s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1684-1775

1701-47
Trolovede og copulerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1701-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-47


1701
fol 71
Niels Sørensen og Anne Pedersdatter begge af Astrup (copuleret)
Christen Rasmussen af Ebdrup og Karen Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (copuleret)
Christen Sørensen af Kolind og Karen Sørensdatter af Astrup (trolovet)
Rasmus Sørensen og Dorthe Tygesdatter (trolovet)
Christen Sørensen af Kolind og Karen Sørensdatter af Astrup (copuleret)

1702
fol 71
Rasmus Sørensen og Dorthe Tygesdatter af Skarresø (copuleret)

1703
fol 71
Svend Sørensen og Anne Iversdatter (trolovet og copuleret)

1704
fol 71
Søren Bach af Mesballe og Karen Boesdatter af Thorsager (trolovet og copuleret)

1705
ingen

1706
fol 72
Jens Sørensen af Astrup og Maren Sørensdatter (copuleret)
Oluf Jensen og Mette Rasmusdatter af Skarresø (trolovet)

1707
fol 72
Rasmus Jensen af Ebdrup og Maren Nielsdatter af Mesballe (trolovet og copuleret)
Niels Thomasen og Maren Jensdatter (trolovet)
Oluf Jensen og Mette Rasmusdatter (copuleret)
Niels Thomasen og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Agri og Kirsten Christensdatter af Skarresø (trolovet)

1708
fol 72
Rasmus Agri og Kirsten Christensdatter (copuleret)
Søren Jensen Soldat og Karen Poulsdatter (trolovet og copuleret)
Laurits Rasmussen af Kelstrup og Maren Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (trolovet)

1709
fol 72
Laurits Rasmussen af Kelstrup og Maren Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (copuleret)

1710

Top

fol 73
Jens Jensen og Maren Jensdatter begge af Astrup (trolovet)
Hans Jensen Hyrde og Kirsten Mogensdatter af Skarresø (trolovet)
Jens Jensen og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Hans Jensen Hyrde og Kirsten Mogensdatter (copuleret)

1711
fol 73
Jens Jensen af Klemstrup og Dorthe Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (trolovet)
Søren Jensen og Anne Nielsdatter af Astrup (trolovet)
Jens Jensen af Klemstrup og Dorthe Rasmusdatter af Skarresø Skovhus (copuleret)
Niels Jørgensen og Birgitte Jensdatter af Skarresø (copuleret)
Laurits Rasmussen af Astrup og Karen Jensdatter af Astrup (trolovet)
Christen Rasmussen Morup og Anne Mogensdatter begge af Mesballe (copuleret)

1712
fol 73
Søren Jensen Hyrde og Anne Nielsdatter af Astrup (trolovet)
Svend Sørensen af Astrup og Elle Jensdatter ibd (trolovet)
Peder Rasmussen af Bugtrup og Mette Pedersdatter af Skarresø (trolovet)
Peder Pedersen af Skarresø og Maren Nielsdatter af Astrup (trolovet)
Laurits Rasmussen og Karen Jensdatter (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Mogensdatter af Mesballe (trolovet)
Peder Rasmussen af Bugtrup og Mette Pedersdatter (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Mogensdatter af Mesballe (copuleret)
Peder Pedersen og Maren Nielsdatter af Astrup (copuleret)
Svend Sørensen og Elle Jensdatter af Astrup (copuleret)
Niels Jørgensen og Sidsel Olufsdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1713
fol 74
Axel Esbensen af Thorsager og Maren Jensdatter af Tjerrild (trolovet)
Niels Sørensen og Karen Nielsdatter af Mesballe (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Mesballe og Anne Marie Tygesdatter af Tjerrild (trolovet)
Morten Hansen af Kolind og Karen Jensdatter af Pindstrup (copuleret)

1714
fol 75
Rasmus Christensen og Johanne Jensdatter begge af Tjerrild (trolovet)
Søren Jensen af Mesballe og Anne Marie Tygesdatter af Tjerrild (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Karen Knudsdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Christensen og Johanne Jensdatter af Tjerrild (copuleret)

1715
ingen

1716
fol 75
Søren Jensen af Astrup og Maren Jensdatter (trolovet)
Rasmus Andersen og Karen Boesdatter af Mesballe (trolovet og copuleret)
Jørgen Jensen af Astrup og Kirsten Sørensdatter af Skarresø (trolovet)
Søren Jensen af Astrup og Maren Jensdatter (copuleret)

1717
fol 75
Rasmus Morup og Kirsten Pedersdatter (trolovet)
Jørgen Jensen og Kirsten Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Morup og Kirsten Pedersdatter af Skarresø (copuleret)
Søren Christensen og Anne Pedersdatter (trolovet)
Rasmus Pedersen og Lisbeth Michelsdatter (trolovet og copuleret)

1718
fol 76
Søren Christensen og Anne Pedersdatter af Skarresø (copuleret)

1719
ingen

1720

Top

fol 76
Søren Nielsen af Attrup i Koed sogn og Karen Sørensdatter af Astrup (trolovet)

1721
fol 76
Søren Nielsen af Attrup i Koed sogn og Karen Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Niels Jørgensen af Fø?lle i Mørke sogn og Karen Sørensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1722
fol 76
Jens Sørensen af Kolind og Kirsten Pedersdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1723
ingen

