s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1780-89


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780
fol 272
Peder Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
Knud Andersen af Vejlby - 80 år
Peder Sørensen Tambours hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Behns barn af Vejlby - Anne Cathrine
Hans Dams barn af Revn - Marie Kirstine
fattigfoged Jacob Jesper af Vejlby - 82 år
fol 273
Jens Jensen af Tolstrup - 57 år
Peder Tambours søn Søren af Vejlby - 9 mdr
Søren Hovgaards hustru Kirsten Mogenses af Homå - 74 år
Hans Dams hustru af Revn (introduceret)
Niels Behns hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Jensen Graabæks barn af Homå - Jens

 • Konfirmation:
 • Anders Arildsen født i Ålsø, 15 år
 • Maren Jensdatter f. i Tolstrup, 14
 • Maren Rasmusdatter f. i Hoed, 15
 • Maren Rasmusdatter f. i Homå, 15
 • Maren Jørgensdatter f. i Homå, 14
Friderich Nielsen og Johanne Jensdatter af Tolstrup (trolovet)
fol 274
Søren Møllers barn af Lille mølle - Børge
Anders Knudsen og pige Bodil Sørensdatter af Vejlby (trolovet)
Anders Andersen af Ålsø og Kirsten Christensdatter af Vejlby (trolovet)
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Søren Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Søren Jensen Hovgaard af Homå og enke Anne Sørensdatter Jespers af Vejlby (trolovet)
Niels Mogensens hustru af Revn - 75 år
gl Rasmus Jensen af Vejlby - 76 år
Oluf Børgesen Falck og Anne Johanne Jensdatter af Vejlby (copuleret)
fol 275
Rasmus Skrædders hustru Dorthe Marie Nielsdatter af Vejlby - 66 år
Peder Sørensen Konges søn Jens Christian af Homå - ½ år
gl Søren Jensen Hovgaard og enke Anne Sørensdatter Jespers (copuleret)
Hans Bjerres barn af Homå - Anne Marie
Oluf Børgesen Falcks hjemmedøbte barn af Vejlby - Børge
Anders Poulsens datter Anne Cathrine af Lund - 1 år
Hans Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Niels Hedemands søn Jens af Lund - 2 år
Jens Graabæks yngste søn - 1 år
Oluf Børgesens hjemmedøbte søn Børge (i kirke)
fol 276
Erich Pedersen Greves barn af Vejlby - Jens
Niels Knudsens barn af Vejlby - Niels
Niels Christensen Bjerre af Tolstrup og pige Mette Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
fol 277
Oluf Børgesen Falcks hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Katholms barn af Homå - Bodil
Søren Kejsers barn af Revn - Jens
Jacob Kejsers barn af Revn - Maren
enkemand Anders Andersen af Ålsø og enke Kirsten Christensdatter af Tolstrup (copuleret - i Ålsø kirke)
Erich Pedersen Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Jensen Krop og Anne Cathrine Jensdatter af Ålsø (copuleret - i Ålsø kirke)
fol 278
Niels Knudsens hustru af Vejlby (introduceret)
Mads Skyttes barn af Revn - Jens
Anders Knudsen og Bodil Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
Niels Christensen Bjerre og Mette Nielsdatter af Tolstrup (copuleret)
Christen Jørgensens barn af Homå - Maren
Søren Katholms hustru af Homå (introduceret)
Søren Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Jacob Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Niels Jensen og Maren Sørensdatter af Homå (trolovet)
Friderich Nielsen og Johanne Jensdatter af Tolstrup (copuleret)
fol 279
Erich Pedersen Greves søn Jens af Vejlby - 12 uger
Jens Pedersen Greves barn af Revn - Anders
Poul Jensens barn af Vejlby - Maren
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
fol 280
Christen Jørgensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Bødkers hustru Bodil Hovgaards af Homå - 72 år
Peder Mogensens barn af Homå - Gertrud

1781
fol 280
Poul Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Greves hustru af Revn (introduceret)
Jens Skaanings barn af Revn - Birthe Marie
Anders Brøggers hustru Anne Mortensdatter af Revn i barselsseng - ? år
fol 281
Anders Brøggers barn af Revn - Esben
Rasmus Østergaards hustru af Homå - 66 år
gl Kirsten Winther af Homå - 84 år
Peder Mogensens hustru af Homå (introduceret)
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Terkild Møllers søn af Balle Mølle død i Vejlby - 9 mdr
Søren Pedersens søn Ingvor af Homå som døde af våde - 10 år
sl Rasmus Jensens enkes barn af Vejlby - Karen
fol 282
ungkarl Rasmus Hansen af Revn - 48 år
gl Jens Hjulmand af Homå - 94 år
skoleholder Oluf Nielsens hustru Anne Kirstine Terkildsdatter af Homå - 37 år
skoleholder Oluf Nielsens barn af Homå - Niels
sl Rasmus Jensens enke (introduceret)
Mads Skyttes søn Jens - ½ år
Jens Loumands barn af Homå - Jens
fol 283
Christen Krop af Lund - 57 år
Rasmus Smeds barn af Revn - Maren

