s
Vejlby-Homå sognes kirkebog, Djurs Sønder herred, 1683-1813

1740-49


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1740
fol 98b
skorstensfejerens mindste datter af Homå (begravet)
Rasmus Krarups barn født og død i Tolstrup (begravet)
Rasmus Sk?rup af Homå (begravet)
Michel Hyrde af Revn (begravet)
Søren Bjerres datter af Allelev der tjente i Lille mølle og brændte inde (begravet)
Peder Skrædders dødfødte søn af Revn (begravet)
Søren Bødkers hustru af Homå (begravet)
Hans Farvers søn af Vejlby (begravet)
Christen Bonde af Vejlby (begravet)
Søren Willumsen af Vejlby (begravet)
Terkilds dødfødte barn af Homå (begravet)
Peder Andersen af Vejlby (begravet)
Søren Laursens navnløse datter af Revn (begravet)
Anders Brøggers ene tvilling af Tolstrup (begravet)
Christen Hjulmands søn Michel af Vejlby - 2 dage
fol 105a
Rasmus Krarups hustru af Vejlby (introduceret)
Peder Erichsens barn af Vejlby - Erich
Søren Krops hustru (introduceret)
Peder Erichsens hustru (introduceret)
Jens Juels barn af Homå - Peder
Jens Juels hustru (introduceret)
Christen Christensens barn af Revn - Peder
Peder Skrædders hustru (introduceret)
Jens Svendsens barn - Jørgen
Anders Bjerres barn af Homå - Anne
Søren Willumsens barn af Vejlby - Karen
fol 106a
Christen Eskesens hustru af Revn (introduceret)
Jens Svendsens hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Willumsens hustru (introduceret)
Anders Bjerres hustru (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Homå - Anders
Rasmus Rasmussens hustru (introduceret)
Søren Nielsens barn af Homå - Niels
Søren Hovgaards barn af Homå - Dorthe Marie
Friderich Broges barn af Vejlby - Søren
Peder Ovesen Soldats barn af Revn - Niels
Niels Mogensens barn af Revn - Karen
Anders Brøggers barn af Tolstrup - Søren
Terkilds hustru af Homå (introduceret)
Søren Laursens hustru af Revn (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Søren Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Christen Henrichsens barn af Homå - Kirsten
Anders Brøggers hustru af Tolstrup (introduceret)
fol 107a
Peder Ovesens hustru af Revn (introduceret)
Niels Mogensens hustru af Revn (introduceret)
Peder Jensen Hovgaards barn af Homå - Sidsel
Friderich Hansens hustru (introduceret)
Rasmus Greves barn af Vejlby - Karen
Peder Hovgaards hustru (introduceret)
Hans Hansens barn af Homå - Rasmus
Søren Hansens barn af Revn - Inger
Rasmus Greves hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Henrichsens hustru af Homå (introduceret)
Laurs Jensens barn af Vejlby - Karen
Esben Møllers barn af Lille mølle - Johanne
Søren Hansens hustru af Revn (introduceret)
Søren Pøels barn af Revn - Kirsten
fol 108a
Rasmus Skorstensfejers barn af Homå - Ellen
Hans Hansens hustru af Homå (introduceret)
skorstensfejerens hustru (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Christen Hjulmands hustru af Vejlby (introduceret)
fol 142b
Søren Laursen af Revn og Kirsten Madsdatter af Vejlby (copuleret)
Peder Rasmussen Soldat og Karen Nielsdatter af Revn (copuleret)
Peder Andersen af Høbjerg og Anne Madsdatter af Vejlby (copuleret)
Peder Jensen Hovgaard og Anne Nielsdatter begge af Homå (copuleret)
Rasmus Jensen og Karen Pedersdatter begge af Vejlby (copuleret)
fol 144a
Rasmus Jensen og Karen Pedersdatter begge af Vejlby (trolovet)
Peder Rasmussen Soldat og Karen Nielsdatter af Revn (trolovet)
Peder Jensen Hovgaard og Anne Nielsdatter begge af Homå (trolovet)
Peder Andersen af Høbjerg og Anne Madsdatter af Vejlby (trolovet)
soldat Niels Hansen og Anne Marie Christensdatter af Tolstrup (trolovet)

