s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1750-85
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79
1780-85


1750-59

1750
fol 660
enkemand Ernst Andreasen og Johanne Michelsdatter begge af Firgårde (copuleret)
ungkarl Thomas Rasmussen af Nygårde og Birthe Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Jensen og pige Marie Dorthe Axelsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Laursen af Adslev og pige Karen Rasmusdatter af Illerup (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Jacobsen Smed af Svejstrup og pige Maren Jacobsdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen af Nygårde og pige Kirsten Knudsdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Niels Jensen og Marie Dorthe Axelsdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Thomasen af Siim og pige Anne Jensdatter af Alken (trolovet)
Rasmus Jacobsen Smed af Svejstrup og pige Maren Jacobsdatter af Boes (copuleret)
enkemand Anders Rasmussen af Emborg og pige Maren Christensdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Rasmus Thomasen af Siim og pige Anne Jensdatter af Alken (copuleret)
enkemand Anders Rasmussen af Emborg og Maren Christensdatter af Boes (copuleret)
Rasmus Jensen og Kirsten Knudsdatter af Nygårde (copuleret)
Søren Rasmussen og Kirsten Sørensdatter begge af Illerup (trolovet)
Poul Henrichsen Soldat af Ris og Karen Michelsdatter af Illerup (trolovet)
Søren Rasmussen og Kirsten Sørensdatter begge af Illerup (copuleret)

1751
fol 662
hjulmand Christen Christensen og pige Inger Jensdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen af Emborg og enke Johanne Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
hjulmand Christen Christensen og Inger Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Knud Rasmussen af Firgårde og pige Anne Andersdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen af Emborg og enke Johanne Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Knud Rasmussen af Firgårde og Anne Andersdatter pige af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Poul Henrichsen Soldat af Ris og Karen Michelsdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Søren Pedersen af Nygårde og enke Karen Jørgensdatter af Hemstok (trolovet)
enkemand gl Laurs Andersen af Illerup og pige Clara Johansdatter ibd (trolovet)
ungkarl Søren Pedersen af Nygårde og enke Karen Jørgensdatter af Hemstok (copuleret)
enkemand Niels Jespersen og pige Birthe Rasmusdatter begge af Svejstrup (trolovet)
enkemand Jens Pedersen af Svejstrup og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
soldat Christopher Thomasen af Emborg og Anne Gertsdatter af Siim (trolovet)
enkemand Laurs Andersen og pige Clara Johansdatter begge af Illerup (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Svejstrup og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Rasmus Jensen af Svejstrup og Sidsel Laursdatter tjenende i Alken (trolovet)
ungkarl Jens Christensen af Boes og pige Kirsten Rasmusdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen af Svejstrup og pige Sidsel Laursdatter af Alken (copuleret)
soldat Christopher Thomasen og Anne Gertsdatter af Siim (copuleret)
enkemand Niels Jespersen og Birthe Marie Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Jens Christensen af Boes og pige Kirsten Rasmusdatter af Siim (copuleret)

1752
fol 664
ungkarl Rasmus Rasmussen og enke Kirsten Sørensdatter begge af Siim (trolovet - kongebrev)
ungkarl Søren Jacobsen og pige Maren Jensdatter af Svejstrup (trolovet - kongebrev - beslægtede)
ungkarl Anders Sørensen af Alken og Maren Knudsdatter af Bjedstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Thøgersen af Søballe og Karen Jørgensdatter af Bjedstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Rasmussen og enke Kirsten Sørensdatter begge af Siim (copuleret)
ungkarl Claus Michelsen af Illerup og pige Anne Knudsdatter af Bjedstrup (trolovet)
ungkarl Søren Jaocbsen og pige Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Christen Thøgersen af Søballe og pige Karen Jørgensdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Claus Michelsen af Illerup og pige Anne Knudsdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Michel Pedersen smedesvend af Firgårde og pige Johanne Nielsdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Søren Sørensen og pige Maren Johansdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Michel Pedersen smedesvend af Firgårde og Johanne Nielsdatter af Hemstok (copuleret)
ungkarl Søren Sørensen og pige Maren Johansdatter begge af Illerup (copuleret)
soldat og ungkarl Just Pedersen og sypige Maren Jensdatter begge af Boes (trolovet og copuleret)

1753
fol 666
tjenestefolk Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Søren Sørensen af Firgårde og enke Gertrud Andersdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Jens Jørgensen og Anne Cathrine Michelsdatter begge af Firgårde (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Sørensen af Firgårde og enke Gertrud Andersdatter af Boes (copuleret)
tjenestefolk Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Oluf Pedersen af Bjedstrup og enke Anne Nielsdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Anders Jensen af Vissing og Sidsel Marie Jørgensdatter af Svejstrup (trolovet)
Oluf Pedersen af Bjedstrup og enke Anne Nielsdatter af Hemstok (copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Vissing og Sidsel Marie Jørgensdatter af Svejstrup (copuleret)
tjenestekarl Niels Nielsen af Siim og Cathrine Madsdatter tjenestepige af Firgårde (trolovet)
enkemand Søren Nielsen af Foer-huset ved Emborg og pige Johanne Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
Niels Nielsen og Cathrine Madsdatter af Siim (copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Foer?huset og Johanne Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Erich Jacobsen og pige Maren Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Thor Rasmussen og enke Mette Pedersdatter begge af Firgårde (trolovet)

