s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1720-49
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1720-29
1730-39
1740-49


1720-29

1720
fol 625
Rasmus Terkildsen og Johanne Pedersdatter af Bjedstrup (trolovet)
hyrdens datter af Bjedstrup og en skrædder født i Vissing men nu i Illerup (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen af Illerup og Johanne Pedersdatter af Alken (trolovet)
træskomand Niels Christensen og Maren Christensdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Rasmus Rasmussen af Svejstrup og gårdmand Anders Rasmussens datter Mette Andersdatter af Siim (trolovet)
husmand Jens Pedersen af Svejstrup og Kirsten Nielsdatter af Alken (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen af Illerup og Johanne Pedersdatter af Alken (copuleret)
Rasmus Terkildsen af Bjedstrup og Johanne Pedersdatter Knud Nielsens tjenestepige ibd (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Svejstrup og Mette Andersdatter af Siim (copuleret)
Jens Pedersen af Svejstrup og Kirsten Nielsdatter af Alken (copuleret)
Niels Christensen Træskomand og Maren Christensdatter af Firgårde (copuleret)
Laurs Michelsens steddatter Lisbeth Jensdatter af Firgårde og ungkarl Jens Pedersen af Vitved annexgård (trolovet)

1721
fol 627
husmand Rasmus Rasmussens datter Maren Rasmusdatter af Siim og Thomas Simonsen Hjulmand ibd (trolovet)
Jens Pedersen af Vitved og Lisbeth Jensdatter af Firgårde (copuleret)
enke Anne Nielsdatters datter Else Rasmusdatter af Firgårde og annexbonde Oluf Christensen af Veng (trolovet)
gårdmand Jørgen Sørensens datter Maren Jørgensdatter af Boes og Rasmus Andersen gårdmand Anders Rasmussens søn af Siim (trolovet)
hjul- og husmand Thomas Simonsen af Siim og Maren Rasmusdatter af Siim (copuleret)
annexbonde Oluf Christensen af Veng og enke Anne Nielsdatters datter Else Rasmusdatter af Firgårde (copuleret)
Rasmus Andersen af Siim og Jørgen Sørensens datter Maren Jørgensdatter af Boes (copuleret)
halvgårdmand Peder Jensens datter Anne Jensdatter af Svejstrup og enkemand Rasmus Jespersen af Emborg Kloster (trolovet)
Jacob Nielsen Snedker af Boes og husmand Niels Rasmussens datter Maren Nielsdatter ibd (trolovet)
Rasmus Jespersen af Emborg Kloster og Peder Jensens datter Anne Jensdatter af Svejstrup (copuleret)

1722
fol 629
dragon Jens Thomasen af Firgårde og Anders Jensens steddatter ibd (trolovet)
Jacob Nielsen Snedker af Boes og Niels Rasmussens datter Maren Nielsdatter ibd (copuleret)
Jens Thomasen Dragon og Anders Jensens steddatter Anne Christensdatter (copuleret)
Søren Sørensens kones søster Karen Olufsdatter af Alken og tjenestekarl Jens Pedersen ibd (trolovet)

1723
fol 630
Jens Pedersen og Karen Olufsdatter af Alken (copuleret)
Søren Sørensens kones søster Johanne Olufsdatter af Alken og ungkarl Peder Laursen af Blegind (trolovet og copuleret)
Jacob Snedker og Maren Nielsdatter af Boes (copuleret)
trompeter Jochum Denches datter Cathrine Elisabeth af Alken og Jens Andersen af Bjedstrup (trolovet)
enke Anne Cathrine Jensdatter af Alken og Ernst Ludvig trompeterens søn ibd (trolovet)
husmand søn Peder Laursen af Emborg Kloster og Niels Degns søsterdatter af Illerup (trolovet)
Jens Andersen af Alken og Cathrine Elisabeth ibd (copuleret)
Laurs Jensen af Firgårde og Christen Christensens datter Maren Christensdatter af Siim (trolovet)
Gert Christensen af Siim og Anne Jensdatter af Firgårde (trolovet)
Ernst Ludvig af Alken og Anne Cathrine Jensdatter ibd (copuleret)
Kirsten Skovs datter Anne Jensdatter af Illerup og Anders Rasmussen af Skanderborg (trolovet)
Gert Christensen af Siim og Anne Jensdatter af Firgårde (copuleret)
Laurs Jensen af Firgårde og Maren Christensdatter af Siim (copuleret)
Anders Rasmussen af Skanderborg og Anne Jensdatter af Illerup (copuleret)

