s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1779-83
Blandede poster

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1779
1780
1781
1782
1783


1779

fol 1b
Peder Tonbos datter af Gylling - Elsebeth
Poul Justsen og Kirsten Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Pedersen og Karen Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Simon Jensens datter af Lerdrup - Karen
Rasmus Simonsens datter af Gylling - Anne
Knud Sørensens søn af Gylling - Peder
Karen Nielsdatter af Gylling - 65 år
Rasmus Rasmussens søn af Gylling - Jens
Jens Christensens søn af Gylling - Sejer
Erich? Pedersen af Gylling - 19 år
fol 2a
omløbende betler ?eter Lorentsens barn - Chosel?
Rasmus Hansens datter af Gylling - Anne Margrethe
Rasmus Boelsmands søn Jens af Gylling - 6 uger
Mogens Jespersen af Lerdrup - 40 år
Jørgen Simonsens hustru af Gylling - 45 år
Jørgen Simonsens søn af Gylling - Jens
Peder Jacobsens datter Barbara af Gylling - 3 uger
Rasmus Jørgensens søn af Gylling - Hans
Søren Knudsen af Gylling - 81 år
Jens Frandsens datter af Søby - 6 år
Niels Sørensens datter af Gylling - 2 år
sr Morten Lychsdorf af Vads Mølle og Elsebeth Bering af Gylling (copuleret)
Laurits Christensens datter af Gylling - Maren
Jørgen Hansen af Søby - 45 år
fol 2b
Christen Olufsen Gylling - 65 år
sl Jørgen Jensens søn af Gylling - 3 år
Jens Sørensens to sønner af Gylling - 5 og 2 år
Jørgen Simonsen og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Morten Jørgensens søn af Gylling - Jørgen
Christen Nielsens datter af Gylling - 5 år
Jens Christensens søn af Gylling - 4 år
Anne Christine Sørensdatters uægte barn fra Søby - Mette (Jens Nielsen fra Randlev)
Jep Rasmussens søn af Gylling - 5 år
Søren Jørgensens datter af Lerdrup - 3 år
Niels Pedersen to sønner af Gylling - 7 og år
Peder Nielsen og Bodil Olufsdatter af Gylling (copuleret)
Jens Rasmussens datter af Gylling - 2 år
Niels Brøggers søn af Gylling - 1 år
Peder Rasmussens datter af Gylling - 2 år
Sejer Pedersens hustru af Gylling - 75 år
Jens Christensens søn af Gylling - 2? år
Jens Hansen af Gylling og Anne Pedersdatter af Lerdrup (copuleret)
Jørgen Simonsens søn af Gylling - år
Søren Sørensen og Johanne Knudsdatter af Gylling (copuleret)
Hans Jensens hustru af Gylling - 71 år
fol 3a
Rasmus Frandsens datter af Gylling - Anne Marie
Rasmus Mogensens datter af Lerdrup - (navn mangler)
Søren Hyrdes søn af Gylling - 2 år
Laurits Knudsen - 40 år
sl Mogens Jespersens søn af Lerdrup - Mogens
Peder Sejersen og Bodil Rasmusdatter begge af Søby (copuleret)
Hans Pedersen af Oldrup og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Peder Sørensens dødfødte søn af Gylling (begravet)
Christen Hansens hustru af Gylling - 46 år
Jørgen Abrahamsens datter af Lerdrup - Anne
præstens datter - Marie Henriette
Niels Andersens datter af Gylling - Dorthe
fol 3b
Niels Pedersens søn af Gylling - Søren
Hyrdens datter af Lerdrup - Else
Sejer Pedersen af Gylling - 81 år
Søren Jørgensens dødfødte datter af Lerdrup (begravet)
Jørgen Hansens hustru af Gylling - 39 år
Jørgen Hansens datter af Gylling - Anne