1754
fol 668
ungkarl Thor Rasmussen og enke Mette Pedersdatter begge af Firgårde (copuleret)
ungkarl Erich Jacobsen og Maren Pedersdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Jens Andersen og pige Birthe Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Simonsen af Emborg og pige Anne Cathrine Jacobsdatter af Hemstok (trolovet og copuleret)
ungkarl Laurs Jacobsen af Svejstrup og pige Else Christensdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Oluf Pedersen af Nygårde og pige Anne Jacobsdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Just Simonsen og pige Mette Rasmusdatter begge i Nygårde (trolovet)
ungkarl Søren Jensen af Laven i Linå sogn og pige Kirsten Andersdatter af Siim (trolovet)
Oluf Pedersen af Nygårde og Anne Jacobsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Laurs Jacobsen og pige Else Christensdatter af Boes (copuleret)
ungkarl tjenestekarl Just Simonsen og pige Mette Rasmusdatter begge i Nygårde (copuleret)
ungkarl Jens Andersen og pige Birthe Sørensdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Laven og pige Kirsten Andersdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Niels Christensen og pige Karen Nielsdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Poul Jensen og enke Anne Madsdatter begge af Illerup (trolovet)

1755
fol 669
ungkarl Jesper Nielsen af Hårby og pige Kirsten Jensdatter af Illerup (trolovet)
Niels Christensen Soldat af Emborg og Karen Nielsdatter af Siim (copuleret)
tjenestefolk Niels Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Siim (trolovet)
tjenestefolk Jesper Nielsen af Svejstrup og Karen Andersdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Poul Jensen og enke Anne Madsdatter begge af Illerup (copuleret)
ungkarl Anders Rasmussen og enke Maren Laursdatter begge af Boes (trolovet)
ungkarl Jesper Nielsen af Hårby og pige Kirsten Jensdatter af Illerup (copuleret)
tjenestefolk Jesper Nielsen og Karen Andersdatter begge af Boes (copuleret)
enkemand Christen Laursen af Alken og pige Karen Christophersdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Niels Nielsen af Siim og pige Kirsten Rasmusdatter af Boes (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen af Illerup og pige Anne Sørensdatter af Alken (trolovet)
Jens Andersen Markmand og pige Mette Andersdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Anders Rasmussen og enke Maren Laursdatter begge af Boes (copuleret)
enkemand Christen Laursen af Alken og pige Karen Christophersdatter af Firgårde (copuleret)
tjenestefolk Mads Pedersen og Anne Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
enkemand Jens Andersen og pige Mette Andersdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen af Illerup og pige Anne Sørensdatter af Alken (copuleret)
enkemand og indsidder Rasmus Thorsen af Firgårde og pige Else Jensdatter (trolovet)
ungkarl Søren Sørensen Smedesvend og pige Maren Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
Mads Pedersen og Anne Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Anders Jensen af Alken og pige Karen Troelsdatter af Illerup (trolovet)
Søren Sørensen Smed og Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Rasmus Thorsen og pige Else Jensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Mollerup og pige Kirsten Sørensdatter af Siim (trolovet)
enkemand Anders Jensen af Alken og Karen Troelsdatter af Illerup (copuleret)

1756
fol 672
ungkarl Søren Rasmussen Smedesvend og pige Anne Jensdatter begge af Firgårde (trolovet)
ungkarl Niels Jensen og pige Kirsten Sørensdatter af Siim (copuleret)
indsidder og enkemand Søren Christensen af Stjær og indsidder Kirsten Pedersdatter af Boes (trolovet)
enkemand Niels Pedersen af Vrold og enke Mette Pedersdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Nygårde og enke Karen Jensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Andreas Clausen og pige Karen Jensdatter begge tjenende i Svejstrup (trolovet)
Søren Rasmussen Smedesvend og Anne Jensdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand og husmand Søren Christensen af Stjær og Kirsten Pedersdatter af Boes (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Nygårde og enke Karen Jensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen og pige Kirsten Laursdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Niels Erichsen Molbo og enke Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
Andreas Clausen og Karen Jensdatter begge af Svejstrup (copuleret)
Niels Rasmussen og Kirsten Laursdatter begge af Firgårde (copuleret)
Niels Erichsen Molbo og Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (copuleret)

1757
fol 674
Niels Andersen Soldat af Illerup og Johanne Clausdatter vævepige af Svejstrup (trolovet)
enkemand Laurs Laursen af Galten og pige Anne Kirstine Pedersdatter af Alken (trolovet)
ungkarl Rasmus Nielsen og pige Maren Gertsdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Peder Jensen af Nygårde og pige Kirsten Nielsdatter af Firgårde (trolovet)
Rasmus Nielsen og Maren Gertsdatter af Siim (copuleret)
Niels Andersen Soldat og Johanne Clausdatter Vævepige af Svejstrup (copuleret)
enkemand og indsidder Laurs Laursen af Galten og Anne Kirstine Pedersdatter af Alken (copuleret - i Veng kirke)
husmand Peder Jensen og Kirsten Nielsdatter af Firgårde (copuleret)

1758
fol 674
ungkarl Niels Sørensen af Vissing og Anne Cathrine Jørgensdatter Rasmus Østergaards steddatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Oluf Nielsen af Ry og pige Kirsten Gertsdatter af Siim (trolovet)
enkemand Anders Christensen og pige Maren Simonsdatter begge af Siim (trolovet)
enkemand Oluf Nielsen af Ry og Kirsten Gertsdatter af Siim (copuleret)
enkemand Anders Christensen og Maren Simonsdatter begge af Siim (copuleret)

