saksild (begravet)
Simon Thuesens stedsøn Niels Michelsen af Rude (begravet)
Laurs Hjorts datter af Saksild (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte datter af Saksild (begravet)
Hans Sørensen Soldats barn - Sara
Laurs Hjorts barn af Saksild - Anne
Rasmus Kroghs barn af Rude - Rasmus
Sidsel Sørensdatter som udlagde Morten Hansen tjenende Rasmus Krogh (public absolveret)
Morten Hansen (public absolveret)
Laurits Hjort og Anne Jørgensdatter begge af Saksild (copuleret)
Søren Andersen af Brigsted og Birthe Jensdatter af Saksild (copuleret - i Randlev kirke)
Peder Rudgaard og Maren Sørensdatter begge af Kysing (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Anne Hansdatter begge af Saksild (copuleret)
Simon Rasmussen af Saksild og Ingeborg Jensdatter af Rude (copuleret)
Knud Basses barn - Anne
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Karen
fol 102
Oluf Skrædders barn af Rude - Ingeborg
et stakkels barn (forældres navne mangler) - Søren

1748
fol 102
Peder Hansens tvillinger af Rude - Hans og Ingeborg
Niels Borres barn af Saksild - Hans
Søren Hjulmands barn af Saksild - Maren
Oluf Degns barn af Saksild - Jørgen
Peder Pedersens barn af Saksild - Rasmus
Rasmus Tærskers barn af Saksild - Anne?
Simon Rasmussens barn af Rude - Michel
Peder Rudgaards barn af Kysing - Søren
Laurits Hjorts barn - Kirsten
Peder Knudsen og Anne Hansdatter af Kysing (copuleret)
Rasmus Frandsen og Anne Cathrine Pedersdatter begge af Dyngby (copuleret)
Søren Pedersen og Anne Erichsdatter begge af Saksild (copuleret)
Maren Sørensdatters uægte barn af Rude - Karen
Hans Andersens barn af Kysing - Anders
Søren Knudsens barn af Rude - Knud
fol 103
Hans Andersens moder af Kysing (begravet)
Peder Hansens tvillinger Hans og Ingeborg (begravet)
sl Michel Nielsens ældste søn Jens (begravet)
Simon Tysk i Saksild (begravet)
Peder Erichsen af Saksild (begravet)
glarmesterens liden datter af Amstrup (begravet)
Rasmus Tærskers datter (begravet)
Simon Rask af Rude (begravet)
Karen Nielsdatter af Rude (begravet)
Peder Andersen af Saksild (begravet)
Knud Basses Anne af Saksild (begravet)
Søren Hjulmands søn Peder (begravet)
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Jens
Maren Sørensdatter af Rude som udlagde Niels Nielsen af Kysing (public absolveret)
Niels Nielsen af Kysing (public absolveret)

1749
fol 103
Maren Jacobsdatter af Kattrup som udlagde Eske Simonsen (public absolveret)
Anne Nielsdatter som udlagde Jens Andersen Soldat af Fulden som tjente Rasmus Møller ibid (public absolveret)
Eske Simonsen (public absolveret)
Laurits Nielsens barn af Rude - Maren
Søren Hyrdes barn af Kysing - Peder
Simon Simonsens barn af Saksild - Kirsten
Poul Jensens barn af Kysing - Maren
Niels Borres barn af Rude - Niels
fol 104
Søren Bisgaards barn af Kysing - Rasmus
Søren Pedersens barn af Saksild - Gertrud
Else Cathrine Lauritsdatters barn af Skærup - Laurits (Peder Nielsen)
Jørgen Sørensens barn af Rude - Michel
Anders Jensens barn af Kysing - Else Johanne
Simon Olufsens barn af Rude - Jørgen David
Peder Pedersens barn af Saksild - Anders
Mortens Eleonora (begravet)
Søren Bisgaards Maren (begravet)
Simon Simonsens Simon af Saksild (begravet)
Hans Andersens Anders af Kysing (begravet)
Niels Borres Niels af Saksild (begravet)
Peder Kroghs hustru (begravet)
Hans Knudsens hustru af Kysing (begravet)
Oluf Skrædders hustru af Rude (begravet)
Laurits Nielsen og Kirsten Olufsdatter af Rude (copuleret)
Rasmus Mogensen og Bodil Sørensdatter af Saksild (copuleret)
sr Hans Christian Nissen og jomf Vestergaard af Kysing (copuleret)
Gudmond Nielsen Rebslager fra Års og Anne Christensdatter (trolovet)
fol 105
Christen Nielsen af Saksild og Anne Sørensdatter af Rude (copuleret)
Christen Væver og Anne Jacobsdatter (copuleret - i Odder Kirke)
Knud Jacobsen af Bjerager og Sidsel Sørensdatter af Saksild (copuleret)
Eske Simonsen og Anne Nielsdatter (trolovet)
Michel Thomasen og Ingeborg Jensdatter af Rude (copuleret)

1750

Top


fol 105
Oluf Jensens barn af Kysing - Karen
Rasmus Mogensens barn af Saksild - Kirsten
Christen Nielsens barn af Saksild - Søren
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Michel
Erich Christensens barn af Saksild - Mette
Niels Skrædders barn af Kysing - Niels
Hans Andersens barn af Kysing - Peder
Rasmus Kroghs barn af Rude - Maren
Søren Hjulmands barn af Saksild - Helle
Laurits Nielsens barn af Rude - Else Kirstine
Niels Borres barn af Saksild - Dorthe
fol 106
Niels Bendixen S?mands barn Johanne (begravet)
Rasmus Tærskers datter Mette (begravet)
Eske Simonsens Simon (begravet)
Anne Vendelbos (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte søn (begravet)
Søren Pedersens navnløse barn af Saksild (begravet)
Anne Sørensdatter af Saksild (begravet)
Karen Rasmusdatter af Rude (begravet)
Maren Jensdatter af Saksild Hovgård (begravet)
Oluf Skrædders barn - Christen
Michel Thomasens barn - Gertrud
Niels Ibsens barn af Rude - Jørgen
Eske Simonsen og Anne Nielsdatter begge af Saksild (copuleret)
Jens Nielsen af Snærild og Birthe Hansdatter af Saksild (copuleret)
Gudmond Nielsen Rebslager af Års og Anne Christensdatter af Saksild (copuleret)
Niels Hansen [af Bjerager] og Birthe Jacobsdatter af Saksild (copuleret)
Jens Michelsen af Bovlstrup og Johanne Jensdatter af Rude (copuleret)
Anne Jensdatter som udlagde Poul Kalmer (public absolveret)

