s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1721-49
Trolovede og copulerede

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1721-29
1730-39
1740-49


1721-49

1721
fol 70b
Jens Sørensen af Fensten og Jens Clemensens datter Kirsten af Gylling (trolovet)
Morten Michelsen af Gylling og Maren Albretsdatter af Lerdrup (trolovet)
Rasmus Michelsen af Gylling og Kirsten Rasmusdatter af Lerdrup (trolovet)
Jens Sørensen af Fensten og Kirsten Jensdatter af Gylling (copuleret)
Niels Jensen af Søby og Johanne Simonsdatter af Gylling (trolovet)
Søren Hansen af Trustrup og Karen Jørgensdatter af Gylling (trolovet)
Morten Michelsen af Gylling og Maren Albretsdatter af Lerdrup (copuleret)
Søren Hansen af Trustrup og Karen Jørgensdatter (copuleret)
Rasmus Michelsen af Gylling og Kirsten Rasmusdatter af Lerdrup (copuleret)
Niels Jensen af Søby og Johanne Simonsdatter (copuleret)
Erich Michelsen af Ballebo og Anne Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Hans Rasmussen Crass og Karen Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Hans Rasmussen og Karen Hansdatter af Gylling (trolovet)

1722
fol 71a
Christen Jensen Brastrup fra Åkjær og min datter Anne Margrethe (trolovet)
Jens Poulsens søn Rasmus og Peder Kræmmers datter Kirsten af Gylling (trolovet)
Hans Rasmussen og Karen Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Hans Rasmussen Hovmand og Karen Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Anders Jensen af Trustrup og Morten Pedersens datter Margrethe af Lerdrup (trolovet)
Erich Michelsen af Ballebo og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Sørensen Grenader og Anne Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Niels Sørensen af Ørting og Maren Jensdatter af Gylling (trolovet)
Rasmus Jensen og Kirsten Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Christen Brastrup og min datter Anne Margrethe (copuleret)
Anders Jensen af Trustrup og Margrethe Mortensdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Sørensen Grenader og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsen Bonde af Falling, soldat, og Mette Knudsdatter af Gylling (trolovet)
Niels Sørensen af Ørting og Maren Jensdatter af Gylling (copuleret)

1723
fol 72a
Hans Pedersen og Anne Margrethe Ramusdatter af Gylling (trolovet)
Søren Jensen og Maren Michelsdatter af Søby (trolovet)
Rasmus Nielsen Bonde af Falling, soldat, og Mette Knudsdatter af Gylling (copuleret)
Stephan Rasmussen og Karen Hansdatter begge af Gylling (trolovet)
Hans Kjeldsen og Maren Hansdatter begge af Gylling (trolovet)
Hans Pedersen og Anne Margrethe Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Hans Kjeldsen og Maren Hansdatter (copuleret)
Stephan Rasmussen og Karen Hansdatter af Gylling (copuleret)
Jens Jensen (Frandsen) og Anne Pedersdatter begge af Gylling (trolovet)
Søren Jensen og Maren Michelsdatter af Søby (copuleret)
Jens Jensen og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Jens Sørensen af Østergård i Ørting sogn og Maren Sørensdatter Søren Hansens datter af Gylling (trolovet)

1724
fol 72b
Søren Knudsen og Mette Sørensdatter af Gylling (trolovet)
Søren Pedersen /:Pallesen:/ og sl Jens Clemensens datter Margrethe Jensdatter begge af Gylling (trolovet)
Søren Knudsen og Mette Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Jens Ibsen og Søren Stephansens datter Margrethe Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Sørensen af Østergård og Maren Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Michelsen tjenende i Gylling Præstegård og Morten Pedersens datter Mette Mortensdatter af Lerdrup (trolovet)
Knud Knudsen af Amstrup og Michel Rasmussens datter Mette Michelsdatter af Gylling (trolovet)
Niels Christensen Brøgger og sl Jens Clemensens datter Maren Jensdatter begge af Gylling (trolovet)
Hans Jørgensen af Gylling og enke Anne Poulsdatter af Lerdrup (trolovet)
Niels Bertelsen og Peder Meldballes datter Karen begge af Gylling (trolovet)
Søren Pedersen og Margrethe Jensdatter af Gylling (copuleret)
Hans Jørgensen og Anne Poulsdatter (copuleret)
Knud Knudsen og Mette Michelsdatter (copuleret)
Niels Bertelsen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Jørgen Michelsen og Mette Mortensdatter (copuleret)
Stephan Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Jens Ibsen og Margrethe Sørensdatter af Gylling (copuleret)

