s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1810-13


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1810
fol 90b
ungkarl Oluf Jensen af Tolstrup og enke Karen Rasmusdatter Morten af Homå (copuleret)
gårdmand Niels Jensens hustru Maren Sørensdatter af Homå - 54 år
indsidder Jacob Pedersen Kejser af Revn - 76 år
boelsmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå hede - Christen
ungkarl Niels Jensen Pale af Ålsrode og sl Hans Bjerres enke Kirsten Christensdatter af Homå (trolovet)
fol 91a
boelsmand Jens Christensen Greves hustru Mette Pedersdatter (introduceret)
husmand Jørgen Christensen Mortens og Edel Svenningsdatters barn af Homå - Svenning
husmand Jørgen Christensen Mortens hustru Edel Svenningsdatter (introduceret)
ungkarl Niels Michelsen Molbo af Lund og pige Mette Jensdatter af Homå (trolovet)
ungkarl Mathias Jensen og pige Birthe Jensdatter begge af Ingvorstrup (copuleret)
fol 91b
gårdmand Søren Nielsen Murmands søn Niels af Vejlby - 1 år
gårdmand Christen Pedersen Bjerres datter Else af Homå - 21 år
ungkarl og gårdmand Niels Michelsen og pige Mette Jensdatter af Homå (copuleret)
gårdmand Mads Jensen Skytte af Revn - 60 år
husmand Rasmus Pedersen Bloch af Homå - 60 år
gårdmand Søren Jørgensen Katholms og Mariane Madsdatters barn af Homå - Caroline
gårdmand Søren Jørgensen Katholms hustru (introduceret)
husmand Mathias Jensens og Birthe Jensdatters dødfødte datter på Ingvorstrup (begravet)
fol 92a
ungkarl Søren Sørensen Kejser af Fladstrup og Kirsten Andersdatter Vester? af Revn (trolovet)
sl Mads Jensen Skyttes datter Nille af Revn - 10 år
ungkarl og husmand Peder Jacobsen Kejser af Revn og pige Mariane Jensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 92b
gårdmand Peder Jensen af Homå - 54 år
ungkarl Niels Jensen Pale af Ålsrode og pige Kirsten Christensdatter af Homå (copuleret)
konfirmation
sl husmand Rasmus Sørensen Blochs hustru Maren Pedersdatter af Homå - 48 år
fol 93a
ungkarl Søren Sørensen af Karleby og pige Kirsten Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
ungkarl Niels Kjeldsen af Tolstrup og Peder Jensens enke Karen Rasmusdatter af Homå (trolovet)
boelsmand Laurs Rasmussens og Bodil Pedersdatters barn af Homå hede - Karen
Laurs Rasmussens hustru (introduceret)
fol 93b
gårdmand Rasmus Sørensen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters barn Mette Kirstine af Tolstrup - 1½ år
Bodil Jensdatters uægte søn Jens Christian af Homå - 10 mdr
almisselem Rasmus Rasmussen Winther af Homå - 86 år
gårdmand Peder Jacobsen Kejser af Lyngby og pige Mariane Jensdatter Kejser af Vejlby præstegård (copuleret)
husmand Terkild Jensen Ladefogeds og Mariane Nielsdatters barn - Terkild
husmand Terkild Jensen Ladefogeds hustru (introduceret)
indsidder Søren Rasmussen Ebeltofts steddatter Maren Rasmusdatter Skaaning af Homå - 10 år
ungkarl Niels Kjeldsen af Tolstrup og enke Karen Rasmusdatter af Homå (copuleret)
fol 94a
husmand Mathias Jensens hustru Birthe Jensdatter af Vejlby (introduceret)
Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters barn af Frydenlund - Anne Bolette
Nørlunds hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jensen Stabrands og Karen Jensdatters datter af Homå - 12 timer
enkemand og husmand Christen Jacobsen af Glatved og enke Maren Jensdatter Høgh af Homå (trolovet)
gårdmand Søren Jensen Stabrands navnløse datter - jordemoderberetning
fol 94b
gårdmand Jens Poulsens hustru Anne Kirstine Lorentzdatter af Homå - 68 år
gårdmand Søren Jensen Stabrands hustru Karen Jensdatter af Homå (introduceret)
ungkarl Niels Pedersen Juel af Homå - 27 år
tidl gårdmand Jørgen Jørgensen Katholm af Homå - 84 år
husmand Niels Christensen Krops steddatter Birthe Marie Jensdatters Skaanings uægte barn af Homå født (soldat Rasmus Jensen Bierby?)
