s
Stikord til Dover sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1785

1750-85
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79
1780-85


1750-59

1750
fol 206
gårdmand Rasmus Michelsens barn af Firgårde - Kirsten
husmand Anders Laursens barn af Svejstrup - Anne
halvgårdmand Anders Nielsens barn af Svejstrup - Anne
halvgårdmand Rasmus Jensens barn af Illerup - Bodil
gårdmand Søren Jørgensens barn af Boes - Kirsten
gårdmand Thomas Sørensens barn af Siim - Laurs
halvgårdmand Søren Sørensens barn af Firgårde - Maren
smed Jens Rasmussens barn af Firgårde - Jens
Anders Jensens barn af Alken - Maren
Thomas Rasmussens barn af Firgårde - Kirsten
Jens Olufsens barn af Illerup - Oluf
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Anne
husmand Søren Jensens barn af Boes - Maren
Niels Andersens barn af Bolet i Siim - Anders
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Johanne
Erich Pedersens barn af Boes - Laurs
Søren Pedersen Soldats barn af Illerup - Niels
Christen Laursens barn af Alken - Maren
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Peder
husmand Jens Friderichsens barn af Siim - Karen

1751
fol 211
husmand Knud Sørensens barn af Firgårde - Anne
enke Karen Jørgensdatters barn af Hemstok - Jens
kedelflikker Carl Jensens barn født i Illerup, kom fra Ormslev - Rebecca
indsidder Anders Laursens barn af Svejstrup - Laurs
Jacob Rasmussens barn af Hemstok - Rasmus
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Anne
Niels Jespersens barn af Svejstrup - Søren
indsidder Rasmus Benjaminsens barn af Illerup - Anne Lisbeth
Peder Rasmussen Drejers barn af Illerup - Maren
Poul Henrichsen Soldats barn af Illerup - Anne
soldat Søren Thomasens barn af Siim - Iver
indsidder Rasmus Jensens barn af Nygårde - Jens
Peder Jensen Skrædders barn af Firgårde - Jens
Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Anders
husmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Maren
indsidder Anders Jensens barn af Hemstok - Laurs
Christen Laursens barn af Alken - Laurs
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Christen
Peder Jacobsens barn af Illerup - Jens
husmand Hans Andersens barn af Svejstrup - Jens
husmand Thomas Rasmussens barn af Firgårde - Kirsten

1752
fol 215
indsidder Jørgen Simonsens barn af Siim - Christen
skoleholder Jens Laursens barn af Svejstrup - Lovise
indsidder Henrich Christiansens barn af Siim - Inger
indsidder Søren Jensens barn af Boes - Maren
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Jens
smeden Rasmus Jacobsens barn af Svejstrup - Jacob
Rasmus Michelsens barn af Firgårde - Anne
Rasmus Knudsens barn af Firgårde - Peder
husmand Laurs Andersens barn af Illerup - Anders
Anders Jensens barn af Alken - Jørgen
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Anne
Rasmus Jensens barn af Illerup - Jens
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Rasmus
Søren Jørgensens barn af Boes - Maren
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Peder
indsidder Hans Pedersens barn af Siim - Karen
skrædder Niels Erichsens barn af Svejstrup - Karen
hyrden Peder Jensens barn af Siim - Jens
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Søren
Anders Sørensens barn af Alken - Søren
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Margrethe
Laurs Knudsens barn af Bjedstrup - Maren
Søren Sørensens barn af Firgårde - Rasmus
husmand Rasmus Jensens barn af Nygårde - Mette
husmand Jens Friderichsens barn af Siim - Jens
Maren Pedersdatters uægte barn af Svejstrup - Maren
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Jens
indsidder Anders Laursens barn af Svejstrup - Anne

1753
fol 221
husmand Søren Jacobsens barn af Svejstrup - Jacob
Poul Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
Niels Jespersens barn af Svejstrup - Rasmus
Thomas Rasmussens barn af Firgårde - Peder
Mads Nielsens barn af Illerup - Rasmus
husmand Hans Andersens barn af Svejstrup - Ellen
Jens Olufsens barn af Illerup - Søren
indsidder Henrich Christiansens barn af Svejstrup - Inger
Knud Sørensens barn af Firgårde - Rasmus
husmand Søren Rasmussens barn af Illerup - Jørgen
Jacob Rasmussens barn af Hemstok - Christopher
Rasmus Christensens barn af Illerup - Kirsten
hyrden Søren Sørensens barn af Illerup - Inger
husmand Rasmus Jensen Halds barn af Svejstrup - Karen
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Anne
soldat Poul Henrichsens barn af Illerup - Michel
soldat Søren Thomasens barn af Siim - Anne
Rasmus Rasmussens barn af Siim - Rasmus
husmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Karen
gårdmand Claus Michelsens barn af Illerup - Anne
Thomas Sørensens barn af Siim - Rasmus
husmand Niels Pedersens barn af Firgårde - Kirsten
Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
indsidder Søren Jørgensens barn af Siim - Karen

1754
fol 226
soldat Just Pedersens barn af Boes - Johanne
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Anders
Niels Jespersens barn af Svejstrup - Maren
Peder Rasmussen Drejers barn af Illerup - Dorthe
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Maren
indsidder Rasmus Nielsens barn af Nygårde - Anne
Anders Sørensens barn af Alken - Knud
hyrden Peder Jensens barn af Siim - Jens
indsidder Jens Jørgensens tvillinger af Firgårde - Jørgen og Anne
smeden Rasmus Jacobsens barn af Svejstrup - Maren
indsidder Anders Jensens barn af Hemstok - Anne
soldat Søren Pedersens barn af Illerup - Cathrine
Niels Andersens barn af Bolet i Siim - Søren
Jens Olufsens barn af Illerup - Søren
Christen Laursens barn af Alken - Maren
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Christen
Rasmus Knudsens barn af Firgårde - Peder
Jens Simonsens barn af Hemstok - Simon
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Maren
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Anne
indsidder Niels Nielsens barn af Siim - Mads
Poul Rasmussens barn af Svejstrup - Maren
Just Simonsens barn af Nygårde - Karen
indsidder Erich Jacobsens barn af Svejstrup - Anne Marie
hyrden Hans Pedersens barn af Illerup - Edel
Søren Jørgensens barn af Boes - Christen
indsidder Søren Sørensens barn af Illerup - Johan
hyrden Niels Jensens barn af Svejstrup - Maren
indsidder Jens Friderichsens barn af Siim - Anne
Jacob Rasmussens barn af Hemstok - Rasmus

