s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1690-99


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1690
fol 6b
Hans Sørensens af jordemoderen nøddøbte barn af Revn (begravet)
Sidsel Hyrdes barn af Homå (begravet)
gl Anne Hyrde af Homå (begravet)
Peder Knudsen af Lund - 69 år
Jens Andersens barn af Homå (begravet)
Christen Mogensens barn af Revn (begravet)
Peder Rasmussens ene tvilling (begravet)
Peder Jensen Stisen af Revn - 78 år
Peder Rasmussens datter - 8 år
Rasmus Andersens hustru Kirsten Simonsdatter af Tolstrup - 45 år
Jens Rasmussens barn Birgitte af Homå - 1½ år
Lauge Jørgensens mindste barn (begravet)
Hans Molbos hustru Karen af Homå - 46 år
Jens Tierris hustru gl Maren Hedemands - 89 år
Niels Rasmussen Høbjerg af Vejlby - 59 år
fol 7b
Rasmus Sørensens søn af Lille mølle - 7 dage
sl Peder Tromborgs datter Gertrud Pedersdatter af Homå - 47 år
Henrich Pedersens søn Christen af Lund - 33 uger
Jens Pedersens mindste barn Peder af Vejlby - 22 uger
fol 11a
Rasmus Mortensens hustru (introduceret)
Hans Bruses hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Rasmus Jørgensen Skomagers barn af Homå - Morten
Henrich Pedersens barn af Lund - Christen
en af Peder Rasmussens tvillinger af Homå - Jacob (det andet dødfødt)
Friderich Jensens barn af Lund - Sidsel
Morten Swiertz? hustru (introduceret)
Lauge Jørgensens barn af Homå - Birgitte
Rasmus Skomagers hustru (introduceret)
Henrich Pedersens hustru (introduceret)
Rasmus Greves barn - Bodil
Niels Greves barn af Vejlby - Karen
fol 12a
Peder Rasmussens hustru af Homå (introduceret)
Friderich Jensens hustru af Lund (introduceret)
Lauge Jørgensens hustru (introduceret)
Rasmus Greves hustru (introduceret)
Jochum Rytters barn af Vejlby - Cathrine Margrethe
Niels Greves hustru (introduceret)
rytterens hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Vejlby - Peder
Rasmus Møllers søn - Søren
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Christen Eskesens barn af Vejlby - Apelone
Christen Nielsens barn af Homå - Sidsel
Rasmus Skolemesters barn af Vejlby - Niels
Rasmus Møllers hustru (introduceret)
Christen Eskesens hustru (introduceret)
Rasmus Skolemesters hustru (introduceret)
Christen Nielsens hustru (introduceret)
Maren Mortensdatters uægte barn af Vejlby - Kirsten
fol 124a
Anders Vester af Tolstrup og Dorthe Erichsdatter af Lund (trolovet)
Christen Kejser af Lyngby og præstens pige Maren Jensdatter (trolovet)
Hans Sørensen Molbo og sl Jens Greves enke begge af Homå (trolovet)
Rasmus Jensen af Fladstrup og sl Niels Rasmussens enke Karen Andersdatter af Vejlby (trolovet)
fol 124b
Søren Pedersen Kejser af Revn og Karen Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
Anders Sørensen Smed af Allelev og Maren Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
Anders Rasmussen Vester af Tolstrup og Dorthe Erichsdatter af Lund (copuleret)
Hans Sørensen Molbo og sl Jens Greves enke Maren Sørensdatter begge af Homå (copuleret)
Christen Nielsen Kejser af Lyngby og præstens pige Maren Jensdatter (copuleret)

1691
fol 7b
Eske Christensens hustru Mette Eskes af Vejlby - 74 år
Karen Bruses af Homå (begravet)
Store Nielses datter Birgitte af Vejlby - 4 år
Niels Brøggers hustru af Tolstrup - 69 år
Anders Vesters dødfødte barn af Tolstrup (begravet)
en stakkel fra Glatved Graa Birgitte som døde i Homå (begravet)
Maren Mortensdatters barn af Vejlby (begravet)
Anders Vesters hustru Dorthe Erichsdatter af Tolstrup - 28 år
Søren Christensen Skrædder af Revn - 44 år
sl Peder Jensens enke Maren Rasmusdatter af Lund - 47 år
Rasmus Pedersen Kolind af Revn - 79 år
Rasmus Andersen af Tolstrup - 69 år
Birgitte Jørgens søn Jørgen Jensen af Homå - 24 år
Christen Jensen Baadsmand af Vejlby - 36 år
