s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1684-1775

1701-47
Introducerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1701-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-47


1701
fol 47
sl Clemen Sørensens enke Dorthe Tygesdatter af Skarresø efter søn Clemen Clemensen
Søren Sørensens hustru af Skarresø efter søn Søren Sørensen

1702
fol 47
Jørgen Søgaards hustru
Christens hustru i Bolet i Mesballe
Peder Skarresøs hustru Anne Pedersdatter af Skarresø
Jens Jensens hustru Elle Andersdatter af Astrup

1703
fol 47
Jens Sørensens hustru Karen Thomasdatter af Astrup
Rasmus Morups hustru Karen Sørensdatter
Søren Bachs hustru Birgitte Jensdatter af Mesballe
Anne Iversdatter af Astrup
Jens Jensens hustru Karen Nielsdatter af Mesballe
Rasmus Sørensens hustru Dorthe Tygesdatter af Skarresø
Maren Agris af Skarresø
Søren Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Skarresø

1704
fol 48
Peder Skarresøs hustru
Søren Sørensens hustru af Skarresø

1705
fol 48
Jens Sørensens hustru Karen Thomasdatter af Astrup
Jens Jensens hustru Elle Andersdatter af Astrup
Søren Bachs hustru Karen Boesdatter af Mesballe
Jens Jensens hustru Karen Nielsdatter af Mesballe

1706
fol 48
Dorthe Tygesdatter af Skarresø
Jens Jensens hustru Elle Andersdatter af Astrup
Søren Bachs hustru af Mesballe
hyrden Anders Pedersens hustru af Mesballe

1707
fol 49
Søren Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Skarresø

1708
fol 49
Rasmus Morups hustru Karen Christiansdatter

1709
fol 49
Rasmus Sørensens hustru af Skarresø
Jens Jensens hustru Karen Nielsdatter af Mesballe
Jens Sørensens hustru Maren Sørensdatter af Astrup
Søren Bachs hustru Karen Boesdatter af Mesballe

1710

Top

fol 49
Niels Legers hustru Maren Vanens af Skarresø
lille Rasmus Iversens hustru af Astrup

1711
fol 49
Rasmus Nielsens hustru Karen Christiansdatter af Skarresø
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Rasmus Sørensens hustru af Skarresø

1712
fol 50
Hans Hyrdes hustru Kirsten af Skarresø
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Søren Bachs hustru Karen Boesdatter
Rasmus Morups hustru af Skarresø
Maren Vanens

1713
fol 50
Svend Sørensens hustru Elle Jensdatter
Mette Kjelds af Astrup
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Peder Skarresøs hustru af Astrup

1714
fol 50
Dorthe Tygesdatter af Skarresø
Niels Søgaards hustru Sidsel Olufsdatter
Hans Hyrdes hustru af Skarresø
Svends hustru af Astrup

1715
fol 50
Peder Skarresøs hustru af Astrup
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Søren Bachs hustru af Mesballe
Rasmus Morups hustru af Skarresø
Rasmus Rønnes hustru af Tjerrild
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Svend Sørensens hustru af Astrup

1716
fol 51
Søren Jensens hustru af Mesballe
Niels Søgaards hustru

1717
fol 51
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Rasmus Bugtrups hustru
Rasmus Rønnes hustru
Peder Skarresøs hustru af Astrup

1718
fol 51
Lisbeth Nymands
Svend Sørensens hustru
Søren Jensens hustru af Mesballe
Rasmus Bugtrups hustru Karen Knudsdatter af Astrup
Axel Esbensens hustru Maren Jensdatter af Tjerrild

1719
fol 51
Niels Søgaards hustru af Astrup
Hans Hyrdes hustru af Skarresø
Jørgen Jensens hustru af Astrup

1720

Top

fol 52
Niels Thomasens hustru af Astrup
Rasmus Rønnes hustru af Tjerrild

1721
fol 52
Jens Hvitveds hustru af Skarresø
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Niels Søgaards hustru af Astrup
Søren Jensens hustru af Mesballe
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Svend Sørensens hustru af Astrup

1722
fol 52
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Axel Esbensens hustru af Skarresø
Niels Thomasens hustru af Astrup

1723
fol 52
Jens Sørensens hustru af Skarresø
Balthazar Andersens hustru af Astrup
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Jens Sørensens hustru af Skarresø

1724
fol 53
Søren Thuesens hustru af Astrup
Søren Hvitveds hustru af Skarresø
Søren Jensens hustru af Mesballe
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Niels Søgaards hustru af Astrup
Rasmus Iversens hustru af Astrup
Rasmus Bugtrups hustru af Astrup
Peder Tygesens hustru af Tjerrild

1725
fol 53
Svend Sørensens hustru af Astrup
Niels Thomasens hustru af Astrup
Jens Morups hustru af Skarresø
Jesper Tygesens hustru af Tjerrild hus
Rasmus Jensens hustru af Astrup

1726
fol 54
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Jens Pedersens hustru af Astrup

1727
fol 54
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Søren Bachs hustru af Skarresø
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Jens Morups hustru af Skarresø
Søren Thuesens hustru af Astrup

1728
fol 55
Jens Pedersens hustru af Astrup
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Niels Thomasens hustru af Astrup
Søren Jensens hustru af Mesballe
husmand Rasmus Jensens hustru af Astrup
Søren Bachs hustru af Skarresø

