s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1750-85
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79
1780-85


1750-59

1750
fol 420
almisselem Anne Nielsdatter Molbo af Siim - 80 år
gl Maren Rasmusdatter af Boes - 91 år
Anders Laursens datter Anne af Svejstrup - 3 uger
husmand Søren Jørgensens dødfødte søn af Siim
Jacob Rasmussens datter Kirsten af Hemstok - 2 dage
sl Jacob Snedkers søn Hans Jacobsen af Boes - 18 år
gl Jens Christensens hustru Kirsten Skovs af Illerup - 78 år
hjulmandens hustru Maren Rasmusdatter af Siim - 53 år
hyrden Niels Thomsen af Hemstok - 50 år
Søren Poulsens søn Rasmus af Firgårde - 1 år
smedens hustru Maren Johansdatter af Svejstrup - 52 år
indsidder Søren Jensens stedsøn Peder Sørensen af Boes - 15 år
gl Jacob Jacobsen af Firgårde - 84 år
Anders Nielsen af Svejstrup - 63 år
Jens Knudsen af Hemstok - 42 år
Christen Laursens datter Maren af Alken - 5 uger
Christen Hjulmands hustru Anne Nielsdatter af Svejstrup - 75 år

1751
fol 421
Søren Sørensen af Svejstrup - 46 år
Jacob Jacobsens barn Peder af Firgårde - 4 uger
husmand Søren Jensens barn Maren af Boes - ½ år
skovfoged Rasmus Thomasen af Boes - 63 år
indsidder Thomas Rasmussens datter Kirsten af Firgårde - 9 mdr
hyrden Niels Jensen af Nygårde - 70 år
Anne Gertsdatters uægte hjemmedøbte barn Thomas af Siim som soldat Christopher Thomasen af Emborg var far til - få timer
ungkarl og smed Niels Jacobsen af Boes - 22 år
gl Mette Jacobsdatter enke og almisselem af Firgårde - 89 år
Laurs Anderens hustru gl Karen Drejers af Illerup - 88 år
Jens Pedersens hustru Maren Jacobsdatter af Svejstrup - 42 år
Niels Jespersens hustru Maren Sørensdatter af Svejstrup - 42 år
gl enke Maren Sørensdatter af Hemstok - 76 år
Michel Pedersen af Illerup - 54 år
indsidder Anders Laursens søn Laurs af Svejstrup - 8 uger
gl Anne Sørensdatter af Boes efter 34 års sengeleje - 81 år
Niels Jespersens barn Søren af Svejstrup - 12 uger
Søren Poulsens steddatter Johanne Christophersdatter af Firgårde - 16 år
indsidder Rasmus Benjaminsens barn Anne Lisbeth af Illerup - 17 uger
indsidder Rasmus Jensens barn Jens af Nygårde - 5 uger
husmand Søren Rasmussens barn af Illerup - 2 dage
Jens Poulsens hustru Helvig Andersdatter af Illerup - 54 år
Niels Andersens hustru Maren Olufsdatter af Alken - 65 år
gl Rasmus Nielsen af Hemstok - 80 år

1752
fol 423
indsidder Henrich Christiansens barn Inger af Siim - 1 mdr
husmand Niels Pedersens dødfødte datter af Firgårde
husmand Thomas Rasmussens barn Kirsten af Firgårde - 16 uger
enke Anne Laursdatter af Boes - 59 år
husmand Søren Sørensens dødfødte søn af Svejstrup
hyrden Søren Pedersens søn Peder af Illerup - 17 år
Rasmus Jensens søn Jens af Illerup - 10 uger
Jacob Rasmussens søn Rasmus af Hemstok - 1 år
Christen Laursen af Boes - 54 år
indsidder Rasmus Jensens barn Mette af Nygårde - 14 dage
hyrden Niels Jensens hjemmedøbte barn Maren af Svejstrup - 1 dag
Maren Pedersdatters uægte barn Maren af Svejstrup - 3 uger
enke Anne Nielsdatters barn Maren af Hemstok - 9 år
husmand Hans Andersens barn Jens af Svejstrup - 1 år
hjulmand Christen Christensens ældste søn Christen - 1 år

1753
fol 424
hyrden Peder Jensens barn Jens af Siim - ½ år
Jens Jensens steddatter Karen Knudsdatter af Illerup - 20 år
gl Maren Christensdatter af Boes - 70 år
smeden Jens Rasmussens barn Anne af Firgårde - 1 år
Niels Jespersens barn Rasmus af Svejstrup - 6 dage
Mads Nielsens søn Rasmus af Illerup - 3 uger
Jens Christensens søn Niels Jensen af Svejstrup - 24 år
Jens Laursens dreng Christen Jensen af Bjedstrup - 16 år
Søren Jørgensens datter Kirsten af Boes - 3 år
Jens Olufsens søn Søren af Illerup - 19 uger
Peder Jensen Skrædder af Firgårde - 36 år
Knud Sørensens barn Rasmus af Firgårde - 19 uger
husmand Niels Pedersens barn Kirsten af Firgårde - 9 uger
Michel Sørensen af Illerup - 58 år
Rasmus Knudsens søn Peder af Firgårde - 2 år

1754
fol 426
Jens Rasmussens barn Anne af Svejstrup - 12 uger
Knud Rasmussens barn Anders af Svejstrup - 3 uger
husmand Søren Sørensens barn Karen af Svejstrup - 5 år
Mads Nielsens hjemmedøbte barn Rasmus af Illerup - 2 dage
indsidder Jens Jørgensens barn Jørgen af Firgårde - 9 dage
Jens Olufsens barn Søren af Illerup - 6 dage
skoleholder Jens Laursens hustru Birthe Sørensdatter af Svejstrup - 30 år
Søren Jørgensen af Illerup - 43 år
indsidder Anders Andersens datter Anne af Svejstrup -14 år
Rasmus Jensen af Illerup - 48 år
hjulmand Christen Christensens barn Christen - ½ år
Johan Snabel gl fattig stakkel af Svejstrup - 96 år
gl Peder Jensens hustru Sidsel Knudsdatter af Svejstrup - 90 år
Søren Jørgensens søn Christen af Boes - 7 dage
Maren Michelsdatters uægte barn Jens af Illerup - 15 uger