Rasmus Møllers søn Peder - 11 dage
Rasmus Bondes mindste søn Jens af Vejlby - 4 uger
fol 8b
Christen Mogensens hustru Maren Michelsdatter af Revn - 44 år
Eske Christensen af Vejlby - 78 år
Niels Hovgaards barn - 3 uger
Rasmus Bjerres dødfødte barn (begravet)
Niels Mogensen af Vejlby - 36 år
fol 12a
Jens Bødkers barn af Homå - Michel
Jens Ovesens barn - Maren
Jens Kolinds søn af Revn - Peder
fol 13a
Lauge Jørgensens barn af Homå - Søren
Jens Skrædders barn af Homå - Bodil
Jens Bødkers hustru (introduceret)
Jens Kolinds hustru (introduceret)
Jens Ovesens hustru (introduceret)
Rasmus Bruuns barn af Vejlby - Søren
Jens Andersens barn af Homå - Anne
hyrdens barn af Lund - Birgitte
Lauge Jørgensens hustru (introduceret)
Anders Kejsers barn af Vejlby - Søren
Hans Molbos barn af Homå - Jens
Jens Skrædders hustru af Homå (introduceret)
hyrdens hustru af Lund (introduceret)
Jens Andersens hustru (introduceret)
Rasmus Bruuns hustru (introduceret)
Anders Kejsers hustru (introduceret)
Hans Molbos hustru (introduceret)
Søren Christensens barn af Revn - Hans
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Poul
Søren Kejsers barn af Revn - Peder
Rasmus Kolinds barn - Rasmus
fol 14a
Rasmus Krarups hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Christensens hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Kolinds hustru af Revn (introduceret)
Søren Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Winthers hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Winthers barn - Jens
Rasmus Bondes søn af Vejlby - Jens
Henrich Pedersens barn af Lund - Sidsel
Christen Vendelbos datter af Homå - Dorthe
Rasmus Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Rasmus Møllers hjemmedøbte barn - Peder
Niels Podemands søn af Vejlby - Andreas
Christen Vendelbos hustru (introduceret)
Henrich Pedersens hustru (introduceret)
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
Anne Hansdatters uægte barn af Vejlby - Christen (hun var trolovet med Christen Andersen Baadsmand som døde)
Niels Tromborgs barn af Tolstrup - Mette
Niels Podemands hustru (introduceret)
Christen Eskesens barn af Vejlby - Eske
fol 125a
Christen Jensen Baadsmand og Anne Hansdatter begge af Vejlby (trolovet)
Rasmus Christensen af Ålsrode og Anne Madsdatter af Revn (trolovet)
Søren Jensen af Homå og Jens Jensens steddatter Maren Nielsdatter af Lund (trolovet)
Jens Krarup af Lyngby og sl Søren Skrædders enke af Revn (trolovet)
Jens Laursen Møller og Birgitte Rasmusdatter begge af Vejlby (trolovet)
fol 125b
Rasmus Jensen af Fladstrup og sl Niels Rasmussens enke Karen Andersdatter af Vejlby (copuleret)
Søren Jensen af Homå og Maren Nielsdatter af Lund (copuleret)
Rasmus Christensen af Ålsrode og Anne Madsdatter af Revn (copuleret)
Jens Laursen Møller og Birgitte Rasmusdatter begge af Vejlby (copuleret)
Jens Rasmussen Krarup og sl Søren Christensens enke af Revn (copuleret)
fol 149b
Søren Andersen Baadsmand for udeblivelse fra alters (public absolveret)

1692
fol 8b
Jens Sørensen Tierri af Lund - 74 år
Søren Johansen af Lille mølle - 81 år
Michel Hansen Bast af Homå - 71 år
sl Jens Mortensens enke Maren Mortensdatter af Vejlby - 58 år
Ingvor Rasmussen af Vejlby - 54 år
Anders Nielsen Laursen af Lund - 60 år
hyrden Peder Rasmussens hustru Sidsel Jensdatter af Vejlby - 60 år
Peder Andersens hustru Bodil Sørensdatter af Vejlby - 46 år
rytter Jens Didrichsen af Vejlby (begravet)
Gye Sørensdatter af Homå - 72 år
Karen Sørensdatter Smeds af Vejlby - 33 år
Kirsten Pedersdatter Kejser af Revn - 40 år
Anders Vester af Tolstrup - 49 år
Søren Christensens barn af Revn (begravet)
Sophie Pedersdatters søsterdatter Anne Nielsdatter af Vejlby - 28 år
det ene af Elle Bruuns børn af Vejlby (begravet)
