s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1790-99


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1790
fol 250
Niels Jacobsen Draabys og Anne ?datters barn - Jacob
Oluf Friises dødfødte datter af Revn (begravet)
Niels Jacobsen Draabys hustru (introduceret)
sl Anders Christensen af Homå - 25 år
Christen Hyrdes hustru (introduceret)
fol 251
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
Jens Loumands søn Jens af Homå - 9 år
Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Peder
skrædder Søren Madsen Nørlund af Ry og skrædderenke Anne Pedersdatter Basballe af Revn (trolovet)

 • konfirmation:
 • Jens Hansen Dam født i Fladstrup, 16 år
 • Jacob Sørensen f. i Agri, 15
 • Karen Jensdatter f. i Lund, 17
 • Karen Rasmusdatter f. i Homå, 16
 • Karen Laursdatter f. i Tolstrup, 16
 • Mette Pedersdatter f. i Vejlby, 17
 • Anne Kirstine Nielsdatter f. i Ebeltoft, 16
 • Lisbeth Pedersdatter f. i Allelev, 16
fol 252
Hans Rasmussen Skomager og Anders Smeds enke Anne Jensdatter af Homå (trolovet)
Johanne sl Rasmus Nielsens enke af Vejlby - 60 år
ungkarl Rasmus Hansen Molbo af Vejlby - 31 år
Børge Eskesen Delholm og sl Anders Sørensens enke Anne Kirstine Meiniche af Vejlby (trolovet)
ladefoged på Katholm Mads Andersen Ladefogeds og Anne Nielsdatters barn af Vejlby - Anders
Mads Skyttes hustru Maren Pedersdatter Basballe af Revn (introduceret)
Niels Christensens søn af Homå - ? år
hyrden Niels Poulsens søn Jens - 2 år
fol 253
Jens Rasmussens Kochs barn af Homå - Mette Kirstine
Mads Andersen Ladefoged på Katholms hustru (introduceret)
Mads Sørensens datter Anne af Lund - 2 år
Gertrud Katholms søn Rasmus af Homå - 12 år
Jens Kochs hustru (introduceret)
skrædder Søren Madsen Nørlund af Ry og enke Anne Pedersdatter af Revn (copuleret)
Peder Olufsens og Lisbeth Peders?datters barn - Inger
Hans Rasmussen Skomager og enke Anne Jensdatter af Homå (copuleret)
fol 254
tidl skytte på Estrup Børge Eskesen Delholm og sl Anders Sørensens enke Anne Kirstine Meiniche af Vejlby (copuleret)
Søren Skrædders barn af Revn - Peder
Jens Skaanings barn af Revn - Anders
Peder Olufsens hustru af Revn (introduceret)
Niels Skrædders barn af Homå - Anders
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Jacob Skrædder af Homå - 72 år
fol 255
Niels Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Søren Skrædders hustru af Revn (introduceret)
Anders Brønstrup eller Draabys og Mette Pedersdatters barn af Vejlby - Søren
Hans Jørgensen og Anne Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
Jacob Jacobsen tjenende ved Lille mølle og pige Maren Sørensdatter Hjulmand af Lund (trolovet)
Anders Brønstrups hustru (introduceret)
ungkarl Hans Terkildsen af Ålsrode og pige Maren? Nielsdatter (copuleret)
Peder Jensens og Anne Jensdatters barn af Homå - Maren
fol 256
Jacob Jacobsen og Maren Sørensdatter Hjulmands af Lund (copuleret)
Laurs Andersens og Kirsten Jacobsdatters barn af Vejlby - Jacob
fol 257
Peder Jensens hustru af Homå (introduceret)

1791
fol 257
Laurs Andersens hustru Kirsten Jacobsdatter af Vejlby (introduceret)
skrædder Søren Nørlunds og Anne Pedersdatters barn af Revn - Cathrine Elisabeth
skrædder Nørlunds hustru (introduceret)
Friderich Christian Worsøe sognepræst i Vejlby Homå siden 1747 - 71 år (hvilket hjælper betragteligt på læsbarheden af kirkebogen!!)
fol 258
gårdmand Peder Dams barn af Homå - Hans
Ingvor Jensens hustru Mette Laursdatter af Tolstrup - 30 år
Christen Skrædders søn Rasmus - 2 år
Jørgen Pøels hustru Else Sørensdatter af Homå - 48 år
gårdmand Hans Sørensen Konges barn af Homå - Jørgen
fol 259
gårdmand Jens Graabæks barn af Homå - Jens
Niels Christensen Krops hjemmedøbte tvillingedøtre Christiane og Mette Marie (begravet)
Peder Dams hustru af Homå (introduceret)
enkemand Jørgen Jensen Pøel og enke Bodil Rasmusdatter Lorentzes af Homå (trolovet)
Jens Graabæks søn Jens af Homå - 4 uger
fol 260a
Hans Konges hustru af Homå (introduceret)
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Niels Krops hustru af Homå (introduceret)

