s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1720-49
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1720-29
1730-39
1740-49


1720-29

1720
fol 388
gl Johan Smed af Svejstrup - 78 år
Rasmus Rasmussens hustru Birthe Rasmusdatter af Overgård - 67 år
gårdmand Jørgen Sørensens hustru Else ?sdatter af Boes - 78 år
husmand og opholdsmand Oluf Andersen af Alken som druknede i Mossø - 72 år
halvgårdmand Rasmus Nielsens hustru Maren Laursdatter af Illerup i barnsnød - 27 år
hyrden Anders Jensens søn Morten Andersen af Alken
gl opholdsmand Hans Andersen af Illerup - 77 år
halvgårdmand Søren Knudsens barn af Firgårde - 11 uger
huskvinde Anne Nielsdatter af Svejstrup
Rasmus Nielsens barn af Illerup
gl Knud Sørensen af Firgårde - 76 år
en stakkel som døde i Svejstrup
en pige af Illerup
kornet Johan Lorentz Krüger gårdfæster i Hemstok - 44 år

1721
fol 390
husmand Søren Nielsens hustru Anne Stephansdatter af Siim - 75 år
husmand Terkild Pedersens hustru Karen Rasmusdatter af Bjedstrup - 53 år
Kirsten Rytterkones søn Niels Hansen af Svejstrup - 24 år
husmand Rasmus Rasmussens hustru Anne Sørensdatter af Siim - 63 år
husmand gl Søren Jensen til huse hos Hans Andersens enke i Siim - 74 år
husmand Niels Nielsen af Boes - 69 år
husmand tidl rytter Niels Andersen hos Peder Jensen i Boes - 67 år
Oluf Rasmussen Skovs søn Jesper Olufsen af Illerup - 2 år

1722
fol 392
gl husmand Søren Jensen af Siim - 70+ år
huskvinde Maren Sørensdatter af Illerup - 59 år
en huskvinde, Bodil Jensens hustru Anne Nielsdatter af Svejstrup - 52 år
husmand gl Terkild Hyrdes hustru Margrethe Pedersdatter af Bjedstrup - 49 år
Niels Poulsens søn Hans Nielsen af Nygårde
Niels Poulsens datter Maren Nielsdatter af Nygårde
husmand og aftakket rytter Niels Andersen af Boes - 60 år
huskvinde Anne Nielsdatter af Illerup
gl Maren Christensdatter af Svejstrup - 54 år
halvgårdmand Peder Jensens barn af Firgårde - 2 år
Rasmus Christophersens dødfødte barn af Svejstrup

1723
fol 393
fisker og husmand gl Svend Mortensen af Alken - 82 år
aftakket rytter Christopher Pedersen af Firgårde
gl huskvinde Maren Gertsdatter af Illerup
gl husmand og opholdsmand Jens Rasmussen af Illerup - 70+ år
gl Simon Nielsen af Siim efter 14 års sengeleje - 92 år
Christen Jensens dødfødte tvillinger af Boes
Niels Poulsens dreng Mogens Jensen af Nygårde - 24 år
halvgårdmand Hans Laursen af Alken - 36 år
gårdmand Jørgen Nielsens hustru Maren Laursdatter af Svejstrup - 39 år
gårdmand Jørgen Nielsens dødfødte barn af Svejstrup
gl enke Anne Hansdatter af Alken død hos datteren Anne Laursdatter Knud Nielsens hustru i Bjedstrup - 82 år
ungkarl og skomager Peder Sørensen af Nygårde - 34 år
gl husmand Peder Pedersen af Illerup - 60 år
Rasmus Nielsens dødfødte søn
gårdmand Poul Jensen af Illerup - 70 år
halvgårdmand Laurs Pedersens søn Peder Laursen af Alken - 3 år

