s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1683-89


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1683
fol 2a
Jens Rasmussens datter af Homå - Bodil
Jens Smeds barn af Høgholm - Lisbeth
Jørgen Spillemands datter af Revn - Anne Marie
Søren Boeslums barn af Revn - Niels
Jens Skomagers barn af Homå - Jørgen
Jens Bødkers barn af Homå - Anders
Søren Hansens barn af Vejlby - Karen
Jens Smeds barn af Homå - Anne
fol 2b
præstens hjemmedøbte søn Iver Erichsen (begravet)
Morten Jensen Skriver af Homå (begravet)
Karen ? (begravet)
Jens Christensen Konge af ? (begravet)
Maren Hagens den ældre af Revn (begravet)
Kirsten Pallisdatter af Vejlby (begravet)
fol 123a
Hans Ovesen Degn og Kirsten Christensdatter af Homå (trolovet)
Rasmus Jørgensen Skomager af Grenå og Anne Mortensdatter af Homå (trolovet)
fol 123b
Rasmus Pedersen Rytter og Bodil Ovesdatter af Homå (copuleret)
Hans Ovesen Degn og Kirsten Christensdatter begge af Homå (copuleret)

1684
fol 2a
Jens Greves barn af Homå - Maren
Søren Hansens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Homå (introduceret)
Jens Smeds hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Vejlby - Anne
Peder Andersens barn af Vejlby - Anne
fol 2b
Peder Stisens datter af Revn (begravet)
Maren Nielsdatters uægte barn af Homå (begravet)
Rasmus Winthers dødfødte barn af Homå (begravet)
Christen Hjulmands faster af Vejlby (begravet)
Rasmus Jensens barn af Vejlby (begravet)
Jens Rasmussen af Homå (begravet)
Anders Vesters mindste barn af Tolstrup (begravet)
Rasmus Skomagers barn af Homå (begravet)
Christen Mogensens barn af Revn (begravet)
Jens Bødkers barn af Homå (begravet)
fol 3a
Rasmus Greves barn af Homå - Christen
Jens Greves hustru (introduceret)
Jens Michelsens barn af Homå - Bodil
Anders Vesters barn af Tolstrup - Kirsten
Maren Jensdatters uægte barn af Homå - Jens (Jens Rasmussen Bonde)
Rasmus Greves hustru (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Peder Andersens hustru af Vejlby (introduceret)
Anders Vesters hustru af Tolstrup (introduceret)
Jens Michelsens hustru af Homå (introduceret)
Christen Hjulmands barn af Vejlby - Anne
Rasmus Winthers hustru (introduceret)
Niels Bruses barn af Lund - Anders
Anders Michelsens barn af Homå - Maren
Christen Hjulmands hustru (introduceret)
Niels Bruses hustru (introduceret)
Anders Michelsens hustru (introduceret)
præstens søn - Iver
fol 4a
Rasmus Bruuns barn - Søren
Laurs Jensens hustru af Revn (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
Rasmus Bruuns hustru (introduceret)
Peder Clausen Rytters barn af Revn - Helvig
Hans Ovesens barn af Homå - Cathrine
Christen Mogensens barn af Revn - Kirsten
Rasmus Skomagers barn af Homå - Morten
degnens hustru (introduceret)
Peder Clausen Rytters hustru (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru (introduceret)
Søren Boeslums barn af Revn - Karen
Christen Mogensens hustru (introduceret)
fol 123a
Laurs Jensen af Revn og Ingeborg Christensdatter af Vejlby (trolovet)
Peder Olufsen af Grenå og Apelone Mogensdatter af Vejlby (trolovet)
Jens Sørensen Skrædder og Maren Jensdatter begge af Homå (trolovet)
fol 123b
Anders Michelsen og Maren Michelsdatter begge af Homå (copuleret)
Rasmus Jørgensen Skomager og Maren Mortensdatter begge af Homå (copuleret)
Laurs Jensen og Ingeborg Christensdatter begge af Revn (copuleret)
Peder Olufsen af Grenå og Apolone Mogensdatter af Vejlby (copuleret)
Jens Sørensen Skrædder og Maren Jensdatter begge af Homå (copuleret)