1755
fol 427
Ingeborg Pedersdatter af Illerup - 64 år
Søren Michelsen af Illerup - 17 år
hyrden Hans Pedersens barn Edel af Illerup - 8 uger
indsidder Christen Nielsens dødfødte datter af Nygårde
Jacob Rasmussens søn Rasmus af Hemstok - 5 uger
husmand Anders Laursens tvilling Karen af Boes - 10 dage
fattig Maren Pedersdatters uægte barn fra Hinnedrup - 1½ år
husmand Anders Laursens anden tvilling Kirsten af Boes - 8 uger
almisselem Kirsten Rasmusdatter af Alken - 69 år
Jens Andersen Markmands hustru Birthe Sørensdatter af Svejstrup - 32 år
gårdmand Erich Pedersen af Boes - 46 år
Christen Laursens hustru Johanne Rasmusdatter af Alken - 32 år
husenke Anne Mortensdatters datter Ingeborg Jensdatter af Svejstrup - 15 år
Jens Rasmussens datter Anne af Svejstrup - 11 dage
husmand Just Pedersens dødfødte søn af Boes
Anders Jensens hustru Gunder Jørgensdatter af Alken - 34 år
Anders Jensens dødfødte tvillingedatter og navnløse søn af Alken
Rasmus Thuesens hustru Mette Terkildsdatter af Firgårde - 54 år
Knud Rasmussens barn Anne af Svejstrup - 20 uger
indsidder og enke Maren Pedersdatter af Svejstrup - 60 år
Søren Jørgensens datter Johanne Sørensdatter af Boes - 11 år
indsidder Kirsten Pedersdatters barn Rasmus Andersen af Boes - 4 år
Rasmus Østergaards steddatter Johanne Jørgensdatter af Svejstrup - 17 år
Jens Pedersens søn Jacob af Svejstrup - 7 år
husmand Anders Nielsens datter Maren af Boes - ½ år
indsidder Rasmus Thuesens søn Rasmus af Firgårde - 10 år
Jens Rasmussens steddatter Anne Andersdatter af Svejstrup - 5 år
Rasmus Knudsens søn Søren af Firgårde - 9 år
indsidder Jens Jørgensens steddatter Maren Rasmusdatter - 7½ år
husmand Thue Rasmussens datter Anne - ½ år
Christen Laursens datter Maren af Alken - 1½ år
husmand Niels Pedersens datter Gertrud af Firgårde - 1 år
Anders Sørensens ældste søn Søren af Alken - 3 år
hyrden Niels Jensens datter Karen af Alken - 1 år
Anders Sørensens anden søn Knud af Alken - 1 år

1756
fol 430
gl Thomas Simonsen Hjulmand af Siim - 80 år
Rasmus Jacobsen Smeds barn Maren af Svejstrup - 2 år
Christen Sørensens datter Anne af Firgårde - 14 år
husmand Jens Christensen af Svejstrup - 69 år
halvgårdmand Søren Poulsen af Firgårde - 46 år
Poul Jensens steddatter Bodil Rasmusdatter af Illerup - 6 år
husmand Knud Sørensens datter Anne af Siim - 5 år
husmand Rasmus Halds datter Mette af Svejstrup - 14 uger
halvgårdmand Rasmus Knudsen af Firgårde - 59 år
ungkarl Stephan Thomasen af Siim - 26 år
gl Laurs Andersens barn Karen af Illerup - ½ år
indsidder Niels Nielsens hustru Cathrine Madsdatter af Firgårde - 32 år
indsidder Niels Nielsens hjemmedøbte datter af Firgårde - 12 timer
husmand Jens Laursens datter Maren af Boes - 21 år
Søren Sørensens datter Gertrud af Firgårde - 1 år
indsidder Jens Jørgensens datter Anne af Firgårde - 2 år
indsidder Jesper Nielsens barn Rasmus af Boes - 3 uger
opholdsmand Peder Jensen af Svejstrup - 81 år
opholdsmand Jens Pedersen af Firgårde - 69 år
Niels Rasmussens barn Rasmus af Illerup - 17 dage
Jens Rasmussens tvillingedøtre af Svejstrup - dødfødt og få timer
husmand Peder Rasmussen af Firgårde - 62 år
Hans Pedersen Markmands datter Edel af Svejstrup - 6 uger
indsidder Niels Molbos hustru Anne Rasmusdatter af Svejstrup - 96 år
enke og almisselem Karen Jensdatter af Boes - 100 år
Thue Rasmussens barn Anne af Firgårde - 10 dage
husmand Søren Jensen af Boes - 46 år
husenke Johanne Rasmusdatter af Svejstrup - 80 år

1757
fol 432
Anders Sørensens søn Søren af Alken - ½ år
Oluf Pedersens dødfødte datter af Nygårde
indsidder Jens Andersens hustru Mette Andersdatter af Firgårde - 33 år
Peder Jacobsens søn Troels af Illerup - 8 år
tjenestekarl Niels Pedersens barn Maren af Firgårde - 14 dage
Peder Jørgensens søn Jørgen af Bjedstrup - 19 uger
gårdmand Christen Laursens tvillingedatter Johanne af Alken - 8 dage
Christen Laursens tvillingesøn Søren af Alken - 17 dage
indsidder Christen Nielsens tvillingedatter Birthe af Nygårde - 1½ år

1758
fol 433
almisselem Niels Nielsen af Siim - 70 år
indsidder Jens Andersens barn Mette af Firgårde - 8 dage
Rasmus Pedersens dødfødte søn af Firgårde
skoleholder Jacob Schmidt af Svejstrup - 24 år
almisselem Margrethe Andersdatter af Firgårde - 43 år
almisselem Jens Christensen af Boes - 100 år
Jens Rasmussens søn Rasmus af Svejstrup - 3 uger
Anders Christensens hustru Maren Jørgensdatter af Siim - 57 år
enke Vendel Jacobsdatter af Firgårde - 65 år
husenke Sidsel Rasmusdatter af Siim - 68 år
Rasmus Jensen Halds datter Mette af Svejstrup - 20 uger
Jens Laursens hustru Maren Jensdatter af Bjedstrup - 58 år
Niels Skrædders moder Maren Michelsdatter af Svejstrup - 86 år
enke Else Rasmusdatter af Boes - 90 år