 • Konfirmation:
 • Johan Otto Friderichsen v: Leber, født i Albøge, 14 år
 • Søren Rasmussen f. i Tromborg, 16
 • Niels Hansen f. i Lund, 16
 • Rasmus Laursen f. i Tolstrup, 16
 • Jens Christensen f. i Revn, 17
 • Jens Rasmussen f. i Vejlby, 15
 • Christen Jensen f. i Homå, 16
 • Peder Andersen f. i Homå, 16
 • Søren Rasmussen f. i Homå, 15
 • Niels Sørensen f. i Homå, 16
 • Jens Rasmussen f. i Hoed, 16
 • Kirsten Nielsdatter f. i Vejlby, 15
 • Maren Rasmusdatter f. i Homå, 15
 • Mette Rasmusdatter f. i Tolstrup, 15
 • Anne Marie Hansdatter f. i Lund, 17
 • Johanne Sophie Rasmusdatter f. i Vejlby, 16
 • Anne Nielsdatter f. i Tolstrup, 15
 • Maren Christensdatter f. i Homå, 15
 • Kirsten Rasmusdatter f. i Hoed, 15
 • Bodil Mortensdatter f. i Fuglsang, 15
Niels Jensen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Friderich Nielsens barn af Tolstrup - Maren
fol 284
Peder Sørensen Konges barn af Homå - Søren
Anders Brøggers søn Esben af Revn - 14 uger
Bodil Blochs datter Karen - 10 uger
Jens Loumands hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Homå - Michel
Rasmus Bruuns barn af Tolstrup - Maren
Rasmus Smeds datter Maren af Revn - 4 uger
fol 285
Peder Juels datter Anne Marie af Homå - 2½ år
Rasmus Smeds hustru af Revn (introduceret)
Friderich Nielsens hustru af Tolstrup (introduceret)
Jens Christensen Greves hustru - 71 år
Jørgen Pøels barn af Homå - Niels
Peder Konges hustru (introduceret)
Rasmus Bruuns hustru af Tolstrup (introduceret)
Anders Pedersen Brønstrup? af Gjerrild og Mette Pedersdatter af Revn (trolovet)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
Jørgen Pøels hustru af Homå (introduceret)
Peder Olufsens barn af Revn - Oluf
Niels Bjerres barn af Tolstrup - Mette Friderica
fol 286
Jens Graabæks barn af Homå - Maren
Jens Poulsens søn Poul af Lund - 4 år
Niels Bjerres hustru af Tolstrup (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Revn (introduceret)
Hans Sørensen Konge af Homå og Anne Jacobsdatter Draaby af Vejlby (trolovet)
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Jens Graabæks datter Maren af Homå - 2 mdr
Christen Greves barn af Homå - Kirsten
fol 287
Niels Jensens hustru af Homå efter dødfødt datter (introduceret)
Anders Pedersen Brønstrup? og Mette Pedersdatter af Revn (copuleret)
Christen Greves hustru af Homå (introduceret)
Joen Pedersen af Revn - 59 år
Hans Sørensen af Homå og Anne Jacobsdatter af Vejlby (copuleret)
Rasmus Winthers barn af Homå - Jens Pallesen
Niels Behns barn af Vejlby - Maren
Rasmus Bødkers barn af Homå - Søren
fol 288
Rasmus Winthers hustru af Homå (introduceret)
Jens Kochs barn af Vejlby - Mette
Niels Behns hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Bødkers hustru af Homå (introduceret)