fol 149a
Jesper Rasmussen af Allelev som besov Karen Bruuns af Revn (public absolveret)
Maren Jensdatter af Homå som udlagde Jens Rasmussen Bonde som tjente hendes stedfar Niels Jensen i Homå (public absolveret)
Jens Rasmussen Bonde (public absolveret)

1685
fol 2b
Rasmus Rasmussen Hovgaard af Tolstrup (begravet)
Mette Hovgaards af Tolstrup (begravet)
Birgitte Andersdatter af Lund (begravet)
Peder Blochs ene tvilling Maren (begravet)
Peder Kolinds tvilling Else (begravet)
Jens Morten af Vejlby (begravet)
fol 3b
Peder Kolinds tvilling Rasmus (begravet)
Christen Hjulmands mindste barn af Vejlby (begravet)
gl Maren Møllers af Vejlby (begravet)
hyrdens søster af Revn (begravet)
Rasmus Winthers mindste barn af Homå (begravet)
Jens Nielsen Nymands mindste barn af Homå (begravet)
Rasmus Hovgaard den yngre af Tolstrup (begravet)
Peder Blochs anden tvilling (begravet)
Rasmus Bruuns mindste barn af Vejlby (begravet)
Rasmus Skomagers dødfødte barn af Homå (begravet)
hyrdens barn af Lund (begravet)
fol 4a
Søren Boeslums hustru (introduceret)
Jens Skrædders barn af Homå - Else
Rasmus Andersens barn af Tolstrup - Karen
Jens Kolinds barn af Revn - Karen
Peder Blochs tvillinger - Else og Maren
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Rasmus Andersens hustru (introduceret)
Rasmus Winthers barn af Homå - Ove
fol 5a
Peder Kolinds tvillinger af Revn - Rasmus og Else
Jens Nielsen Nymands barn af Homå - Maren
Jens Kolinds hustru (introduceret)
Anne Blochs (introduceret)
Jens Nymands hustru (introduceret)
Anders Christensens barn af Homå - Christen
Rasmus Winthers hustru (introduceret)
Peder Kolinds hustru (introduceret)
Jens Jensens barn af Lund - Jens
Anders Christensens hustru (introduceret)
Rasmus Bondes barn af Vejlby - Peder
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
Søren Hansens barn af Vejlby - Anne
Jens Jensens hustru (introduceret)
Søren Hansens hustru (introduceret)
Anders Vesters barn af Tolstrup - Karen
Anders Vesters hustru (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru af Homå efter dødfødt barn (introduceret)
fol 123a
Christen Kejser af Lyngby og Apelone Eskesdatter af Vejlby (trolovet)
Niels Rasmussen Tromborg af Lyngby og Anne Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)
Lauge Jørgensen og Maren Hansdatter begge af Homå (trolovet)
Jesper Rasmussen og Anne Mortensdatter begge af Revn (trolovet)
Rasmus Rasmussen Krarup og Karen Poulsdatter begge af Vejlby (trolovet)
fol 123b
Lauge Jørgensen og Maren Hansdatter begge af Homå (copuleret)
Christen Kejser af Lyngby og Apelone Eskesdatter af Vejlby (copuleret)
Niels Rasmussen Tromborg af Tolstrup og Anne Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)

1686
fol 3b
Gunde Hansdatters søn af Vejlby (begravet)
Peder Kejser af Revn (begravet)
Jens Greves søn af Homå (begravet)
Jens Smeds mindste barn af Homå (begravet)
den gl smedekone af Homå (begravet)
Rasmus Poulsen af Vejlby (begravet)
Sidsel Hyrdes datter af Homå (begravet)
Jens Jensens mindste barn af Lund (begravet)
Tromborg af Homå (begravet)
Anders Christensens mindste barn af Homå (begravet)
Rasmus Winthers hustru og dødfødte søn (begravet)
Peder Rasmussens mindste barn af Homå (begravet)
Niels Bødker af Revn (begravet)
Christen Mogensens dødfødte barn af Revn (begravet)
Maren Sørensdatter som gik på ? (begravet)
sl Peder Kejsers hustru af Revn (begravet)
fol 5a
Jens Smeds barn af Homå - Rasmus
hyrdens barn af Homå - Rasmus
Jens Smeds hustru (introduceret)
fol 6a