1759
fol 434
Jens Christensens barn Maren af Boes - 4 uger
husmand Niels Nielsen af Svejstrup - 47 år
Niels Jespersens datter Kirsten af Svejstrup - 20 år
Knud Rasmussens dødfødte søn af Svejstrup
indsidder Maren Jensdatters barn Maren af Illerup - 2 år
gl Maren Frandsdatter af Nygårde - 74 år
Christen Laursens datter Johanne af Alken - 4 uger
Jesper Nielsens barn Cathrine af Illerup - 1 år
Anders Christensens barn Simon af Siim - 5 uger
Søren Jørgensens tvilling Johanne af Boes - 2 år
husmand Søren Jensens barn Niels af Ry død i Svejstrup - ½ år
opholdsmand Christen Clausen af Illerup - 92 år
halvgårdmand Poul Rasmussen af Svejstrup - 31 år

1760-69

Top


1760
fol 435
indsidder Rasmus Sørensens barn Anne af Svejstrup - ½ år
Maren Sørensdatters barn Niels Laursen af Nygårde - 9 mdr
Niels Jensens søn Thomas af Siim - ½ år
gårdmand Christen Laursen af Alken - 39 år
husmand Hans Andersen af Svejstrup - 42 år
husmand Jens Andersen af Boes - 76 år
Peder Ditlevsens barn Peder af Siim - 5 uger
enke Maren Christensdatter af Illerup - 53 år
Præstens avlskarl Søren Sørensens hjemmedøbte barn Juliane af Boes - 5 dage
husmand Andreas Clausens dødfødte datter af Svejstrup
hyrdens søn Rasmus Sørensen af Illerup - 21 år
Knud Rasmussens hustru Anne Andersdatter af Svejstrup - 26 år
Knud Rasmussens dødfødte søn af Svejstrup
indsidder Jens Jacobsens barn Maren af Illerup - 6 uger
Karen Hollands af Firgårde - 82 år
gl Kirsten Nielsdatter i Høver almissenyder i Dover sogn

1761
fol 436
Niels Ernstsens første barn Christen af Alken - 8 dage
husmand Hans Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Boes - 56 år
hyrden Niels Jensens barn Maren af Boes - 16 uger
opholdsmand Anders Jensen af Firgårde - 93 år
husmand Søren Pedersens dødfødte tvillingedatter af Boes
gl Anders Pedersen af Bjedstrup - 70+ år
Niels Johansen Skrædders stedsøn Christen Nielsen af Illerup - 10 år
husmand Anders Andersens søn Jens af Svejstrup som druknede i Mossø - 16 år
enke Maren Christensdatter af Firgårde - 80 år
gårdmand Jacob Rasmussen af Hemstok - 55 år
Jens Olufsens datter Maren af Illerup - 16 uger
indsidder Anders Laursens barn Søren af Svejstrup - 1 år
Joen Rasmussens stedsøn Rasmus Jacobsen af Hemstok - 4 år
Søren Jacobsens barn Maren af Firgårde - 4 uger
Anders Sørensens hustru Cathrine Thomasdatter af Svejstrup - 70 år
fremmed mand Hans Andersen fra Eilskov på Fyn død i Alken - ca 50 år
hyrden Niels Nielsens barn Laurs af Siim - 7 uger
Søren Sørensen Soldats barn Eva af Illerup - 2 uger

1762
fol 438
Rasmus Rasmussens barn Maren af Siim - 2 år
husmand Søren Jensens hustru Anne Nielsdatter af Boes - 65 år
gl Anne Mortensdatter af Firgårde - 103 år
Rasmus Poulsen af Illerup - 58 år
Peder Jacobsens datter Margrethe af Illerup - 4 år
Ernst Andreasen af Firgårde - 70 år
Jens Rasmussens søn Rasmus af Svejstrup - 3 uger
gl husenke Anne Jacobsdatter af Firgårde - 85 år
Joen Rasmussens barn Anne af Hemstok - 9 dage
Mads Nielsens søn Rasmus af Illerup - 12 dage
opholdsmand Jens Rasmussen af Alken - 82 år
Karen Sørensdatters uægte barn Maren af Siim - 7 uger
indsidder Rasmus Nielsens datter Inger af Firgårde - 4 år
opholdsenke Johanne Christensdatter af Alken - 84 år
hyrdens stedsøn Niels Jensen af Svejstrup - 29 år
indsidder Andreas Clausen af Svejstrup - 33 år
gl pige Lisbeth Nicolajsdatter af Svejstrup - 72 år
Christopher Jensen af Hemstok - 18 år
smeden Jens Rasmussens barn Rasmus af Firgårde - 14 uger
Søren Jacobsens dødfødte søn af Firgårde
Rasmus Jensen Østergaard af Svejstrup - 44 år
husmand Rasmus Jensens datter Karen af Svejstrup - 9 år
Christen Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Firgårde - 54 år

1763
fol 440
indsidder Jens Nielsens barn Karen af Illerup - 9 mdr
husmand Søren Jensens dødfødte datter af Boes
indsidder Søren Thomasen Vævers søn Iver af Siim - 3 år
Christopher Sørensens steddatter Kirsten Poulsdatter af Svejstrup - 3 år
Søren Pedersens tvillingedatter Anne af Boes - 2 år
enke Karen Jensdatters søn Jens Andreasen af Svejstrup - 1 år
Joen Rasmussens hjemmedøbte tvillinger Anne og Jacob af Hemstok
husmand Søren Sørensens moder Karen Friderichsdatter af Boes
hyrden Søren Jensens søn Jens af Illerup - 11 år
gårdmand Ernst Ludvig Denche i Alken - 85 år
husmand Niels Pedersens datter Gertrud af Firgårde - 1½ år
Peder Jacobsens hustru Cathrine Troelsdatter af Illerup - 39 år
gårdmand Jens Christensens ældste datter Anne af Boes - 10 år
Jens Christensens ældste søn Christen af Boes - 8 år
gl Jens Thomasens hustru Gertrud Christophersdatter af Hemstok - 60 år
Jens Rasmussens dødfødte tvillingedatter af Svejstrup
husmand Jesper Nielsen af Boes som druknede i Mossø - 34 år
Anders Jensens datter Anne Cathrine af Alken - 3½ år
Peder Rasmussen Drejer af Illerup - 43 år
husmand Rasmus Nielsens barn Maren af Siim - 9 uger
Jens Rasmussens anden tvilling Peder af Svejstrup - 8 uger
Rasmus Sørensen Bødkers hustru Anne Nicolajsdatter af Svejstrup - 75 år
Rasmus Sørensens datter Maren Rasmusdatter af Svejstrup - 5½ år
Mads Nielsens dødfødte søn af Illerup
Rasmus Jacobsen Smeds datter Anne af Svejstrup - 1½ år
Anders Christensens hjemmedøbte tvillinger Anne og Maren af Siim - 1 dag

