s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1721-49
Døbte

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1721-29
1730-39
1740-49


1721-49

1721
fol 1b
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Margrethe
Jacob Ibsens barn af Gylling - Barbara
sergeant Mogens Sørensens barn - Beate Kirstine
Jørgen Poulsens barn af Lerdrup - Margrethe
Niels Sørensens barn af Gylling - Anne Margrethe
Mogens Simonsens barn af Gylling - Karen
Rasmus Simonsens barn af Gylling - Karen
Poul Olufsens barn - Hans
Rasmus Mogensens barn af Gylling - Jørgen
degnen Henrich Caspers barn - Mathias Henrich
Søren Pedersens barn af Søby - Rasmus
Erich Crasses barn - Jens
Mogens Smeds barn - Peder
Hans Pedersen Skrædders barn - Peiter Henrich
Peder Hansens barn af Gylling - Morten
Hans Kjeldsens barn af Gylling - Christen
Peder Bertelsens barn - Anne
Jesper Rasmussens barn af Lerdrup - Anne

1722
fol 3a
Thomas Rasmussens barn af Gylling - Rasmus
Jens Simonsens barn af Gylling - Simon
Niels Sørensens barn af Gylling - Anne Margrethe
Jens Skrædders barn af Gylling - Maren
Rasmus Simonsens barn af Gylling - Ingeborg
Peder Smeds barn af Gylling - Maren
Jens Pedersens barn af Søby - Peder
Michel Rasmussens barn af Gylling - Peder
Poul Sørensens barn af Søby - Oluf
Rasmus Rasmussen Roths barn - Johanne
Rasmus Hansens barn - Maren
Poul Olufsens barn - Hans
Peder Jørgensens barn - Hans
sl Peder Christensens barn - Peder
Rasmus Sørensen Grenaders barn - Peder
Hans Jørgensens barn - Mette
Just Jensens barn - Mette
Søren Poulsens barn - Johanne
Søren Simonsens barn af Lerdrup - Maren
Oluf Sørensens barn - Hans
Jacob Holms barn - Anne

1723
fol 5a
Hans Kjeldsens barn - Stephan
Søren Ibsens barn - Johanne
Jørgen Mortensens barn - Anne Margrethe
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Søren
Hans Pedersens barn - Maren
Thomas Rasmussens barn - Mette
Søren Christensens barn - Søren
Hans Esbensens barn af Søby - Hedvig Margrethe
Rasmus Simonsens barn - Simon
Rasmus Sørensens steddatter Margrethes uægte barn - Jørgen
Rasmus Jensens barn - Jens
sergeant Mogens Sørensens barn - Hans
Christen Rasmussens barn af Lerdrup - Laurits
Mogens Simonsens barn af Gylling - Peder
Stephan Skrædders barn - Helle
Johanne Andersdatters uægte barn af Gylling - Jens (Michel Jensen Rosted)
Peder Hansens barn af Gylling - Morten
Niels Pedersens barn af Gylling - Johanne
Søren Jensen Hyssels barn af Søby - Anne
Niels Simonsens barn af Gylling - Anne
Hans Jørgensens barn af Gylling - Maren
Jens Pedersens barn af Søby - Hans

1724
fol 7a
Hans Rasmussen Crasses barn - Rasmus
Jacob Ibsens barn af Gylling - Anne
Søren Poulsens tvillinger af Gylling - Maren og Birgitte
degnen Henrich Caspers barn - Laurits
Erich Crasses barn - Niels
Oluf Sørensens barn af Gylling - Peder
Hans Skrædders tvillinger - Jens og Dorthe
Rasmus Jensens barn af Gylling - Peder
Rasmus Sørensen Soldats barn af Gylling - Søren
Jørgen Poulsens barn af Lerdrup - Margrethe
Jens Pedersens barn af Gylling - Esben

1725
fol 8b
Niels Bertelsens barn af Gylling - Anne
Stephan Skrædders barn - Johanne
Thomas Rasmussens barn af Gylling - Christen
Hans Esbensens barn af Søby - Birgitte Cathrine
Just Jensens barn - Jens
Knud Knudsens barn - Knud
Jacob Ibsens barn - Bertel
Søren Poulsens barn - Maren
Niels Brøggers barn - Karen
Søren Pedersen /Pallesen/s barn - Hans
Jens Ibsens barn - Jep
Peder Jørgensens barn - Jørgen
Hans Jørgensens barn - Mette
Jørgen Nielsens barn af Lerdrup - Maren
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Anne

1726
fol 9b
Hans Pedersen Skovfogeds barn - Peder
Stephan Skrædders barn - Hans
Rasmus Laurasks datter Dorthes uægte barn - Maren (Peder Christensen af Voer herred)
Søren Simonsens barn af Lerdrup - Karen
Niels Peder Joensens barn - Anne
Søren Ibsens barn af Gylling - Anne
Hans Fiskers barn af Gylling - Jørgen
Christen Jensens barn af Gylling - Jens
sl Jep Smeds datter Anne Ibsdatters uægte barn - Jep (Simon Knudsen)
Søren Poulsens barn af Gylling - Birgitte
Jens Simonsens barn af Gylling - Søren
Johanne Andersdatters uægte barn af Gylling - Hans (Michel Rosted Soldat af Gylling)

1727
fol 11a
Rasmus Simonsens barn - Jens
Rasmus Jensens barn af Gylling - Anne
Niels Bertelsens barn af Gylling - Bertel
Christen Rasmussens barn af Lerdrup - Michel
Hans Pedersen Skovfogeds barn - Peder
Hans Jørgensens barn - Mette
Søren Pallesens barn - Peder
Rasmus Sørensen Soldats barn - Jørgen
Peder Jensens barn af Gylling - Anne

1728
fol 12a
ung Jens Ibsens barn - Margrethe
Simon Poulsens barn af Gylling - Birgitte
Thomas Rasmussens barn af Gylling - Anne
Knud Knudsens barn af Gylling - Knud
Else Sørensdatters uægte barn af Gylling - Oluf (Anders Pedersen i Gylling)
Jacob Ibsens barn - Niels
Jørgen Michelsens barn - Morten
Jens Pedersen Meldballes barn af Gylling - Peder
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Juel
degnen Henrich Caspers barn - Poul?
Peder Bertelsens barn af Gylling - Niels
Christen Joensens datter Barbaras uægte barn af Søby - Maren (Peder Tonbo i Gylling)
Hans Smeds barn af Lerdrup - Hedvig Margrethe
lille Lau Rasks, Rasmus Rasmussens barn - Søren

1729
fol 13a
Oluf Rasmussens barn - Jens
Christen Moeses barn - Sidsel
ung Hans Sørensens barn - Christen
Peder Jensens barn - Jens
Søren Pedersens barn af Søby - