s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1692-1719
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1692-99
1700-09
1710-19


1692-99

1692
fol 586
Peder Pedersens tjenestefolk i Alken Anders Jensen og Ellen Rasmusdatter (trolovet)
husmand Søren Jensen og Maren Jensdatter af Siim (copuleret)
Anders Jensen og Ellen Rasmusdatter (copuleret)

1693
fol 586
Peder Olufsen og Vendel Christensdatter i Nygårde (trolovet - copuleret i Hørning)
Peder Rasmussen og Else Sørensdatter af Alken (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Hårby og Mette Pedersdatter af Illerup (trolovet)
enke Gertrud Nielsdatter af Boes og Anne Rasmusdatters søn Peder Sørensen ibd (trolovet og copuleret)
enkens datter Gertrud Rasmusdatter af Firgårde og ungkarl Søren Rasmussen af Vissing (trolovet)
Niels Andersen og Karen Laursdatter af Hemstok (trolovet og copuleret)
Gertrud Rasmusdatter af Firgårde og Søren Rasmussen af Vissing (copuleret)
Jens Gertsen og Birthe Nielsdatter af Boes (trolovet)
Peder Sørensens kones søster og Peder Jensen i Veng (trolovet)
Jens Gertsen af Boes og Birthe Nielsdatter (copuleret)

1694
fol 588
enkemand Jens Christensen af Boes og Søren Nielsens datter Anne Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensens datter af Siim og Anders Rasmussen ibd (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og Anne Olufsdatter af Siim (trolovet og copuleret)

1695
fol 588
enke Johanne Jensdatter af Illerup og Søren Rasmussen af Boes (trolovet og copuleret)
Laurs Pedersens datter Kirsten Laursdatter af Alken og enkemand Peder Sørensen Esholt af Veng (trolovet)
enke Anne Jensdatters datter Anne Laursdatter af Hemstok og Daniel Snedker af Hårby (trolovet)
Niels Andersens søster af Hemstok og Peder Christensen af Svejstrup (trolovet)
Rasmus Jensen af Siim og hans svogers søster (trolovet)
Laurs Pedersens datter af Alken og Peder Sørensen af Veng (copuleret)
et par folk af Hemstok (copuleret)
Karen Jensdatter af Forlev og Eske Jensen af Elling i Ovsted sogn (trolovet)
Rasmus Jensen af Siim og hans fæstemø (copuleret)
Niels Jensens datter af Siim og Jesper Rasmussen af Emborg Kloster (trolovet)
kapellan Laurs Holst i Skader og den gl præstekones datter Karen Pedersdatter (trolovet)
enke Karen Jensdatter af Illerup og Eske Jensen af Ovsted sogn (copuleret)
Daniel Sørensen Snedker af Hårby og Anne Laursdatter af Hemstok (copuleret)
Niels Jensens datter af Siim og Jesper af Emborg Kloster (copuleret)
hr Christen i Sjelles forrige sl kones søster Karen Pedersdatter Bredal og hr Laurs Holst (copuleret)

1696
fol 590
Laurs Holsts kones søster Anne Pedersdatter og Jacob Brorsen (trolovet og copuleret)
Niels Fip og Johanne Sr?datter (trolovet og copuleret)
enke Karen Laursdatter af Bjedstrup og Rasmus Michelsen af Mesing (trolovet og copuleret)
enke Maren Andersdatter af Alken og Laurs Bertelsen af Mesing (trolovet)
Else Nielsdatter af Boes og rytter Terkild Nielsen af Siim (trolovet)
Karen Laursdatter af Bjedstrup og Rasmus Michelsen af Mesing (copuleret)
rytter Terkild af Siim og Else Nielsdatter af Boes (copuleret)

1697
fol 591
enke Karen Laursdatter af Bjedstrup og Jens Nielsen [Bomholt] af Mårslet (trolovet og copuleret)