1782
fol 289
Jens Kochs hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Rasmussen Molbo af Homå - 49 år
Laurs Rasmussen af Tolstrup - 59 år
Søren Tambour af Vejlby - 41 år
Jens Poulsens hustru af Lund efter dødfødt barn (introduceret)
Laurs Ingvorsen af Ålsrode og Laurs Rasmussens enke Maren Sørensdatter af Tolstrup (trolovet)
gl fattige Jens Juel af Homå - 80 år
Anders Poulsens barn af Lund - Laurs
fol 290
Christen Skrædders barn af Lund - Anne
Jørgen Pøels søn Jens af Homå - 15 år
Hans Grau af Homå - 80 år
Erich Pedersen Greves barn af Vejlby - Rasmus
Rasmus Broges barn af Tolstrup - Maren
Jens Skaanings barn af Revn - Maren
fol 291
almisselem Karen Nielsdatter af Homå - 50 år
Rasmus Winthers søn Anders af Homå - 3 år
Svittring Johansen - 61 år
Mads Skyttes barn af Revn - Rasmus
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Anders Poulsens hustru af Lund (introduceret)
Rasmus Broges hustru af Tolstrup (introduceret)
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret - præstens gentagelse)
Christen Skrædders hustru af Lund (introduceret)
Laurs Ingvorsen og enke Maren Sørensdatter af Tolstrup (copuleret)
Erich Pedersen Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
Søren Esbensen Møllers barn af Lille mølle - Dorthe Sophie
fol 292
fattige Søren Jensen Laue af Homå - 50 år
murmester sr Oluf Falcks barn af Vejlby - Anne Kristine Marie
Falcks hustru (introduceret)
Mads Skyttes søn Rasmus af Revn - 9 uger
Søren Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
skomager Michel Jensen af Albøge og Maren Jørgensdatter af Vejlby (trolovet)
Christen Skrædders datter Anne af Lund - 14 dage
Mads Skytte og hustru af Revn for barnet som døde hos dem i sengen (public absolveret)
fol 293
skoleholder Oluf Nielsens barn af Homå - Jens
Laurs Nielsen og Søren Laue Hovgaards? enke Anne Sørensdatter af Homå (trolovet)
Bodil Hjulmands sl Anders? Hjulmands enke af Vejlby - 85 år
Rasmus Smeds barn af Revn - Terkild
skoleholder Oluf Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Jens Graabæks barn af Homå - Rasmus
fol 294
Rasmus Smeds hustru af Revn (introduceret)
Hans Sørensen Konges og Anne Jacobsdatters barn af Homå - Søren
Jens Graabæks hustru af Homå (introduceret)
Søren Laues enkes hjemmedøbte søn - Søren
kudsk på Ingvorstrup Thomas Nielsen og kokkepige ibd Anne Christensdatter (trolovet)
Søren Laues enkes hjemmedøbte søn Søren - 3 dage
Christen Skrædders steddatter Anne Cathrine af Lund - 3 år
Friderich Nielsens og Johanne Jensdatters barn - Niels
Hans Sørensens hustru af Homå (introduceret)
Søren Laues enke (introduceret)
fol 295
Jens Greves barn af Revn - Marie Cathrine
bødkersvend Hans Jørgen Jacobsen Witte som kom syg fra København og døde hos sin svoger Anders Svendstrup - 34 år
Else Laursdatters uægte barn af Lund - Maren
Jacob Pedersens hjemmedøbte søn af Tolstrup - Peder
Jacob Pedersens Peder - få dage
Jens Greves hustru af Revn (introduceret)
Michel Jensen Skomager af Albøge og Maren Jørgensdatter af Vejlby (copuleret)
kudsken Thomas Nielsen og Anne Christensdatter (copuleret)
fol 296
Laurs Nielsen og Søren Laues enke Anne Sørensdatter af Homå (copuleret)
Niels Rasmussen Skrædder og Karen Rasmusdatter Fladstrups (trolovet)
Else Fynbos uægte datter Maren - 4 uger
Jacob Pedersens hustru af Tolstrup (introduceret)
Karen Poulsdatter af Lund - 60 år
Niels Jensens barn af Homå - Maren

1783
fol 297
Poul Jensen Hjorts barn af Vejlby - Jens
Niels Rasmussen Skrædder og Karen Rasmusdatter Fladstrups (copuleret)
Anders Brøggers barn af Revn - Anne
Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
fol 298
Poul Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Anders Brøggers hustru af Revn (introduceret)
Peder Mogensens barn af Vejlby - Kirsten
skoleholder Oluf Nielsens yngste søn Jens af Homå - ½ år
Peder Mogensens hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Bruuns barn af Vejlby - Lisbeth
Dorthe Fynbos af Lund - 22 år
Peder Jacobsens barn af Revn - Jacob
fol 299

 • konfirmation:
 • Oluf Pedersen født i Revn, 15 år
 • Bodil Kirstine Jørgensdatter f. i Homå, 15
 • Birthe Rasmusdatter f. i Homå, 15
 • Maren Rasmusdatter f. i Ålsø, 15
 • Karen Ottesdatter f. i Stabrand, 15
 • Inger Rasmusdatter f. i Søby, 15
 • Anne Pedersdatter f. i Vejlby, 15
 • Kirsten Christensdatter f. i Revn, 15
 • Cathrine Rasmusdatter f. i Revn, 15
 • Anne Marie Rasmusdatter f. i Revn, 15
Niels Skrædders barn af Lund - Kirsten
Rasmus Bruuns hustru (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Revn (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Lund (introduceret)
Anders Poulsens søn Laurs af Lund - 1 år
Peder Jacobsens søn Jacob af Revn - 7 uger
Jens Poulsens barn af Lund - Marie Anne
fol 300
sl Jørgen Smeds enke Birthe Jensdatter af Vejlby - 59 år
Mads Skyttes barn af Revn - Nille
skrædderpige Inger Jørgensdatter af Vejlby - 29 år
Christen Skrædders hustru af Lund - 29 år
Jens Poulsens hustru af Lund (introduceret)
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
Peder Smeds og Anne Jørgensdatters barn af Vejlby - Rasmus
Peder Smeds hustru (introduceret)
fol 301
Niels Rasmussen Dolmer og Else Christensdatter Winther af Homå (trolovet)
Niels Knudsen Sørensens barn af Vejlby - Jens
enkemand Jens Laursen og Anne Sørensdatter sl Rasmus Molbos enke af Homå (trolovet)
Niels Rasmussen Dolmer af Ålsø og Else Christensdatter Winther af Homå (copuleret)
enkemand Jens Laursen og enke Anne Sørensdatter af Homå (copuleret)
Hans Bjerres datter Anne Marie af Homå - 4 år?
Peder Juels barn af Homå - Niels
fol 302
Niels Knudsen Sørensens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Skaanings barn af Revn - Anders