1724
fol 395
halvgårdmand Søren Jensens barn af Overgård - 4 år
Joen Nielsens datter Maren Joensdatter af Siim - 5 år
Jacob Snedkers barn Niels Jacobsen af Boes - 2 dage
ungkarl Jacob Jørgensen født i Ry - 21 år
gl enke Kirsten Jørgensdatter af Boes - 70 år
en ukendt stakkel som døde i Alken
halvgårdmand Jens Andersens barn - 9 mdr
gårdmand Christen Jensens hustru Maren Christensdatter af Boes - 36 år
gl aftakket rytter Niels Nielsen af Boes - 77 år
Joen Nielsens hustru Maren Jensdatter af Siim - 35 år
gårdmand Anders Sørensen af Boes som druknede i Mossø - 46 år
gl huskvinde Maren Christophersdatter af Illerup - 56 år
gl Peder Nielsen af Alken
opholdsenke Maren Laursdatter af Hemstok - 61 år

1725
fol 397
gl husmand Anders Krag af Illerup - 80 år
halvgårdmand Laurs Michelsen af Firgårde - 53 år
gl opholdsmand Peder Rasmussen Skov af Illerup - 77 år
gl husmand Niels Svendsen af Svejstrup - 86 år
gl Rasmus Bødker - 79 år
gårdmand Rasmus Nielsens dødfødte barn af Illerup
opholdsmand Søren Ibsens søn Jep Sørensen - 28 år

[intet noteret fra marts 1725 - 1 jan 1731]

1730-39

Top


1731
fol 399
Christopher Rasmussens søn Rasmus af Firgårde - 1 år
Anne Nielsdatter af Illerup
Jacob Jacobsens søn Christen af Firgårde - 2 år
Terkild Pedersen af Bjedstrup - 72 år
Knud Jensen af Svejstrup - 18 år
Rasmus Thorsens barn af Bjedstrup
enke Anne Michelsdatter af Svejstrup - 87 år
pige Maren Laursdatter af Firgårde - 27 år
Jens Knudsen af Svejstrup - 67 år
Poul Skrædder af Alken - 41 år
Simon Sørensens datter Maren af Siim - 5 år
ungkarl Niels Jensen af Bjedstrup - 25 år
husmand Rasmus Sørensen af Firgårde - 42 år
gårdmand Joen Nielsen af Siim - 56 år
Rasmus Andersens mindste søn Jørgen af Siim
Jørgen Pedersens mindste barn Karen af Bjedstrup - 1½ år
Jørgen Nielsens søn Hans af Svejstrup - 5 år
Rasmus Bødkers søn Søren af Svejstrup - 6 år

1732
fol 400
Jacob Davidsen husmand af Svejstrup - 31 år
Niels Poulsens hustru Bodil Hansdatter af Nygårde - 48 år
Christopher Rasmussens søn af Firgårde - ½ år
skoleholder Poul Michelsen af Svejstrup - 39 år
fattig Birthe Rasmusdatter af Siim - 86 år
ungkarl Hans Sørensen af Siim - 20 år
Maren Jensdatter af Siim - 69 år
et lidet barn Jens Nielsen af Svejstrup - 9 uger
dreng Hans Andersen af Firgårde - 16 år
Maren Laursdatter af Siim - 70 år

1733
fol 401
Birgitte Jensdatter af Boes - 66 år
Anne Marie Iversdatter af Boes - 72 år
Niels Hansens søn Søren - 10 uger
Christen Christensen af Siim - 69 år
Anne Jensdatter af Svejstrup - 42 år
Hans Jensens søn af Boes - 9 år
Rasmus Laursen af Hemstok - 67 år
Anne Pedersdatter af Boes - 89 år
madam Charlotte Amalie Krigers af Hemstok - 27 år

1734
fol 402
Søren Sørensen af Alken - 54 år
Peder Sørensen af Boes - 74 år
Niels Jensen af Svejstrup - 18 år
Christen Andersen fra Tyholm som tjente i Svejstrup - 40 år
Michel Poulsen af Illerup - 44 år
Søren Christophersen af Firgårde - 1 år
Peder Knudsen af Siim - 53 år
Anne Elisabeth Ryes? af Alken - 87 år
Johan Jørgensen af Svejstrup - 6 år
enke Anne Nielsdatter af Firgårde - 63 år
Peder Jensens datter Karen af Firgårde - 4 år
Sidsel Nielsdatter af Siim - 38 år
Rasmus Nielsens barn Maren af Illerup - 3 år
Anne Rasmusdatter af Svejstrup - 74 år
Thomas Knudsen af Siim - 50 år