Rasmus Kochs datter Maren Rasmusdatter af Homå - 14 år
fol 14a
Niels Rasmussen Tromborgs hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Vejlby - Maren
Hans Degns barn af Homå - Christen
Rasmus Bjerres hustru efter dødfødt barn (introduceret)
fol 15a
Christen Eskesens hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Christen Kochs barn af Revn - Jens
Jens Møllers barn af Vejlby - Maren
Jens Smeds barn af Homå - Jens
Hans Ovesens Degns hustru (introduceret)
Jens Møllers hustru (introduceret)
Store Nielses barn af Vejlby - Birgitte
Christen Kochs hustru (introduceret)
Niels Greves barn af Vejlby - Maren
Jens Smeds hustru (introduceret)
Store Nielses hustru (introduceret)
Niels Greves hustru (introduceret)
Gye Ammes barn af Homå - Rasmus
Rasmus Mortensens barn af Homå - Anne
Gye Amme (introduceret)
Rasmus Mortensens hustru (introduceret)
Peder Rasmussens barn af Homå - Anne
Rasmus Bondes barn af Vejlby - Jens
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Anders Christensens barn af Homå - Christen
Elle Bruuns uægte tvillinger af Vejlby - Mette og Birgitte (hun var besovet i Grenå)
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
fol 16a
Rasmus Bjerres søn af Homå - Michel
Anders Christensens hustru (introduceret)
Rasmus Skolemesters barn af Vejlby - Jacob Andreas
Rasmus Bjerres hustru (introduceret)
fol 125a
Jens Rasmussen Katholm af Ålsrode og Kirsten Mortensdatter af Homå (trolovet)
Jens Jepsen og Kirsten Ladekarls begge af Homå (trolovet)
Søren Michelsen Greve af Fladstrup og Peder Blochs datter Anne Pedersdatter af Revn (trolovet)
Morten Nielsen Skrædder og Maren Rasmusdatter Bondes begge af Vejlby (trolovet)
Søren Michelsen af Mårup [Nødager sogn] og Inger Christensdatter af Tolstrup (trolovet)
Søren Jensen Skrædder af Fladstrup og Jens Jensens steddatter Anne Nielsdatter af Lund (trolovet)
fol 125b
Jens Rasmussen Katholm af Ålsrode og Kirsten Mortensdatter af Homå (copuleret)
Søren Michelsen Greve af Fladstrup og Anne Pedersdatter Blochs af Revn (copuleret)
Morten Nielsen Skrædder og Maren Rasmusdatter Bondes begge af Vejlby (copuleret)
rytter Jochum Helmer og Gertrud Jacobsdatter af Vejlby (copuleret)
Søren Jensen af Fladstrup og Anne Nielsdatter af Lund (copuleret)
Jens Jepsen Bloch og Kirsten Sørensdatter begge af Homå (copuleret)

1693
fol 8b
Jens Skrædders moder Anne Rasmusdatter af Homå - 72 år
hyrden Peder Rasmussen af Vejlby - 76 år
fol 9b
Sidsel Iver? af Homå - 48 år
Niels Rasmussen Tromborg af Tolstrup - 36 år
Niels Laursen Egelund af Homå - 72 år
Peder Andersen Vester af Tolstrup - 60 år
Søren Christensen af Revn - 49 år
Jens Skrivers søn Knud Jensen af Homå - 25 år
Rasmus Krarups barn af Vejlby - 5 dage
Jens Jepsens barn af Homå (begravet)
hyrdepigen Anne Sørensdatter af Lund - 50 år
Kirsten Pedersdatters barn af Homå som er Mads Degns kones søster i Ålsø (begravet)
Søren Michelsens barn af Tolstrup (begravet)
fol 16a
Rasmus Skolemesters hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Skolemesters barn af Vejlby - Maren
Rasmus Greves barn af Homå - Michel
Christen Nielsens barn af Homå - Mette
Rasmus Skomagers hustru (introduceret)
Rasmus Greves hustru (introduceret)
Christen Nielsens hustru (introduceret)
sl Niels Rasmussens barn af Tolstrup - Niels
Søren Nielsens barn af Lund - Anne
Søren Nielsens hustru (introduceret)
sl Niels Rasmussens hustru (introduceret)
rytter Morten Switzes barn - Marie Lisbeth
Kirsten Ibsdatters uægte barn af Homå - Jens
Rasmus Winthers barn af Homå - Rasmus
Karen Andersdatters barn af Vejlby - Ingeborg (manden hedder Jens Andersen)
Karen Andersdatter (introduceret)
Rasmus Winthers hustru (introduceret)
Jens Jepsens barn af Homå - Kirsten
sidste post dom 14 p T
fol 125a