1751
fol 107
Anne Gertrud Hansdatters uægte barn fra Hygom - Peder (Laurits Michelsen nu i Rendsborg)
Morten Hansens barn - Hans
Laurits Skrædders barn - Mette Kirstine
Peder Rudgaards barn - Niels
Peder Kroghs barn af Saksild - Jens
Peder Hansens barn af Rude - Hans
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - Søren
smedens barn af Kysing - Jens
Oluf Jensen Degn i Saksild og Nølev (begravet)
Erich Erichsen af Saksild (begravet)
Niels Pedersens hustru af Saksild (begravet)
Anne Jensdatter af Saksild (begravet)
Søren Pedersens dødfødte søn (begravet)
Poul Kalmer (public absolveret)
Peder Nielsen og Maren Hansdatter af Kysing (copuleret)
Rasmus Nielsen af Bovlstrup og Maren Knudsdatter af Saksild (copuleret)
Poul Hansen af Rørt og Ellen Sørensdatter af Saksild (copuleret)
Niels Jensen og Maren Jensdatter af Kysing (copuleret)
Jens Michelsen af Bovlstrup og Anne Bertelsdatter af Rude (copuleret)
Niels Rasmussen af Randlev og Maren Jørgensdatter af Rude (copuleret)
fol 108
Peder Pedersens barn af Saksild - Jørgen
Ingild Andersens barn af Saksild - Maren
Simon Simonsens barn af Saksild - Maren
Laurits Nielsens barn af Rude - Knud

1752
fol 108
Niels Borres barn af Saksild - Niels
Søren Bisgaards barn - Dinis
Anders Jensen Vestergaards barn af Kysing - Søren
Niels Jensens barn af Kysing - Mette
Niels Borres Niels af Saksild (begravet)
Peder Rudgaards barn Maren (begravet)
Johanne Pedersdatter af Kysing (begravet)
Hans Andersen (begravet)
Niels Skrædders Jens af Kysing (begravet)
Knud Møllers datter fra Odder (begravet)
Anne Madsdatter (begravet)
fol 109
Morten Hansens barn af Saksild - Eleonora
Rasmus Bisgaards barn af Kysing - [Mette]
Rasmus Kroghs barn af Rude - Anne
Peder Pedersens barn - Poul
Rasmus Rasmussens barn af Saksild - Rasmus
Anne Sørensdatters uægte barn af Kysing - Anne
Rasmus Sørensen af Dyngby og Karen Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
Jørgen Sørensen og Anne Jørgensdatter begge af Saksild (copuleret)
Johanne Jensdatter af Kysing som udlagde soldat Peder Thomasen (public absolveret)
Anne Sørensdatter af Kysing som udlagde Søren Rasmussen der tjener i præstegården (public absolveret)

1753
fol 110
Niels Ibsens barn af Rude - Anne
Peder Kroghs barn af Saksild - Bodil
Rasmus Fenstens barn af Norsminde - Maren
Oluf Jensens barn af Kysing - Anne
Christen Nielsens barn af Rude - Niels
Michel Thomasens barn af Rude - Birthe
Søren Hjulmands barn af Saksild - Peder
Jørgen Sørensens barn af Saksild - Oluf
Søren Væver (begravet)
Daniel Jacobsen (begravet)
Søren Pedersens barn (begravet)
Jens Nielsens hustru af Kysing (begravet)
Jørgen Sørensens to børn Anne og Mads (begravet)
Anders Jensens Søren af Kysing (begravet)
Rasmus Krogh af Rude (begravet)
Rasmus Fenstens Maren af Kysing (begravet)
Oluf Knudsen af Rude (begravet)
hyrden af Saksild Kroer Søren (begravet)
Jens Nielsen af Kysing (begravet)
Elle Jensdatter af Saksild (begravet)
Maren Hansdatter af Rude (begravet)
Niels Nielsen og Kirsten Simonsdatter begge af Kysing (copuleret)
Søren Hansen og Margrethe Sørensdatter begge af Rude (copuleret)
Søren Christensen af Dyngby og Mette Øvlisdatter af Rude (copuleret)
Søren Rasmussen af Grumstrup og Anne Simonsdatter af Saksild (copuleret)
Anders Jørgensen og Maren Olufsdatter af Saksild (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Eskesdatter (trolovet)
Rasmus Fisker og Anne Poulsdatter af Kysing (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Eskesdatter af Rude (copuleret)
Michel Simonsen og Anne Pedersdatter begge af Saksild (copuleret)
fol 111
Søren Basses (public absolveret)
Niels Nielsens barn af Kysing - Niels
Peder Rudgaards barn af Kysing - Anders
Martinus Pedersens og Kirstine Schultzes barn fra Sjælland - Jochum
Peder Hansens barn af Rude - Michel
Peder Smeds barn af Kysing - Karen
Rasmus Bisgaaards barn - Erich