1755
fol 232
husmand Niels Pedersens barn af Firgårde - Gertrud
husmand Knud Sørensens barn af Siim - Inger
husmand Anders Laursens tvillinger af Boes - Kirsten og Karen
Jens Christensens barn af Boes - Christen
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Maren
Søren Sørensens barn af Firgårde - Gertrud
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Kirsten
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
indsidder Jørgen Simonsens barn af Siim - Anne
soldat Niels Christensens barn af Siim - Maren
Søren Rasmussens barn af Illerup - Søren
husmand Thue Rasmussens barn af Firgårde - Anne
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Siim - Johanne
Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
Jens Olufsens barn af Illerup - Søren
husmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Christen
halvgårdmand Poul Jensens barn af Svejstrup - Maren
husmand Laurs Andersens barn af Illerup - Karen
tjenestekarl Mads Pedersens barn af Illerup - Anne
husmand Rasmus Jensen Halds barn af Svejstrup - Mette
indsidder Rasmus Nielsens barn af Nygårde - Maren
husmand Hans Andersens barn af Svejstrup - Jens

1756
fol 237
indsidder Christen Nielsens tvillinger af Nygårde - Birthe og Anne
indsidder Jesper Nielsens barn af Boes - Rasmus
Niels Jensens barn af Siim - Jens
indsidder Hans Pedersens barn af Svejstrup - Edel
gårdmand Niels Rasmussens barn af Illerup - Rasmus
halvgårdmand Anders Sørensens barn af Alken - Søren
soldat Poul Henrichsens barn af Alken - Maren
indsidder Anders Laursens barn af Boes - Kirsten
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Jacob
Anders Jensens barn af Alken - Troels
Jesper Nielsens barn af Illerup - Niels
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Maren
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Jens
Claus Michelsens barn af Illerup - Dorthe
husmand Niels Pedersens barn af Firgårde - Peder
husmand Thue Rasmussens barn af Firgårde - Anne
indsidder Niels Nielsens barn af Siim - Niels
hyrden Niels Jensens barn af Alken - Jens
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Maren
hjulmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Kirsten

1757
fol 241
husmand Søren Jacobsens barn af Svejstrup - Maren
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Johanne
Niels Pedersens barn af Siim - Maren
indsidder Niels Nielsens barn af Firgårde - Rasmus
Mads Nielsens barn af Illerup - Anne Kirstine
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Rasmus
Mette Christensdatters uægte barn af Firgårde - Rasmus (Christen Andersen Soldat i Forlev)
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Anne
gårdmand Laurs Knudsens barn af Bjedstrup - Kirsten
soldat Niels Christensens barn af Siim - Vendel
Poul Rasmussens barn af Svejstrup - Johan
Søren Rasmussen Smeds barn af Boes - Jens
husmand Knud Sørensens barn af Siim - Rasmus
gårdmand Christen Laursens tvillinger af Alken - Søren og Johanne (Johanne døde strax)
Søren Sørensen Markmands barn af Alken - Søren
indsidder Andreas Clausens barn af Svejstrup - Maren
gårdmand Søren Jørgensens tvillinger af Boes - Laurs og Johanne
skoleholder Jacob Schmidts barn af Svejstrup - Laurs
indsidder Søren Thomasen Soldats barn af Boes - Kirsten
Jacob Rasmussens barn af Hemstok - Rasmus
Niels Jensens barn af Siim - Anne
gårdmand Søren Sørensens barn af Firgårde - Gertrud
Jesper Nielsens barn af Boes - Maren
indsidder Jens Jørgensens barn af Firgårde - Michel
Søren Rasmussens barn af Illerup - Anne Sophie
Anders Sørensens barn af Alken - Søren
soldat Niels Andersens barn af Alken - Claus
indsidder Jens Andersens barn af Firgårde - Mette

1758
fol 248
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Siim - Søren
indsidder Mads Pedersens barn af Alken - Maren
Poul Jensens barn af Illerup - Rasmus
Jesper Nielsens barn af Illerup - Cathrine
Anders Jensens barn af Alken - Gundel
husmand Rasmus Nielsens barn af Siim - Anne
gårdmand Oluf Pedersens barn af Nygårde - Maren
husmand Rasmus Jensen Halds barn af Svejstrup - Mette
gårdmand Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Søren
soldat Søren Pedersens barn af Illerup - Mette Marie
hyrden Erich Jacobsens barn af Nygårde - Jacob
Peder Jacobsens barn af Illerup - Margrethe
indsidder Christen Nielsens barn af Nygårde - Jens
indsidder Rasmus Nielsens barn af Nygårde - Inger
indsidder Hans Pedersens barn af Hemstok - Peder
Niels Pedersens barn af Firgårde - Peder
husmand Peder Jensens barn af Firgårde - Johanne
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Maren
indsidder Jens Jacobsens barn af Illerup - Jacob
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Søren
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Sidsel Marie
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Maren
husmand Hans Andersens barn af Svejstrup - Anders
Niels Andersens barn af Alken - Maren