1741
fol 99b
Rasmus Krarups dødfødte barn af Homå (begravet)
natmandens mindste barn (begravet)
Maren Andersdatter af Tolstrup (begravet)
Peder Rasmussen af Revn (begravet)
sl Søren Willumsens barn af Vejlby (begravet)
Hans Hansens barn af Homå (begravet)
hyrden Jørgen Jacobsen af Homå (begravet)
Erich Skaanings barn af Vejlby (begravet)
Poul Krarup af Vejlby (begravet)
Christen Eskesens søn af Revn (begravet)
Niels Danielsens mindste barn af Tolstrup (begravet)
Kirsten Nielsdatter Pøels af Revn (begravet)
Hans Farvers mindste søn af Vejlby (begravet)
Jens Laursen Danmand af Revn (begravet)
Anders Kejser af Vejlby (begravet)
Jens Rasmussen Mols af Lund (begravet)
fol 108a
Hans Graus barn af Homå - Karen
Esben Møllers hustru (introduceret)
Søren Pøels hustru af Revn (introduceret)
Erich Skaanings barn af Vejlby - Kirsten
Hans Gravs hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
Jens Andersens barn af Homå - Anders
Christen Christensens barn af Lund - Edel
Erich Rasmussens hustru af Vejlby (introduceret)
fol 109a
Niels Danielsens barn - Sidsel
Rasmus Winthers barn af Homå - Niels
Jens Christensens barn af Homå - Christen
Jens Andersens hustru af Homå (introduceret)
Christen Christensens hustru af Lund (introduceret)
Niels Daniels hustru af Tolstrup (introduceret)
Rasmus Winthers hustru af Homå (introduceret)
Jens Christensens hustru af Homå (introduceret)
Peder Kejsers barn af Revn - Søren
Peder Erichsens barn af Vejlby - Erich
Rasmus Jensens barn af Vejlby - Peder
Peder Erichsens hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Peder Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Morten Handrups barn af Revn - Maren
Jens Jensen Hovgaards barn af Homå - Peder
Morten Handrups hustru (introduceret)
sergeantens barn af Homå - Eva
Laurs Hansens barn af Lund - Dorthe
sergeantens hustru (introduceret)
Laurs Hansens hustru af Lund (introduceret)
fol 110a
Dorthe Sørensdatter Smeds uægte barn af Vejlby - Rasmus (gift mand Jens Rasmussen af Rimsø)
Søren Laursens barn - Laurs
fol 142b
Anders Jensen og Maren Christensdatter af Albøge (copuleret)
Jens Nielsen og Dorthe Nielsdatter begge af Homå (copuleret)
Ingvor Pedersen og Else Andersdatter begge af Homå (copuleret)
Søren Michelsen Katholm af Homå og Anne Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
fol 144a
Søren Michelsen Katholm af Homå og Anne Sørensdatter Smeds af Vejlby (trolovet)
Anders Jensen af Albøge og Maren Christensdatter af Vejlby (trolovet)
Jens Nielsen af Ålsø og Dorthe Nielsdatter af Homå (trolovet)
Ingvor Pedersen og Else Andersdatter begge af Homå (trolovet)
Peder Nielsen Boeslum af Allelev og Kirsten Nielsdatter af Revn (trolovet)

1742
fol 100b
Mads Sørensen Egelund af Vejlby (begravet)
Maren Rasmusdatter af Lund (begravet)
Niels Jensen af Vejlby (begravet)
Christen Hjulmands dødfødte barn af Vejlby (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Vejlby (begravet)
Jens Nielsen Krops barn af Homå (begravet)
Anders Bjerres barn af Homå (begravet)
Søren Smeds datters uægte barn af Vejlby (begravet)
gl Maren Jespers af Revn (begravet)
sl Rasmus Greve af Homå - 65 år
Laurs Hansens hustru af Lund (begravet)
Anne Jensdatter af Homå (begravet)
Søren Andersens barn af Homå (begravet)
Hans Graus konemoder af Homå (begravet)
Jens Jensen Hovmands dødfødte barn af Homå (begravet)
Hans Graus søn af Homå (begravet)
Laurs Egelund af Homå (begravet)
Terkild Andersens barn af Homå (begravet)
Jens Hovgaards barn af Homå (begravet)
Michel Greves hustru af Homå (begravet)
fol 110a
Søren Laursens hustru af Revn (introduceret)
Jørgen Rasmussen Mortens barn af Vejlby - Maren
Jens Krops barn af Homå - Anne
Jørgen Mortens hustru (introduceret)
Christen Hjulmands hustru (introduceret)
Niels Danielsens barn af Tolstrup - Hans
Friderich Hansens barn af Vejlby - Anne
Søren Andersens barn af Homå - Jens
Niels Danielsens hustru af Tolstrup (introduceret)
Terkild Andersens hustru af Homå (introduceret)
Søren Andersens hustru af Homå (introduceret)
Christen Eskes? hustru af Revn (introduceret)
Friderich Hansens hustru af Vejlby (introduceret)
Søren Katholms barn af Homå - Maren
fol 111a
natmandens barn af Homå - Mads
Søren Katholms hustru af Homå (introduceret)
natmandens hustru (introduceret)
Rasmus Rasmussen Krarups barn af Homå - Karen
Rasmus Rasmussen Krarups hustru (introduceret)
Erich Rasmussens barn af Vejlby - Rasmus
Søren Nielsens barn af Homå - Bodil
Erich Skaanings hustru af Vejlby (introduceret)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
fol 142b
Peder Nielsen Boeslum af Allelev og Kirsten Nielsdatter af Revn (copuleret)
Jens Nielsen af Vejlby og Kirsten Pedersdatter af Tolstrup (copuleret)
fol 143b
Christen Rasmussen af Ingvorstrup og Karen Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
fol 145a
Jens Nielsen af Vejlby og Kirsten Pedersdatter af Tolstrup (trolovet)
Peder Pedersen af Tolstrup og Anne Rasmusdatter af Søby (trolovet)
Christen Rasmussen af Ingvorstrup og Karen Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)

