s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1775

1684-1700
Blandede poster


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1684-87
1688-92
1693-96
1697-1700


1684
fol 1
Jens Jørgensens barn af Astrup - Jørgen
Jens Jørgensens hustru (introduceret)

1685
fol 1
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Peder
Poul Fiskers barn af Mesballe - Michel
Tyge Nielsens hustru (introduceret)
Rasmus Sørensens barn af Skovhuset - Karen
Gregers Andersen i Fårup og Maren Jensdatter af Astrup (trolovet)

1686
fol 1
Rasmus Sørensens hustru (introduceret)
Jørgen Søgaard af Skarresø og Lisbeth Nielsdatter ibd (trolovet)
Poul Fiskers hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Astrup - Søren
Gregers Andersen af Faarup og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Christen Morups barn af Mesballe - Lisbeth
Jens Pedersens barn Søren - 10 uger
Jørgen Søgaard af Skarresø og Lisbeth Nielsdatter ibd (copuleret)
Peder Pedersen af Skarresø og Anne Pedersdatter ibd (trolovet)
Christen Morups hustru (introduceret)
Peder Pedersen af Skarresø og Anne Pedersdatter ibd (copuleret)
Jens Jørgensens barn af Astrup - Karen
Jens Jørgensens hustru (introduceret)
Maren Albretsdatter - 86 år

1687
fol 3
Jens Pedersens barn af Mesballe - Maren
Peder Pedersens barn af Skarresø - Peder
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Jens Kjeldsens barn af Skarresø - Kjeld
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Jørgen Søgaards barn - Niels
Jens Lauritsens barn af Astrup - Maren
Jens Kjeldsens hustru (introduceret)
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Rasmus
Jørgen Søgaards hustru (introduceret)
Jens Jensens barn af Tjerrild - Birgitte
Jens Lauritsens hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Astrup - Søren
Tyge Nielsens hustru (introduceret)
Jens Jensens hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Jens Jørgensens barn Karen af Astrup - år
Rasmus Jensen af Skarresø Skovhus - 76 år

1688

Top

fol 5
Jørgen Agris barn - Peder
Jørgen Agris hustru (introduceret)
Mads Rasmussen af Sivested og Gertrud Nielsdatter af Skarresø (trolovet)
Søren Nielsen af Skarresø - 81 år
Skov Rasmus' barn - Maren
Mads Rasmussen af Sivested og Gertrud Nielsdatter (copuleret)
Peder Skarresøs barn - Laurits
Jens Jørgensens barn af Astrup - Maren
Skov Rasmus' hustru (introduceret)
Peder Skarresøs barn - 4 uger
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Jens Jørgensens hustru (introduceret)
Anne Bachs af Skarresø - 70 år

1689
fol 6
Oluf Lauritsen af Astrup og Maren Nielsdatter ibd (trolovet)
Oluf Lauritsens barn af Astrup - Laurs
Oluf Lauritsens barn Laurs (begravet)
Oluf Laursens hustru (introduceret)
Jep Sørensen af Thorsager og Maren Sørensdatter af Skovhuset (trolovet)
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Maren
Jep Sørensen af Thorsager og Maren Sørensdatter af Skovhuset (copuleret)
Tyge Nielsens hustru (introduceret)
Christen Morups barn - Niels
Niels Ibsen af Essig og Karen Sørensdatter af Astrup (trolovet)
Christen Morups hustru (introduceret)
Peder Skarresøs barn - Rasmus
Christen Morups spæde barn (begravet)
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Jens Jensens barn af Astrup - Karen
Niels Ibsen af Essig og Karen Sørensdatter (copuleret)
Jens Jørgensens hustru (introduceret)
Oluf Laursen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Jørgen Søgaards barn - Mette

1690
fol 8
Jørgen Søgaards hustru (introduceret)
Tyge Nielsens barn - 10 mdr
Jens Christensen af ?strup og Maren Bach af Mesballe (trolovet)
Oluf Lauritsens barn - Laurits
Gertrud Sørensdatter af Mesballe - 23 år
Oluf Lauritsens hustru (introduceret)
Jens Jensens barn af Tjerrild - Johan
Jens Jensens hustru (introduceret)
en ? hyrdekone ved navn Maren af Skarresø (begravet)
Jørgen Agris barn - Søren
Birgitte Sørensdatter af Tjerrild - 80 år
Jens Jørgensens spæde barn (begravet)

