s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1730-39


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1730
fol 46b
Søren Koch af Homå (begravet)
Niels Nørgaards datter af Revn (begravet)
Rasmus Skytte af Vejlby (begravet)
Michel Bruse af Tolstrup (begravet)
Christen Greve af Homå - 46 år
Niels Bødkers tvillinger af Homå (begravet)
Jens Bloch af Revn - 50 år
Jens Nielsen af Revn - 61 år
Maren Sties af Vejlby - 77 år
Anne Christensdatter af Vejlby - 36 år
Rasmus Sørensen af Horstved død i Vejlby (begravet)
Anders Skrivers søn af Vejlby (begravet)
Mette Jensdatter af Lund (begravet)
Christian Smeds barn af Homå (begravet)
Peder Jørgensens datter af Homå - 16 år
Rasmus Kochs dødfødte barn af Revn (begravet)
Søren Krops ene tvilling af Homå (begravet)
Søren Krops anden tvilling af Homå (begravet)
Niels Bødkers søn af Homå (begravet)
fol 86b
Peder Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Jens Hjulmands barn af Homå - Maren
Niels Bødkers tvillinger af Homå - Karen og Else
Jens Hjulmands hustru (introduceret)
Niels Bødkers hustru af Homå (introduceret)
Niels Hegedals barn af Ingvorstrup - Andreas
fol 87a
madam Hegedal (introduceret)
Rasmus Greves barn af Vejlby - Elle
Rasmus Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Sallingbos barn af Homå - Peder
Anders Hyrdes barn af Vejlby - Jens
Christen Sallingbos hustru (introduceret)
Anders Hyrdes hustru (introduceret)
Søren Krops tvillinger af Homå - Karen og Anne
Rasmus Kochs hustru (introduceret)
Søren Ladefogeds barn af Revn - Jens
Søren Krops hustru (introduceret)
Søren Ladefogeds hustru (introduceret)
fol 138b
Jørgen Rasmussen og Karen Christensdatter begge af Vejlby (copuleret)
Hans Christensen og Sidsel Jensdatter begge af Vejlby (copuleret)
Jacob Jensen og Maren Madsdatter (copuleret)
fol 139a
Jørgen Rasmussen og Karen Christensdatter begge af Vejlby (trolovet)
soldat Jacob Jensen og Maren Madsdatter af Ebeltoft (trolovet)
Hans Christensen af Ålsø sogn og Sidsel Jensdatter af Vejlby (trolovet)
Christen Christensen og Maren Sørensdatter af Lund (trolovet)
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Revn (trolovet)

1731
fol 47b
Jørgen Hovgaards dødfødte barn af Tolstrup (begravet)
Niels Bødkers datter af Homå (begravet)
Laurs Jensen af Revn - 81 år
hyrdens søn af Vejlby (begravet)
Anne Daniels søn af Homå (begravet)
Jens Michelsen af Vejlby - 44 år
Christen Henrichsens barn af Homå (begravet)
Johan Jørgensens datter som var smedekone i Vejlby (begravet)
Anders Terkildsens barn af Homå (begravet)
Terkild Andersens barn af Homå (begravet)
Søren Pøels barn af Revn (begravet)
Michel Greves barn af Homå (begravet)
Christian Smeds hustru af Homå (begravet)
Jens Hjulmands barn af Homå (begravet)
Christian Smeds barn af Homå (begravet)
Søren Krops dødfødte barn af Homå (begravet)
Anders Laursens dødfødte barn af Revn (begravet)
fol 87a
Christen Christensens barn af Revn - Bodil
fol 87b
Rasmus Hansens barn af Lund - Hans
Jørgen Hovgaards hustru (introduceret)
Rasmus Hansens hustru af Lund (introduceret)
Christen Christensens hustru af Revn (introduceret)
Niels Skindbergs barn af Homå - Rasmus
Anne Skrivers uægte barn af Vejlby - Niels
Niels Skindbergs hustru af Homå (introduceret)
Michel Greves barn af Homå - Hans
Christen Krops barn af Lund - Anne
Hans Christensens barn af Vejlby - Christen
Christian Smeds barn af Homå - Jens
Jens Hjulmands barn af Homå - Elle
Søren Pøels hustru af Revn (introduceret)