1743
fol 100b
Rasmus Lund af Homå (begravet)
Christen Henrichsens barn af Homå (begravet)
Søren Christensen Krops barn af Homå (begravet)
Jens Nielsen Krops dødfødte barn af Homå (begravet)
fol 101b
Anders Terkildsen af Homå - 86 år
Hans Jacobsen Graus datter af Homå (begravet)
Maren Ingvorsdatter af Vejlby - 70 år
natmandens datter af Homå (begravet)
Anders Laursens søn Peder af Revn (begravet)
Jens Rasmussens ene tvilling Apelone (begravet)
Jens Rasmussens anden tvilling af Revn (begravet)
Peder Andersen Tromborg af Revn (begravet)
Søren Kejsers hustru af Revn - 66 år
Rasmus Jensens ene tvilling af Vejlby (begravet)
Rasmus Jensens anden tvilling af Vejlby (begravet)
Eske Christensen af Revn - 51 år
Laurs Hansens dødfødte barn af Lund (begravet)
Michel Greves to børn af Homå (begravet)
Niels Nielsen Nørgaard af Revn (begravet)
Jens Krops dødfødte barn af Homå (begravet)
Anders Bjerres barn af Homå (begravet)
fol 111a
Søren Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Anders Bjerres barn af Homå - Christen
Niels Mogensens barn af Vejlby - Rasmus
Jens Krops hustru af Homå (introduceret)
fol 112a
Anders Bjerres hustru (introduceret)
Jens Rasmussens ene tvilling af Revn - Sidsel
Christen Hjulmands barn af Vejlby - Michel
Søren Hansens barn af Revn - Kirsten
Jens Rasmussens hustru af Revn (introduceret)
Esben Møllers barn af Lille mølle - Søren
Søren Jensen Hovgaards barn af Homå - Else
Søren Hansens hustru (introduceret)
Christen Hjulmands hustru (introduceret)
Søren Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Esben Møllers hustru (introduceret)
Christen Kolinds barn af Revn - Rasmus
Jens Christensens barn af Homå - Inger
Christen Kolinds hustru af Revn (introduceret)
Peder Ovesens barn af Revn - Rasmus
fol 113a
Jens Christensen Greves hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Jensens ene tvilling af Vejlby - Niels
Peder Ovesens hustru af Revn (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Vejlby (introduceret)
Morten Handrups barn af Revn - Hans
Jens Andersens barn af Homå - Anne
Jens Nielsens barn af Vejlby - Niels
Jens Nielsens hustru af Vejlby (introduceret)
Laurs Hansens hustru af Lund (introduceret)
Michel Greves hustru af Homå (introduceret)
Peder Pedersens barn af Tolstrup - Rasmus
fol 114a
Peder Pedersens hustru af Tolstrup (introduceret)
Rasmus Smeds barn af Homå - Søren
fol 143b
Peder Pedersen og Anne Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
Michel Rasmussen Greve og Karen Andersdatter begge af Homå (copuleret)
Jens Jensen og Karen Jensdatter af Homå (copuleret)
Jens Andersen og Maren Nielsdatter begge af Vejlby (copuleret)
Søren Sørensen Kejser og Anne Jensdatter begge af Revn (copuleret)
fol 145a
Michel Rasmussen Greve og Karen Andersdatter begge af Homå (trolovet)
Jens Andersen og Maren Nielsdatter begge af Vejlby (trolovet)
Jens Jensen Graabæk og Karen Jensdatter begge af Homå (trolovet)
Søren Sørensen Kejser af Revn og sl Mads Egelunds enke Anne Jensdatter af Vejlby (trolovet)
Anders Madsen af Vejlby og Anne Jensdatter enke af Revn (trolovet)