1724
fol 632
aftakket korporal Johan Cortum af Veng og Kirsten Pedersdatter tjenende Jørgen Nielsen i Svejstrup Østergård (trolovet)
Christopher Simonsens huskvinde Karen Rasmusdatter af Svejstrup og Rasmus Iversen tjenende Rasmus Rasmussen i Overgård ibd (trolovet)
aftakket korporal Johan Cortum af Søballe og Kirsten Pedersdatter af Svejstrup (copuleret)
Rasmus Sørensen Bødker og Nicolaj Rytters datter af Østergård Maren Nielsdatter af Svejstrup (trolovet)

[intet noteret rest 1724-1730]

1730-39

Top


1730
fol 637
Peder Jørgensen af Siim og Karen Pedersdatter (trolovet)
Johan Jørgen Enevoldsen og Maren Pedersdatter af Hemstok (trolovet)
Peder Jørgensen og Karen Pedersdatter af Siim (copuleret)
Laurs Andersen og Karen Michelsdatter af Illerup (copuleret)
Johan Jørgen Enevoldsen og Maren Pedersdatter af Hemstok (copuleret)
Knud Nielsen og Dorthe Pedersdatter af Bjedstrup (trolovet)

1731
fol 637
Christen Nielsen aftakket rytter af Illerup og Ingeborg Pedersdatter ibd (trolovet)
Knud Nielsen og Dorthe Pedersdatter af Bjedstrup (copuleret)
Laurs Olufsen og Bodil Pedersdatter af Alken (trolovet)
enkemand Peder Michelsen af Javngyde og Maren Nielsdatter af Illerup (trolovet)
Christen Nielsen og Ingeborg Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Laurs Olufsen og Bodil Pedersdatter af Alken (copuleret)
enkemand Peder Michelsen af Javngyde og Maren Nielsdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Joen Nielsen af Siim og Anne Laursdatter af Firgårde (trolovet og copuleret)
Søren Thomasen og enke Anne Laursdatter af Siim (trolovet)

1732
fol 639
Jens Sørensen af Veng og Marie Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Jacob Iversen og Elisabeth Pedersdatter af Illerup (trolovet)
Søren Thomasen og enke Anne Laursdatter af Siim (copuleret)
Jacob Iversen og Elisabeth Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Jens Sørensen af Veng og Marie Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
Laurs Schmidt og Anne Cathrine Jacobsdatter Møller af Svejstrup (trolovet)
Thomas Andersen af Emborg Kloster og Anne Andersdatter af Boes (trolovet og copuleret)
degnen Laurs Schmidt af Veng og Anne Cathrine Jacobsdatter Møller af Svejstrup præstegård (copuleret)