1784
fol 303
Birthe Pedersdatter Tromborgs eller Blochs af Revn - 79 år
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Hans Sørensen Konges og Anne Jacobsdatters barn - Jacob
Niels Christensen Bjerres og Mette Nielsdatters barn af Tolstrup - Birthe
Mette Skomagers af Homå - 64 år
Hans Sørensen Konges hustru (introduceret)
fol 304
Peder Sørensen Konges barn af Homå - Maren
Anders Pedersen Nørgaards barn af Revn - Marie Cathrine
Peder Møller af Høbjerg og Anne Arildsdatter af Tolstrup (copuleret - i Ålsø kirke)
Laurs Andersen af Vejlby og Kirsten Jacobsdatter af Lille mølle (trolovet)
Peder Smeds søn Rasmus af Vejlby - 36 uger
Niels Bjerres hustru af Tolstrup (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
Anders Pedersens datter af Revn - 5 uger
Peder Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
fol 305
Laurs Andersen og Kirsten Jacobsdatter af Vejlby (copuleret)
Rasmus Christensen Smed af Homå - 46 år

 • Konfirmation:
 • Jens Rasmussen født i Homå, 15 år
 • Peder Sørensen f. i Homå, 15
 • Christen Jacobsen f. i Lund, 16
 • Niels Laursen f. i Tolstrup, 15
 • Søren Nielsen f. i Tolstrup, 15
 • Sidsel Andersdatter f. i Vejlby, 15
 • Kirsten Jensdatter f. i Revn, 16
 • Dorthe Christensdatter f. i Vejlby, 15
Søren Hovgaard af Vejlby - 85 år
Peder Sørensen Konge af Homå - 39 år
Peder Jacobsens barn af Revn - Jacob
Christen Jørgensens datter Bodil af Homå - 6 år
fol 306
Rasmus Jørgensen af Homå - 58 år
Jens Skaanings søn Anders af Revn - 18 uger
Hans Sørensen Konges hustru Anne Jacobsdatter af Homå - 28 år
Peder Jacobsens hustru af Revn (introduceret)
Hans Jacobsen Skipper af Fladstrup og Bodil Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
Jens Terkildsens hustru af Homå - 56 år
soldat Rasmus Rasmussen Winther af Homå - 26 år
Peder Konges datter Maren af Homå - 15 uger
Jacob Pedersen Draabys hustru Karen Nielsdatter af Vejlby - 54 år
Hans Jacobsen af Fladstrup og Bodil Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
enkemand Jens Terkildsen og enke Karen Michelsdatter Greve begge af Homå (trolovet)
fol 307
enkemand Hans Sørensen Konge af Homå og pige Maren Jørgensdatter ibd (trolovet)
Søren Rasmussen Koch og sl Peder Konges enke Maren Christensdatter af Homå (trolovet)
Christen Jensen Greves barn af Homå - Christen
Anders Poulsens barn af Lund - Dorthe Marie
enkemand Jens Terkildsen og enke Karen Michelsdatter (copuleret)
Søren Esbensen Møllers barn af Lille mølle - Friderich Christian
fol 308
Christen Madsens enke Kirsten Graabæk af Homå - 54 år
Christen Greves hustru af Homå (introduceret)
Anders Poulsens hustru af Lund (introduceret)
Søren Esbensen Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
skræddersvend Niels Nielsen Smidt af Glatved og pige Anne Pedersdatter Basballe af Revn (trolovet)
Hans Sørensen Konge og Maren Jørgensdatter af Homå (copuleret)
Søren Rasmussen Krarup og Peder Konges enke Maren Christensdatter (copuleret)
Christen Tambours barn af Vejlby - Anne
fol 309
Ingvor Jensen af Tolstrup og Mette Laursdatter af præstegården (trolovet)
skrædder Niels Nielsen Smidt og pige Anne Pedersdatter Basballe af Revn (copuleret)
Christen Sørensen af Lund og Maren Nielsdatter af Vejlby præstegård (trolovet)
Christian Tambours hustru (introduceret)
Friderich Nielsens barn af Vejlby - Jens
podemester Anders Svendstrup af Vejlby og Anne Kirstine Meiniche sl birkedommer Meiniches datter af Voldby (trolovet)
Jens Graabæks barn af Homå - Jens
fol 310
Ingvor Jensen og Mette Laursdatter af Tolstrup (copuleret)
Søren Erichsens barn af Tolstrup - Jens
Christen Sørensen og Maren Nielsdatter af Lund (copuleret)
Søren Erichsens søn af Tolstrup - 14 dage
podemester Anders Olufsen Svendstrup og Anne Kirstine Meiniche (copuleret)
fol 311
Friderich Nielsens hustru (introduceret)
begge søstre Jacob Pedersens og Søren Erichsens hustruer af Tolstrup (introduceret)

