s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1684-1775

1748-75
Trolovede og copulerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-75
1776-88

Perioden 1776-88 gælder Koed sogn

1748
fol 165
Rasmus Jørgensen og Mette Christensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Peder Ottesen og Anne Sørensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1749
ingen

1750
fol 165
Rasmus Esbensen af Nimtofte og Maren Nielsdatter af Mesballe (trolovet og copuleret - i Nimtofte kirke)

1751
fol 165
forrider ved Ryomgård Christen Hansen og sl Anders Broks enke Maren Jørgensdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1752
fol 165
hyrden Jens Christensen af Skarresø og Anne Andersdatter af Thorsager (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen og Anne Laursdatter sl Erich Nielsens enke begge af Tjerrild (trolovet og copuleret)

1753
fol 165
Søren Prins af Kolind og Karen Sørensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1754
fol 165
Mads Rasmussen af Mesballe og Peder Ottesens steddatter Karen Sørensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
skoleholder i Ebdrup Anders Laursen og Rasmus Jensens datter Lisbeth Rasmusdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1755
fol 165
Rasmus Hansen af Ebdrup og sl Peder Ottesens enke Barbara Michelsdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Rasmus Jørgensen tjenende i Astrup og sl Søren Christensens enke Anne Pedersdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Jens Christian Lemche af Høgholt og enke Malene Cathrine Nielsdatter af Skarresø Skovhus sl Niels Jacobsens enke (copuleret - kongebrev)
Jens Nielsen og Karen Christensdatter begge af Tjerrild (trolovet og copuleret)

1756
fol 165
Niels Sørensen af Thorsager og Maren Christensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Tåstrup i Feldballe sogn og Søren Sørensens enke Birthe Rasmusdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1757
fol 165
Oluf Laursen af Skarresø og Sidsel Jepsdatter af Koed nu i Skarresø (trolovet og copuleret)
Thomas Christiansen af Termestrup og Søren Jensens enke Karen Pedersdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)
Jens Brok af Kolind og Else Sørensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1758
ingen

1759
fol 165
Jens Rasmussen af Astrup og sl Rasmus Hansens enke Barbara Z?sdatter (trolovet og copuleret)

1760

Top

fol 166
enkemand Rasmus Pedersen af Skarresø og Mette Andersdatter af Astrup (trolovet og copuleret)

1761
fol 166
enkemand Christen Pedersen af Attrup i Nimtofte og Rasmus Jensens datter Kirsten af Astrup (trolovet og copuleret)

1762
fol 166
Jens Pedersen Brok af Attrup og Anne Sørensdatter Bach af Mesballe (trolovet og copuleret)

1763
fol 166
enkemand Niels Boesen af Hvilsager og pige Anne Albretsdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Skarresø og pige Kirsten Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Christen Mortensen Ladefoged på Møllerup og pige Mette Rasmusdatter Rasmus Jensens datter af Astrup (trolovet og copuleret)

1764
fol 166
Hans Jensen af Astrup og Søren Svendsens datter Ellen ibd (trolovet og copuleret)

1765
fol 166
Søren Christensen Hyrde af Tjerrild og Karen Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)

1766
fol 166
ungkarl Rasmus Pedersen af Skiffard og pige Anne Jensdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Kærende i Koed og pige Maren Nielsdatter hyrdens datter af Skarresø (trolovet og copuleret)
ungkarl Terkild Nielsen af Kærende og pige Maren Tygesdatter af Skarresø (trolovet og copuleret)

1767
fol 166
Jørgen Nielsen af Tjerrild og pige Edel Rasmusdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)

1768
ingen

1769
fol 167
ungkarl Jens Rasmussen af Mesballe og pige Anne Christensdatter af Astrup (trolovet)
enkemand Søren Sørensen af Mesballe og Rasmus Christensens datter Anne Cathrine Rasmusdatter ibd (trolovet)

1770

Top

fol 167
Jens Rasmussen og Anne Christensdatter (copuleret)
Søren Sørensen og Anne Cathrine Rasmusdatter (copuleret)
enkemand Morten Andersen af Sangstrup og enke Sidsel Pedersdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)