 • Konfirmation:
 • Peder Sørensen Møller, født i Lille Mølle, 15 år
 • Esben Sørensen Møller f. i Lille Mølle, 14
 • Anne Torbjørn Nielsdatter f. i Tromborg, 15
 • Maren Erichsdatter f. i Vejlby, 15
 • Sara Andersdatter f. i Homå, 15
 • Anne Marie Nielsdatter f. i Homå, 16
enkemand Ingvor Jensen af Tolstrup og pige Anne Sørensdatter af Lille mølle (trolovet)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Anne Nielsdatters barn af Revn - Niels
fol 260b
enkemand Ingvor Jensen af Tolstrup og pige Anne Sørensdatter af Lille mølle (copuleret - i Lyngby kirke)
husmand Christen Pedersen Hovgaards og Maren Jensdatters barn af Homå - Else Kirstine
fol 261a
gårdmand Erich Pedersen Greve af Vejlby - 49 år
sl Rasmus Fladstrups enke af Vejlby - 66 år
enkeprovstinde Mette Friis sl provst Worsøes - 63 år
enkemand Peder Sørensen af Ålsø og enke Gertrud Nielsdatter af Homå (trolovet)
enkemand Jørgen Jensen Pøel og enke Bodil Rasmusdatter Skrædder begge af Homå (copuleret)
fol 261b
Jens Tækkers hustru af Revn (introduceret)
Christen Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Pedersen Basballes og Anne Marie Hansdatters barn af Revn - Rasmus
Oluf Friises dødfødte søn af Revn (begravet)
fol 262a
ungkarl Anders Nielsen og sl Erich Greves enke Anne Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)
landsoldat Hans Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Vejlby - Jørgen
Peder Basballes hustru af Revn (introduceret)
Jens Hovgaards hustru af Homå - 82 år
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
fol 362b
Christen Rasmussen Skrædders og Mette Marie Rasmusdatters barn af Vejlby - Anne
Peder Pedersen Basballe af Revn - 62 år
Hans Jørgensen Landsoldats hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Rasmussen Skrædders hustru Mette Marie Rasmusdatter af Vejlby (introduceret)
Anders Nielsen og enke Anne Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
enkemand Christen Terkildsen af Albøge og pige Dorthe Marie Rasmusdatter af Homå (trolovet)
enkemand Peder Sørensen af Ålsø og enke Gertrud Nielsdatter af Homå (copuleret)
fol 363a
Rasmus Pedersen Blochs og Anne Laursdatters barn af Homå - Kirstine Marie
Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Vejlby - Niels
Niels Hansen Molbos hustru Kirsten Nielsdatter af Vejlby (introduceret)
Rasmus Pedersen Blochs hustru (introduceret)
enkemand Christen Terkildsen af Albøge og pige Dorthe Marie Rasmusdatter af Homå (copuleret)
fol 363b
Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Christen

1792
fol 363b
Jørgen Ingvorsen Katholms og Karen Sørensdatters datter Bodil af Homå - 24 år
Mads Jensen Skyttes hustru Maren Pedersdatter af Revn (introduceret)
ungkarl Hans Jensen Fisker af Homå - 26 år
Christen Christensen Winthers og Marie Jensdatters barn af Homå - Kirsten
fol 364a
Ingvor Jensens og Anne Sørensdatters barn af Tolstrup - Mette
Niels Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Jens
Jacob Jensens og Maren Sørensdatters barn af Lund - Anne
fol 364b
Ingvor Jensens hjemmedøbte datter Mette af Tolstrup - 15 dage
Niels Winthers og Kirsten Pedersdatters hjemmedøbte datter af Homå - 7 dage
Christen Christensens hustru Marie Jensdatter af Homå (introduceret)
Jacob Jensens hustru Maren Sørensdatter af Lund (introduceret)
Niels Winthers hustru Kirsten Pedersdatter af Homå (introduceret)

 • Konfirmation:
 • Christen Nielsen af Homå, 16 år
 • Mariane Madsdatter af Revn, 15
 • Marie Pedersdatter af Revn, 16
 • Mette Jensdatter af Homå, 16
 • Maren Jensdatter af Homå, 18
 • Kirsten Christensdatter af Homå, 16
 • Karen Christensdatter af Homå, 17
 • Birthe Nielsdatter af Homå, 16
fol 365a
Niels Rasmussen Skrædders og Karen Rasmusdatters barn af Vejlby - Søren
Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatters barn af Vejlby - Maren
Christen Nielsen Winthers hustru Gertrud Christensdatter af Homå - 62 år
Niels Rasmussen Skrædders hustru Karen Rasmusdatter af Vejlby (introduceret)
Christen Nielsen Bruses hustru Bodil Mortensdatter af Vejlby (introduceret)
fol 365b
Niels Rasmussen Skrædders søn Søren af Vejlby - 18 dage
Christen Nielsen Bruses datter Maren af Vejlby - 17 dage
Niels Christensen Krops og Karen Nielsdatter Lunds barn af Homå - Christiane
Mads Sørensens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Vejlby - Anne
enke Mette Rasmusdatter sl Rasmus Nielsens af Vejlby - 65 år
fol 366a
Mads Sørensens hustru Anne Cathrine Jensdatter af Vejlby (introduceret)
ungkarl Rasmus Jensen af Søby i Lyngby sogn og pige Sidsel Andersdatter af Vejlby (trolovet)
Søren Rasmussen Kochs og Maren Christensdatters barn af Homå - Dorthe
Jacob Pedersens og Maren Jensdatters barn af Tolstrup - Anne
fol 366b
Hans Rasmussen Friises og Helene Frandsdatters barn af Lund - Rasmus
Søren Rasmussen Kochs hustru Maren Christensdatter af Homå (introduceret)
Jens Pedersen af Homå som druknede sig i brønden - 76 år
fol 367a
Anders Poulsens og Maren Laursdatters barn af Homå - Poul
Jacob Pedersens hustru Maren Jensdatter af Tolstrup (introduceret)
Karen Andersdatter Rytters af Vejlby - 86 år
fol 367b
Anders Poulsens hustru Maren Laursdatter af Homå (introduceret)
Rasmus Jensen af Søby og Sidsel Andersdatter af Vejlby (copuleret)
Jens Graabæks hjemmedøbte søn Rasmus - 10 dage
Jens Graabæks hustru Karen Rasmusdatter af Homå (introduceret)
fol 368a
forpagter Niels Nielsen Løvskals og Karen Jensdatters barn på Ingvorstrup - Anne Marie
forpagter Løvskals hustru (introduceret)
Niels Jacobsen Draabys og Anne Laursdatters barn af Vejlby - Mariane