1754
fol 111
Niels Knudsens barn af Kysing - Karen
Laurits Nielsens barn af Rude - Anne
Niels Jensens barn af Kysing - Birthe
Laurits Hansens barn af Saksild - Hans
Simon Simonsens barn af Saksild - Mette
Peder Pedersens barn af Saksild - Michel
Søren Hansens barn af Rude - Søren
Morten Hansens barn af Saksild - Maren
fol 112
stoddermand Jens Jensen fra Randers (begravet)
Johanne Olufsdatter af Saksild (begravet)
Mortens Hans (begravet)
Søren Olufsens datter Anne (begravet)
Jens Nielsen forrige skovfoged (begravet)
Simon Simonsens hustru af Saksild (begravet)
Søren Olufsens hustru af Rude (begravet)
Rasmus Bisgaards Jens af Kysing (begravet)
Rasmus Bisgaards moder af Kysing (begravet)
Søren Hansens hustru af Rude (begravet)
en dreng Søren (begravet)
Anne Christensdatter hos Laurits Hjort (begravet)
Christen Erichsens hustru (begravet)
Christen Nielsens navnløse søn (begravet)
Laurits Hansen og Kirsten Olufsdatter af Saksild (copuleret)
Jens Sørensen og hyrdekonen Anne Jensdatter (copuleret)
Michel Jørgensen og Maren Nielsdatter begge af Rude (copuleret)
Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter af Rude (copuleret)
Simon Simonsen og Inger Kroghs begge af Saksild (copuleret)
Søren Hansen af Rude og Johanne Pedersdatter af Saksild (copuleret)
smeden af Saksild og Maren Thuesen (copuleret)
Søren Jacobsen Hyrdes tvillinger af Kysing - Peder og Kirsten
Søren Bisgaards barn af Kysing - Søren
Jørgen Sørensens barn af Saksild - Søren
fol 113
Søren Hansens Søren af Rude (begravet)

1755

Top


fol 112
Rasmus Nielsens barn - Maren
Rasmus Nielsen Hyrdes barn af Rude - Kirsten
Michel Thomasens barn - Simon
fol 113
Niels Ibsens søn af Rude (begravet)
Anne Mortensdatter af Rude (begravet)
Hans Knudsen af Kysing (begravet)
Niels Pedersen af Saksild (begravet)
Simon Thuesens hustru af Saksild (begravet)
Rasmus Nielsens datter Dorthe af Nølev (begravet)
Rasmus Nielsen Hyrdes datter Kirsten af Rude (begravet)
Rasmus Rasmussens hustru af Saksild (begravet)
Simon Simonsens barn Simon af Saksild (begravet)
Karen Rasmusdatter af Saksild (begravet)
Morten Hansens datter Maren af Saksild (begravet)
Søren Olufsen af Rude (begravet)
Knud Pedersen af Nølev (begravet)
Hans Sørensen af Rude (begravet)
Christen Nielsens datter Maren af Rude (begravet)
Rasmus Rasmussens datter af Saksild - Trine
et stakkels fremmed barn (forældres navne mangler) - Friderich
Rasmus Jensens barn af Kysing - Mette
Laurits Rytters barn - Anne Lisbeth
Simon? Simonsens? barn af Saksild - Simon
? ?s datter af Kysing - Maren?
Christen? ? barn - ?
fol 114
Niels Jensens barn af Kysing - Jens (Malene overstreget)
Rasmus Vævers datter af Kysing - Mette Rasmusdatter
Søren Hansens barn af Rude - Margrethe
Rasmus Sørensens barn af Rude - Kirsten
Jørgen Sørensens barn af Rude - Mads
smeden Rasmus Rasmussens barn af Saksild - Rasmus
Oluf Jensens barn af Kysing - Jens
Jens Vendelbos barn af Kysing - Hans
Christen Nielsens barn af Rude - Anne
Jens Hansen og Maren Rasmusdatter af Kysing (copuleret - i Malling kirke)
Peder Nielsen og Kirsten Sørensdatter af Rude (copuleret)
hr Sundts liden jomfru datter - Dorothea Sophie
fol 115
blinde Grethe til huse hos Simon Svendsen i Nølev (begravet)
Laurits Nielsens døtre Else og Maren af Nølev (begravet)
Michel Thomasens søn Simon af Rude (begravet)
Christen Nielsens datter Anne af Rude (begravet)
Laurits Nielsens søn Knud af Rude (begravet)
Niels Christensen af Saksild (begravet)

1756
fol 115
velærværdige hr ? Sigvart? (begravet)
Peder Knudsens dødfødte datter af Kysing (begravet)
Peder Hansens søn Michel af Rude (begravet)
Christen Vævers datter Maren af Saksild (begravet)
Simon Rasmussen af Saksild (begravet)
Christen Vævers søn Søren af Saksild (begravet)
sl hr Sundts datter Dorothea Sophie (begravet)
Peder Smeds barn af Kysing - Mette
Peder Rudgaards barn af Kysing - Peder
Peder Hansens barn af Rude - Michel
Peder Kroghs søn af Saksild - Stephan
Peder Nielsens datter af Rude - Else Kirstine
Laurits Nielsens barn af Rude - Knud
Peder Pedersens datter af Saksild - Kirsten
fol 116
Anne Michelsdatter af Rude (begravet)
Jens Kroghs søn Jens af Saksild (begravet)
gl Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Saksild (begravet)
Michel Thomasens hustru Ingeborg Jensdatter af Rude (begravet)
Niels Jensens døtre Mette og Birthe af Kysing (begravet)
Niels Baastrups stedsøn Peder Hansen (begravet)
Rasmus Bisgaards datter Mette af Kysing (begravet)
Oluf Jensens søn Jens af Kysing (begravet)
Jens Hansens søn Jens af Kysing (begravet)
Michel Thomasens steddatter Mette Jensdatter af Rude (begravet)
degnens datter Christiane Friderica Sophie (begravet)
Peder Pedersens datter Kirsten af Saksild (begravet)
Rasmus Fenstens barn fra Norsminde - Peder
Morten Hansens barn af Saksild - Peder
Søren Hjulmands datter - Lene
Jens Jacobsen Skoleholder af Saksild og Sidsel Hansdatter af Kysing (trolovet og copuleret)
degnen Niels Jacobsens datter - Christiane Friderica Sophie
Søren Rasmussen af Fensten og Maren Simonsdatter af Rude (trolovet)
Søren Rasmussen og Mette Ingildsdatter af Saksild (trolovet og copuleret)
fol 117
Rasmus Bisgaards søn af Kysing - Rasmus
Niels Baastrups datter af Kysing - (navn mangler)
Søren Rasmussen af Fensten og Maren Simonsdatter af Rude (copuleret)
Søren Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Rude (trolovet)
Søren Rasmussen og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Niels Smed og Karen Erichsdatter af Saksild (trolovet)
Birthe Rasmusdatter af Rude (begravet)