Jens Bødkers barn af Homå - Anders
hyrdens hustru (introduceret)
Jens Rasmussens barn af Homå - Rasmus
Laurs Jensens barn af Revn - Anders
Peder Blochs barn af Revn - Rasmus
Jens Rasmussens hustru af Homå (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Revn (introduceret)
Niels Molbos barn af Vejlby - Anne
Peder Blochs hustru (introduceret)
Rasmus Bruuns barn - Christen
Niels Molbos hustru (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Anne
Lauge Jørgensens barn af Homå - Jørgen
Christen Mogensens hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Bruuns hustru (introduceret)
hyrden Niels Bruses barn af Lund - Karen
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Lauge Jørgensens hustru (introduceret)
hyrdens hustru af Lund (introduceret)
Niels Tromborgs barn af Tolstrup - Gertrud
fol 123a
Anders Nielsen Kejser af Allelev og Maren Sørensdatter af Vejlby (trolovet)
Christen Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Homå (trolovet)
fol 123b
Jesper Rasmussen og Anne Mortensdatter begge af Revn (copuleret)
Rasmus Krarup og Karen Poulsdatter begge af Vejlby (copuleret)
Anders Nielsen Kejser af Allelev og Maren Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
Christen Nielsen og Maren Rasmusdatter Møllers begge af Homå (copuleret)
fol 149a
hyrden Niels Andersen Bruuns og hustru Maren Rasmusdatter af Lund for deres døde barn (public absolveret)

1687
fol 3b
Anders Hovmand af Homå (begravet)
Anders Kejsers barn af Vejlby (begravet)
sl Thoms Hattemagers hustru Maren Sørensdatter af Lund (begravet)
Anne Dolmers af Vejlby (begravet)
fol 7a
Ellen Rasmusdatters uægte barn af Homå (navn mangler)
Birgitte C?mens uægte barn af Revn - Laurs
Niels Tromborgs hustru af Tolstrup (introduceret)
Jens Smeds barn af Homå - Karen
Anders Kejsers barn af Vejlby - Niels
Maren Plovmands uægte barn af Homå - Anne (var absolveret i Ålsø kirke)
Bodil Ovesdatters barn af Homå - Ove
Søren Boeslums barn af Revn - Jens
Jens Smeds hustru (introduceret)
Bodil Ovesdatter (introduceret)
Jens Greves barn af Homå - Søren
Anders Kejsers hustru (introduceret)
Søren Boeslums hustru (introduceret)
Rasmus Skomagers barn af Homå - Kirsten
Jseper Rasmussens barn af Revn - Kirsten
Jens Greves hustru (introduceret)
Sidsel Hyrdes uægte tvillinger - Christen og Anne
Anders Christensens barn af Homå - Jørgen
Rasmus Skomagers hustru (introduceret)
Jesper Rasmussens hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Vejlby - Maren
Anders Christensens hustru (introduceret)
fol 8a
Jens Michelsens barn af Homå - Niels
Store Nielses tvillinger af Vejlby - Birgitte og Dorthe
Jens Ovesens barn af Revn - Niels
Jens Michelsens hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Store Nielses hustru (introduceret)
Peder Rasmussens barn af Homå - Jens
Anne Thomasdatters uægte barn af Katholm - Maren
Jens Ovesens hustru (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Revn - Niels
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Christen Nielsens barn af Homå - Niels
Rasmus Mortensens barn af Homå - Maren
fol 123a
Rasmus Mortensen og Kirsten Jørgensdatter begge af Homå (trolovet)
Store Niels og Mette Michelsdatter begge af Vejlby (trolovet)
Søren Dam af Allelev og Maren Sørensdatter Smeds af Vejlby (trolovet)
fol 123b
Rasmus Mortensen og Kirsten Jørgensdatter begge af Homå (copuleret)
fol 124a
Christen Rasmussen af Revn og sl Niels Bødkers enke Bodil Rasmusdatter ibd (trolovet)
Anders Jepsen af Ålsrode og Bodil Andersdatter Hovmands af Homå (trolovet)