1698
fol 591
Peder Sørensens avlskarl i Boes og Birgitte Andersdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Sidsel Knudsdatter begge af Siim (trolovet og copuleret)
Rasmus Madsen af Vissing og Anne Jacobsdatter af Firgårde (trolovet og copuleret)

1699
fol 592
Rasmus Jensen af Siim og Margrethe Volbrechtsdatter (trolovet og copuleret)
enkens datter Johanne Rasmusdatter af Boes og Jørgen Sørensen (trolovet og copuleret)
husmandsdatter Maren Sørensdatter af Boes og Niels Pedersen af Skårup (trolovet og copuleret)

1700-09

Top


1700
fol 592
Niels Jensens datter af Siim Johanne Nielsdatter og enkemand Niels Rask af Emborg Kloster (trolovet og copuleret)
hyrden Rasmus Erichsen og Kirsten Andersdatter begge af Firgårde (trolovet og copuleret)
enke Anne Christophersdatter af Firgårde og Rasmus Pedersen af Veng (trolovet)
enke Karen Laursdatter af Firgårde og Laurs Michelsen af Holm sogn (trolovet)
Just Knudsen af Svejstrup og enke Anne Hansdatters datter Maren Laursdatter af Alken (trolovet)
Anders Nielsens søster Karen Nielsdatter af Siim og enkemand Hans Hansen af Alling (trolovet og copuleret)
sl Jens Johansens enke Maren Rasmusdatter og Søren Ibsen af Ørting sogn (trolovet)
Anne Christophersdatter af Firgårde og Rasmus Pedersen af Veng (copuleret)

1701
fol 594
enke Maren Rasmusdatter af Svejstrup og Søren Ibsen af Ørting (copuleret)
Søren Jensen Fisker af Illerup og Anne Rasmusdatter af Lundum sogn (trolovet)
Karen Laursdatter af Firgårde og Laurs Michelsen af Holm sogn (copuleret)
Just Knudsen af Svejstrup og Maren Laursdatter af Alken (copuleret)
Peder Skovs steddatter Kirsten Jensdatter og Laurs Pedersens karl Jens Christensen af Illerup (trolovet)
rytter Lydrich Pedersen og Søren Jensens datter Anne Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
præstens karl Anders Pedersen og Maren Jensdatter (trolovet)
Jens Christensen og Kirsten Jensdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Niels Jensen af Tulstrup og pige Else Sørensdatter af Siim (trolovet)
præstens avlskarl Anders Pedersen og Maren Jensdatter (copuleret)
rytter Lydrich Pedersen af Svejstrup og Anne Sørensdatter ibd (copuleret)
Karen Rasmusdatter? af Siim og rytter Christopher Ravnfeldt af Vissing (trolovet og copuleret)
enke Maren Jensdatter af Illerup og ungkarl Jørgen Rasmussen af Hylke sogn (trolovet)
Oluf Jensen Peder Skovs stedsøn af Illerup og Maren Michelsdatter sl Michel Thomasens datter ibd (trolovet)

1702
fol 596
Niels Sørensen Husmands søn Rasmus Nielsen af Svejstrup og Anne Jensdatter af Illerup (trolovet)
Oluf Jensen og Maren Michelsdatter af Illerup (copuleret)
Jørgen Rasmussen af Hylke sogn og enke Maren Jensdatter af Illerup (copuleret)
enke Anne Nielsdatter af Firgårde og Jens Pedersens søn ungkarl Peder Jensen af Låsby (trolovet)
Rasmus Nielsen og Anne Jensdatter af Illerup (copuleret)

1703
fol 596
enke Anne Nielsdatter af Firgårde og Peder Jensen af Låsby (copuleret)
Anders Nielsen ?old og Christen Christensens steddatter Karen Gertsdatter af Siim (trolovet)
Cathrine Langdals datter Anne Vincent og Herman Hertz skytte på Lundbæk (trolovet)
Anders Nielsen af Siim og Karen Gertsdatter ibd (copuleret)
Jørgen Christophersen af Firgårde og Anne Sørensdatter af Hemstok (trolovet og copuleret)