1793
fol 368b
enkemand Rasmus Rasmussen Kolind af Vejlby - 72 år
Niels Jacobsen Draabys hustru Anne Laursdatter (introduceret)
enke Dorthe Sørensdatter Bach af Lund - 79 år
enkemand Arild Andersen og enke Bodil Sørensdatter af Vejlby (trolovet - ophævet da han stak af)
Niels Andersen af Lund - 76 år
Hans Konges søn Jacob af Homå - 9 år
Peder Basballes navnløse søn af Revn - 1 dag
fol 369a
Oluf Friises hjemmedøbte datter Mette Marie af Revn - 10 dage

 • Konfirmation:
 • Rasmus Nielsen Buch af Vejlby, 15 år
 • Søren Jørgensen Katholm af Homå, 15
 • Niels Rasmussen Konge af Lund, 15
 • Rasmus Rasmussen Broge af Tolstrup, 16
 • Søren Pedersen Juel af Homå, 16
 • Hans Jacobsen Kejser af Revn, 16
 • Peder Hansen Dolmer af Vejlby, 15
 • Jacob Jørgensen af Vejlby, 16
 • Anne Rasmusdatter Broge af Tolstrup, 15
 • Johanne Andersdatter Munk af Vejlby, 15
 • Anne Nielsdatter Winther af Homå, 15
 • Bodil Rasmusdatter Winther af Homå, 15
Niels Winthers og Kirsten Pedersdatters barn af Homå - Marie Kirstine
fol 369b
Jens Clausens og Mette Pedersdatters barn af Lund - Iver
enke Margrethe Michelsdatter af Lund - 80 år
ungkarl Mads Christensen af Homå og pige Christense Rasmusdatter af Lund (trolovet)
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
Peder Basballes hustru af Revn (introduceret)
Niels Winthers hustru Kirsten Pedersdatter af Homå (introduceret)
Jens Clausens hustru Mette Pedersdatter af Lund (introduceret)
fol 370a
ungkarl Søren Sørensen [Knuds] og pige Anne Margrethe Pedersdatter [født i Feldballe sogn] af Lund (trolovet)
sognepræsten Mathias Kirkebys og Anne Ankersen Haasums barn - Anders Haasum
præstens hustru (introduceret)
Rasmus Erichsen Skaanings hustru Karen Sørensdatter af Revn - 53 år
fol 370b
mesterskrædder Søren Nørlunds og Anne Pedersdatter Basballes tvillinger af Revn - Anne Margrethe og Mads Severin
skrædder Nørlunds hustru (introduceret)
Søren Sørensen og Anne Margrethe Pedersdatter af Lund (copuleret)
fol 371a
Mads Christensen og Christense Rasmusdatter af Lund (copuleret)
Mads Andersen Ladefogeds og Anne Pedersdatters barn af Vejlby - Peder
Mads Andersen Ladefogeds hustru (introduceret)
fol 371b
Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Jacob
Hans Skomagers hustru Anne Jensdatter af Homå - 58 år
Laurs Ingvorsen steddatter Karen Laursdatter af Tolstrup - 19 år
Christen Pedersen Bjerres og Maren Jensdatters barn af Homå - Anne
fol 372a
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Rasmusdatter Kahrs barn af Lille mølle - Pouline
enkemand Hans Rasmussen Skomager og pige Maren Rasmusdatter Mortens af Homå (trolovet)
Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Peder
fol 372b
Hans Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
Christen Pedersen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Peder Andersen Koustrups og Bodil Pedersdatters barn af Lund - Anne Marie
Rasmus Nielsens hustru af Lille mølle (introduceret)
fol 373a
Christen Christensen Winthers og Marie Jensdatters barn af Homå - Gertrud
enkemand Hans Rasmussen Skomager og pige Maren Rasmusdatter Mortens af Homå (copuleret)
Søren Sørensen Knuds hustru [Anne] Margrethe Pedersdatter af Lund (introduceret)

1794
fol 373b
Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Vejlby - Johanne Marie
Peder Andersen Koustrups hustru af Lund (introduceret)
Christen Christensen Winthers hustru af Homå (introduceret)
enkemand Anders Pedersen og pige Maren Rasmusdatter af Revn (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen Skrædder af Homå - 70 år
Jens Poulsens stedsøn Jørgen Nielsen af Homå - 23 år
fol 374a
Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatter Basballes barn af Revn - Niels
Niels Hansen Molbos hustru (introduceret)
Mads Jensen Skyttes hustru af Revn (introduceret)
enkemand Anders Pedersen og pige Maren Rasmusdatter af Revn (copuleret)
Rasmus Pedersen Broges hustru Mette Kirstine Jensdatter af Tolstrup - 51 år
fol 374b