1725
fol 73b
Just Pedersen og enken Dorthe Christensdatter af Gylling (trolovet)
Niels Christensen Brøgger og Maren Jensdatter af Gylling (copuleret)
Christen Jensen og sl Søren Rasks datter Anne Sørensdatter af Gylling (trolovet)
Stephan Sørensen og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
Anders Rasmussens søn Peder Andersen af Fensten Hovgård og Hans Esbensens datter Maren Hansdatter af Søby (trolovet)
Hans Jørgensen Fisker og Jens Pedersen Hyrdes datter Johanne Jensdatter (trolovet)
Peder Kræmmers søn Jens Pedersen og Niels Brøggers datter Maren Nielsdatter begge af Gylling (trolovet)
Peder Andersen af Fensten og Maren Hansdatter af Søby (copuleret)
Just Pedersen og Dorthe Christensdatter begge af Gylling (copuleret)
Christen Jensen og Anne Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Jørgensen Fisker og Johanne Jensdatter af Gylling (copuleret)
Jens Pedersen og Maren Nielsdatter af Gylling (copuleret)

1726
fol 74a
Jens Jensens søn Peder Jensen og Peder Kræmmers datter Maren Pedersdatter begge af Gylling (trolovet)
Dines Guldberg og min datter Birgitte Cathrine (copuleret)

1727
fol 74b
Michel Rosted Soldat og Johanne Andersdatter (trolovet)
Peder Jensen og Maren Pedersdatter af Gylling (copuleret)
ung Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Michel Rosted Soldat og Johanne Andersdatter af Gylling (copuleret)
Søren Hansens søn Hans Sørensen og Niels Bagers steddatter Anne Christensdatter af Gylling (trolovet)
Hans Sørensen Smed af Lerdrup og Karen Sørensdatter af Gylling (trolovet)
ung Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Jesper Pedersen af Falling og Mogens Smeds datter Karen Mogensdatter af Gylling (trolovet)

1728
fol 75a
Rasmus Olufsens søn Oluf og sl Jens Rasmussens datter Anne Jensdatter begge af Gylling (trolovet)
Søren Knudsen af Amstrup og Jesper Rasmussens datter Johanne af Lerdrup (trolovet)
Hans Sørensen Smed af Lerdrup og Karen Sørensdatter af Gylling Præstegård (copuleret)
Jesper Pedersen og Mogens Smeds datter Karen af Gylling (copuleret)
Hans Sørensen og Niels Bagers steddatter Anne af Gylling (copuleret)
ung Jens Jensen og Peder Hansens steddatter Anne Mortensdatter af Gylling (trolovet)
Rasmus Olufsens søn Oluf og sl Jens Rasmussens datter Anne Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Hansen af Gylling og Johanne Jensdatter af Lerdrup (trolovet)
ung Søren Jespersen og sl Peder Hovmands datter Maren Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Peder Rasmussen af Gylling og Christen Joensens datter Dorthe Christensdatter af Søby (trolovet)

