s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1800-09


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1800
fol 20b
indsidder Christen Jensen Rygaards og Maren Terkildsdatters barn af Revn - Marie Kirstine
indsidder Christen Nielsen Bruses hustru Bodil Mortensdatter (introduceret)
fol 21a
husmand Anders Pedersen af Vejlby og pige Mette Kirstine Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
gårdmand Anders Pedersens moder enke Sidsel Hansdatter af Revn - 79 år
gårdmand Niels Jensens datter Anne Cathrine af Homå - 31 uger
gårdmand Hans Pedersens datter Sidsel af Homå - 2 år
ungkarl Anders Pedersen og pige Mette Kirstine Nielsdatter af Vejlby (copuleret - i Ålsø kirke)
indsidder Jacob Christensen Smeds og Karen Christensdatters barn af Homå - Christen
fol 21b
enke Anne Rasmusdatter Pøels? af Vejlby - 84 år
gårdmand Christen Christensen Winthers datter Gertrud af Homå - 6 år
gårdmand Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgården - Maren
enke Karen Jensdatters Joens af Revn - 67 år
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hjemmedøbte datter Marie Cathrine af Homå - 11 dage
indsidder Jacob Christensen Smeds hustru Karen Christensdatter (introduceret)
indsidder og fattigfoged Søren Rasmussen Kastrups hustru Maren Laursdatter af Vejlby - 74 år
fol 22a
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
ungkarl Christen Hansen Dolmer af Grenå og pige Anne Dorthe Laursdatter Foldby af Vejlby (trolovet)
indsidder Anders Pedersen Juels og Mette Erichsdatters barn af Lund - Anne
gårdmand Niels Jacobsens og Anne Laursdatters barn af Vejlby - Maren
Niels Jacobsens hustru (introduceret)
ungkarl Søren Jørgensen Pøel af Tolstrup og pige Dorthe Jensdatter af Dalsgården (trolovet)
fol 22b
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters tvillinger af Revn - Anne og Maren
Mads Andersens hustru af Revn (introduceret)
indsidder Anders Pedersen Juels hustru Mette Erichsdatter af Lund (introduceret)
indsidder og almisselem Jens Jensen Hovgaard af Homå - 88 år
sr Otte Christopher Mønsteds og Margrethe Grothum Sechers barn af Ingvorstrup - Jens Christian
fol 23a
ungkarl Christen Hansen Dolmer af Grenå og pige Anne Dorthe Laursdatter Foldby (copuleret)
madam Mønsted (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Anne
Jens Nielsen Tækkers hustru af Revn (introduceret)
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå - Anne
Maren Andersdatter Bødkers uægte barn af Vejlby - Mette Marie (ungkarl Jens Rasmussen Hovgaard af Tolstrup)
fol 23b
sl indsidder Rasmus Pedersen Bjerres enke Karen Jensdatter af Homå - 87 år
husmand Hans Nielsen Bjerres og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Bodil
gårdmand Niels Andersen Ulstrups og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Homå Hedegård - Marie Cathrine
Niels Andersen Ulstrups hustru af Hedegård (introduceret)
gårdmand Jens Christensen Greves hustru af Homå (introduceret)
fol 24a
enkemand og indsidder Anders Andersen Iversen af Høbjerg og enke Anne Marie Jensdatter af Homå (trolovet)
gårdmand Niels Christensen Bjerres og Mette Andersdatters barn af Tolstrup - Mette
husmand Hans Nielsen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
ungkarl Rasmus Christensen Lund af Høbjerg og pige Maren Jensdatter af Homå (trolovet)
Niels Christensen Bjerres hustru (introduceret)
fol 24b
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Mette Sophie
husmand Kjeld Rasmussens og Anne Mortensdatters barn af Homå - Morten
gårdmand Poul Jensen Hjort af Vejlby - 67 år
husmand Jacob Pedersen Pales hustru Anne Kirstine Madsdatter (introduceret)
husmand Kjeld Rasmussens hustru Anne Mortensdatter af Homå (introduceret)
fol 25a
indsidder Anders Andersen Iversen af Høbjerg og enke Anne Marie Jensdatter af Homå (copuleret - i Ålsø kirke)
ungkarl Rasmus Christensen Lund af Høbjerg og Maren Jensdatter af Homå (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen Hovgaard af Tolstrup og pige Maren Andersdatter (trolovet)
ungkarl Søren Jørgensen Pøel af Tolstrup og pige Dorthe Jensdatter af Vejlby (copuleret)
ungkarl og gårdmand Christen Laursen af Tirstrup og pige Karen Jensdatter af Lillemølle (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen Hovgaard af Tolstrup og pige Maren Andersdatter Bødker af Vejlby (copuleret)
gårdmand Jens Jensen Fiskers hjemmedøbte barn Jens af Revn - 2 dage
fol 25b
indsidder Christen Mortensens hustru Karen Hansdatter Greve af Homå - 63 år
ungkarl Rasmus Sørensen af Vejlby og pige Anne Kirstine Jensdatter af Revn (trolovet)
husmand Jacob Pedersen Pales datter Mette Sophie af Homå - 15 uger
ungkarl Christen Laursen af Tirstrup og pige Karen Jensdatter af Lillemølle (copuleret)
gårdmand Niels Rasmussen af Vejlby - 72 år
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Kirsten Jørgensdatter af Revn (introduceret)
fol 26a
gårdmand Laurs Ingvorsens hustru Maren Sørensdatter af Tolstrup - 64 år

1801
fol 26a
ungkarl Rasmus Sørensen af Vejlby og pige Anne Kirstine Jensdatter af Revn (copuleret)
gårdmand Hans Pedersen af Homå - 48 år
gårdmand Niels Hansen Molbos søn Peder af Dalsgården - 2 år
Johanne Andersdatter Munks uægte barn af Vejlby - Maren (Jens Nielsen Murmand)
fol 26b
gårdmand Peder Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Anne
enkemand og gårdmand Laurs Ingvorsen af Tolstrup og pige Anne Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
mesterskrædder Søren Nørlunds stedsøn Niels Nielsen af Frydenlund - 15 år
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Karen Rasmusdatter af Homå - 45 år
gårdmand Peder Jensens hustru af Homå (introduceret)
fol 27a
gårdmand Mads Jensen Skyttes datter Anne Margrethe af Revn - 5 år
Jens Jensen Ladefoged på Hessel og sl Hans Pedersens enke Mette Hansdatter af Homå (trolovet)
enkemand og gårdmand Laurs Ingvorsen og pige Anne Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsen Konges og Maren Michelsdatters barn af Lund - Michel
indsidder Peiter Sørensens hustru af Homå (introduceret)
fol 27b
indsidder Peiter Sørensens og Anne Laursdatters barn af Homå - Laurs
indsidder Rasmus Sørensens og Anne Cathrine Jensdatters dødfødte barn af Revn (begravet)
enkemand og gårdmand Jens Jensen Graabech af Homå og pige Anne Marie Sørensdatter af Homå (trolovet)
gårdmand Rasmus Nielsen Konges hustru Maren Michelsdatter af Lund (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters hjemmedøbte barn Rasmus af Homå Hedehuse - 5 dage
sl gårdmand Anders Hansen Munks enke Maren Hansdatter af Vejlby - 71 år
fol 28a
konfirmation
indsidder Christen Hansen Dolmers og Anne Dorthe Laursdatters barn af Vejlby - Hans
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Anne Marie
fol 28b