1704
fol 598
sl Niels Rasmussens datter af Illerup og Jens Thomasens søn Peder Jensen Dragon af Firgårde (trolovet)
sl Rasmus Pedersens enke Anne Christophersdatter og ungkarl Anders Jensen af Kloster (trolovet)
enke Kirsten Sørensdatter af Siim og dragon Søren Nielsen af Bolet (trolovet)
Mads Pedersen og Maren Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
Peder Jensen af Firgårde og Mette Nielsdatter af Illerup (copuleret)
Anders Jensen af Kloster og Anne Christophersdatter af Firgårde (copuleret)
Søren Nielsen af Siim og enke Kirsten Sørensdatter ibd (copuleret)
husmand Anders Pedersen og Maren Sørensdatter (copuleret)

1705
fol 599
enke Gertrud Langs og Knud Jespersen af Hårby (trolovet)
Poul Madsen og Gertrud Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
aftakket dragon Peder Madsen og Anne Laursdatters datter Anne Jensdatter af Illerup (trolovet)
enke Anne Jensdatter af Illerup og Laurs Pedersen af Alken (trolovet)
Peder Madsen af Illerup og Anne Jensdatter ibd (copuleret)
Knud Jespersen af Hårby og enke Gertrud Jensdatter Langs af Illerup (trolovet)
Oluf Andersens datter Karen Olufsdatter af Alken og Søren Sørensen af Boes (trolovet)
smed Anders Andersen af Sjelle og Niels Jensens søsterdatter Maren Nielsdatter af Siim (trolovet)
Jacob Jacobsens tjenestepige Anne Christensdatter af Firgårde og Nygårdes hyrdedreng Hans Stephansen (trolovet)
Christopher Simonsens steddatter Anne Justsdatter af Svejstrup og ungkarl Peder Michelsen af Gram i Stilling sogn (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Alken og enke Anne Jensdatter af Illerup (copuleret)
Anders Andersen Smed af Sjelle og Maren Nielsdatter af Siim (copuleret)
Søren Sørensen af Boes og Oluf Andersens datter Anne Olufsdatter af Alken (copuleret)
huskvinde Anne Nielsdatter af Svejstrup og dreng Christen Pedersen af Illerup (trolovet)

1706
fol 602
Anne Nielsdatter af Svejstrup og Christen Pedersen af Illerup (copuleret)
halvgårdmand Niels Jensen af Vissing og Knud Sørensens datter Mette Knudsdatter af Firgårde (copuleret)
husmandsdatter Mette Nielsdatter af Svejstrup og Anders Sørensen karl Jens Nielsen af Boes (trolovet)
ungkarl Thomas Christensen af Emborg og Anne Christophersdatters steddatter Sidsel Christophersdatter af Firgårde (trolovet)
Jens Christensens tjenestepige Maren Andersdatter og husmand Niels Sørensen af Svejstrup (trolovet)
husmand Anders Sørensen og enke Mette Thomasdatter halvgårdskone ibd (trolovet)
Erich Nielsen og Maren Michelsdatter begge af Illerup (trolovet)
Søren Jensen af Bjedstrup og Karen Pedersdatter af Illerup (trolovet)
Hans Stephansen Hyrde af Nygårde og Maren Christensdatter af Firgårde (copuleret)
husmand Niels Sørensen af Svejstrup og Maren Andersdatter af Boes (copuleret)
Thomas Christensen af Emborg og Sidsel Christophersdatter af Firgårde (copuleret)
Jens Hansen af Veng og smedens datter Anne Johansdatter af Svejstrup (trolovet)
Søren Jensen af Bjedstrup og Karen Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Clemen Pedersen af Nygårde og Maren Nielsdatter af Kloster tjenende i Svejstrup (trolovet)
substitut Jens Hansen og Anne Johansdatter af Svejstrup (copuleret)
Erich Nielsen af Bjedstrup og Maren Michelsdatter af Illerup (copuleret)
Anders Sørensen af Illerup og enke Mette Thomasdatter ibd (copuleret)
Jens Jensen af Svejstrup og Mette Nielsdatter ibd (copuleret)
Clemen Pedersen af Nygårde og Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret)