Hans Farvers hustru af Vejlby (introduceret)
Michel Greves hustru af Homå (introduceret)
Christen Krops hustru af Lund (introduceret)
Jens Hjulmands hustru af Homå (introduceret)
fol 88a
Rasmus Willumsens barn af Vejlby - Hans
Niels Jensen Bødkers barn af Homå - Anne
Anders Ladefogeds barn af Vejlby - Niels
Rasmus Willumsens hustru (introduceret)
Terkild Andersens barn af Homå - Anne
Anders Ladefogeds hustru (introduceret)
Niels Jensen Bødkers hustru (introduceret)
Maren Nielsdatters uægte barn - Christen
Hans Graabæks barn af Homå - Jens
Christen Pedersens barn af Vejlby - Peder
Terkild Andersens hustru (introduceret)
Anders Rasmussens barn af Tolstrup - Rasmus
Jørgen Rasmussens barn af Vejlby - Rasmus
Christen Henrichsens barn af Homå - Laurs
fol 88b
Anders Rasmussens hustru (introduceret)
Hans Graabæks hustru (introduceret)
Christen Pedersen Svendsens hustru (introduceret)
Jens Nielsen Svendsens hustru (introduceret)
Jørgen Rasmussens hustru (introduceret)
Christen Henrichsens hustru (introduceret)
Christen Egelunds barn af Homå - Maren
Jens Danmands barn af Revn - Laurs
Jens Christensens barn af Homå - Christen
Søren Smeds barn af Vejlby - Johanne
Søren Krops hustru (introduceret)
Jens Danmands hustru (introduceret)
Anders Laursens hustru (introduceret)
Søren Smeds hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Christensens hustru af Homå (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers barn af Homå - Karen
Christen Egelunds hustru (introduceret)
fol 138b
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Revn (copuleret)
Jens Christensen og Maren Sørensdatter af Lund (copuleret)
Frands Andersen og Bodil Christensdatter af Homå (copuleret)
Christen Laursen og Maren Hansdatter af Homå (copuleret)
Anders Rasmussen og Bodil Andersdatter begge af Tolstrup (copuleret)
Christian Smed og Anne Pedersdatter af Homå (copuleret)
Morten Rasmussen og Maren Hansdatter af Revn (copuleret)
Christen Christensen og Maren Olufsdatter begge af Lund (copuleret)
fol 139a
Frands Andersen af Ålsø og Bodil Christesdatter af Homå (trolovet)
fol 140a
Christen Laursen og Maren Hansdatter af Homå (trolovet)
Christian Smed af Homå og Anne Pedersdatter af Høbjerg (trolovet)
Anders Rasmussen af Tolstrup og Bodil Andersdatter af Ålsø (trolovet)
Morten Rasmussen og Maren Hansdatter begge af Revn (trolovet)
Christen Christensen af Lund og Maren Olufsdatter af Ebeltoft (trolovet)
fol 153b
sl Rasmus Skrivers enke Anne Jensdatter som udlagde Peder Nielsen Svendsen af Vejlby (public absolveret)
Peder Nielsen (public absolveret)
Maren Nielsdatter af Homå som udlagde sergeant Skindberg gift mand i Enslev i Nørre herred (public absolveret)
Niels Skindberg (public absolveret)

1732
fol 47b
Christian Smeds dødfødte barn (begravet)
Peder Kejsers dødfødte barn (begravet)
Sidsel Jensdatter af Homå (begravet)
Niels Sørensen af Lund (begravet)
Anne Mogens af Revn (begravet)
Karen Krarups af Homå (begravet)
fol 48b
præstens moder Johanne Knudsdatter Gadberg - 87 år
Jens Danmands søn af Revn (begravet)
Karen Krarups? uægte dødfødte barn af Homå (begravet)
Niels Hovgaards ene tvilling af Revn (begravet)
Søren Krops dødfødte barn af Homå (begravet)
fol 89a
forpagter Niels Hegedals barn af Ingvorstrup - Helvig Christiane
madam Hegedal (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers hustru (introduceret)
Rasmus Greves barn af Vejlby - Iver Nicolaj
Peder Sørensen Jammers barn af Vejlby - Søren