1757
fol 117
Simon Rasmussens datter af Rude - Maren
Simon Simonsens datter - Anne
Rasmus Rasmussens datter - Maren
gl Simon Simonsens hustru Kirsten Sørensdatter af Saksild (begravet)
Niels Sørensen af Kysing (begravet)
Niels Nielsens hustru af Kysing (introduceret)
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Søren Rasmussens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Rasmussens datter Maren af Saksild (begravet)
Rasmus Gerichsen og Maren Bertelsdatter begge af Nølev (trolovet)
Rasmus Rasmussen hustru af Saksild (introduceret)
fol 118
Christen Vævers datter af Saksild - Anne Marie
Jens Vendelbos datter af Kysing - Mette
Søren Christensen og Kirsten Pedersdatter begge af Saksild (public absolveret)
Michel Thomasens datter af Rude - Ingeborg
Kirsten Pedersdatters uægte søn - Niels
Christen Nielsens datter af Rude - Maren
Søren Thuesens datter af Saksild - Mette
Christen Vævers datter Anne Marie af Saksild (begravet)
Morten Hansens søn Peder af Saksild (begravet)
Birthe Simonsdatter af Saksild (begravet)
Michel Thomasens Ingeborg af Rude (begravet)
Søren Hjulmand af Saksild (begravet)
Jens Rasmussen af Kysing (begravet)
degnens yngste tvillingesøn Jesper (begravet)
fol 120
Simon Simonsens hustru af Saksild (introduceret)
Christen Vævers hustru af Saksild (introduceret)
Jens Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Michel Thomasens hustru af Rude (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Christensen og Kirsten Pedersdatter af Saksild (trolovet)
Niels Nielsen og Karen Erichsdatter af Saksild (copuleret)
Oluf Thuesen og Anne Rasmusdatter af Saksild (trolovet)
Søren Thuesens hustru af Saksild (introduceret)
Jens Erichsen af Saksild og Mette Rasmusdatter Krogh af Rude (trolovet)
Søren Christensen og Kirsten Pedersdatter af Saksild (copuleret)
Jens Erichsen af Saksild og Mette Rasmusdatter af Rude (copuleret)
Peder Pedersens hustru af Saksild (introduceret)
Oluf Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
Oluf Jensens hustru af Kysing (introduceret)
degnens hustru af Saksild (introduceret)
Niels Smeds hustru af Saksild (introduceret)
Peder Pedersens datter af Saksild - Anne
Oluf Jensens søn af Kysing - Rasmus
Søren Hansens søn af Rude - Peder
Niels Smeds datter af Saksild - Anne Cathrine
degnens tvillingesønner - Christopher Friderich og Jesper Andersen

1758
fol 118
Christen Erichsen af Saksild (begravet)
fol 121
Peder Hansens søn af Rude - Michel
Rasmus Sørensens datter af Rude - Karen
min datter - ? Salome
Laurs Nielsens barn af Rude - Oluf
Michel Pedersen, en matros som døde ved Norsminde (begravet)
Rasmus Sørensens datter af Rude (begravet)
Søren Simonsen af Saksild (begravet)
Laurs Nielsens hustru af Rude (begravet)
Peder Hansens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Rude (introduceret)
min hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru af Saksild (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Saksild (introduceret)
fol 122
Erich Christensens barn af Saksild - Karen
Simon Simonsens datter - Johanne
Peder Kroghs barn - Jens
Christen Vævers barn af Saksild - Søren

1759
fol 122
smedens søn af Saksild - Jens (døde strax)
Søren Thuesens barn af Saksild - Anne
Kirsten Rasmusdatters uægte datter af Rude - Anne (Rasmus Madsen af Saksild)
Laurs Svenskes datter - Mette
Jens Sørensens barn af Saksild - Søren
Jens Vendelbos datter - Ingeborg?
Søren Basses datter af Rude - Anne
Rasmus Sørensens søn af Rude - Niels
skolemesterens datter af Rude - Helvig Margrethe
Laurs Nielsens datter - Kirsten
Niels Smeds barn af Saksild - Mette
Ingild Andersen forrige? skolemesters datter Margrethe af Rude (begravet)
Niels Krogh? ? (begravet)
hans moder? (begravet)
en fattig mand (begravet)
Rasmus Sørensen søn af Rude (begravet)
Laurs Nielsens datter (begravet)
Christen Nielsens [kone Anne Eskesdatter] af Rude (begravet)
Søren Knudsens kone (begravet)
Søren Knudsen af Rude (begravet)
Jens Kroghs søn af Saksild (begravet)
Laurs Nielsen og Anne Simonsdatter af Rude (copuleret)
Jørgen Kudsk? og Anne Sørens?datter (copuleret)
Peder Knudsen og Karen Poulsdatter af Kysing (copuleret)
Rasmus Madsen af Saksild (public absolveret)