1785
fol 311
Jens Graabæks hustru (introduceret)
Anders Prindses enke af Vejlby - 73 år
Christen Jørgensens datter Maren af Homå - 4 år
sl Hans Greves enke Kirsten Andersdatter almisselem i Homå - 82 år
Christen Nielsens søn Niels af Vejlby - 2 år
Søren Katholm af Homå - 56 år
fol 312
Anders Brøggers barn af Revn - Christen
Peder Jensen og Anne Jensdatter af Homå (trolovet)

 • Konfirmation:
 • Otto Thomasen født i Vejlby, 16 år
 • Søren Pedersen f. i Revn, 16
 • Rasmus Jacobsen f. i Lund, 17
 • Erich Jacobsen f. i Revn, 16
 • Søren Jensen f. i Homå, 16
 • Niels Sørensen f. i Homå, 15
 • Jørgen Rasmussen f. i Homå, 16
 • Jens Jensen f. i Tolstrup, 17
 • Søren Andersen f. i Homå, 16
 • Anne Thomasen f. i Vejlby, 15
 • Sidsel Jensdatter f. i Revn, 17
 • Maren Christensdatter f. i Østerballe, 16
 • Kirsten Jørgensdatter f. i Homå, 16
 • Marie Cathrine Nielsdatter f. i Homå, 16
 • Anne Kirstine Laursdatter f. i Lund, 17
 • Anne Christiansdatter f. i Homå, 17
 • Mette Sørensdatter f. i Agri, 16
fol 313
Laurs Andersens barn af Vejlby - Johanne Marie
Christen Mogensens søn Niels af Revn - 2 år
Anders Brøggers hustru af Revn (introduceret)
Bodil Dolmers uægte barn af Tolstrup - Christen (Mads Christensen tjenende Peder Mogensen i Homå)
Laurs Andersens hustru af Vejlby (introduceret)
Anders Nielsens og Johanne Jensdatters søn Jens af Vejlby - ½ år
Niels Winthers hustru Maren Sørensdatter af Homå - 48 år
Jørgen Pøels søn Niels af Homå - 4 år
Mads Hedemands barn af Lund - Christen
fol 314
Niels ?s hustru af Lund (introduceret)
Niels Jensens barn af Homå - Anne
Peder Mogensens hjemmedøbte datter af Homå - Anne
Ingvor Jensens og Mette Laursdatters barn af Tolstrup - Karen
fol 315
Anders Pedersen Nørgaards og Karen Jacobsdatters barn af Revn - Maren
Peder Mogensens hustru af Homå (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Tolstrup (introduceret)
Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
Friderich Nielsens hustru Johanne Jensdatter af Vejlby - 23 år
podemester Anders Svendstrups barn af Vejlby - Thomas Meiniche
podemesterens hustru Anne Kirstine Meiniche (introduceret)
Peder Jensen og Anne Jensdatter af Homå (copuleret)
Anders Pedersens hustru af Revn (introduceret)
fol 316
Christen Mogensens hjemmedøbte tvillinger af Revn - Niels og Anders
Christen Mogensens tvillinger (begravet)
Jørgen Pøels barn af Homå - Jens
Rasmus Nielsen af Vejlby - 50 år
Karen Nørgaard - 74 år

1786
fol 317
Mads Skyttes barn af Revn - Jens
Jens Skaanings barn af Revn - Mads
Jørgen Pøels hustru af Homå (introduceret)
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
almisselem Søren Rasmussen af Homå - 20 år
møller i Pidsholm? mølle Mads Jensen Møller og pige Maren Rasmusdatter Tromborg af Vejlby (trolovet)
ungkarl Søren Christensen af Homå - 48 år
fol 318
Jacob Pedersens og Maren Jensdatters barn af Tolstrup - Peder
Christen Egelunds og Maren Nielsdatters barn af Lund - Søren
Søren Rasmussen Kochs og Maren Christensdatters barn af Homå - Mette Marie
fol 319
husmand Søren Pedersen af Homå - 56 år
Christen Egelunds hustru Maren Nielsdatter af Lund - 23 år
ungkarl Niels Sørensen af Revn - 50 år
møller Mads Jensen af Pids?holt mølle og pige Maren Rasmusdatter Tromborg (copuleret)
Niels Jacobsens og Maren Laursdatters barn af Vejlby - Laurs
Niels Jacobsens barn Laurs (begravet)
Jacob Pedersens hustru af Tolstrup (introduceret)
Peder Smeds og Anne Jørgensdatters tvillinger - Søren og Michel
fol 320
enkemand Nicolaj Jørgensen af Attrup og pige Kirsten Andersdatter Anders Hansen Munks datter af Vejlby (trolovet)
Mads Skyttes datter Nille af Revn - 3 år
Niels Jacobsen Draabys hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Rasmussen Kochs hustru af Homå (introduceret)
Peder Smeds yngste tvilling Michel af Vejlby - 14 dage
fattig Jens Christensen af Homå - 76 år
enkemand Nicolaj Jørgensen af Attrup og pige Kirsten Andersdatter af Vejlby (copuleret)
Christen Egelunds søn Søren af Lund - 1 mdr
Maren Jacobsdatter - 64 år

