s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Saksild-Nølev 1770-79


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

Døbte
fol 2a
Michel Thomasens og Mette Mogensdatters barn af Rude - Mette
Simon Nielsens og Johanne Jensdatters barn af Assedrup - Margrethe
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Laurits

Begravede
fol 2b
Jens Jensen Krogh af Saksild - 84? år
Jens Eskesen af Rude - 74 år
Michel Thomasens barn Mette af Rude - 8 dage
hyrdens dødfødte barn af Saksild

1771

Top


Døbte
fol 2a
Hans Mortensens og Maren Jensdatters barn af Nølev - Niels
Simon Simonsens og Inger Jensdatters barn af Saksild - Rasmus
Michel Ingildsens og Sidsel Rasmusdatters barn af Nølev - Ingild
Jens Vendelbos og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Niels
fol 3a
Peder Rasmussens og Anne Foghs barn af Saksild - Maren
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Ingeborg
Niels Bisgaards og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Ingild
Christen Nielsens og Mette Jensdatters barn af Rude - Rasmus
Michel Nielsens og Anne Rasmusdatters uægte barn af Nølev - Niels
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Rasmus
Peder Simonsens og Maren Ingildsdatters barn af Saksild - Øllegaard Friderica
fol 4a
Mads Sørensens og Mette Eskesdatters barn af Nølev - Eske

Begravede
fol 2b
Søren Andersens hustru af Assedrup - 36 år
Peder Michelsens søn Michel af Rude - 20 uger
gl Karen Michelsdatter i præstens hus i Saksild - 75 år
Mads Sørensens datter Karen af Nølev - 9 mdr
Maren Jensdatter af Saksild - 62 år
en fattig kone død hos Peder Krogh i Saksild, navn ukendt
Niels Sønderborgs barn Anders af Rude - 1 år
gårdmand Peder Pedersen af Saksild - 75 år
fol 3b
en betler fra Torrild ved navn Anne - 64 år
Jens Christophersen af Nølev - 82 år
Oluf Simonsens søn af Saksild - 5 år
Michel Ingildsens søn af Nølev - 9 uger
Rasmus Nielsen af Saksild - 21 år
Søren Thomasen af Saksild - 49 år
Peder Kroghs søn af Saksild - 1 dag
Anne Michelsdatter opholdskone hos Peder Nielsen i Saksild - 20 år
Maren Sørensdatter af Assedrup - 65 år
Jens Erichsens søn af Nølev - 6 uger
Peder Pedersens søn af Saksild - 24 år

1772

Top


Døbte
fol 4a
Jørgen Olufsens og Margrethe Ingildsdatters barn af Saksild - Ingild
Knud Erichsens og Kirsten Jensdatters barn af Kysing - Erich
Erich Erichsens og Karen Rasmusdatters barn af Saksild - Niels
Søren Jensens og Karen Poulsdatters barn af Kysing - Poul
Oluf Kroghs og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Mette
Søren Andersens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Rasmus
fol 5a
Niels Simonsens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Anne
Peder Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Rude - Jens
hyrden Niels Sørensens og Maren Michelsdatters barn af Assedrup - Andreas
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Nølev - Søren
hyrden Søren Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Saksild - Øvli
Oluf Simonsens og Ingeborg Jensdatters barn af Saksild - Anne
Michel Ingildsens og Sidsel Rasmusdatters barn af Nølev - Ingeborg
Søren Nielsens og Anne Sørensdatters barn af Assedrup - Simon
fol 6a
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Erich
Niels Nielsens og Øllegaard Michelsdatters barn af Rude - Laurits
Søren Hansens og Johanne Pedersdatters barn af Rude - Bodil
Rasmus Jensens og Kirsten Hansdatters barn af Nølev - Rasmus

Begravede
fol 4b
Michel Jensens datter af Rude - 14 dage
Mads Sørensen af Nølev - 34 år
Rasmus Sørensens søn af Rude - 8 dage
Søren Andersens søn af Assedrup - 14 dage
husmand Rasmus Basse af Rude - 70 år
Knud Erichsens søn af Kysing - 3 mdr
Anne Christophersdatter sl Christen Vævers enke af Saksild - 62 år
Anders Pedersens dødfødte barn af Saksild
en fattig kone fra grevskabet Frisenborg som døde i Saksild
fol 5b
Rasmus Laursen husmand i Assedrup - 66 år
Søren Jensen af Kysing - 34 år