Rasmus Vester af Pederstrup [Nødager sogn] og Maren Terkildsdatter af Homå (trolovet)
Jens Ingvorsen af Ålsrode og Laurs Vesters datter Maren Laursdatter af Vejlby (trolovet)
fol 125b
Søren Michelsen og Inger Christensdatter af Tolstrup (copuleret)
Rasmus Vesten af Pederstrup og Maren Terkildsdatter af Homå (copuleret)
Jens Ingvorsen af Ålsrode og Maren Laursdatter Vester af Vejlby (copuleret)
fol 149b
Anne Pedersdatter som tjente Anders Vester i Tolstrup og udlagde en karl fra Viborg (public absolveret)
Mette Pedersdatter som tjente i Lille mølle og udlagde Søren Rasmussen af Mørke sogn (public absolveret)
Kirsten Jepsdatter af Ingvorstrup som udlagde Anders Jensen som tjente med hende (public absolveret)
Sidsel Sørensdatter Bjerre som udlagde en rytter Johan Schmidt med kvarter hos Niels Brøgger i Tolstrup (public absolveret)

1694
fol 9b
Jens Pedersens søster af Vejlby og hendes barn som frøs ihjel på Kolindsund (begravet)
Maren Rasmusdatter af Lille mølle - 74 år
Sidsel Bjerres barn af Vejlby (begravet)
Store Nielses barn Birgitte Nielsdatter af Vejlby - 2 år
Jens Pedersens mindste barn af Vejlby (begravet)
Peder Nielsen af Homå - 72 år
Rasmus Miles hustru Bodil Nielsdatter - 67 år
Rasmus Sørensen Skade af Revn - 49 år
fol 17a
første post dom 7 p T
Christen Andersen Hovmands barn af Homå - Anders
Christen Vendelbos barn af Homå - Maren
Søren Hedemands hustru (introduceret)
Christen Vendelbos hustru (introduceret)
Christen Hovmands hustru (introduceret)
hyrden Jens Willumsens barn af Lund - Anne
Rasmus Laursens barn af Homå - Jacob
hyrdens hustru af Lund (introduceret)
rytter Mathias Lorentzens barn af Tolstrup - Anne Lenora
Rasmus Laursens hustru (introduceret)
Dorthe Bachs uægte barn - Karen (besovet i Grenå sogn)
rytterkonen af Tolstrup (introduceret)
Christen Nielsens barn af Homå - Jens
Christen Eskesens barn af Vejlby - Anne
fol 125a
Niels Madsen Bruun af Vejlby og sl Søren Christensens enke Bodil Hansdatter af Revn (trolovet)
Rasmus Laursen og Kirsten Jepsdatter begge af Homå (trolovet)
Jørgen Pedersen Danmand og Anne Hansdatter begge af Vejlby (trolovet)
Jep Christensen af Vejlby og sl Niels Rasmussens enke Anne Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
fol 125b
Niels Madsen Bruun og sl Søren Christensens enke Bodil Hansdatter begge af Revn (copuleret)
Rasmus Laursen og Kirsten Jepsdatter begge af Homå (copuleret)
Jørgen Pedersen Danmand og Anne Hansdatter af Vejlby (copuleret)
fol 149b
Anders Jensen som besov Kirsten Jepsdatter (public absolveret)
Sidsel Nielsdatter som udlagde en karl ved navn Peder Riber (public absolveret)

1695
fol 9b
Anders Christensens mindste søn Christen Andersen af Homå - 2 år
Jens Laursen af Revn - 80 år
Søren Michelsens hustrus broder af Tolstrup - 12 år
fol 10b
Søren Michelsens barn Michel af Tolstrup - 10 uger
sl Anders Vesters datter Karen Andersdatter - 9 år
Rasmus Jensen af Homå - 77 år
Rasmus Møllers barn Ellen Rasmusdatter af Lille mølle - 5 mdr
Rasmus Krarups mindste barn - 3 mdr
Sidsel Nielsdatters barn af Lund (begravet)
degnen Hans Ovesens tvillinger Rasmus og Michel som var nøddøbt af jordemoderen (begravet)
Edel Mortensdatters uægte barn af Homå (begravet)
Rasmus Skomagers vanføre søn af Homå (begravet)
Christen Vendelbos datter Dorthe af Homå - 4 år
Anders Rasmussen af Revn - 58 år
Kirsten Basses af Revn - 54 år
Rasmus Krarups datter Bodil af Vejlby - 7 år
fol 17a
Rasmus Bjerres barn af Homå - Anne
Christen Nielsens hustru (introduceret)
Anne Juels uægte barn - Gertrud
Christen Eskesens hustru (introduceret)
Søren Michelsens barn af Tolstrup - Michel
fol 18a
Jens Laursen Møllers barn af Vejlby - Rasmus
Rasmus Møllers barn af Lille mølle - Ellen
Rasmus Bjerres hustru (introduceret)
Jens Møllers hustru (introduceret)