1759
fol 253
Jacob Rasmussens barn af Hemstok - Kirsten
Maren Madsdatters uægte barn af Siim - Jens (soldat Niels Jensen i Siim)
Claus Michelsens barn af Illerup - Kirsten
indsidder Jens Andersens barn af Firgårde - Anders
husmand Thue Rasmussens barn af Firgårde - Mette
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Else
Jens Olufsens barn af Illerup - Maren
Christen Laursens barn af Alken - Johanne
Mads Nielsens barn af Illerup - Maren
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Jørgen
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Margrethe
Niels Nielsens barn af Siim - Rasmus
Thomas Sørensens barn af Siim - Johanne
indsidder og spillemand Rasmus Sørensens tvillinger af Svejstrup - Jens og Anne
Anders Christensens barn af Siim - Simon
Niels Jensens barn af Siim - Thomas
Poul Rasmussens barn af Svejstrup - Kirsten
Jens Rasmussens barn af Illerup - Rasmus
husmand Jesper Nielsens barn af Boes - Kirsten
indsidder Mads Pedersens barn af Alken - Kirsten
Søren Rasmussens barn af Illerup - Rasmus

1760-69

Top


1760
fol 258
Anders Jensens barn af Alken - Anne Cathrine
Rasmus Michelsens barn af Firgårde - Michel
Peder Ditlevsens barn af Siim - Peder
husmand Rasmus Nielsens barn af Siim - Sidsel
Søren Sørensens barn af Firgårde - Peder
smeden Søren Rasmussens barn af Boes - Marie
Rasmus Rasmussens barn af Siim - Maren
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Niels
Jens Christensens barn af Boes - Rasmus
Anders Sørensens barn af Alken - Knud
hjulmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Thomas
husmand Anders Laursens barn af Boes - Søren
Søren Sørensen Markmands barn af Illerup - Jens
Oluf Pedersens barn af Nygårde - Peder
Anders Christensens barn af Siim - Christen
hyrden Niels Jensens barn af Boes - Maren
indsidder Jens Jacobsens barn af Illerup - Maren
Søren Jørgensens barn af Boes - Christen
indsidder Søren Thomasens barn af Siim - Iver
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Eske
husmand Peder Jensens barn af Firgårde - Niels
indsidder Søren Michelsens barn af Boes - Apelone
gårdmand Niels Jensens barn af Siim - Inger
gårdmand Niels Ernstsens barn af Alken - Christen

1761
fol 264
husmand Søren Jacobsens barn af Svejstrup - Anne
husmand Søren Pedersens tvilling af Boes - Anne
indsidder Rasmus Nielsens barn af Firgårde - Kirsten
indsidder Christen Nielsens barn af Nygårde - Birthe
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Kirsten
husmand Niels Pedersens barn af Firgårde - Gertrud
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Maren
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Thomas
indsidder Conrad Johansens barn af Illerup - Anne
indsidder Niels Nielsens barn af Siim - Laurs
husmand Andreas Clausens barn af Svejstrup - Jens
soldat Poul Henrichsens barn af Svejstrup - Henrich
tømmermand Peder Sørensens barn af Svejstrup - Søren
soldat Søren Sørensens barn af Illerup - Eva
husmand Søren Laursens barn af Boes - Maren

1762
fol 267
halvgårdmand Poul Jensens barn af Illerup - Jens
husmand Rasmus Nielsens barn af Siim - Niels
halvgårdmand Claus Michelsens barn af Illerup - Michel
Niels Ernstsens barn af Alken - Christen
Christopher Sørensens barn af Svejstrup - Maren
Søren Rasmussens barn af Illerup - Laurs
husmand Hans Rasmussens barn af Boes - Anne
Oluf Pedersens barn af Nygårde - Anne
Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
sognefogedens tjenestekarl Jens Nielsens barn af Illerup - Maren
Karen Sørensdatters uægte barn af Siim - Maren (Jens Andersen Soldat af Ry)
gårdmand Anders Christensens barn af Siim - Simon
halvgårdmand Jens Olufsens barn af Illerup - Maren
Laurs Gertsens barn af Siim - Gert
Jens Rasmussens barn af Hemstok - Anne
Jens Andersen Vævers barn af Svejstrup - Hans
Mads Nielsens barn af Illerup - Rasmus
husmand Niels Pedersens barn af Siim - Niels
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Johanne
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Mette
Jens Rasmussens barn af Firgårde - Rasmus
Anders Sørensens barn af Alken - Maren
Peder Jacobsens barn af Illerup - Troels
Anders Jensens barn af Alken - Maren
halvgårdmand Niels Sørensens barn af Firgårde - Jens
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Anne
hyrden Niels Jensens barn af Boes - Axel
Søren Rasmussen Smeds barn af Boes - Niels
Mads Pedersens barn af Alken - Peder
hyrden Niels Nielsens barn af Siim - Margrethe
hjulmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Jens
Rasmus Sørensen Spillemands barn af Svejstrup - Anne

1763
fol 274
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Peder
hyrden Søren Jensens barn af Illerup - Rasmus
gårdmand Niels Jensens barn af Siim - Thomas
gårdmand Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Jørgen
husmand Søren Sørensens barn af Firgårde - Kirsten
Anne Hansdatters uægte barn af Illerup - Anne (Laurs Nielsen soldat af Emborg)
husmand Rasmus Nielsens barn af Siim - Maren
Jens Rasmussens tvilling af Svejstrup - Peder
Søren Thomasens barn af Siim - Iver
tømmermand Peder Sørensens barn af Svejstrup - Marie
Søren Sørensens barn af Firgårde - Anders
husmand Poul Henrichsens barn af Svejstrup - Anne Kirstine
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Kirsten