fol 124b
Søren Sørensen Dam af Allelev og Maren Sørensdatter Smeds af Vejlby (copuleret)
Store Niels og Mette Amme af Vejlby (copuleret)
Christen Rasmussen Hjulmand og sl Niels Bødkers enke Bodil Rasmusdatter begge af Revn (copuleret)
Anders Jepsen af Ålsrode og Bodil Andersdatter Hovmands af Homå (copuleret)
fol 149a
Birgitte Jensdatter C?s af Revn som udlagde Peder Danmand (public absolveret)
Peder Pedersen Danmand (public absolveret)
Inger Sørensdatter af Ålsrode som tjente i Tolstrup og udlagde Jens Sørensen fra hin side Århus (public absolveret)
Anne Thomasdatter af Katholm som udlagde Peder Jensen fra Vejle (public absolveret)
Elle Sørensdatter af Homå som udlagde Jens Sørensen af Nørre herred (public absolveret)
Sidsel Hyrde af Homå som udlagde Rasmus Jensen Winther af Homå (public absolveret)
Karen Nielsdatter som tjente i Homå og nu er i Hyllested for udeblivelse fra alters (public absolveret)
Rasmus Winther af Homå (public absolveret)
Søren Rasmussen Møller for udeblivelse fra alters (public absolveret)

1688
fol 4b
Sophie Pedersdatters søn Jens Sørensen af Vejlby - 11 år
degnens hustrus søster Anne Christensdatter af Homå - 36 år
vågekonen ved Katholms datter Karen Hansdatters barn - 4 uger
Jesper Rasmussen af Revn (begravet)
Jens Rasmussen Greve af Homå - 40 år
sl Anders Hovmands enke af Homå - 65 år
Anne Kochs af Revn - 61 år
degnens mindste barn Sidsel Hansdatter af Homå - 15 uger
Karen Bruuns søn af Revn (begravet)
Skaaning Karen af Revn - 60 år
Jens Jensens søn Niels Jensen af Lund - 10 år
Rasmus Sørensen Bondes mindste barn Kirsten af Vejlby - 5 uger
gl Niels Smed af Homå - 82 år
Anne Laursdatter Møller af Vejlby - 37 år
Rasmus Bruuns datter Birgitte af Vejlby - 11 år
Rasmus Andersens datter af Tolstrup - 14 år
Søren Rasmussen af Homå - 88 år
hyrden Rasmus Sørensen af Revn - 50 år
fol 5b
Søren Boeslums konemoder Kirsten Sørensdatter (begravet)
Hans Jensens hustru Birgitte Thøgers af Homå - 68 år
den gl degnekone Karen Nielsdatter af Homå - 67 år
Rasmus Greves tjenestekarl Søren Jacobsen af Homå - 30 år
fol 8a
Hans Degns barn af Homå - Sidsel
Lauge Jørgensens barn af Homå - Jens
Rasmus Greves barn af Homå - Frands
vågekonens datters uægte barn - Karen
Christen Nielsens hustru (introduceret)
Rasmus Mortensens hustru (introduceret)
fol 9a
Peder Andersens barn af Vejlby - Elle
Hans Degns hustru (introduceret)
Rasmus Greves hustru (introduceret)
Lauge Jørgensens hustru (introduceret)
Jens Skrædders barn af Homå - Jens
Jens Kolinds barn af Revn - Sophie
Peder Andersens hustru (introduceret)
Rasmus Bondes barn af Vejlby - Kirsten
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Rasmus Thomasens barn af Lund - Maren
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
Jens Kolinds hustru (introduceret)
Rasmus Thomasens hustru (introduceret)
Laurs Winthers hustru (introduceret)
Laurs Winthers barn - Søren
Rasmus Krarups barn - Bodil
Rasmus Mastrups barn af Vejlby - Rasmus
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Jens Bødkers barn af Homå - Niels
Rasmus Mastrups hustru (introduceret)
Jens Bødkers hustru (introduceret)
Christen Mogensens barn af Revn - Michel
Christen Mogensens hustru (introduceret)
Jens Rasmussens datter af Homå - Birgitte
fol 124a
Rasmus Rasmussen Kolind og Søren Skrædders steddatter Mette Sørensdatter begge af Revn (trolovet)
Rasmus Jensen Winther af Homå og Mette Nielsdatter Jens Tieris pige i Lund (trolovet)