 • konfirmation:
 • Søren Jensen født i Stabrand, 14½ år
 • Niels Jensen Loumand f. i Homå, 15
 • Rasmus Jensen Koch f. i Vejlby, 15
 • Jens Andersen Koustrup f. i Lyngby, 15
 • Jørgen Pedersen f. i Balle, 16½
 • Peder Jørgensen Pøel f. i Homå, 16
 • Jacob Poulsen Hjort f. i Vejlby, 16
 • Søren Jensen Loumand f. i Homå, 16
 • Søren Rasmussen Bloch f. i Vejlby, 15
 • Christen Andersen Bødker f. i Ålsø, 15
 • Claus Nielsen f. i Hyllested, 16
 • Jørgen Pedersen Smed f. i Vejlby, 15
 • Dorthe Marie Iversdatter f. i Rosmus 14½
 • Mette Nielsdatter Winther f. i Homå, 15
 • Anne Kirstine Jensdatter f. i Allelev, 14½
 • Maren Poulsdatter Hjort f. i Vejlby, 14½
 • Else Nielsdatter f. i Vivild Sogn, 14½
 • Maren Rasmusdatter Konge f. i Hoed, 15
 • Anne Jensdatter Daniel f. i Ålsø, 16½
enke Kirsten Rasmusdatter af Vejlby - 82 år
fol 375a
Peder Jensens hustru Anne Jensdatter af Homå i uforløst barselsseng - 32 år
Hans Pedersens og Kirstine Hansdatters barn af Homå - Sidsel
Marie Cathrine Nielsdatters uægte barn af Homå - Niels (Jens Christensen Krop tjenende på Hessel)
fol 375b
Jens Christensen Krops og Marie Cathrine Nielsdatters uægte søn Niels af Homå - 4 dage
Hans Pedersens og Kirstine Hansdatters datter Sidsel af Homå - 15 dage
sognepræst Mathias Kirkebys og Anne Ankersen Haasums barn af Vejlby - Niels
præstens hustru (introduceret)
Hans Pedersens hustru Kirsten Hansdatter af Homå (introduceret)
fol 376a
Jens Graabæks og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Jens
Niels Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Søren
Niels Jensens søn Søren af Homå - 10 dage
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
fol 376b
Oluf Rasmussen Friises og Bodil Pedersdatters barn af Revn - Birthe Kirstine
Oluf Friises datter Birthe Kirstine af Revn - 12 dage
Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatter Sallingbos barn af Vejlby - Peder
fol 377a
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
ungkarl Oluf Pedersen Basballe af Revn og pige Inger Rasmusdatter Skrædderpige af Vejlby (trolovet)
Christen Nielsen Bruses hustru (introduceret)
Jens Christensen Krop og pige Birthe Rasmusdatter Mortens af Homå (trolovet)
Oluf Pedersen Basballe og Inger Rasmusdatter (copuleret)
Ingvor Jensens og Anne Sørensdatters barn af Tolstrup - Else Marie
fol 377b
Christen Rasmussen Skrædders og Mette Marie Rasmusdatters barn af Vejlby - Rasmus
Ingvor Jensens hustru af Tolstrup (introduceret)
Peder Rasmussen Spentrup skoleholder i Nødager og pige Anne Jensdatter på Ingvorstrup (trolovet)
Christen Rasmussen Skrædders hustru af Vejlby (introduceret)
Mads Jensen Skyttes søn Christen af Revn - 3 år
Jens Christensen Brøggers datter Mette af Revn - 9 mdr (født i Ålsø sogn)
fol 378a
ungkarl Jens Christensen Krop og pige Birthe Rasmusdatter Mortens af Homå (copuleret)
Peder Rasmussen Spentrup skoleholder i Nødager og pige Anne Jensdatter på Ingvorstrup (copuleret)
Mads Jensens datter af Pismølle som opholdt sig hos bedstefaderen Niels Buch i Vejlby - 8 år
Hans Sørensen Konges søn Jacob af Homå - 1 år
gl Jens Andersen Skriver af Tolstrup - 80 år
fol 378b
Jens Christensen Brøgger af Revn - 31 år
Niels Sørensen Buchs datter Anne Torbjørn af Vejlby - 19 år