1760

Top


fol 123
Michel Thomasens datter af Rude - Ingeborg
Rasmus Bisgaards datter af Kysing - Anne
Søren Tonnings datter af Saksild - Anne
Peder Knudsens søn af Kysing - Knud
Peder Nielsens søn af Rude - Søren
Laurs Skrædders datter af Saksild - Kirstine
Niels Ibsens søn af Rude - Niels
Søren Hansens søn af Rude - Jens
ulæselig post (dåb)
Jens Erichsens datter Maren af Saksild (begravet)
Niels Skrædders svigermoder af Kysing (begravet)
Michel Thomasens datter af Rude (begravet)
Peder Rudgaards moder af Kysing (begravet)
Laurs Nielsens søn af Rude (begravet)
Niels Smeds hustru af Saksild - 75 år
Søren Thuesen af Saksild (begravet)
Peder Krogs søn af Saksild (begravet)
Christen Nielsen af Rude og Mette Kroghs af Saksild (copuleret)
Henrich Hansen og Anne Pedersdatter af Saksild (copuleret)
Søren Jørgensen og Anne Andersdatter (copuleret)
Michel Fensten og Anne Sørensdatter af Rude (copuleret)
Oluf Krogh og Kirsten Nielsdatter af Saksild (copuleret)
Jens Krogh af Rude og Bodil Simonsdatter af Saksild (trolovet)
Niels Andersen af Torrild? og Johanne Hansdatter af Saksild (copuleret)
Peter Mortensen og Ellen Marie Hansdatter Eskildstrup fra København (trolovet)
Jens Krogh og Bodil Simonsdatter (copuleret)
Peter Mortensen og Ellen Marie Hansdatter Eskildstrup af København (copuleret)
Jens Erichsens hustru Mette Rasmusdatter af Saksild (introduceret)
Michel Thomasens hustru af Rude (introduceret)
Søren? Thuesens? hustru (introduceret)
fol 124
Peder Pedersens søn af Saksild - Niels
Rasmus Sørensens søn af Rude - Søren
Simon Simonsens datter af Saksild - Inger Kirstine
Peder Hansens søn af Rude - Søren
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Peder Knudsens hustru af Kysing (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Laurs Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Hansens hustru af Rude (introduceret)
min hustru (introduceret)
Peder Hansens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru (introduceret)
Simon Simonsens hustru af Saksild (introduceret)

1761
fol 124
Jens Tysks datter af Saksild - Anne
Oluf Jensens datter af Kysing - Ingeborg
Søren Thuesens søn af Saksild - Rasmus
Jens Vendelbos søn af Kysing - Hans
Michel Thomasens datter af Rude - Sidsel
Rasmus Jensens søn af Kysing - Jens
Rasmus Bisgaards søn af Kysing - Jens
Christen Nielsens søn af Rude - Niels
Niels ?s datter af Kysing - Mette
Peder Rudgaards datter af Kysing - Kirsten
fol 125
Laurs Nielsens datter Anne af Rude (begravet)
Oluf Jensens datter Ingeborg af Kysing - 5 uger
Simon Simonsens datter Kirsten af Saksild - 12 år
Peder Knudsens søn Rasmus af Kysing (begravet)
Rasmus Simonsen af Randlev og Maren Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
Peder Hansens hustru af Rude (introduceret)
Peder Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Jens Tysks hustru af Saksild (introduceret)
Oluf Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Søren Thuesens hustru af Saksild (introduceret)
Jens Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Michel Thomasens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Peder Michelsens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Niels Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Hans Nielsen af ? og Mette Rasmusdatter af Rude (trolovet)
Oluf Kroghs søn af Saksild - Niels
Peder Smeds datter af Kysing - Sidsel
Laurs Nielsens datter af Rude - Anne
Niels Smeds søn af Saksild - Erich
min søn - Christopher Friderich
Peder Kroghs barn af Saksild - Jens
fol 126
Oluf Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Erich Erichsen og Karen Rasmusdatter begge af Saksild (trolovet)
Erich Erichsen og Karen Rasmusdatter begge af Saksild (copuleret)
Michel Tysks hustru af Saksild (introduceret)
Niels Simonsens hustru af Saksild (introduceret)
Hans Nielsen og Mette Rasmusdatter (copuleret)
Michel Nielsen og Mette Sørensdatter af Saksild (trolovet)
Laurs Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Andersens hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Smeds hustru af Saksild (introduceret)
min hustru (introduceret)
Niels Nielsen og Gertrud Jørgensdatter af Rude (trolovet)
Michel Nielsen og Mette Sørensdatter af Saksild (copuleret)
Niels Nielsen og Gertrud Jørgensdatter af Rude (copuleret)
Michel Tysks dødfødte datter af Saksild (begravet)
Niels Simonsens søn af Saksild (begravet)
Søren Jacobsen som tjente i præstegården (begravet)

1762
fol 127
Peder Pedersens datter af Saksild - Kirsten
Jens Sørensens datter - Maren
Peder Michelsens datter af Rude - Johanne
Rasmus Hyrdes datters barn af Rude - Hans
Erich Erichsens søn af Saksild - Erich
Peder Nielsens datter af Rude - Mette
Jens Erichsens barn af Saksild - Jens
smedens søster af Saksild (begravet)
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (begravet)
Peder Pedersens datter af Saksild (begravet)
Jens Kroghs to børn af Rude (begravet)
matros Hans Hansen Munk fra Bornholm som døde i Norsminde (begravet)
smedens hustru af Saksild (begravet)
Karen Nielsdatter af Kysing (begravet)
Knud Norre af Kysing (begravet)
Søren Hansens søn af Rude (begravet)
fol 128
Anne Kirstine Lauritsdatters søn fra Ørsted sogn - Laurits (hun var voldtagen)
Peder Knudsens søn - Poul
Søren Soldats barn af Rude - Karen
Michel Fenstens barn af Rude - Jens
Laurs Nielsens søn af Rude - Oluf
Søren Tonnings barn - Peder
Søren Hansens søn af Rude - Jens
Oluf Kroghs barn af Saksild - Jens
Christen Nielsens søn af Rude - Jens
Peder Pedersens hustru af Saksild (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Saksild (introduceret)
Peder Michelsens hustru af Rude (introduceret)
Erich Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Jens Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Jens Kroghs hustru af Rude (introduceret)
Peder Knudsens hustru af Kysing (introduceret)
Søren Basses hustru af Rude (introduceret)
Michel Fenstens hustru af Rude (introduceret)
Laurs Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Søren Tonnings hustru af Saksild (introduceret)
Søren Hansens hustru af Rude (introduceret)
Oluf Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Oluf Kroghs hustru af Saksild (introduceret - præstens gentagelse)
Simon Simonsens hustru af Saksild (introduceret)
Rasmus Smed og Karen? ? af Saksild (trolovet og copuleret)
Morten Gunnesen og Johanne Rasmusdatter af Randlev (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Mette Knudsdatter af Nølev (trolovet)
fol 129
Simon Simonsens barn af Saksild - Jens
Niels Jensens søn af Kysing - Jens