1773

Top


Døbte
fol 6a
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Søren
Niels Sønderborgs og Karen Rasmusdatters barn af Rude - Kirsten
Peder Kroghs og Maren Stephansdatters barn af Saksild - Peder
fol 7a
Jens Sørensens og Maren Andersdatters barn i præstens hus - Anne
Rasmus Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Rude - Karen
Michel Rørts og Anne Simonsdatters barn af Rude - Michel
Peder Nielsens og Kirsten Nielsdatters barn af Kysing - Jens
Knud Erichsens og Kirsten Jensdatters barn af Kysing - Niels
Jacob Simonsens og Anne Rasmusdatters barn af Nølev - Simon
skoleholder Hans Jørgensens og Maren Thomasdatters barn af Rude - Anne
Oluf Pedersens og Karen Jensdatters barn af Assedrup - Jens
Jens Sørensen Hjulmands og Maren Jensdatters barn i præstens hus - Mariane
fol 8a
Mads Jørgensen Hyrdes og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Søren
Peder Rasmussens og Anne Foghs barn af Saksild - Mette
Michel Jensens og Anne Sørensdatters barn af Rude - Maren
Søren Tonnings og Kirsten Pedersdatters barn af Saksild - Niels
Anders Pedersens og Birthe Pedersdatters barn af Nølev - Peder

Begravede
fol 6b
hyrden Mads Jørgensens søn af Assedrup - 2 år
husmand Peder Nielsens datter af Rude - 6 år
Simon Nielsens datter af Saksild - 3 dage
Michel Eskesen af Nølev - 81 år
Niels Sørensens datter af Assedrup - 7 år
Erich Erichsens søn af Saksild - 1 år
Cathrine, pige hos Jens Rasmussen i Nølev - 17 år
forrige hyrde Niels Sørensens søn af Assedrup - 1 år
Niels Smeds datter af Saksild - 1 år
betler Knud Basse - 70 år
fol 7b
Peder Hansens dødfødte datter af Rude
hyrden Søren Sørensens søn af Saksild - 1 år
husmand Rasmus ? i Nølev - 64 år
Jens Michelsens stedmoder af Nølev - 84 år
gl betler Jens Nielsen fra Hørning - 90 år
Rasmus Nielsens dødfødte søn af Assedrup
Oluf Poulsen fra Rørt - 54 år
Niels Christensen husmand i Assedrup - 79 år
Rasmus Nielsens af Assedrup - 35 år
Jens Michelsens hustru af Nølev - 72 år
hyrden Mads Jørgensens søn af Assedrup - 3 uger
husmand Niels Nielsen af Assedrup - 60 år
Peder Nielsen husmand i Rude - nogle og 40 år
opholdskone Anne Jensdatter Jens Erichsens moder af Saksild - 79 år
gårdmand Oluf Pedersen af Assedrup - 42 år
Søren Smeds kone af Assedrup - 58 år
Oluf Pedersens søn af Assedrup - 12 uger
Niels Nielsen Husmands søn af Assedrup - 12 år
Stephan Christensens datters uægte barn i Nølev - 6 dage
Jens Simonsen af Nølev opholdsmand hos Hans Mortensen - 60 år
fol 8b
Simon Nielsens datter af Saksild - 2 dage
Rasmus Poulsen husmand i Nølev - 60 år
Hans Mortensens mindste søn af Nølev - 2 år
Rasmus Sørensen gårdmand i Nølev - 64 år
Oluf Simonsens datter af Saksild - 14 dage