1744
fol 102b
Jens Nielsen Joensen af Vejlby (begravet)
Christen Christensen af Lund (begravet)
Peder Olufsen fra Hyllested død i Lund (begravet)
Jens Jensen Hovgaards mindste barn (begravet)
Jens Ovesen af Revn (begravet)
Store Karen af Homå (begravet)
Niels Willumsen af Homå (begravet)
Christen Møllers barn af Lille mølle (begravet)
Lisbeth Juels af Vejlby (begravet)
Anne Sørensdatter af Vejlby (begravet)
Erich Skaanings mindste barn af Vejlby (begravet)
fol 114a
Rasmus Smeds hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Homå - Anne
Jens Krops hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
Jens Jensen Hovgaards barn af Homå - Jens
Hans Molbos barn af Homå - Maren
hyrden Peder Jensens barn af Homå - Birgitte Kirstine
Jens Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Søren Andersens barn af Homå - Jens
Peder Jensen Hyrdes hustru af Homå (introduceret)
fol 115a
Hans Molbos hustru af Homå (introduceret)
Søren Andersens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Hansen Molbos barn af Lund - Gertrud Marie
Søren Laursens barn af Revn - Mads
Rasmus Hansens hustru af Lund (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Lille mølle - Jacob
Søren Laursens hustru af Revn (introduceret)
Christen Jacobsens hustru af Lille mølle (introduceret)
Hans Graus barn af Lund - Jacob
Niels Mogensens barn af Revn - Else
fol 116a
Søren Nielsens barn af Homå - Jens
Niels Bendixens barn af Vejlby - Jens
Niels Mogensens hustru af Revn (introduceret)
Søren Katholms barn af Homå - Anne Marie
Niels Daniels barn af Tolstrup - Anne Kirstine
Jens Nielsens barn af Vejlby - Peder
fol 143b
Anders Madsen og Anne Jensdatter begge af Vejlby (copuleret)
Christen Andersen og Kirsten Laursdatter af Revn (copuleret)
fol 145a
Christen Andersen og Kirsten Laursdatter begge af Revn (trolovet)

1745
fol 102b
Rasmus Jensen Ovesen af Revn (begravet)
Jens Graabæks dødfødte barn af Homå (begravet)
Jens Andersens dødfødte barn af Vejlby (begravet)
Jens Nielsens dødfødte barn af Homå (begravet)
Rasmus Rasmussens dødfødte tvillinger af Homå (begravet)
Morten Handrups barn af Revn (begravet)
Niels Joensen af Vejlby (begravet)
Karen Jensdatter af Homå (begravet)
fol 103b
sergeanten i Homå (begravet)
Rasmus Krarups barn af Homå (begravet)
Peder Jensen Hyrde af Homå (begravet)
Jens Hovgaards barn af Homå (begravet)
Søren Jørgensens barn af Revn (begravet)
Christen Andersens barn af Revn (begravet)
løjtnant Møllers husholderske Maren Pedersdatter af Vejlby (begravet)
Søren Hovgaards barn af Homå (begravet)
fol 117a
Niels Daniels hustru af Tolstrup (introduceret)
Niels Bendixens hustru (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Søren Katholms hustru af Homå (introduceret)
Esben Møllers barn af Vejlby - Anne Marie
Jens Nielsens hustru af Vejlby (introduceret)
Esben Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Erich Rasmussens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Graabæks hustru af Lund (introduceret)
skorstensfejerens barn af Homå - Mette Marie
fol 118a
Jens Andersen Skrædders hustru af Revn (introduceret)
Jens Hovgaards barn af Homå - Jens
skorstensfejerens hustru (introduceret)
Christen Kolinds barn af Revn - Mette
Jens Krops hustru (introduceret)
Rasmus Pedersen Bødkers? hustru (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Homå - Rasmus
Anders Bjerres barn af Homå - Anne
Rasmus Kolinds hustru af Revn (introduceret)
Peder Kejsers barn af Revn - Hans
Jens Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Anders Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Rasmussen Krarups hustru (introduceret)
Niels Bjerres barn af Homå - Hans
fol 119a
Peder Kejsers hustru af Revn (introduceret)
Niels Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Søren Hovgaards barn af Homå - Jens
Peder Pedersens barn af Tolstrup - Anne Marie
Søren Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Peder Pedersens hustru af Tolstrup (introduceret)
Søren Jørgensens barn af Revn - Anne
Søren Jørgensens hustru af Revn (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Lille mølle - Kirstine Marie
Christen Andersens barn af Revn - Karen
fol 120a
Jens Graabæks barn af Lund - Dorthe
Morten Handrups barn af Revn - Sidsel
fol 143b
Niels Nielsen af Allelev og Dorthe Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
Søren Jensen af Ålsrode og Birgitte Nielsdatter af Homå (copuleret - i Ålsø kirke)
Christopher Roland dansk skoleholder og Birgitte Rasmusdatter begge af Homå (copuleret)
Peder Hansen af Ålsø og Gertrud Pedersdatter af Vejlby (copuleret)
fol 144b
Christen Rasmussen og Bodil Andersdatter af Revn (copuleret)
fol 145a
Søren Jensen af Ålsrode og Birgitte Nielsdatter af Homå (trolovet)
Christopher dansk skolemester og Birgitte Rasmusdatter Greve af Homå (trolovet)
Niels Nielsen af Allelev og Dorthe Sørensdatter af Vejlby (trolovet)
Peder Hansen af Ålsø og Gertrud Pedersdatter af Vejlby (trolovet)
fol 146a
Christen Rasmussen og Bodil Andersdatter af Revn (trolovet)
Søren Nielsen Murmester af Ålsrode og Dorthe Marie Nielsdatter af Vejlby (trolovet)

