s
Stikord til Skarresø sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1684-1775

1748-75
Døbte


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-75
1775-88

Perioden 1775-88 gælder Koed sogn

1748
fol 87
Rasmus Madsens barn af Mesballe - Kirsten
Anders Broks barn af Astrup - Jørgen
Søren Ladefogeds tvillinger af Skarresø - Anne og Maren
Rasmus Christensens barn af Mesballe - Hans
sl Søren Pedersens enkes barn af Skarresø - Anne Marie
Søren Svendsens barn af Astrup - Anne Margrethe

1749
fol 88
Jens Jørgensens barn af Astrup - Maren
Søren Sørensens barn af Skarresø - Søren
Niels Bachs barn af Skarresø - Søren
Søren Ladefogeds barn af Skarresø - Christen
Rasmus Begtrups barn af Astrup - Jens
Jørgen Rasmussens barn af Astrup - Anne

1750
fol 88
Bo Sørensen Bachs barn af Skarresø - Søren
Dorthe Sørensdatters uægte barn af Mesballe - Anne (Niels Jacobsen Bruun af Ryomgård)
Rasmus Boelsmands barn af Mesballe - Mette Kirstine
Rasmus Fynbos barn af Skarresø - Jørgen
Søren Bachs barn af Mesballe - Karen
Anders Broks barn af Astrup - Kirsten

1751
fol 88
Søren Svendsens barn af Astrup - Maren
Niels Bachs barn af Skarresø - Niels
Tyge Sørensens barn af Mesballe - Jens
Peder Thuesens barn af Skarresø - Jens (døde strax)
Jens Sørensens barn af Skarresø - Christen
Erich Nielsens barn af Tjerrild - Anne Marie
Rasmus Bugtrups barn af Astrup - Anne
hyrden Jørgen Sørensens barn af Astrup - Søren

1752
fol 89
Jep Hyrdes barn af Mesballe - Søren
Niels Bachs barn af Skarresø - Niels
Jens Jørgensens barn af Astrup - Jørgen
Jørgen Iversens barn af Astrup - Anders
Søren Ladefogeds barn af Skarresø - Peder
Søren Sørensens barn af Skarresø - Maren

1753
fol 89
Søren Svendsens barn af Astrup - Mads
Christen Hansens barn af Astrup - Anne
Jens Olufsens barn af Skarresø - Oluf
Rasmus Boelsmands barn af Mesballe - Peder
Jens Sørensens barn af Skarresø - Mette
Niels Nielsens tvillinger af Tjerrild - Erich og Anne Marie
Peder Thuesens barn - Ingeborg
Rasmus Bugtrups barn af Astrup - Mette
Christen Jepsens barn af Astrup - Mette

1754
fol 90
Niels Bachs barn af Skarresø - Karen
hyrden Jens Christensens barn af Skarresø - Karen
Bo Bachs barn af Skarresø - Anders
husmand Søren Jensens barn af Tjerrild - Anne Marie
Søren Svendsens barn af Astrup - Jens
Rasmus Boelsmands barn af Mesballe - Inger

1755
fol 90
Søren Christensens enkes barn af Skarresø - Søren
Niels Nielsens barn af Tjerrild - Niels
Jens Sørensens barn af annexgården i Skarresø - Rasmus
Christen Hansens barn af Astrup - Birthe
Rasmus Hansens barn af Skarresø - Anne

1756
fol 91
Søren Svendsens barn af Astrup - Mads
Niels Bachs barn af Skarresø - Kirsten
Peder Thuesens barn af Skarresø - Anders
Niels Nielsens barn af Tjerrild - Laurs
Søren Sørensens barn af Mesballe - Søren
Rasmus Jørgensen Ladefogeds barn - Maren
Rasmus Bugtrups barn af Astrup - Karen
Jørgen Iversens barn af Astrup - Anders
sl Søren Sørensens datter af Skarresø (navn mangler)
Mads Pedersens barn af Mesballe - Maren

1757
fol 91
Mathias Skrædders barn af Astrup - Philip
Astrup hyrde Jens Christensens barn - Anne
Søren Jensens barn af Tjerrild - Jens
Bo Bachs barn af Skarresø - Karen
Niels Nielsens barn af Tjerrild - Maren
Rasmus Jørgensens barn af Skarresø - Jørgen
Tyge Sørensens barn af Skarresø - Søren
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Peder

1758
fol 92
Søren Svendsens barn af Astrup - Jens
Jens Sørensens barn af Skarresø annexgård - Søren
Rasmus Fynbos barn af Skarresø - Martha Cathrine
Jørgen Iversens barn af Astrup - Rasmus
Oluf Laursens barn af Skarresø - Laurs
Niels Bachs barn af Skarresø - Maren
Søren Laursens barn af Skarresø - Niels
Søren Sørensens barn af Mesballe - Rasmus

1759
fol 92
Rasmus Bugtrups barn af Astrup - Tyge
Rasmus Jørgensens barn af Skarresø - Mette
Christen Hansens barn af Astrup - Anne Marie
Jens Nielsens barn af Tjerrild - Niels
Peder Thuesens barn af Skarresø - Mette Marie
væver Thomas Christiansens barn af Tjerrild - Søren
Mads Pedersens barn af Mesballe - Sidsel

1760

Top

fol 93
Søren Svendsens barn af Astrup - Peder
Laurs Iversens barn af Astrup - Olleane Kirstine
Oluf Laursens barn af Skarresø - Maren
Niels Sørensen Hares barn af Skarresø - Anne
Søren Sørensens barn af Mesballe - Birthe
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Rasmus
Rasmus Fynbos barn af Skarresø - Maren
Christen Hansens barn af Astrup - Maren
Tyge Sørensens barn af Skarresø - Jens
Rasmus Jørgensens barn af Skarresø - Mette
Jens Sørensens barn af annexgården i Skarresø - Niels

1761
fol 94
Laurs Skomagers barn af Skarresø Skovhus - Inger
Jørgen Iversens barn af Astrup - Sidsel
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Anders
Christen Hansens barn af Astrup - Hans
Søren Laursens barn af Skarresø Skovhus - Laurs
Søren Svendsens barn af Astrup - Mette
Niels Bachs barn af Skarresø - Jens
Jørgen Jørgensen Tykjærs barn af Skarresø Skovhus - Maren
Karen Jensdatter Tierilds uægte barn af Skarresø Skovhus - Jens

1762
fol 95
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Peder
Thomas Christians barn af Tjerrild - Peder
Rasmus Bugtrups barn af Astrup - Niels
Mads Rasmussen Skoleholders barn af Skarresø - Anne
Jens Jørgensens barn af Astrup - Anders
Jens Nielsens barn af Tjerrild - Anne Kirstine
Niels Nielsens barn af Tjerrild - Kirsten
Jens Poulsens barn af Skarresø - Niels
Jens Sørensens barn af annexgården i Skarresø - Maren
Oluf Laursens barn af Skarresø - Jeppe
Tyge Sørensen Hyrdes barn af Tjerrild - Peder
Søren Sørensens barn af Mesballe - Rasmus
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Mads

1763
fol 96
Christen Hansens barn af Astrup - Mette
Niels Bachs barn af Skarresø - Rasmus
Jens Pedersen Broks barn af Mesballe (navn mangler)
Jens Rasmussens barn af annexgården i Skarresø - Anders
Søren Svendsens barn af Astrup - Anne Marie

1764
fol 96
Christen Hansens barn af Astrup - Mette
Christen Mortensens barn af Astrup - Maren
Jørgen Rasmussens barn af Astrup - Hans
Niels Raases barn - Hans
Niels Bødkers navnløse barn af Tjerrild
Thomas Vævers barn - Kirsten
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Mette Cathrine