indsidder Rasmus Sørensens hustru af Revn (introduceret)
husmand og mesterskrædder Rasmus Rasmussen Skusters og Maren Jørgensdatters barn af Homå Hedehuse - Anders
Rasmus Rasmussen Skusters hustru (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops hustru af Homå Hedehuse (introduceret)
indsidder Christen Hansen Dolmers hustru af Vejlby (introduceret)
Peder Rasmussen Bjerres hustru (introduceret)
indsidder Rasmus Christensen Lunds og Maren Jensdatters barn af Homå - Christen
fol 29a
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters hjemmedøbte barn Jens - 16 dage
husmand og enkemand Niels Christensen Molbo og pige Maren Jensdatter Høgh begge af Vejlby (trolovet)
gårdmand Oluf Rasmussen Friises datter Mette af Revn - 3 år
gårdmand Jens Michelsens og Dorthe Christensdatters barn af Revn - Kirsten
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
husmand Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Søren
fol 29b
ungkarl Jens Nielsen og pige Johanne Andersdatter begge af Vejlby (trolovet)
indsidder Rasmus Christensen Lunds hustru af Homå (introduceret)
indsidder Jens Pedersen Juels og Karen Rasmusdatters dødfødte søn af Homå (begravet)
husmand Niels Sørensen Knudses hustru Bodil Andersdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Jens Michelsens hustru Dorthe Christensdatter af Revn (introduceret)
fol 30a
gårdmand og enkemand Jens Jensen og enke Mette Hansdatter af Homå (copuleret)
enkemand og husmand Niels Christensen Molbo og pige Maren Jensdatter begge af Vejlby (copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsen Konges datter Kirsten Marie Rasmusdatter af Lund - 2½ år
indsidder Jens Pedersen Juels hustru af Homå (introduceret)
ungkarl Jens Nielsen Murmand og Johanne Andersdatter Munk begge af Vejlby (copuleret)
gårdmand Peder Jensens datter Anne Pedersdatter af Homå - ½ år
husmand Mads Andersens tvillingedatter Maren af Revn - 1 år
husmand Søren Jensen Hjulmands hustru Karen Sørensdatter af Lund - 65 år
fol 30b
sr Otte Christopher Mønsteds og Margrethe Grothum Sechers barn af Ingvorstrup - Anne Marie Mørch
madam Mønsted (introduceret)
gårdmand Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Peder
Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
fol 31a
husmand Terkild Jensen Ladefogeds og Mariane Nielsdatters barn af Homå - Anne
ungkarl Rasmus Michelsen Friis af Glatved og pige Marie Kirstine Andersdatter Koustrup af Homå Hedegårde (trolovet)
husmand Jacob Sørensens og Bodil Andersdatters barn af Vejlby - Søren
fol 31b
husmand Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Maren
gårdmand Anders Pedersens datter Sidsel af Revn - 2½ år
gårdmand Anders Pedersens datter Anne af Revn - 15 år
gårdmand Anders Pedersens tredie datter Christiane af Revn - 6½ år (brystsvaghed og skarlagensfeber)
husmand Terkild Jensen Ladefogeds hustru af Homå (introduceret)
ungkarl og gårdmand Niels Andersen Bech af Obdrup og pige Mette Marie Jensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 32a
gårdmand og enkemand Jens Jensen Graabech og pige Anne Marie Sørensdatter begge af Homå (copuleret)
gårdmand Niels Andersen Ulstrups og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Homå hede - Anne Johanne
Niels Andersen Ulstrups hustru (introduceret)
husmand Jacob Sørensens hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Hans Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
husmand Rasmus Christensen Blochs hustru Anne Laursdatter af Homå - 42 år
fol 32b
husmand Anders Pedersens og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Vejlby - Else
ungkarl Rasmus Michelsen Friis af Glatved og pige Marie Kirstine Andersdatter Koustrup af Homå (copuleret)
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Mads
indsidder Christen Nielsen Bruses datter Nicoline af Vejlby - 2 år
fol 33a
husmand Anders Pedersens hustru Mette Kirstine Nielsdatter af Vejlby (introduceret)
Jacob Pedersen Pales hustru af Homå (introduceret)
gårdmand og ungkarl Niels Andersen Bech af Obdrup og pige Mette Marie Jensdatter (copuleret - i Lyngby kirke)

1802
fol 33a
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters datter af Homå - 3 dage
husmand Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Maren
fol 33b
gårdmand Jens Christensen Greves hustru Mette Pedersdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Hans Rasmussen Skomagers og Maren Rasmusdatters barn af Homå hede - Rasmus
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Anne Marie Sørensdatters hjemmedøbte datter Karen af Homå - 9 dage
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Anne Margrethe
fol 34a
husmand Søren Sørensen Knuds hustru Anne Margrethe Pedersdatter af Lund (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå Hedehuse - Rasmus
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Anne Mathilde
Rasmus Nielsens hustru af Lillemølle (introduceret)
gårdmand Hans Rasmussen Skomagers hustru af Homå Hedegårde (introduceret)
fol 34b
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Anders
gårdmand Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgårde - Peder
husmand Christen Rasmussens dødfødte søn af Homå Hedehuse (begravet)
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Anne Marie Sørensdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Mads Jensen Skyttes hustru Maren Pedersdatter af Revn (introduceret)
gårdmand Laurs Ingvorsens hjemmedøbte datter Marie Cathrine af Tolstrup - 17 dage
fol 35a
almisselem og indsidder Jens Andersen Skaaning af Vejlby - 73 år
husmand Niels Christensen Molbos dødfødte datter af Vejlby (begravet)
gårdmand Laurs Ingvorsens hustru Anne Rasmusdatter af Tolstrup (introduceret)
Jens Christensen Krops hustru af Homå Hedehuse (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers hustru af Revn (introduceret)
Niels Hansen Molbos hustru af Vejlby Dalsgårde (introduceret)
husmand Søren Sørensen Knudses hustru Anne Christensdatter af Homå - 67 år
husmand Jørgen Christensen Mortens og Edel Rasmusdatters barn af Homå - Karen
fol 35b
husmand Niels Christensen Molbos hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Christen Rasmussens hustru af Homå Hedehuse (introduceret)
husmand Jørgen Mortens hustru af Homå (introduceret)
indsidder Jørgen Hansen Pues af Vejlby - 66 år
husmand Niels Sørensen Bødkers og Gertrud Cathrine Jensdatters barn af Homå - Søren
husmand Niels Sørensen Knuds søn Søren af Homå - 1 år
fol 36a
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Kirsten Jørgensdatters barn af Revn - Marie Cathrine
husmand Niels Sørensen Bødkers hustru Gertrud Cathrine Jensdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn af Homå - Jens
gårdmand Niels Sørensen Buchs hustru Dorthe Marie Christensdatter af Vejlby - 67 år