1774

Top


Døbte
fol 8a
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Maren
Simon Nielsens og Johanne Jensdatters barn af Assedrup - Niels
Michel Jørgensens og Dorthe Hansdatters barn - Hans
fol 9a
Jørgen Olufsens og Margrethe Ingildsdatters barn af Saksild - Niels
hyrden Søren Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Saksild - Søren
smeden Søren Erichsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Karen
Niels Bisgaards og Johanne Andersdatters barn af Assedrup - Kirsten
Peder Hansens og Kirsten Sørensdatters uægte barn af Rude - Peder
Michel Jensens og Anne Simonsdatters barn af Rude - Karen
Simon Nielsens og Mette Ingildsdatters barn af Saksild - Niels
smeden Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn - Erich
Søren Andersens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Anne
fol 10a
Niels Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Maren
Jens Nielsens og Maren Poulsdatters barn af Kysing - Søren
Søren Smeds datter Karens uægte barn af Assedrup - Rasmus (Michel Rasmussen Vibe af Odder)
husmand Jens Jensens og Ingeborg (mangler)s barn af Saksild - Simon
smed Søren Nielsens og Anne Hansdatters barn af Assedrup - Johanne
Michel Ingildsens og Sidsel Rasmusdatters barn af Nølev - Anne Cathrine
Peder Jensens og Mette Nielsdatters tvillinger af Nølev - Rasmus og Anne
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Rude - Niels
Peder Nielsen Skrædders og Kirsten Nielsdatters barn af Kysing - Niels
fol 11a
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Nølev - Simon

Begravede
fol 8b
Hans Mortensens svigermoder af Nølev - 67 år
Simon Arentsens søn af Kysing - 8 dage
Rasmus Pedersen opholdsmand i Saksild - 63 år
Jens Raphaelsens datter af Nølev - 10 dage
Jacob Nielsens gl moder i Rude - 76 år
Søren Christensens dødfødte barn af Nølev
Rasmus Laursens enke af Assendrup - 52 år
fol 9b
Søren Christensens dødfødte barn af Nølev
Søren Andersen af Assedrup - 64 år
Jens Sørensen husmand af Saksild - 70 år
husmand Poul Rasmussens barn af Nølev - 1 dag
degnen Rasmus Elkjær af Saksild - 44 år
Oluf Jensen Krogh af Saksild - 52 år
Jens Nielsens søn af Kysing - 4 uger
Niels Batrups kone af Kysing - 62 år

1775

Top


Døbte
fol 11a
Morten Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Assedrup - Oluf
husmand Knud Erichsens og Kirsten Jensdatters barn af Kysing - Michel
Hans Mortensens og Maren Jensdatters barn af Nølev - Mariane
gårdmand Niels Simonsens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Oluf
skoleholder Hans Jørgensens og Maren Thomasdatters barn af Rude - Maren
husmand Michel Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Assedrup - Margrethe
Niels Andersens og Anne Rasmusdatters barn - Jens
fol 12a
husmand Laurs Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Assedrup - Kirsten
Jens Hansens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Kirsten
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Birthe
Niels Nielsens og Øllegaard (mangler)s datter af Rude - Gertrud
Jacob Simonsens og Anne Rasmusdatters barn af Nølev - Simon
degn Christen Kjærsgaards og Marthe Marie Hansdatters barn af Saksild - Maren Elisabeth
husmand Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Rasmus
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Anne Elisabeth
fol 13a
Niels Erichsens og Kirsten Sørensdatters uægte barn af Rude - Erich
Frands Jensens og Ellen Christensdatters uægte barn af Nølev - Anne
Mads Jørgensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Maren
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Rasmus
Poul Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Nølev - Kirsten
Michel Jensens og Anne Simonsdatters barn af Rude - Rasmus
Oluf Simonsens og Ingeborg Jensdatters barn - Maren
Peder Christensens og Anne Dorthe Andersdatters barn af Saksild - Anders