husmand Søren Christensen Degns og Anne Kirstine Laursdatters datter Dorthe af Revn huse - 1½ år
fol 95a
Birthe Marie Jensdatters Skaanings uægte barn af Homå - Jens
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjorts og Edel Benedicte Qvitzaus barn af Homå - Helene Marie
skolelærer Rasmus Hjorts hustru (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Søren
Jens Nielsen Tækkers hustru (introduceret)
gårdmand Rasmus Sørensen Hovgaards og Anne Rasmusdatters barn af Tolstrup - Laurs
fol 95b
Rasmus Sørensen Hovgaards hustru (introduceret)
husmand Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Mette
husmand Søren Sørensen Knuds hustru Anne Margrethe Pedersdatter (introduceret)
ungkarl Søren Sørensen af Karleby og pige Kirsten Nielsdatter Skrædders? af Vejlby Dalsgårds huse (copuleret)
husmand Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters barn af Vejlby Dalsgårds huse - Anne Thomine Kirstine
husmand Christen Andersen Bødkers hustru (introduceret)
fol 96a
gårdmand Anders Sørensen Kochs og Else Rasmusdatters barn af Vejlby Dalsgårde - Søren
gårdmand Anders Sørensen Kochs hustru (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru Anne Marie Sørensdatter af Homå i uforløst barselsseng - 36 år
enkemand Christen Jacobsen af Glatved og enke Maren Jensdatter Høgh af Vejlby (copuleret)
gårdmand Niels Pedersen Møllers og Anne Jensdatters dødfødte søn af Homå hede (begravet)
fol 96b
husmand Jens Mortensen Bødker? af Homå - 64 år
gårdmand Niels Pedersen Møllers hustru af Homå hede (introduceret)
husmand Laurs Sørensen Knuds hustru Maren Christensdatter af Lund - 64 år
Bodil Jensdatter Pouls andet uægte barn af Homå - Anne Kirstine
fol 97a
gårdmand Christen Nielsen Hjorts og Mariane Jensdatter Lunds hjemmedøbte søn Amdi? Christian af Homå (begravet)
ungkarl Søren Sørensen Kejser af Fladstrup og pige Kirsten Andersdatter Vester af Revn (copuleret)
enkemand og tidl selvejer gårdmand Jens Poulsen af Homå - 63 år
Bodil Jensdatter Pouls uægte datter Anne Kirstine - 10 dage
fol 97b
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatter Hovgaards dødfødte datter af Vejlby (begravet)
Christen Mogenses steddatter, tjenestepige Else Marie Jacobsdatter Mogens uægte hjemmedøbte barn af Vejlby - Christiane (ungkarl Rasmus Sørensen Vester i Allelev)
fol 98a
husmand Jens Nielsen Murmands og Johanne Andersdatter Munks barn af Vejlby - Anders
Jens Nielsen Murmands hustru (introduceret)
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Anne
husmand Jeppe Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Homå hede - Anne Marie

1811
fol 98a
gårdmand Niels Gregersens hustru af Homå hede (introduceret)
Jeppe Christensens hustru Birthe Sørensdatter (introduceret)
fol 98b
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters barn af Revn - Maren
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru (introduceret)
gårdmand Christen Nielsen Hjorts hustru Mariane Jensdatter af Homå hede (introduceret)
tjenestepige Else Marie Jacobsdatter Mogens uægte barn Christiane af Vejlby (i kirke)
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers hustru Maren Rasmusdatter af Vejlby (introduceret)
gårdmand Rasmus Jensens og Inger Christiane Elisabeth Thomasdatters barn af Homå - Bodil