1764
fol 442
Rasmus Christensens datter Kirsten Marie af Illerup - 10 år
Peder Jacobsens søn Troels af Illerup - 1 år
Poul Jensens søn Jens af Illerup - 2 år
Jens Olufsens datter Maren af Illerup - 2 år
indsidder Rasmus Nielsens barn Niels af Firgårde - 7 uger
Mads Nielsens ældste datter Anne Kirstine af Illerup - 7 år
Knud Rasmussens søn Jens af Svejstrup - 16 dage
husmand Søren Jensens hustru Johanne Rasmusdatter af Boes - 38 år
husmand Søren Jensens barn Rasmus Sørensen af Boes - 2 uger
Christopher Sørensens datter Karen af Svejstrup - 2 år
husmand Søren Jørgensens barn Jørgen af Svejstrup - 7 uger
Poul Jensens søn Rasmus af Illerup - 6 år
pige Bodil Michelsdatter af Svejstrup - 34 år
Jens Christensen yngste søn Rasmus af Boes - 4 år
husmand Søren Pedersens søn Peder af Boes - 12 dage
Oluf Andersen en fattig fremmed død i Siim
husmand Jens Nielsens barn Maren af Illerup - 10 uger
husmand Søren Pedersens datter Mette af Boes - 2 år
opholdsmand Laurs Poulsen af Illerup - 73 år
Joen Rasmussens barn Anne Marie af Hemstok - 13 dage
Rasmus Jacobsen Smeds søn Jacob af Svejstrup - 11 uger
Søren Rasmussens søn Laurs af Illerup - 2½ år
Jens Christensens hustru Kirsten Rasmusdatter af Boes - 32 år
Søren Thomasen Vævers søn Iver af Siim - 1 år
gårdmand Jens Jensen af Illerup - 49 år
den syge stakkel Rasmus Sørensen af Svejstrup - 41 år

1765
fol 445
Søren Christensens barn Jacob af Firgårde - 19 uger
Christen Nielsen Nørgaard af Firgårde - 60 år
pige Johanne Mortensdatter af Svejstrup - 67 år
tjenestekarl i Veng Christopher Jensens dødfødte søn af Svejstrup
enke Mette Mortensdatter af Svejstrup - 74 år
Mads Nielsens hustru Dorthe Rasmusdatter af Illerup - 35 år
Jens Christensens barn Anne af Boes - 15 uger
enkemand Anders Sørensen af Svejstrup - 74 år
halvgårdmand Jesper Nielsen af Illerup - 35 år
Søren Rasmussen Smeds dødfødte søn af Boes
fremmed betler Hylleborg fra Århus død i Firgårde
Søren Snedkers hustru Johanne Michelsdatter af Svejstrup - 71 år
Maren Laursdatters uægte barn Anne Jensdatter af Siim - 17 uger
gl opholdsenke Johanne Jensdatter af Illerup - 84 år
Christen Hjulmands søn Peder af Svejstrup - 3 år
hyrden Niels Nielsens søn Laurs af Siim - 16 uger
husenke Johanne Pedersdatter af Illerup - 72 år
Rasmus Jacobsen Smeds datter Maren af Svejstrup - 9 år

1766
fol 446
husmand Knud Sørensens hustru Mette Rasmusdatter af Siim - 48 år
Søren Sørensens søn Rasmus af Firgårde - 13 år
Joen Rasmussens dødfødte datter af Hemstok
Rasmus Jacobsen Smeds søn Rasmus af Svejstrup - 7 uger
gårdmand Mads Nielsens barn Dorthe af Illerup - 2 uger
Søren Rasmussen Smeds dødfødte datter af Boes
hyrden Jens Iversens søn Christen af Nygårde - 1 år
Træsko Rasks broder Hans Nielsen af Firgårde - 32 år
Søren Christensens andet barn Jacob af Firgårde - ½ år
gl Niels Hvas af Hårby død i Bjedstrup - 76 år
Jens Rasmussen Skoleholder af Svejstrup - 51 år
husmand Laurs Andersen af Illerup - 84 år
Just Jørgensens dødfødte søn af Svejstrup
gl Kirsten Jensdatter af Illerup - 87 år

1767
fol 447
husmand Laurs Pedersens dødfødte søn af Bjedstrup
Søren Rasmussen Bødker af Svejstrup - 53 år
smeden Rasmus Jacobsens barn Anne Marie af Svejstrup - 2½ uger
Søren Rasmussen Smeds hjemmedøbte barn Maren af Boes - 1 dag
Peder Jørgensen Rytters dødfødte søn af Alken
opholdsmand og kirkeværge Jens Laursen af Bjedstrup - 67 år
indsidder Hans Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Siim - 55 år
indsidder enke Anne Nielsdatter af Alken - 79 år
Joen Rasmussens hjemmedøbte barn Jacob af Hemstok - 3 dage
hyrden Søren Michelsens hustru Anne Sørensdatter af Alken - 36 år
Thomas Michelsens hustru Elisabeth Mathiasdatter af Illerup - 42 år
Niels Jensens dødfødte søn af Siim
hyrden Niels Jensens barn Rasmus af Boes - 13 uger
Knud Rasmussens datter Anne af Svejstrup - 40 uger
husmand Christen Jensen af Illerup - 52 år
gårdmand Laurs Knudsen af Bjedstrup - 54 år
Rasmus Christensens ældste søn Christen af Illerup - 25 år