1795
fol 378b
Søren Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Jens
Søren Jensens hustru (introduceret)
Anders Pedersen Nørgaards datter Maren af Revn - 9 år
fol 379a
Rasmus Winthers hustru Maren Jacobsdatter af Homå - 54 år
Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Christiane
Anders Jacobsen Skriver af Revn - 32 år
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Rasmusdatter Kahrs barn af Lille mølle - Karen
Rasmus Nielsens hustru af Lille mølle (introduceret)
ungkarl Jørgen Christensen og pige Edel Rasmusdatter af Homå (trolovet)
fol 379b
Anders Pedersens hustru Maren Rasmusdatter af Revn (introduceret)
Mads Andersen og enke Anne Sophie Terkildsdatter af Revn (trolovet)
Peder Olufsens og Lisbeth Jørgensdatters barn af huset i Ingvorstrup ellekær - Rasmus
Peder Olufsens hustru (introduceret)
sl Anders Jacobsen Skrivers og Anne Sophie Terkildsdatters barn Anne af Revn - 4½ år
ungkarl Niels Sørensen Knuds og pige Bodil Andersdatter Koustrup af Homå (trolovet)
Rasmus Michelsens hustru Maren Jensdatter af Homå - 64 år
fol 380a
Jørgen Christensen og Edel Rasmusdatter af Homå (copuleret)
enkemand Peder Jensen Hovgaard af Homå - 87 år
Rasmus Nielsen Bødkers og Sara Sørensdatters barn af Homå - Birthe
Niels Jacobsens og Anne Laursdatters barn af Vejlby - Laurs
Niels Jacobsens hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Nielsen Bødkers hustru af Homå (introduceret)
fol 380b
Hans Skomagers stedsøn Niels Jensen af Homå som var vanfør - 17 år
Mads Andersen og enke Anne Sophie Terkildsdatter af Revn (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen af Trustrup og pige Mette Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
Hans Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Vejlby - Niels
Mads Andersens og Anne Pedersdatters barn af Vejlby - Johanne Marie
fol 381a
ungkarl Niels Pedersen Nørgaard af Revn - 55 år
forpagter Niels Nielsen Løvskals og Karen Jensdatters barn af Ingvorstrup - Niels
forpagterens hustru (introduceret)
Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Peder
enkemand Christian Andersen Bjerre og enke Anne Cathrine Jensdatter begge af Homå (trolovet)
fol 381b
Hans Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Vejlby (introduceret)
Mads Andersens hustru Anne Pedersdatter af Vejlby (introduceret)
Hans Sørensen Konges hustru Maren Jørgensdatter af Homå (introduceret)
Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatter Koustrup af Homå (copuleret)
Hans Pedersens hjemmedøbte datter Anne Dorthe - 11 dage
Peder Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Rasmus
ungkarl Jens Jørgensen af Høbjerg og enke Anne Pedersdatter af Revn (trolovet)
fol 382a
Peder Jensens yngste søn Rasmus af Homå - 17 dage
Christen Bjerres og Maren Jensdatters barn af Homå - Jens
Jørgen Christensen Mortens og Edel Rasmusdatters barn af Homå - Christiane
Peder Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Homå (introduceret)
Christen Bjerres hustru Maren Jensdatter (introduceret)
Jørgen Mortens hustru Edel Rasmusdatter af Homå (introduceret)
fol 382b
enkemand Christen Andersen Bjerre og enke Anne Cathrine Jensdatter af Homå (copuleret)
Oluf Pedersen Basballes og Inger Rasmusdatters barn af Vejlby - Mette Margrethe
Jens Jørgensen af Høbjerg og enke Anne Pedersdatter af Revn (copuleret)
Jens Nielsen Tækkers hjemmedøbte søn Rasmus af Revn - 4 dage
Niels Pedersen af Trustrup og Mette Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
fol 383a
Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Søren
Jens Andersen Skaanings datter Maren af Revn - 12 år
sognepræsten Mathias Kirkebys og Anne Ankersen Haasums barn af Vejlby - Mathias Ankersen
Hans Pedersens hustru af Homå (introduceret)
Oluf Basballes hustru af Vejlby (introduceret)
Hans Skomagers hjemmedøbte datter Anne af Homå - 3 dage
fol 383b
Hans Hansen Dams og Anne Marie Sørensdatters barn af Revn - Søren
Rasmus Pedersen Blochs og Anne Laursdatters barn af Homå - Inger
fattige Søren Jensen Hedemand af Homå - 80 år
Søren Sørensen Knuds hustru af Lund (introduceret)
Jens Nielsen Tækkers hustru af Revn (introduceret)
sognepræstens hustru (introduceret)

1796
fol 383b
Hans Hansen Dams hustru af Revn (introduceret)
fol 384a
Rasmus Pedersen Blochs datter Inger af Homå - 18 dage
Niels Sørensen Mortens hustru Maren Nielsdatter af Homå - 60 år
Hans Skomagers hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Blochs hustru (introduceret)
Jørgen Hansens hustru Anne Ingvorsdatter af Vejlby - 60 år
gårdmand Christen Bjerres søn Jens af Homå - 22 uger
Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn af Revn - Anne Kirstine
fol 384b
Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatter Basballes barn af Revn - Anne Margrethe
enke Anne Jensdatter Hovgaards af Homå - 60 år
Mads Andersens hustru af Revn (introduceret)
enkemand Rasmus Rasmussen Winther og enke Mette Andersdatter begge af Homå (trolovet)

 • konfirmation:
 • Hans Hemmer Bisted, født på Fævejle, 14 år
 • Søren Pedersen f. i Homå, 15
 • Peder Jacobsen f. i Ugelbølle, 15
 • Niels Andersen f. i Ålsø, 15
 • Jørgen Pedersen f. i Revn, 16
 • Niels Madsen f. i Fuglsang, 17
 • Mette Friderica Nielsdatter f. i Tolstrup, 14
 • Anne Cathrine Andersdatter f. i Homå, 15
 • Kirsten Christensdatter f. i Homå, 14
 • Else Kirstine Madsdatter f. i Fuglsang, 16
 • Karen Jacobsdatter f. i Vejlby, 16
 • Birthe Nielsdatter f. i Ålsrode, 15
sl Anders Poulsens datter Anne Cathrine af Vejlby - 9 år
Mads Jensen Skyttes hustru af Revn (introduceret)
fol 385a
Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Anders
Jens Graabæks og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Rasmus
Niels Sørensen Knudses søn Anders - 13 dage
Jens Rasmussens hjemmedøbte søn Jens af Lund - 4 dage
Rasmus Rasmussen Winther og enke Mette Andersdatter af Homå (copuleret)
Niels Sørensen Knudses hustru (introduceret)
Jacob Pedersen af Tolstrup - 39 år
fol 385b
Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå - Anne
Niels Bruse af Vejlby - 82 år
ungkarl Jacob Jacobsen af Vejlby og enke Maren Jensdatter af Tolstrup (trolovet)
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Lund (introduceret)
Niels Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Dorthe
Jens Sørensen Loumands søn Søren af Homå - 19 år
Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgårde - Rasmus
fol 386a
Jens Christensen Krops hustru af Homå (introduceret)
Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
Niels Hansen Molbos hustru af Dalsgårde (introduceret)