1780

Top


fol 3b
Jørgen Hansens datter Anne af Gylling - 3 uger
Jørgen Nielsen af Gylling - 11 år
Jørgen Hansens søn Peder af Gylling - 10 år
Søren Jensens søn af Gylling - Hans
Peder Buchs søn af Gylling - Niels
Jørgen Simonsens dødfødte datter af Gylling (begravet)
Rasmus Nielsens søn af Søby - Mads
fol 4a
Jens Christensens hustru af Søby - 46 år
Jens Christensen af Søby - 47 år
Søren Skolemester i Gylling - 64 år
Peder Neeg af Lerdrup - 87 år
Peder Jensen af Gylling - 77 år
Just Jørgensens dødfødte søn (begravet)
Jacob Bagers søn af Gylling - Christen
Søren Rasmussens søn af Lerdrup - Rasmus
Jens Skovfogeds datter af Gylling - Hedvig Dorothea
Peder Jacobsens søn af Gylling - Jacob
Søren Bagers datter af Gylling - Birthe
Mogens Jacobsens søn af Gylling - Jens
Søren Skrædders datter af Gylling - Anne
Jørgen Ibsens dødfødte søn af Lerdrup (begravet)
Jørgen Hansens søn af Gylling - 4 år
Jens Albretsens søn af Gylling - Niels
fol 4b
Karen Pallesdatter i Gylling - 77 år
Jens Rasmussens søn af Gylling - Peder
Niels Hansens datter af Gylling - Maren
Rasmus Mogensens datter af Lerdrup - 40 uger
Jens Hansens søn af Gylling - Jens
Niels Pedersen og Maren Sørensdatter af Lerdrup (copuleret)
Søren Mortensen i Gylling - 68 år
Niels Jensen af Lerdrup og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Juelsen og Anne Abrahamsdatter af Lerdrup (copuleret)
Michel Pedersen af Randlev og Birthe Jørgensdatter af Søby (copuleret)
Niels Brøggers søn af Gylling - Rasmus
Frederich Jensens datter Anne af Gylling - 2 dage
Søren Jensen af Gylling - 31 år
Rasmus Fallings søn af Gylling - Peder
fol 5a
Niels Sørensens søn af Gylling - Søren
Peder Ørting af Gylling - 64 år
Peder Sørensens søn af Gylling - 10 dage
Peder Jensen af Lerdrup - 78 år
Jens Jørgensens steddatter af Gylling - 9 år
Rasmus Simonsens søn af Gylling - Christen
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Jens
Anders Christensens datter af Gylling - Maren
Peder Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Michel Mortensens søn af Søby - Morten
Jørgen Juelsens datter af Lerdrup - (navn mangler)
Søren Christensen og Birgitte Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Peder Sejersens datter af Søby - Karen
Hans Jensens dødfødte datter af Gylling (begravet)
Søren Pedersens datter af Gylling - Maren

1781

Top


fol 5b
Poul Esbensens søn af Søby - Rasmus
Maren Jørgensdatter af Lerdrup - 23 år
Jørgen Hansens datter af Gylling - Maren
Laurits Rasmussens datter af Gylling - Maren
Rasmus Simonsens søn i Gylling - 14 uger
Peder Skolemesters søn i Gylling - Christen
Jesper Sørensen og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Jens Sørensens søn af Gylling - Hans
Niels Sørensens søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Fisker i Gylling - 71 år
Søren Sørensen og Anne Jensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Simonsens datter af Gylling - 2 år
Sidsel Rasmusdatter af Lerdrup - 80 år
Søren Christensens datter af Gylling - Anne
fol 6a
Rasmus Rasmussen og Margrethe Jensdatter af Gylling (copuleret)
Michel Hansen af Ørting og Anne Margrethe Hansdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Simonsens hustru af Gylling - 37 år
Jørgen Simonsens søn af Gylling - Jens
Søren Skrædder i Gylling - 36 år
Knud Enevoldsens datter af Søby - Johanne
Peder Juelsens datter af Gylling - Maren
Peder Buchs datter af Gylling - 10 år
Jesper Sørensens søn i Gylling - 5 uger
Oluf Sørensen og Kirsten Hansdatter i Lerdrup (copuleret)
Jens Olstrups enke i Gylling - 72 år
Jens Rasmussens datter i Gylling - Maren
Niels Jensens søn af Gylling - Jørgen
Søren Rasmussen i Gylling - 57 år
Rasmus Jørgensens søn af Gylling - Peder
fol 6b
Søren Jørgensens datter af Lerdrup - Maren
Christen Jensen i Gylling - 49 år
Barbara Christensdatter - 23 år
Jørgen Joensen i Gylling - 56 år
Peder Jensen og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Poul Skrædder i Gylling - 62 år
Niels Pedersens søn i Gylling - Jørgen
Rasmus Mogensens søn i Lerdrup - Rasmus
Søren Sørensen og Marie Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Poul Hansen og Johanne Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Simonsen og Karen Sejersdatter i Gylling (copuleret)
Rasmus Frandsens søn i Gylling - Jens
Rasmus Smeds dødfødte datter af Gylling (begravet)
præstens søn - Jens Carl
Rasmus Rasmussen af Lerdrup - 65 år
Niels Pedersens dødfødte søn af Lerdrup (begravet)
Rasmus Berentsens søn af Lerdrup - Berent
fol 7a
Niels Sørensens søn i Gylling - 3 år
Poul Sørensen og Maren Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Anne Mortensdatter af Gylling - 66 år
Jacob Bagers søn af Gylling - Niels
Søren Christensens dødfødte datter i Gylling (begravet)
Jørgen Hansens datter i Gylling - 1 år