Rasmus Sørensen Bjerre og Mette Michelsdatter Bast begge af Vejlby (trolovet)
fol 124b
Rasmus Rasmussen Kolind og Mette Sørensdatter begge af Revn (copuleret)

1689
fol 5b
Rasmus Bondes karl Christen Andersen af Vejlby - 25 år
Anders Kejsers barn - 8 dage
en mands barn af ?hus i Norge ved navn Oluf Rasmussen som døde i Tolstrup (begravet)
Terkild Rasmussen af Lund - 51 år
hyrden Rasmus Thomasen af Lund - 60 år
Erich Rasmussens stedsøn Søren Jensen af Lund - 31 år
Erich Rasmussens søn Jens Erichsen af Lund - 20 år
Rasmus Laursen af Vejlby - 67 år
Peder Rasmussen af Homå - 55 år
Søren Plovmands hustru af Homå (begravet)
Jørgen Bjerre af Vejlby - 60 år
Jens Rasmussens moder Maren Sties af Homå - 64 år
Mogens Christensen af Vejlby - 70 år
Mads Kejsers steddatter Kirsten Rasmusdatter af Revn - 30 år
Anders Vesters hustru Maren Michelsdatter af Tolstrup - 33 år
fol 6b
Jens Kolinds barn Sidsel Kolinds af Revn (begravet)
Jens Pedersens søn Rasmus Jensen af Vejlby - 3 år
Peder Nielsen Skovhus' hustru af Homå - 66 år
Maren Mortens søn Morten Jensen - 13 år
Laurs Vesters steddatter Ellen Poulsdatter af Vejlby - 21 år
Elle Jespers af Revn - 71 år
Jørgen Skomagers hustru Anne Rasmusdatter af Homå - 67 år
Rasmus Winthers dødfødte barn (begravet)
Rasmus Winthers hustru Maren Ovesdatter - 34 år
fol 10a
Anders Kejsers barn af Vejlby - Niels
Sidsel Greves (introduceret)
Hans Degns søn af Homå - Ove
Anders Kejsers hustru (introduceret)
Rasmus Bondes søn - Rasmus
Jens Smeds søn af Homå - Niels
Jens Pedersens barn af Vejlby - Rasmus
Søren Christensens barn af Revn - Christen
Hans Degns hustru (introduceret)
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Revn - Rasmus
Jens Smeds hustru (introduceret)
Rasmus Andersens barn af Tolstrup - Kirsten
Anders Vesters barn - Mette
hyrdens barn af Homå - Kirsten
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Søren Christensens hustru (introduceret)
Christen Hovmands barn af Homå - Kirsten
Niels Rasmussens barn af Tolstrup - Rasmus
Rasmus Kolinds barn af Revn - Anne
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
hyrdens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Tolstrup (introduceret)
fol 11a
Christen Hovmands hustru (introduceret)
Rasmus Kolinds hustru (introduceret)
Rasmus Bjerres barn af Homå - Søren
Niels Rasmussens hustru af Tolstrup (introduceret)
Rasmus Bjerres hustru (introduceret)
Søren Boeslums barn af Revn - Hans
Søren Boeslums hustru (introduceret)
Rasmus Mortensens barn af Homå - Jens
fol 124a
Niels Michelsen af Fladstrup og sl Anders Jepsens enke Maren Andersdatter af Vejlby (trolovet)
Friderich Jensen af Lund og Bodil Pedersdatter ibd (trolovet)
Rasmus Sørensen af Lille mølle og Anne Olufsdatter af Ingvorstrup (trolovet)
Christen Eskesen af Vejlby og Bodil Sørensdatter Brøggers af Revn (trolovet)
Anders Sørensen Smed af Kolind og Maren Nielsdatter Skrædders af Vejlby (trolovet)
Søren Pedersen Kejser af Revn og Karen Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)
fol 124b
Rasmus Jensen Winther af Homå og Mette Nielsdatter af Lund (copuleret)
Rasmus Sørensen Bjerre og Mette Michelsdatter Bastens begge af Vejlby (copuleret)
Friderich Jensen og Bodil Pedersdatter begge af Lund (copuleret)
Rasmus Sørensen af Lille mølle og Anne Olufsdatter af Ingvorstrup (copuleret)
Christen Eskesen af Vejlby og Bodil Sørensdatter Brøggers af Revn (copuleret)
Niels Michelsen Greve af Fladstrup og Maren Andersdatter Hjulmands af Vejlby (copuleret)


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c