Rasmus Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Sørensens barn af Homå - Søren
Peder Sørensens hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Hovmands barn af Homå - Mette
fol 89b
Peder Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Christen Christensens barn af Lund - Mette Kirstine
Niels Hovmands hustru af Homå (introduceret)
Laurs Jensen Joensens barn af Vejlby - Jens
Christens hustru af Lund (introduceret)
Laurs Joensens hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Hovgaards tvilling af Revn - Terkild
danske skolemester Jens Hansens barn af Vejlby - Johanne Marie
Niels Hovgaards hustru (introduceret)
Hans Christensen Farvers barn af Vejlby - Maren
Jens Hansens hustru (introduceret)
Hans Farvers hustru (introduceret)
Anders Frandsens barn af Vejlby - Birthe
fol 138b
Jens Pedersen Juel og Karen Rasmusdatter (copuleret)
Jens Andersen Nymand og Anne Michelsdatter (copuleret)
fol 139b
overstreget: Jens Andersen Nymand af Ålsø og Anne Michelsdatter af Homå (copuleret)
Niels Nielsen Hovgaard og Jørgen Skippers datter Maren Jørgensdatter (copuleret)
Jens Hansen og Kirsten Pedersdatter (copuleret)
Rasmus Jensen Krarup og Anne Nielsdatter begge af Homå (copuleret)
Jacob Nielsen og Karen Michelsdatter af Revn (copuleret)
fol 140a
Jens Andersen af Ålsø og Anne Michelsdatter af Homå (trolovet)
Jens Hansen Bang og Kirsten Pedersdatter af Revn (trolovet)
Jens Pedersen Juel og Karen Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)
Niels Nielsen Hovgaard og Maren Jørgensdatter Skippers (trolovet)
Rasmus Jensen Krarup og Anne Nielsdatter begge af Homå (trolovet)
Jacob Nielsen og Karen Michelsdatter begge af Vejlby (trolovet)
fol 154a
Karen Schorups af Revn som udlagde gift mand Jacob Jesper af Revn (public absolveret)

1733
fol 48b
Søren ?mands hustru af Lund (begravet)
Bodil Rasmusdatter af Vejlby (begravet)
Michel Greves barn af Homå (begravet)
Peder Kejsers dødfødte barn af Revn (begravet)
Laurs Egelunds hustru af Homå (begravet)
Christian Smeds hustru af Homå (begravet)
Jørgen Pedersen af Tolstrup (begravet)
overstreget: gl Maren Jensdatter (begravet)
fol 90a
Jørgen Hovgaards barn af Tolstrup - Karen
Søren Krops hustru (introduceret)
Anders Frandsens hustru (introduceret)
Jørgen Hovgaards hustru (introduceret)
Christian Smeds barn af Homå - Peder
Christen Peder Svendsens barn - Mette
Christen Svendsens hustru (introduceret)
Christian Smeds hustru (introduceret)
Søren Ladefogeds barn af Revn - Anne Marie
Jacob Smeds hustru (introduceret)
Jacob Smeds barn - Kirsten
Søren Ladefogeds hustru af Revn (introduceret)
Anders Hyrdes barn af Vejlby - Michel
Anders Hyrdes hustru (introduceret)
fol 90b
Michel Greves barn af Homå - Bodil
Jens Christensens barn af Homå - Mette
Rasmus Krarups barn af Homå - Niels
Michel Greves hustru (introduceret)
Jens Svendsens barn af Vejlby - Anne
Christen Christensens barn af Revn - Gertrud
Anders Brøggers barn af Tolstrup - Anders
Anders Brøggers hustru (introduceret)
Jens Svendsens hustru (introduceret)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
Peder Kejsers hustru (introduceret)
Christen Blochs hustru (introduceret)
Rasmus Skovriders barn af Vejlby - Karen
fol 139b
Rasmus Nielsen og Kirsten Andersdatter af Vejlby (copuleret)
fol 140a
Rasmus Nielsen fra Feldballe sogn og Kirsten Andersdatter Tromborgs af Vejlby (trolovet)
Niels Rasmussen og Bodil Hansdatter begge af Homå (trolovet)
fol 141a