Begravede
fol 9b
Oluf Kroghs datter af Saksild - 3 dage
Oluf Jensens datter Karen af Kysing - 24 år
Jacob Simonsens søn Simon af Nølev - 2 år
Niels Nielsens gl moder Maren Rasmusdatter af Nølev - 64 år
Peder Jensens tvillinger Rasmus og Anne af Nølev - 2 mdr
Jens Kroghs gl moder i Rude - 85 år
Peder Erichsen af Saksild - 49 år
Jens Sørensens hustru af Saksild - 70 år
Peder Simonsen af Saksild - 46 år
Peder Michelsens hustru af Rude - 43 år
fol 10b
Michel Nielsens datter af Assedrup - 3 mdr
Peder Nielsens datter af Rude - 13 år
Simon Simonsen af Saksild - 89 år
Peder Rasmussens datter af Saksild - 2 år
Oluf Krogs moder Mette Pedersdatter af Saksild - 83 år
smedens datter Karen Sørensdatter af Rude - 2 år
Jens Erichsens søn Rasmus af Nølev - 4 uger

1776

Top


Døbte
fol 13b
Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Saksild - Christen
Hans Raphaelsens og Mette Eskesdatters barn af Nølev - Raphael
Peder Jensens og Mette Nielsdatters barn af Nølev - Marie Anne
overstreget post: Oluf Simonsens og Ingeborg Jensdatters barn af Saksild - Maren
betlere fra Bøelund sogn Jens Madsens og Maren Jørgensdatters barn - Rasmus
Søren Christensens og Kirsten Pedersdatters barn af Saksild - Jens
fol 14a
Erich Erichsens og Karen Rasmusdatters barn af Saksild - Anne Marie
Niels Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Nølev - Mette Marie
Søren Erichsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Karen
Niels Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Maren
Christen Laursens og Kirsten Nielsdatters tvillinger af Saksild - Birthe og Anne
fol 14b
Michel Jørgensens og Birthe Hansdatters barn af Rude - Margrethe
Anders Pedersens og Birthe Pedersdatters barn af Nølev - Maren
Jørgen Olufsens og Margrethe Ingildsdatters barn af Saksild - Anders
Jens Nielsens og Maren Poulsdatters barn af Kysing - Anne Margrethe
husmand Michel Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Assedrup - Johanne
Christoffer Nielsen Sundbys og Anne Pedersdatters barn af Saksild - Peder
fol 15a
Simon Nielsens og Mette Ingildsdatters barn af Saksild - Søren
Søren Pedersen Rudgaards og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Jens Peter
hyrden Søren Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Saksild - Karen
Knud Erichsens og Kirsten Jensdatters barn af Kysing - Peder
Christen Olufsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Oluf
Laurs Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Assedrup - Maren
fol 15b
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Kirsten
vesterbokarl Søren Poulsens og ?en Sørensdatters uægte barn - Søren
Peder Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Rude - Niels
overstreget post: gårdmand Michel Rørts og Anne Simonsdatters barn af Rude - Maren
Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Maren

Begravede
fol 11b
Oluf Christensen af Rude - 74 år
Niels Bisgaards datter Maren af Assedrup - 4 uger
Ellen Christensdatters uægte barn Anne - 20 uger
Simon Rasmussen hos præsten - 78 år
Peder Jensens barn Marie Anne - 15 uger
Simon Olufsen af Rude - 75 år
Michel Rørts datter Maren - 3 dage

1777

Top


Døbte
fol 16a
Simon Nielsens og Johanne Jensdatters barn af Assedrup - Kirsten
Michel Ingildsens og Sidsel Rasmusdatters barn af Nølev - Ingild
Søren Rasmussens og Dorthe Nielsdatters barn af Rude - Anne
Peder Rasmussens og Anne Foghs barn af Saksild - Rasmus
Jens Hansens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Anne
Peder Jensens og Mette Nielsdatters barn af Nølev - Maren
fol 16b
Hans Mortensens og Maren Jensdatters barn af Nølev - Simon
Jacob Simonsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Nølev - Jens
Niels Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Rasmus
Niels Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Simon
Mads Jørgensens og Maren Pedersdatters uægte barn af Rude - Anne
fol 17a
Anders Pedersens og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Peder
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Karen
Niels Nielsens og Øllegaard Michelsdatters barn af Rude - Anne
Michel Eskildsen af Svorbæk og Hanne Jensdatter af Fillerup et uægte barn - Kirsten
fol 17b
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Rude - Simon
Morten Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Assedrup - Niels