1707
fol 605
Poul Jensens datter Maren Poulsdatter af Illerup og Peder Skovs stedsøn (trolovet)
Peder Jensens karl Mads Laursen og tjenestepige Bodil Christensdatter af Illerup (trolovet)
Poul Jensens datter Maren Poulsdatter af Illerup og Peder Skovs stedsøn Rasmus Pedersen (copuleret)
Maren Jensdatters datter af Illerup og hendes mands broder Rasmus Rasmussen (trolovet og copuleret)
Mads Laursen og Bodil Christensdatter af Illerup (copuleret)
Niels Jensens datter Mette Nielsdatter af Siim og ungkarl Niels Knudsen af Timmerby i Them sogn (trolovet)

1708
fol 606
Niels Jensens datter Mette Nielsdatter af Siim og Niels Knudsen af Timmerby i Them sogn (copuleret)
enke Maren Laursdatter af Siim og dragon Stephan Simonsen ibd (trolovet)
Niels Knudsen af Timmerby i Them sogn og Niels Jensens datter Mette Nielsdatter af Siim (copuleret - præstens gentagelse)
dragon Stephan Simonsen af Siim og enke Maren Laursdatter ibd (copuleret)
Christopher Simonsens datter Karen Christophersdatter af Svejstrup og en enkemand af Låsby (trolovet)
Niels Poulsen og Bodil Hansdatter jægermester de la Roches husholderske i Nygårde (copuleret - kongebrev)
Rasmus Pedersen af Låsby og Christopher Simonsens datter Karen Christophersdatter (copuleret)

1709
fol 608
Anders Rasks kones søster af Siim og Rasmus Bødker af Svejstrup (trolovet)
den forrige hyrdes enke af Alken Else Nielsdatter og Søren Jensen af Voerladegård sogn (trolovet)
Rasmus Bødker af Svejstrup og Maren Rasmusdatter af Siim (copuleret)
hyrden af Alken Søren Jensen og Else Nielsdatter forrige hyrdes enke (copuleret)
Peder Jensens kones søsterdatter Karen Sørensdatter af Illerup og Søren Jensen halvgårdmand i Svejstrup (trolovet og copuleret)
enke Maren Laursdatter af Østergård i Svejstrup og Niels Christensens søn Jørgen Nielsen af Hårby (trolovet og copuleret)

1710-19

Top


1710
fol 609
købmand sr Peter August Restorph af Horsens og præstens kærestes søskendebarn Apelone Rasmusdatter Randlev (trolovet og copuleret)
kyrasér Wentzel Havernich og smedeenke Anne Jensdatter af Boes (trolovet og copuleret)
kyrasér Niels Jørgensen af Boes og Jens Christensens pige Kirsten Rasmusdatter af Kloster (trolovet og copuleret)
Maren Laursdatters datter Maren Jensdatter af Siim og Niels Joensens søn Joen Nielsen ibd (trolovet og copuleret)
Johanne Christensdatter af Svejstrup Overgård og Laurs Pedersen af Alken (trolovet og copuleret)

1711
fol 611
Anne Nielsdatter af Svejstrup præstegård og enkemand og husmand Jens Nielsen ibd (trolovet)
Oluf Laursen og Maren Christensdatter af Illerup (trolovet)
Jens Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Svejstrup (copuleret)
Christen Pedersen jægermesterens kudsk i Nygårde og Johanne Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Oluf Laursen af Illerup og Maren Christensdatter ibd (copuleret)
Niels Jensens sidste datter Anne Nielsdatter og Jens Christophersen af Hvilsted i Ning herred (trolovet og copuleret)
husmand Niels Sørensen af Svejstrup og Maren Jensdatter af Boes (trolovet og copuleret)
Peder Madsen aftakket dragon af Boes og Else Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)