1733
fol 640
Søren Pedersen og Anne Iversdatter af Boes (trolovet)
Poul Rasmussen af Ry og Kirsten (mlg) af Siim (trolovet)
Ditlev Rasmussen af Ry og Anne Pedersdatter af Hemstok (trolovet)
Søren Pedersen og Anne Iversdatter af Boes (copuleret)
Poul Rasmussen af Ry og Kirsten Joensdatter af Siim (copuleret)
Ditlev Rasmussen af Ry og Anne Pedersdatter af Hemstok (copuleret)
Peder Sørensen af Alling og Anne Sørensdatter af Siim (trolovet)
Anders Andersen af Hårby og Anne Laursdatter af Alken (trolovet)
Niels Rasmussen af Blegind og Johanne Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
Anders Andersen af Hårby og Anne Laursdatter af Alken (copuleret)
Niels Rasmussen af Blegind og Johanne Pedersdatter af Svejstrup (copuleret)
Christen Sørensen og Margrethe Nielsdatter af Siim (trolovet)
Peder Sørensen af Alling og Anne Sørensdatter af Siim (copuleret)
Søren Rasmussen og Johanne Nicolajsdatter begge af Svejstrup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Pinds mølle og Kirsten Jørgensdatter af Svejstrup (trolovet)

1734
fol 641
Jens Pedersen af Svejstrup og Kirsten Jørgensdatter af Boes (trolovet)
enkemand Thomas Andersen af Emborg Kloster og Johanne Sørensdatter af Siim (trolovet)
Peder Jensen af Pinds mølle og Kirsten Jørgensdatter af Svejstrup (copuleret)
Jens Pedersen af Svejstrup og Kirsten Jørgensdatter af Boes (copuleret)
Søren Jørgensen af Forlev og Birthe Pedersdatter af Illerup (trolovet)
Peder Jørgensen af Forlev og Maren Laursdatter af Alken (trolovet)
Iver Jørgensen af Hundrup og Karen Rasmusdatter af Hemstok (trolovet)
Thomas Andersen af Emborg Kloster og Johanne Sørensdatter af Siim (copuleret)
Iver Jørgensen af Hundrup og Karen Rasmusdatter af Hemstok (copuleret)
Jacob Rasmussen af Hemstok og Kirsten Knudsdatter af Bjedstrup (trolovet)
Søren Jørgensen af Forlev og Birthe Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Jacob Rasmussen af Hemstok og Kirsten Knudsdatter af Bjedstrup (copuleret)
Peder Jørgensen af Forlev og Maren Laursdatter af Alken (copuleret)

1735
fol 642
Niels Erichsen og Karen Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Anders Mørk af Ry og Karen Jensdatter af Siim (trolovet)
enkemand Niels Andersen af Vrold og Karen Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
Anders Mørk af Ry og Karen Jensdatter af Siim (copuleret)
Niels Andersen af Vrold og Karen Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
Christen Sørensen af Alken og Maren Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Erich Jensen af Alken og Karen Jensdatter af Illerup (trolovet)
Niels Erichsen og Karen Jensdatter af Alken (copuleret)
Erich Jensen af Alken og Karen Jensdatter af Illerup (copuleret)
Christen Sørensen af Alken og Maren Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Svejstrup og Maren Jacobsdatter af Firgårde (trolovet)
Hans Rasmussen af Skanderborg og Anne Pedersdatter af Boes (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Svejstrup og Maren Jacobsdatter af Firgårde (copuleret)

1736
fol 643
Anders Rasmussen og Maren Pedersdatter begge af Illerup (trolovet og copuleret)
Erich Pedersen af Boes og Maren Laursdatter af Alken (trolovet)
Søren Poulsen og Maren Sørensdatter begge af Firgårde (trolovet)
Jens Nielsen af Hemstok og Mette Pedersdatter af Bjedstrup (trolovet)

1737
fol 644
Laurs Jensen og Kirsten Sørensdatter af Siim (trolovet)
Thomas Sørensen og Maren Joensdatter af Siim (trolovet)
Erich Pedersen af Boes og Maren Laursdatter af Alken (copuleret)
Jens Rasmussen af Siim og Johanne Christensdatter af Alken (trolovet)
Søren Poulsen og Maren Sørensdatter af Firgårde (copuleret)
Laurs Jensen og Kirsten Sørensdatter af Siim (copuleret)
Thomas Sørensen og Maren Joensdatter af Siim (copuleret)
Jens Nielsen og Mette Pedersdatter af Bjedstrup (copuleret)
Niels Andersen og Maren Olufsdatter af Alken (trolovet)
Jens Rasmussen og Johanne Christensdatter af Alken (copuleret)
Niels Andersen og Maren Olufsdatter af Alken (copuleret)