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres datter Anne Marie af Homå - 1 år
fol 36b
husmand Søren Christensen Degns dødfødte datter af Vejlby (begravet)
husmand Niels Sørensen Bødkers søn Søren af Homå - 34 dage
husmand Niels Pedersen Smeds søn Peder af Revn født i Holme, Dråby sogn - 2 år
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Kirsten Jørgensdatter af Revn (introduceret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru Anne Marie Jensdatter af Homå (introduceret)
husmand Søren Christensen Degns hustru Anne Kirstine Laursdatter af Vejlby (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres datter Karen af Homå - 4 år
husmand Jørgen Christensen Mortens datter Karen af Homå - 11 uger
fol 37a
møller Rasmus Nielsens datter Anne Mathilde af Lillemølle - 21 uger
gårdmand Jacob Jacobsen af Tolstrup - 34 år
gårdmand Jens Nielsen Tækkers søn Anders af Revn - 17 uger
ungkarl Christen Andersen Bødker af Vejlby og pige Anne Michelsdatter af Vejlby (trolovet)
indsidder Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Mette Marie
fol 37b
ungkarl Anders Sørensen Sjørup af Allelev og enke Maren Jensdatter af Tolstrup (trolovet)
ungkarl Christen Andersen Bødker og pige Anne Michelsdatter af Vejlby (copuleret)
Rasmus Sørensen Greves hustru af Revn (introduceret)
ungkarl Søren Pedersen Basballe og pige Marie Cathrine Boelsman begge tjener på Ingvorstrup (trolovet)
ungkarl Anders Sørensen Sjørup af Allelev og enke Maren Jensdatter af Tolstrup (copuleret)
husmand Mads Andersens hustru Anne Sophie Terkildsdatter af Revn (introduceret)
fol 38a
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn af Revn - Maren
husmand Rasmus Pedersen Blochs og Maren Pedersdatters barn af Homå - Anne
Søren Pedersen Basballe og Marie Cathrine Boelsman af Ingvorstrup (copuleret)
gårdmand Peder Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Homå - Anne Johanne
fol 38b
indsidder Jens Terkildsens hustru Karen Michelsdatter af Homå - 76 år
husmand Jens Christensen Blochs hustru Maren Pedersdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Jensens datter Anne Johanne af Homå - 6 uger
ungkarl Jacob Poulsen Hjort - 25 år
husmand Jens Pedersen Juels og Karen Rasmusdatters dødfødte datter af Homå (begravet)
fol 39a
indsidder Jens Rasmussen Broges og Maren Andersdatters barn af Tolstrup - Stine
Jens Rasmussen Broges hustru af Tolstrup (introduceret)
indsidder Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters barn af Vejlby - Michel
husmand Terkild Jensens og Mariane Nielsdatters barn af Homå - Niels
fol 39b
indsidder Christen Andersen Bødkers hustru Anne Michelsdatter af Vejlby (introduceret)
gårdmand Rasmus Nielsen Konges og Maren Michelsdatters barn af Lund - Kirsten Marie

1803
fol 39b
gårdmand Søren Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Peder
Søren Jensens hustru Maren Sørensdatter af Homå (introduceret)
husmand Jens Pedersen Juels hustru af Homå (introduceret)
Terkild Jensen Ladefogeds hustru af Homå (introduceret)
fol 40a
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Anne Marie Sørensdatters barn af Homå - Søren
gårdmand Rasmus Nielsen Konges hustru Maren Michelsdatter af Lund (introduceret)
indsidder og almisselem Søren Rasmussen Kastrup af Vejlby - 82 år
indsidder og almisselem Rasmus Michelsen af Homå Hedehuse - 84 år
gårdmand Jens Jensen Graabechs søn Søren af Homå - 15 dage
fol 40b
gårdmand Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgårde - Bodil
indsidder Niels Rasmussen Skrædders søn Niels af Overbrue? Ørum sogn, født i Ramten - 1 år
husmand Christen Hansen Dolmers og Anne Dorthe Laursdatters barn af Lund - Laurs
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru af Homå (introduceret)
fol 41a
sr Otte Christopher Mønsteds og Margrethe Grothum Sechers barn af Ingvorstrup - Niels Secher
madam Mønsted (introduceret)
gårdmand Niels Hansen Molbos hustru af Dalsgårde (introduceret)
husmand Christen Hansen Dolmers hustru af Lund (introduceret)
husmand Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Søren
fol 41b
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters hjemmedøbte søn Christen af Homå - 10 dage
indsidder Anders Andersen Skovs og Maren Rasmusdatters søn Niels som døde i Homå (født i Hornslet, Øster Lisbjerg herred) - 11 mdr
konfirmation
husmand Niels Sørensen Knudses hustru Bodil Andersdatter af Homå (introduceret)
fol 42a
gårdmand Jens Christensen Greves hustru af Homå (introduceret)
ungkarl Hans Hansen Dolmer af Lund og pige Mette Jensdatter af Homå (trolovet)
husmand Jens Rasmussens og Karen Rasmusdatters barn af Lund - Rasmus
husmand Søren Christensen Degns og Anne Kirstine Laursdatters barn af Revn huse - Marie Cathrine
Søren Degns hustru af Revn huse (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Niels
fol 42b
skoleholder Peder Rasmussen Bjerres og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Anne Marie
indsidder Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatters barn af Vejlby - Niels
husmand Jens Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter af Lund (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
ungkarl Anders Jensen af Tolstrup og pige Maren Pedersdatter af Frydenlund (trolovet)
fol 43a
husmand Peder Andersen Koustrups og Bodil Pedersdatters barn af Homå Hedehuse - Søren
husmand Peder Andersen Koustrups hustru af Homå Hedehuse (introduceret)
husmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters dødfødte datter af Homå Hedehuse (begravet)
fol 43b
husmand Peder Andersen Smed af Vejlby - 56 år
skoleholder Peder Rasmussens hustru Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Rasmus Nielsen Buchs og Anne Marie Pedersdatter Schiødts barn af Vejlby - Niels
gårdmand Rasmus Nielsen Buchs hustru (introduceret)
indsidder Christen Nielsen Bruses hustru Bodil Mortensdatter af Vejlby (introduceret)
ungkarl Anders Jensen af Tolstrup og pige Marie Pedersdatter af Frydenlund (copuleret)
husmand Christen Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Homå Hedehuse (introduceret)
fol 44a
gårdmand Peder Pedersen Basballes og Anne Marie Hansdatters barn af Revn - Peder
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå Hedehuse - Maren
husmand Peder Andersen Koustrups søn Søren af Homå Hedehuse - 16 uger
gårdmand Peder Pedersen Basballes hustru af Revn (introduceret)
husmand Anders Pedersen Nørgaard af Revn - 67 år
fol 44b
enke Maren Christensdatter Mortens af Homå - 74 år
husmand Jens Christensen Krops hustru Birthe Rasmusdatter af Homå Hedehuse (introduceret)
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Niels
husmand Oluf Pedersen Basballes og Inger Rasmusdatters barn af Vejlby - Hans
Rasmus Nielsens hustru af Lillemølle (introduceret)
