s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1692-1719
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1692-99
1700-09
1710-19


1692-99

1692
fol 340
Niels Rasmussen Molbos og Maren Jensdatters datter Maren af Boes - 2 år
husmand Niels Nielsens og Voldborg Rasmusdatters barn Niels af Siim - 8 dage
Else Nielsdatter af Illerup - 76 år

1693
fol 340
Maren Pedersdatters uægte dødfødte barn af Firgårde
enke Johanne Jensdatters søn Peder Nielsen af Siim - 8 år
enke Mette Jensdatter af Siim - 64 år
rytter Terkild Jørgensens hustru af Siim - 34 år
ungkarl Michel Andersen af Alken - 48 år
Mette Nielsdatter af Illerup - 67 år
Jens Johansens moder Johanne Jensdatter af Svejstrup - 76 år
Anders Andersens søn af Boes - 8 dage
Maren Rasmusdatter af Svejstrup Østergård - 78 år
Simon Andersen af Siim - 67 år
Søren Ovesen af Alken - 58 år
Jens Christensens hustru Maren Troelsdatter af Boes - 58 år
gårdmand Anders Andersen af Boes - 23 år
Niels Andersens hustru Ellen Jensdatter af Hemstok - 41 år
Niels Andersens moder - 64 år
sl Simon Andersens enke Anne Pedersdatter af Siim - 86 år
Jens Jacobsens søn - 10 dage
Thomas Michelsens datter Maren Thomasdatter af Illerup - 3 år
Søren Andersens søn af Siim - 2 år
en fattig enkes barn af Firgårde
rytter Peder Erichsen af Boes - 30 år
hyrdens datter af Firgårde
Jens Pedersens datter Karen af Firgårde - 3 år
et tiggende soldaterbarn
Søren Jensens hustru af Siim i barnsnød - 46 år
husmand Rasmus Jensen af Boes - 82 år

1694
fol 342
en gl husenke af Illerup
Jens Pedersens navnløse søn af Firgårde - 3 dage
rytter Christian Reinard af Boes - 49 år
Maren Poulsdatters søn Rasmus Rasmussen af Firgårde - 24 år
Michel Thomasen af Illerup - 54 år
Hans Andersens datter af Illerup - 3 år
enke Anne Knudsdatter af Svejstrup - 65 år
Niels Jensens søster, en enke af Siim - 54 år

1695
fol 343
korporal Jens Bertelsens moder af Siim - 85 år
gl enkemand Jacob Thomasen af Firgårde - 75 år
Anne Hansdatter af Illerup - 26 år
Jens Andersens søn Rasmus af Svejstrup - 5 mdr
Rasmus Sørensens datter Anne af Firgårde - 7 mdr
sl Anders Ovesens enke Anne Sørensdatter af Alken - 62 år
Jens Johansens søn Søren af Svejstrup - 2 år

1696
fol 344
Peder Sørensens søn Søren af Boes - 3 mdr
Niels Fips hustru Anne Nielsdatter af Svejstrup - 49 år
en fattig husmands barn
enke Maren Rasmusdatters vanføre datter Anne Sørensdatter af Boes - 34 år
Rasmus Jensens datter af Siim - 10 uger
Rasmus Jensens hustru af Siim - 36 år
gl Anders af Illerup - 71 år
Anders Rasmussens søster Maren Rasmusdatter af Siim - 25 år
Jens Pedersens datter af Illerup
Peder Pedersen af Alken - 59 år
Anders Knudsen af Bjedstrup - 49 år
Jens Johansens datter af Bjedstrup - 6 år
Niels Knudsens søn Niels af Bjedstrup - 15 år
løjtnant Esemans frue Magdalene Greven af Siim - 33 år
løjtnantens mindste søn - 3 år
trompeterens datter Charlotte af Alken - 3 år
rytter Just Olbrichs datter af Svejstrup
to af Laurs Pedersens sønner som døde af børnekopper
Hans Andersens søn af Illerup - 6 år
husmand Peder Johansens hustru af Alken - 34 år
gårdmand Laurs Pedersen af Alken - 64 år
husmand Niels Molbo af Boes
Jens Jensens datter af Firgårde
Niels Knudsens søn Jens Nielsen af Svejstrup - 27 år
Thomas Andersens søn af Siim - ½ år

1697
fol 347
hyrden Niels Nielsen af Boes - 59 år
sl gl Anderses datter af Illerup
Niels Poulsen af Firgårde - 73 år
Rasmus Michelsen af Bjedstrup - 31 år
Jens Bertelsens datter af Siim - 5 år
husmand Niels Rasks konemoder af Boes
rytter Claus Mathiasen af Bjedstrup - 45 år
Jens Pedersens søn Thomas af Firgårde - 6 uger