1691
fol 9
Maren Jørgensdatter af Astrup - 56 år
Jens Jørgensens hustru af Astrup (introduceret)
Christen Stymand af Koed og Maren Iversdatter af Astrup (trolovet)
Jørgen Agris barn af Skarresø - år
Anne Rasmusdatters uægte barn af Mesballe - Kirsten (garversvend Laurits Brynildsen)
Anne Rasmusdatters uægte barn (begravet)
Jens Jensen af Tjerrild - 45 år
Tyge Nielsens hustru (introduceret)
Christen Stymand og Maren Iversdatter (copuleret)
hyrdedreng Søren Pedersen - 15 år
hyrde Rasmus Bødker af Astrup - 46 år
kvartermester Dalmands barn af Astrup - Kirstine Sophie
Peder Skarresøs barn - Laurits
Laurits Rasmussen af Astrup og Maren Rasmusdatter ibd (trolovet)
Christen Morups barn af Mesballe - Johan
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Søren Smed af Thorsager og Kirsten Iversdatter af Astrup (trolovet)
Søren Bach af Mesballe - 64 år
Jens Jensens barn af Astrup - Ellen

1692
fol 11
Peder Skarresøs søn Rasmus - 3 år
Jens Jensens hustru (introduceret)
Maren Knudsdatter af Skarresø - 40 år
Jørgen Agris hustru Anne Pedersdatter af Skarresø - 42 år
Anne Jørgensdatter af Mesballe som udlagde garversvend Laurits Brynildsen af København (public absolveret)
Søren Smed af Torsager og Kirsten Iversdatter af Astrup (copuleret)
Jens Madsen af Tjerrild og Anne Albretsdatter (trolovet)
Kirsten Rasmusdatter af Astrup - 18 år
Jens Jørgensens barn af Astrup - Karen
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Jesper
Jens Madsen af Tjerrild og Anne Albretsdatter (copuleret)
Jens Jørgensens hustru (introduceret)
Tyge Nielsens hustru (introduceret)
Rasmus Andersen af Ebdrup og Maren Pedersdatter af Astrup (trolovet)
Maren Sørensdatter af Skovhuset som udlagde soldat Peder Holch af Thorsager (public absolveret)
Rasmus Andersen af Ebdrup og Maren Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Jørgen Agri af Skarresø og Maren Sørensdatter (trolovet)
Skov Rasmus' barn - Dorthe
Rasmus Rasmussen af Skarresø - 62 år
Jørgen Agri og Maren Sørensdatter (copuleret)

1693

Top

fol 13
Skov Rasmus' hustru (introduceret)
Peder Skarresøs barn Laurits - 2 år
Jens Hansen af Astrup og Maren Stephansdatter af Skarresø (trolovet)
Rasmus Nielsen af Skarresø og Karen Sørensdatter ibd (trolovet)
Niels Sørensen af Skarresø - 64 år
Oluf Lauritsens navnløse barn (begravet)
Peder Nielsen af Sivested og Bodil Sørensdatter af Astrup (trolovet)
Oluf Lauritsens hustru (introduceret)
Maren Winther af Mesballe - 91 år
Peder Nielsen af Sivested og Bodil Sørensdatter (copuleret)
Anne Jørgensdatters uægte barn af Mesballe - Margrethe (soldat Rasmus Skovgaard af Thorsager)
Peder Skarresøs barn - Rasmus
Rasmus Nielsen af Skarresø og Karen Sørensdatter ibd (copuleret)
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Anne Jørgensdatters uægte barn Margrethe - 8 uger
Jens Hansen og Maren Stephansdatter (copuleret)
Niels Bach af Skarresø og Sidsel Pedersdatter ibd (trolovet)
Anne Jørgensdatter af Mesballe som udlagde soldat Rasmus Skovgaard (public absolveret)
Jørgen Agris barn - Søren
Niels Bach af Skarresø og Sidsel Pedersdatter ibd (copuleret)
Anne Rasmusdatter af Astrup - 24 år
Maren Astrup - 70 år
Rasmus Morups spæde barn Niels - 3 dage
Jørgen Agris hustru (introduceret)
Søren Bach af Mesballe og Maren Andersdatter (trolovet)

1694
fol 15
Jørgen Agris spæde barn (begravet)
Maren Andersdatter af Astrup - 24 år
Rasmus Morups hustru (introduceret)
Iver Michelsen af Astrup - 64 år
Søren Bach af Mesballe og Birgitte Jensdatter ibd (trolovet)
Oluf Lauritsens barn af Skarresø - Sidsel
en stakkel ved navn Niels, der kom syg til byen (begravet)
Rasmus Qvist af Skarresø - 8 år
Jørgen Søgaards barn - Karen
Oluf Lauritsens hustru (introduceret)
Peder Rasmussen af Astrup - 70 år
Jens Jensens barn af Astrup - Maren
Jørgen Søgaards hustru (introduceret)
Jens Jensens hustru (introduceret)
Søren Bach af Mesballe og Birgitte Jensdatter ibd (copuleret)
Lisbeth Nielsdatter af Skarresø - 36 år
Peder Skarresøs barn - Mette

1695
fol 17
Peder Skarresøs hustru (introduceret)
Oluf Lauritsen af Skarresø - 58 år
Jens Jørgensens navnløse barn af Astrup (begravet)
Rasmus Pedersen af Astrup og Birgitte Jørgensdatter ibd (trolovet)
Jens Jørgensens hustru (introduceret)
Rasmus Pedersen og Birgitte Jørgensdatter (copuleret)
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Anne Marie
Wilhelm Dalmands barn af Astrup - Silaus Wilhelm
Wilhelm Dalmands frue (introduceret)