1735
fol 403
Peder Olufsens mindste barn Rasmus af Nygårde - 9 uger
Peder Svendsen af Alken - 60 år
Søren Jensens barn Magdalene af Svejstrup - 1 år
Rasmus Rasmussens barn Morten af Svejstrup - 14 dage
Laurs Pedersen af Alken - 50 år
Peder Pedersen af Firgårde - 24 år
Anders Andersen af Boes - 23 år
Jens Pedersens hustru Kirsten Jørgensdatter af Svejstrup - 32 år
Anne Cathrine Enevoldsdatter af Hemstok - 64 år
Niels Hansen af Siim - 38 år

1736
fol 404
Karen Svendsdatter af Alken - 68 år
Karen Gertsdatter af Siim - 60 år
Anne Nielsdatter af Boes - 50 år
Nicolaj Møller af Svejstrup - 90 år
Gert Christensens barn af Siim - 1 år
Maren Jensdatter af Siim - 78 år
Søren Andersen af Siim - 13 år
Rasmus Jacobsen af Nygårde - 7 år
Anne Marie Nielsdatter af Illerup - 58 år
Inger Sørensdatter af Siim - 4 år
Kirsten Andersdatter af Firgårde - 36 år
Maren Laursdatter af Siim - 75 år
Karen Laursdatter af Firgårde - 77 år
Christopher Simonsen af Svejstrup - 77 år
Christopher Rasmussen af Firgårde - 37 år
Peder Rasmussen af Bjedstrup - 49 år

1737
fol 406
Søren Ibsen af Svejstrup - 68 år
Jens Poulsens barn Anders af Illerup - 2 år
Johan Jensen af Bjedstrup - 25 år
Rasmus Christensen af Firgårde - 65 år
Erich Pedersens barn Peder af Boes - 9 uger
Jens Thomasens barn Anne af Firgårde - 14 dage
Niels Rasmussen af Svejstrup - 79 år

1738
fol 406
Karen Laursdatter af Bjedstrup - 74 år
Margrethe Olufsdatter af Firgårde - 44 år
Karen Jensdatter af Svejstrup - 29 år
Rasmus Jacobsen af Hemstok - 13 uger
Gertrud Rasmusdatter af Firgårde - 86 år
Anne Danielsdatter af Boes - 38 år
Søren Thomasens søn Joen af Siim - 3 år
fattig pige Anne død i Svejstrup - 13 år
aftakket rytter Christen Olufsen - 58 år
Erich Pedersens barn Laurs af Boes - 8 dage
pige Inger Thomasdatter af Boes - 32 år
Simon Pedersens datter af Tinghuset - 6 år

1739
fol 407
Rasmus Nielsens datter Maren af Illerup - 4 år
Simon Pedersens datter Anne af Tinghuset - 2 år
Anne Nielsdatters datter Karen af Svejstrup - 1 år
Anders Hansens søn Hans af Siim - 11 år
Jens Thomasens datter Anne af Firgårde - 7 år
Rasmus Smeds barn Thore af Svejstrup - 2 år
Sidsel Olufsdatter af Svejstrup - 86 år
enkemand Søren Nielsen af Siim - 69 år
Voldborg Rasmusdatter af Firgårde - 81 år
Anne Nielsdatter af Siim - 4 år
Anne Simonsdatter af Siim - 77 år
Michel Pedersens barn af Illerup - 4 år
Johanne Rasmusdatter af Siim - 69 år
Ingeborg Jensdatter af Bjedstrup - 3 år
Peder Jensen af Svejstrup - 5 år
Christen Jacobsen af Firgårde - 7 år
et barn af Svejstrup - 3 år
pige Maren ?sdatter af Firgårde - 20 år
dreng Rasmus ?sen af Siim - 15 år
Margrethe Knudsdatter? af Firgårde - 3 uger
? Madsen? af Boes - 57 år
Søren Sørensen af Siim - 47 år
Anne Pedersdatter af Firgårde - ? år
Anne Rasmusdatter af Svejstrup - 71 år
Ove Abrahamsen af Illerup - 72 år