1698
fol 347
Anders Rasks datter af Siim - 22 uger
rytter Niels Degns hustru Maren Knudsdatter af Illerup - 48 år
gl smedekone Anne Jensdatter af Firgårde - 65 år
jægermester de la Roches frue Marie Adele af Nygårde - 30 år
Thomas Andersens datter Liva af Siim - 8 uger
Anne Christophersdatter af Firgårde - 19 år
halvgårdmand Christen Sørensen af Overgård - 50 år
Christen Sørensens datter Anne Christensdatter af Overgård - 6 år
Jens Christensens yngste søn af Boes - 5 mdr
en stakkels krøbling som døde hos Just Knudsen i Svejstrup
rytter Nicolaj Møllers datter Maren af Svejstrup - 3 mdr
gl enke Anne Rasmusdatter af Siim - 74 år

1699
fol 349
Christopher Sørensens datter Maren Christophersdatter af Svejstrup - 14 år
Niels Andersens datter af Hemstok - 6 år
rytter Hans Hansen af Bjedstrup - 27 år
Søren Andersens søn Anders af Siim - 10 år
Rasmus Pedersens datter af Firgårde - 2 år
husmandssøn Simon Nielsen af Siim - 29 år
Laurs Bertelsens datter af Alken - 1 år
rytter Christian Rose af Boes - 40 år
Søren Hansen af Firgårde - 28 år
Christen Christensens søn af Siim - 6 år
huskone Maren Laursdatters datter Anne Laursdatter af Svejstrup - 32 år
Niels Fip af Illerup
husmand Lang Jenses datter af Illerup - ½ år
Berent Feltskærers søn
husmand Rasmus Jensens datter af Illerup
præstens andensvend Søren Rasmussen Bødker - 25 år
Christen Rasmussen Skrædders hustru - 75 år
Jens Pedesens søn Rasmus Jensen af Svejstrup - 28 år
Loj Anne af Firgårde og hendes datter

1700-09

Top


1700
fol 351
Jens Pedersens tjenestepige af Svejstrup
Mads Mortensens yngste søn af Boes
Just Knudsens hustru Maren Jensdatter af Svejstrup - 80 år
halvgårdmand Jens Jacobsen af Firgårde - 42 år
halvgårdmand Christopher Nielsen af Firgårde - 67 år
ungkarl og tjenestekarl Oluf Nielsen af Firgårde
husmand Mads Mortensen af Boes - 27 år
Søren Jensen Fiskers hustru Anne Pedersdatter af Illerup - 62 år
sl Jens Johansens søn af Svejstrup - 7 år
Jens Johansen af Svejstrup - 58 år
en fattig norsk mands barn død i Bjedstrup
husmand Jens Jensens datter af Illerup

1701
fol 352
halvgårdmand Jens Pedersen af Overgård - 68 år
Laurs Pedersen af Illerup Nedergård - 75 år
Jens Gertsens søn Morten Jensen af Bjedstrup
gl stakkel Niels Fip af Firgårde
husmand Morten Jensen af Siim
præstens tjenestepige Maren Hansdatter af Firgårde - 27 år
en rytters datter Elisabeth af Svejstrup - 4 dage
Anne Laursdatters uægte datter Margrethe af Illerup
Poul Rasmussens søn Rasmus af Firgårde - 2 timer

1702
fol 353
Thomas Andersens søn Søren af Siim - 10 dage
Jens Pedersen en fattig husmands barn af Illerup
Rasmus Rasmussens stedsøn Rasmus Christensen af Svejstrup - 5 år
Rasmus Sørensen af Firgårde - 34 år
Peder Sørensens mindste søn Søren af Boes - 5 uger
Jens Pedersen Langs kones søster Maren Pedersdatter af Illerup - 26 år
Niels Andersens mindste søn Niels Nielsen af Hemstok - 18 uger
hyrden af Nygårde

1703
fol 354
Maren Poulsdatter af Firgårde - 76 år
korporalens dødfødte barn af Svejstrup
gl Karen Andersdatter af Illerup - 54 år
Morten Christensen af Nygårde - 24 år
Peder Jensens datter Maren af Firgårde - 14 dage
Maren Nielsdatters uægte datter af Svejstrup
Søren Sørensens ene tvilling Søren af Siim
halvgårdmand Niels Madsen af Illerup - 38 år
husmand Peder Rasks datter af Illerup
Thomas Andersen af Siim - 41 år