1765
fol 97
Oluf Laursens barn af Skarresø - Mette
Tyge Sørensen Hyrdes barn - Mette Marie
Rasmus Pedersens barn - Anne Cathrine
Søren Sørensens barn af Mesballe - Anne
Christen Smeds barn af Skarresø - Anders
Søren Laursens barn af Skarresø Skovhus - Helle (døde strax)
Christen Hansens barn af Astrup - Clemen
skoleholder Mads Rasmussens barn af Skarresø - Anne Cathrine
Niels Bachs tvillinger af Skarresø - Rasmus og Elle
Jens Sørensen Hvitveds barn af Skarresø - Karen
Christen Mortensens barn af Astrup - Anne Margrethe
Jens Jørgensens barn af Astrup - Anne Marie
Jens Broks barn af Mesballe - Peder

1766
fol 98
Hans Jensens barn af Astrup - Mette
Søren Svendsens barn af Astrup - Ingeborg
Søren Laursens barn af Skarresø Skovhus - Anne Johanne
Thomas Vævers barn af Tjerrild - Jens Christian
Søren Sørensens barn af Mesballe - Anne Kirstine
Niels Nielsens barn af Tjerrild - Niels
Christen Mortensens barn af Astrup - Anne Margrethe

1767
fol 99
Christen Hansens barn af Astrup - Clemen
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Mads
Jens Jørgensens barn af Astrup - Søren
Christen Andersen Hyrdes barn af Tjerrild - Anne
Christen Pedersens tvillinger af Skarresø - Rasmus og Niels
Hans Jensens barn af Astrup - Jens
Jørgen Nielsens barn af Mesballe - Peder
Tyge Sørensens barn af Mesballe - Jens
Jørgen Iversens barn af Astrup - Marie Kirstine
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Michel

1768
fol 101
Thomas Vævers barn af Tjerrild - Kirsten
Christen Hansens barn af Astrup - Anne Kirstine
Anders Kroghs barn af Mesballe - Cathrine
Søren Svendsens barn af Astrup - Karen

1769
fol 101
Hans Jensens barn af Astrup - Jens
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Anne Marie
Jens Broks barn af Mesballe - Søren
Niels Bachs barn af Skarresø - Anne Marie

1770

Top

fol 102
Christen Hansens barn af Astrup - Rasmus
Søren Laursens barn af Skarresø Skovhus - Poul
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Anders
Jens Jørgensens barn af Astrup - Søren
Jens Rasmussens barn af Mesballe - Rasmus
Christen Pedersens barn af Skarresø - Morten
Thomas Vævers barn af Tjerrild - Anne Kirstine
Hans Jensens barn af Astrup - Søren
Jørgen Tykjærs barn af Astrup - Maren
Søren Svendsens barn af Astrup - Michel
Søren Sørensens tvillinger af Mesballe - Jens og Else Marie

1771
fol 103
Christen Hansens barn af Astrup - Jens
Christen Mortensens barn af Astrup - Elle
Jørgen Nielsens barn af Mesballe - Dorthe Kirstine
Søren Sørensens barn af Mesballe - Rasmus

1772
fol 104
Christen Hansens barn af Astrup - Jens
Jens Rasmussens barn af Skarresø - Rasmus
Christen Jepsens enkes barn af Skarresø Skovhus - Christen
Jens Rasmussens barn af Mesballe - Christen
Søren Sørensens tvillinger af Mesballe - Rasmus og Else
Jens Broks barn af Mesballe - Mette Marie
Søren Pedersen Rougsøs barn af Mesballe - Mette

1773
fol 105
skoleholder Mads Rasmussens barn af Skarresø - Rasmus
Hans Jensens barn af Astrup - Mette Cathrine
Søren Laursens barn af Skarresø Skovhus - Mette Marie
Christen Mortensens barn af Astrup - Anne

1774
fol 106
Jørgen Nielsens barn af Tjerrild - Anne
Hans Jensens barn af Astrup - Jens
Rasmus Pedersens barn af Skarresø - Mads
Søren Sørensens barn af Mesballe - Peder
Christen Hansens barn af Astrup - Søren