1759
fol 675
præstens avlskarl Søren Sørensen af Svejstrup og Karen Jensdatter af Alken (trolovet)
ungkarl Søren Pedersen og pige Sidsel Andersdatter begge af Boes (trolovet)
Søren Sørensen af Svejstrup og Karen Jensdatter af Alken (copuleret)
Søren Pedersen og Sidsel Andersdatter begge af Boes (copuleret)
enkemand Rasmus Laursen af Båstrup og Anne Jørgensdatter af Bjedstrup (trolovet og copuleret)
tjenestekarl Søren Michelsen og sypige Anne Sørensdatter begge af Illerup (trolovet)

1760-69

Top


1760
fol 676
tjenestefolk Peder Ditlevsen og Anne Pedersdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Christopher Sørensen af Firgårde og enke Maren Johansdatter af Svejstrup (trolovet)
Peder Ditlevsen og Anne Pedersdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Søren Laursen af Boes og præstens pige Maren Andersdatter af Svejstrup (trolovet)
Jens Andersen Smed af Sjelle og pige Maren Rasmusdatter af Firgårde (trolovet)
Christopher Sørensen af Firgårde og enke Maren Johansdatter af Svejstrup (copuleret)
tjenestekarl Søren Michelsen og sypige Anne Sørensdatter begge af Illerup (copuleret)
ungkarl Niels Ernstsen og enke Karen Christophersdatter begge af Alken (trolovet)
Søren Laursen af Boes og Maren Andersdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Jens Andersen Smed af Sjelle og Maren Rasmusdatter af Javngyde som tjente i Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Ernstsen og enke Karen Christophersdatter begge af Alken (copuleret)
ungkarl Laurs Gertsen og pige Kirsten Thomasdatter begge af Siim (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Michelsen af Sønder Vissing og pige Kirsten Rasmusdatter af Boes (trolovet)

1761
fol 677
ungkarl Peder Nielsen af Stilling og pige Karen Jensdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl og tømmermand Peder Sørensen af Ry og pige Maren Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Søren Michelsen af Sønder Vissing og Kirsten Rasmusdatter af Boes (copuleret)
Søren Jensen tjenende i Firgårde og Maren Madsdatter af Svejstrup (trolovet)
husmand og enkemand Hans Rasmussen af Boes og Bodil Pedersdatter sognefogedens pige af Siim (trolovet)
enkemand Peder Pedersen af Storring og Karen Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Peder Sørensen Tømmermand af Ry og pige Maren Sørensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl og gårdmand Peder Nielsen af Stilling og Karen Jensdatter af Hemstok (copuleret)
gl karl Søren Jensen af Stilling og Maren Madsdatter af Illerup (copuleret)
husmand Hans Rasmussen og Bodil Pedersdatter af Boes (copuleret)
enkemand Peder Pedersen af Storring og Karen Sørensdatter af Firgårde (copuleret - kongebrev - næstsøskendebørn)
ungkarl Joen Rasmussen af Emborg og enke Anne Christophersdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Niels Sørensen af Firgårde og Anne Jensdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Joen Rasmussen af Emborg og enke Anne Christophersdatter af Hemstok (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen af Firgårde og pige Anne Jensdatter af Hemstok (copuleret)
ungkarl Rasmus Andersen af Fruering og Marie Pedersdatter af Firgårde (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Karen Rasmusdatter tjenestefolk hos sognefogeden i Illerup (trolovet)

1762
fol 679
Jens Nielsen og Karen Rasmusdatter tjenestefolk hos sognefogeden i Illerup (copuleret)
husmand og enkemand Søren Jensen af Boes og Johanne Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Erich Dinesen af Kilsgård og pige Anne Andersdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Christian Pedersen og smedens steddatter Maren Rasmusdatter begge af Svejstrup (trolovet)
enkemand Erich Dinesen af Kilsgård og Anne Andersdatter af Siim (copuleret)
Christian Pedersen og Maren Rasmusdatter af Svejstrup som skulle til Alling (copuleret)
ungkarl Hans Jensen og pige Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
enkemand Niels Rasmussen Bødker af Veng og Karen Olufsdatter af Nygårde (trolovet - viet i Veng)
husmand Hans Jensen og Maren Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Ry og Anne Kirstine Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
Søren Jørgensen som tjente i Boes og enke Karen Jensdatter af Svejstrup (trolovet)

1763
fol 680
ungkarl Rasmus Rasmussen af Ry og Anne Kirstine Pedersdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Søren Simonsen af Siim og pige Maren Erichsdatter af Boes (copuleret - kongebrev)
ungkarl Søren Jørgensen af Boes og enke Karen Jensdatter af Bjedstrup (trolovet)
enkemand Knud Rasmussen af Svejstrup og Thomas Rasmussens steddatter Trine Jensdatter af Nygårde (trolovet)
ungkarl Jacob Pedersen og pige Anne Rasmusdatter begge af Illerup (trolovet)
enkemand Knud Rasmussen af Svejstrup og Trine Jensdatter af Nygårde (copuleret)
enkemand Niels Michelsen af Hørning og pige Sidsel Knudsdatter af Illerup (trolovet)
ungkarl Søren Christensen af Firgårde og pige Kirsten Jacobsdatter af Hemstok (trolovet)
gårdmand Jacob Pedersen og Anne Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl og snedker Rasmus Knudsen af Stilling og Bodil Jensdatter af Hemstok (trolovet)
enkemand Niels Michelsen af Hørning og Sidsel Knudsdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Søren Christensen af Firgårde og Kirsten Jacobsdatter af Hemstok (copuleret)
Rasmus Knudsen Snedker af Stilling og pige Bodil Jensdatter af Hemstok (copuleret)
Just Jørgensen Østergaard og Kirsten Jensdatter begge af Svejstrup (trolovet)