1746
fol 103b
Niels Østergaard af Homå (begravet)
Christen Christensens barn af Revn (begravet)
Jens Andersens dødfødte barn af Homå (begravet)
Karen Krops af Vejlby (begravet)
Rasmus Winther af Homå (begravet)
Jacob Grau af Homå (begravet)
Jens Graabæks mindste barn af Lund (begravet)
Michel Sørensen af Revn (begravet)
madam Haslunds moder af Ingvorstrup - 86 år
fol 104b
Jens Nielsens dødfødte barn af Homå (begravet)
sl Anne Bondes af Vejlby (begravet)
Jens Nielsen af Vejlby (begravet)
fol 120a
Christen Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Christen Skippers hustru af Revn (introduceret)
Jens Graabæks hustru af Lund (introduceret)
Morten Rasmussens hustru af Revn (introduceret)
Friderich Hansens barn af Vejlby - Hans
Jens Svendsens barn af Vejlby - Kirsten
Friderich Hansens hustru af Vejlby (introduceret)
Peder Ovesens barn af Revn - Jens
Jens Andersens barn a Vejlby - Anne
fol 121a
Maren Smeds uægte barn af Vejlby - Anne
Jens Svendsens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Andersens hustru af Homå (introduceret)
Peder Ovesens hustru af Revn (introduceret)
Anders Bjerres barn af Homå - Niels
danske skoleholder Christopher Johansen Rolands barn af Homå - Rasmus Greve
Jens Andersen Skrivers hustru af Vejlby (introduceret)
Anders Bjerres hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Ladefogeds? barn af Lund - Rasmus
Jens Jensens barn af Homå - Maren
Christen Christensens barn af Revn - Jens
fol 122a
Jens Nielsens barn af Vejlby - Jens
danske skolemesterens hustru af Homå (introduceret)
Erich Skaanings barn af Vejlby - Kirsten
Rasmus Pedersen Bødkers hustru af Lund (introduceret)
Jens Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Vejlby (introduceret)
Michel Greves barn - Anne Cathrine
Christen Blochs hustru (introduceret)
Erich Skaanings hustru (introduceret)
Michel Greves hustru (introduceret)
Rasmus Krarups barn af Homå - Rasmus
Jens Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Krarups hustru af Homå (introduceret)
Søren Hovgaards barn af Homå - Jens
Esben Møllers barn - Elisabeth
fol 122b
Maren Olufsdatters uægte barn fra Søby sogn ved Clausholm født i Lund - Kirsten
Søren Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
møllerkonen af Lille mølle (introduceret)
fol 144b
Søren Nielsen Murmand af Ålsrode og Dorthe Marie Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
Anders Pedersen og Kirsten Jørgensdatter begge af Homå (copuleret)
fol 146a
Anders Pedersen og Kirsten Jørgensdatter af Homå (trolovet)
Rasmus Tromborg af Lyngby og Mette Rasmusdatter Bruuns af Vejlby (trolovet)
Anders Pedersen af Homå og Bodil Sørensdatter ibd (trolovet)
Rasmus Vester af Søby og Mette Rasmusdatter af Homå (trolovet)
fol 154b
Maren Sørensdatter Smeds af Vejlby som udlagde Jens Hedemand tjenende i Bondegården hos Peder Sørensen (public absolveret)
Rasmus Sørensen Knie af Revn for udeblivelse fra alters (public absolveret)
fol 155a
Jens Nielsen Hedemand af Vejlby (public absolveret)