 • Konfirmation:
 • Christen Rasmussen født i Homå, 15 år
 • Jens Christensen f. i Homå, 15
 • Jørgen Christensen f. i Homå, 15
 • Anders Pedersen f. i ???, 15
 • Christen Jensen f. i Tolstrup, 16
 • Joen Rasmussen f. i Ålsø, 15
fol 321
Friderich Nielsens datter Maren af Vejlby - 5 år
Peder Smeds hustru Anne Jørgensdatter af Vejlby (introduceret)
Thomas Sørensen Lyngby og pige Anne Andersdatter af Vejlby (trolovet)
skovfoged i Lund Johan Friderichsen Getz - 47 år
Peder Jensens hustru Anne Jensdatter (introduceret)
møller Søren Esbensen af Lille mølle - 44 år
margin: begravelse???
fol 322
Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Anne Marie
Peder Jacobsens barn af Revn - Mette Marie
Thomas Sørensen af Lyngby og Anne Andersdatter af Vejlby (copuleret)
Hans Konges datter Anne Marie af Homå - 14 dage
Jens Kochs datter Mette af Homå - 4 år
Hans Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
Christen Greves datter Maren af Homå - 7 år
fol 323
skrædder Niels Nielsen Smiths og Anne Pedersdatter Basballes tvillinger af Revn - Niels og Peder
Niels Rasmussen Skrædders og Karen Rasmusdatters barn af Lund - Anne Marie
Peder Jacobsen Konges hustru af Revn (introduceret)
Christen Greves søn Christen af Homå - 2 år
skrædder Smiths hustru af Revn (introduceret)
Laurs Andersens datter Johanne Marie af Vejlby - 1 år
fol 324
Niels Skrædders hustru af Lund (introduceret)
Christen Rasmussen Skrædders og Anne Marie Rasmusdatters barn af Homå - Mette Kirstine
skrædder Niels Smiths tvilling Peder af Revn - 9 uger
Niels Knudsens søn Niels af Vejlby - 6 år
Christen Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Christen Rasmussen Tromborg og Dorthe Sørensdatter af Vejlby (trolovet)
Christen Rasmussen og Dorthe Sørensdatter (copuleret)
fol 325
Christen Rasmussen Tromborgs og Dorthe Sørensdatters barn af Vejlby - Rasmus
Rasmus Bruuns datter Lisbeth af Vejlby - 4 år
Poul Jensens og Anne Jensdatters barn af Vejlby - Karen
Jens Christensen Bjerre af Homå - 33 år
Peder Erichsen Greve af Vejlby - 75 år

1787
fol 326
Anders Brendstrups søn Jens af Vejlby - 2 år
Christen Rasmussen Tromborgs hustru af Vejlby (introduceret)
Anders Christensen og Jens Bjerres enke Anne Jensdatter af Homå (trolovet)
Poul Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Jensen Greve af Homå - 46 år
betler Henrich Schultz af Homå - 60 år
drengen Søren Bloch af Revn? - 12 år
Mads Christensens uægte søn Christen af Vejlby - 2 år
Anders Christensen af Ålsø og Anne Jensdatter af Homå (copuleret)
Peder Mogensens hustru Maren Pedersdatter - 31? år
fol 327
Peder Smeds ældste tvillingesøn Søren af Vejlby - 11 mdr
Christen Skrædders datter Mette Kirstine - ½ år
Niels Jacobsens barn af Vejlby - Laurs
Niels Jacobsens søn Laurs af Vejlby - 14 dage

 • Konfirmation:
 • Jens Rasmussen Hovgaard født i Tolstrup, 15 år
 • Jens Rasmussen Tromborg f. i Tromborg, 15
 • Jacob Jacobsen f. i ???, 16
 • Jens Nielsen f. i Høbjerg, 15
 • Mads Jacobsen f. i Mårup Mølle, 16
 • Maren Joensdatter f. i Revn, 16
 • Bodil Pedersdatter f. i Vejlby, 16
 • Maren Rasmusdatter f. i Vejlby, 15
 • Karen Jensdatter f. i Homå, 16
fol 328
Jens Pedersens barn af Lund - Karen
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Jacob
Niels Jacobsen Draabys? hustru (introduceret)
Jens Christensen Skipper og Anne Pedersdatter af Revn (trolovet)
Jacob Pedersens hustru af Lund (introduceret)
Niels Hansen og Kirsten Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
Niels Knudsens søn Jens af Vejlby - 4 år
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Peder Mogensens datter Anne af Homå - 2 år
Jens Christensen Skipper og Anne Pedersdatter af Revn (copuleret)
fol 329
gårdmand Niels Hansen Molbo og Kirsten Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
podemester Anders Olufsen Svendstrups og Kirstine Meiniches hjemmedøbte barn - Margrethe ?tte Lovise
podemester Anders Olufsen Svendstrups hustru (introduceret)
husmand Rasmus Andersen Brøgger af Vejlby - 58 år
Jens Graabæks hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Laurs Andersens barn af Vejlby - Søren
fol 330
Laurs Andersens hustru af Vejlby (introduceret)
Kirsten Andersdatters uægte barn - Jens (Jacob Hansen)
Oluf Friises hustru Mette Sørensdatter af Revn - 42 år
Oluf Friises og Mette Sørensdatters tvillinger - Rasmus og Kirsten
fol 331
Hans Pedersen Basballe og Mette Kirstine Nielsdatter af Revn (trolovet)
Peder Nielsen af Ørup i Rosmus sogn og Mette Marie Sørensdatter af Tolstrup (trolovet)
Niels Christensen Krop og Christen Greves enke Karen Hansdatter (trolovet)
Hans Pedersen Basballe af Revn og Mette Kirstine Nielsdatter som tjente på Ingvorstrup (copuleret)
Peder Nielsen af Ørup og Mette Marie Sørensdatter af Tolstrup (copuleret)
Hans Lorentzen af Lund og Rasmus Brøggers enke Maren Jensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 332
Niels Christensen Bjerres og Mette Nielsdatters barn af Tolstrup - Severine Caroline
Niels Christensen Krop og Christen Greves enke Karen Hansdatter (copuleret)
Niels Bjerres hustru af Tolstrup (introduceret)
Hans Lorentzen af Lund og enke Maren Jensdatter (copuleret)
Jens Christensen Skippers og Anne Pedersdatters barn af Revn - Maren