1764
fol 682
hyrdens søn Christopher Jensen af Veng og pige Karen Nielsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Niels Sørensen som tjente i Ry mølle og enke Karen Andersdatter af Boes (trolovet)
gårdmand Just Jørgensen Østergaard og Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen og pige Gertrud Andersdatter begge af Svejstrup (trolovet)
enkemand Søren Jensen af Boes og præstens pige Maren Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Iversen af Veng og vævepige Anne Christensdatter af Firgårde (trolovet)
præstens kudsk Peder Jacobsen af Svejstrup og enke Bodil Pedersdatter af Boes (trolovet)
enkemand Søren Jensen af Boes og præstens pige Maren Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Jens Iversen af Veng og vævepige Anne Christensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen af Ry mølle og enke Karen Andersdatter af Boes (copuleret)
ungkarl Christopher Jensen af Veng og Karen Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
husmand og opholdsmand Niels Jensen af Javngyde og enke Johanne Hollands af Firgårde (trolovet)
Erich Nielsen skrædder og Karen Rasmusdatter vævepige begge af Svejstrup (trolovet)
gårdmand Rasmus Pedersen og Gertrud Andersdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Erich Nielsen Skrædder og pige Karen Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
Peder Jacobsen af Svejstrup og enke Bodil Pedersdatter af Boes (copuleret)
Anders Pedersen Rytter og pige Maren Jensdatter begge af Alken (trolovet)
ungkarl Oluf Jensen og enke Maren Sørensdatter begge af Illerup (trolovet)
enkemand Niels Jensen af Javngyde og Johanne Michelsdatter Hollands af Firgårde (copuleret)
husmand Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Oluf Jensen og enke Maren Sørensdatter af Illerup (copuleret)
enkemand og gårdmand Jens Michelsen af Torrild og Margrethe Jensdatter af Illerup (trolovet)

1765
fol 684
ungkarl Rasmus Rasmussen og pige Anne Christensdatter begge af Svejstrup (trolovet)
gårdmand og enkemand Jens Christensen af Boes og pige Johanne Jensdatter af Hemstok (trolovet - kongebrev)
Peder Jørgensen Rytter af Vrold og enke Kirsten Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter som begge tjente i Svejstrup Overgård (copuleret)
enkemand og gårdmand Jens Michelsen af Torrild og pige Margrethe Jensdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Peder Jørgensen Rytter af Vrold og enke Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Michel Joensen af Forlev og enke Kirsten Jensdatter af Illerup (trolovet)
gårdmand Jens Christensen af Boes og pige Johanne Jensdatter af Hemstok (copuleret)
enkemand Søren Willumsen Skrædder af Vrold og pige Mette Nielsdatter af Firgårde (trolovet)
præstens avlskarl Jens Rasmussen og pige Mette Marie Mathiasdatter af Svejstrup (trolovet)
Christen Jensen og pige Ingeborg Rasmusdatter begge af Illerup (trolovet)
enkemand Søren Willumsen Skrædder af Vrold og pige Mette Nielsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Michel Joensen af Forlev og enke Kirsten Jensdatter af Illerup (copuleret)
præstens avlskarl Jens Rasmussen og pige Mette Marie Mathiasdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Hylkegård i Hylke og pige Johanne Knudsdatter af Illerup (trolovet)
enkemand Poul Jensen Skrædder af Emborg og Anne Marie Nielsdatter af Søballe (copuleret)
tjenestefolk Simon Jensen og Anne Cathrine Johansdatter begge af Svejstrup (trolovet)

1766
fol 686
enkemand Peder Nielsen af Vrold og pige Maren Nielsdatter af Vengegård (trolovet)
tjenestefolk Simon Jensen og Anne Cathrine Johansdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Hylke og pige Johanne Knudsdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Jens Nielsen af Vrold og pige Kirsten Jensdatter af Illerup (trolovet)
husmand Christen Jensen og Ingeborg Rasmusdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Gertrud Madsdatter begge tjenende i Nygårde (trolovet)
ungkarl Mourits Jensen af Grønbæk og Mette Christensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Rasmus Nielsen af Javngyde og pige Maren Nielsdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Søren Nielsen af Foerhuset ved Ry og pige Kirsten Laursdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Gertrud Madsdatter begge af Nygårde (copuleret - i Veng)
ungkarl og gårdmand Jens Poulsen af Dørup og pige Anne Laursdatter af Bjedstrup (trolovet)
ungkarl Mourits Jensen Soldat af Grønbæk og pige Mette Christensdatter af Firgårde (copuleret)
gårdmand og enkemand Jens Nielsen af Vrold og pige Kirsten Jensdatter af Illerup (copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Foerhuset ved Ry og pige Kirsten Laursdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen af Javngyde og tjenestepige Maren Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Jens Poulsen af Dørup og Anne Laursdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Laven og Karen Andersdatter af Siim (copuleret)