1740-49

Top


1740
fol 408
Anne Nielsdatters datter Anne Marie af Svejstrup - 7 år
Peder Jensen af Illerup - 72 år
Anne Nielsdatters søn Niels af Svejstrup - 4 år
Dorthe Nielsdatter af Siim - 84 år
Johanne Poulsdatter af Hemstok - 29 år
Maren Jensdatter af Siim - 41 år
ungkarl Michel Olufsen af Illerup - 24 år
Søren Rasmussens barn af Svejstrup - 3 år
Bodil Mogensdatter af Hemstok - 71 år
Christen Sørensens datter Anne af Firgårde - 3 år
Jens Pedersens barn Kirsten af Svejstrup - 11 uger
Johannes Didrichsen - 9 uger
Rasmus Nielsen af Illerup - 48 år
Karen Nielsdatter af Siim - 56 år
Laurs Poulsens søn Troels af Illerup - 4 uger
Mette Nielsdatter af Svejstrup - 65 år
Thomas Pedersen af Illerup - 14 år
Anne Christensdatter af Boes - 6 år
Lene Michelsdatter af Boes - 67 år

1741
fol 409
Christen Sørensens datter Anne af Firgårde - 6 uger
Anne Jensdatter af Svejstrup - 63 år
Søren Sørensen af Firgårde - 76 år
Jens Knudsens barn Knud af Hemstok - 6 dage
Søren Sørensens barn af Svejstrup - 2 år
Christen Laursens barn Jens af Alken - 2 år
Michel Sørensens datter Anne af Illerup - 12 år
Kirsten Nielsdatter af Svejstrup - 71 år
dreng Hans Christensen af Boes - 9 år
Rasmus Iversen af Boes - 62 år
Anne Jensdatter af Boes - 5 år
Søren Iversen af Boes - 27 år
Karen Sørensdatter af Illerup - 82 år

1742
fol 410
Maren Andersdatter af Alken - 89 år
Laurs Rasmussen af Illerup - 77 år
Birthe Rasmusdatter af Svejstrup - 50 år
Karen Thomasdatter af Alken - 49 år
Jørgen Nielsen af Svejstrup - 62 år
Jørgen Pedersen af Bjedstrup - 41 år
Peder Vævers datter Maren af Siim - 11 år
Rasmus Nielsen Smed af Svejstrup - 48 år
Rasmus Nielsen husmand af Svejstrup - 74 år
Knud Jespersen af Illerup - 62 år
Jacob Nielsen af Illerup - 65 år
pige Anne Henrichsdatter af Illerup - 23 år
Anne Jensdatter af Alken - 52 år
Mette Marie af Firgårde - 33 år
Christen Winthers barn af Siim - 2 år
Anne Jensdatter af Illerup - 61 år
Kirsten Michelsdatter af Illerup - 58 år
Peder Laursen af Illerup - 38 år
Hans Hansen af Svejstrup - 16 år
et spædbarn af Firgårde
Inger Jensdatter af Firgårde - 26 år
Anders Pedersen af Svejstrup - 42 år
Anders Rytters søsters barn af Siim - 10 år
Morten Mortensens hustru Karen Pedersdatter af Hemstok - 30 år
Simon Pedersen af Tinghuset
hr Niels Friis Møller - 44 år
Anders Nielsens datter af Siim - 27 år
Rasmus Andersen af Siim - 48 år
gl stakkel Niels Christensen af Firgårde
Peder Jensen Skrædders barn af Firgårde
Kirsten Knudsdatter