1712
fol 613
kyrasér Johan Nicolaj Snabel af Svejstrup og Margrethe Nicolajsdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
enke Mette Rasmusdatter af Firgårde og Peder Jensen af ? i Alling sogn (trolovet og copuleret)
hyrden Niels Sørensen af Siim og Johanne Sørensdatter huskvinde af Boes (trolovet)
enke Bodil Sørensdatter af Illerup og Jens Jensens søn Troels Jensen af Boes (trolovet)

1713
fol 614
enke Anne Hansdatters datter Anne Laursdatter af Alken og enkemand Knud Nielsen af Bjedstrup (trolovet)
Troels Jensen af Boes og enke Bodil Sørensdatter af Illerup (copuleret)
Hans Andersens datter Maren Hansdatter af Illerup og Poul Jensens søn Jens Poulsen ibd (trolovet)
enkemand Knud Nielsen af Bjedstrup og enke Anne Hansdatters datter Anne Laursdatter af Alken (copuleret)
Jens Pedersen af Illerup og Maren Hansdatter ibd (copuleret)
enke Kirsten Knudsdatters datter Kirsten Jensdatter af Svejstrup og Søren Rasmussens søn Rasmus Sørensen af Veng (trolovet)
Søren Rasks steddatter Anne Marie Michelsdatter af Illerup og kyrasér Christen Pedersen ibd (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussens søn Rasmus Sørensen af Veng og Kirsten Jensdatter sl Jens Andersens datter af Svejstrup (copuleret)
enkemand og husmand Christen Rasmussen af Emborg Kloster og Cathrine Frandsdatter af Hårby (trolovet)

1714
fol 616
Kirsten Knudsdatter sl Jens Andersens enkes datter Anne Jensdatter af Svejstrup og Christopher Simonsens søn Rasmus Christophersen af Svejstrup (trolovet)
enkemand Christen Rasmussen af Emborg Kloster og Cathrine Frandsdatter af Hårby (copuleret)
en kyrasér af Hemstok og enke Maren Jensdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Christophersen af Svejstrup og Anne Jensdatter ibd (copuleret)
enke Anne Nielsdatters datter Kirsten Rasmusdatter af Firgårde og en ungkarl af Vissing (trolovet og copuleret)
Jørgen Rasmussens sidste steddatter Maren Laursdatter af Illerup og ungkarl Rasmus Nielsen af Boes (trolovet)

1715
fol 617
Knud Nielsens svend Jens Andersen og tjenestepige Kirsten Poulsdatter af Bjedstrup (trolovet og copuleret)
Jens Pedersens datter Maren Jensdatter af Firgårde og enkemand Rasmus Jørgensen af Hvolbæk i Fruering sogn (trolovet)
enkemand og husmand Anders Jensen og Maren Nielsdatter af Emborg Kloster (trolovet)
Rasmus Nielsen af Boes og Maren Laursdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen af Ry som tjente i Firgårde og Anne Jacobsdatter tjenende i Nygårde (trolovet)
Jens Pedersens datter af Firgårde og Rasmus Jørgensen af Hvolbæk (copuleret)
Anders Jensen af Alken og Maren Nielsdatter af Kloster (copuleret)
Peder Rasmussen af Firgårde og Anne Jacobsdatter af Nygårde (copuleret)
aftakket soldat Ove Abrahamsen af Hemstok og kornetens tjenestepige Karen Thomasdatter af Hemstok (trolovet og copuleret)

1716
fol 619
aftakket soldat Søren Nielsen af Siim og gl pige Maren Jensdatter af Bolet ibd (trolovet)
Niels Rasks datter rytterenke Kirsten Nielsdatter af Emborg Kloster og kyrasér Andreas Jørgensen (trolovet og copuleret)