Søren Michelsens hustru (introduceret)
Rasmus Møllers hustru (introduceret)
Sidsel Nielsdatters uægte barn af Lund - Niels
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Ellen
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Vejlby - Sidsel
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Niels Podemands barn - Christen
Jørgen Pedersen Danmands barn af Vejlby - Birgitte
Søren Kejsers barn af Revn - Ellen
Hans Degns hustru (introduceret)
Niels Podemands hustru (introduceret)
Jørgen Danmands hustru (introduceret)
fol 19a
Søren Kejsers hustru (introduceret)
Jep Christensens barn af Tolstrup - Anne
Rasmus Poulsens barn af Tolstrup - Maren
fol 126a
Rasmus Rasmussen Clemensen af Høbjerg og Maren Sørensdatter Bjerres af Homå (trolovet)
Anders Jensen af Allelev og Karen Laursdatter af Homå (trolovet)
Rasmus Poulsen og Maren Andersdatter begge af Tolstrup (trolovet)
Laurs Christensen Egelund og Peder Rasmussens datter Maren Pedersdatter begge af Homå (trolovet)
Hans Michelsen Fladstrup af Ålsø sogn og Søren Madsens datter Anne Sørensdatter af Homå (trolovet)
Søren Jensen som tjente Jens Rasmussen Joensen i Vejlby og Maren Rasmusdatter Skade af Revn (trolovet)
Rasmus Sørensen og Peder Rasmussens datter Bodil Pedersdatter begge af Homå (trolovet)
rektor i Skive skole Oluf Jacobsen Ullitz og præstens søster Anne Andersdatter (trolovet)
Peder Pedersen Danmand af Vejlby og Maren Pedersdatter Tromborg (trolovet)
fol 126b
Jep Christensen af Vejlby og sl Niels Tromborgs enke Anne Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
Anders Jensen af Allelev og Karen Laursdatter af Homå (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Høbjerg og Maren Sørensdatter Bjerres af Homå (copuleret)
Rasmus Poulsen og Maren Andersdatter af Tolstrup (copuleret)
Laurs Christensen Egelund og Maren Pedersdatter af Homå (copuleret)
Hans Michelsen Fladstrup af Høbjerg og Anne Sørensdatter af Homå (copuleret)
Søren Jensen og Maren Rasmusdatter Skade (copuleret)
Rasmus Sørensen og Bodil Pedersdatter af Homå (copuleret)
fol 149b
Anne Jacobsdatter Juels som udlagde rytter Rudolf med kvarter i Fladstrup (public absolveret)

1696
fol 10b
Jep Christensens barn af Tolstrup (begravet)
fol 11b
Anders Christensens hustru Birgitte Jørgensdatter af Homå - 43 år
Anders Kejsers hustru Maren Sørensdatter af Vejlby - 42 år
Kirsten Tromborgs af Homå - 77 år
Søren Jensen Brøgger af Revn - 66 år
Anne Jensdatter af Vejlby - 62 år
skolemesterens moder Anne Sørensdatter af Vejlby - 70 år
Rasmus Greves datter Maren Rasmusdatter af Homå - 14 år
Hans Jensen af Homå - 62 år
Rasmus Rasmussen Krarups hustru Karen Poulsdatter af Vejlby - 30 år
Christen Hovmands søn Anders Christensen af Homå - 2 år
Rasmus Nielsen Brøggers barn Anders - 8 mdr
Christen Nielsens mindste søn af Homå (begravet)
Jørgen Jensen Skomager af Homå - 84 år
fol 12b
Jens Smed af Homå - 43 år
Niels Sørensen Ammes barn af Vejlby - 9 år
fol 19a
Jep Christensens hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Tolstrup - Anders
Niels Madsens barn af Revn - Dorthe
Rasmus Mortensens barn af Homå - Bodil
Rasmus Poulsens hustru af Tolstrup (introduceret)
Anders Nielsen Kejsers barn af Vejlby - Niels
Rasmus Brøggers hustru (introduceret)
Rasmus Jørgensen Skomagers barn af Homå - Birgitte
Niels Madsens hustru af Revn (introduceret)
Store Nielses barn af Vejlby - Jens
Rasmus Mortensens hustru af Homå (introduceret)
fol 20a
Jens Rasmussen Feldbereders barn af Homå - Søren
Rasmus Sørensens barn af Homå - Søren
Mette Amme (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru af Homå (introduceret)
Lauge Jørgensens barn af Homå - Birgitte
feldberederens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Homå (introduceret)