1704
fol 356
gl hyrdekone Mette Jensdatter af Siim
dragon Jens Sørensen af Hemstok - 25 år
halvgårdmand Rasmus Pedersen af Firgårde - 31 år
enke Elisabeth Christensdatter Jens Jensens konemoder af Firgårde - 69 år
Johanne Michelsdatter af Svejstrup
Frands Michelsen hyrden i Siim - 46 år
Jørgen Christophersens søn af Hemstok - 12 dage
Søren Andersens mindste søn af Siim - 1 dag
Else Nielsdatters søn af Boes
Johan Werner som døde hos trompeteren i Alken
Anne Molbos uægte datter af Boes
husmand Jens Gertsens datter af Illerup - 3 uger
hyrdekonens søsterdatter af Siim - 14 år
Peder Sørensens hustru Gertrud Nielsdatter af Boes død i barnsnød

1705
fol 358
en husenkes barn Anne Rasmusdatter af Boes
halvgårdmand Jens Pedersen Lang af Illerup - 45 år
husmand Svend Mortensens hustru Anne Johansdatter af Alken - 70 år
en huskvindes barn af Svejstrup
Søren Andersens søn Mads Sørensen af Siim - 7 år
husmand Niels Sørensens hustru Kirsten Michelsdatter af Svejstrup - 65 år
Peder Sørensens mindste søn Rasmus af Boes - 3 mdr
Søren Bertelsen dragon - 21 år
halvgårdmand Thomas Michelsen af Illerup - 44 år
Poul Madsens hustru Karen Pedersdatter af Svejstrup - 69 år
husmand Anders Jensens datter Karen Andersdatter af Illerup
gl huskvinde Anne Andersdatter af Firgårde - 70 år
præstens datter Mette Harboe Jacobsdatter - 2 år
Anne Rasmusdatters uægte barn af Svejstrup
husmand Anders Pedersens barn af Firgårde
Peder Rasmussen Skovs søn Jens Pedersen - 9 år
Poul Rasmussens mindste søn Niels Poulsen af Firgårde - 1 mdr
Herman Michelsen Hertz' første datter Marie Cathrine - 3 uger
Hans Hansens barn af Alling som døde i Siim
Poul Madsens mindste barn af Svejstrup
hyrdens barn af Siim
den gl hyrde af Siim
Christen Christensens søster af Siim - 49 år
husmand Anders Sørensens hustru af Illerup
gårdmand Søren Andersen af Siim - 28 år
Hans Andersens datter Anne Marie af Illerup - 6 år
Peder Jensens datter Gertrud Marie Pedersdatter af Firgårde - 14 uger
Anders Krags hustru af Illerup
en dragons barn af Boes
Poul Jensens mindste søn Peder af Illerup - 2 år

1706
fol 362
gl Jens Thomasen af Firgårde - 70 år
huskone Maren Laursdatter af Svejstrup - 77 år
husmand Anders Jensens barn af Illerup
pige Else Andersdatter af Siim - 72 år
husmand Christen Rasmussens barn Niels af Hemstok - 14 uger
hyrdens barn Jens af Siim - 12 uger
Jens Pedersens mindste datter Maren af Firgårde - 14 uger
halvgårdmand Peder Skovs hustru Karen Knudsdatter af Illerup - 67 år
Søren Ibsens konemoder Anne Poulsdatter af Svejstrup - 84 år

1707
fol 364
Jørgen Sørensens søn - 2 år
Michel Murmands barn af Firgårde
Niels Svendsens hustru Maren Andersdatter af Svejstrup - 41 år
Jens Christensens dattersøn af Boes - 9 år
Jørgen Sørensens mindste datter Anne Jørgensdatter - 4 mdr
Karen Nielsdatter tjenestepige i præstegården - 25 år
Gertrud Nielsdatters uægte barn af Siim
Hans Andersens datter Anne af Siim - 1 år
enke Maren Laursdatters ældste søn Anders Sørensen af Siim - 23 år
husmand Jens Hansens barn af Siim
Hans Andersens yngste barn af Siim

1708
fol 365
halvgårdmand Rasmus Pedersens mindste barn af Illerup
husmand Erich Nielsens barn af Hemstok
aftakket korporal Henrich N fra Grønbæk sogn død i Firgårde
husmand Anders Pedersens hustru af Firgårde
en fattig husmands barn af Firgårde
Jørgen Sørensens mindste barn af Boes - 3 uger
Søren Sørensens mindste datter af Alken - 6 uger
Poul Rasmussens datter Maren Poulsdatter af Firgårde - 2½ år
avlskarl Rasmus N af Nygårde - 34 år
husmand Niels Svendsens dødfødte tvillinger af Svejstrup