1743
fol 411
Peder Nielsen af Alken
Anders Rytter af Siim
Niels Knudsen af Svejstrup
Troels Jensen af Illerup
Peder Nygårds søn Anders
Jens Knudsens tvillinger - 3 uger
Jacob Snedker af Boes
Karen Svendsdatter af Illerup
Søren Nielsens søn - 10 uger
Rasmus Knudsens datter af Svejstrup - 1 år
Jens Pedersens søn Knud af Svejstrup - 3 år
Niels Andersens spæde datter Karen af Siim
ung Jacob Jacobsens hustru af Firgårde
Rasmus Jensens søn af Illerup

1744
fol 412
Dorothea Pedersdatter af Bjedstrup - 60 år
almisselem Jens Christensen af Siim - 25 år
Laurs Poulsens mindste datter Dorthe - 3 mdr
Laurs Sørensen husmand af Siim - 64 år
skoleholderen Michel Gram - 31 år
Maren Jensdatter af Firgårde - 75 år
Rasmus Jensens barn af Illerup
Knud Skoleholder af Siim - 70 år

1745
fol 413
almisselem Søren Knudsen af Siim - 72 år
almisselem Niels Laursen af Siim - 80 år
Rasmus Skov af Illerup - 60+ år

1746
fol 413
Christen Laursens datter Johanne af Alken - ½ år
Søren Poulsens dødfødte barn af Firgårde
Anders Christensens hustru af Svejstrup - 70 år
opholdskone Anne Sørensdatter af Alken - 83 år
sl Niels Holst - 45 år
Anders Nielsen af Siim - 74 år
Niels Thomasens datter af Hemstok - 7 uger
Jens Pedersens søn Jacob af Svejstrup - 8 år
David Grothkop - 101 år
Laurs Poulsens hustru af Illerup
Laurs Poulsens barn af Illerup - 11 dage
Christen Sørensens datter Maren af Firgårde - 3 år
Christen Sørensens søn Peder af Firgårde - 1 dag
skoleholder Jens Laursen Vendelbos datter Margrethe - 13 dage
Jacob Hyrdes dødfødte barn af Illerup
Karen Olufsdatter af Illerup - 25 år

1747
fol 414
almisselem Maren Nielsdatter af Svejstrup - 76 år
Jens Andersens datter Anne Cathrine af Alken - 21 år
Kirsten Andersdatters uægte dødfødte barn af Svejstrup
huskone Maren Ovesdatter af Firgårde - 60 år
Maren Ovesdatters datter Anne Rasmusdatter af Firgårde - 24 år
enke Gertrud Nielsdatter af Svejstrup - 73 år
Rasmus Jensen husmand af Firgårde - 60 år
almisselem Anne Rasmusdatter af Firgårde - 60 år
Sidsel Jørgensdatter af Boes - 50 år
gl fattige Mads Jensen og hustru af Firgårde
Margrethe Nicolajsdatter af Svejstrup
opholdsmand Anders Rasmussen af Siim - 96 år
opholdskone Mette Rasmusdatter af Firgårde - 71 år
Peder Skrædders barn af Firgårde - 4 mdr
gårdmand Peder Jensen af Firgårde - 54 år
Ellen Andersdatter tjenestepige af Firgårde - 22 år
Knud Nielsen af Bjedstrup - 75 år
Karen Jensdatter af Svejstrup - 81 år
ungkarl Jens Madsen af Firgårde - 20 år
Niels Pedersens dødfødte barn af Firgårde
Peder Jensens dødfødte barn af Siim
Peder Olufsen af Nygårde - 55 år
almisselem Anne Pedersdatter af Svejstrup - 80 år
enke Anne Rasmusdatter af Svejstrup - 75 år
Christen Laursens søn Rasmus af Alken - 1 år
Axel Christensens hustru af Svejstrup - 54 år
Johanne Thorsdatter af Illerup - 88 år
Oluf Rasmussens stedsøn af Siim - 4 år
Maren Jørgensdatter af Svejstrup - 18 år
Jørgen Simonsens søn af Siim - 1 år
Bodil Iversdatters søn af Siim - 3 år
Anders Laursens hustru af Nygårde - 50 år
Rask Jensens søn Rask af Illerup
Peder Pedersens søn Jens af Illerup - ½ år