1768
fol 449
husmand Morten Jensens barn Anne af Boes - 5 uger
gl opholdsenke Maren Poulsdatter af Skovgård i Illerup - 89 år
Rasmus Pedersens hustru Karen Jensdatter af Firgårde - 54 år
Johan Jensen Snedkers hustru Johanne Nielsdatter af Svejstrup - 29 år
Anders Gertsens hjemmedøbte barn Anne af Siim - 3 dage
husenke Ingeborg Rasmusdatters barn Maren af Illerup - 3 uger
Laurs Olufsen Markmand af Boes - 72 år
opholdsmand Søren Rasmussen af Firgårde - 69 år
Simon Jensens barn Karen af Svejstrup - 3 uger
husmand Jens Jacobsens barn Maren af Hemstok - 4 år
gårdmand Thomas Rasmussen af Nygårde - 39 år
Anne Marie Jensdatters uægte barn Jørgen Jensen af Nygårde - 7 uger
Søren Nielsen af Siim - 58 år
Eske Nielsens hustru Johanne Pedersdatter af Illerup - 79 år
Søren Jørgensen af Boes - 65 år
husmand Søren Jørgensens barn Andreas af Svejstrup - 4 mdr
gl ungkarl Anders Andersen af Alken - 74 år
Peder Jensen af Svejstrup - 54 år
Christian Ernstsens barn Ernst af Alken - 3 mdr
smed Søren Rasmussens dødfødte søn af Boes

1769
fol 451
Jacob Jacobsens hustru Anne Pedersdatter af Firgårde - 46 år
Niels Andersen af Alken - 66 år
Rasmus Pedersens barn Maren af Alken - 14 dage
Anders Sørensens barn Oluf af Alken - 5 år
hyrden Søren Michelsens barn Mette af Alken - 4 år
Jens Olufsens barn Maren af Illerup - 4 år
Claus Michelsens barn Johanne af Illerup - 2 år
Peder Jacobsens barn Peder af Boes - 3 mdr
Just Jørgensens datter Maren af Østergård i Svejstrup - 1½ år
Laurs Gertsens søn Søren af Siim - 4 mdr
indsidder Hans Pedersens barn Peder af Nygårde - ½ år
skrædder Niels Erichsens hustru Mette Jørgensdatter af Svejstrup - 62 år
Niels Christensens søn Christen af Nygårde - 10 uger
Jens Andersens hustru Anne Cathrine Lisbeth Jochumsdatter Denche af Alken - 80 år
Jens Christensens søn Søren af Boes - 2 mdr
Søren Jensens dødfødte barn af Boes

1770-79

Top


1770
fol 453
smeden Søren Rasmussens søn Søren af Boes - 4 dage
fattig Hans Friderichsens datter Anne Kirstine fra Gylling - 13 uger
enke Bodil Pedersdatter af Boes - 78 år
Ingeborg Nielsdatter af Alken - 42 år
et dødfødte drengebarn
hr Friderich Georg Bentsen - 59 år
Søren Sørensens dødfødte søn af Svejstrup
Niels Andersen af Siim - 67 år
Anders Michelsens barn Maren af Illerup - 4 dage
husmand Peder Jensens barn af Firgårde - 17 uger
Søren Rasmussens søn Jørgen af Illerup - 18 år
Søren Rasmussens datter Birthe - 4 år
Karen Frandsdatter af Boes - 86 år

1771
fol 454
opholdskone Birthe Pedersdatter af Illerup - 85 år
Rasmus Christensen af Illerup - 56 år
en omløbende glarmesters barn Else Margrethe død i Svejstrup - 8 dage
almisselem Anne Cathrine af Illerup - 90 år
Joen Rasmussens barn Anne af Hemstok - 8 dage
Poul Sørensens barn Søren af Firgårde - 1 mdr
hyrden Jens Iversens ene tvilling Maren - 14 dage
Just Jørgensens søn Jørgen - 6 år
hyrden Jens Iversens anden tvilling Karen - 2 uger
Rasmus Pedersens tvillinger Jens og Anne af Svejstrup - 8 dage
Jens Christensens barn Søren af Boes - 1 uge
husmand Jens Jørgensens barn Mette af Siim - 4 uger
husmand Hans Pedersens barn Christen af Nygårde - 3 uger
gårdmand Jens Rasmussens hustru Johanne Rasmusdatter af Svejstrup - 48 år
Jens Rasmussens tvillingesønner af Svejstrup - 2 dage
gl Mette Pedersdatter af Firgårde - 66 år
smedens dødfødte barn af Boes
indsidder Søren Sørensen af Svejstrup - 80 år
indsidder Jens Sørensens datter Anne Johansdatter af Illerup - 10 år
almisselem Jens Thomasen af Firgårde - 80 år
Jens Rasmussens trolovede fæstemø Sidsel Sørensdatter af Svejstrup - 53 år
enke Kirsten Thomasdatter af Svejstrup - 65 år
almisselem Anne Friderichsdatter af Firgårde - 70 år
skoleholder Holms ene tvilling af Svejstrup - 3 dage

1772
fol 458
enke Mette Pedersdatter af Firgårde - 60 år
indsidder Laurs Knudsens hustru Maren Michelsdatter af Boes - 63 år
indsidder Rasmus Nielsens datter Cathrine af Nygårde - 17 år
Niels Jensens søn Joen af Siim - 7 år
almisselem Johanne Nicolajsdatter af Svejstrup - 60 år
opholdsmand Jens Poulsen af Illerup - 92 år
Knud Rasmussens hustru Trine Jensdatter af Svejstrup - 29 år
Niels Sørensens datter Maren af Boes - 4 år
gårdmand Jens Rasmussens barn Rasmus af Firgårde - 1 år
tigger Jens Knudsen af Ry død i Nygårde - 70 år
Jens Olufsen af Illerup - 68 år
hyrdens dødfødte søn af Illerup
Christopher Erichsens hustru Karen Nielsdatter af Illerup - 57 år
Niels Molbos hustru Maren Nielsdatter af Siim - 77 år
opholdskone Mette Erichsdatter af Boes - 95 år
ungkarl Rasmus Andersen af Svejstrup - 34 år
Jens Jørgensens barn Jørgen af Siim - 3 uger
enke Maren Pedersdatter af Illerup - 100 år
smedens dødfødte søn af Boes
Erich Nielsen af Svejstrup - 32 år
Niels Andersen Hjulmands søn Abraham af Svejstrup - 9 år
Søren Laursens hustru Maren Andersdatter af Boes - 37 år
Søren Laursens dødfødte datter af Boes
Oluf Rasmussens hustru Anne Andersdatter af Siim - 63 år
Thomas Sørensens søn Rasmus af Siim - 19 år
Rasmus Nielsens hustru Maren Gertsdatter af Siim - 40 år
Niels Jensens søn Rasmus af Siim - 2 år
sl Knud Rasmussens søn Thomas af Svejstrup - 4 år
Jacob Jacobsen af Firgårde - 70 år