Oluf Pedersen Basballes hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres søn Niels af Homå - 15 uger
fol 45a
Jens Nielsen Smeds hustru Karen Nielsdatter af Homå - 63 år
ungkarl Hans Rasmussen Kirkemand af Allelev og pige Karen Rasmusdatter Mortens af Homå (trolovet)
indsidder Niels Christensen Krops hustru Karen Hansdatter af Homå - 56 år
ungkarl Peder Erichsen Greve af Vejlby og pige Sara Andersdatter Bødkers ibd (trolovet)
ungkarl Christen Nielsen Smed og pige Anne Cathrine Andersdatter begge af Homå (trolovet)
enkemand Jens Nielsen Smed af Homå og pige Anne Rasmusdatter Broge af Tolstrup (trolovet)
fol 45b
gårdmand og ungkarl Peder Jochumsen af Ålsrode og pige Maren Madsdatter af Vejlby (trolovet)
husmand Christen Pedersen Basses og Maren Nielsdatters barn af Lund - Niels
Christen Pedersen Basses hustru (introduceret)
husmand Niels Christensen Molbos og Maren Jensdatters barn af Vejlby - Else Marie
husmand Niels Christensen Molbos hustru (introduceret)
fol 46a
enke og almisselem Bodil Michelsdatter Lunds af Tolstrup - 74 år
ungkarl Hans Hansen Dolmer af Lund og pige Mette Jensdatter af Homå (copuleret)
husmand Kjeld Rasmussens og Anne Mortensdatters barn af Homå - Hans
Kjeld Rasmussens hustru (introduceret)
enkemand Christen Jensen Rygaard af Høbjerg og enke Mette Jacobsdatter Nørgaard af Revn (trolovet)
ungkarl Hans Rasmussen Kirkemand af Allelev og pige Karen Rasmusdatter Mortens af Homå (copuleret)
ungkarl Peder Erichsen Greve og pige Sara Andersdatter Bødkers begge af Vejlby (copuleret)
fol 46b
gårdmand Jens Michelsens og Dorthe Christensdatters barn af Revn - Marie Cathrine
husmand Jens Christensen Krops datter Maren af Homå Hedehuse - 16 uger
enkemand og indsidder Hans Rasmussen Molbo af Dalsgård - 72 år
ungkarl Christen Nielsen Smed og pige Anne Cathrine Andersdatter begge af Homå (copuleret)
ungkarl Peder Jochumsen af Ålsrode og pige Maren Madsdatter af Vejlby (copuleret - i Ålsø kirke)
enkemand Jens Nielsen Smed af Homå og pige Anne Rasmusdatter Broge af Tolstrup (copuleret)
fol 47a
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Jens
enkemand Niels Christensen Krop af Homå og enke Kirsten Sørensdatter Skaaning af Vejlby (trolovet)
enkemand Christen Jensen Rygaard af Høbjerg og enke Mette Jacobsdatter Nørgaards af Revn (copuleret)
fol 47b
gårdmand Laurs Ingvorsens og Anne Rasmusdatters barn af Tolstrup - Ingvor
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Rasmus
boelsmand Jens Nielsen Murmands og Johanne Andersdatters barn af Vejlby - Mariane
gårdmand Jens Michelsens hustru Dorthe Christensens hustru af Vejlby (introduceret)
fol 48a
gårdmand Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Hans
gårdmand Mads Jensen Skyttes hustru af Revn (introduceret)
gårdmand Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
gårdmand Laurs Ingvorsens hustru af Tolstrup (introduceret)

1804
fol 48a
gårdmand Rasmus Sørensen Greves hustru af Revn (introduceret)
Jens Nielsen Murmands hustru af Vejlby (introduceret)
fol 48b
husmand Claus Jensens og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Revn - Dorthe Marie
husmand Claus Jensens hustru (introduceret)
gårdmand Anders Pedersens søn Hans af Revn - 10 uger
indsidder Niels Christensen Krop og Kirsten Sørensdatter Skaaning af Vejlby (copuleret)
indsidder Jens Jensen Krops og Karen Jensdatters barn af Revn - Marie Cathrine
indsidder Jens Jensen Krops hustru (introduceret)
fol 49a
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Anne Marie Sørensdatters barn af Homå - Søren
husmand Oluf Pedersen Basballes søn Hans af Vejlby - 29 uger
husmand Peder Erichsen Greves og Sara Andersdatters barn af Vejlby - Anne
Peder Erichsen Greves hustru (introduceret)
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Mette Sophie
fol 49b
sr Otte Christopher Mønsteds og Margrethe Grothum Sechers barn af Ingvorstrup - Margrethe Grothum Secher
Otte Christophre Mønsteds hustru Margrethe Grothum Secher af Ingvorstrup - 32 år
Rasmus Nielsens yngste søn Niels af Lillemølle - 35 uger
birkedommer Torbjørnsens pige Karen Jensdatters uægte barn af Grenå - Jensine Kirstine Marie (Levin Salomon af den jødiske nation)
fol 50a
husmand Jacob Pedersen Pales datter Mette Sophie af Homå - 17 dage
husmand Jørgen Christensen Mortens og Edel Rasmusdatters barn af Homå - Karen
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Anne Marie Sørensdatter af Homå (introduceret)
konfirmation
husmand Jacob Pedersen Pales hustru Anne Kirstine Madsdatter af Homå (introduceret)
fol 50b
husmand Jørgen Christensen Mortens hustru af Homå (introduceret)
husmand Anders Jensens og Marie Pedersdatters barn af Vejlby - Jens
gårdmand Jens Jensen Graabechs søn Søren af Homå - 10 uger
husmand Anders Jensens hustru Marie Pedersdatter af Vejlby (introduceret)
skoleholder Søren Rasmussen Bjerre af Homå - 40 år
enkemand Jacob Nielsen af Ålsrode og pige Maren Erichsdatter af Vejlby (trolovet)
fol 51a
husmand Kjeld Rasmussens datter Kirsten af Homå - 5 år
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Anders
ungkarl Christen Nielsen af Homå og pige Mariane Jensdatter af Homå (trolovet)
enkemand Jacob Nielsen af Ålsrode og pige Maren Erichsdatter af Vejlby (copuleret)
fol 51b
husmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters tvillinger af Homå Hedehuse - Rasmus og Maren
husmand Jens Nielsen Smeds og Anne Rasmusdatters barn af Homå - Karen
gårdmand Niels Christensen Bjerres og Mette Andersdatters barn af Tolstrup - Anders
gårdmand Jens Nielsen Tækkers hustru Mette Andersdatter (introduceret)
fol 52a
ungkarl Christen Nielsen Hjort og pige Mariane Jensdatter begge af Homå (copuleret)
indsidder Jens Sørensen Kejsers og Karen Andersdatters barn af Vejlby - Anders
gårdmand Niels Bjerres hustru af Tolstrup (introduceret)
indsidder Jens Rasmussen Hovgaards og Maren Andersdatters barn af Tolstrup - Rasmus
husmand Christen Rasmussens hustru af Homå Hedehuse (introduceret)
Jens Nielsen Smeds hustru af Homå (introduceret)
indsidder Jens Rasmussen Hovgaards hustru af Tolstrup (introduceret)
fol 52b
indsidder Jens Sørensen Kejsers hustru af Vejlby (introduceret)
husmand Hans Rasmussen Kirkemands og Karen Rasmusdatters dødfødte datter af Homå (begravet)
Niels Jensen Snedkersvend af Søften og pige Anne Kirstine Rasmusdatter af Ingvorstrup (trolovet)
fol 53a
husmand Christen Nielsen Smeds og Anne Cathrine Andersdatters barn af Homå - Jens Nicolaj
husmand Christen Nielsen Smeds hustru (introduceret)
ungkarl Søren Rasmussen Skaaning af Revn og pige Christiane Pedersdatter af Revn (trolovet)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn af Homå - Peder
Christen Bjerres hustru (introduceret)
fol 53b