1729
fol 75b
Peder Rasmussen Neeg og Jens Nielsens datter Anne begge af Lerdrup (trolovet)
Peder Hansen af Gylling og Johanne Jensdatter af Lerdrup (copuleret)
ung Søren Jespersen og Maren Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Simon Nielsen og Johanne Jørgensdatter begge af Gylling Præstegård (trolovet)
Hans Peder Joensen og Søren Knudsens datter Birgitte Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Jensen og Anne Mortensdatter begge af Gylling (copuleret)
enkemand Hans Fisker og sl Niels Peder Joensens enke Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Simon Nielsen og Johanne Jørgensdatter begge af Gylling Præstegård (copuleret)
Peder Rasmussen Neeg og Anne Jensdatter begge af Lerdrup (copuleret)
Peder Rasmussen af Gylling og Dorothea Christensdatter af Søby (copuleret)
Hans Jørgensen Fisker og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Jensen af Gylling og Ellen Sørensdatter af Lerdrup (trolovet)
Hans Peder Joensen og Birgitte Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Jensen af Gylling og Ellen Sørensdatter af Lerdrup (copuleret)
Niels Christensen og Sidsel Mogensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Sørensen og Anne Christensdatter begge af Gylling (trolovet)
Rasmus Ibsen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Christen Sørensen og Anne Andersdatter begge af Gylling (trolovet)

1730-39

Top


1730
fol 76b
Jep Jensen og Margrethe Andersdatter begge af Gylling (trolovet)
Sejer Pedersen og Maren Jørgensdatter begge af Gylling (trolovet)
Clemen Pedersen af Amstrup og Karen Bertelsdatter af Lerdrup (trolovet)
Rasmus Pedersen Falling og sl Peder Jørgensens enke Johanne Hansdatter (trolovet)
Søren Nielsen af Amstrup og sl Søren Pedersens enke Margrethe Jensdatter af Gylling (trolovet)
Jørgen Sørensen og sl Just Jensens enke Maren Poulsdatter begge af Gylling (trolovet)
Rasmus Christensen og Else Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Niels Christensen og Sidsel Mogensdatter begge af Gylling (copuleret)
Thøger Jensen af Gosmer sogn og Anne Nielsdatter begge af Søby (trolovet)
Jens Sørensen af Skrivergård og Anne Christensdatter af Gylling (copuleret)
Søren Nielsen af Amstrup og Margrethe Jensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen Falling og sl Peder Jørgensens enke Johanne Hansdatter af Gylling (copuleret)
Clemen Pedersen af Amstrup og Karen Bertelsdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen af Falling og Margrethe Andersdatter af Gylling sl Jep Jensens fæstemø (trolovet)
Jørgen Jørgensen og Ingeborg Kirstine Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Christen Sørensen og Anne Andersdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Christensen og Else Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Sørensen og Maren Poulsdatter begge af Gylling (copuleret)
Sejer Pedersen og Anne Marie Pedersdatter begge af Gylling (trolovet)
Thøger Jensen og Anne Nielsdatter begge af Søby (copuleret)
Peder Thomasen af Skåbling og Johanne Sørensdatter af Gylling (trolovet)
Jørgen Jørgensen og Ingeborg Kirstine Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen af Falling og Margrethe Andersdatter af Gylling (copuleret)

1731
fol 77b
Frands Sørensen og Anne Jensdatter begge af Søby (trolovet)
Sejer Pedersen og Anne Marie Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Jens Ibsen senior og Johanne Nielsdatter af Århus (trolovet)
Peder Thomasen af Skåbling, nu hyrde i Gylling, og Johanne Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Jens Ibsen senior og Johanne Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Frands Sørensen og Anne Jensdatter begge af Søby (copuleret)
Mads Hansen af Fensten og Anne Hansdatter af Søby (trolovet)
Rasmus Jensen af Halling og Maren Nielsdatter af Søby (trolovet)
Christen Jensen af Fensten og Kirsten Christensdatter af Søby (trolovet)
Mads Hansen af Fensten og Anne Hansdatter af Søby (copuleret)
Rasmus Jensen af Halling og Maren Nielsdatter af Søby (copuleret)

1732
fol 78b
Peder Jensen af Fensten og Karen Hansdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Christen Jensen af Søby og Kirsten Christensdatter sst (copuleret)
Rasmus Sørensen og Kirsten Christensdatter begge af Gylling (copuleret)
en karl fra Århus Erich Pedersen og Søren Pedersens søster Johanne Pedersdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Peder Christensen af Østergård og enke Kirsten Jensdatter af Nobels Krog (trolovet)
Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Peder Christensen og Kirsten Jensdatter af Nobels Krog (copuleret)
Michel Pedersen af Søby og Dorthe Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter sl Hans Fiskers enke begge af Gylling (copuleret)