1696
fol 18
Jørgen Søgaards barn af Skarresø - Lisbeth
Mette Flastrup som udlagde Jens Laursen ved Århus (public absolveret)
Jørgen Søgaards hustru (introduceret)
Anne Flastrups som udlagde Søren Jensen Hyrde af Skarresø (public absolveret)
Dorthe Rasmusdatter af Astrup - 50 år
Søren Sørensen af Skarresø og Maren Nielsdatter ibd (trolovet)
Mette Flastrups navnløse barn (begravet)
Niels Lauritsen af Mesballe - 74 år
Kirsten Sørensdatter af Skarresø - 63 år
Anne Flastrups uægte barn - Peder
Søren Bachs barn af Mesballe - Karen
Rasmus Morups barn af Skarresø - Kirsten
Jens Sørensen på Møldrup og Karen Thomasdatter af Astrup (trolovet)
Søren Sørensen af Skarresø og Maren Nielsdatter ibd (copuleret)
Jens Sørensen på Møldrup og Karen Thomasdatter af Astrup (copuleret)
Søren Bachs hustru af Mesballe (introduceret)
Jens Jørgensens barn af Mesballe - Peder
Rasmus Morups hustru af Skarresø (introduceret)
Søren Jensen Hyrde af Skarresø (public absolveret)
Jens Jørgensens hustru af Astrup (introduceret)
Jens Jensens barn af Astrup - Kirsten
Jens Jensens hustru af Astrup (introduceret)
Sidsel Rasmusdatters barn af Astrup - Peder

1697

Top

fol 20
Søren Bachs barn af Skarresø - Kirsten
Jens Sørensens barn af Skarresø - Kirsten
Sidsel Rasmusdatter af Astrup (introduceret)
Søren Bachs hustru af Skarresø (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Skarresø (introduceret)
Tyge Nielsens barn af Tjerrild - Maren
Tyge Nielsens hustru af Tjerrild (introduceret)
Maren Christensdatter af Klemstrup som udlagde skibskarl Søren Pedersen (public absolveret)
Jens Sørensens barn af Astrup - Jens
Jens Sørensens hustru af Astrup (introduceret)
Clemen Sørensen af Skarresø og Bodil Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (trolovet)
Jens Jensens barn af Astrup - Rasmus
Mette Flastrups uægte barn - (navn mangler)
Jens Jensens hustru af Astrup (introduceret)
Clemen Sørensen af Skarresø og Bodil Rasmusdatter af Skovhuset (copuleret)
Jens Jensen af Mesballe og Karen Nielsdatter ibd (trolovet)

1698
fol 21
Søren Bachs barn af Mesballe - Gertrud
Dorthe Lauritsdatter af Astrup - 74 år
Jens Jensen af Mesballe og Karen Nielsdatter ibd (copuleret)
Søren Bachs hustru af Mesballe (introduceret)
Mette Flastrup som udlagde en karl ved Grenå, navn ukendt (public absolveret)
Niels Nielsen af Nørager og Karen Jensdatter af Skarresø (trolovet)
Niels Nielsen og Karen Jensdatter (copuleret)
Jens Overgaards barn af Astrup - Maren

1699
fol 22
Kirsten Feldballes uægte barn af Astrup - Rasmus (Anders Pedersen af Tirstrup sogn)
Jens Overgaards hustru af Astrup (introduceret)
Søren Buchs barn af Mesballe - Margrethe
Kirsten Pedersdatter som udlagde en fremmed karl, navn ukendt (public absolveret)
Tyge Nielsens hustru af Tjerrild (introduceret)
Jens Jensens datter af Astrup - 5 år
hyrden Søren Skriver af Astrup - 40 år
Peder Pedersens barn af Skarresø - Kirsten
Clemen Sørensens navnløse barn (begravet)
Clemen Sørensens hustru Bodil Rasmusdatter - 17 år
Karen Morups - 75 år
Jørgen Søgaards barn af Skarresø - Rasmus
Christen Sørensens barn af Mesballe - Bodil

1700
fol 23
Christen Sørensens spæde barn af Mesballe (begravet)
Margrethe Nielsdatter af Skarresø - 25 år
Clemen Sørensen af Skarresø og Dorthe Tygesdatter af Tjerrild (trolovet)
kvarterm. Dalmands barn - Henning Oldrich
Peder Jensen af Kolind og Mette Pedersdatter af Skarresø (trolovet)
Jørgen Søgaards barn - 15 uger
Rasmus Sørensen af Skarresø Skovhus - 56 år
Peder Jensen af Kolind og Mette Pedersdatter af Skarresø (copuleret)
Clemen Sørensen af Skarresø og Dorthe Tygesdatter af Tjerrild (copuleret)
Dorthe Rasmusdatter af Skovhuset og [Niels Jacobsen] (copuleret)


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c