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters hjemmedøbte søn Christen af Homå - 9 dage
husmand Hans Rasmussen Kirkemands hustru Karen Rasmusdatter af Homå (introduceret)
Niels Jensen Snedkersvend af Søften og pige Anne Kirstine Rasmusdatter af Ingvorstrup (copuleret)
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Kirsten Jørgensdatters dødfødte datter af Revn (begravet)
fol 54a
husmand Christen Rasmussens søn Rasmus af Homå hede - 11 uger
husmand Hans Nielsen Bjerres og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Niels
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Kirsten Jørgensdatter Katholm af Revn - 36 år
husmand Christen Rasmussens tvillingedatter Maren af Homå hede - 12 uger
gårdmand Jens Christensen Greves hustru Mette Pedersdatter af Homå (introduceret)
Jens Severin Mogensen tidl lærer i Albøge indsat som skolelærer i Homå
husmand Hans Nielsen Bjerres hustru af Homå (introduceret)
indsidder Anders Nielsen Bødker af Vejlby - 68 år
fol 54b
gårdmand Rasmus Nielsen Konges og Maren Michelsdatters barn af Lund - Bodil
Rasmus Konges hustru (introduceret)
enkemand Anders Pedersen af Albøge og pige Sophie Jensdatter af Homå (trolovet)
ungkarl Søren Rasmussen af Vejlby og pige Maren Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
fol 55a
indsidder Christen Nielsen Hjorts og Mariane Jensdatters barn af Homå - Karen
indsidder Christen Nielsen Hjorts hustru Mariane Jensdatter (introduceret)
ungkarl Søren Rasmussen Skaaning og pige Christiane Pedersdatter begge af Revn (copuleret)
husmand Peder Andersen Koustrups og Bodil Pedersdatters barn af Homå hede - Else Marie
fol 55b
husmand Peder Koustrups hustru af Homå hede (introduceret)
gårdmand Søren Jørgensen Katholms og Mariane Madsdatters barn af Homå - Mads
Søren Jørgensen Katholms hustru (introduceret)
enkemand Anders Pedersen Molbo af Albøge og pige Sophie Jensdatter af Homå (copuleret)
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Jens
fol 56a
gårdmand Niels Gregersens hustru Ingeborg Jensdatter (introduceret)
ungkarl Søren Rasmussen Snedker af Vejlby og pige Maren Rasmusdatter Broge af Tolstrup (copuleret)
Inger Jensdatters uægte barn hos svogeren Niels Gregersen - Sidsel (Jens Stephansen tjener gårdmand Christen Smed i Sangstrup)
husmand Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Rasmus
husmand Søren Knuds hustru af Lund (introduceret)

1805
fol 56b
almisselem Niels Rasmussen Winther i Homå - 67 år
ungkarl Hans Nielsen af Obdrup og enke Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (trolovet)
gårdmand Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Dalsgården - Anne Marie
Niels Hansen Molbos hustru Kirsten Nielsdatter (introduceret)
fol 57a
Karen Michelsdatters uægte barn af Lund - Kirstine (Christen Pedersen fra Holsten)
husmand Jacob Sørensen Pinds? og Bodil Andersdatters tvillinger af Vejlby - Anne Dorthe og Edel Kirstine
fol 57b
Karen Michelsdatters uægte datter Kirstine af Lund - 12 dage
ungkarl Hans Nielsen af Obdrup og enke Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (copuleret)
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn af Revn - Kirsten
indsidder Anders Pedersen Juels og Mette Erichsdatters barn af Homå hede - Anne Marie
husmand Terkild Jensen Ladefogeds og Mariane Jensdatters barn af Homå - Maren
fol 58a
almisselem Jacob Jensen af Revn - 73 år
husmand Jacob Sørensens hustru Bodil Andersdatter af Vejlby (introduceret)
Anne Marie Michelsdatters uægte hjemmedøbte barn født i Revn - Michel (Niels Jensen)
fol 58b
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Anne Mathilde
Rasmus Nielsens hustru af Lillemølle (introduceret)
Anne Marie Michelsdatters uægte barn Michel i Revn døbt (i kirke)
husmand Mads Andersens hustru Anne Sophie Terkildsdatter af Revn (introduceret)
husmand Terkild Jensen Ladefogeds hustru Maren Jensdatter af Homå (introduceret)
indsidder Anders Juels hustru Mette Erichsdatter af Homå (introduceret)
fol 59a
konfirmation
indsidder Peiter Sørensens og Anne Laursdatters barn af Homå - Jacob
indsidder Peiter Sørensens hustru (introduceret)
indsidder Jens Andersen Skrivers enke Maren Ingvorsdatter af Tolstrup - 60 år
indsidder Christen Pedersen Konges enke Bodil Sørensdatter af Vejlby - 81 år
fol 59b
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters dødfødte søn af Homå (begravet)
gårdmand Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Hans
Anders Pedersens hustru (introduceret)
fol 60a
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Anne Marie Sørensdatters barn af Homå - Søren
boelsmand Christen Hansen Dolmers og Anne Dorthe Laursdatters barn af Lund - Anne Marie
Christen Hansen Dolmers hustru (introduceret)
husmand Jacob Pedersen Pales hustru Anne Kirstine Madsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Rasmus Nielsen Buchs og Anne Marie Pedersdatter Schiødts barn af Vejlby - Dorthe Marie
fol 60b
gårdmand Rasmus Nielsen Buchs hustru (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Anne Marie Sørensdatter af Homå hede (introduceret)
husmand Søren Rasmussen Skaanings og Christiane Pedersdatters dødfødte søn af Revn (begravet)
fol 61a
indsidder Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatter Hovgaards barn af Vejlby - Rasmus
indsidder Søren Rasmussen Snedkers hustru (introduceret)
gårdmand Anders Nielsen af Vejlby - 54 år
husmand Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Bodil
husmand Søren Rasmussen Skaanings hustru Christiane Pedersdatter af Revn (introduceret)
fol 61b
husmand Niels Sørensen Knuds hustru Bodil Andersdatter (introduceret)
enkemand og guldsmed Rasmus Jensen Fugl af Grenå og Anne Cathrine Pedersdatter Hammelev af Vejlby præstegård (trolovet)
husmand Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters barn af Dalshuse - Edel Cathrine
Christen Andersen Bødkers hustru (introduceret)
husmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Homå hede - Maren
fol 62a
guldsmed Rasmus Jensen Fugl af Grenå og Anne Cathrine Hammelev af Vejlby præstegård (copuleret)
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters hjemmedøbte søn Jens af Revn - 14 dage
gårdmand Niels Erichstrups og Kirstine Laursen Bøghs datter Else Cathrine Dorothea - 34 uger
husmand Niels Sørensen Bødkers og Gertrud Cathrine Jensdatters barn af Homå - Søren
husmand Christen Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Homå hede (introduceret)
husmand Niels Sørensen Bødkers hustru Gertrud Cathrine Jensdatter (introduceret)
fol 62b
husmand Niels Sørensen Bødkers søn Søren - 31 dage
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Bodil Cathrine Sørensdatter af Revn (introduceret)
fol 63a
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters barn af Revn - Hans
Mads Skyttes hustru (introduceret)