gårdmand Rasmus Jensens hustru (introduceret)
fol 99a
indsidder Søren Sørensen Knuds af Homå - 81 år
ungkarl Hans Nielsen og pige Anne Johanne Christensdatter af Vejlby præstegård (trolovet)
gårdmand Søren Nielsen Murmands og Edel Nielsdatters barn af Vejlby - Niels
gårdmand Søren Nielsen Murmands hustru (introduceret)
boelsmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå - Peder
Jens Christensen Greves hustru (introduceret)
husmand Jens Nielsen Smeds datter Maren af Homå - 7 år
fol 99b
Niels Jensen Sodes? og Kirsten Christensdatters barn af Homå - Karen
ungkarl Hans Nielsen Molbo og pige Anne Johanne Christensdatter Nedergaard af Vejlby (copuleret)
indsidder Jens Sørensen Kejsers og Karen Andersdatters barn af Vejlby - Christian
Jens Sørensen Kejsers hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jørgensen Homaas og Kirsten Rasmusdatters barn af Lund - Anne
Søren Jørgensen Homaas hustru af Lund (introduceret)
konfirmation
fol 100a
husmand Hans Nielsens søn Peder af Homå - 1½ år
husmand Niels Jensen Sodes? hustru Kirsten Christensdatter af Homå (introduceret)
sl skolelærer Peder Bjerres søn Niels af Homå - 12 år
gårdmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Lund - Michel
gårdmand Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Anne Laursdatters uægte barn af Homå - Rasmus (Jens Rasmussen Skomager)
fol 100b
husmand Hans Sørensens og Karen Rasmusdatters barn af Revn huse - Søren
Hans Sørensens hustru (introduceret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn af Homå - Christiane
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru (introduceret)
enke Anne Sørensdatter af Homå - 85 år
indsidder Hans Lorentzens hustru Maren Jensdatter af Vejlby - 70 år
husmand Jørgen Pedersens og Anne Kirstine Madsdatters barn af Homå - Jacob
fol 101a
husmand Jørgen Bjerres hustru Anne Kirstine Madsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Rasmus Michelsen Friis og Marie Kirstine Andersdatters barn af Homå - Bodil
gårdmand Rasmus Michelsen Friises hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jensen Stabrands og Karen Jensdatters dødfødte søn af Homå (begravet)
gårdmand Søren Jensen Stabrands hustru (introduceret)
gårdmand Laurs Andersen af Vejlby - 59 år
fol 101b
husmand Anders Pedersen Juels og Mette Erichsdatters barn af Homå hede - Cathrine Marie
gårdmand Anders Pedersen Juels hustru (introduceret)
gårdmand Niels Jensens datter Maren Nielsdatters uægte barn af Homå - Maren (Peder Christensen fra Serslev ved Viborg)
gårdmand Jens Jensen Graabechs og Bodil Sørensdatters barn af Homå - Anne Marie
gårdmand Jens Jensen Graabechs hustru (introduceret)
fol 102a
Maren Nielsdatters uægte datter Maren af Homå - 21 dage
gårdmand Niels Michelsens og Mette Jensdatters hjemmedøbte barn Michel af Homå - 4 dage
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens og Maren Rasmusdatters hjemmedøbte søn Rasmus af Lund - 15 dage
husmand Søren Sørensen Karlebys og Kirsten Nielsdatters barn af Revn - Birthe Kirstine
Søren Sørensen Karlebys hustru (introduceret)
husmand Oluf Pedersens og Karen Jensdatters barn af Vejlby Dalsgårds huse - Jens Peder
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens hustru af Lund - 32 år
gårdmand Niels Michelsens hustru Mette Jensdatter af Homå (introduceret)