1764
fol 277
træskomand Rasmus Nielsens barn af Firgårde - Niels
tjenestekarl Søren Nørgaards barn af Firgårde - Mette
Søren Jacobsens barn af Firgårde - Maren
husmand Søren Jørgensens barn af Svejstrup - Jørgen
husmand Jens Jacobsens barn af Hemstok - Maren
Jens Pedersens barn af Svejstrup - Rasmus
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Jens
Niels Sørensens barn af Firgårde - Johanne
husmand Christen Nielsens barn af Nygårde - Dorthe
husmand Søren Jensens barn af Boes - Rasmus
husmand Jens Nielsens barn af Illerup - Maren
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Maren
gårdmand Oluf Pedersens barn af Nygårde - Margrethe
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Peder
Niels Jespersens barn af Svejstrup - Johanne
Christopher Sørensens barn af Svejstrup - Poul
husmand Niels Pedersens barn af Boes - Vendel
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Jacob
halvgårdmand Søren Christensens barn af Firgårde - Jacob
Niels Rasmussen Markmands barn af Hemstok - Peder
Joen Rasmussens barn af Hemstok - Anne
Laurs Gertsens barn af Siim - Anne
husmand Peder Jensens barn af Firgårde - Jens
Søren Rasmussens barn af Illerup - Jens
husmand Niels Sørensens barn af Boes - Jesper
gårdmand Anders Christensens barn af Siim - Maren
Claus Michelsens barn af Illerup - Knud
Jens Christensens barn af Boes - Anne
husmand Søren Sørensens barn af Firgårde - Anne
gårdmand Anders Sørensens barn af Alken - Oluf
husmand Hans Jensens barn af Svejstrup - Juliane

1765
fol 285
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
Just Jørgensens barn af Svejstrup Østergård - Jørgen
husmand Rasmus Nielsens barn af Firgårde - Johanne
husmand Peder Jacobsens barn af Boes - Hans
Anders Jensens barn af Alken - Bodil
Jens Olufsens barn af Illerup - Maren
gårdmand Niels Jensens barn af Siim - Jonas
husmand Søren Jensens barn af Boes - Anne
husmand Søren Jørgensens barn af Svejstrup - Kirsten
Niels Ernstsens barn af Alken - Ernst
gårdmand Søren Simonsens barn af Siim - Karen
husmand Anders Nielsens barn af Boes - Karen
Maren Laursdatters uægte barn af Siim - Anne (præstens karl Jens Andersen af Ry)
Jens Iversens barn af Firgårde - Christen
husmand Søren Jacobsens barn af Svejstrup - Gertrud
husmand Jens Nielsens barn af Hemstok - Maren
Rasmus Rasmussens barn af Svejstrup Overgård - Rasmus
Søren Michelsens barn af Boes - Mette
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Mette
hyrden Niels Nielsens barn af Siim - Laurs
halvgårdmand Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Anders
halvgårdmand Christopher Sørensens barn af Svejstrup - Søren
gårdmand Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Maren
husmand Rasmus Nielsens barn af Siim - Christopher
husmand Mads Pedersens barn af Alken - Rasmus
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Oluf
halvgårdmand Jacob Pedersens barn af Illerup - Cathrine
hyrden Søren Jensens barn af Illerup - Maren

1766
fol 293
gårdmand Niels Sørensens barn af Firgårde - Kirsten
gårdmand Søren Christensens barn af Firgårde - Jacob
Rasmus Sørensen Spillemands barn af Svejstrup - Johanne
avlskarl Jens Rasmussens barn af Firgårde - Marie
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Rasmus
hjulmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Stephan
husmand Jens Andersens barn af Svejstrup - Anne
hjulmand Christen Christensens barn af Svejstrup - Anne
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Christen
gårdmand Oluf Pedersens barn af Nygårde - Jacob
gårdmand Mads Nielsens barn af Illerup - Dorthe
tømmermand Peder Sørensens barn af Svejstrup - Johanne
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Mads
husmand Niels Sørensens barn af Boes - Anne
husmand Morten Jensens barn af Boes - Maren
husmand Søren Jensens barn af Boes - Friderich
dragon og kedelflikker Peder Pedersens barn fra Tebstrup - Peder
husmand Søren Laursens barn af Boes - Anne
hyrden Christen Jensens barn af Nygårde - Johanne
husmand Peder Jacobsens barn af Boes - Else
Erich Nielsen Skrædders barn af Svejstrup - Rasmus
Søren Pedersen Lethmats barn af Illerup - Rasmus
gårdmand Anders Christensens barn af Siim - Søren

1767
fol 299
Mourits Jensen Soldats barn af Firgårde - Karen
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Anne
halvgårdmand Søren Rasmussens barn af Illerup - Birthe
halvgårdmand Peder Jensens barn af Illerup - Jens
halvgårdmand Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
hyrden Niels Nielsens barn af Siim - Karen
smed Rasmus Jacobsens barn af Svejstrup - Anne Marie
smed Hans Jensens barn af Illerup - Anne
halvgårdmand Christopher Sørensens barn af Svejstrup - Maren
gårdmand Laurs Gertsens barn af Siim - Thomas
hyrden Jens Iversens barn af Firgårde - Iver
gårdmand Søren Christensens barn af Firgårde - Christen
sognefoged Niels Rasmussens barn af Illerup - Søren
hyrden Niels Jensens barn af Boes - Rasmus
gårdmand Rasmus Michelsens barn af Firgårde - Johanne
Niels Ernstsens barn af Alken - Maren
Claus Michelsens barn af Illerup - Johanne
tjenestekarl Anders Pedersens barn af Siim - Maren
husmand Morten Jensens barn af Boes - Anne
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Jens