husmand Hans Nielsens og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Peder
boelsmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå - Karen
fol 63b
boelsmand Jens Christensen Greves hustru (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops og Birthe Rasmusdatters barn af Homå hede - Jørgen

1806
fol 63b
husmand Hans Nielsens hustru Marie Cathrine Nielsdatter af Homå (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops hustru Birthe Rasmusdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Maren
fol 64a
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds hustru Anne Pedersdatter Basballe af Frydenlund - 48 år
gårdmand Niels Olufsen Trolds og Anne Marie Hesses barn af Homå - Kirstine Marie
Niels Olufsen Trolds hustru Anne Marie Hess (introduceret)
husmand Rasmus Clausen (Nielsen)s og Nille Nicolajsdatters barn af Homå hede - Nicolaj
husmand og smed Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Homå - Mette Kirstine
fol 64b
husmand Jens Nielsen Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Homå (introduceret)
husmand Rasmus Clausen (Nielsen)s hustru Nille Nielsdatter af Homå hede (introduceret)
gårdmand Mads Jensen Skyttes og Maren Pedersdatters datter Anne Marie af Revn - 8 år
indsidder Christen Nielsen Bruses og Bodil Mortensdatters barn af Vejlby - Maren
gårdmand Rasmus Sørensen Greves hustru Anne Kirstine Jensdatter af Revn (introduceret)
husmand Jens Christensen Krops søn Jørgen af Homå hede - 17 uger
fol 65a
konfirmation
husmand Jens Rasmussens og Karen Rasmusdatters barn af Lund - Anne Marie
husmand Jens Rasmussens hustru (introduceret)
fol 65b
indsidder Søren Jørgensen Pøels og Dorthe Jensdatters barn af Vejlby - Søren
indsidder Søren Jørgensen Pøels hustru (introduceret)
husindsidder Christen Nielsen Bruses hustru Bodil Mortensdatter af Vejlby (introduceret)
indsidder husmand Anders Jensens og Marie Pedersdatters barn af Vejlby - Peder
Anders Jensens hustru Marie Pedersdatter af Vejlby (introduceret)
gårdmand Rasmus Sørensen Greves datter Maren af Revn - 11 uger
gårdmand Søren Jensens søn Søren af Homå - 14 år
fol 66a
husmand Jørgen Christensen Mortens hustru Edel Rasmusdatter af Homå - 35 år
ungkarl Niels Andersen af Ebeltoft og pige Karen Jensdatter af Homå (trolovet)
indsidder Peder Terkildsen Hjorts og Bodil Sørensdatters barn af Homå - Friderica Lovise
Peder Terkildsen Hjorts hustru (introduceret)
fol 66b
Jens Poulsens datter Karen Jensdatters dødfødte uægte søn af Homå (begravet - Peder Hansen af Sangbølle? - længere udredning)
fol 67a
boelsmand Niels Pedersen Møllers og Anne Marie Nielsdatters tvillinger af Homå hede - Rasmus og Jens
boelsmand Niels Pedersen Møllers hustru Anne Marie Nielsdatter af Homå hede - 35 år
ungkarl Niels Andersen K? af Ebeltoft og pige Karen Jensdatter som tjente i Homå (copuleret)
fol 67b
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Anne Sophie
boelsmand Niels Pedersen Møllers yngste tvilling Jens af Homå hede - 6 uger
boelsmand Niels Pedersen Møllers ældste tvilling Rasmus af Homå hede - 8 uger
husmand Jacob Pedersen Pales hustru Anne Kirstine Madsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Jens Michelsens og Dorthe Christensdatters barn af Revn - Michel
fol 68a
husmand Jørgen Jensen Pøels hustru Bodil Rasmusdatter af Homå - 56 år
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters barn af Revn - Kirsten
indsidder Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatters barn af Vejlby - Mette Kirstine
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Bodil Cathrine Sørensdatter af Revn (introduceret)
indsidder Søren Rasmussen Snedkers hustru Maren Rasmusdatter af Vejlby (introduceret)
fol 68b
enke indsidder Bodil Sørensdatter Molbos af Lund - 64 år
gårdmand Laurs Ingvorsens og Anne Rasmusdatters barn af Tolstrup - Rasmus
Laurs Ingvorsens hustru (introduceret)
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Søren
Niels Gregersens hustru (introduceret)
fol 69a
gårdmand Jens Michelsens hustru Dorthe Christensdatter af Revn (introduceret)
husmand Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters datter Edel Cathrine af Vejlby Dalsgårde - 1 år
fol 69b
gårdmand og sognefoged Søren Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Søren
gårdmand Niels Madsens enke Maren Sørensdatter af Vejlby - 77 år
Peder Mørch Sechers og Aurelie Clementine Sechers barn af Ingvorstrup - Mathias Poulsen Secher

1807
fol 69b
gårdmand Søren Andersen Koch af Vejlby Dalsgårde som druknede - 60 år
fol 70a
indsidder Anders Pedersen (Frandsen)s og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Vejlby - Niels
Anders Pedersens hustru (introduceret)
gårdmand Jacob Christensen Slots og Dorthe Marie Jensdatters barn af Homå - Severine
Jacob Christensen Slots hustru (introduceret)
fol 70b
enkemand indsidder Jørgen Jensen Pøel af Homå og enke Kirsten Sørensdatter af Homå (trolovet)
husmand Peder Andersen Koustrup af Homå hede - 44 år
husmand Søren Christensen Degns og Anne Kirstine Laursdatters barn af Revn huse - Kirstine
Søren Christensen Degns hustru (introduceret)
fol 71a
almisselem Kirsten Madsdatter Pales af Vejlby - 78 år
gårdmand Jens Jensen Ladefoged af Homå - 54 år
mad Aurelie Clementine Secher af Ingvorstrup (introduceret)
indsidder Anders Pedersen /: Frandsen:/ af Vejlby - 59 år
almisselem og indsidder Rasmus Rasmussen Winthers hustru Mette Andersdatter af Homå i sit 4. ægteskab - 87 år
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn Kirsten af Revn - 2 år
konfirmation
fol 71b
gårdmand Laurs Ingvorsen af Tolstrup - 60 år
gårdmand Jens Rasmussen Hovgaards og Maren Andersdatters barn af Tolstrup - Edel
fol 72a
Jens Rasmussen Hovgaards hustru af Tolstrup (introduceret)
husmand og smed Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters datter Mette Kirstine af Homå - 1 år
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn af Homå - Søren
Christen Pedersen Bjerres hustru (introduceret)
enkemand Jørgen Jensen Pøel og enke Kirsten Pedersdatter begge af Homå (copuleret)
pige Gertrud Marie Jacobsdatter af Tolstrup - 18 år
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Karen
Rasmus Sørensen Greves hustru (introduceret)
fol 72b
Søren Madsen Nørlund af Frydenlund og pige Karen Michelsdatter af Lund (trolovet)
ungkarl Niels Rasmussen af Lund og enke Mette Hansdatter af Homå (trolovet)
husmand Niels Sørensen Knuds datter Bodil af Homå - 2 år
sl Peder Andersen Koustrups søn Peder af Homå hede - 7 år
fol 73a
ungkarl Rasmus Sørensen Hovgaard fra Rodstenseje og enke Anne Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
sl husmand Peder Andersen Koustrups og Bodil Pedersdatters barn af Homå hede - Pernille
Peder Andersen Koustrups enke (introduceret)