Peder Danmands barn af Vejlby - Kirsten
Michel Katholms barn af Homå - Bodil
Laurs Egelunds barn af Homå - Christen
Lauge Jørgensens hustru af Homå (introduceret)
Peder Danmands hustru af Vejlby (introduceret)
Kirsten Jacobsdatters uægte barn - Jens
fol 21a
Søren Jensen Skades barn af Revn - Anne
Michel Katholms hustru (introduceret)
Laurs Egelunds hustru (introduceret)
Søren Skades hustru af Revn (introduceret)
Søren Nielsen Hedemands barn af Lund - Ingvor
Jens Sørensen Skrædders barn af Homå - Søren
Jep Christensens barn af Tolstrup - Søren
Søren Hedemands hustru (introduceret)
fol 126a
Anders Nielsen Kejser og Bodil Rasmusdatter begge af Vejlby (trolovet)
Anders Christensen og Bodil Pedersdatter begge af Homå (trolovet)
Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter begge af Homå (trolovet)
fol 126b
ungkarl Oluf Jacobsen Uldes rektor i Skive skole og præstens søster Anne Andersdatter Kolding (copuleret)
Peder Pedersen Danmand og Maren Pedersdatter Tromborg (copuleret)
Anders Nielsen Kejser og Bodil Rasmusdatter begge af Vejlby (copuleret)
Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter begge af Homå (copuleret)

1697
fol 12b
Jørgen Danmands barn af Vejlby - 7 uger
Maren Knudsdatter af Homå - 58 år
Jens Laursen Møllers hustru Birgitte Rasmusdatter af Vejlby - 40 år
Mette Nielsdatter af Vejlby - 55 år
sl Jens Smeds datter Karen Jensdatter af Homå - 10 år
Niels Jørgensen Skrædders hustru Karen Mortensdatter af Vejlby - 63 år
Maren Bjerres søn Anders Jørgensen Bjerre af Homå - 19 år
Bodil Nielsdatter Skade af Revn - 80 år
Hans Rasmussen af Homå - 68 år
Rasmus Krarups mindste søn - 14 dage
Laurs Rasmussens søn af Vejlby - 11 uger
fol 13b
Peder Andersens søn Anders Pedersen af Vejlby - 26 år
Christen Kochs mindste barn af Revn (begravet)
Anders Kejsers mindste søn af Vejlby - 2 år
fol 21a
Rasmus Bjerres barn af Homå - Niels
Rasmus Kolinds tvillinger af Revn - Peder og Karen
Jep Christensens hustru af Tolstrup (introduceret)
Jens Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Jens Kolinds barn af Revn - Rasmus
Jørgen Pedersen Danmands barn af Vejlby - Anne
fol 22a
Rasmus Pedersens barn af Homå - Maren
Rasmus Kolinds hustru (introduceret)
Jens Kolinds hustru af Revn (introduceret)
Christen Andersen Hovmands barn af Homå - Jørgen
Mette Bastens (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Homå (introduceret)
Christen Eskesens barn af Vejlby - Mette
Christen Sørensen Vendelbos barn af Homå - Søren
Christen Andersens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Nielsen Brøggers barn af Tolstrup - Gertrud
Christen Eskesens hustru (introduceret)
Rasmus Brøggers hustru (introduceret)
Christen Vendelbos hustru af Homå (introduceret)
Jens Rasmussen Bondes barn af Tolstrup - Rasmus
fol 23a
Henrich Pedersens barn af Lund - Christen
Laurs Rasmussens barn af Vejlby - Rasmus
Jens Rasmussen Bondes hustru af Tolstrup (introduceret)
Anders Pedersen Tromborgs barn af Homå - Peder
Henrich Pedersens hustru af Lund (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Rasmus
Christen Rasmussens barn af Revn - Maren
Anders Tromborgs hustru af Homå (introduceret)
Oluf Svends? barn af Vejlby - Ingvor
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Christen Kochs hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn af Vejlby - Johanne
fol 24a
Oluf Svends? hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vejlby (introduceret)
Hans Laursens barn af Homå - Christen
fol 126a
Jens Pedersen Graabæk af Ålsrode og Sidsel Nielsdatter af Lund (trolovet)
fol 126b
Anders Christensen og Bodil Pedersdatter begge af Homå (copuleret)
fol 127a
Jens Sørensen Brøgger og Mette Pedersdatter Bloch begge af Revn (trolovet)