1748
fol 415
skoleholder Jens Laursen Vendelbos søn Niels Holst af Svejstrup - 8 uger
gl Karen Laursdatter af Illerup - 88 år
kornetenke Augusta Elisabeth Lange af Hemstok - 74 år
Erich Nielsen Winther af Svejstrup - 76 år
Jacob Rasmussens søn Knud af Hemstok - 1 år
husmand Søren Jensens barn Søren af Boes - 1 år
en fremmed stakkel død i Illerup
husmand Hans Andersens hustru af Svejstrup - 30 år
Ellen Nielsdatter af Svejstrup - 70 år
husmand Anders Jensens barn Mette af Svejstrup - 4 år
Karen Michelsdatters uægte barn Anne Cathrine af Illerup - 16 dage
Gert Christensen af Siim - 61 år
husmand Niels Pedersens barn Peder af Firgårde - 11 dage
Anne Simonsdatter Søren Nielsens steddatter af Siim - 18 år
husmand Hans Andersens datter Ellen af Svejstrup - 12 uger
ungkarl Niels Nielsen af Firgårde - 49 år
Søren Nielsens søn Simon - 3½ år
Laurs Jensens datter Anne af Siim - 7 år
Laurs Jensens datter Johanne af Siim - 2 år
Peder Jensen Vævers søn Thomas af Siim - 3 år
soldat Søren Thomasens søn Thomas af Siim - ½ år
Jørgen Simonsens barn Christen af Siim - 10 uger
Jacob Rasmussens hustru Kirsten Knudsdatter af Hemstok - 36 år
smedeenken Maren Christensdatter af Svejstrup - 88 år
fremmed pige Gundel Poulsdatter død i Firgårde var fra Hvilsted - 4 år
Oluf Jensen Skov af Illerup - 75 år
Peder Pedersen Skrædders dødfødte barn af Illerup
Anne Christensdatters uægte barn Bodil af Hemstok - 3 år

1749
fol 418
Jens Nielsen af Bolet i Siim - 70 år
fremmed stakkel Peder Normand som døde i Svejstrup
Anders Hansen Væver af Svejstrup - 70 år
Jens Nielsen af Boes - 87 år
Søren Rasmussens søn Poul af Svejstrup - 3½ år
Søren Jacobsens datter Anne af Firgårde - 17 dage
sl Jens Nielsens enke Maren Hansdatter af Boes - 84 år
Anne Basses af Illerup - 82 år
almisselem Anders Christophersen af Svejstrup - 77 år
Rasmus Michelsens datter Kirsten af Firgårde - ½ år
Christen Jensen af Boes - 55 år
Søren Poulsens steddatter Maren Christophersdatter af Firgårde - 2 år
ungkarl Laurs Andersen af Boes - 27 år
Jacob Jacobsens hustru Anne Madsdatter af Firgårde - 72 år
Laurs Jensen af Siim - 50 år
Anders Jensens søn Jørgen af Alken - 4 uger
Jens Jacobsen af Nygårde - 38 år
Anders Nielsens hustru Anne Sørensdatter af Bjedstrup - 73 år
sognefoged Jørgen Rasmussen af Illerup - 84 år
Jacob Jacobsens datter Maren af Firgårde - 4 år
hyrden Niels Thomasens barn Karen af Hemstok - ½ år
Ernst Andreassens hustru Karen Madsdatter af Firgårde - 28 år
Peder Pedersen Skrædders datter Marie af Illerup - 7 år
Anders Andersens dødfødte barn af Svejstrup
almisselem Maren Johansdatter af Svejstrup - 101 år
hyrden Søren Pedersens datter Birthe af Illerup - 25 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c