bog 4

fol 2b
Mads Andersen Ladefogeds søn Peder i Vejlby - 3 år
Christian Andersen Bjerres og Anne Cathrine Jensdatters barn af Homå - Anders
ungkarl Jacob Jacobsen af Vejlby og enke Maren Jensdatter af Tolstrup (copuleret)
Christian Bjerres hustru Anne Cathrine Jensdatter af Homå (introduceret)
skoleholder Peder Rasmussen Bjerre og Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (trolovet)
Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Homå - Peder
fol 3a
ungkarl Mogens Christensen af Ugelbølle og pige Marie Pedersdatter af Lund (trolovet)
Oluf Friises dødfødte søn af Revn (begravet)
Søren Rasmussen Skrivers og Karen Pedersdatters barn af Lund - Rasmus
enkemand Rasmus Erichsen Skaaning og pige Anne Jensdatter begge af Revn (trolovet)
skoleholder Peder Rasmussen Bjerre og Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (copuleret)
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Friderica
fol 3b
Rasmus Nielsens hustru Marie Cathrine Kahr af Lillemølle (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Homå (introduceret)
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
indsidder Laurs Henrichsen af Fladstrup som druknede i en lergrav ved Lund - 64 år
Mogens Christensen af Ugelbølle og Marie Pedersdatter af Lund (copuleret)
fol 4a
Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Anne Cathrine
Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
Søren Rasmussen Skrivers hustru af Lund (introduceret)
enkemand Friderich Nielsen af Ålsø og enke Maren Laursdatter af Vejlby (trolovet)
enkemand Rasmus Erichsen Skaaning og pige Anne Jensdatter af Revn (copuleret)
hjulmand Niels Christensens og Anne Christensdatters barn af Vejlby - Elisabeth Marie

1797
fol 4b
Niels Christensens hustru af Vejlby (introduceret)
enkemand Rasmus Pedersen Skoleholder i Ålsrode og pige Maren Andersdatter Munk af Vejlby (trolovet)
gårdmand Hans Rasmussen Skomagers og Maren Rasmusdatters barn af Homå - Mette Marie
enkemand Friderich Nielsen af Ålsø og enke Maren Laursdatter (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen Skoleholder i Ålsrode og pige Maren Andersdatter Munk af Vejlby (copuleret)
fol 5a
gårdmand Anders Hansen Munk af Vejlby - 67 år
indsidder og enkemand Jørgen Hansen Sties og enke Bodil Sørensdatter Bloch begge af Vejlby (trolovet)
gårdmand Peder Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Johannes
gårdmand Peder Jensens søn Johannes af Homå - 18 dage
Hans Rasmussen Skomagers hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Sørensen Bloch af Vejlby - 69 år
Inger Ingvorsdatter af Homå - 46 år
Hans Nielsen Bjerres hustru Karen Rasmusdatter af Homå - 59 år
fol 5b
konfirmation
enkemand Hans Nielsen Bjerre og pige Kirsten Christensdatter Mortens begge af Homå (trolovet)
indsidder og enkemand Jørgen Hansen Sties og enke Bodil Sørensdatter Bloch begge af Vejlby (copuleret)
Peder Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Jens Rasmussens og Karen Rasmusdatters barn af Lund - Niels
fattigfoged Rasmus Nielsen Bødker af Homå - 76 år
fol 6a
mesterskrædder Søren Nørlunds og Anne Pedersdatter Basballes barn af Frydenlund i Homå - Johan Peder
Nørlunds hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Hans Olufsen Dams hustru Mette Rasmusdatter af Revn - 62 år
enke Anne Rasmusdatter Jacobs af Homå - 84 år
Jens Rasmussens hustru af Lund (introduceret)
indsidder Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatters barn af Vejlby - Nicoline
fol 6b
enkemand Hans Nielsen Bjerre og pige Kirsten Christensdatter Mortens af Homå (copuleret)
Ingvor Jensens dødfødte datter af Tolstrup (begravet)
indsidder Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Mariane
Niels Sørensen Knuds hustru (introduceret)
forpagter på Ingvorstrup Niels Nielsen Løvskals hjemmedøbte datter Maren - 4 timer
Christen Nielsen Bruses hustru af Vejlby (introduceret)
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Mette Cathrine
fol 7a
gårdmand Christen Bjerres og Maren Jensdatters hjemmedøbte datter Mariane af Homå - 5 dage
Ingvor Jensens hustru af Tolstrup (introduceret)
gårdmand Christen Christensen Winthers og Marie Jensdatters barn af Homå - Anne
indsidder Christen Nielsen Bruses datter Nicoline af Vejlby - 8 uger
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres hustru Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (introduceret)
Anne Christiansdatter Bjerres uægte barn af Homå - Hans (gift husmand Niels Skaaning af Hammelev)
fol 7b
husmand Niels Christensen Molbos og Maren Rasmusdatters hjemmedøbte datter Sidsel Marie af Vejlby - 2 dage
gårdmand Christen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Christen Christensen Winthers hustru af Homå (introduceret)
Niels Christensen Molbos hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå - Rasmus
forpagter Niels Løvskals hustru af Ingvorstrup (introduceret)
Jens Christensen Krops hustru af Homå (introduceret)
fol 8a
husmand Oluf Pedersen Basballes og Inger Rasmusdatters barn af Vejlby - Peder
ungkarl Jacob Sørensen af Fladstrup og pige Bodil Andersdatter af Vejlby (trolovet)
indsidder Mogens Christensens og Marie Pedersdatters barn af Lund - Christen
Mogens Christensens hustru (introduceret)
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Anne Marie
fol 8b
Mads Jensens hustru (introduceret)
Jens Graabechs hjemmedøbte søn Michel af Homå - 14 dage
gårdmand Laurs Andersens og Kirsten Jacobsdatters barn af Vejlby - Maren
Oluf Pedersen Basballes hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Niels Sørensen Morten af Homå og pige Maren Hansdatter Molbo af Vejlby (trolovet)
Jens Graabechs hustru af Homå (introduceret)
enke Birthe Hansdatter Olufs af Revn - 98 år
fol 9a
gårdmand Søren Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Mariane
ungkarl Jacob Sørensen og pige Bodil Andersdatter (copuleret)
gårdmand Laurs Andersens hustru Kirsten Jacobsdatter af Vejlby (introduceret)
husmand Rasmus Erichsen Skaanings og Anne Jensdatters barn af Revn - Jens
husmand Christen Rasmussen Skrædders og Anne Marie Rasmusdatters barn af Vejlby - Else Kirstine
fol 9b
husmand Hans Jørgensen Pøels? hjemmedøbte datter Mariane af Vejlby - 6 dage
indsidder Rasmus Pedersen Bjerre af Homå - 65 år
husmand Rasmus Erichsen Skonnnings søn Jens af Revn - 27 dage
Søren Jensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Erichsen Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Vejlby (introduceret)
fol 10a
Christen Skrædders hustru af Vejlby (introduceret)
gårdmand Niels Jacobsens og Anne Laursdatters barn af Vejlby - Marie Cathrine
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn af Revn - Anders
enkemand Søren Jacobsen Ruse af Østerballe og pige Anne Marie Rasmusdatter Snedker af Vejlby (trolovet)