Jens Laursen Møller og Karen Terkildsdatter begge af Vejlby (trolovet)
Rasmus Sørensen Skriver af Ålsrode og Kirsten Nielsdatter Skrædders af Vejlby (trolovet)
Jens Sørensen Smed af Knebel og sl Jens Smeds enke Maren Nielsdatter af Homå (trolovet)
Poul Jepsen af Ålsrode og Birgitte Terkildsdatter af Homå (trolovet)
fol 127b
Jens Pedersen Graabæk af Ålsrode og Sidsel Nielsdatter af Lund (copuleret)
Jens Sørensen Brøgger og Mette Pedersdatter Bloch begge af Revn (copuleret)
Jens Laursen Møller og Karen Terkildsdatter begge af Vejlby (copuleret)
fol 149b
Dorthe Rasmusdatter som udlagde Michel Rasmussen Koch som tjente med hende i hos sl Søren Brøggers enke i Revn (public absolveret)
Michel Rasmussen Koch (public absolveret)
Karen Jensdatter af Albøge som tjente Rasmus Brøgger i Tolstrup og udlagde rytter Michel af Tolstrup (public absolveret)

1698
fol 13b
Peder Andersens søster Karen Andersdatter af Vejlby - 54 år
Rasmus Bjerres mindste søn af Homå (begravet)
Hans Laursens mindste søn af Homå (begravet)
Jens Rasmussen Præsts hustru Bodil Konges af Vejlby - 80 år
Rasmus Laursens hustru Kirsten Ibsdatter af Homå - 39 år
Rasmus Møllers moder Anne Rasmusdatter af Lille mølle - 78 år
Jens Skrivers datter Kirsten Jensdatter af Homå - 25 år
sl Søren Brøggers enke Anne Jensdatter af Revn - 74 år
Rasmus Mortensens datter af Homå - 6 år
Rasmus Skomagers datter Maren af Homå - 5 år
fol 14b
Rasmus Bondes mindste datter af Vejlby - 14 dage
Kirsten Bjerres af Vejlby - 51 år
Laurs Rasmussens konemoder Maren Jensdatter - 56 år
Dorthe Bruuns af Vejlby - 65 år
Friderich Jensen af Lund - 62 år
Laurs Madsen af Homå - 77 år
Jens Laursen Møller af Vejlby - 40 år
en stakkels kvindes barn af Vendsyssel som døde i Revn (begravet)
Christen Laursen Egelund af Homå - 80 år
Rasmus Jensens broder Christen Jensen Fladstrup af Vejlby (begravet)
Jens Pedersen af Lund - 27 år
Anders Kejsers barn - 2 dage
fol 15b
Oluf Michelsen af Vejlby - 59 år
Christen Jensen Hjulmand af Vejlby - 65 år
Jørgen Danmands søn - 7 år
Rasmus Jørgensens dødfødte barn af Homå (begravet)
Elle Kejsers søster Maren Rasmusdatter af Revn (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte barn af Homå (begravet)
Søren Nielsens søn Ingvor af Lund - 2 år
Niels Greves stedsøn Anders Rasmussen af Vejlby - 16 år
Niels Skrædders tre børn af Homå som alle var døbte (begravet)
fol 24a
Rasmus Møllers barn af Lille mølle - Anne
Søren Kejsers barn af Revn - Søren
Jørgen Pedersens barn af Vejlby - Maren
Christen Nielsens barn af Homå - Bodil
Niels Joensens datter af Homå - Maren
Hans Laursens hustru af Homå (introduceret)
Jørgen Pedersens hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Joensens hustru af Homå (introduceret)
Søren Kejsers hustru af Revn (introduceret)
fol 25a
Rasmus Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Sørensen Bondes barn af Vejlby - Mette
Rasmus Bondes hustru (introduceret)
Niels Michelsen Greves barn af Vejlby - Rasmus
Jens Graabæks barn af Lund - Niels
Laurs Rasmussens barn af Vejlby - Ejler
Niels Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Graabæks hustru af Lund (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Jens
Rasmus Poulsens barn af Tolstrup - Karen
Laurs Rasmussens hustru af Vejlby (introduceret)
fol 26a
Michel Katholms barn af Homå - Anne
Laurs Egelunds barn af Homå - Bodil
Anders Kejsers hustru (introduceret)
Rasmus Bjerres barn af Homå - Maren
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Rasmus Poulsens hustru (introduceret)
Peder Danmands barn af Vejlby - Peder
Michel Katholms hustru af Homå (introduceret)
Laurs Egelunds hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru af Homå efter dødfødt barn (introduceret)
Rasmus Bjerres hustru (introduceret)
Lauge Jørgensens barn af Homå - Anne