1738
fol 645
enkemand Jacob Knudsen af Alling og Kirsten Jacobsdatter af Firgårde (trolovet)
Jens Rasmussen af Javngyde og Maren Hansdatter af Siim (trolovet)
enkemand Rasmus Knudsen og Karen Jensdatter begge af Firgårde (trolovet)
enkemand Jacob Knudsen af Alling og Kirsten Jacobsdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Rasmus Knudsen og Karen Jensdatter af Firgårde (copuleret)
Jørgen Sørensen og Anne Nielsdatter af Boes (trolovet)
Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter begge af Firgårde (trolovet)
Laurs Rasmussen og Lisbeth Andersdatter af Firgårde (trolovet)
Jørgen Sørensen og Anne Nielsdatter af Boes (copuleret)
Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter af Firgårde (copuleret)
Laurs Rasmussen og Lisbeth Andersdatter af Firgårde (copuleret)
Jens Rasmussen af Javngyde og Maren Hansdatter af Siim (copuleret)
Niels Pedersen af Skanderborg og Kirsten Nielsdatter af Svejstrup (trolovet)

1739
fol 646
Niels Pedersen af Skanderborg og Kirsten Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
Anders Andersen af Sjelle og Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Laurs Sørensen af Vrold og Anne Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
Anders Andersen af Sjelle og Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
Jens Jørgensen af Veng og Cathrine Pedersdatter af Nygårde (trolovet og copuleret)
enkemand Jørgen Laursen af Høver og Mette Christensdatter af Svejstrup (trolovet)
Laurs Sørensen af Vrold og Anne Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
Niels Pedersen og Anne Thorsdatter begge af Firgårde (trolovet)
Niels Thomasen og Anne Nielsdatter af Hemstok (trolovet)
Niels Pedersen og Anne Thorsdatter af Firgårde (copuleret)
Niels Thomasen og Anne Nielsdatter af Hemstok (copuleret)
Anders Nielsen Rytter og Karen Nielsdatter af Bjedstrup (trolovet)
ungkarl Søren Nielsen af Ry og enke Karen Jensdatter af Siim (trolovet)

1740-49

Top


1740
fol 647
enkemand Jens Knudsen af Hemstok og Karen Jørgensdatter af Boes (trolovet)
Søren Jørgensen og Gunde Andersdatter begge af Boes (trolovet)
enkemand Peder Jensen og Maren Andersdatter begge af Siim (trolovet)
ungkarl Peder Jensen af Illerup og enke Mette Andersdatter af Svejstrup (trolovet)
Søren Iversen og Gertrud Pedersdatter begge af Boes (trolovet)
Søren Nielsen af Ry og enke Karen Jensdatter af Siim (copuleret)
enkemand Peder Jensen og Maren Andersdatter af Siim (copuleret)
Søren Iversen og Gertrud Pedersdatter af Boes (copuleret)
enkemand Jens Knudsen af Hemstok og Karen Jørgensdatter af Boes (copuleret)
Søren Jørgensen og Gunde Andersdatter af Boes (copuleret)
Peder Jensen af Illerup og enke Mette Andersdatter af Svejstrup (copuleret)
Eske Nielsen af Gjesing og enke Johanne Pedersdatter af Illerup (trolovet)

1741
fol 648
feldberedersvend Hans Jensen af Århus og Anne Jørgensdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen af Svejstrup og enke Maren Sørensdatter af Nygårde (trolovet og copuleret)
Hans Jensen Feldbereder af Århus og Anne Jørgensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Illerup (trolovet)
Søren Sørensen og Inger Jensdatter af Firgårde (trolovet)
Eske Nielsen og enke Johanne Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
Søren Sørensen og Inger Jensdatter af Firgårde (copuleret)
Anders Jensen og Anne Laursdatter begge af Illerup (trolovet)