Søren Nielsen og Birgitte Rasmusdatter begge af Vejlby (trolovet)
fol 154a
Jacob Erichsen for hor (public absolveret)

1734
fol 49b
gl Maren Jensdatter af Vejlby (begravet)
Maren Mortensdatter af Vejlby (begravet)
Christen Christensens datter Bodil af Revn (begravet)
Maren Peders af Vejlby (begravet)
Jacob Nielsen af Vejlby (begravet)
Maren Sørensdatter af Vejlby (begravet)
Søren Krops dødfødte barn af Homå (begravet)
Rasmus Kochs dødfødte barn af Revn (begravet)
Jens Andersen af Vejlby (begravet)
Anders Bødker af Homå (begravet)
Christen Pedersen af Vejlby (begravet)
hyrdens mindste barn af Homå (begravet)
fol 90b
Rasmus Hansens barn af Lund - Birthe
fol 91a
Rasmus Hansens hustru (introduceret)
Rasmus Skovriders hustru (introduceret)
Hans Farvers barn af Vejlby - Jens
Niels Jensen Bødkers barn af Homå - Anders
Terkild Andersens barn af Homå - Anders
Hans Farvers hustru (introduceret)
Friderich Sørensens barn af Lund - Anne
Niels Jensen Bødkers hustru (introduceret)
Terkild Andersens hustru (introduceret)
Friderichs hustru af Lund (introduceret)
Christen Pedersens barn af Vejlby - Karen
Jørgen Mortens barn af Vejlby - Bodil
Søren Krops hustru af Homå (introduceret)
Jørgen Mortens hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Henrichsens barn af Homå - Anne
fol 91b
Niels Bjerres barn af Homå - Hans
Niels Graabæks hustru (introduceret)
Rasmus Kochs hustru (introduceret)
Niels Bjerres hustru (introduceret)
Rasmus Greves barn af Vejlby - Karen
danske skoleholder Jens Hansens barn - Hans
Christen Egelunds barn af Homå - Gertrud
hyrdens barn af Homå - Jens
Jens Hjulmands barn af Homå - Anne
Rasmus Greves hustru (introduceret)
Christen Egelunds hustru af Homå (introduceret)
hyrdens hustru af Homå (introduceret)
Karen Pedersdatters uægte barn af Lund - Anne
Jens Hansens hustru (introduceret)
Jens Hjulmands hustru (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Homå - Karen
fol 92a
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
fol 139b
Søren Nielsen og Birgitte Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
Niels Rasmussen og Bodil Hansdatter af Homå (copuleret)
Peder Sørensen og Karen Rasmusdatter begge af Vejlby (copuleret)
fol 141a
Peder Sørensen og Karen Rasmusdatter begge af Vejlby (trolovet)
Christen Pedersen af Vejlby og Inger Rasmusdatter af Revn (trolovet)
fol 154a
Karen Pedersdatter af Homå som udlagde Michel Nielsen af Ålsrode (public absolveret)

1735
fol 49b
Maren Sørensdatter af Revn (begravet)
Niels Hovmand af Homå (begravet)
Rasmus Krarups barn af Homå (begravet)
Anders Frandsens barn af Vejlby (begravet)
fol 92a
Christen Christensens barn af Lund - Dorthe Marie
Christens hustru af Lund (introduceret)
Jacob Jespers barn af Revn - Anne
Christian Smeds barn af Homå - Anders
Jacob Jespers hustru (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers barn af Homå - Bodil
smedens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Willumsens barn af Vejlby - Anders
Niels Bødkers hustru (introduceret)
Laurs Jensens barn af Homå - Christen
Rasmus Willumsens hustru (introduceret)
fol 92b
Søren Randrup af Vejlby (begravet)
Maren Tromborgs af Revn (begravet)
sl Kirsten Rasmusdatter af Saldrup (begravet)
smedens søn af Homå (begravet)
Michel Greve af Revn (begravet)
Anne Pedersdatter af Lund (begravet)
Peder Jammers datter Maren af Vejlby - 15 år
Morten Hyrde af Vejlby (begravet)
Anders Nielsen af Vejlby (begravet)
Karen Sørensdatter af Vejlby - 85 år
fol 93a