1767
fol 688
ungkarl Johan Jensen Snedker og sypige Johanne Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Anders Gertsen og pige Margrethe Olufsdatter begge af Siim (trolovet)
Johan Jensen Snedker og Johanne Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Anders Pedersen tjenende i Illerup og tjenestepige Anne Nielsdatter af Alken (trolovet)
Anders Gertsen og Margrethe Olufsdatter begge af Siim (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen og enke Clara Johansdatter begge af Illerup (trolovet)
Søren Michelsen Hyrde og tjenestepige Anne Marie Jørgensdatter begge af Alken (trolovet)
ungkarl Anders Pedersen af Illerup og tjenestepige Anne Nielsdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen og enke Clara Johansdatter begge af Illerup (copuleret)
tjenestekarl Anders Pedersen og tjenestepige Anne Asmusdatter begge af Siim (trolovet og copuleret)
enkemand og hyrde Søren Michelsen og Anne Marie Jørgensdatter begge af Alken (copuleret)
ungkarl Jesper Rasmussen af Emborg og pige Sophie Jacobsdatter af Hemstok (trolovet)
enkemand Knud Rasmussen af Flensted og pige Margrethe Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Jesper Rasmussen gårdmand af Emborg og pige Sophie Jacobsdatter af Hemstok (copuleret)

1768
fol 689
enkemand Knud Rasmussen af Flensted og Margrethe Sørensdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Thomas Michelsen og pige Maren Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
ungkarl hjulmand Søren Jensen og pige Anne Cathrine Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
[mlg fol 690-91]
hjulmand Søren Jensen og Anne Cathrine Sørensdatter (copuleret)
tjenestekarl Hans Pedersen og Anne Else Hansdatter tjenestepige begge af Nygårde (trolovet)
enkemand Thomas Michelsen og tjenestepige Maren Rasmusdatter begge af Illerup (copuleret)

1769
fol 692
tjenestekarl Hans Pedersen og tjenestepige Anne Else Hansdatter begge af Nygårde (copuleret)
ungkarl Jacob Jacobsen og pige Gertrud Rasmusdatter begge af Firgårde (trolovet)
enkemand Rasmus Pedersen af Firgårde og pige Kirsten Jensdatter af Hemstok (trolovet)
Jens Jørgensen Skræddersvend og Maren Knudsdatter vævepige af Siim (trolovet)
ungkarl Jacob Jacobsen og Gertrud Rasmusdatter sypige begge af Firgårde (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Firgårde og pige Kirsten Jensdatter af Hemstok (copuleret)
enkemand Peder Christophersen af Hårby i Veng sogn og Johanne Christensdatter af Alken (trolovet - kongebrev - slægtsskab ml afdød og ny kone)
ungkarl Rasmus Pedersen af Firgårde og pige Anne Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Anders Michelsen og enke Ingeborg Rasmusdatter af Illerup (trolovet)
enkemand Peder Christophersen af Hårby og pige Johanne Christensdatter af Alken (copuleret)
Jens Jørgensen Skræddersvend og Maren Knudsdatter vævepige begge af Siim (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Firgårde og Anne Pedersdatter præstens pige af Svejstrup (copuleret)
skoleholder mons Jens Hansen Serritzlev og skoleholderenkens datter jomf Maren Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Anders Michelsen og enke Ingeborg Rasmusdatter begge af Illerup (copuleret)
skoleholder Jens Hansen Serritzlev og jomf Maren Jensdatter begge af Svejstrup (copuleret)
enkemand Johan Jensen af Svejstrup og pige Maren Sørensdatter af Firgårde (trolovet)

1770-79

Top


1770
fol 695
enkemand Niels Sørensen af Firgårde og pige Inger Rasmusdatter ibd (trolovet)
enkemand Niels Sørensen af Boes og pige Inger Rasmusdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Johan Jensen Snedker af Svejstrup og pige Maren Sørensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Peder Nielsen af Svejstrup og pige Maren Nielsdatter af Firgårde (trolovet)

1771
fol 696
ungkarl Christen Jensen af Hemstok og pige Anne Marie Poulsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Peder Nielsen af Svejstrup og pige Maren Nielsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Siim og pige Anne Sørensdatter af Boes (trolovet)
enkemand Jens Christensen af Emborg Kloster og pige Maren Rasmusdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Christen Jensen af Hemstok og pige Anne Marie Poulsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Siim og pige Anne Sørensdatter af Boes (copuleret)
Jens Christensen og Maren Rasmusdatter (copuleret)