1773
fol 460
Christopher Jensens hustru Karen Nielsdatter af Svejstrup - 34 år
opholdskone Mette Andersdatter af Svejstrup - 83 år
indsidder Oluf Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Nygårde - 62 år
Marie Jensdatters uægte barn Peder af Nygårde - 10 dage
Peder Jacobsens barn Birthe af Boes - 2 år
opholdskone Bodil Sørensdatter af Illerup - 85 år
Niels Andersens datter Anne af Svejstrup - 9 år
Anders Sørensens hustru Maren Knudsdatter af Alken - 48 år
Søren Rasmussens barn Maren af Siim - 1 år
Rasmus Nielsens barn Maren af Nygårde - 1 år
sl Knud Rasmussens barn Cathrine som døde hos sin oldemor Cathrine Pedersdatter i Nygårde - 1 år
opholdskone Kirsten Jensdatter af Siim - 76 år
Jacob Jacobsens hustru Gertrud Rasmusdatter af Firgårde - 28 år
hyrdens barn Jørgen af Alken - 2 år
Jacob Jacobsens barn Anne af Firgårde - 10 mdr
hyrden Morten Jensens datter Maren af Svejstrup - 7 år
gårdmand Niels Sørensens barn Karen af Boes - 4 uger
Jacob Jacobsens barn Rasmus af Firgårde
hyrden Søren Michelsen af Alken - 48 år
opholdskone Anne Jensdatter af Siim - 83 år
Oluf Pedersens barn Søren af Nygårde - 5 mdr
hyrden Morten Jensens barn Anne af Svejstrup - 1 mdr
Rasmus Nielsens barn Anne af Nygårde - 4 år
Niels Ebbesens barn Christen af Illerup - 1 år
indsidder Jens Sørensen af Illerup - 50 år
Niels Jørgensen Snedkers hustru Karen Rasmusdatter af Siim - 35 år
indsidder Laurs Jacobsens hustru Else Christensdatter af Nygårde - 34 år
husenke Clara Johansdatter af Illerup - 43 år
indsidder Søren Thomasen af Siim - 55 år
Søren Pedersens barn Peder af Boes - 2 år
hyrden Christian Jensens hjemmedøbte barn Jens af Nygårde
almisselem Jens Pedersens hustru Karen Olufsdatter af Siim - 75 år
gl Jens Pedersen af Siim - 92 år
enke Cathrine Pedersdatter af Nygårde - 54 år
Jørgen Tysks hustru Else af Siim - 60 år
Anders Pedersen Soldats barn Maren af Siim - 4 år
Jens Laursens hustru Karen Sørensdatter af Boes - 73 år
Nicolaj Svendsens søn Johan af Illerup - 25 år
Daniel Pedersens hustru Maren Jensdatter af Støvring død i Alken - 60 år
Niels Jensens datter Maren af Siim - 5 år

1774
fol 464
ungkarl Jens Sørensen af Boes - 49 år
indsidder Niels Andersen af Alken - 62 år
Anders Sørensens hustru Gertrud Rasmusdatter af Alken - 21 år
Søren Thomasen af Siim - 74 år
almisselem Rasmus Sørensen af Svejstrup - 83 år
enke Sidsel Michelsdatter af Alken - 77 år
husmand Oluf Pedersens dødfødte barn af Nygårde
husmand Peder Jensen af Firgårde - 54 år
Jacob Jacobsens barn Anne af Firgårde - 2 uger
hyrden Jens Sørensen af Illerup - 58 år
sergeant Svendsens hustru Cathrine Marie af Illerup - 68 år
Mads Nielsens hustru Kirsten Marie Thomasdatter af Illerup - 28 år
Mads Nielsens hjemmedøbte barn - 4 dage
almisselem Anne Andersdatter af Svejstrup - 88 år
Morten Jensens datter Maren af Svejstrup - 4 mdr
Mads Nielsen af Illerup - 57 år
Søren Christensens barn Kirsten af Firgårde - 4 år
Søren Jacobsens hustru Anne Pedersdatter af Firgårde - 52 år
Anders Christensens hjemmedøbte barn af Siim - 4 dage
almisselem Anne Marie Pedersdatter af Illerup - 81 år
Søren Jacobsen af Firgårde - 53 år
skoleholder Schiørings barn Christen af Svejstrup - 7 mdr
Søren Sørensens søn Peder af Firgårde - 15 år
ungkarl Jens Simonsen af Siim - 46 år
opholdsmand Jens Andersen af Alken - 80 år
hyrden Christen Jensens barn Cathrine af Nygårde - 3 uger

1775
fol 467
Claus Michelsens barn Maren af Illerup - 9 mdr
Jacob Iversen af Svejstrup - 80 år
Niels Jørgensens dødfødte barn af Siim
smedens datter Bodil Marie af Svejstrup - ½ år
almisselem Karen Nørgaards af Firgårde - 93 år
Peder Jaocbsens barn Jacob af Boes - 7 uger
Johanne Michelsdatter af Firgårde - 60 år
gårdmand Anders Rasmussen af Boes - 43 år
gårdmand Jacob Pedersen af Illerup - 30 år
opholdsmand Rasmus Pedersens barn Rasmus af Svejstrup - 4 mdr
Søren Laursens hustru af Boes i barnsnød - 38 år
Anders Gertsens barn Karen af Siim - 8 uger
Laurs Pedersen af Bjedstrup - 63 år
Peder Snedkers hustru af Svejstrup - 39 år
Jørgen Mathiasens dødfødte søn af Illerup
Thomas Michelsen af Illerup - 64 år
opholdskone Maren Sørensdatter af Firgårde - 70 år
smeden Søren Rasmussens barn Maren af Boes - 4 uger
husmand Mads Christensen af Alken - 60 år
Peder Jacobsens hustru af Boes - 40 år