1798
fol 10b
Niels Jacobsens hustru Anne Laursdatter af Vejlby (introduceret)
Mads Andersens hustru af Revn (introduceret)
hyrden Christian Andersen Bjerres og Anne Cathrine Jensdatters barn af Homå - Kirstine Marie
Søren Jacobsen Ruse af Østerballe og Anne Marie Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
Rasmus Nielsen Konges hustru Maren Jørgensdatter af Lund - 57 år
enkemand Peder Andreasen af Hammelev og pige Stine Jensdatter Busk af Vejlby (trolovet)
ungkarl Terkild Jensen og pige Mariane Nielsdatter af Homå (trolovet)
fol 11a
gårdmand Anders Pedersen Nørgaards søn Peder af Revn - 9 år
indsidder Niels Christensen Hjulmands og Anne Christensdatters barn af Vejlby - Otte
enkemand Peder Andreasen af Hammelev og pige Stine Jensdatter Busk af Vejlby præstegård (copuleret)
Niels Christensen Hjulmands søn Otte af Vejlby - 15 dage
gårdmand Oluf Rasmussen Friis og Bodil Pedersdatters barn af Revn - Mette
fol 11b
husmand Jens Christensen Krops søn Rasmus af Homå - ½ år
ungkarl Terkild Jensen og pige Mariane Nielsdatter af Homå (copuleret)
Christian Andersen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
enkemand Niels Sørensen Morten af Homå og pige Maren Hansdatter Molbo af Vejlby (copuleret)
Oluf Friises hustru af Revn (introduceret)
Niels Christensen Hjulmands hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Mette Marie
Rasmus Nielsens hustru af Lillemølle (introduceret)
fol 12a
gl Anne Nielsdatter af Homå - 63 år
Anne Jacobsdatter Kejsers uægte barn af Revn - Cathrine Marie (Christen Jensen Møller af Allelev)
Christen Pedersen Bjerres hustru Maren Jensdatter af Homå - 36 år
husmand Hans Nielsen Bjerres og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Karen
fol 12b
gårdmand Hans Olufsen Dams og Gertrud Sørensdatters barn af Revn - Søren
husmand Rasmus Pedersen Blochs og Anne Laursdatters barn af Homå - Christen
enkemand Søren Rasmussen Greve af Åstrup og Anne Christiansdatter Bjerre af Homå (trolovet)
husmand Hans Nielsen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Maren Jensdatter Skyttes af Homå - 64 år
fol 13a
husmand Niels Christensen Daniel i Vejlby - 58 år
Hans Olufsen Dams hustru af Revn (introduceret)
gårdmand Hans Pedersens og Kirstine Hansdatters barn af Homå - Sidsel
gårdmand Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgården - Peder
husmand Rasmus Pedersen Blochs hustru Anne Laursdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Hans Pedersens hustru Kirstine Hansdatter af Homå (introduceret)
fol 13b
gårdmand Niels Hansen Molbos hustru af Dalsgården (introduceret)
enkemand Søren Rasmussen Greve af Åstrup og Anne Christiansdatter Bjerre af Homå (copuleret)
gårdmand Niels Andersen Ulstrups og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Homå - Anne
Niels Ulstrups hustru af Homå (introduceret)
indsidder Jens Pedersen Juels og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Maren
Jens Pedersen Juels hustru (introduceret)
fol 14a
gårdmand Peder Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Anne Cathrine
husmand Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Ingvor
gårdmand Peder Jensens datter Anne Cathrine af Homå - 11 dage
indsidder Jacob Sørensens og Bodil Andersdatters barn af Vejlby - Peder
fol 14b
gårdmand Peder Jensens hustru af Homå (introduceret)
husmand Hans Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
pige Karen Jensdatter af Homå - 29 år
indsidder Jacob Sørensens hustru af Vejlby (introduceret)
sr Otte Christopher Mønsteds og Margrethe Grothum Sechers barn af Ingvorstrup - Johanne Bolette
madam Mønsted (introduceret)
husmand Søren Rasmussen Skrædders og Anne Pedersdatters barn af Lund - Anne
fol 15a
gårdmand Hans Rasmussen Skomagers og Maren Rasmusdatters barn af Homå - Anne
gårdmand Jacob Joensens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Homå - Laurs
husmand Søren Rasmussen Skrædders hustru af Lund (introduceret)
fol 15b
gårdmand Hans Rasmussen Skomagers hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Jacob Joensens hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Bjerres hustru Mette Nielsdatter af Tolstrup - 49 år