1747
fol 104b
Niels Joensens enke (begravet)
Anders Pedersens navnløse barn af Homå (begravet)
præstens sl fader hr Iver tidl sognepræst (begravet)
Michel Bjerres hustru af Lund (begravet)
Peder Nielsen af Revn (begravet)
Maren Andersdatter af Homå (begravet)
hyrden Søren Andersen af Revn (begravet)
Jens Rasmussen af Homå (begravet)
Peder Pedersen af Tolstrup (begravet)
fol 122b
Søren Nielsens barn af Homå - Hans
Hans Graus barn af Homå - Anders
Jens Andersens barn af Homå - Elle
fol 144b
Rasmus Tromborg af Lyngby og Mette Rasmusdatter af Vejlby (copuleret)
Anders Pedersen og Bodil Sørensdatter begge af Homå (copuleret)
Rasmus Vester af Søby og Mette Rasmusdatter af Homå (copuleret - i Albøge kirke)
Ingvor Andersen og Anne Nielsdatter begge af Homå (copuleret)
Jacob Andersen af Ålsrode og Karen Michelsdatter af Revn (copuleret)
fol 145b
Søren Jørgensen og Anne Michelsdatter begge af Homå (copuleret)
Jens Nielsen af Homå og Maren Sørensdatter af Vejlby (copuleret)
fol 146a
Ingvor Andersen og Anne Nielsdatter af Homå (trolovet)
fol 147a
Søren Jørgensen og Anne Michelsdatter af Homå (trolovet)
Jacob Andersen af Ålsrode og Karen Michelsdatter af Revn (trolovet)
Jens Nielsen af Homå og Maren Sørensdatter af Vejlby (trolovet)
fol 155a
Karen Hovgaard af Revn som udlagde landsoldat Poul Rimsø der tog hende til ægte (public absolveret)
fol 156a
Søren Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Hans Graus hustru af Homå (introduceret)
Christen Skippers barn af Revn - Mette
Søren Laursens barn af Revn - Anders
Hans Molbos barn af Homå - Karen
Anders Pedersens hustru af Homå (introduceret)
Jens Graabæks barn af Lund - Jens
fol 156b
Niels Hansen Daniels barn af Tolstrup - Christen
Søren Laursens hustru af Revn (introduceret)
Christen Skippers hustru af Revn (introduceret)
Jens Graabæks hustru af Lund (introduceret)
Hans Molbos hustru af Homå (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Lille mølle - Jacob
Niels Daniels hustru af Tolstrup (introduceret)
Niels Mogensens barn af Revn (navn mangler)
fol 157a
Christen Sørensens barn af Vejlby - Ellen
Anders Bjerres barn af Homå - Anne Marie
Christen Jacobsens hustru af Lille mølle (introduceret)
Niels Mogensens hustru af Revn (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Christensens barn af Homå - Mette
Karen Hovgaards uægte barn - Peder
fol 157b
Jens Christensens hustru af Homå (introduceret)