1775
fol 107
Thomas Vævers barn af Tjerrild - Dorthe
Jens Rasmussens barn af Mesballe - Jacob
Jenses barn af Mesballe - Mette
Christen Mortensens barn af Astrup - Morten

Koed sogn 1775

Top

fol 107
husmand Niels Rasmussens barn af Koed - Rasmus
husmand Mads Laursens barn af Attrup - Niels
Hans Smeds barn af Koed - Christen
Søren Ottesens barn af Kærende - Jens
Rasmus Christensen Hyrdes barn af Attrup - Mads
Erich Michelsens barn af Koed - Marie Kirstine

1776
fol 109
Peder Bjerregaards barn af Koed - Kirsten (døde strax)
Niels Jørgensens barn af Attrup - Anne
Niels Jepsens barn af Vedø - Mads
ung Peder Broks barn af Attrup - Esben
Anders Bjerregaards barn af Koed - Jens
Terkild Hyrdes barn af Vedø - Peder
Peder Collings barn af Stadsborg - Christen
Søren Simonsens barn - Peder (døde strax)
Søren Jensens barn af Schafferhuset - Anne Marie
Hans Jensen Kudsks barn af Koed - Rasmus
Jørgen Broks barn af Kærende - Palle
Rasmus Michelsens barn af Koed - Rasmus

1777
fol 111
Christen Skomagers barn af Koed - Søren
Christen Smeds barn af Koed - Jens Christian (døde strax)
skoleholder Jacob Storks barn af Koed - Anne Margrethe
Peder Bjerres barn af Koed - Rasmus
Niels Posts barn af Vedø - Jens
Christen Rasmussens barn af Vedø - Birthe Cathrine
Mads Laursens barn af Attrup - Anne
Niels Jensens barn af Kærende - Christian

1778
fol 112
Søren Simonsens barn af Koed - Peder
Niels Jensen Husmands barn af Koed - Jens
Peder Bjerregaards barn af Koed - Rasmus
Peder Broks barn af Attrup - Rasmus
Søren Kares barn af Schafferhuset - Jens
halvtåbelig kvinde Maren Knudsdatters uægte barn - Gotlieb Wildenradt
Jens Jørgensens barn af Kærende - Birthe Kirstine
Jacob Hougs barn af Attrup - Niels
Rasmus Michelsens barn af Koed - Gertrud
Jørgen Broks barn af Kærende - Anne Sophie (døde strax)
Jens Jensen Smeds barn af Koed - Hans
Anders Jensens barn af Kærende - Anne

1779
fol 114
Søren Andersens barn af Koed - Kirsten
Terkild Nielsens barn af Kærende - Tyge
Søren Viborgs svigersøn Niels Hansens barn af Koed - Hans
Niels Posts barn af Vedø - Anne Cathrine
Peder Bjerregaards barn af Koed - Maren
Jens Smeds barn af Koed - Jens

1780
fol 115
Søren Simonsens barn af Koed - Niels
Christen Clausens barn af Vedø - Jeppe
Jørgen Leysteds barn af Kærende - Birthe Kirstine (døde strax)
Jens Adamsens barn af Koed - Anders
Jørgen Broks barn af Kærende - Thomas
skoleholder Johan Jacob Storks barn af Koed - Palle
Søren Andersens barn af Koed - Anders
Niels Rasmussen Hyrdes barn af Attrup - Hans
Peder Bjerres barn af Koed - Gertrud Marie
Peder Broks barn af Attrup - Peder
Niels Jensens barn af Kærende - Rasmus
Valentin Skyttes barn af Ryomgård - Søren