fol 102b
Oluf Pedersens hustru Karen Jensdatter af Vejlby Dalsgårds huse (introduceret)
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjorts og Edel Benedicte Qvitzaus barn af Homå - Rasmus
skolelærer Rasmus Rasmussen Hjorts hustru (introduceret)
pige Anne Sørensdatter Willums af Revn - 83 år
indsidder Jens Sørensen Kejsers hustru Karen Andersdatter af Tolstrup - 46 år
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters barn af Revn - Maren
fol 103a
gårdmand Rasmus Sørensen Greves hustru (introduceret)
husmand Christen Hansen Dolmers søn Laurs af Lund - 9 år

1812
fol 103a
gårdmand Jens Jensen Graabechs datter Anne Marie af Homå - 18 uger
aftægtsmand Søren Rasmussen Bach af Vejlby - 86 år
almisselem Peder Lorentzen af Vejlby - 71 år
boelsmand Rasmus Nielsens og Nille Nicolajsdatters barn af Homå hede - Nicolaj (døde strax)
gårdmand Niels Jacobsen Skrædders og Birthe Jensdatters barn af Vejlby - Jens (døde strax)
indsidder og enkemand Peder Jensen Juel af Homå - 73 år
fol 103b
gårdmand Rasmus Michelsen Friis og Marie Kirstine Andersdatters datter Bodil af Homå - 7 mdr
gårdmand Niels Jacobsen Skrædders og Birthe Jensdatters hjemmedøbte tvillingedatter Anne Dorthe af Vejlby - 11 dage
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatters hjemmedøbte datter Mette Kirstine af Vejlby - 8 dage
husmand Hans Lorentzens og Nille Nielsdatters hjemmedøbte tvillingebarn af Vejlby - Maren (døde strax)
husmand Hans Lorentzens hustru Nille Nielsdatter af Vejlby - 36 år
husmand Hans Lorentzens hjemmedøbte datter Maren og dødfødte tvillingedatter (begravet)
fol 104a
ungkarl og gårdmand Jens Poulsen og pige Kirsten Christensdatter af Vejlby (trolovet)
enke Mette Kirstine Nielsdatters uægte barn af Revn - Severin (Severin Laursen)
Jens Nielsen Smed af Homå - 50 år
boelsmand Rasmus Nielsens hustru Nille Nicolajsdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters barn Marie Cathrine af Homå - 3 år
gårdmand Anders Pedersen Juels og Mette Erichsdatters søn Jens af Homå hede - 3 år
enkemand og indsidder Hans Lorentzen og Maren Jensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 104b
enke Mette Kirstine Nielsdatters uægte søn Severin af Revn (i kirke)
gårdmand og ungkarl Jens Poulsen Hjort og pige Kirsten Christensdatter Winther af Vejlby (copuleret)
boelsmand Jeppe Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Homå hede - Mette Marie
gårdmand Jeppe Christensen Bachs? hustru Birthe Sørensdatter Hovgaard (introduceret)
husmand Peder Rasmussen Smeds og Dorthe Marie Rasmusdatters datter Cecilie af Vejlby - 4 år
fol 105a
enkemand Jørgen Rasmussen og Mette Kirstine Jensdatter af Revn (trolovet)
gårdmand Christen Nielsen Hjorts og Mariane Jensdatters barn af Homå - Jens Christian (døde strax)
gårdmand Christen Nielsen Hjorts og Maren Jensdatters datter Karen af Homå - 8 år
konfirmation
fol 105b
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers hustru Maren Rasmusdatter af Vejlby (introduceret)
enke og indsidder Maren Rasmusdatter af Vejlby - 92 år
enkemand Hans Lorentzen og pige Maren Jensdatter af Vejlby (copuleret)
gårdmand Christen Rasmussens og Anne Pedersdatters søn Michel af Lund - 1 år
indsidder Jens Pedersen af Homå hede - 68 år