1748
fol 105b
Jens Nielsens hustru og dødfødte barn af Homå (begravet)
Ingvor Andersens barn af Homå (begravet)
Gertrud Skrivers af Vejlby (begravet)
hyrden Jens Mogensen af Lund (begravet)
natmanden Rasmus ? af Homå (begravet)
Birthe Rasmusdatter af Vejlby (begravet)
Jacob Erichsens hustru Maren Sørensdatter af Revn (begravet)
Anders Frandsens datter Anne (begravet)
fol 106b
Rasmus Smeds datter Malene Rasmusdatter af Homå (begravet)
Inger Pedersdatters uægte barn af Vejlby (begravet)
Søren Jørgensens dødfødte barn af Revn (begravet)
Jørgen Morten af Tolstrup (begravet)
Søren Jørgensens hustru af Revn (begravet)
Friderich Hansens barn af Vejlby (begravet)
Maren Pedersdatter af Homå (begravet)
Peder Nielsen af Tolstrup - 68 år
skolemesterens dødfødte barn af Homå (begravet)
hyrdens barn af Homå (begravet)
fol 107b
Niels Bendixens søn af Vejlby (begravet)
fol 145b
Jens Pedersen Draaby af Lund og Karen Rasmusdatter Greve af Homå (copuleret)
Laurs Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Tolstrup (copuleret)
fol 146b
Jens Nielsen af Vejlby og Maren Andersdatter ibd (copuleret)
Christen Nielsen af Homå og Anne Jensdatter ibd (copuleret)
Jørgen Nielsen af Ålsrode og Anne Kirstine Jensdatter af Tolstrup (copuleret)
Rasmus Nielsen af Homå og Karen Nielsdatter af Vejlby (copuleret)
Niels Jacobsen ?enborg af Høbjerg og Bodil Nielsdatter af Homå (copuleret)
fol 147a
Jens Hovmand af Revn og Maren Andersdatter af Vejlby (trolovet)
Jens Pedersen Lund og Karen Rasmusdatter Greve af Homå (trolovet)
Laurs Rasmussen af Ålsrode og Anne Rasmusdatter af Tolstrup (trolovet)
fol 148a
Christen Nielsen af Homå og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
Jørgen Rasmussen af Ålsrode og Anne Jensdatter af Tolstrup (trolovet)
Niels Jacobsen? ?borg Murmester af Høbjerg og Bodil Nielsdatter af Homå (trolovet)
Rasmus Nielsen af Homå og Karen Nielsdatter af Vejlby (trolovet)
Søren Hedemand af Vejlby og Maren Mortens ibd (trolovet)
fol 155a
Anne Nielsdatter af Homå som udlagde soldat Rasmus Jacobsen (public absolveret)
fol 158a
Jens Knies dødfødte barn af Homå (begravet)
Ingvor Andersens barn af Homå - Anders
Rasmus Smeds barn af Homå - Nille Marie
Anne Hovmands uægte barn - Niels (soldat Rasmus Greve)
fol 159a
Rasmus Michelsens barn af Lund - Maren
Inger Pedersdatters uægte barn - Dorthe (Anders Rasmussen af Grenå)
Rasmus Smeds hustru af Homå (introduceret)
Ingvor Andersens hustru af Homå (introduceret)
fol 160a
Jens Nielsens barn af Vejlby - Jacob
fol 161a
Rasmus Jørgensens hustru af Revn (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Vejlby (introduceret)
Friderich Hansen Hjulmands barn af Vejlby - Bodil
Christen Blochs barn af Revn - Søren
fol 162a
natmandens enkes barn af Homå - Rasmus
Friderich Hansens hustru af Vejlby (introduceret)
natmandens enke af Homå (introduceret)
Christen Blochs hustru af Revn (introduceret)
Esben Møllers barn af Lille mølle - Mads
Jens Pedersens barn af Homå - Else
fol 163a
Jens Nielsens barn af Vejlby - Niels
Rasmus Michelsens hustru af Lund (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Vejlby (introduceret)
Jens Andersens barn af Vejlby - Gertrud
Jens Andersens hustru (introduceret)
fol 164a
konfirmation 1747
Jens Andersen 16 år
Søren Jensen 17 år
Søren Pedersen 16 år
Hans Rasmussen 16 år
Johanne Sørensdatter 16 år
Bodil Sørensdatter 15 år
Mette Nielsdatter 16 år

konfirmation 1748
Rasmus Christensen
Jens Laursen
Søren Sørensen
Niels Pedersen
Jens Andersen?
Hans Rasmussen
Søren Nielsen
Rasmus Jørgensen
Jørgen Henrichsen ?
Mette Margrethe Hadslund
Anne Kirstine Jensdatter
Anne Andersdatter
Karen Jørgensdatter
Else Andersdatter?
Maren ?
Sidsel ?
?
Kirsten ?