1788
fol 333
Jens Skippers hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Skaanings barn af Revn - Laurs
Anders Drejers og Mette Nielsdatters barn af Vejlby - Jens
podemesterens barn Margrethe Charlo?tte Lovise - ½ år
Peder ?sens datter Birthe af Homå - 6 år
Andreas ? ? sognedegn?? Tirstrup Fuglslev sogne ..??
fol 334
Rasmus Pedersens? barn af Homå - Anne
Jens Skaanings hustru af Revn (introduceret)
Anders Drejers hustru af Vejlby (introduceret)
Peiter Faberk af Søbyvads mølle i Gjern sogn og Anne Kirstine Falck af Lille mølle (trolovet)
Rasmus Bødkers hustru Sara Sørensdatter (introduceret)
Niels Skrædders og Karen Rasmusdatters barn af Lund - Maren

 • Konfirmation:
 • Peder Erichsen født i Vejlby
 • Anders Pedersen f. i Vejlby, 15
 • Søren Rasmussen f. i Vejlby, 14
 • Peder Jacobsen f. i Revn, 15
 • Søren Jørgensen f. i Homå, 16
 • Hans Hansen f. i Fladstrup, 16
 • Kirsten Thomasen f. i Vejlby, 14
 • Maren Andersdatter f. i Vejlby, 15
 • Anne Jacobsdatter f. i Revn, 16
 • Maren Nielsdatter f. i Balle, 16
 • Kirsten Nielsdatter f. i Homå, 16
fol 335
Mads Skyttes barn af Revn - Anne Kirstine
Jørgen Pøels søn Jens - 2 år
Peder Jacobsen af Revn - 38 år
fol 336
Peder Jensens og Anne Jensdatters barn af Homå - Rasmus
gl Christen Andersen Skipper af Revn - 79 år
sl Rasmus Skrædders hustru Anne Christensdatter af Lund - 64 år
den lamme? Niels Nielsen - 36 år
?s hustru (introduceret)
Mads Skyttes yngste barn Anne Kirstine - 4 uger
Mads Skyttes hustru af Revn (introduceret)
Peder Jensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus ?s hustru Karen? Christensdatter af Vejlby - 71 år
Arild Andersens hustru Anne Cathrine Nielsdatter af Vejlby - 48 år
ungkarl Jens Nielsen Tækker af Høbjerg og sl Peder Jacobsens enke Anne Nielsdatter af Revn (trolovet)
fol 337
Oluf Friises tvillingedatter Kirsten af Revn - 7 mdr
møller Peiter Nielsen Faberk og enke Anne Kirstine Falck af Lille mølle (copuleret)
Niels Jensens og Maren Sørensdatters barn af Homå - Else
Niels Jensens yngste datter Else - 14 dage
Jens Nielsen Tækker af Høbjerg og sl Peder Jacobsens enke Anne Nielsdatter (copuleret)
Ingvor Jensens barn af Tolstrup - Laurs
fol 338
Niels Jensens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Rasmussen Skuster skrædder og enke Maren Jørgensdatter af Vejlby (trolovet)
Jacob Pedersens søn Peder af Tolstrup - 2½ år
Mads Sørensens barn af Homå - Anne
Ingvor Jensens hustru (introduceret)
Christian Tambours barn af Lund - Birthe
fol 339
Mads Sørensens hustru (introduceret)
Hans Pedersen Basballes barn af Revn - Peder
Christian Tambours hustru (introduceret)
soldat Niels Christensen Krops barn af Homå - Christen
skrædder Niels Smiths og Anne Basballes barn af Revn - Peder
fol 340
Niels Hansen Molbos og Kirsten Nielsdatters barn af Vejlby - Hans
Christen Rasmussen Skrædders og Maren Rasmusdatters barn af Homå - Rasmus
soldat Niels Krops hustru af Homå (introduceret)
skrædder Rasmus Rasmussen Skuster af Hoed og Michel Møllers enke Maren Jørgensdatter af Vejlby (copuleret)
skrædder Niels Smiths hustru af Revn (introduceret)
soldat Hans Basballes hustru af Revn (introduceret)
Niels Molbos hustru af Vejlby (introduceret)
fol 341
Christen Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Jens Jensens barn af Homå - Dorthe Marie
Niels Jacobsens barn af Vejlby - Marie Anne
Anders Pedersen Nørgaards barn af Revn - Peder
Niels Jacobsens barn Marie Anne af Vejlby (begravet)
fol 342
Niels Jacobsens hustru af Vejlby (introduceret)