1733
fol 79a
Michel Pedersen af Søby og Dorothea Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Hans Hansen af Søby og Maren Jørgensdatter (trolovet)
hr Anders Krag præst til Lundum og Hansted menigheder og min søster Hedvig Ovesdatter Guldberg (copuleret - trol i Horsens)
Hans Hansen af Søby og Maren Jørgensdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Sørensen Roth af Gylling og Anne Nielsdatter af Lerdrup (trolovet)
Anders Pedersen af Gylling og Johanne Rasmusdatter ibid (trolovet og copuleret)
Roth Rasmus af Gylling og Anne Nielsdatter af Lerdrup (copuleret)
Poul Mortensen af Lerdrup og Karen Nielsdatter af Gylling (trolovet)

1734
fol 79b
Niels Nielsen af Ås og Poul Sørensens datter Maren af Søby (trolovet)
Thomas Pedersen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Enevold Knudsen af Fensten og Margrethe Christensdatter af Søby (trolovet)
Jens Pedersen Meldballe og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Thomas Pedersen og Karen Rasmusdatter (copuleret)
Poul Mortensen af Lerdrup og Karen Nielsdatter af Gylling (copuleret)
ung Rasmus Hansen og Dorthe Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Pedersen Meldballe og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Enevold Knudsen og Margrethe Christensdatter begge af Søby (copuleret)
Niels Nielsen af Ås og Maren Poulsdatter af Søby (copuleret)
Jacob Sørensen og Else Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Rasmus Hansen og Dorthe Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Jepsen i Skrivergården og Anne Mogensdatter af Gylling (trolovet)

1735
fol 80a
Hans Christensen af Svinballe og Kirsten Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Jacob Sørensen og Else Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Sørensen af Gylling og Karen Nielsdatter af Lerdrup (trolovet)
Søren Jensen og Karen Andersdatter begge af Gylling (trolovet)
Søren Sørensen af Gylling og Karen Nielsdatter af Lerdrup (copuleret)
Jens Jepsen og Anne Mogensdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Christensen af Svinballe og Kirsten Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Søren Jensen og Karen Andersdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Jensen af Gylling og Maren Christensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Christen Sørensen og Maren Mogensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Nielsen af Gylling og Maren Sørensdatter Roth ibid (trolovet)

1736
fol 80a
Niels Jensen af Lerdrup og Marie Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Hans Poulsen og Anne Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Christen Sørensen Grav og Maren Mogensdatter (copuleret)
Rasmus Jensen og Birthe Pallesdatter begge af Gylling (trolovet)
Mogens Rasmussen og Margrethe Christensdatter begge af Lerdrup (trolovet)
Hans Poulsen og Anne Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Nielsen og Maren Sørensdatter Roth begge af Gylling (copuleret)
Jens Bendixen af Ondrup og Kirsten Hansdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Lerdrup og Marie Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Jensen af Gylling og Birthe Pallesdatter (copuleret)
Rasmus Nielsen og Maren Toftum begge af Gylling (trolovet)
Peder Pedersen Tonbo og Anne Rasmusdatter Buch begge af Gylling (trolovet)
Anders Eskesen af Gosmer og Maren Sørensdatter af Søby (trolovet)
Peder Christensen og Maren Nielsdatter begge af Gylling (copuleret)
Mogens Rasmussen og Margrethe Christensdatter begge af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Olufsdatter begge af Gylling (trolovet)
Morten Sørensen af Oldrup og Johanne Poulsdatter af Gylling Østergård (trolovet)
Peder Pedersen Tonbo og Anne Rasmusdatter fra Endelave, begge af Gylling (copuleret)
Anders Eskesen fra Gosmer og Maren Sørensdatter af Søby (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Olufsdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter Toftum af Gylling (copuleret)