1771
ingen

1772
ingen

1773
fol 167
enkemand Søren Rasmussen af Rostved og skrædderpige Mette Sørensdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Rasmussen Smechs af Korup i Bregnet sogn og pige Karen Jensdatter Jens Jørgensens datter af Astrup (trolovet og copuleret)
enkemand Jeppe Jensen af Bugtrup og Niels Bødkers steddatter Elle Erichsdatter af Tjerrild (trolovet og copuleret)

1774
ingen

1775
ingen

Koed sogn 1776

Top

fol 168
Peder Christensen af Koed og sl Rasmus Blochs enke Mette Marie Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Nielsen af Skiffard og pige Anne Rasmusdatter af Koed (trolovet og copuleret)

1777
fol 168
ungkarl Søren Andersen og pige Birthe Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Jensen af Balle Rugård gods Rosmus sogn og smedeenken Mette Jensdatter af Koed (trolovet og copuleret)

1778
fol 168
Jens Adamsen og Anders Thomasens enke Elle Esbensdatter af Koed (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Jørgensen af Grønholt og pige Kirsten Henrichsdatter af Kærende (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Andersen Skrædder af Astrup i Skarresø sogn og enke Anne Margrethe Erichsdatter af Koed (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Mortensen af Nimtofte og pige Anne Marie Eliasdatter af Kærende (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Rasmussen af Schafferhuset og pige Mette Christensdatter af Koed (trolovet og copuleret)

1779
fol 169
Niels Hansen af Kike?gård, ?denholms gods og pige Anne Kirstine Søren Viborgs datter af Koed (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen Kæp af ?trup og pige Dorthe Sophie Rasmusdatter af Kærende (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Bugtrup af Mesballe og Rasmus Hjulmands datter Kirsten af Koed (trolovet og copuleret)

1780
fol 169
husmand Hans Jensen af Koed og pige Karen Nielsdatter af Vedø (trolovet og copuleret)

1781
fol 169
Jens Rasmussen af Fannerup og pige Kirsten Hansdatter tjenende i Koed (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Nielsen af Attrup og pige Gertrud Madsdatter af Koed (trolovet og copuleret)
Peder Laursen Glarmester og Niels Terkildsens datter Kirsten af Vedø (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Væver af Kolind og pige Anne Marie Sørensdatter af Skyttehuset ved Ryomgård (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Pedersen af Kolind og pige Anne Olufsdatter af Kærende (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Jensen Smed af Thoystrup og Anne Sørensdatter af Vedø (copuleret)

1782
fol 170
ungkarl Niels Jensen af Kærende og pige Mette Marie Jensdatter af Schafferhuset (copuleret)
Peder Madsen Tummels af Attrup og Anne Kirstine (copuleret)
enkemand Peder Bjerregaard af Koed og Christen Hansens datter Anne Marie af Astrup (trolovet)

1783
fol 170
enkemand Peder Bjerregaard af Koed og Christen Hansens datter Anne Marie af Astrup (copuleret)
gårdmand Søren Koch af Koed og pige Kirsten Rasmusdatter ibd (copuleret)

1784
fol 170
ungkarl Søren Rasmussen af Skiffard og Rasmus Madsens datter Helvig af Koed (trolovet og copuleret)
ungkarl Thomas Jensen af Koed og pige Sidsel Pedersdatter Peder Laursens datter ibd (trolovet og copuleret)

1785
fol 170
ungkarl Søren Bjerregaard af Koed og pige Karen Marie Gundersdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Hansen af Mårup og Peder Andersens datter Johanne af Kærende (trolovet)
enkemand Peder Christensen Bjerre af Koed og Christen Erichsens enke Anne Nielsdatter af Koed (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Hansen af Mårup og pige Johanne Pedersdatter af Kærende (copuleret - i Nimtofte kirke)
ungkarl Søren Rasmussen Murmand som tjener i Vedø og Rasmus Henrichsens enke Malene Rasmusdatter af Kærende (trolovet)

1786
fol 137
gartnersvend Peder Tygesen af Høgholm og pige Margrethe Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Søren Murmand af Kærende og enke Malene Rasmusdatter (copuleret)

1787
fol 137
gårdmand Søren Thomasen af Søby i Lyngby sogn og pige Bodil Rasmusdatter (trolovet og copuleret)

1788
fol 137
husmand Rasmus Bisp af Nimtofte og pige Birthe Tygesdatter af Attrup (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Henningsen af Attrup og kokkepige Anne Margrethe Nielsdatter af Ryomgård (trolovet og copuleret)


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c