1781
fol 117
Rasmus Michelsens barn af Koed - Kirsten
Mads Laursens barn af Attrup - Else
Niels Jensens barn af Koed - Mette
Jens Jørgensen Leysteds barn af Kærende - Jørgen
Christen Skomagers barn af Koed - Christiane
Christen Nielsen Kudsks barn af Vedø - Anne
Søren Kares barn af Schafferhuset - Jens
Jacob Hougs barn af Attrup - Hedvig
Søren Nielsen Kæps barn af Attrup - Rasmus
Rasmus Henrichsens barn af Kærende - Rasmus

1782
fol 119
omvandrende betler Christen Olufsens barn fra Randers - Oluf
Christen Rasmussens barn af Vedø - Anne Lisbeth
Jens Leysteds barn af Kærende (navn mangler)
Jens Jensen Smeds barn af Koed - Anders
Søren Andersens barn af Koed - Maren
Peder Bjerregaards barn af Koed - Anne
Christen Erichsens datter Annes uægte barn af Koed - Christen (Niels Thomasen Dr? af Ebdrup)
Peder Madsens barn af Attrup - Karen
Peder Bjerres barn af Koed - Maren

1783
fol 120
Anders Nielsens barn af Attrup - Mads
gårdmand Niels Jensens barn af Kærende - Anne Cathrine
ung Peder Broks barn af Attrup - Mette Marie
Niels Jensens barn af Kærende - Laurs
Jens Adamsens barn af Koed - Eva Cathrine
Niels Jørgensens barn af Attrup - Mette Kirstine
Søren Sørensens barn af Schafferhuset - Mads
Mads Laursens barn af Attrup - Dorthe
Peder Bjerregaards barn af Koed - Mette
Niels Ladings barn af Koed - Peder
Niels Rasmussens barn af Koed - Anders

1784
fol 122
Søren Rasmussen Kochs barn af Koed - Rasmus
Anders Jensens barn ved Teglovnen - Jens Christian
Søren Sørensen Hjulmands barn af Kærende - Anne Margrethe
Jens Skrædders datter Maren Jensdatters uægte barn af Kærende - Anders (foged Laurs Søby ved Ryomgård)
gårdmand Niels Jensens barn af Kærende - Jens
Jens Leysteds barn af Kærende - Anders

1785
fol 123
husmand Niels Jensens barn af Koed - Anne Marie
Thomas Jensen Hvitveds barn af Koed - Jens
Peder Bjerregaards barn af Koed - Karen
Peder Madsen Bødkers tvillinger af Attrup - Sidsel og Kirsten
Peder Broks barn af Attrup - Jens
Søren Kochs barn af Koed - Kirsten
Søren Andersens barn af Koed - Mette
Christen Clausens barn af Vedø - Lisbeth (døde strax)

1786
fol 124
Jens Adamsens barn - Poul
Jacob Hougs barn af Attrup - Niels
Søren Ottesens datter Marens uægte barn af Kærende - (navn mangler - omløbende bissekræmmer Christen)
Søren Kares barn af Schafferhuset - Dorthe
Jens Rasmussen Hjulmands tvillinger af Koed - Mette og Anne
Jens Jørgensens barn af Kærende - Anne Margrethe
Anders Nielsens barn af Attrup - Karen Marie
Søren Rasmussen Bjerres barn af Koed - Maren

1787
fol 125
Niels Pedersen Ladings barn af Koed - Oluf
Peder Bjerregaards barn - Kirsten
Søren Andersens barn af Koed - Mette
Thomas Jensen Hjulmands barn af Koed - Peder
skoleholder Palle Rostveds barn af Koed - Hans Grønlund
gårdmand Jens Hjulmands barn af Koed - Thomas
husmand Søren Bechs barn af Koed - Maren

1788
fol 126
Søren Kares barn af Schafferhuset - Anne Cathrine
bødker Peder Madsens barn af Attrup - Mads
gårdmand Niels Jensens barn af Kærende - Laurs
Christen Kares barn af Koed - Karen
Rasmus Hjulmand Hyrdes barn af Attrup - Kirsten Marie


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1775
1748-1763
1748-1775
1748-1775

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c