gårdmand Christen Nielsen Hjorts hustru Mariane Jensdatter af Homå hede (introduceret)
gårdmand Søren Nielsen Murmands og Edel Nielsdatters barn af Vejlby - Rasmus
gårdmand Søren Nielsen Murmands hustru (introduceret)
Jens Nielsen Smeds enke Anne Rasmusdatters datter Anne - 4 år
gårdmand Jacob Jensen af Homå - 59 år
boelsmand Laurs Rasmussen Mortens og Lisbeth Pedersdatters hjemmedøbte datter af Homå hede - Anne (døde strax)
fol 106a
ungkarl Peder Jensen af Glatved og pige Gertrud Jørgensdatter af Homå (trolovet)
enke Mette Kirstine Nielsdatters uægte søn Severin af Vejlby - 10 uger
enke Mette Kirstine Nielsdatter af Revn - 40 år
boelsmand Laurs Rasmussen Mortens hustru Lisbeth Pedersdatter (introduceret)
gårdmand Søren Nielsen Murmands og Edel Nielsdatters søn Niels af Vejlby - 1 år
sognedegn Christen Thomasen af Vejlby - 77 år (sognets degn i 46 år)
enkemand Søren Rasmussen Morten af Lund og pige Mette Kirstine Jensdatter af Homå (copuleret)
ungkarl Peder Jensen ? af Glatved og pige Gertrud Jørgensdatter af Homå (copuleret)
gårdmand Søren Nielsen Murmands og Edel Nielsdatters søn Rasmus af Vejlby - 15 uger
fol 106b
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters hjemmedøbte datter af Revn - Edel (døde strax)
husmand Hans Nielsens og Marie Cathrine Nielsdatters barn af Homå - Maren
husmand Hans Nielsens hustru (introduceret)
gårdmand Niels Jacobsen Skrædders hustru Birthe Jensdatter af Vejlby (introduceret)
gårdmand Peder Erichsen Greves og Sara Andersdatter Bødkers barn af Vejlby - Laurs
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru af Revn (introduceret)
gårdmand Niels Jensens datter Else af Homå - 24 år
indsidder Hans Hansen Dolmers og Mette Jensdatters barn af Homå - Hans
fol 107a
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters barn af Frydenlund - Mette Marie
Søren Madsen Nørlunds hustru (introduceret)
Hans Hansen Dolmers hustru Mette Jensdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Peder Erichsens hustru Sara Andersdatter af Vejlby (introduceret)
gårdmand Jacob Christensen Slots og Dorthe Marie Jensdatters hjemmedøbte søn af Homå - Laurs (døde strax)
gårdmand Jacob Christensen Slots hustru (introduceret)
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Christiane
Niels Gregersens hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jensen Stabrands hustru Karen Jensdatter af Homå (introduceret)
fol 107b
ungkarl og underofficer Rasmus Jensen Mesballe og enke Dorthe Marie Jensdatter af Homå (trolovet)
gårdmand Søren Jensen Stabrands og Karen Jensdatters barn af Homå - Kirstine
aftægtsmand Anders Rasmussen Bach af Vejlby - 72 år
Jacob Sørensen ?s og Bodil Andersdatters søn Peder af Vejlby Dalsgårds huse - 14 år
ungkarl og smed David Pallesen og enke Anne Rasmusdatter af Homå (trolovet)
fol 108a
ungkarl og gårdmand Niels Rasmussen Snedker af Vejlby og enke Karen Jensdatter sst (trolovet)
indsidder Christen Nielsen Mogensens hustru Lisbeth Pedersdatter af Vejlby - 46 år
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters søn Niels af Homå hede - 4 år
gårdmand Frands Nielsens hjemmedøbte søn Jens af Homå - 7 dage
fol 108b
ungkarl og smed David Pallesen og enke Anne Rasmusdatter (copuleret)
gårdmand Søren Jørgensen Katholms og Mariane Madsdatter Skyttes barn af Homå - Jacob