1717
fol 619
Maren Andersdatters datter Birthe Pedersdatter af Alken og Poul Jensens søn af Illerup (trolovet)
enke Anne Hansdatters sidste datter Anne Laursdatter af Alken og enkemand Anders Sørensen af Boes (trolovet)
enkemand og husmand Mads Laursen af Forlev og Maren Pedersdatter af Siim (trolovet)
Søren Nielsens steddatter (mlg) Thomasdatter af Siim og Søren Rasks søn Michel Rasmussen af Illerup (trolovet)
husmand og enkemand Mads Laursen af Forlev og Maren Pedersdatter gårdmand Christen Christensens søsterdatter af Siim (copuleret)
enke Anne Hansdatters datter Anne Laursdatter af Alken og enkemand Anders Sørensen af Boes (copuleret)

1718
fol 621
Jens Christensens datter Karen Jensdatter af Boes og Maren Laursdatters søn Simon Sørensen af Siim (trolovet)
Rasmus Rasmussens steddatter Maren Christensdatter af Svejstrup Overgård og Jens Christensens søn Christen Jensen af Boes (trolovet)
Jens Christensens tjenestepige Maren Knudsdatter af Boes og hyrdedreng af Tåning sogn Rasmus Sørensen (trolovet)
kyrasér Christopher Hardal og pige Karen Hansdatter af Holsten? (copuleret)
Simon Sørensen af Siim og Karen Jensdatter af Boes (copuleret)
Johan Smeds datter Maren Johansdatter af Svejstrup og ung smed Rasmus Nielsen som fæster smedehuset (trolovet)
Rasmus Rasmussens steddatter Maren Christensdatter af Svejstrup Overgård og Jens Christensens søn Christen Jensen af Boes (trolovet)
rytterenke Anne Sørensdatter af Svejstrup og Anders Nielsen af Hemstok (trolovet)
hyrden Rasmus Sørensen af Boes og Maren Knudsdatter ibd (copuleret)
husenke Birthe Jensdatter af Boes og tjenestekarl Søren Pedersen af Illerup (trolovet)
Johan Laursen af Firgårde og Maren Christensdatter hyrdeenkens datter ibd (trolovet)
ung smed Rasmus Nielsen af Svejstrup og den gl smeds datter Maren Johansdatter ibd (copuleret - kongebrev - beslægtede)
Anders Nielsen af Hemstok og Anne Sørensdatter af Svejstrup (copuleret)
Christen Jensen af Boes og Maren Christensdatter af Svejstrup (copuleret)
Søren Pedersen og Birthe Jensdatter af Boes (copuleret)
Johan Laursen af Hemstok og Maren Christensdatter af Firgårde (copuleret)

1719
fol 623
Jens Nielsens datter Anne Jensdatter af Bjedstrup og enkemand og enkemand og halvgårdmand Hans Laursen af Alken (trolovet)
Jens Rasks steddatter Anne Jensdatter af Siim og halvgårdmand og enkemand Rasmus Jespersen af Emborg Kloster i Ry sogn (trolovet)
trompeterens datter Anne Sophie af Hemstok og kyrasér NN Restorph (trolovet)
husmandsenke Anne Nielsdatter af Svejstrup og ungkarl Christen Christensen af Vrold (trolovet)
Hans Laursen af Alken og Anne Jensdatter af Bjedstrup (copuleret)
Rasmus Jespersen af Emborg Kloster og Anne Jensdatter af Siim (copuleret)
trompeterens datter af Hemstok og en kyrasér (copuleret)
Christen Christensen af Vrold og Anne Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
Gustav Pedersen Svensk som tjente i Vengegård og Anne Johansdatter (trolovet og copuleret)
Anders Jensens steddatter Anne Christophersdatter af Firgårde og enkemand Jens Pedersen af Virring i Fruering sogn (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c