1768
fol 305
husmand Rasmus Rasmussens barn af Svejstrup - Maren
hyrden Søren Jensens barn af Illerup - Kirsten
Johan Jensen Snedkers barn af Svejstrup - Jens
gårdmand Just Jørgensens barn af Svejstrup - Maren
husenke Ingeborg Rasmusdatters barn af Illerup - Maren
halvgårdmand Niels Sørensens barn af Firgårde - Maren
Anders Gertsens barn af Siim - Anne (døde strax)
husmand Søren Jensens barn af Boes - Rasmus
Rasmus Pedersens barn af Svejstrup Overgård - Peder
Anders Jensens barn af Alken - Anne Cathrine
materialkudsk ved Sophiendal Simon Jensens barn af Svejstrup - Karen
Rasmus Jacobsen Smeds barn af Svejstrup - Niels
husmand Jens Nielsens barn af Hemstok - Niels
husmand Hans Pedersens barn af Siim - Peder
Anne Marie Jensdatters uægte barn af Nygårde - Jørgen (husmand Jens Jørgensen af Firgårde)
Træsko-Rasmus Nielsens barn af Nygårde - Karen
gårdmand Joen Rasmussens barn af Hemstok - Maren
husmand Søren Jørgensens barn af Svejstrup - Andreas
hyrden Søren Michelsens barn af Alken - Anne
Niels Sørensens barn af Boes - Anne Dorthe
Christian Ernstsens barn af Alken - Ernst
Niels Jensens barn af Siim - Maren
husmand Rasmus Nielsens barn af Illerup - Maren
husmand Peder Sørensens barn af Svejstrup - Poul
halvgårdmand Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Thomas
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Svejstrup - Johanne
Mads Nielsens barn af Illerup - Thomas
smeden Søren Rasmussens dødfødte søn af Boes

1769
fol 312
Thomas Michelsens barn af Illerup - Michel
Morten Jensens barn af Boes - Jens
Peder Jacobsens barn af Boes - Peder
Hans Pedersens barn af Nygårde - Peder
gårdmand Laurs Gertsens barn af Siim - Søren
husmand Rasmus Pedersens barn af Alken - Maren
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Johanne
smed Hans Jensens barn af Illerup - Mette Marie
Anders Christensens barn af Siim - Laurs
gårdmand Oluf Pedersens barn af Nygårde - Anne
Søren Rasmussens barn af Illerup - Bodil
smeden Jens Rasmussens barn af Firgårde - Anne
Jens Christensens barn af Boes - Søren
kedelflikker Peder Pedersens barn af Tebstrup - Christian Jonas
Anders Gertsens barn af Siim - Anne
Niels Rasmussens barn af Illerup - Laurs

1770-79

Top


1770
fol 316
Jens Jørgensens barn af Siim - Mette
Jacob Pedersens søn af Illerup - Christen
Just Jørgensens barn af Siim - Maren
Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Anne
Søren Jensens barn af Svejstrup - Johanne
Søren Christensens barn af Firgårde - Kirsten
Peder Pedersens barn af Illerup - Maren
husmand Niels Møllers barn af Boes - Anne Marie
husmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Simon
Anders Michelsens barn af Illerup - Maren
gårdmand Laurs Gertsens barn af Siim - Søren
husmand Hans Pedersens barn af Bjedstrup - Jens
Johan Jensen Snedkers barn af Svejstrup - Johanne
husmand Jens Andersens barn af Boes - Rasmus
husmand Søren Jensens barn af Boes - Johanne
husmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Mette

1771
fol 318
Mads Nielsens barn af Illerup - Niels
Poul Sørensens barn af Firgårde - Søren
hyrden Jens Iversens tvillinger af Firgårde - Maren og Karen
en omløbende glarmesters barn født i Svejstrup - Else Margrethe
Joen Rasmussens barn af Hemstok - Anne
Morten Jensens barn af Svejstrup - Christen
Rasmus Pedersens tvillinger af Svejstrup - Jens og Anne
Peder Jacobsens barn af Boes - Birthe
Jens Jørgensens barn af Siim - Mette
smeden Rasmus Jacobsens barn af Svejstrup - Søren
Jens Christensens barn af Boes - Søren
husmand Rasmus Pedersens barn af Nygårde - Christen
Niels Jensens barn af Siim - Rasmus
Peder Sørensens barn af Svejstrup - Niels
hyrdens barn af Alken - Jørgen
Peder Nielsens barn af Firgårde - Maren
gårdmand Jens Rasmussens barn af Firgårde - Rasmus
Anders Jensens barn af Alken - Anne
indsidder Rasmus Nielsens barn af Nygårde - Maren
indsidder Jørgen Mathiasens barn af Illerup - Laurs
Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Karen
Hans Pedersens barn af Alken - Anne
Christen Jensens barn af Svejstrup - Jens
Søren Pedersens barn af Boes - Peder
Knud Rasmussens barn af Svejstrup - Cathrine
Anders Christensens barn af Siim - Anne
Niels Jørgensen Snedkers barn af Siim - Rasmus
skoleholder Holms barn af Svejstrup - Dorthe Sophie

1772
fol 323
Peder Jensens barn af Illerup - Søren
Poul Sørensens barn af Firgårde - Anders
Søren Rasmussens barn af Siim - Maren
smedens barn af Illerup - Michel
Anders Michelsens barn af Illerup - Michel
Jens Jørgensens barn af Siim - Jørgen
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Anne
hr Fæsters barn af Svejstrup - Friderich
Hans Jensens barn af Svejstrup - Jens
Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Kirsten
Anders Gertsens barn af Siim - Kirsten
Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Jens
Jens Christensens barn af Boes - Anders
Christopher Sørensens barn af Svejstrup - Johanne
Oluf Pedersens barn af Nygårde - Søren
Christian Ernstsens barn af Alken - Maren