1763
fol 129
Søren Thuesens tvillinger - Maren og Karen
Niels Thuesens søn af Saksild - Simon
Jens Vendelbos barn - Maren
Oluf Jensens datter af Kysing - Anne Kirstine
Jens Erichsens søn af Saksild - Erich
Erich Erichsens datter - Anne
skoleholderens dødfødte datter af Rude (begravet)
Jørgen Sørensens Michel af Rude (begravet)
Rasmus Rasmussen af Saksild (begravet)
Laurs Svenskes dødfødte søn (begravet)
Laurs Svenskes hustru og gl moder af Saksild (begravet)
Rasmus Hyrdes datters søn af Rude (begravet)
Mads Fiskers hustru af Saksild - 64 år
Øvli Hyrdes hustru af Saksild (begravet)
Simon Rensborg (begravet)
Søren Hansens moder af Rude - 77 år
Morten Nielsen og Sidsel Sørensdatter af Kysing (trolovet)
Michel Thomasens hustru af Rude (introduceret)
Søren Thuesens hustru af Saksild (introduceret)
skolemesterens hustru af Rude (introduceret)
Peder Jensen og Mette Knudsdatter af Nølev (copuleret)
Niels Simonsens hustru af Saksild (introduceret)
Søren Erichsen og Maren Sørensdatter af Rude (trolovet)
Jens Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Oluf Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Laurits Svensk og Anne Michelsdatter af Saksild (trolovet)
Mads Fisker og Maren Hansdatter af Saksild (trolovet)
Jacob Sørensen og Karen Hansdatter af Saksild (trolovet)
Laurs Svensk og Anne Michelsdatter (copuleret)
ulæselig post
fol 130
Jens Kroghs barn af Rude - Rasmus
Rasmus Bisgaards søn af Kysing - Peder
skoleholder Niels Rasmussens datter af Saksild - Mette Marie
min søn - Jacob Alexander
Jens Sørensens datter Maren af Saksild (begravet)
Michel Tysk af Saksild - 37 år
gl Niels Smed af Saksild - 89 år
Søren Tonnings søn Niels af Saksild - 6 år
Søren Christensen af Rude (begravet)
Jacob Sørensen af Saksild (begravet)
Henrich Hansen af Saksild - 41 år
Erich Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
hyrden Morten Nielsen og Sidsel Sørensdatter af Kysing (copuleret)
hyrden Øvli Lauritsen og Anne Rasmusdatter af Saksild (trolovet)
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Peder Rasmussen af Fensholt og Johanne Knudsdatter af Randlev (copuleret)
Mads Fisker og Maren Hansdatter af Saksild (copuleret)
Oluf Simonsen af ? og ? (copuleret)
fol 131
Peter Mortensens barn af Norsminde - Hans Morten
Jens Tysks søn af Saksild - Michel
Hans Skolemesters søn af Rude - Thomas
Jens Erichsens søn Erich af Saksild (begravet)
Niels Jensens søn Jens af Kysing - 1 år
Rasmus Smed af Saksild - 56 år
unge Niels Smed af Saksild (begravet)
Jens Tysks hustru af Saksild (introduceret)
Oluf Simonsen og Ingeborg Jensdatter af Saksild (copuleret)
Søren Smed af Rude og Maren Sørensdatter (copuleret)
Peter Mortensens hustru ved Norsminde (introduceret)
hyrden Øvli Lauritsen og Anne Rasmusdatter af Saksild (copuleret)
min hustru (introduceret)

1764
fol 131
Søren Hansens datter af Rude - Anne
Søren Smeds barn af Rude - Bodil
sl Niels Smeds søn af Saksild - Niels
Birthe Madsdatter af Rude (begravet)
Laurs Nielsen af Rude - 42 år
Morten Hansen af Saksild (begravet)
Rasmus Bisgaards søn Jens af Kysing - 3 år
fol 132
Christen Nielsens datter af Rude - Anne
Øvli Hyrdes barn af Saksild - Rasmus
Peder Rudgaards søn af Kysing - Jens
Mads Fiskers datter - Anne
Oluf Kroghs søn af Saksild - Rasmus
Knud Erichsens datter af Kysing - ?
Peder Sørensen af Rude (begravet)
Erich Erichsens datter af Saksild (begravet)
Søren Thuesens datter Karen af Saksild (begravet)
Søren Thuesens søn Rasmus og datter Anne (begravet)
Niels Thuesens søn Simon af Saksild (begravet)
Laurs Jensen fra Århus og Karen Knudsdatter af Saksild (trolovet)
Michel Jensen af Rørt og Anne Simonsdatter af Rude (trolovet)
Maren Simonsdatters pige Anne Christensdatter af Nølev og Knud Sørensen af Fløjstrup (trolovet)
Peder Nielsen og Anne Pedersdatter af Saksild (copuleret)
Michel Jensen og Anne Simonsdatter af Rude (copuleret)
Laurs Jensen fra Århus og Karen Høghs af Saksild (copuleret)
Jørgen Vibe i Odder og Karen Hansdatter af Saksild (trolovet)
Christen Nielsens hustru af Rude (introduceret)
fol 133
Jens Sørensens datter af Saksild - Maren
Oluf Simonsens datter af Saksild - Bodil
Rasmus Sørensens søn af Rude - Niels
Rasmus Rasmussen af Saksild - 80 år
skolemesterens hustru (introduceret)
Niels Simonsen af Gylling og Karen Erichsdatter af Saksild (trolovet)
Oluf Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Knud Erichsens hustru af Kysing (introduceret)
Knud Sørensen og Anne Christophersdatter (copuleret)
Jørgen Nielsen af Morsholt og Anne Jensdatter af Fillerup (trolovet)
Christen Eskildsen af Svorbæk og Mette Sørensdatter af Nølev (copuleret)
Jørgen Vibe og Karen Hansdatter af Saksild (copuleret)
Niels Simonsen og Karen Erichsdatter af Saksild (copuleret)
Jørgen Nielsen af Morsholt og Anne Jensdatter af Fillerup (copuleret - i Odder kirke)
Christen Jensen af Tvenstrup og Birthe Andersdatter af Assedrup (trolovet)