1776
fol 468
Niels Jørgensen Snedkers datter af Siim - 4 dage
husmand Laurs Knudsen af Boes - 64 år
gårdmand Christen Sørensens barn Kirsten af Firgårde - 15 uger
boelsmand Jacob Nielsens barn Niels af Siim - 5 uger
opholdskone Anne Michelsdatter af Illerup - 76 år
Maren Andersdatter af Siim - 84 år
Laurs Andersen af Bjedstrup - 50 år
opholdsmand Niels Jespersen af Svejstrup - 74 år
Jens Christensens datter Kirsten af Boes - 1 år
hyrden Jens Jensens datter Anne Cathrine af Hemstok - 15 år
hyrden Niels Jensens søn Sti Otte af Svejstrup - 12 år
husmand Erich Jacobsens barn Maren af Bjedstrup - 2 dage
husmand Jens Andersen af Firgårde - 62 år
opholdskone Anne Sørensdatter af Nygårde - 84 år
Jacob Jacobsens barn Karen af Firgårde - 3 uger
soldat Simon Jensens barn Jens af Nygårde - 14 dage
Søren Pedersens søn Jens Jensen af Hemstok - 25 år
Jacob Sørensens søster Anne Sørensdatter af Firgårde - 26 år
gårdmand Niels Jensens barn Jens af Siim - 5 dage
almisselem Maren Voldborg af Firgårde - 81 år
Peder Jacobsens barn Mathias af Boes - 3 uger
Niels Jørgensen Snedkers dødfødte søn af Siim

1777
fol 470
Laurs Gertsens datter Anne af Siim - 12 år
gårdmand Niels Sørensens tvilling Søren af Boes - 3 mdr
smeden Søren Rasmussens barn Rasmus af Boes - 3 mdr
gårdmand Anders Christensens barn Jens af Siim - 1 år
gårdmand Jens Christensens barn Laurs af Boes - 2 mdr
opholdskone Anne Rasmusdatter af Svejstrup - 73 år
Peder Mathiasens dødfødte datter af Svejstrup
Jens Friderichsens hustru af Tinghuset - 45 år
gårdmand Poul Sørensens søn Anders af Firgårde - 5 år
Rasmus Sørensens hustru af Svejstrup - 58 år
opholdskone Karen Poulsdatter af Firgårde - 84 år
Søren Jensen af Boes - 61 år
husmand Oluf Pedersen af Svejstrup - 49 år
enke Karen Sørensdatter af Boes - 39 år

1778
fol 471
Jens Christensens dødfødte barn af Boes
gårdmand Anders Christensen af Siim - 53 år
snedker Niels Jørgensens hustru af Siim - 42 år
snedker Niels Jørgensens dødfødte barn af Siim
almisselem Niels Rasmussen af Firgårde - 72 år
Laurs Simonsens hjemmedøbte søn af Firgårde - 2 dage
Morten Jensns hustru af Svejstrup - 38 år
gårdmand Ove Jensen af Illerup - 54 år
overstreget: Niels Poulsens datter Mariane af Skovby som døde i Firgårde
enke Maren Christophersdatter af Firgårde - 78 år
almisselem Mads Jacobsens hustru af Firgårde - 96 år
smedens hustru af Svejstrup - 42 år
præstens sl fader rådmand Hans Fæster - 72 år
gl pige Cathrine Pedersdatter af Boes - 61 år
Otte Jørgensen Rytters datter af Horsens - 1 år
Mads Pedersens søn Peder af Alken - 15 år
Søren Pedersens hustru af Hemstok - 72 år
Kirsten Winthers af Svejstrup - 64 år
Jacob Jacobsens barn Anne Cathrine af Firgårde - 2 mdr
Laurs Jacobsen af Svejstrup - 65 år
almisselem Christen Hjulmand af Svejstrup - 82 år
Morten Jensens barn Maren af Svejstrup - 3 år
Morten Jensens barn Søren af Svejstrup - 8 mdr
den gl smed i Siim - 78 år
Jens Sørensens hustru af Svejstrup - 87 år
Jens Rasmussens tvilling Rasmus af Svejstrup - 10 dage
Rasmus Pedersen Skrædders barn Peder af Firgårde - 1 år
Jens Pedersen af Svejstrup - 79 år
Jens Sørensen af Svejstrup - 78 år
Søren Laursens uægte søn som døde hos Jacob Sørensen i Firgårde - 1½ år
hyrden Christen Jensen af Firgårde - 51 år
Jacob Sørensens dreng Niels Pedersen af Firgårde - 16 år
Michel Poulsens søn Mathias af Svejstrup - 1 år
almisselem Maren Sørensdatter af Svejstrup - 80 år
Jørgen Simonsens datter Anne af Svejstrup - 14 dage
Laurs Pedersens barn Christopher af Illerup - 4 uger
Laurs Tings datter Kirsten af Svejstrup - 14 år
Inger Sørensdatters uægte barn Jens af Bjedstrup - 6 uger
Peder Jensens søn Niels af Illerup - 3 år
Søren Sørensens hustru af Boes - 71 år

1779
fol 473
ungkarl Poul Pedersen af Hemstok - 40 år
Jens Molbos dødfødte datter af Tinghuset
Michel Nielsens barn Marie af Svejstrup - 5 år
Poul Sørensens barn Søren af Firgårde - 3 år
Oluf Pedersens datter Anne af Hemstok - 10 år
den vanvittige Christian Caspersen af Alken - 61 år
Peder Jensens barn Jens af Boes - 9 mdr
sl Søren Jensens barn Jacob af Boes - 4 år
husmand Peder Christensens hustru Ellen af Alken - 27 år
omløbende betler Jens Madsens barn Rasmus død i Alken, døbt i Saksild 8 febr 1776
Erich Jacobsens barn Mette Marie af Alken - 4 år
Poul Sørensens barn Anders af Firgårde - 12 dage
smedens barn Jens af Alken - 4 år
Jens Jensens barn Ove af Illerup - 3 mdr
Peder Christensens barn Hans af Alken - 4 uger
Erich Jacobsens barn Peder af Alken - 1 år
Jens Christensens barn Kirsten af Boes - 3 mdr
Jacob Rasmussens barn Rasmus af Svejstrup - 20 dage
præstens ældste søn Friderich Fæster - 6 år
Jens Pedersens dødfødte søn af Firgårde
gl Rasks barn Johanne af Svejstrup - 6 år
smedeenken af Siim - 73 år
Bodil Iversdatter af Siim - 63 år
Søren Jensens datter Karen Marie af Svejstrup - 1½ år
Johan Jensens søn Søren af Svejstrup - 3 år
Anders Sørensens datter Gunder af Illerup - ½ år
Claus Michelsens søn Knud af Illerup - 12 år
Peder Jacobsens barn Jacob af Boes - 1 år
Morten Jensens barn Anne af Svejstrup - 3 mdr
gl Søren Snedker af Svejstrup - 83 år
Peder Sørensens barn Jens af Svejstrup - 9 mdr
Hans Sørensens barn Edel af Svejstrup - 1½ år
Oluf Pedersens barn Kirsten af Hemstok - 2 år
Karen Andersdatter af Boes - 12 år
Rasmus Pedersens datter Anne af Firgårde - 6 år
almisselem Maren Jensdatter af Boes - 72 år
gl pige Johanne Nielsdatter af Alken - 54 år
opholdsmand Peder Jacobsen af Illerup - 61 år
Anne Sørensdatters uægte barn Dorthe af Firgårde - 16 dage
Jens Jørgensens søn Laurs af Bjedstrup - 13 uger