1772
intet noteret

1773
fol 697
ungkarl Rasmus Pedersen tjenende i Skanderborg og pige Margrethe Knudsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Otte Jørgensen Rytter af Horsens og pige Anne Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Oluf Pedersen af Nygårde og pige Ellen Pedersdatter tjenende i Hemstok (trolovet)
Otte Jørgensen Rytter af Horsens og pige Anne Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
enkemand Laurs Madsen af Flensted og pige Karen Nielsdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Niels Jørgensen af Siim og pige Anne Nielsdatter født i Mesing (trolovet)
ungkarl Christen Jensen af Fruering og pige Maren Pedersdatter af Illerup (trolovet)
Oluf Pedersen af Nygårde og Ellen Pedersdatter af Hemstok (copuleret)
Christen Jensen af Fruering og Maren Pedersdatter af Illerup (copuleret)
overstreget: ungkarl Rasmus Pedersen af Illerup og pige Mette Andersdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Rasmus Pedersen af Skanderborg og pige Margrethe Knudsdatter af Svejstrup (copuleret)
Laurs Madsen af Flensted og Karen Nielsdatter af Firgårde (copuleret)
enkemand Niels Pedersen af Nørre Vissing og pige Anne Marie Laursdatter af Boes (trolovet)
enkemand Niels Jørgensen af Siim og Anne Nielsdatter af Mesing (copuleret)

1774
fol 699
enkemand Jens Salomonsen af Emborg og pige Maren Pedersdatter af Siim (trolovet og copuleret)
enkemand Erich Jacobsen af Javngyde og pige Karen Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
enkemand Jørgen Simonsen af Siim og enke Maren Sørensdatter af Fregerslev (trolovet)
ungkarl Niels Pedersen af Fuldbro mølle og enke Anne Jørgensdatter af Alken (trolovet og copuleret)
Jørgen Simonsen af Siim og Maren Sørensdatter af Fregerslev (copuleret)
enkemand Erich Jacobsen af Javngyde og Karen Pedersdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Anders Nielsen og enke Dorthe Ovesdatter begge af Illerup (trolovet)
enkemand Daniel Pedersen af Bjedstrup og pige Dorthe Hansdatter af Illerup (trolovet)
ungkarl Hans Sørensen af Svejstrup og pige Maren Laursdatter af Tørring (trolovet)
Anders Nielsen og Dorthe Ovesdatter begge af Illerup (copuleret)

1775
fol 701
ungkarl Hans Sørensen af Svejstrup og Maren Laursdatter af Tørring (copuleret - i Tulstrup kirke)
ungkarl Jørgen Simonsen af Emborg og pige Maren Nielsdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Siim og enke Karen Giødesdatter af Svejstrup præstegård (trolovet)
ungkarl Anders Sørensen af Boes og enke Anne Rasmusdatter af Illerup (trolovet og copuleret)
ungkarl Jacob Nielsen af Siim og pige Maren Jensdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen og enke Karen Giødesdatter (copuleret)
ungkarl Anders Pedersen Dyhre og pige Maren Nielsdatter Nelleblad af Holms mølle (trolovet)
enkemand Peder Sørensen Snedker og pige Anne Nielsdatter af Svejstrup (trolovet)
Jacob Nielsen af Siim og Maren Jensdatter af Firgårde (copuleret)
Anders Pedersen Dyhr og Maren Nielsdatter Nelleblad (copuleret - i Tolstrup kirke)
ungkarl Laurs Thomasen af Svejstrup og enke Else Rasmusdatter (trolovet)

1776
fol 702
ungkarl Niels Jensen af Ry og pige Johanne Rasmusdatter af Siim (trolovet)
Laurs Thomasen af Svejstrup og enke Else Asmusdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Laurs Rasmussen og pige Maren Christensdatter af Boes (trolovet)
enkemand Peder Sørensen og pige Anne Nielsdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Ry og Johanne Rasmusdatter af Siim (copuleret)
enke Maren Rasmusdatter og ungkarl Søren Jensen af Bjedstrup (trolovet)
Laurs Rasmussen og Maren Christensdatter af Boes (copuleret)
ungkarl Jørgen Jensen Snedker og pige Sidsel Marie Jensdatter begge af Svejstrup (trolovet)
Søren Jensen og enke Maren Rasmusdatter (copuleret)
ungkarl Søren Sørensen og pige Kirsten Jacobsdatter af Firgårde (trolovet)

1777
fol 704
ungkarl Peder Mathiasen tjenende i Ry mølle og pige Karen Nielsdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Jensen Smed i Alling og enke Kirsten Nielsdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Morten Jensen Skrædder af Forlev og pige Dorthe Pedersdatter af Illerup (trolovet)
ungkarl Christen Pedersen og pige Anne Johanne Jensdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Søren Sørensen og pige Kirsten Jacobsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Jens Jensen Smed af Alling og enke Kirsten Nielsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Jørgen Jensen Snedker og Sidsel Marie Jensdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Christen Pedersen og pige Anne Johanne Jensdatter begge af Illerup (copuleret)
ungkarl Morten Jensen Skrædder af Forlev og pige Dorthe Pedersdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Rasmus Christensen og enke Mette Christensdatter begge af Firgårde (trolovet)
ungkarl Peder Jensen af Firgårde og pige Johanne Erichsdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Peder Erichsen af Boes og pige Maren Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Peder Jensen og Johanne Erichsdatter (copuleret)
ungkarl Peder Erichsen og Maren Jensdatter (copuleret)
enkemand Jens Friderichsen af Tinghuset og pige Anne Laursdatter af Alken (trolovet)
Rasmus Christensen og Mette Christensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Michelsen af Javngyde og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Jens Friderichsen af Tinghuset og pige Anne Laursdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Niels Michelsen af Javngyde og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (copuleret)