1765

Top


fol 133
Peder Smeds datter af Kysing - Anne Kirstine
Simon Simonsens datter af Saksild - Kirsten
Oluf Jensens søn af Kysing - Jens
fol 134
Søren Tonnings søn af Saksild - Christen
Søren Thuesens søn af Saksild - Rasmus
Peder Nielsens datter af Rude - Anne
Rasmus Smeds søn af Saksild - Jørgen
Michel Thomasens datter af Rude - Ingeborg
Poul Frandsens datter - Maren
Michel Rørts søn af Rude - Laurits
Oluf Jensens søn Jens - 14 dage
Rasmus Smeds søn Jørgen af Saksild - 14 dage
Rasmus Sørensens Niels af Rude - 9 uger
Oluf Thuesens moder Mette Simonsdatter af Saksild - 82 år
Oluf Simonsens hustru af Saksild (introduceret)
Christen Jensen af Tvenstrup og Birthe Andersdatter af Assedrup (copuleret)
Simon Simonsen?s hustru (introduceret)
smedens? hustru (introduceret)
Oluf Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Søren Tonnings hustru af Saksild (introduceret)
Søren Thuesens hustru af Saksild (introduceret)
fol 135
Niels Jensens datter af Kysing - Birthe
Jens Vendelbos søn af Kysing - Ove
Rasmus Bisgaards datter af Kysing - Anne
Peder Hansens datter af Rude - Anne Marie
Erich Erichsens datter af Saksild - Anne Marie
Johanne Hansdatter af Saksild (begravet)
Søren Smeds dødfødte søn af Rude (begravet)
Søren Jørgensen hos Søren Pedersen i Saksild (public absolveret)
Maren Thøgersdatter som udlagde Søren Jørgensen (public absolveret)
Jens Thomasen af Saksild for lejermål med Anne Thøgersdatter (public absolveret)
Peder Nielsens hustru af Rude (introduceret)
en fattig kone (introduceret)
Niels Jensens hustru af Kysing (introduceret)
Niels Marcussen af Skanderborg og Karen Jensdatter af Kysing (copuleret)
Niels Tonning og Anne Jensdatter af Saksild (trolovet)
Jens Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Niels Tonning og Anne Jensdatter af Saksild (copuleret)
Jacob Nielsen og Mette Sørensdatter af Rude (trolovet)
fol 136
Øvli Hyrdes søn af Saksild - Peder
Peder Michelsens datter af Rude - Maren
Jens Tysks søn af Saksild - Christopher Friderich
Michel Fenstens søn af Rude - Søren
Peder Kroghs søn af Saksild - Rasmus
Knud Erichsens søn af Kysing - Erich
Michel Fenstens dødfødte søn af Rude (begravet)
gl Erich Svenske i Rude - 108 år
gl Jens Simonsen af Saksild - 91 år
Rasmus Bisgaards hustru af Kysing (introduceret)
Søren Smeds hustru af Rude (introduceret)
Peder Hansens hustru af Rude (introduceret)
Rasmus Øvlisen og Dorthe Nielsdatter af Saksild (trolovet)
Øvli Hyrdes hustru af Saksild (introduceret)
Erich Erichsens hustru af Saksild (introduceret)
Johan Hansen Schultz og Mette Margrethe Mortensdatter af Norsminde (trolovet)
fol 137
Niels Nielsens datter af Rude - Else Kirstine
Jens Kroghs datter af Rude - Anne

1766
fol 136
Jørgen Andersens søn - Anders
fol 137
Michel Rørts søn af Rude - Jens
Erich Erichsens datteraf Saksild - 11 mdr
Michel Fenstens hustru af Rude (introduceret)
Maren Madsdatter af Rude (begravet)
Erich Erichsens datter af Saksild - Anne
Peder Michelsens hustru af Rude (introduceret)
Michel Fenstens hustru af Rude (introduceret)
Johan Hansen Schultz af Gerrild og Mette Margrethe Mortensdatter af Norsminde (copuleret)
Jens Tysks hustru af Saksild (introduceret)
Jacob Nielsen og Mette Sørensdatter af Rude (copuleret)
Michel Jørgensen ??
Peder Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Søren Nielsens datter af Assedrup - Maren
fol 138
Oluf Simonsens søn af Saksild - Simon
Rasmus Sørensens søn af Rude - Jens
Niels Smeds søn af Saksild - Simon
Søren Tysker? og Maren Hansdatter af Saksild (copuleret)
Jørgen Kudsk af Saksild (begravet)
Knud Smeds søn af Kysing (begravet)
en fattig mand som døde i Rude (begravet)
Peder Bonde af Saksild (begravet)
Søren Pedersens kone? af Saksild (begravet)
Peder Michelsens moder af Rude (begravet)
Madame Hutfeldt af Saksild (begravet)
lieutenant Tommerup af Saksild (begravet)
Johanne Sørensdatter af Rude (begravet)
Peder Rudgaards dødfødte søn af Kysing (begravet)
Peder Rudgaards søn Jørgen af Kysing (begravet)
fol 139
Oluf Kroghs søn af Saksild - Peder
Peder Kroghs søn - Rasmus
Søren Thuesens datter - Maren Sørensdatter
Rasmus Øvlisen og Anna Rasmusdatter begge af Saksild (copuleret)
Jørgen Sørensen ? af Saksild (begravet)
Søren Sørensens datter - Maren
Niels Smeds søn af Saksild - Simon
Maren Michelsdatter af Nølev og Niels Schæfer? af Århus (copuleret)
Kirsten Michelsdatter af Nølev og sadelmager Hans Pedersen af Odder (copuleret)
Rasmus Jensen af Assedrup ?? (copuleret?)
Rasmus Nielsens hustru Mette Sørensdatter af Assedrup - 50 år
Rasmus Jensen og Birthe Ovesdatter (copuleret)
Simon Nielsen af Assedrup og Johanne Rasmusdatter (copuleret)
fol 140
Rasmus Jensens søn af Nølev - Niels
Niels Bisgaards søn af Assedrup - Rasmus
Jørgen Borres søn - Anders