1729
fol 55
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Rasmus Jacobsens hustru af Skarresø
Jens Morups hustru af Skarresø
Søren Thuesens hustru af Astrup

1730

Top

fol 56
Jens Pedersens hustru af Astrup
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Søren Pedersens hustru af Kirkegården

1731
fol 56
Peder Rousings hustru af Skarresø
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Søren Bachs hustru af Skarresø
Svend Sørensens hustru af Astrup
Søren Jensens hustru af Mesballe

1732
fol 56
Jens Morups hustru af Skarresø
Rasmus Jacobsens hustru af Skarresø
indsidder Jens Esbensens hustru af Astrup
Niels Nielsens hustru Maren Nielsdatter af Annexgården i Skarresø
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Anders Broks hustru af Astrup
Niels Jacobsens hustru af Skarresø Skovhus
Søren Pedersens hustru af Annexgården i Skarresø

1733
fol 57
Niels Nielsens hustru af Annexgården i Skarresø
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Søren Thuesens hustru af Astrup
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Rasmus Jacobsens hustru af Skarresø
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Jens Morups hustru af Skarresø

1734
fol 57
Peder Rousings hustru af Skarresø
Jørgen Jensens hustru af Astrup
Søren Pedersens hustru af Annexgården i Skarresø
Anders Broks hustru af Skarresø
Søren Bachs hustru af Skarresø
Niels Nielsens hustru af Skarresø Annexgård
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Niels Jacobsens hustru af Skarresø Skovhus
Jens Pedersens hustru af Astrup

1735
fol 58
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Anders Broks hustru
Jens Morups hustru af Skarresø

1736
fol 58
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Peder Tygesens hustru af Tjerrild
Søren Bachs hustru af Mesballe
Jørgen Jensens hustru af Astrup

1737
fol 59
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Peder Rousings hustru af Skarresø
Anders Broks hustru Anne Svendsdatter af Astrup
Jens Pedersens hustru Mette af Astrup
Albret Jensens hustru Helle Nielsdatter af Tjerrild
Niels Jacobsens hustru af Skarresø Skovhus
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Søren Rachs hustru af Mesballe

1738
fol 59
Jens Morups hustru af Skarresø
Niels Tygesens hustru
Jens Pedersens hustru af Astrup
Christen Hyrdes hustru af Skarresø
Albret Jensens hustru af Tjerrild

1739
fol 60
Anders Broks hustru Anne Svendsdatter af Astrup
Christen Hyrdes hustru af Skarresø
Boe Sørensens hustru af Skarresø
Søren Pedersens hustru af Annexgården
Rasmus Jensens hustru af Astrup

1740

Top

fol 60
Albret Jensens hustru af Tjerrild
Søren Bachs hustru af Skarresø
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Jens Morups hustru af Skarresø
Niels Jacobsens hustru af Skarresø Skovhus
Søren Bachs hustru af Mesballe

1741
fol 60
Peder Rousings hustru af Skarresø
Jens Pedersens hustru af Astrup
Anders Broks hustru af Astrup

1742
fol 61
Rasmus Jensens hustru af Astrup
Boes hustru Kirsten Svendsdatter af Skarresø
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Rasmus Madsens hustru Ingeborg af Mesballe

1743
fol 61
Søren Bachs hustru af Mesballe
ung Søren Sørensens hustru Birthe Rasmusdatter af Skarresø
Anders Broks hustru Maren Jørgensdatter af Astrup
Søren Bachs hustru Karen Rasmusdatter af Skarresø
Jens Jørgensens hustru Maren Jensdatter af Astrup
Jens Pedersens hustru af Astrup
Rasmus Knaps hustru af Skarresø
Erich Nielsens hustru Helle af Tjerrild

1744
fol 62
Søren Ladefogeds hustru Anne Pedersdatter af Skarresø
Jens Hansens hustru Dorthe Nielsdatter af Astrup
ung Søren Sørensens hustru af Skarresø
Søren Bachs hustru af Mesballe
Niels Jacobsens hustru af Skarresø Skovhus
Boe Sørensens hustru Kirsten Svendsdatter af Skarresø
Anders Broks hustru af Astrup

1745
fol 62
Jens Tjerrilds hustru af Tjerrild
Søren Ladefogeds hustru af Skarresø
Jens Olufsens hustru af Mesballe
Jørgen Rasmussens hustru af Astrup
Rasmus Christensens hustru af Mesballe
Søren Svendsens hustru af Astrup
Jens Jørgensens hustru af Astrup
Jens Pedersens hustru af Astrup
Erichs hustru af Tjerrild

1746
fol 62
Jørgen Rasmussens hustru af Astrup

1747
fol 87
Jens Tjerrilds hustru
Jørgen Hyrdes hustru
Erich Nielsens hustru af Tjerrild
Søren Svendsens hustru af Astrup
Søren Ladefogeds hustru Anne Pedersdatter af Skarresø
Rasmus Knaps hustru
Søren Bachs hustru af Skarresø
Søren Sørensens hustru af Skarresø
Rasmus Bugtrups hustru
Jens Hansens hustru af Astrup
Boe Sørensens hustru af Skarresø
Jens Pedersens hustru af Astrup
Søren Bachs hustru af Mesballe


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c