1782

Top


fol 7a
Jørgen Abrahamsens datter af Lerdrup - Sidsel
Peder Jensens søn af Gylling - Jens
Rasmus Jensens søn af Lerdrup - Jens
Rasmus Simonsens datter af Gylling - Anne Margrethe
Simon Jørgensen i Gylling - 68 år
Rasmus Hovmands datter i Gylling - Maren
Peder Sejersens datter i Søby - 2 år
Hans Jensen i Gylling - 40 år
Knud Knudsen i Gylling - 54 år
Friderich Jensens datter i Gylling - Johanne
Peder Jensen af Odder sogn og Maren Jørgensdatter af Søby (copuleret)
fol 7b
Rasmus Frandsens søn Frands i Gylling - 1 år
Poul Hansens søn i Gylling - Søren
Hans Skovfogeds søn i Gylling - Hans
Rasmus Nielsens datter i Søby - 8 dage
Margrethe Hansdatter i Gylling - 69 år
sl Hans Jensens hustru i Gylling - 41 år
sl Hans Jensens datter - Karen
Peder Jacobsens søn i Gylling - 3 uger
Søren Rasmussens datter i Lerdrup - Margrethe
Peder Nielsen i Lerdrup - 79 år
Morten Jørgensens datter i Gylling - Maren
Thomas Jensen af Ballebo og Maren Rasmusdatter af Lerdrup (copuleret)
Peder Pedersen af Lerdrup - 28 år
Jørgen Ibsens datter af Lerdrup - Maren
Jens Jensens søn af Gylling - Rasmus
Niels Sørensens søn i Gylling - Berent
fol 8a
Søren Jørgensens datter i Lerdrup - 1 år
Jørgen Sejersen af Søby - 64 år
Søren Jacobsen og Maren Sørensdatter i Gylling (copuleret)
Jørgen Hansens datter i Gylling - Anne
Peder Buchs hustru i Gylling - 52 år
Niels Jensens datter i Gylling - 10 år
Mogens Jacobsens søn i Gylling - Rasmus
Frands Michelsen af Balle og Karen Hansdatter af Søby (copuleret)
Niels Pedersens datter i Lerdrup - Anne
sr Petersens søn fra Præstholm - Casper Ernst
Simon Jensens datter af Lerdrup - Johanne
Søren Jensen af Gylling og Anne Margrethe Sørensdatter af Lerdrup (copuleret)
Peder Sørensens dødfødte datter af Gylling (begravet)
Jesper Sørensens søn i Gylling - Søren
Peder Hovmands søn i Gylling - Jens
Niels Sørensens søn i Gylling - Jens
fol 8b
Rasmus Smeds datter i Gylling - Kirsten
Søren Hyrdes søn af Gylling - Søren
Maren Rasmusdatter af Gylling - 32 år
Rasmus Knudsen og Maren Knudsdatter af Søby (copuleret)
Hans Jensen i Gylling - 66 år

1783

Top


fol 8b
Peder Tonbo i Gylling - 43 år
Hans Sørensen Gylling - 66 år
Peder Buchs søn i Gylling - 8 år
Jørgen Juelsens søn i Gylling - Juel
Peder Smeds datter i Gylling - 16 år
Christen Niels søn i Gylling - 26 år
Christen Niels datter Cidsel - 13 år
Sidsel Mogensdatter i Gylling - 72 år
Jens Hansens datter i Gylling - 5 år
Jørgen Hansens datter i Gylling - 9 mdr
Søren Jensen og Anne Rasmusdatter i Gylling (copuleret)
Christen Nielsen af Gylling - 51 år
Rasmus Fallings datter - Birthe
Søren Jacobsens søn i Gylling - Jacob
Rasmus Mortensen af Brændbygge og Anne Christensdatter af Gylling (copuleret)
fol 9a
Rasmus Jørgensens søn af Gylling - Jesper
Peder Rasmussens søn af Gylling - Hans
Jens Hyllebusk - 55 år
Peder Skolemesters datter af Gylling - Kirsten
Poul Michelsen af Amstrup og Margrethe Juelsdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Christen
Søren Sørensens datter af Gylling - Johanne
Jens Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
Jens Mogensen af Gylling - 65 år
Niels Pedersens søn af Gylling - Poul
Jens Christensens søn i Gylling - Oluf
Margrethe Pedersdatters uægte barn - Kirsten (Michel Nielsen Rytter)
Morten Pedersen og Ingeborg Kirstine Bertelsdatter af Gylling (copuleret)
Jens Frandsens søn af Gylling - Peder
Søren Jensens dødfødte datter i Gylling (begravet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c