s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1684-1775

1748-63
Introducerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1748-59
1760-69


1748
fol 143
Rasmus Madsens hustru af Mesballe
Anders Broks hustru af Astrup
Søren Ladefogeds hustru af Skarresø
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
sl Søren Pedersens enke af kirkegården i Skarresø
Erich Nielsens hustru af Tjerrild

1749
fol 143
Søren Svendsens hustru af Astrup
Jens Jørgensens hustru af Astrup
Søren Sørensens hustru af Skarresø
Niels Bachs hustru af Skarresø
Søren Ladefogeds hustru af Skarresø
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Jørgen Rasmussens hustru af Astrup
Peder Ottesens hustru af Skarresø efter dødfødt barn
Erich Nielsens hustru af Tjerrild efter dødfødt barn

1750
fol 143
Bo Sørensens hustru af Skarresø
Rasmus Boelsmands hustru af Mesballe
Rasmus Fynbos hustru af Skarresø
Rasmus Bachs hustru af Mesballe
Anders Broks hustru af Astrup

1751
fol 143
Søren Svendsens hustru af Astrup
Niels Bachs hustru af Skarresø
Tyge Sørensens hustru af Mesballe
Peder Thuesens hustru af Skarresø
Erich Nielsens hustru af Tjerrild
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup

1752
fol 143
hyrden Jørgen Sørensens hustru af Astrup
Jep Hyrdes hustru af Mesballe
Niels Bachs hustru af Skarresø
Jens Jørgensens hustru af Astrup
Peder Ottesens hustru af Skarresø
Jørgen Iversens hustru af Astrup
Søren Sørensens hustru af Skarresø
Søren Ladefogeds hustru af Skarresø
sl Erich Nielsens hustru efter dødfødt barn
Peder Thuesens hustru af Skarresø efter dødfødt barn

1753
fol 143
Søren Svendsens hustru af Astrup
Christen Hansens hustru af Astrup
Jens Olufsens hustru af Skarresø
Rasmus Boelsmands hustru af Mesballe
Bo Sørensens hustru af Skarresø
Jens Sørensens hustru af Skarresø
Niels Nielsens hustru af Tjerrild
Peder Thuesens hustru af Skarresø
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup

1754
fol 143
Christen Jepsens hustru af Astrup
Niels Bachs hustru af Skarresø
hyrden Jens Christensens hustru af Skarresø
Bo Bachs hustru af Skarresø
Søren Jensens hustru af Tjerrild
Søren Svendsens hustru af Astrup
Rasmus Boelsmands hustru af Mesballe

1755
fol 144
Rasmus Jørgensens hustru af Skarresø efter dødfødt barn
Søren Christensens enke af Skarresø
Jørgen Iversens hustru af Astrup efter dødfødt barn
Niels Bødkers hustru af Tjerrild
Jens Sørensens hustru af annexgården
Søren Sørensens hustru af Skarresø
Christen Hansens hustru af Astrup

1756
fol 144
Rasmus Hansens hustru af Skarresø
Søren Svendsens hustru af Astrup
Niels Bachs hustru af Skarresø
Peder Thuesens hustru af Skarresø
Bo Bachs hustru af Skarresø efter dødfødt barn
Søren Laursens hustru af Skarresø Skovhus efter dødfødt barn
Niels Nielsens hustru af Tjerrild
Søren Sørensens hustru af Mesballe
Rasmus Ladefogeds hustru af Skarresø
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Søren Sørensens enke af Skarresø
Jørgen Iversens hustru af Astrup
Mads Pedersens hustru af Mesballe

1757
fol 144
Mathias Skrædders hustru af Astrup
Jens Hyrdes hustru af Astrup
Søren Jensens hustru af Tjerrild
Søren Laursens hustru af Skarresø Skovhus efter navnløst barn
Bo Bachs hustru af Skarresø
Niels Nielsens hustru af Tjerrild
Rasmus Ladefogeds hustru af Skarresø

1758
fol 144
Tyge Sørensens hustru af Skarresø
Søren Svendsens hustru af Astrup
Jens Sørensens hustru af annexgården i Skarresø
Jens Hyrdes hustru af Astrup efter dødfødt barn
Rasmus Fynbos hustru af Skarresø
Jørgen Iversens hustru af Astrup
Oluf Laursens hustru af Skarresø
Søren Laursens hustru af Skarresø
Niels Bachs hustru af Skarresø

1759
fol 144
Søren Sørensens hustru af Mesballe
Rasmus Pedersens hustru af Skarresø efter dødfødt barn
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Rasmus Jørgensens hustru af Skarresø
Christen Hansens hustru af Astrup
Jens Nielsens hustru af Tjerrild
Peder Thuesens hustru af Skarresø
væver Thomas Christiansens hustru af Tjerrild

1760

Top

fol 144
Mads Pedersens hustru af Mesballe
Søren Svendsens hustru af Astrup
Laurs Iversens hustru af Astrup
Oluf Laursens hustru af Skarresø
Søren Sørensens hustru af Mesballe
Niels Hares hustru af Skarresø
Jens Rasmussens hustru af Skarresø
Christen Hansens hustru af Astrup
Niels Nielsens hustru af Tjerrild
Rasmus Fynbos hustru af Skarresø
omløbende glarmester Hans Jørgensen Henrichsens hustru til huse hos Niels Hare i Skarresø
hyrden Tyge Sørensens hustru af Skarresø
Rasmus Jørgensens hustru af Skarresø
Jens Sørensens hustru af annexgården

1761
fol 145
Laurs Skomagers hustru af Skarresø
Niels Nielsens hustru af Tjerrild
Jørgen Rasmussen Iversens hustru af Astrup
Rasmus Pedersens hustru af Skarresø
Christen Hansens hustru af Astrup
Søren Laursens hustru af Skarresø Skovhus
Søren Svendsens hustru af Astrup
Niels Bachs hustru af Skarresø

1762
fol 145
Jørgen Tykjærs hustru af Skarresø Skovhus
Jens Rasmussens hustru af annexgården i Skarresø
Thomas Christian Vævers hustru af Tjerrild
Jens Bugtrups hustru af Astrup
Mads Rasmussen Skoleholders hustru af Skarresø
Jens Jørgensens hustru af Astrup
Jens Sørensens hustru af Skarresø annexgård
Jens Jørgensens hustru af Astrup
Jens Nielsens hustru af Tjerrild
Jens Poulsens hustru af Skarresø
Jens Nielsens hustru af Tjerrild
Oluf Laursens hustru af Skarresø
Tyge Sørensen Hyrdes hustru af Tjerrild
Søren Sørensens hustru af Mesballe
Rasmus Qvists hustru af Pindstrup [Marie Magdalene sogn]

1763
fol 145
Rasmus Pedersens hustru af Skarresø
Niels Bachs hustru af Skarresø
Peder Thuesens hustru af Skarresø
Jens Broks hustru af Mesballe
Søren Svendsens hustru af Astrup
Christen Mortensens hustru af Astrup


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c