1709
fol 367
gl husmand Rasmus Jensen af Siim - 69 år
Jens Sørensens avlskarl Søren Jensen af Siim - 44 år
hyrden Søren Simonsen af Siim
Nicolaj Møllers barn af Svejstrup
gårdmand Jens Simonsen af Siim - 52 år
gårdmand Just Knudsen af Svejstrup Østergård - 54 år
den gl præsteenke Karen Nielsdatter barnefødt i Assens på Fyn - 78 år
sl Just Knudsens mindste søn Just Justesen af Svejstrup - 1 mdr
gl skrædder Christen Rasmussen af Svejstrup - 82 år
halvgårdmand Søren Jensens moder af Svejstrup enke Maren Rasmusdatter af Overgård - 68 år
halvgårdmand Jens Rasmussens hustru Anne Madsdatter af Illerup - 66 år
Rasmus Laursens mindste søn Oluf af Hemstok - 12 uger

1710-19

Top


1710
fol 369
gl halvgårdmand Niels Knudsen af Bjedstrup - 69 år
huskvinde Maren Fips barn af Siim
halvgårdmand Knud Nielsens mindste søn af Bjedstrup - 2 år
Anders Sørensens mindste søn af Boes - ½ år
halvgårdmand Jacob Jacobsens datter af Firgårde - 5 år
halvgårdmand Jens Pedersens datter af Firgårde
kyrasér Thomas Jørgensen af Boes - 36 år
halvgårdmand Laurs Bertelsen af Alken - 37 år
halvgårdmand Hans Andersens datter Mette Hansdatter af Illerup - 30 år
husmand Jens Winthers hustru Maren Rasmusdatter af Svejstrup - 52 år
hyrden Rasmus Pedersen af Boes - 54 år

1711
fol 370
den gl hyrdekone af Svejstrup
halvgårdmand Peder Jensen af Firgårde - ?? år
kyrasér Johan Otto Holck født i Frankfurt am Main død i Illerup - 41 år
halvgårdmand Knud Nielsens datter Kirsten Knudsdatter af Svejstrup - 2 mdr
halvgårdmand Peder Jensens hustru Bodil Jensdatter af Illerup - 59 år
Jørgen Sørensens mindste barn af Boes - 9? mdr
kyrasér ? ? af Firgårde
gl Søren Jensen af Svejstrup - 62 år

1712
fol 372
kasseret dragon Morten Andersen af Siim - 38 år
en soldats søn af Siim
Jørgen Christophersens datter af Svejstrup
gl Søren Jensen af Siim - 68 år
en tysk rytters frue af Firgårde
gl pige Karen Rasmusdatter af Siim - 37 år
jægermester de la Roche af Nygårde født i Frankrig - 69 år
Søren Sørensens mindste barn af Alken - 3 uger
avlskarlen af Nygårde
Jørgen Sørensens datter Anne Jørgensdatter - 3 uger
halvgårdmand Poul Rasmussen af Firgårde - 48 år
Maren Fips af Firgårde
hyrdens hustru Anne Mortensdatter af Siim - 32 år
hyrdens yngste barn af Siim
halvgårdmand Knud Nielsens hustru Kirsten Jensdatter af Bjedstrup i barnsnød - 32 år
Anders Sørensens moder gl enke Anne Rasmusdatter af Boes - 69 år
halvgårdmand Peder Jensen af Illerup - 65 år
halvgårdmand Thomas Olufsens søn af Illerup - 2½ år
gl Søren Hyrde af Siim - 81 år

1713
fol 375
Anders Nielsens dødfødte barn af Siim
Jørgen Nielsens datter Anne Jørgensdatter af Svejstrup - 2 mdr
husmand Erich Nielsens barn af Svejstrup
gl enke Anne Hansdatter af Bjedstrup - 73 år
husmand Søren Sørensens datter af Firgårde
husmand Jens Nielsen Winthers datter Kirsten af Svejstrup - 1 år
Jørgen Sørensens mindste datter Dorthe af Boes - 3 uger

1714
fol 376
Rasmus Laursens ene tvilling af Hemstok - 2 år
en rytterkones barn af Siim - 1 år
Anders Nielsens dødfødte barn af Siim
halvgårdmand Rasmus Christophersens navnløse barn af Svejstrup
Niels Andersen husmand tidl gårdmand af Hemstok - 69 år
smeden Niels Andersen af Firgårde - 68 år
Maren Fips uægte barn af Nygårde