1773
fol 327
Anne Marie Jensdatters uægte barn af Nygårde - Peder (Hans Pedersen tjenestekarl i Nygårde)
gårdmand Niels Sørensens barn af Boes - Karen
hyrden Morten Jensens barn af Svejstrup - Anne
Søren Jensens barn af Boes - Jens
Jacob Pedersens barn af Illerup - Maren
Søren Christensens barn af Firgårde - Anne
indsidder Rasmus Rasmussens barn af Svejstrup - Johanne
Jens Jørgensens barn af Siim - Karen
Laurs Gertsens barn af Siim - Maren
Anders Pedersens barn af Siim - Maren
Jens Nielsens barn af Hemstok - Mette
Michel Jensens barn af Illerup - Maren
Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Anne

1774
fol 330
Johan Jensen Snedkers barn af Svejstrup - Maren
Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Knud
Claus Michelsens barn af Illerup - Maren
Niels Sørensens barn af Boes - Anne
Rasmus Pedersen Soldats barn af Firgårde - Maren
skoleholder Schiørings barn af Svejstrup - Christen
hyrden Morten Jensens barn af Svejstrup - Maren
Anders Jensens barn af Alken - Dorthe
hr Fæsters barn - Friderica Lovise Charlotte
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Anne
Christen Jensens barn af Bjedstrup - Poul
en fattig omløbers barn født i Firgårde, hvis far er gew. soldat Jens Pedersen af Rendsborg - Peder
Mourits Jensens barn af Firgårde - Mads
Søren Rasmussens barn af Illerup - Birthe
Poul Sørensens barn af Firgårde - Johanne
smedens barn af Svejstrup - Bodil Marie
indsidder Niels Rasmussens barn af Illerup - Christen
indsidder Peder Nielsens barn af Svejstrup - Niels
Søren Jensens barn af Boes - Jacob
gårdmand Oluf Pedersens barn af Nygårde - Cathrine
hyrden Christen Jensens barn af Nygårde - Cathrine
Søren Jensens barn af Svejstrup - Maren
gårdmand Søren Rasmussens barn af Siim - Rasmus

1775
fol 335
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Kirsten
hyrden Christen Jensens barn af Alken - Jens
Jens Andersens barn af Boes - Anders
smedens barn af Illerup - Jens
Peder Jacobsens barn af Boes - Jacob
husmand Søren Pedersens barn af Boes - Peder
gårdmand Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Karen
opholdsmand Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Rasmus
rytter Hans Sørensens barn af Svejstrup - Anne
gårdmand Christian Ernstsens barn af Alken - Anne Cathrine
hjulmand Rasmus Thomasens barn af Siim - Johanne
Anders Gertsens barn af Siim - Karen
Søren Simonsens barn af Siim - Maren
Morten Jensens barn af Svejstrup - Anne
indsidder Oluf Pedersens barn af Nygårde - Anne
gårdmand Peder Jensens barn af Illerup - Niels
husmand Niels Pedersens barn af Boes - Karen
husmand Anders Pedersens barn af Siim - Rasmus
gårdmand Jens Rasmussens barn af Svejstrup - Christen
skoleholder Schiørings barn af Svejstrup - Elisabeth Marie
gårdmand Anders Sørensens barn af Alken - Søren
gårdmand Søren Christensens barn af Firgårde - Kirsten
Søren Rasmussens barn af Boes - Maren
smeden Rasmus Jacobsens barn af Svejstrup - Anne
Laurs Gertsens barn af Siim - Rasmus
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Anne

1776
fol 506
hyrden Christen Jensens barn af Nygårde - Kirsten
Niels Jørgensen Snedkers datter af Siim (navn mangler - døde strax)
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Cathrine
boelsmand Jacob Nielsens barn af Siim - Niels
gårdmand Anders Christensens barn af Siim - Jens
skrædder Jens Jørgensens barn af Siim - Anne
gårdmand Poul Sørensens barn af Firgårde - Søren
hr Fæsters barn - Elisabeth Elena
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Karen
Johan Jensen Snedkers barn af Svejstrup - Søren
husmand Erich Jacobsens barn af Bjedstrup - Maren (døde strax)
soldat Simon Jensens barn af Nygårde - Jens
gårdmand Michel Jensens barn af Illerup - Jens
opholdsmand Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Christen
indsidder Rasmus Rasmussens barn af Svejstrup - Anne
gårdmand Niels Sørensens tvillinger af Boes - Søren og Karen
gårdmand Anders Sørensens barn af Illerup - Jacob
smeden Søren Rasmussens barn af Boes - Rasmus
gårdmand Niels Jensens barn af Siim - Jens
indsidder Peder Jacobsens barn af Boes - Mathias
gårdmand Søren Rasmussens barn af Siim - Søren
gårdmand Jørgen Simonsens barn af Svejstrup - Niels

1777
fol 509
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Laurs
Peder Sørensen Snedkers barn af Svejstrup - Maren
Hans Jensen Bødkers barn af Svejstrup - Niels
husmand Christen Jensens barn af Boes - Søren
Maren Pedersdatters uægte barn af Siim - Anne (ungkarl Niels Sørensen af Fårehuset)
Anders Gertsens barn af Siim - Karen
indsidder Niels Jensens barn af Siim - Søren
Niels Pedersens barn af Boes - Peder
hyrden Christen Jensens barn af Alken - Karen
Søren Jensens barn af Boes - Marie
indsidder Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Peder
præsten Jes Fæsters barn - Hans Julius
gårdmand Jacob Nielsens barn af Siim - Anne
husmand Anders Pedersens barn af Siim - Maren
sr Grønbechs barn af Nygårde - Anne Marie
husmand Rasmus Christensens barn af Firgårde - Mette Marie
smeden Hans Jensens barn af Illerup - Anne Else
husmand Søren Jensens barn af Illerup - Karen Marie
Maren Christensdatters uægte barn af Boes - Christen (Jens Mathiasen snedkersvend fra Århus)