1789
fol 242
Anders Pedersen Nørgaards hustru af Revn (introduceret)
Christian Skovfogeds hustru Maren Nielsdatter af Lund - 60 år
Niels ? Sallingbo af Lund - 77 år
Jacob Pedersen Draaby af Vejlby - 63 år
gl Jens Hedemands hustru Anne Hedemands af Homå - 72 år
fol 243
Søren Lorentzen af Lund - 39 år
Søren Jensen Madsens barn af Revn - Birthe Marie
Anders Olufsen Svenstrup af Vejlby - 55 år
Søren Skrædders hustru Helvig Pedersdatter af Revn - 60 år
Jens Nielsen Tækkers barn af Revn - Peder
Søren Jensen Madsens hustru af Revn (introduceret)
Søren Rasmussen og Anne Pedersdatter af Revn (trolovet)
Niels Rasmussen Skrædder? af Homå - 28 år
fol 244

 • konfirmation:
 • ?? Andersen født i ??? sogn, 14 år
 • Jens Christensen f. i Homå, 16 år
 • Jørgen Nielsen f. i Lund, 16
 • Jens Jørgensen f. i Høbjerg, 17
 • Maren Jacobsdatter f. i Vejlby, 16
 • Anne Nielsdatter f. i Vejlby, 15
 • Mette Erichsdatter f. i Obdrup, 16
 • Edel Rasmusdatter f. i Revn, 15
Søren Rasmussen Krarups eller Kochs barn af Homå - Maren
Jens Nielsen Tækkers hustru af Revn (introduceret)
Peder Hedegaards hustru Else Marie Christensdatter af Homå - 40 år
Mads Skyttes hustru Maren Rasmusdatter af Revn - 40 år
fol 245
Niels Skrædders datter Maren af Lund (begravet)
Christen Pedersen Hovgaard og pige Maren Jensdatter af Homå (trolovet)
Niels Jensens hjemmedøbte tvillinger af Homå - Jens og Else
Jacob Pedersens datter af Tolstrup - Gertrud Marie
Laurs Pedersen Greves barn af Vejlby - Dorthe
enkemand Mads Jensen Skytte og Maren Pedersdatter Basballe af Revn (trolovet)
Hans Dams datter Marie Kirstine af Revn - 9 år
Niels Jensens hjemmedøbte tvillingesøn Jens af Homå - 8 dage
Niels Jensens hjemmedøbte tvillingedatter Else af Homå (i kirke)
fol 246
Erich Pedersen Greves barn af Vejlby - Dorthe
Jacob Pedersens barn af Tolstrup - Maren
Søren Rasmussen Kochs hustru af Homå (introduceret)
Peder Smeds barn af Vejlby - Jens
Jacob Pedersens hustru af Tolstrup (introduceret)
gårdmand Søren Rasmussen Skrædder af Revn og pige Anne Pedersdatter Tambour (copuleret)
fol 247
Erich Pedersen Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Jensen Draabys hustru af Homå (introduceret)
Mads Jensen Skytte gårdmand i Revn og Maren Pedersdatter Basballe ibd (copuleret)
husmand Christen Pedersen Hovgaard og Maren Jensdatter Ladefogeds af Homå (copuleret)
Peder Smeds hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Nielsen Smith Skrædder af Revn - 32 år
Anders Poulsens barn af Vejlby - Laurs
Peder Pedersen Basballes hustru Margrethe Olufsdatter af Revn - 64 år
fol 248
Hans Sørensen Konges og Maren Jørgensdatters barn af Homå - Anne Cathrine
Anders Poulsens hustru Maren Laursdatter (introduceret)
Hans Sørensen Konges hustru af Homå (introduceret)
Christen Winthers og Anne Jensdatters barn - Edel
møller Peiter Faberks Møllers og Anne Kirstine Falcks barn af Lille mølle - Mariane
Christen Winthers hustru (introduceret)
Laurs Pedersen Basballe af Revn - 29 år
fol 249
Jørgen Pøels og Else Sørensdatters barn - Gertrud Kirstine
møllerens hjemmedøbte datter Mariane af Lille mølle (i kirke)
møllerens hustru (introduceret)
Jørgen Pøels hustru (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c