Jens Sørensen Skrædders trillinger af Homå - Jørgen, Birgitte og Anne
Rasmus Laursens barn af Homå - Anne
Rasmus Pedersens hustru af Homå efter dødfødt barn (introduceret)
fol 127a
Jens Sørensen og Anne Laursdatter begge af Homå (trolovet)
Christen Nielsen og Anne Mortensdatter sl Jesper Rasmussens enke begge af Vejlby (trolovet)
Michel Rasmussen Koch af Homå og Karen Pedersdatter af Lund (trolovet)
Hans Christensen Broge fra Ålsø sogn og sl Friderich Jensens enke Bodil Pedersdatter af Lund (trolovet)
fol 127b
Rasmus Sørensen Skriver og Kirsten Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
Poul Jepsen af Ålsrode og Birgitte Terkildsdatter af Homå (copuleret)
Jens Sørensen Smed og sl Jens Smeds enke Maren Nielsdatter begge af Homå (copuleret)
Jens Sørensen og Anne Laursdatter af Homå (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Jespers begge af Vejlby (copuleret)

1699
fol 15b
Rasmus Mortensens dødfødte barn af Homå (begravet)
Anders Kejsers tjenestekarl Christen Rasmussen - 40 år
Michel Kochs dødfødte barn af Lund (begravet)
Rasmus Pedersens hustru Sophie Jensdatter af Ingvorstrup - 43 år
Rasmus Bjerres datter Anne af Homå - 4 år
fol 16b
Rasmus Møllers mindste søn af Lille mølle (begravet)
hyrden af Revn (begravet)
Rasmus Bondes mindste datter Mette af Vejlby - 5 uger
Jørgen Nielsen Skrædder af Vejlby - 27 år
Jens Rasmussen Knudsen af Homå - 59 år
en af Kirsten Pedersdatters døtre af Vejlby (begravet)
sl Laurs Madsens enke Bodil Jørgensdatter af Homå (begravet)
Rasmus Greves moder Maren Sørensdatter af Homå - 81 år
fol 27a
Peder Danmands hustru af Vejlby (introduceret)
Lauge Jørgensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Homå (introduceret)
Jens Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Mortensens hustru af Homå (introduceret)
Michel Kochs hustru (introduceret)
Søren Jensens barn af Revn - Maren
Jens Sørensen Smeds barn af Homå - Søren
Edel Mortensdatters uægte barn af Homå - Morten
Søren Skades hustru af Revn (introduceret)
Jens Smeds hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Snedkers barn af Vejlby - Søren
Jens Sørensens barn af Homå - Søren
Søren Nielsens barn af Lund - Ingvor
Anders Tromborgs barn af Homå - Gertrud
Jens Sørensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Snedkers hustru af Vejlby (introduceret)
fol 28a
Jep Christensens barn af Tolstrup - Christen
Søren Nielsens hustru af Lund (introduceret)
Anders Tromborgs hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Møllers barn af Lille mølle - Jens
Rasmus Bondes barn af Vejlby - Mette
Jep Christensens hustru (introduceret)
Rasmus Møllers hustru (introduceret)
Rasmus Nielsen Brøggers barn af Tolstrup - Anders
Rasmus Jørgensens barn af Homå - Maren
Christen Eskesens barn - Karen
Rasmus Brøggers hustru (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru af Homå (introduceret)
Christen Eskesens hustru af Vejlby (introduceret)
fol 127a
Jens Rasmussen Joensen og Anne Laursdatter Vester begge af Vejlby (trolovet)
Jens Andersen af Obdrup og Karen Terkildsdatter af Vejlby (trolovet)
fol 127b
Michel Rasmussen Koch af Homå og Karen Pedersdatter af Lund (copuleret)
Hans Christensen Broge og Bodil Pedersdatter af Lund (copuleret)
Jens Rasmussen og Anne Laursdatter begge af Vejlby (copuleret)
Jørgen Jacobsen og Karen Laursdatter af Homå (copuleret)
fol 128a
Jørgen Jacobsen og Karen Christensdatter begge af Homå (trolovet)
fol 150a
Edel Mortensdatter af Homå som tjente Peder Graabæk i Ålsrode og udlagde Søren Pedersen af Ebeltoft (public absolveret)
Dorthe Pedersdatter som tjente i Tolstrup og udlagde rytter Mikkel som havde kvarter i Tolstrup (public absolveret)


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c