1778
fol 512
enke Ellen Pedersdatters barn af præstens hus - Birthe
Christian Ernstsens barn af Alken - Bodil Marie
Morten Jensens barn af Svejstrup - Søren
sl Anders Christensens barn af Siim - Karen
Oluf Pedersens barn af Hemstok - Kirsten
Hans Sørensens barn af Svejstrup - Edel
gårdmand Niels Jensens barn af Siim - Kirsten
husmand Erich Jacobsens barn af Tinghuset ved Hemstok - Peder
Anne Jørgensdatters uægte barn af Siim - Johanne (Laurs Christensen, Niels Ernstsens stedsøn af Alken)
Anders Sørensens barn af Alken - Maren
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Maren
Jens Andersens barn af Boes - Christen
Peder Jacobsens barn af Boes - Jacob
Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Anne Cathrine
skoleholder Schiørings barn af Svejstrup - Christen
Jørgen Snedkers barn af Svejstrup - Jens
Søren Jensens barn af Svejstrup - Søren
Peder Jensens barn af Illerup - Rasmus
gårdmand Peder Jensens barn af Boes - Jens
Peder Erichsens barn af Boes - Maren
Jens Rasmussens tvillinger af Svejstrup - Rasmus og Peder
Søren Kræmmers datter Ingers uægte barn af Bjedstrup - Jens (Simon Jensen i Forlev)
Laurs Pedersens barn af Illerup - Christopher
Jørgen Simonsens barn af Svejstrup - Anne
Niels Jespersens barn af Illerup - Kirsten
Anders Sørensens barn af Illerup - Gunder

1779
fol 516
Johannes Jensens barn af Svejstrup - Anne Cathrine
Peder Sørensens barn af Svejstrup - Jens
Niels Jørgensens barn af Siim - Jens
Jens Jensens barn af Illerup - Ove
Jens Christensens barn af Boes - Kirsten
Peder Mathiasens barn af Svejstrup - Maren
Peder Christensens barn af Alken - Hans
husmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Anne
Poul Sørensens barn af Firgårde - Anders
Jacob Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
Morten Jensens barn af Svejstrup - Anne
Laurs Gertsens barn af Siim - Jens
Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Anne Cathrine
Søren Rasmussens barn af Siim - Maren
Laurs Christensens barn af Illerup - Christen
Rasmus Rasmussens barn af Svejstrup - Anders
ung Søren Sørensens barn af Firgårde - Jacob
Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Laurs
skipper Jens Pedersens barn af Firgårde - Mette
Laurs Pedersens barn af Illerup - Karen
Michel Poulsens barn af Svejstrup - Karen
Niels Jensen Ryes barn af Svejstrup - Jens
Jens Jørgensens barn af Siim - Else
Anne Sørensdatters uægte barn af Firgårde - Dorthe (Ernst Ovesen af Søballe)
Inger Sørensdatters uægte barn af Bjedstrup - Jens Jensen (soldat Jens Borresen af Århus)
Jørgen Simonsens barn af Svejstrup - Anne

1780-85

Top


1780
fol 520
Jens Christensens barn af Boes - Laurs
Anders Pedersens barn af Siim - Johanne
Hans Jensen Smeds barn af Alken - Jens
Christen Jensens barn af Boes - Rasmus
Peder Erichsens barn af Boes - Anne
Peder Jensens barn af Boes - Erich
Søren Laursens barn af Firgårde - Anne
Anders Sørensens barn af Illerup - Gunder
Jens Jensens barn af Illerup - Anne
Jens Friderichsens barn af Tinghuset - Friderich
Jacob Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
Søren Rasmussens datter Anne Sophies uægte barn af Illerup - Jørgen (Christen Joensens søn Søren i Forlev)
Poul Sørensens barn af Firgårde - Søren
Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Anne
Jacob Sørensens barn af Firgårde - Søren
Christen Jensens barn af Firgårde - Maren
Niels Jespersens barn af Illerup - Karen
gårdmand Jacob Nielsens barn af Siim - Maren
gårdmand Michel Jensens barn af Illerup - Sidsel
Anders Gertsens barn af Siim - Johanne
Maren Jensdatters uægte barn af Svejstrup - Anne Cathrine Helene Margrethe (Hans Peder Jensen Vonsel fra hin side Kolding)
Søren Sørensens barn af Boes - Rasmus
Morten Jensens barn af Svejstrup - Christen
præsten hr Fæsters barn - Mette Margrethe
Hans Sørensens barn af præstens hus i Svejstrup - Laurs
Anders Nielsens barn af Siim - Maren
Peder Sørensens barn af Svejstrup - Jens

1781
fol 524
Johan Snedkers barn af Svejstrup - Søren
Hans Andersens barn af Boes - Søren
Anders Laursens barn af Illerup - Clara
Erich Jacobsens barn af Firgårde - Maren
Niels Bierrings barn af Siim - Kirsten
Michel Jensen Horns barn af Svejstrup - Johanne
Rasmus Pedersen Hjulmands barn af Illerup - Peder
gårdmand Niels Sørensens barn af Boes - Rasmus
Christian Ernstsens barn af Alken - Anne Marie
Søren Jensens barn af Svejstrup - Karen
Søren Rasmussens barn af Siim - Anders
Peder Andersens barn af Firgårde - Anne
Jens Rasmussens barn af Boes - Anne Margrethe
snedker Niels Jørgensens barn af Siim - Anne Cathrine
Peder Jensens barn af Illerup - Niels
Laurs Pedersens barn af Illerup - Else Marie
gårdmand Jens Jensens barn af Illerup - Ellen Marie
Thomas Laursens barn af Boes - Laurs
Thomas Sørensens barn af Siim - Karen
skoleholder Schiørings barn af Svejstrup - Gertrud Kirstine
Søren Sørensens barn af Firgårde - Søren