1742
fol 649
ungkarl Jens Pedersen af Stjær og Mette Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Anders Jensen og Anne Laursdatter af Illerup (copuleret)
Jens Pedersen og Mette Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
Jens Laursen af Skanderborg og enke Maren Jensdatter af Bjedstrup (trolovet)
enkemand Søren Sørensen og pige Maren Rasmusdatter begge af Firgårde (trolovet)
enkemand Niels Erichsen og Anne Rasmusdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Rasmus Jensen og pige Bodil Olufsdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og enke Anne Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
Jørgen Tysk og Else Molbos af Siim (trolovet)
enkemand Michel Olufsen af Stjær og pige Maren Knudsdatter af Bjedstrup (trolovet)
enkemand Morten Mortensen af Hemstok og Jens Pedersens datter af Emborg Kloster (trolovet)
Jens Laursen af Skanderborg og enke Maren Jensdatter af Bjedstrup (copuleret)
enkemand Rasmus Jensen og Bodil Olufsdatter begge af Illerup (copuleret)
Søren Sørensen ungkarl af Tulstrup og enke Anne Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
Niels Andersen af Siim og Anne Jacobsdatter af Firgårde (trolovet)
Michel Olufsen af Stjær og Maren Knudsdatter af Bjedstrup (copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Firgårde og Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
Jens Jensen af Hårby og enke Anne Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Morten Mortensen af Hemstok og Else Jensdatter af Boes (copuleret)
Jørgen Simonsen og Else Hansdatter begge af Siim (copuleret)
Niels Andersen af Siim og Anne Jacobsdatter af Firgårde (copuleret)
Niels Erichsen og Anne Rasmusdatter af Firgårde (copuleret)
Jens Olufsen af Illerup og Anne Sørensdatter af Alken (trolovet)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Vissing og Gunder Rasmusdatter af Boes (trolovet)

1743
fol 651
Rasmus Jacobsen af Gjesing i Fruering sogn og smedeenken Maren Johansdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Rasmus Jensen af Vrold og Anne Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
Jens Olufsen af Illerup og Anne Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Vissing og Gunder Rasmusdatter af Boes (copuleret)
Søren Sørensen af Tulstrup og Anne Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
Rasmus Jacobsen Smed og smedeenken Maren Johansdatter af Svejstrup (copuleret)
Rasmus Jensen af Vrold og Anne Sørensdatter (copuleret)
Birgitte Laursdatter af Alken og enkemand Mathias Pedersen af Forlev (copuleret)
Rasmus Jensen af Nørre Vissing og Maren Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)

1744
fol 653
Anders Andersen af Tørring og enke Gertrud Nielsdatter af Siim (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Laursen af Alken og Johanne Rasmusdatter pige af Siim (trolovet)
skoleholderens enke Anne Jespersdatter af Svejstrup og enkemand Jørgen Degn? af Tulstrup (trolovet)
ungkarl Søren Jensen af Boes og enke Anne Nielsdatter af Boes (trolovet)
Christen Laursen af Alken og Johanne Rasmusdatter af Siim (copuleret)
Søren Jensen af Boes og enke Anne Nielsdatter (copuleret)
enkemand Rasmus Andersen af Emborg Kloster og enke Gertrud Pedersdatter af Boes (trolovet og copuleret)

1745
fol 654
ungkarl Laurs Nielsen af Ry og pige Karen Pedersdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Christen Nielsen af Skanderborg og pige Maren Axelsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Søren Jensen af Hørning og enke Anne Iversdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Søren Jacobsen af Firgårde og pige Anne Pedersdatter af Nygårde (trolovet)