1724
fol 76
Peder Rasmussen Rousing af Ebdrup og Karen Jensdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1725
fol 76
Morten Nielsen af Kærende og Lisbeth Christensdatter af Mesballe (trolovet)
Søren Sørensen Bach af Skarresø og Maren Jensdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Morten Nielsen af Kærende og Lisbeth Christensdatter af Mesballe (copuleret)

1726
ingen

1727
ingen

1728
ingen

1729
fol 77
Rasmus Andersen Krog af Kærende og Søren Ladefogeds steddatter Maren Pedersdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Jens Christensen af Thorsager og Anne Jensdatter af Mesballe (trolovet og copuleret)
Peder Tygesen af Tjerrild og Margrethe Sørensdatter som tjente i Randers (trolovet og copuleret)

1730

Top

fol 78
Rasmus Rasmussen af Mårup og Maren Rasmusdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen Brok og Anne Marie Nielsdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Johanne Andersdatter (trolovet)
Niels Christensen af Rostved og Anne Jensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Johanne Andersdatter (copuleret)

1731
fol 78
enkemand Rasmus Christensen af Ebdrup og Karen Rasmusdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1732
fol 79
Søren Sørensen af Thorsager og Maren Nielsdatter som tjente i præstegården (trolovet)
Niels Nielsen og Maren Nielsdatter begge tjenende i Annexgården (trolovet)
enkemand Jens Pedersen af Termestrup og Kirsten Andersdatter af Tjerrild (trolovet)
Niels Nielsen og Maren Nielsdatter af Annexgården (copuleret)
Søren Sørensen Laan af Thorsager og Maren Nielsdatter i præstegården (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Termestrup og Kirsten Andersdatter af Tjerrild (copuleret)

1733
fol 79
Peder Jensen af Astrup og Anne Sørensdatter af Skarresø (trolovet)
Peder Jensen af Astrup og Anne Sørensdatter af Skarresø (copuleret)
enkemand Anders Rasmussen Brok og hans afdøde hustrus søskendebarn Anne Svendsdatter begge af Astrup (trolovet - kongebrev)
Anders Rasmussen Brok og Anne Svendsdatter begge af Astrup (copuleret)

1734
ingen

1735
fol 79
Rasmus Madsen tjenende i Ebdrup og Ingeborg Jensdatter af Mesballe (trolovet og copuleret)

1736
fol 80
Albret Jensen af Tjerrild og Helle Nielsdatter som tjente hos Peder Tygesen sst (trolovet)
Albret Jensen af Tjerrild og Helle Nielsdatter (copuleret)

1737
ingen

1738
fol 80
Boe Sørensen af Mesballe og Kirsten Svendsdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1739
ingen

1740

Top

fol 80
enkemand Jørgen Rasmussen af Mårup i Nødager sogn og Sidsel Balthazarsdatter tjenende i Skarresø Annexgård (trolovet og copuleret)

1741
fol 80
enkemand Mads Rasmussen af Mårup i Nødager og Birthe Rasmus Iversens datter af Astrup (trolovet og copuleret)

1742
fol 80
Niels Sørensen Bach af Mesballe og Kirsten Pedersdatter sl Jens Morups enke af Skarresø (trolovet)
Anders Rasmussen Brok af Astrup og Jørgen Jensens datter Maren sst (trolovet)
Niels Sørensen Bach og Kirsten Pedersdatter (copuleret)
Anders Rasmussen Brok og Maren Jørgensdatter af Astrup (copuleret)
Erich Nielsen af Benstrup og sl Albret Jensens enke Helle Nielsdatter af Tjerrild (trolovet)
Erich Nielsen og Helle Nielsdatter (copuleret)

1743
fol 81
Michel Jensen af Sivested i Tøstrup sogn og Kirsten Jacobsdatter hos Svend Sørensen i Astrup (trolovet og copuleret)
Esben Poulsen af Marie Magdalene og Maren Svendsdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Skiffard i Tøstrup sogn og Kirsten Rasmus Iversens datter af Astrup (trolovet)

1744
fol 82
Jens Hansen tjenende i Astrup og Dorthe Nielsdatter (trolovet)
Søren Jensen af Skiffard og Kirsten Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Nielsen af Koed og Birthe Sørensdatter af Mesballe (trolovet)
Jens Jensen af Tjerrild og Kirsten Pedersdatter ibd (trolovet)
Rasmus Nielsen af Koed og Birthe Sørensdatter af Mesballe (copuleret)
Jens Hansen og Dorthe Nielsdatter af Astrup (copuleret)
Jens Jensen og Kirsten Pedersdatter begge af Tjerrild (copuleret)
Johan Jørgensen af Følle og Dorthe Rasmusdatter Bugtrup af Astrup (trolovet)

1745
fol 82
Johan Jørgensen af Følle og Dorthe Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
enkemand Svend Nielsen (en gl svensker hos Jens Pedersen i Astrup) og enke Elin Pedersdatter (trolovet)

1746
fol 83
Rasmus Bugtrup af Astrup og Margrethe Tygesdatter som tjente i Skarresø (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen Bach af Thorsager og Anne Marie Sørensdatter af Skarresø Skovhus (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen og Anne Nielsdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen Kiep? af Astrup og (mangler) (trolovet og copuleret)
Anders Mortensen af Kærende og Anne Marie Jensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1747
ingen


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c