1778
fol 706
ungkarl Laurs Pedersen af Ås og pige Charlotte Christophersdatter af Illerup (trolovet)
enkemand Niels Jørgensen af Siim og pige Kirsten Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jens Pedersen af Firgårde og enke Ellen Pedersdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Peder Christensen og pige Ellen Hansdatter begge af Alken (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen og enke Maren Rasmusdatter begge af Boes (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og pige Maren Jensdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Søren Andersen af Alken og pige Kirsten Christensdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Hans Mortensen af Ry og pige Maren Andersdatter af Alken (trolovet)
ungkarl Niels Jensen af Illerup og enke Maren Simonsdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen og enke Maren Rasmusdatter begge af Boes (copuleret)
enkemand Niels Jørgensen af Siim og pige Kirsten Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Laurs Pedersen af Ås og pige Charlotte Christophersdatter af Illerup (copuleret)
ungkarl Søren Andersen af Alken og pige Kirsten Christensdatter af Vrold (copuleret - i Skanderup kirke)
ungkarl Niels Jespersen og pige Mette Christophersdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Jens Pedersen og enke Ellen Pedersdatter (copuleret)
ungkarl Peder Christensen og pige Ellen Hansdatter begge af Alken (copuleret)
ungkarl Johan Rasmussen af True og pige Maren Jensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Laurs Christensen af Alken og pige Anne Clausdatter af Illerup (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og pige Maren Jensdatter begge af Illerup (copuleret)
ungkarl Niels Jespersen og pige Mette Christophersdatter begge af Illerup (copuleret)
ungkarl Hans Mortensen af Ry og Maren Andersdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen af Hemstok og pige Mette Thorsdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Johan Rasmussen af True og Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
enke Maren Simonsdatter af Siim og Niels Jensen af Illerup (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen af Hemstok og Mette Thorsdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Laurs Christensen af Alken og pige Anne Clausdatter af Illerup (copuleret)

1779
fol 709
ungkarl Berent Sørensen af Høver og pige Maren Laursdatter af Bjedstrup (trolovet)
enkemand Peder Christensen af Alken og pige Maren Sørensdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Berent Sørensen og Maren Laursdatter (copuleret)
ungkarl Søren Laursen af Tørring og pige Anne Rasmusdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Anders Nielsen og pige Maren Thomasdatter begge af Siim (trolovet)

1780-85

Top


1780
fol 710
ungkarl Søren Laursen og Anne Rasmusdatter (copuleret)
enkemand Peder Andersen af Tulstrup og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Niels Jensen af Hørning og pige Anne Kirstine Jensdatter af Bjedstrup (trolovet)
Anders Nielsen af Siim og pige Maren Thomasdatter ibd (copuleret)
enkemand Peder Andersen af Tulstrup og pige Anne Sørensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Hørning og pige Anne Kirstine Jensdatter af Bjedstrup (copuleret)
ungkarl Søren Pedersen og enke Anne Jensdatter begge af Siim (trolovet)
enkemand Peder Andersen af Søballe og pige Anne Marie Sørensdatter af Firgårde (trolovet)
enkemand Peder Jensen af Boes og pige Margrethe Olufsdatter af Hemstok (trolovet)
ungkarl Søren Pedersen og enke Anne Jensdatter af Siim (copuleret)
enkemand Peder Jensen af Boes og pige Margrethe Olufsdatter af Hemstok (copuleret)
enkemand Peder Andersen af Søballe og pige Anne Marie Sørensdatter af Firgårde (copuleret)

1781
fol 711
Kirsten Laursdatter af Bjedstrup og enkemand Berent Sørensen af Høver (trolovet)
ungkarl Anders Laursen af Emborg og pige Anne Knudsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Søren Christensen og enke Maren Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
enkemand Berent Sørensen og pige Kirsten Laursdatter (copuleret)
ungkarl Rasmus Hansen af Vrold og pige Maren Jespersdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Anders Laursen af Emborg og Anne Knudsdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Jacob Sørensen og pige Kirsten Jensdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Søren Christensen og enke Maren Nielsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Jacob Sørensen og pige Kirsten Jensdatter (copuleret)
ungkarl Svend Pedersen ejer af Gliben mølle i Hundslund sogn og pige Maren Jensdatter tjenende i Svejstrup præstegård (trolovet)
ungkarl Rasmus Hansen af Vrold og pige Maren Jespersdatter af Boes (copuleret)
ungkarl Rasmus Andersen og pige Anne Jørgensdatter begge af Boes (trolovet)
ungkarl Anders Jensen af Svejstrup og enke Maren Jensdatter af Boes (trolovet)
Rasmus Andersen og Anne Jørgensdatter begge af Boes (copuleret)
Jørgen Rasmussen Smed af Svejstrup og pige Anne Jensdatter af Firgårde (trolovet)
Anders Jensen af Svejstrup og enke Maren Jensdatter af Boes (copuleret - kongebrev)
ungkarl Ove Sørensen Landsoldat af Illerup og pige Anne Madsdatter af Alken (trolovet)
ungkarl Jørgen Rasmussen af Svejstrup og Anne Jensdatter af Firgårde (copuleret)
Svend Pedersen af Gliben mølle og Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret - i Hundslund kirke)
ungkarl Oluf Jensen og pige Kirsten Ovesdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Ove Sørensen af Illerup og Anne Madsdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Jens Hansen af Svejstrup og pige Karen Jørgensdatter af Siim (trolovet)
Oluf Jensen og Kirsten Ovesdatter begge af Illerup (copuleret)