1799
fol 15b
husmand Niels Christensen Molbos hustru Maren Rasmusdatter af Vejlby - 40 år
gl pige Bodil Sørensdatter Konge af Lund - 80 år
fol 16a
indsidder Peiter Sørensens og Anne Laursdatters barn af Homå - Søren
husmand Niels Sørensen Knuds af Vejlby - 60 år
indsidder Niels Christensen Hjulmands og Anne Christensdatters barn af Vejlby - Birthe Marie
fol 16b
gårdmand Ingvor Jensens og Anne Sørensdatters barn af Tolstrup - Jens
gårdmand Rasmus Nielsen Konges og Maren Michelsdatters barn af Lund - Kirsten Marie
Peiter Sørensens hustru af Homå (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Tolstrup (introduceret)
Niels Christensen Hjulmands hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Nielsen Konges hustru (introduceret)
fol 17a
indsidder Hans Rasmussen Molbos hustru Maren Nielsdatter af Dalsgårde - 78 år
konfirmation
husmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Homå - Anne Marie
fol 17b
husmand Hans Jørgensen Pøel? og Anne Nielsdatters barn af Vejlby - Laurs
husmand Christen Rasmussens hustru af Homå (introduceret)
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Niels
husmand Hans Jørgensen Pøels hustru af Vejlby (introduceret)
skoleholderens hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Sidsel
Anders Pedersens hustru (introduceret)
fol 18a
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå - Christen
indsidder Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Anne Cathrine
Søren Sørensen Knuds hustru (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers hustru Anne Nielsdatter af Revn - 50 år
ungkarl Niels Andersen Brøgger af Vejlby - 60 år
gårdmand Søren Rasmussen Skrivers og Karen Pedersdatters barn af Lund - Mette (døde strax)
fol 18b
ungkarl og gårdmand Jens Jensen Fisker af Revn og pige Kirsten Jørgensdatter Katholm af Homå (copuleret)
husmand Jørgen Christensens og Edel Rasmusdatters barn af Homå - Rasmus
enkemand Christen Nielsen Winther af Homå - 78 år
gårdmand Søren Rasmussen Skrivers hustru Karen Pedersdatter af Lund - 39 år
Jørgen Christensens hustru af Homå (introduceret)
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Anne Pedersdatter Basballes barn af Frydenlund - Engel Marie
fol 19a
gårdmand Niels Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Anne Cathrine
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds hustru af Frydenlund (introduceret)
Rasmus Pedersen Broges søn Rasmus Rasmussen af Tolstrup - 23 år
gårdmand Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Jensens dødfødte søn af Homå (begravet)
fol 19b
husmand Peder Andersen Koustrups og Bodil Pedersdatters barn af Homå - Else Marie
enke Anne Christensdatter af Homå - 78 år
husmand Niels Sørensen Bødkers og Gertrud Jensdatters barn af Homå - Bodil Kirstine
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatter Basballes barn af Revn - Niels
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
fol 20a
husmand Peder Andersen Koustrups hustru af Homå (introduceret)
husmand Niels Sørensen Bødkers datter Bodil Kirstine af Homå - 18 dage
gårdmand Oluf Rasmussen Friises hjemmedøbte søn Peder af Revn - 2 dage
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Rasmus
Rasmus Nielsens hustru (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers hustru af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Jensens hustru af Homå (introduceret)
fol 20b
husmand Peder Andersen Koustrups datter Else Marie af Homå - 9 uger
indsidder Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatters barn af Vejlby - Nicoline
gårdmand Oluf Rasmussen Friises hustru af Revn (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c