bog 3

1749
fol 3
Esben Møllers hustru af Lille mølle (introduceret)
Henrich Christensens barn af Homå - Christen
Jens Pedersens hustru af Homå (introduceret)
Rasmus Smeds barn af Homå (begravet)
Karen Helles af Revn - 83 år
Henrich Christensens søn Christen af Homå (begravet)
skoleholder Henrich Rybergs hustru af Homå (introduceret)
Niels Mogensen Hyrdes barn af Revn (begravet)
fol 4
natmandens søn Rasmus af Homå (begravet)
Henrich Christensens hustru af Homå (introduceret)
Erich Skaanings hustru Maren Nielsdatter af Vejlby (begravet)
Erich Skaanings svigerinde Karen Nielsdatter af Vejlby (begravet)
Christen Kolinds hustru Karen Bruuns af Revn (begravet)
kronprins Christian (født, dog ikke i sognet)
Rasmus Molbos dødfødte barn af Lund (begravet)
Hans Hansens datter af Homå (begravet)
Anders Madsens hustru af Vejlby (begravet)
Esben Møller af Lille mølle (begravet)
fol 5
(mlg)s datter af Homå (begravet)
Laurs Ras(mlg) og Maren Rasmusdatter af Vejlby (trolovet)
gl Anne Hovmands? af Vejlby (begravet)
Jens Nielsens søn Peder af Vejlby (begravet)
Søren Nielsens søn af Revn? - M(mlg)
Søren Nielsen og (mlg) Rasmusdatter begge af Vejlby (copuleret)
Hans Rasmussen af Tolstrup (begravet)
fol 6
Rasmus Molbos datter af Lund (begravet)
Henrich Christensen af Homå (begravet)
Anders Madsen af Vejlby og Johanne Laursdatter af Revn (trolovet)
Christen Skippers barn af Revn - Peder
Jens Hovgaards barn af Homå - Kirsten
fol 7
Rasmus Molbos hustru af Lund (introduceret)
Peder Jørgensen af Tolstrup - 83 år
Søren Nielsens barn af Homå (begravet)
Jens Jensens barn af Lund (begravet)
Laurs Rasmussens dødfødte tvilling af Tolstrup (begravet)
Laurs Rasmussens tvilling af Tolstrup - Karen
Erich Skaanings fæstemø Maren Rasmusdatter af Vejlby (begravet)
Christen Blochs søn Søren af Revn (begravet)
fol 8

  • konfirmation:
  • Christen Jensen Bastholm
  • Peder Pedersen
  • Terkild Nielsen
  • Laurs Christensen
  • Christen Pedersen
  • Maren Hansdatter
  • Anne Nielsdatter
  • Maren Jensdatter
  • Bodil Nielsdatter
Oluf Gregersen og Karen Michelsdatter af Homå (trolovet)
Peder Kejsers søn af Revn (begravet)
Jens Pedersens hustru af Homå (begravet)
Ingvor Andersens hjemmedøbte datter Karen af Homå (begravet)
Søren Nielsens hustru af Homå (introduceret)
Søren Katholms barn af Homå - Sara
fol 9
Erich Rasmussen af Vejlby og Johanne Pedersdatter ibd (trolovet)
Michel Greves barn af Homå - Maren
Laurs Katholm af Homå (begravet)
Michel Greves datter af Homå (begravet)
præstens og hustru Mette Friis' barn - Peder
fol 10
Christen Skippers hustru af Revn (introduceret)
Jens Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
sl Esben Møllers datter Anne Marie af Lille mølle (begravet)
Søren Katholms hustru af Homå (introduceret)
Ingvor Andersens hustru af Homå (introduceret)
Jørgen Ingvorsen af Lyngby og Laurs Katholms enke Maren Nielsdatter? (trolovet)
fol 11
Anders Madsen af Vejlby og Johanne Laursdatter af Revn (copuleret)
Michel Greves hustru af Homå (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Tolstrup (introduceret)
Peder Ovesens barn af Revn - Anders
Søren Hovgaards barn - Maren
Niels Sørensen af Homå - 73 år
fol 12
Søren Andersens barn af Homå - Rasmus
Jens Krops barn af Homå - Niels
Peder Ovesens hustru af Revn (introduceret)
natmanden Lorentz Rasmussen af Homå og forrige natmands enke Anne Dorthe Jensdatter (trolovet)
Jens Krops hustru af Homå (introduceret)
Søren Hovgaards hustru af Homå (introduceret)
Søren Andersens hustru af Homå (introduceret)
fol 13
Rasmus Østergaards søn - Niels?
Rasmus Østergaards hustru Karen Nielsdatter af Homå (begravet)
Jens Andersens søn Anders af Homå (begravet)
Jørgen Ingvorsen og Maren Nielsdatter af Homå (copuleret)
Oluf Gregersen og Karen Michelsdatter af Homå (copuleret)
Christen Krops barn af Homå - Karen
Erich Rasmussen Skaaning og Johanne Pedersdatter af Vejlby (copuleret)
fol 14
Christen Nielsen og Maren Nielsdatter af Homå (trolovet)
Christen Krops hustru af Homå (introduceret)
Jens Graabæks barn af Lund - Maren
Jens Hovmands barn af Vejlby - Niels


Samme kirkebog, andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-1-04
c