1715
fol 377
Anders Jensens navnløse barn af Illerup
husmand Anders Jensens hustru af Illerup i barnsnød - 48 år
en rytterkones barn Johan Snabel som døde hos moderens forældre
Maren Skovs uægte barn af Illerup
Terkild Hyrdes datter Maren Terkildsdatter af Illerup - 17 år
Kirsten Skovs uægte barn af Illerup
halvgårdmand Knud Sørensens datter Maren Knudsdatter af Firgårde - 28 år
hyrden Søren Axelsens barn Peder Sørensen af Boes

1716
fol 378
halvgårdmand Søren Rasmussens hustru Johanne Jensdatter af Illerup - 61 år
gl enke Else Thomasdatter af Firgårde sl Niels Poulsens - 83 år
halvgårdmand Rasmus Christophersens datter Johanne Rasmusdatter - 20 dage
halvgårdmand Laurs Pedersens søn Christen Laursen af Alken - 6 uger
halvgårdmand Peder Jensens dødfødte barn af Illerup
Jørgen Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Illerup - 62 år
Oluf Skovs dødfødte barn af Illerup
aftakket rytter Peder Christensen af Siim
aftakket rytter Niels Rasmussens vanføre datter af Illerup
huskvinde Maren Andersdatter af Siim - 65 år
Margrethe Nielsdatters uægte barn af Svejstrup
den gl smedeenke Mette Rasmusdatter af Firgårde - 59 år
Anders Sørensens hustru Gunder Nielsdatter af Boes - 37 år
halvgårdmand Rasmus Sørensens datter Cathrine Rasmusdatter af Svejstrup - 1 år
husmand Poul Madsens to børn af Svejstrup som døde af børnekopper
substitut Jens Hansens ældste søn af Svejstrup - 7 år
halvgårdmand Anders Pedersen af Illerup - 39 år

1717
fol 381
enke Anne Jensdatter af Hemstok - 74 år
Jørgen Sørensens datter Dorthe Jørgensdatter af Boes - 2 år
en rytterkones barn af Firgårde
hyrdens mindste søn af Svejstrup
gl Anders Pedersen Lykke af Firgårde - 76 år
halvgårdmand Laurs Pedersens søn Peder Laursen af Alken - 3 år
Niels Poulsens mindste søn Johan Herman Nielsen - 3 uger
en aftakket soldats barn af Siim - 2 år
gl stakkels huskvinde Inge Johanne af Illerup
halvgårdmand Rasmus Pedersens datter Maren af Illerup - 8 år
halvgårdmand Troels Jensens datter Dorthe Troelsdatter af Illerup - 9 mdr
halvgårdmand Jens Poulsens barn af Illerup - 7 mdr
Bodil Pedersdatters barn af Bjedstrup
gl hyrdeenke Anne Sørensdatter af Firgårde - 61 år
Jacob Nagel ?smeds hjemmedøbte barn af Firgårde - 4 dage
husmand Niels Pedersens datter Anne Marie af Hemstok - 8 uger
gl Cathrine Langdals som døde i Alken - 65 år
husmand Peder Madsen af Boes ihjelslagen af et træ i skoven - 41 år
et uægte barn af Illerup

1718
fol 384
den gl jordemoder Inger Rasmusdatter af Boes - 76 år
gl huskvinde Maren Sørensdatter i præstegårdens hus - 98 år
gårdmand Christen Christensens hustru Kirsten Willumsdatter af Siim - 76 år
Niels Jensens hustru Kirsten Joensdatter af Siim - 72 år
kyrasér Hans Pedersens barn af Boes - 8 dage
Hans Laursens hustru Maren Ovesdatter af Alken i barnsnød - 24 år
halvgårdmand Peder Jensens datter Kirsten Jensdatter af Illerup - ½ år
gårdmand Jens Christensen af Boes - 87 år
Knud Nielsens søn Niels af Bjedstrup - 13 uger
halvgårdmand Jens Pedersens datter Anne Jensdatter af Firgårde - 20 år
Christian Rytters dødfødte barn af Svejstrup
svensk husmand Anders Andersens barn af Boes
boelsmand Anders Nielsens datter af Siim - 8 år

1719
fol 387
husmand Johan Laursen af Hemstok - 26 år
Sidsel Ludvigsdatter et lokket kvindfolks barn af Boes
huskvinde Johanne Andersdatter af Boes
husmand Jens Nielsen af Svejstrup - 44 år
halvgårdmand Jens Jensen af Firgårde - 58 år
halvgårdmand Rasmus Christophersens barn af Svejstrup
huskvinde Mette Christensdatter
Hans Andersen af Siim - 54 år
husmand Christen Skrædders barn af Siim
halvgårdmand Hans Laursens barn af Alken - 1 år
Jørgen Sørensens hustru Johanne Sørensdatter af Boes - 48 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c