1782
fol 714
ungkarl Jens Jørgensen og pige Maren Sørensdatter begge af Boes (trolovet)
ungkarl Anders Nielsen af Emborg og enke Sidsel Andersdatter af Boes (trolovet)
ungkarl Jens Hansen og pige Karen Jørgensdatter (copuleret)
sr Johan Friderich Windekilde sognedeng i Them og jomf Conradine Christiane Toxverd af Svejstrup præstegård (trolovet)
ungkarl Jens Jørgensen og pige Maren Sørensdatter begge af Boes (copuleret)
pige Margrethe Kjær og ungkarl Jens Thomasen af Skanderborg (trolovet)
sr Johan Friderich Windekilde og jomf Conradine Christiane Toxverd (copuleret - i Them kirke)
ungkarl Rasmus Rasmussen og pige Johanne Nielsdatter begge af Illerup (trolovet)
ungkarl Rasmus Knudsen og pige Johanne Justsdatter begge af Boes (trolovet - kongebrev - beslægtede)
ungkarl Jens Thomasen og Margrethe Kjær (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen og Johanne Nielsdatter (copuleret)
enke Sidsel Andersdatter og Anders Nielsen (copuleret)
Rasmus Knudsen og Johanne Justsdatter af Boes (copuleret)

1783
fol 715
ungkarl Jacob Jensen af Svejstrup og pige Johanne Jensdatter af Boes (trolovet)
enkemand Jens Andersen af Javngyde og enke Mette Pedersdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Jacob Jensen og Johanne Jensdatter (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Emborg og pige Maren Sørensdatter af Boes (trolovet - kongebrev - beslægtede)
ungkarl Thomas Rasmussen af Siim og pige Marie Sørensdatter af Boes (trolovet)
enkemand Jens Andersen af Javngyde og enke Mette Pedersdatter af Firgårde (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Emborg og Maren Sørensdatter af Boes (copuleret)
pige Maren Poulsdatter af Svejstrup og enkemand Anders Gertsen af Siim (trolovet)
ungkarl Thomas Rasmussen af Siim og pige Marie Sørensdatter af Boes (copuleret)
enkemand Anders Gertsen af Siim og pige Maren Poulsdatter af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Peder Nielsen af Firgårde og pige Anne Andersdatter af Hemstok (trolovet)
enkemand Jens Pedersen af Hemstok og pige Margrethe Nielsdatter af Siim (trolovet)
ungkarl Knud Laursen af Bjedstrup og Kirsten Jacobsdatter af Hemstok (trolovet - kongebrev)
ungkarl Peder Nielsen og Anne Andersdatter (copuleret - i Alling kirke)
enkemand Jens Pedersen af Hemstok og Margrethe Nielsdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Knud Laursen af Bjedstrup og Kirsten Jacobsdatter af Hemstok (copuleret)

1784
fol 717
enkemand Søren Mortensen af Vissing og pige Maren Andersdatter af Alken (trolovet)
enke Anne Andersdatter og ungkarl Søren Nielsen af Illerup (trolovet - kongebrev)
ungkarl Jens Nielsen af Firgårde og pige Anne Marie Jensdatter af Hemstok (trolovet)
Søren Mortensen af Vissing og Maren Andersdatter af Alken (copuleret)
pige Maren Poulsdatter af Illerup og ungkarl Jens Thomasen af Forlev (trolovet)
ungkarl Rasmus Ditlevsen og pige Karen Christensdatter begge af Firgårde (trolovet)
enke Anne Andersdatter af Firgårde og ungkarl Søren Nielsen af Illerup (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Firgårde og Anne Maie Jensdatter (copuleret)
Jens Thomasen af Forlev og Maren Poulsdatter af Illerup (copuleret)
Johan Sørensen og pige Maren Rasmusdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Ditlevsen og Karen Christensdatter begge af Firgårde (copuleret)
ungkarl Michel Jensen af Hemstok og pige Mette Jensdatter af Firgårde (trolovet)
ungkarl Johan Sørensen og Maren Rasmusdatter begge af Svejstrup (copuleret)
ungkarl Michel Jensen af Hemstok og Mette Jensdatter af Firgårde (copuleret)
ungkarl Christian Nielsen af Bjedstrup og pige Dorthe Clausdatter af Illerup (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Nielsen og pige Maren Jacobsdatter begge af Siim (trolovet)

1785
fol 718
ungkarl Niels Nielsen og Maren Jacobsdatter af Siim (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen af Siim og pige Margrethe Sørensdatter af Firgårde (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
ungkarl Michel Rasmussen af Firgårde og pige Johanne Nielsdatter af Svejstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Christophersen af Hårby og pige Anne Olufsdatter af Hemstok (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Nielsen af Siim og pige Margrethe Sørensdatter (copuleret)
ungkarl Hans Andersen af Laven og Anne Sørensdatter af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Rasmus Christensen af Lillering og pige Mette Marie Sørensdatter af Illerup (trolovet)
Hans Andersen og Anne Sørensdatter (copuleret)
ungkarl Christen Nielsen af Ry Sønderskovhus og pige Gertrud Nielsdatter af Fiskerhusene (trolovet)
Jens Rasmussen og pige Anne Margrethe Nielsdatter begge af Svejstrup (trolovet)
ungkarl Christen Nielsen og Gertrud Nielsdatter (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c