1737
fol 81a
Jørgen Pedersen Fisker og Anne Hansdatter begge af Gylling (trolovet)
Oluf Poulsen og Kirsten Jørgensdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen af Oldrup og Johanne Poulsdatter af præstegården (copuleret)
Jørgen Fisker og Anne Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Simon Pedersen af Fensten og Karen Pedersdatter af Gylling (trolovet)
Niels Jensen af Brigsted og Inger Christensdatter af Gylling (trolovet)
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Niels Jensen af Brigsted og Inger Christensdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Hansen og Margrethe Nielsdatter begge af Lerdrup (trolovet)
Simon Rasmussen og Karen Pedersdatter af Fensten tjenende i Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Berentsen af Horsens og Kirsten Knudsdatter af Gylling (trolovet)
Hans Rasmussen og Johanne Poulsdatter begge af Gylling (trolovet)

1738
fol 81b
Jørgen Jørgensen og Maren Jensdatter begge af Gylling (trolovet)
Rasmus Madsen og Bodil Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)
Jørgen Hansen og Margrethe Nielsdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Madsen Soldat og Bodil Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Knud Knudsen og Anne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet)
Jørgen Jørgensen og Maren Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Berentsen og Kirsten Knudsdatter af Gylling (copuleret)
Hans Rasmussen og Johanne Poulsdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Hansen og Anne Erichsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Mortensen og Maren Jensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Knud Knudsen af Gylling og Anne Sørensdatter (copuleret)
Søren Jensen af Gylling og Kirsten Jespersdatter ibid (trolovet og copuleret)
Dines Guldberg og jomf Marie Eissel (trolovet og copuleret)
Jens Jensen Hyrde og Sidsel Nielsdatter begge af Gylling (trolovet)

1739
fol 82a
Peder Nielsen og Anne Poulsdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Jens Jensen Hyrde og Sidsel Nielsdatter (copuleret)
Jacob Mogensen og Barbara Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen af Søby og Margrethe Sørensdatter ibid (trolovet og copuleret)
Jens Christensen Sejt fra Horsens og Mette Lauritsdatter fra Gangsted (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen fra Århus og Birthe Knudsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Juel Jensen og Karen Mogensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Poulsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jørgen Jensen af Amstrup og Margrethe Jensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Rasmussen og Johanne Mortensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1740-49

Top


1740
fol 82b
Peder Pedersen fra Astrup og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Jespersen og Margrethe Hansdatter (trolovet og copuleret)
Søren Hansen og Elle Bertelsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1741
fol 82b
Anders Gundersen Langberg af Randlev og Anne Rasmusdatter True af Gylling (copuleret)
Hans Pedersen Skovfoged og Johanne Jensdatter begge af Gylling (copuleret)

1742
fol 82b
Iver Nielsen kræmmer fra Skanderborg og Margrethe Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Albret Sørensen af Gylling og Anne Jensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Michel Michelsen af Assendrup og Barbara Jensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Hans Pallesen og Anne Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Gylling og sl Jens Kræmmers enke Maren Nielsdatter (trolovet)
Roth Sørens søn Jens og Rasmus Hansens datter Maren begge af Gylling (trolovet)

1743
fol 83a1
Jens Sørensen Roth og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Fogh Jensen af Åkjær og Maren Christensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen og Maren Nielsdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Jensen af Fensten og Hedvig Margrethe Hansdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Ålstrup og sl Simon Nielsens enke Johanne Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Christen Olufsen og Maren Mortensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Mortensen og Rasmus Kjeldsens datter Kirsten begge af Gylling (trolovet)
min kones broder mons Jens Skibsted Eissel, sognedegn for Åle og Tørring, og Margrethe Sandholdt fra Ålborg (trolovet og copuleret)
Hans Rasmussen af Ålstrup og Jens Albretsens datter Margrethe af Lerdrup (trolovet og copuleret)