gårdmand Søren Jørgensen Katholms hustru (introduceret)
indsidder Christen Nielsen Mogensen af Vejlby - 60 år
studiosus Niels Martin Steenberg tidl skolelærer i Svenstrup, Søby sogn, indsat som kirkesanger
ungkarl og gårdmand Rasmus Jensen Mesballe og enke Dorthe Marie Jensdatter begge af Homå (copuleret)
gårdmand Frands Nielsens hustru Else Nielsdatter af Homå (introduceret)
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens og Mette Kirstine Jensdatters barn af Homå - Anne Marie

1813
fol 109a
indsidder Anders Sørensen Væver af Revn - 68 år
indsidder Jørgen Rasmussen Mortens hustru Mette Kirstine Jensdatter (introduceret)
indsidder Anders Jensens og Marie Pedersdatters søn Peder af Vejlby - 7 år
pige Lene Nielsdatter af Homå - 61 år
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters barn af Revn - Anne Marie
gårdmand Niels Rasmussen Snedker og enke Karen Jensdatter af Vejlby (copuleret)
gårdmand Anders Sørensen Kochs og Else Rasmusdatters søn Søren af Vejlby Dalsgårde - 22 uger
fol 109b
Christiane, en datter af ungkarl og soldat Rasmus Sørensen Vester i Allelev og Else Marie Jacobsdatter Mogensen af Vejlby - 2 år
opholdsmand ungkarl Rasmus Mortensen hos svogeren indsidder Christen ? i Vejlby - 54 år
husmand Søren Sørensen Knuds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Lund - Christen
husmand Søren Sørensen Knuds hustru Anne Margrethe Pedersdatter af Lund (introduceret)
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters barn af Homå - Christen
boelsmand Rasmus Nielsens og Nille Nicolajsdatters hjemmedøbte barn Marie Kirstine af Homå hede - 2 dage
gårdmand Jens Nielsen Tækkers hustru Mette Andersdatter af Revn (introduceret)
fol 110a
gårdmand Jens Christensen Greves hustru (introduceret)
boelsmand Rasmus Nielsens hustru af Homå hede (introduceret)
konfirmation
indsidder Christen Jørgensen Morten af Homå - 84 år
indsidder Peder Jensen Knie af Homå - 49 år
gårdmand Jens Poulsen Hjorts og Kirsten Christensdatter Winthers barn af Vejlby - Jens Peder
fol 110b
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatter Prinds barn af Homå - Karen Marie
gårdmand Christen Pedersen Bjerres hustru (introduceret)
Jens Poulsen Hjorts hustru af Vejlby (introduceret)
junker Christian Carl Gustav v. Rosenørn af Ingvorstrup og jomf Mariane Sørensen sst (trolovet)
boelsmand Laurs Rasmussen Mortens og Bodil Pedersdatters barn af Homå hede - Rasmus
boelsmand Laurs Rasmussen Mortens hustru (introduceret)
fol 111a
gårdmand Anders Sørensen Kochs og Else Rasmusdatters hjemmedøbte barn Søren af Vejlby Dalsgårde - 11 dage
husmand og smed David Pallesens og Anne Rasmusdatters barn af Homå - Jens
David Pallesens hustru (introduceret)
Christian Carl Gustav v. Rosenørn af Ingvorstrup og Mariane Sørensen sst (copuleret)
gårdmand Anders Sørensen Kochs og Else Rasmusdatters barn af Vejlby - Rasmus
Anders Sørensen Kochs hustru (introduceret)
gårdmand Christen Pedersen Bjerres og Anne Marie Jensdatters datter Karen Marie af Homå - 14 uger
ungkarl Christen Jensen af Homå - 50 år
fol 111b
Christian Carl Gustav v. Rosenørns hustru af Ingvorstrup (introduceret)
husmand Peder Rasmussen Smeds hustru Dorthe Marie Rasmusdatter af Vejlby - 32 år
husmand Niels Jensen Sodes hustru Kirsten Christensdatter Morten af Homå - 38 år