1782
fol 527
Jens Sørensens barn af Boes - Søren
Jens Friderichsens barn af Hemstok - Laurs
Jacob Rasmussens barn af Svejstrup - Rasmus
Oluf Jensens barn af Illerup - Maren
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Jens
Poul Sørensens barn af Firgårde - Anders
Peder Christensens barn af Illerup - Kirsten
gårdmand Jens Christensens barn af Boes - Kirsten
Peder Mathiasens barn af Svejstrup - Mathias
Rasmus Sørensen Spillemands barn af Svejstrup - Maren
Jacob Sørensens barn af Svejstrup - Anne
Laurs Simonsens barn af Hjelmslevhuset - Kirsten Marie
Christen Pedersens barn af Alken - Jens
Rasmus Andersens barn af Boes - Anders
Rasmus Hansens barn af Boes - Maren
Anders Sørensens barn af Illerup - Anne
gårdmand Jacob Jacobsens barn af Firgårde - Jens
husmand Jens Pedersens barn af Hemstok - Thor
husmand Oluf Jensens barn af Bjedstrup - Mette Marie
husmand Anders Laursens barn af Illerup - Maren
husmand Søren Laursens barn af Firgårde - Laurs
gift men forladt kone Anne Elses uægte barn af Alken - Mads (ungkarl Søren Madsen tjenende i Alken)
Jens Hansens barn af Hemstok - Hans
Anders Jensens barn af Boes - Johanne
Jørgen Jensens barn af Svejstrup - Søren
Jens Jørgensens barn af Siim - Christen
omløber Johan Henrich Glarmesters barn - Marie Kirstine
Jacob Nielsens barn af Siim - Kirsten
Peder Andersens barn af Firgårde - Anders
Niels Jespersens barn af Illerup - Else Marie
Anders Pedersens barn af Siim - Peder
hr Fæsters barn - Lovise Sophie
Jens Jørgensens barn af Bjedstrup - Laurs

1783
fol 532
Jørgen Smeds barn af Svejstrup - Maren
Ove Sørensens barn af Illerup - Anne
Johan Snedkers barn af Svejstrup - Anne
Michel Jensens barn af Illerup - Anne
Anders Sørensens barn af Alken - Christen
Christen Jensens barn af Firgårde - Knud
Michel Jensens barn af Svejstrup - Anne Cathrine
Jacob Jensens barn af Svejstrup - Jens
Jens Jørgensens barn af Boes - Maren
Rasmus Pedersens barn af Svejstrup - Peder
Niels Jensens barn af Hørning - Johanne
Hans Smeds barn af Alken - Anders
Niels Sørensens barn af Boes - Søren
Rasmus Knudsens barn af Boes - Just
Rasmus Pedersens barn af Illerup - Maren
Poul Sørensens barn af Firgårde - Maren
Jens Jensens barn af Illerup - Karen
Rasmus Skovs barn af Illerup - Maren
Jørgen Simonsens barn af Svejstrup - Simon
Hans Sørensens barn af Svejstrup - Edel
Rasmus Sørensens barn af Svejstrup - Søren
Laurs Pedersens barn af Illerup - Maren
Anders Nielsens barn af Siim - Anne

1784
fol 535
Christian Ernstsens barn af Alken - Jens
husmand Thomas Sørensens barn af Siim - Søren
Johanne Nielsdatters uægte barn af Svejstrup - Rasmus (Simon Justsen tjenende i Nygårde)
Niels Jørgensens barn af Siim - Jørgen
ung Søren Sørensens barn af Firgårde - Anne
Jens Laursens barn af Nygårde - Gunder
Jørgen Sørensens barn af Boes - Gunder
husmand Anders Nielsens datter Marens uægte barn af Boes - Anders (korporal Justsen i Skanderborg)
Thomas Rasmussens dødfødte søn af Siim
Peder Jensens barn af Boes - Johanne
Søren Madsens barn af Alken - Mads
Knud Laursens barn af Bjedstrup - Laurs
Anders Sørensens barn af Illerup - Søren
Jacob Sørensens barn af Svejstrup - Jens
Rasmus Knudsens barn af Boes - Knud
Peder Nielsens barn af Firgårde - Niels
Anders Jensens barn af Boes - Kirsten

1785
fol 538
Jens Pedersens barn af Hemstok - Peder
Anders Gertsens barn af Siim - Laurs
Niels Nielsens barn af Siim - Anne
Ove Sørensens barn af Illerup - Maren
Jens Molbos barn af Tinghuset ved Hemstok - Anne Marie
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Firgårde - Søren
Peder Mathiasens barn af Svejstrup - Niels
Jacob Nielsens barn af Siim - Karen
indsidder Niels Sørensens barn af Boes - Gertrud
Søren Laursens barn af Firgårde - Rasmus
Johan Sørensens barn af Svejstrup - Rasmus
Rasmus Rasmussens barn af Illerup - Maren
Oluf Jensens barn af Illerup - Ove
Kirsten Jespersdatters uægte barn af Boes - Maren (Niels Jensen Esholt som tjente i Svejstrup)
Rasmus Hansens barn af Boes - Jesper
Johan Jensens barn af Svejstrup - Jens
Søren Nielsens barn af Firgårde - Poul
Jens Rasmussens barn af Boes - Jens
rejsende kobbersmed Samuel Samsø og hans fruentimmer fra Århus Else Pedersdatters barn født i Firgårde - Anders Rasmussen
Anders Sørensens hjemmedøbte søn af Alken (navn mangler - døde strax)
Jørgen Simonsens barn af Svejstrup - Birthe Marie
Inger Sørensdatters tredie uægte barn af Bjedstrup - Søren (Simon Jensen af Skovby)
Rasmus Christensen af Lillering og trolovede fæstemø Mette Marie Sørensdatters tvillinger af Illerup - Christen og Bodil
Jens Jensens barn af Illerup - Jens

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1785
1750-1785
1750-1785

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c