1767
fol 140
Jens Hansens datter af Rude - Anne
Simon Simonsens søn af Saksild - Simon
Jens Erichsens datter af Saksild - Maren
Erich Christensen af Saksild - 55 år
degnens søn Ja?cob Nielsen af Saksild - 24 år
Jørgen Nielsen af Saksild - 75 år
Rasmus Jensens barn - Anders
Jens Erichsens datter af Saksild - Maren (præstens gentagelse)
fol 141
Søren Nielsens datter af Assedrup - Maren
Oluf Jensens søn af Kysing - Jens
Knud Nielsens datter af Assedrup - Sidsel
Knud Erichsen?s barn af Kysing - (navn mangler)
Hans Vendelbo af Kysing - 49 år
Jørgen Sørensen af Saksild - 48 år
Jørgen Nielsen af Saksild - 78 år
Niels Sønderborg af Rude og Anne Rasmusdatter (copuleret)
Jacob Eslev og Johanne Andersdatter (copuleret - Nølev kirke)
Oluf Jensens hustru - 39 år
Jørgen Michelsen - 29 år
fol 142
Peder Nielsens datter af Kysing - Karen
Peder Michelsens søn - Niels
Michel Jensens søn - Simon
Rasmus Sørensens datter af Nølev - Margrethe Rasmusdatter
Gertrud Jørgensdatter - 35 år
Else Kirstine Laursdatter - 65 år
Inger Kroghs (introduceret)
Jens Erichsens hustru (introduceret)
Søren Sørensens dødfødte barn (begravet)
Søren Jensen og Maren Poulsdatter af Kysing (copuleret)
Laurits Jensen og Anne Pedersdatter af Fløjstrup (copuleret)
Søren Nielsens søn Assedrup - Oluf?
fol 143
Søren Tonnings datter - Kirsten
Jens Sørensens søn - Jens
Oluf Pedersens søn af Assedrup - Rasmus
Anne Nielsdatter af Nølev - 21 år
Jørgen Degn og Grethe Ingildsdatter (copuleret)
fol 144
Oluf Pedersens søn - Jens
Jacob Svenskes dødfødte barn (begravet)

1768
fol 144
Niels Bisgaards datter af Assedrup - Anne Nielsdatter
Søren Thuesens søn af Saksild - Ingild
fol 145
Jørgen Olufsens søn af Saksild - Oluf
Søren Madsens datter af Nølev - Johanne Margrethe
Søren Rasmussens datter af Rude - Maren
Rasmus Sørensens datter af Rude - Anne
Rasmus Jensen af Nølev - 54 år
Rasmus Bisgaard af Kysing - 48 år
Søren Hansens søn Jens af Rude - 25 uger
Jacob Nielsens datter af Rude - 10 mdr
Søren Erichsens søn - 1 år
Peder Nielsens datter af Assedrup - Helle
fol 146
Niels Andersens søn af Rude - Anders
Jacob Simonsens barn af Nølev - Birgitte
Søren Simonsens barn af Nølev - Maren? Sørensdatter
Knud Nielsens datter af Assedrup - Sidsel
Michel Ingildsen ?
Niels Nielsen af Nølev - 70 år
Simon Arentsen og Mette Poulsdatter begge af Kysing (copuleret)
Peder Nielsens datter Helle af Assedrup - 4 uger

1769
fol 147
Jens Vendelbos datter af Kysing - Karen
Peder Michelsens hustru af Rude (introduceret)
Michel Fenstens datter af Rude - Mette
Jens Vendelbos hustru af Kysing (introduceret)
Michel Fenstens hustru af Rude (introduceret)
Søren Hansens søn Jens af Rude - 8 år
Christen Væver af Saksild - 44 år
Simon Arentsens datter af Kysing - Anne Marie
Sidsel Nielsdatter af Kysing - 70 år
gl Malene af Saksild - 80 år
Peder Kroghs datter Melle Marie af Saksild - 3 dage
Knud Nielsens datter Maren af Assedrup - 4 år
Søren Thuesens Maren af Saksild - 2 år
Søren Thuesens søn Ingild af Saksild (begravet)
Rasmus Hyrdes søn Hans af Rude - 7 år
hyrdens datter Karen af Saksild - år
Erich Erichsens datter Anne Marie af Saksild - 2 år
en stakkels mand fra Fyn (begravet)
fol 148
Peder Kroghs datter af Saksild - Mette Marie
Rasmus Sørensens datter af Rude - Anne
Peder Nielsens søn af Rude - Christen David
Oluf Kroghs søn af Saksild - Oluf
Rasmus Sørensens hustru af Rude (introduceret)
Christen Andersen af Storenor og Kirsten Rasmusdatter af Rude (copuleret)
Peder Hansens datter af Rude - Anne
Niels Smeds søn af Saksild - 2 år
Niels Sønderborgs Rasmus - 2 dage
Michel Rørts søn - Jens
Søren Tonnings tvillinger - Søren og Michel
fol 149
Peder Nielsens hustru af Rude (introduceret)
Michel Jørgensens barn af Rude - Jørgen
hyrdens datter af Saksild - Karen
Oluf Kroghs hustru af Saksild (introduceret)
Knud Erichsens søn Jens af Kysing - 4 år
hyrdekonen af Saksild (introduceret)
Michel Jørgensens hustru af Rude (introduceret)
Christen Nielsens datter af Rude - Mette
Michel Thomasens søn af Rude - Mogens
Jørgen Jensen af Odder og Anne Pedersdatter af Saksild (copuleret)
Peder Nielsen Skrædder af Kysing og Kirsten Nielsdatter af Kysing (copuleret)
Michel Fenstens søn Søren af Rude - 3 år
Søren Jensens datter af Kysing - Anne
Maren Olufsdatters uægte datter - Mette Marie (Niels Michelsen af Rørt)


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 22-5-07
c