1744
fol 83a2
Jens Mortensen og Kirsten Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen Væver af Ålstrup og Maren Christensdatter af Lerdrup (trolovet)
Peder Nielsen af Lerdrup og Anne Nielsdatter af Gylling (trolovet)
Rasmus Pedersen Storm fra Fillerup og Inger Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Christen Nielsen og Anne Jacobsdatter af Gylling (trolovet)
Søren Jensen af Søby og Hedvig Jensdatter fra Århus (trolovet)
Peder Nielsen af Lerdrup og Anne Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Rasmuf Væver af Ålstrup og Maren Christensdatter af Lerdrup (copuleret)
Søren Jensen af Søby og Hedvig Jensdatter af Gylling (copuleret)
Søren Poulsen og Johanne Sørensdatter af Gylling (trolovet)
Christen Nielsen og Anne Jacobsdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Pedersen og Helle Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Skolemester og Maren Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Poulsen og Johanne Sørensdatter af Gylling (copuleret)

1745
fol 83b1
Jørgen Sejersen af Fensten og Margrethe Nielsdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen og Margrethe Jørgensdatter begge af Lerdrup (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Margrethe Hermansdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Henningsen, ladekarl på Åkjær, og Anne Michelsdatter af Gylling (trolovet)

1746
fol 83b1
Poul Justsen og Maren Ibsdatter sl Jacob Sørensens enke (trolovet)
Rasmus Jørgensen og Kirsten Knudsdatter begge af Gylling (trolovet)
Jens Henningsen og Anne Michelsdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Jørgensen og Kirsten Knudsdatter af Gylling (copuleret)
Poul Justsen og Maren Ibsdatter af Gylling (copuleret)
Lau Rasmus Rasmussen og Barbara Jensdatter (trolovet)
Knud Ravn Guldberg, corporal ved hestegarden, og jomf Anne Bendixdatter Faxoe (copuleret - kongebrev)
Niels Rasmussen og Karen Olufsdatter af Gylling (trolovet)
Lau Rasmus Rasmussen og Barbara Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Pallesen af Gylling og Margrethe Nielsdatter af Lerdrup (trolovet)

1747
fol 83b1
Hans Pallesen af Gylling og Margrethe Nielsdatter af Lerdrup (copuleret)
Niels Rasmussen og Karen Olufsdatter af Gylling (copuleret)
Dines Hansen Guldberg og Bente Marie Krag begge af præstegården (trolovet og copuleret)
Søren Mortensen og Karen Nielsdatter Brøgger begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Hansen og Maren Andersdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Hans Jensen og Mette Sørensdatter i Graven (trolovet og copuleret)
Christen Pedersen Soldat og Kirsten Sørensdatter i Graven (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen af Graven og Maren Hansdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Morten Pedersen og Maren Hansdatter Hovmand begge af Gylling (trolovet og copuleret)
gartneren fra Engelsholm Jørgen Henrichsen Schuster og Gylling degneenke Else Andersdatter Schmidt (trolovet og copuleret - i Falling kirke)
Mogens Nielsen Bonde af Gosmer og Maren Sørensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen Olstrup og Anne Jørgensdatter Oldrup begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Simon Michelsen og Mette Justdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Morten Jensen af Lerdrup og Johanne Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1748
fol 83c1
Niels Rasmussen og Maren Knudsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Junker og Jens Mortensens enke Kirsten Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Iver Nielsen Kræmmer og Maren Ibsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Høysgaard af Odder og Maren Rasmusdatter True af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Christensen fra Falling og Johanne Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
degnen af Gylling Mathias Lindhardt og Anne Else Pedersdatter Ildsø (copuleret - kongebrev)
Jens Mogensen og Margrethe Jacobsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Stephan Rasmussen og Kirsten Mortensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Brændbygge og Marie Pedersdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1749
fol 83c2
Bertel Poulsen af Gylling og Kirsten Lauritsdatter af Åkjær (trolovet og copuleret)
Hans Christensen og Mette Jensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Stephan Nielsen Smed i Fensten og Birgitte Cathrine Hansdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Bertel Poulsen og Birthe Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Simon Rasmussen og Anne Margrethe Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Jørgen Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Lerdrup (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c