Laurs Jensens hustru af Homå (introduceret)
Anders Bjerres barn af Homå - Niels
Anders Brøggers barn af Tolstrup - Niels
Niels Bendixens barn af Vejlby - Anne
Anders Bjerres hustru (introduceret)
Hans Farvers barn af Vejlby - Peder
Niels Bendixens hustru (introduceret)
Hans Farvers hustru (introduceret)
Jens Christensens barn af Homå - Anne
Niels Bjerres barn af Homå - Rasmus
Lisbeth Pøels uægte barn af Revn (navn mangler)
Jens Christensens hustru af Homå (introduceret)
Niels Graabæks barn af Vejlby - Sidsel
Søren Willumsens barn - Anne
fol 94a
Søren Krops barn af Homå - Rasmus
fol 141a
Hans Jacobsen Grau og Kirsten Andersdatter af Homå (trolovet)
fol 154a
Anne Marie fra Skanderborg som udlagde soldat Niels Rasmussen af Agri sogn (public absolveret)
Lisbeth Jørgensdatter af Revn som udlagde en ukendt, der fulgtes med hende til Grenå (public absolveret)

1736
fol 92b
Christen Egelunds hustru af Homå (begravet)
Rasmus skolemester af Vejlby - 80+ år
Anne Rasmusdatter af Tolstrup - 86 år
Rasmus Willumsens barn af Vejlby (begravet)
Bodil Pedersdatter af Vejlby (begravet)
fol 93b
Morten Skrædders hustru af Vejlby (begravet)
gl Rasmus Kolind af Revn (begravet)
Søren Krops barn af Homå (begravet)
Søren Hovmand af Lund (begravet)
sl Dorthe Hyrdes af Revn (begravet)
Jørgen Jepsen af Tolstrup (begravet)
Jørgen Pøel af Revn (begravet)
Rasmus Bødkers hustru af Vejlby (begravet)
Jens Nielsens barn af Ingvorstrup (begravet)
den gl degn Hans Ovesen af Homå - 75 år
Dorthe Nielsdatter af Ingvorstrup (begravet)
Jacob Jespers søn Rasmus af Revn (begravet)
Jacob Jespers andet vanføre barn af Revn (begravet)
fol 94a
Søren Willumsens hustru (introduceret)
Niels Bjerres hustru (introduceret)
Søren Juels barn af Lund - Anne
Søren Krops hustru (introduceret)
Niels Graabæks hustru (introduceret)
Jørgen Jepsens barn af Tolstrup - Niels
Morten Handrups barn af Revn - Jens
Søren Juels hustru (introduceret)
Jørgen Hovgaards hustru (introduceret)
Morten Handrups hustru (introduceret)
Friderich Sørensens barn af Lund - Maren
Maren Mortens uægte barn af Vejlby - Anne Marie
fol 95a
Friderichs hustru af Lund (introduceret)
Christian Smeds barn af Homå - Jens
Christian Smeds hustru (introduceret)
Hans Graus barn af Homå - Anders
Peder Kejsers barn af Revn - Maren
Søren Hansens barn af Revn - Christen
Peder Kejsers hustru (introduceret)
Rasmus Skorstensfejers barn af Homå - Mette
Christen Christensens barn af Revn - Maren
Hans Skrædders hustru af Homå (introduceret)
Søren Hansens hustru af Revn (introduceret)
natmandens hustru af Homå (introduceret)
Anders Hyrdes barn af Vejlby - Laurs
Christen Blochs hustru af Revn (introduceret)
fol 96a
Terkild Andersens barn af Homå - Hans
fol 139b
Hans Jacobsen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Peder Erichsen og Dorthe Christensdatter (copuleret)
fol 140b
Søren Juel og Maren Nielsdatter af Lund (copuleret)
Christen Laursen og Mette Jensdatter af Homå (copuleret)
Michel Andersen og Maren Terkildsdatter af Lille mølle (copuleret)
Peder Jensen og Maren Christensdatter begge af Ålsø (copuleret)
Peder Mortensen Skrædder og Bodil Sørensdatter (copuleret)
Anders Andersen og Kirsten Christensdatter af Tolstrup (copuleret)
Morten Pedersen Skrædder og Kirsten Giødes (copuleret)
fol 141a
Søren Juel og Maren Nielsdatter begge af Homå (trolovet)
Peder Erichsen og Dorthe Christensdatter begge af Vejlby (trolovet)
Christen Laursen af Homå og Mette Jensdatter af Revn (trolovet)