ungkarl Rasmus Pedersen Basballe af Revn og pige Anne Rasmusdatter af Revn huse (trolovet)
gårdmand Niels Michelsens og Mette Jensdatters dødfødte søn af Homå (begravet)
fol 112a
husmand Niels Jensen Sode af Homå og pige Birthe Marie Jensdatter sst (trolovet)
gårdmand Rasmus Jensens og Inger Kirstine Christiane Elisabeth Thomasdatters dødfødte søn (begravet)
ungkarl Rasmus Pedersen Basballe og Anne Rasmusdatter af Revn (copuleret)
indsidder Jens Sørensen Loumands hustru Anne Jensdatter af Homå - 69 år
fol 112b
enkemand Søren Nielsen Vester af Allelev og Else Marie Jensdatter af Vejlby (trolovet)
gårdmand Mathias Jensens og Birthe Jensdatters barn af Vejlby - Charlotte Lovise
gårdmand Mathias Jensens hustru (introduceret)
boelsmand Hans Sørensen Adams og Karen Rasmusdatters søn Søren af Revn huse druknet i Lillemølle å - 2½ år
fol 113a
boelsmand Jeppe Christensen Dachnes? og Birthe Sørensdatters barn af Homå hede - Lene
boelsmand Jeppe Christensen Dachnes? hustru (introduceret)
husmand Mads Andersens og Anne Sophie Terkildsdatters hjemmedøbte datter Bodil Kirstine af Revn - 2 dage
husmand Christen Andersen Bødkers og Anne Michelsdatters barn af Vejlby - Jensine Edel Cathrine
husmand Christen Andersen Bødkers hustru (introduceret)
gårdmand Niels Michelsens hustru Mette Jensdatter af Homå (introduceret)
fol 113b
husmand Jens Nielsen Murmands og Johanne Andersdatters barn af Vejlby - Kirsten
husmand Jens Nielsen Murmands hustru (introduceret)
gårdmand Rasmus Jensens hustru Inger Kirstine Christiane Elisabeth Thomasdatter af Homå (introduceret)
gårdmand Jens Christensen Greves og Mette Pedersdatters datter Christiane af Homå - 6 år
gårdmand Søren Rasmussen Snedkers og Maren Rasmusdatters barn af Vejlby - Niels
Søren Rasmussen Snedkers hustru (introduceret)
husmand og enkemand Niels Jensen ? af Homå og Birthe Marie Jensdatter af Homå (copuleret)
fol 114a
husmand Mads Andersens hustru Anne Sophie Terkildsdatter af Revn (introduceret)
gårdmand Oluf Rasmussen Friis af Revn - 68 år
indsidder Rasmus Pedersen Basballes og Anne Rasmusdatters barn af Revn - Mads
fol 114b
indsidder Rasmus Pedersen Basballes hustru af Revn (introduceret)
Christian Carl Gustav v. Rosenørns og Mariane Sørensens barn af Ingvorstrup - Edel Mathilde Benedicte
gårdmand Jens Pedersen Skriver af Ålsrode 28 år og enke Gertrud Jørgensdatter af Homå (trolovet)
fol 115a
ungkarl Peder Jensen Tækker 24 år og enke Bodil Pedersdatter 51 år af Revn (trolovet)

1814
fol 115a
gårdmand Peder Laursen Polds og Mette Marie Sørensdatter Kochs barn af Lund - Anne Marie
gårdmand Peder Laursen Polds hustru (introduceret)
gårdmand Rasmus Sørensen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters dødfødte søn af Tolstrup (begravet)
fol 115b
gårdmand Christen Nielsen Hjorts og Mariane Jensdatters barn af Homå - Karen
gårdmand Christen Nielsen Hjorts hustru (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters barn af Revn - Edel
gårdmand Jens Jensen Fiskers hustru (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tækkers og Mette Andersdatters datter Anne Marie af Revn - 1 år
fol 116a
ungkarl Peder Jensen Tækker og enke Bodil Pedersdatter begge af Revn (copuleret)
boelsmand Mathias Jensens og Birthe Jensdatters datter Charlotte Lovise af Vejlby - 3 uger