1746
fol 655
Oluf Rasmussen af Firgårde og Anne Andersdatter af Siim (trolovet)
enkemand Jens Laursen af Boes og Karen Sørensdatter gl pige af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Sørensen af Stjær og Kirsten Knudsdatter af Bjedstrup (trolovet)
Niels Michelsen og Karen Laursdatter begge tjenende i Hemstok (trolovet)
Oluf Rasmussen af Firgårde og enke Anne Andersdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen af Stjær og Kirsten Knudsdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen Virring og pige Kirsten Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Niels Michelsen og Karen Laursdatter af Hemstok (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Virring og Kirsten Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Jens Laursen af Boes og Karen Sørensdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Anders Nielsen af Svejstrup og pige Maren Nielsdatter af Illerup (trolovet)

1747
fol 656
enkemand Laurs Poulsen af Illerup og enke Anne Michelsdatter af Søballe (trolovet)
gl Anders Nielsen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Niels Christensen af Svejstrup og Anne Sørensdatter (trolovet)
Laurs Poulsen af Illerup og Anne Michelsdatter af Søballe (copuleret)
Rasmus Michelsen af Virring og Maren Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Thomas Jensen af Holbæk og Karen Laursdatter af Illerup (trolovet og copuleret)
Rasmus Michelsen af Virring og Maren Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Alken og pige Gunde Jørgensdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Christensen af Boes og enke Maren Jørgensdatter af Siim (trolovet)

1748
fol 657
ungkarl Anders Christensen af Boes og enke Maren Jørgensdatter af Siim (copuleret)
Rasmus Christensen ungkarl af Hårby og pige Cathrine Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
soldat Søren Thomasen og Bodil Iversdatter begge af Siim (trolovet)
Rasmus Christensen af Hårby og Cathrine Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
Søren Thomasen Soldat og Bodil Iversdatter af Siim (copuleret)
enkemand Jacob Rasmussen af Hemstok og Anne Christophersdatter af Firgårde (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Nielsen og pige Kirsten Thomasdatter begge af Boes (trolovet)

1749
fol 658
ungkarl Anders Nielsen og pige Kirsten Thomasdatter begge af Boes (copuleret)
Søren Jørgensen som tjente i Siim og Sidsel Thomasdatter ibd (trolovet)
enkemand Laurs Andersen og Karen Poulsdatter af Svejstrup (trolovet)
Johan Snabel og Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen Smed og pige Maren Madsdatter begge af Firgårde (trolovet og copuleret)
ungkarl Thomas Rasmussen af Boes og enke Cathrine Pedersdatter af Nygårde (trolovet)
enkemand Christian Gotfredsen af Ry og pige Anne Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Bouens? i Javngyde og pige Anne Thomasdatter af Siim (trolovet)
enkemand Anders Nielsen af Svejstrup og pige Anne Rasmusdatter af Fruering (trolovet)
ungkarl Thomas Rasmussen af Boes og enke Cathrine Pedersdatter af Nygårde (copuleret)
tjenestekarl Anders Laursen og Anne Sørensdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Laurs Andersen og Karen Poulsdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Javngyde og pige Anne Thomasdatter af Siim (copuleret)
enkemand Anders Nielsen af Svejstrup og pige Johanne Rasmusdatter af Fruering (copuleret - i Fruering kirke)
enkemand Christian Gotfredsen af Ry og pige Anne Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Søren Jørgensen og Sidsel Thomasdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Jens Friderichsen og pige Margrethe Nielsdatter begge af Siim (trolovet)
enkemand Hans Andersen af Svejstrup og Kirsten Jensdatter ibd (trolovet)
ungkarl Jens Friderichsen og pige Margrethe Nielsdatter begge af Siim (copuleret)
Johan Snabel og Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (copuleret)
enkemand Ernst Andreasen og Johanne Michelsdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Hans Andersen og Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Thomas Rasmussen af Nygårde og pige Birthe Pedersdatter af Firgårde (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c