Peder Jensen af Ålsø og Maren Christensdatter af Vejlby (trolovet)
Morten Pedersen Skrædder og Kirsten Giødes begge af Vejlby (trolovet)
Peder Mortensen Skrædder af Vejlby og Bodil Sørensdatter af Grenå (trolovet)
fol 142a
Michel Andersen og Maren Terkildsdatter begge af Lille mølle (trolovet)
Jens Nielsen og Dorthe Nielsdatter begge af Ingvorstrup (trolovet)
Rasmus Sørensen af Hyllested og enke Mette Nielsdatter af Tolstrup (trolovet)
Anders Andersen Soldat af Ålsrode og Kirsten Christensdatter af Tolstrup (trolovet)
fol 154a
Karen Sørensdatter af Revn som udlagde soldat Peder Jensen af Saldrup i Lyngby sogn (public absolveret)

1737
fol 94b
Morten Skrædder af Vejlby (begravet)
Jens Sørensens søn af Homå (begravet)
Jens Rasmussen af Vejlby (begravet)
hyrden Rasmus Winthers mindste barn af Homå (begravet)
Niels Graabæks søn af Vejlby (begravet)
hyrdens andet barn af Homå (begravet)
Maren Mortens uægte barn af Vejlby (begravet)
Christens barn af Lund (begravet)
Terkild Andersens barn af Homå (begravet)
Niels Sørensens hustru af Homå (begravet)
Jens Pedersen af Vejlby - 79 år
Niels Graabæks mindste barn af Vejlby (begravet)
Maren Jensdatter af Tolstrup (begravet)
fol 95b
Mads Egelund af Homå (begravet)
Niels Jensen af Homå (begravet)
Jens Christensens hustru af Homå død i barselsseng (begravet)
Niels Bødkers dødfødte barn af Homå (begravet)
fol 96a
Rasmus Winther Hyrdes barn af Homå - Anne Marie
Søren Jammers barn af Vejlby - Niels
Anders Hyrdes hustru (introduceret)
Christen Christensens barn af Lund - Else
Terkilds hustru af Homå (introduceret)
hyrdens hustru af Homå (introduceret)
Søren Jammers hustru af Vejlby (introduceret)
Niels Bendixens barn af Vejlby - Rasmus
Jens Hjulmands barn af Homå - Anders
Christens hustru af Lund (introduceret)
Laurs Jensens barn af Vejlby - Anne
Rasmus Hansens barn af Lund - Rasmus
fol 97a
Anders Andersens barn af Tolstrup - Anders
Niels Bendixens hustru (introduceret)
Anne Joens (introduceret)
Jens Hjulmands hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Molbos hustru (introduceret)
Anders Andersens hustru af Tolstrup (introduceret)
Christen Henrichsens barn af Homå - Mette
Rasmus Willumsens barn af Vejlby - Rasmus
Christen Egelunds barn af Homå - Anne
Christen Egelunds hustru (introduceret)
Christen Henrichsens hustru (introduceret)
Rasmus Willumsens hustru (introduceret)
Rasmus Greves barn af Vejlby - Jens
Maren Amme (introduceret)
Anders Brøggers barn af Vejlby - Jens
Anders Brøggers hustru (introduceret)
Niels Jensen Bødkers barn af Homå (navn mangler)
fol 98a
Kirsten Møllers uægte barn (navn mangler)
Peder Erichsens barn af Vejlby - Maren
Søren Willumsens barn af Vejlby - Mette
Peder Skrædders barn af Vejlby - Marie Kirstine
Anders Bjerres barn af Homå - Anders
Niels Jensen Bødkers hustru af Homå (introduceret)
Peder Skrædders hustru (introduceret)
Niels Graabæks barn af Vejlby - Anders
Peder Erichsens hustru (introduceret)
Søren Willumsens hustru (introduceret)
Anders Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Jørgen Mortens barn af Vejlby - Christen
fol 99a
Niels Graabæks hustru (introduceret)
Jørgen Mortens hustru (introduceret)
fol 140b
Rasmus Sørensen og Mette Nielsdatter af Tolstrup (copuleret)
Jens Pedersen Juel og Anne Rasmusdatter af Homå (copuleret)
Søren Andersen og Bodil Jensdatter begge af Homå (copuleret)
Peder Jensen af Saldrup og Karen Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Krarup og Mette Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