almisselem Anne Laursdatter Pøels af Vejlby - 63 år
enkemand og mesterskrædder Søren Madsen Nørlund af Frydenlund og pige Karen Michelsdatter af Lund (copuleret)
fol 73b
gårdmand og sognefoged Peder Erichsen Greves og Sara Andersdatters barn af Vejlby - Anders
præstens svigerinde præsteenke Mette Marie Hansum født Møller af Vejlby præstegård - 67 år
ungkarl Niels Rasmussen Konge af Lund og enke Mette Kirstine Hansdatter af Homå (copuleret)
husmand Hans Nielsens og Marie Cathrine Nielsdatters søn Peder af Homå - 1½ år
gårdmand og sognefoged Peder Erichsens hustru Sara Andersdatter (introduceret)
Rasmus Nielsens søn Rasmus af Lillemølle - 8 år
indsidder Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatters datter Mette Kirstine af Vejlby - 1 år
fol 74a
boelsmand Niels Pedersen Møllers og Anne Jensdatters barn af Homå hede - Anne Marie (døde strax)
ungkarl Rasmus Sørensen Hovgaard og enke Anne Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
gårdmand Christen Hansen Dolmers og Anne Dorthe Laursdatters barn af Lund - Rasmus
Christen Hansen Dolmers hustru (introduceret)
almisselem og enke Bodil Pedersdatter af Homå - 79 år
husmand Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Anne
fol 74b
husmand Søren Sørensen Knuds hustru Anne Margrethe Pedersdatter af Lund (introduceret)
husmand Søren Sørensen Knuds søn Søren af Lund - 12 år
gårdmand Søren Jørgensen Katholms og Mariane Madsdatters barn af Homå - Jørgen
boelsmand Niels Pedersen Møllers hustru Anne Jensdatter af Homå huse (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Anne Marie Sørensdatter af Homå (introduceret)
fol 75a
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Anne Marie Sørensdatters barn af Homå - Karen

1808
fol 75a
gårdmand Søren Jørgensen Katholms hustru Mariane Madsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Christen Hansen Dolmers og Anne Dorthe Laursdatters datter Anne Marie - 2 år
gårdmand Rasmus Jensens og Inger Christiane Kirstine Elisabeth Thomasdatters barn af Homå - Mette Cathrine (overstreget både Kirstine Marie og Marie Cathrine)
fol 75b
Anders Bødkers enke, indsidder og almisselem Edel Christensdatter Bødkers af Vejlby Dalshuse - 66 år
boelsmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå - Christiane
boelsmand Jens Christensen Greves hustru (introduceret)
indsidder og almisselem Rasmus Erichsen Skaaning af Revn - 67 år
husmand Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters barn af Vejlby Dalshuse - Niels Christian
gårdmand Rasmus Jensens hustru Inger Christiane Kirstine Elisabeth Thomasdatter af Homå (introduceret)
fol 76a
husmand Jacob Sørensen Pinds og Bodil Andersdatters barn af Vejlby Dalshuse - Anders
husmand Jacob Sørensens hustru Bodil Andersdatter af Vejlby Dalshuse (introduceret)
Christen Andersen Bødkers hustru af Vejlby Dalshuse (introduceret)
fol 76b
husmand Søren Rasmussen Skaanings og Christiane Pedersdatters barn af Revn - Birthe
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Rasmus
skolelærer Jens Severin Mogensen Schjerp af Homå - 28 år
fol 77a
indsidder Søren Jørgensen Pøels søn Søren af Vejlby - 2 år
gårdmand Anders Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Revn - Christiane
Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters barn af Revn - Jacob
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters dødfødte søn af Frydenlund (begravet)
fol 77b
husmand Jens Jensen Krop af Vejlby Dalshuse som druknede - 46 år
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Niels
Niels Gregersens hustru (introduceret)
fol 78a
konfirmation
78b
gårdmand Jens Nielsen Tækkes hustru Mette Andersdatter af Revn (introduceret)
husmand Søren Rasmussen Skaanings hustru Christiane Pedersdatter af Revn huse (introduceret)
husmand Niels Sørensen Knuds og Bodil Andersdatters barn af Homå - Anders
Søren Nørlunds hustru af Frydenlund (introduceret)
husmand Terkild Jensen Ladefogeds og Mariane Nielsdatters barn af Homå - Bodil Kirstine
husmand Terkild Jensens hustru (introduceret)
fol 79a
husmand Hans Nielsens og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Jens
husmand Hans Nielsens hustru (introduceret)
husmand Jeppe Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Homå hede - Søren
Jeppe Christensens hustru (introduceret)
Niels Sørensen Knuds hustru af Homå (introduceret)
pige Anne Andersdatter Vester af Revn - 16 år
gårdmand Niels Gregersens søn Niels af Homå hede - 14 uger
pige Karen Jensdatter Pouls af Homå - 35 år
fol 79b
husmand Hans Nielsens søn Jens af Homå - 9 uger
indsidder Peder Jørgensen Pøels og Maren Sørensdatters barn af Homå - Anne Dorthe
Peder Jørgensen Pøels hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens og Marie Cathrine Kahrs barn af Lillemølle - Rasmine Nicoline
Rasmus Nielsens hustru af Lillemølle (introduceret)
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatters barn af Vejlby - Karen
fol 80a
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers hustru (introduceret)
Rasmus Rasmussen Hjort af Grenå og Edel Benedicte Qvitzau sl Severin Schjerps enke af Homå (trolovet)
enkemand og hattemager Niels Andreasen af Grenå og pige Edel Cathrine Christiansdatter Schultz af Vejlby præstegård (trolovet)
fol 80b
gårdmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters dødfødte søn af Lund (begravet)
fol 81a
boelsmand Christen Christensen Winthers hustru Marie Jensdatter af Homå - 49 år
husmand Søren Rasmussen Skaanings datter Birthe af Revn huse - 24 uger
ungkarl Jørgen Rasmussen af Homå og pige Maren Rasmusdatter Konge af Lund (trolovet)
ungkarl Oluf Pedersen af Tolstrup og enke Karen Jensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 81b
Rasmus Rasmussen Hjort af Aalstrup? indsat som skolelærer i Homå
gårdmand Christen Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Lund (introduceret)
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjort og enke Edel Benedicte Schjerp født Qvitzau af Homå (copuleret)
ungkarl Jørgen Rasmussen Morten af Homå og pige Maren Rasmusdatter Konge af Lund (copuleret)
enkemand, borger og hattemager Niels Andreasen af Grenå og pige Edel Cathrine Christiansdatter Schulz (copuleret - i Grenå kirke)
enkemand Christen Christensen Winther af Homå og enke Else Rasmusdatter af Vejlby Dalsgårde (trolovet)
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters barn af Revn - Jens
fol 82a
Anne Cathrine Christensdatters uægte hjemmedøbte barn i Vejlby - Weiserine (Johan Friderich Weise feldberedersvend i Århus)
ungkarl Oluf Pedersen af Tolstrup og enke Karen Jensdatter af Vejlby (copuleret)
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru Bodil Cathrine Sørensdatter af Revn (introduceret)
gårdmand Rasmus Sørensen Hovgaards og Anne Rasmusdatters barn af Tolstrup - Mette Kirstine