enkemand Niels Sørensen Murmand hos søn gårdmand Søren Nielsen Murmand i Vejlby - 85 år
gårdmand Jens Jensen Fiskers og Bodil Cathrine Sørensdatters datter Edel af Revn - 12 uger
ungkarl Jens Nielsen 22 år af Homå og pige Lisbeth Rasmusdatter af Vejlby 23 år (trolovet)
skolelærer Rasmus Hjorts og Edel Benedicte Qvitzaus barn af Homå - Samuel
fol 116b
skolelærer Rasmus Hjorts hustru (introduceret)
boelsmand Hans Sørensen Adams og Karen Rasmusdatters barn af Revn huse - Søren
boelsmand Hans Sørensen Adams hustru (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Skriver af Ålsrode og enke Gertrud Jørgensdatter af Homå (copuleret)
enke Mette Marie Jensdatter af Homå - 96 år
konfirmation
fol 117a
enkemand Peder Rasmussen Smed 37 år og pige Mette Margrethe Olufsdatter 19 år af Vejlby (trolovet)
Christian Carl Gustav v. Rosenørns og Mariane Sørensens barn af Ingvorstrup - Edel Mathilde Benedicte Pentz
gårdmand Rasmus Sørensen Greves og Anne Kirstine Jensdatters dødfødte datter af Revn (begravet)
fol 117b
gårdmand Rasmus Sørensen Ladefogeds hustru Anne Rasmusdatter af Tolstrup (introduceret)
enkemand Søren Nielsen Vester af Allelev og pige Else Marie Jensdatter af Vejlby (copuleret)
gårdmand Søren Jørgensen Katholms og Mariane Madsdatters barn Jacob af Homå - 1½ år
gårdmand Niels Jensen Sodes datter Karen af Homå - 3 år
enkemand og gårdmand i Ålsø Søren Rasmussen Molbo 46 år og pige Caroline Severine Nielsdatter Bjerre af Tolstrup - 26 år (trolovet)
fol 118a
gårdmand Rasmus Sørensen Greves hustru Anne Kirstine Jensdatter (introduceret)
gårdmand Rasmus Nielsen Hjulmands og Anne Kirstine Jensdatters barn af Lund - Jens
gårdmand Rasmus Nielsen Hjulmands hustru (introduceret)
enkemand Peder Rasmussen Smed og pige Mette Margrethe Olufsdatter Basballe begge af Vejlby (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen og pige Lisbeth Rasmusdatter Bruun af Homå (copuleret)
husmand Jørgen Christensen Morten af Homå - 44 år
opholdsenke Marie Sørensdatter sl Hjorts af Homå - 72 år
Anne Laursdatters uægte barn af Homå hjemmedøbt - Christen (Niels Christensen Knap gift husmand i Homå)
fol 118b
Christian Carl Gustav v. Rosenørns og Mariane Sørensens hjemmedøbte barn af Ingvorstrup - Peder Severin Elias?
mesterskrædder Søren Madsen Nørlunds og Karen Michelsdatters barn af Frydenlund - Michel
mesterskrædderens hustru (introduceret)
gårdmand Hans ?sens hustru Petra Bølle af Homå hede (introduceret)
Anne Laursdatters uægte barn Christen af Homå (i kirke)
enkemand Søren Rasmussen Molbo gårdmand i Ålsø og pige Caroline Severine Nielsdatter Bjerre af Tolstrup (copuleret)
fol 119a
gårdmand Hans Kjeldsen?s og Petra Bølles barn af Homå - Lovise Wilhelmine Ingeborg
enkemand Jens Christensen Tromborg gårdmand i Fladstrup og pige Birthe Marie Andersdatter af Revn (trolovet)
kirkesanger Niels Martin Steenbergs hustru Else Sophie Christensdatter Frausing af Vejlby (introduceret)
gårdmand Niels Gregersens og Ingeborg Jensdatters barn af Homå hede - Mette Marie
gårdmand Niels Gregersens hustru (introduceret)
fol 119b
Christian Carl Gustav v. Rosenørns hustru Mariane Sørensen af Ingvorstrup (introduceret)
gårdmand Jens Michelsen af Revn - 43 år


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c