fol 142a
Rasmus Rasmussen og Mette Sørensdatter af Homå (trolovet)
Søren Andersen og Bodil Jensdatter begge af Homå (trolovet)
Jens Pedersen Juel og Anne Rasmusdatter af Homå (trolovet)
soldat Peder Jensen af Saldrup og Karen Sørensdatter af Revn (trolovet)
fol 154b
Kirsten Pedersdatter Møllers som udlagde rytter Mads Krarup (public absolveret)

1738
fol 95b
Sophie Jensdatter af Revn (begravet)
Anders Hyrdes søn Michel af Vejlby (begravet)
Rasmus Broges søn af Tolstrup (begravet)
Jens Juels mindste barn af Homå (begravet)
Mads Egelunds søn Niels af Vejlby - 10 år
Peder Erichsens søn af Vejlby (begravet)
Rasmus Nørgaard af Revn (begravet)
Anne Greve af Revn (begravet)
Morten Handrups søn af Revn (begravet)
Hans Sørensen af Revn (begravet)
Peder Kejsers datter af Revn (begravet)
Lisbeth Pøels barn af Revn (begravet)
Kirsten Møllers barn af Revn (begravet)
fol 96b
Mortens søn af Revn (begravet)
Laurs Hansens barn af Lund (begravet)
hyrden Michel Kochs datter af Revn (begravet)
Søren Krops barn af Homå (begravet)
korporalens mindste barn af Homå (begravet)
Terkild Andersens barn af Homå (begravet)
Christian Smeds barn af Homå (begravet)
Rasmus Lunds hustru af Homå (begravet)
Michel Greves navnløse barn af Homå (begravet)
Peder Jørgensens datter Sara af Tolstrup (begravet)
Niels Bendixens mindste søn af Vejlby (begravet)
hyrden Rasmus Winthers dødfødte barn af Lund (begravet)
Søren Nielsens barn af Homå (begravet)
fol 99a
Søren Ladefogeds barn ved Hessel - Hans
Jens Juels barn af Homå - Mette
Niels Sørensen Bødkers hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups søn af Vejlby - Søren
Jens Svendsens barn af Vejlby - Kirsten
Søren Ladefogeds hustru af Homå (introduceret)
Jens Juels hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups hustru (introduceret)
Jens Svendsens hustru (introduceret)
Morten Handrups barn af Revn - Rasmus
Christen Christensens tvillinger af Lund - Christen og Anne
fol 100a
Søren Hansens barn af Revn - Anne Kirstine
Søren Krops barn af Homå - Karen
Terkild Andersens barn af Homå - Rasmus
Christens hustru af Lund (introduceret)
Søren Hansens hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Homå - Anne
Søren Krops hustru af Homå (introduceret)
Terkilds hustru af Homå (introduceret)
den nye korporals barn af Homå - Marie Dorthe
Laurs Hansens hustru af Lund (introduceret)
Karen Lunds uægte barn af Lund - Dorthe
Peder Hoes barn af Revn - Anne
Rasmus Rasmussens hustru af Homå (introduceret)
korporalens hustru af Homå (introduceret)
Søren Andersens barn af Homå - Anders
fol 101a
Peder Hoes hustru (introduceret)
Søren Andersens hustru (introduceret)
Hans Graus barn af Homå - Sidsel
Rasmus Jensen Krarups barn - Karen
Peder Kejsers barn af Revn - Jacob
Christian Smeds barn af Homå - Jens
Niels Bjerres barn af Homå - Jens
Peder Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Hans Graus hustru af Homå (introduceret)
Niels Bendixens barn af Vejlby - Niels
Rasmus Jensens hustru af Homå (introduceret)
Christian Smeds hustru (introduceret)
Sørensens barn af Homå - Jens
fol 102a
Niels Bjerres hustru (introduceret)
fol 141b
Peder Rasmussen og Karen Michelsdatter begge af Revn (copuleret)
Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter begge af Homå (copuleret)
Mathias Christensen og Mette Mortensdatter begge af Vejlby (copuleret)
Jens Andersen og Maren Jensdatter begge af Homå (copuleret)