Begravede
fol 11b
den gl smed i Rude - 84 år
hans hustru Bodil Knudsdatter - 82 år
Peder Hansens søn Peder af Rude - 2 år
Laurs Mortensen af Nølev - 52 år
Søren Rudgaards barn Jens - 36 uger
en belters barn fra Holsten - 4 uger
Niels Bisgaards gl moder Anne Rasmusdatter af Assedrup - 75 år
Søren Nielsen Smed af Assedrup - 54 år
Jens Erichsen dreng i Nølev Jens Christensen - 21 år
Peder Michelsen af Rude - 52 år
fol 12b
gl Karen Thomasdatter af Kysing - 90 år
Jacob Simonsen af Nølev - 33 år
Hans Raphaelses søn Raphael af Nølev - 1 år
en fattig kone Maren i Rude - 78 år
smedens barn Maren af Saksild - år
Peder Rudgaaards hustru Maren Sørensdatter - 57 år
Hanne Jensdatters barn Kirsten af Nølev - 8 dage
Hanne Jensdatter af Nølev - 22 år

1778

Top


Døbte
fol 17b
Peder Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Rude - Sidsel Marie
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Nølev - Jacob
fol 18a
Rasmus Simonsens og Maren Ingildsdatters barn af Saksild - Maren
Søren Pedersen Brunds og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Peder
Michel Rørts og Anne Simonsdatters barn af Rude - Maren
Helle Rasmusdatters uægte barn af Saksild - Anne (matros Anders Rasmussen af Århus)
Peder Nielsen Skrædders og Kirsten Nielsdatters barn af Kysing - Sidsel
fol 18b
hyrden Mads Jørgensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Søren
Søren Sørensen Smeds og Anne Hansdatters barn af Assedrup - Karen
Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Maren
Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Saksild - Jens
Hans Raphaelsens og Mette Marie Eskildsdatters barn - Raphael
betler Jens Rasmussens og Friderica Sørensdatters barn født i Saksild - Christian
betlere fra Ålborg Christian Christensen Enstrups og Mariane Christensdatters barn født i Nølev - Birthe Marie
fol 19b
betlere Carl Petersens og Karen Jensdatters barn født i Saksild - Anne Kirstine
Poul Mortensens og Anne Stephansdatters barn af Nølev - Morten
Laurs Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Assedrup - Anne
hyrden Søren Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Saksild - Øvli
Oluf Simonsens og Ingeborg Jensdatters barn af Saksild - Anne Marie
fol 20a
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Hans
Christen Laursens og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Mette Marie
Jørgen Olufsens og Margrethe Ingildsdatters barn af Saksild - Søren
Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Anne
Simon Nielsens datter - Anne (døde strax)
Anne Frandsdatters uægte barn - Birthe Katrine (Jens Lauritsen af Nølev)
Søren Storms og Dorthe Nielsdatters barn af Rude - Anne
fol 20b
Christopher Nielsen Sundbys og Anne Pedersdatters barn af Saksild - Andreas
Jens Søren Bødkers og Maren Andersdatters barn af Saksild - Søren
betler Peder Tebstrups barn fra Alling - Jonas
degnen Christen Jensen Kjærsgaards og Marthe Marie Hansdatters barn - Jacobine Friderica
Søren Jørgensens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Anne Marie

Begravede
fol 19a
betler, navn ukendt
Morten Nielsens søn Niels af Assedrup - 8 uger
Anne Sørensdatter af Saksild - 67 år
Maren Knudsdatter af Saksild - 91 år
Rasmus Christensen af Nølev - 76 år
fattige Anne Nielsdatter Hous af Rude - 48 år
Anne Knudsdatter af Nølev - 83 år
Anne Nielsdatter af Assedrup - 57 år
Niels Pedersen af Rude - 88 år
Michel Rørts datter Maren - 19 uger
Laurs Rasmussens datter Maren af Assedrup - 3 år
Michel Nielsens datter Johanne - 2 år
smeden Søren Sørensens barn Karen - 16 uger
Simon Simonsens søn Rasmus af Saksild - 7 år
Søren Sørensens søn Hans af Rude - 6 uger
Simon Nielsens hjemmedøbte barn Anne
Søren Storms datter Anne af Rude - 2 år