1780-85

Top


1780
fol 476
Hans Jensen Bødker af Svejstrup - 40 år
Just Jørgensens moder af Svejstrup - 76 år
gårdmand Niels Sørensens dødfødte datter af Boes
Laurs Trolles datter af Illerup - 6 år
Just Pedersen af Boes - 66 år
Peder Jensens hustru af Boes - 35 år
enke Mette Nielsdatter af Firgårde - 42 år
Rasmus Thomasen Hjulmand af Siim - 55 år
Anders Gertsens hustru af Siim - 31 år
Søren Jacobsens barn Søren af Firgårde - 2 mdr
Thomas Sørensen Vævers dødfødte søn af Siim
Søren Pedersen af Boes - 59 år
Oluf Pedersens datter Maren af Hemstok - 23 år

1781
fol 477
smed Rasmus Jacobsen af Svejstrup - 70 år
Jørgen Simonsens barn Niels af Svejstrup - 4 år
Jacob Rasmussens barn Rasmus af Svejstrup - 10 mdr
Just Jørgensens dreng Clemen Christensen af Svejstrup - 16 år
almisselem Mads Jacobsen af Firgårde - 81 år
Anders Laursens barn Clara af Illerup - 4 uger
Poul Sørensens søn Søren af Firgårde - 1 år
Rasmus Pedersens datter Anne af Firgårde - 1 år
husmand Oluf Jensens dødfødte datter af Nygårde
gårdmand Peder Erichsen af Boes - 40 år
ungkarl Søren Jensen af Illerup - 25 år
Peder Andersens barn Anne af Firgårde - 3 uger
Anders Pedersens barn Johanne af Siim - 1½ år
Niels Bierrings barn Kirsten af Siim - 3 mdr

1782
fol 478
Maren Rasmusdatter tjenestepige i Svejstrup præstegård - 31 år
opholdskone Maren Laursdatter af Siim - 72 år
sl Anders Christensens datter Karen af Siim - 4 år
omløbende tigger Peder Madsen død i Boes - 64 år
Jacob Jacobsens barn Jens af Firgårde - 6 uger
Jens Pedersens barn Thor af Tinghuset i Hemstok - 8 uger
Jens Hansens barn Hans af Hemstok - 14 dage
smeden Jens Rasmussen af Firgårde - 56 år
husmand Niels Pedersen af Firgårde - 71 år
Poul Sørensens søn Anders af Firgårde - 10 mdr
Anne Elses uægte barn Mads af Alken - 15 uger

1783
fol 479
Peder Jensens barn Jens af Boes - 6 dage
Ernst Nielsen af Alken - 18 år
smedens barn Anders af Alken - 8 dage
Jens Pedersens hustru i Tinghuset - 25 år
Anders Sørensens søn Søren af Alken som druknede i Mossø - 8 år
Christen Pedersens søn af Boes - 1½ år
Jens Molbos datter Margrethe af Tinghuset - 14 år
Rasmus Knudsens barn Just af Boes - 5 mdr
Rasmus Hansens barn Maren af Boes - 2 år

1784
fol 479
Peder Jensens barn af Illerup - 2½ år
almisselem Maren Nicolajsdatter af Svejstrup - 80 år
Poul Sørensens barn Maren af Firgårde - 3 mdr
Anders Sørensens barn Christen af Alken - 8 mdr
Christian Ernstsens moder af Alken - 86 år
Jørgen Simonsens barn Simon af Svejstrup - 4 mdr
Rasmus Pedersens barn Peder af Svejstrup - 9 mdr
Poul Sørensen af Firgårde - 43 år
Eskild Nielsen af Illerup - 81 år
Joen Rasmussens stedsøn Christopher af Hemstok - 32 år
Jacob Nielsens moder af Siim - 60 år
Niels Sørensens søn Søren af Boes - 1 år
enke Maren Pedersdatter af Siim - 64 år
Thomas Rasmussens dødfødte søn af Siim
Anders Michelsen af Illerup - 40 år
Knud Sørensen af Siim - 66 år
Peder Andersens tvillingesønner af Firgårde - dødfødt og 2 dage
Rasmus Skovs barn Maren af Illerup - 1 år
ungkarl Anders Hansen af Svejstrup - 26 år
husmandsdatter Karen Nielsdatter af Boes - 9 uger
Jørgen Mathiasen af Illerup - 60 år
almisselem Else Halds af Svejstrup - 76 år
Rasmus Pedersens blinde datter af Firgårde - 14 år
Christian Ernstsens søn Jens af Alken - 1 år

1785
fol 481
Thomas Sørensen i Brandstrupgård - 79 år
Jens Jensens barn Karen af Illerup - 1 år
Johanne Nielsdatters uægte barn Rasmus af Svejstrup - 10 mdr
Laurs Gertsen af Siim - 57 år
sl Thomas Sørensens enke af Brandstrupgård - 68 år
Christen Jensens datter af Firgårde - 2 år
Anders Andersens hustru af Siim - 48 år
Niels Nielsens barn Anne af Siim - 14 dage
Jens Thomasens hustru af Illerup - 29 år
Jens Thomasens dødfødte barn
Oluf Jensens barn Ove af Illerup - 16 dage
Peder Mathiasens barn Niels af Svejstrup - 4 mdr
Anders Nielsens datter Maren af Boes - 28 år
Peder Andersen af Boes - 80 år
Anders Nielsen af Boes - 55 år
dumme Kirsten Andersdatter af Boes - 69 år
Anders Sørensens søn af Alken - 1 dag
Peder Jensens datter Johanne af Boes - 1½ år
Rasmus Michelsen af Firgårde - 72 år
Søren Litmo?s datter af Illerup som var trolovet med Rasmus Christensen - 28 år
Rasmus Knudsen af Boes - 28 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c