Jens Laursen og Kirsten Nielsdatter af Revn (copuleret)
Jens Jensen og Bodil Jensdatter af Homå (copuleret)
Jens Rasmussen og Bodil Andersdatter af Revn (copuleret)
fol 142a
Jens Laursen Danmand og Kirsten Nielsdatter begge af Revn (trolovet)
Peder Rasmussen og Karen Michelsdatter begge af Revn (trolovet)
fol 143a
Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter af Homå (trolovet)
Jens Andersen og Maren Jensdatter begge af Homå (trolovet)
Mathias Christensen og Mette Mortensdatter begge af Vejlby (trolovet)
Jens Rasmussen af Trustrup og Bodil Andersdatter af Revn (trolovet)
Jens Jensen og Bodil Jensdatter begge af Homå (trolovet)

1739
fol 96b
Karen Kejsers af Revn (begravet)
Michel Kochs hustru af Revn - 84 år
Rasmus Krops barn af Vejlby (begravet)
fol 97b
Søren Jensens barn af Vejlby (begravet)
gl Rasmus Bjerre af Homå (begravet)
Rasmus Pedersen af Homå (begravet)
Anders Bjerres søn som døde hos forældrene i sengen - 14 uger
Maren Erichsdatter af Revn - 59 år
Hans Draabys hustru af Lund (begravet)
Jens Svendsens barn (begravet)
præstens gl amme Mette Michelsdatter af Vejlby - 81 år
fol 102a
Michel Greves hustru (introduceret)
Søren Nielsens hustru (introduceret)
Rasmus Winthers hustru af Lund (introduceret)
Jens Christensens barn af Homå - Maren
Søren Pøels hustru (introduceret)
Jens Sørensen Hjulmands barn af Homå - Rasmus
Jens Andersens hustru af Homå (introduceret)
Jens Jensens hustru af Homå (introduceret)
Michel Møllers barn af Lille mølle - Gertrud Cathrine
fol 103a
Jens Jensen Hovgaards barn af Homå - Søren
Jens Andersens barn af Homå - Bodil
Søren Pøels barn af Revn - Peder
Anders ?s barn af Homå - Christen
Jens Christensens hustru (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers barn af Homå - Sara
Michel Møllers hustru (introduceret)
Anders Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Jens Hjulmands hustru af Homå (introduceret)
Niels Sørensen Bødkers hustru af Homå (introduceret)
Laurs Hansens barn af Lund - Mette Marie
Laurs Hansens hustru af Lund (introduceret)
Rasmus Hansens barn af Lund - Michel
fol 104a
Rasmus Skorstensfejers barn af Homå - Anne
Niels Bendixens barn af Vejlby - Peder
Jens Rasmussens barn af Revn - Rasmus
skorstensfejerens hustru (introduceret)
Rasmus Hansens hustru af Lund (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Vejlby - Sidsel
Niels Bendixens hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Krops barn af Homå - Rasmus
fol 141b
Friderich Hansen og Bodil Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Revn (copuleret)
Michel Rasmussen Hyrde og Karen Jensdatter af Revn (copuleret)
Jens Rasmussen Mols og Karen Andersdatter begge af Lund (copuleret)
Niels Rasmussen og Anne Andersdatter af Revn (copuleret)
fol 142b
Hans Hansen og Mette Rasmusdatter begge af Homå (copuleret)
fol 143a
Michel Rasmussen Hyrde af Revn og Karen Jensdatter af Lyngby sogn (trolovet)
Hans Hansen og Mette Rasmusdatter Lunds begge af Homå (trolovet)
Friderich Hansen og Bodil Sørensdatter begge af Vejlby (trolovet)
Jens Rasmussen Mols og Karen Andersdatter (trolovet)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Revn (trolovet)
Niels Rasmussen og Anne Andersdatter begge af Revn (trolovet)
fol 144a
Søren Laursen af Revn og Kirsten Madsdatter af Vejlby (trolovet)
fol 154b
Anders Nielsen Bjerre og hustru af Homå for deres døde barn (public absolveret)


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 11.4.2020
c