1779

Top


Døbte
fol 21a
Morten Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Assedrup - Niels
Poul Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Nølev - Rasmus
Oluf Friderichsens og Anne Nielsdatters barn af Rude - Peder
Alexander Johansens og Maren Jensdatters barn fra Fyn - Johan Casper
Anders Pedersens og Birthe Pedersdatters barn af Nølev - Rasmus
Søren Erichsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Søren
fol 21b
Michel Nielsens og Anne Nielsdatters tvillinger af Assedrup - Niels og Grethe
Anders Pedersen Bondes og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Ingeborg
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Anne
Søren Sørensen Smeds og Anne Hansdatters barn af Assedrup - Søren
betler Anne Kirstine Pedersdatters barn fra Ørum - Søren Nielsen
skolemester Rasmus Pedersens og Mette Nielsdatters barn af Rude - Peder
fol 23a
Jens Nielsens og Maren Poulsdatters datter af Kysing - Kirsten
Peder Jensens og Mette Nielsdatters tvillinger af Nølev - Anne og en dødfødt
Søren Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Saksild - Niels
Søren Sørensens og Maren Lauritsdatters barn af Rude - Birthe
Hans Jørgensens og Maren Thomasdatters barn af Rude - Jens
Niels Sønderborgs og Anne Rasmusdatters barn af Rude - Anders
fol 23b
Søren Pedersen Rudgaards og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Jens
Michel Jørgensens og Birthe Hansdatters barn af Rude - Kirstine Margrethe
Simon Nielsens og Johanne Jensdatters barn af Assedrup - Jens
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Rude - Anne

Begravede
fol 19a
Jørgen Andersens hustru af Assedrup - 46 år
den gl hyrde Rasmus af Rude - 74 år
Christen Lauritsens datter af Saksild - 3 år
Oluf Simonsens søn af Saksild - 11 år
Peder Sørensens hustru af Rude - 63 år
fol 22a
Jørgen Olufsens søn Anders af Saksild - 3 år
Simon Nielsens søn Niels af Saksild - 4 år
Søren Sørensens datter Birthe af Rude - 4 år
Hans Jørgensens datter Maren af Rude - 4 år
Anders Pedersens søn af Nølev - 21 år
hyrdens datter Karen af Saksild - 3 år
Søren Tonnings søn Jens af Saksild - 3 år
Christen Nielsens søn Rasmus af Rude - 7 år
Søren Storms datter Anne - 1 år
Anders Pedersens datter Anne af Nølev - 17 år
Michel Jørgensens datter af Rude - 3 år
Niels Nielsens søn Laurs af Rude - 6 år
smedens datter af Rude - 3 år
Michel Rørts barn Michel af Rude - 6 år
Niels Nielsens søn Michel af Rude - 12 år
Maren S?datters barn af Rude - 2 år
Oluf Friderichsens søn Niels af Rude - 2 år
Anders Pedersens søn Simon af Nølev - 20 år
Oluf Friderichsens søn Peder - 8 uger
Søren Hansen af Rude - 51 år
Niels Nielsens datter Anne af Rude - 1 år
Mette Jensdatter af Saksild - 79 år
Søren Christensens datter Maren af Nølev - 1 år
Knud Smeds søn Peder - 2 år
Søren Sørensen Smeds datter Johanne af Assedrup - 4 år
Karen Jensdatter af Nølev - 70 år
fol 22b
Laurits Hjort af Saksild - 77 år
Peder Jensens søn af Nølev - 6 dage
Margrethe Michelsdatter af Nølev - 86 år
Christen Jensen - 33 år
Morten Poulsen af Nølev - 1 år
betler Staad-Maren - 80 år
Maren Knudsdatter af Saksild - 30 år
Simon Nielsens hustru Johanne Jensdatter af Assedrup - 37 år
Niels Simonsen af Assedrup - 5 år
Simon Nielsens søn Jens Simonsen - 3 uger
Morten Nielsens datter af Assedrup - 7 år


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c