gårdmand Rasmus Sørensen Hovgaards hustru (introduceret)
fol 82b
husmand Christen Christensen Winther af Homå og enke Else Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)

1809
fol 82b
ungkarl Laurs Rasmussen af Studstrup og sl Søren Andersen Koustrups enke Bodil Pedersdatter af Homå (trolovet)
husmand Niels Christensen Molbos og Maren Jensdatters barn af Vejlby - Sidsel Marie
Niels Christensen Molbos hustru (introduceret)
fol 83a
Anne Cathrine Christensdatters uægte barn Weiserine af Vejlby (i kirke)
husmand og smed Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Homå - Anne
Jens Nielsen Smeds hustru (introduceret)
gårdmand Søren Nielsen Murmands og Edel Nielsdatters barn af Vejlby - Niels
fol 83b
gårdmand Søren Nielsen Murmands hustru (introduceret)
husmand Jacob Pedersen Pales og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Peder
boelsmand Rasmus Michelsen Friises og Marie Kirstine Andersdatters barn af Homå - Margrethe
boelsmand Jens Christensen Greves datter Karen af Homå hede - 3 år
husmand Niels Christensen Molbo af Vejlby - 66 år
fol 84a
husmand Hans Nielsen Bjerres og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Karen
gårdmand Anders Pedersen Juels hjemmedøbte tvilling Marie Cathrine af Homå hede - 4 dage
husmand Rasmus Nielsens og Nille Nicolajsdatters barn af Homå hede - Niels
husmand Rasmus Nielsens hustru af Homå hede (introduceret)
husmand Jacob Pedersen Pales hustru Anne Kirstine Madsdatter (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres hustru Kirsten Christensdatter Morten af Homå (introduceret)
fol 84b
gårdmand og ungkarl Niels Jensen Brøgger af Søby og pige Inger Kirstine Pedersdatter af Vejlby præstegård (trolovet)
boelsmand Rasmus Michelsens hustru Marie Kirstine Andersdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Anders Pedersen Juels og Mette Erichsdatters tvillingebarn af Homå hede - Jens
Anders Pedersen Juels hustru (introduceret)
indsidder Peder Andersens hustru Karen Ingvorsdatter af Tolstrup (introduceret)
fol 85a
indsidder Peder Andersens og Karen Ingvorsdatters barn af Tolstrup - Anders
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens og Maren Rasmusdatters hjemmedøbte barn Maren af Lund - 14 dage
ungkarl Laurs Rasmussen af Trustrup og enke Bodil Pedersdatter af Homå hede (copuleret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn af Homå - Marie Cathrine
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru (introduceret)
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens hustru Maren Rasmusdatter af Lund (introduceret)
fol 85b
boelsmand Jacob Pedersen Pale af Homå - 39 år
konfirmation
Helene Seline Qvitzau - 22 år
Helene Seline Qvitzaus uægte barn - Hans Nicolaj (Johan Claus Hammer på Lykkesholm)
fol 86a
husmand Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Bodil Kirstine
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Niels
Niels Gregersens hustru (introduceret)
husmand Hans Sørensen Konges datter Bodil Kirstine af Homå - 11 dage
almisselem Bodil Sørensdatter Blochs af Vejlby - 80 år
gårdmand Niels Jensen Brøgger af Søby og pige Inger Kirstine Pedersdatter af Vejlby (copuleret)
husmand Søren Christensen Degns og Anne Kirstine Laursdatters barn af Revn huse - Dorthe
fol 86b
ungkarl Jørgen Pedersen af Vejlby og enke Anne Kirstine Madsdatter af Homå (trolovet)
husmand Søren Christensen Degns hustru Anne Kirstine Laursdatter af Revn huse (introduceret)
husmand Hans Nielsen Bjerres datter Karen af Homå - 15 uger
husmand Hans Sørensen Konges hustru Maren Jørgensdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Jacob Christensen Slots og Dorthe Marie Jensdatters barn af Homå - Dorthe Marie
gårdmand Jacob Christensen Slots hustru (introduceret)
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters dødfødte datter af Frydenlund (født)
fol 87a
ungkarl Søren Rasmussen Ebeltoft af Homå og enke Anne Jensdatter Skaanings af Revn (trolovet)
selvejergårdmand Jens Poulsens datter Bodil Jensdatters uægte hjemmedøbte barn i Homå Jens Christian født (underofficer Peder Andreasen Horsens)
ungkarl Jørgen Pedersen af Vejlby og enke Anne Kirstine Madsdatter af Vejlby (copuleret)
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters dødfødte datter af Frydenlund (begravet)
fol 87b
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds hustru Karen Michelsdatters af Frydenlund (introduceret)
Bodil Jensdatter /:Pouls:/ uægte barn Jens Christian af Homå - (i kirke)
selvejergårdmand Jens Poulsens datter Karen Jensdatters uægte hjemmedøbte barn af Homå - Jørgen (underofficer Anders Bertelsen Schreirup)
husmand Hans Rasmussen Kirkemand af Homå - 46 år
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjorts og Edel Benedicte Qvitzaus barn af Homå - Jens Severin
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjorts hustru (introduceret)
88a
Karen Jensdatter Pouls uægte barn Jørgen af Homå (i kirke)
indsidder Peder Juels hustru af Ålsø almisselem Anne Jensdatter død hos søn Anders Pedersen Juels i Homå hede - 70 år
ungkarl Hans Madsen af Obdrup og pige Anne Sophie Andersdatter af Lund (trolovet)
husmand Hans Nielsen Bjerre af Homå - 76 år
Karen Jensdatter /:Pouls:/ uægte søn Jørgen af Homå - 6 uger
aftægtsmand og enkemand Jens Terkildsen af Homå - 82 år
fol 88b
ungkarl Søren Rasmussen Ebeltoft af Homå og enke Anne Jensdatter Skaanings af Revn (copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Homå og Karen Jensdatter af Homå (trolovet)
gårdmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters søn Rasmus af Lund - 14 dage
husmand Hans Nielsens og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Peder
Hans Nielsens hustru (introduceret)
indsidder og almisselem Niels Sørensen Mortens hustru Maren Hansdatter af Vejlby - 59 år
fol 89a
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Anne Marie
gårdmand Rasmus Sørensen Greves hustru (introduceret)
gårdmand Christen Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Lund (introduceret)
fol 89b
gårdmand Hans Madsen af Obdrup og pige Anne Sophie Andersdatter af Lund (copuleret)
ungkarl Oluf Jensen af Tolstrup og enke Karen Rasmusdatter af Homå (trolovet)
ungkarl Søren Jensen Stabrand og Karen Jensdatter begge af Homå (copuleret)
husmand Søren Rasmussen Skaanings og Christiane Pedersdatters barn af Revn huse - Birthe Cathrine
husmand Søren Rasmussen Skaanings hustru (introduceret)
fol 90a
ungkarl Mathias Jensen og pige Birthe Jensdatter begge af Ingvorstrup (trolovet)
ungkarl Søren Christensen Brahe af Fladstrup og pige Bodil Jensdatter af Homå (trolovet)
tidl gårdmand Rasmus Sørensen Snedker af Vejlby - 74 år


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c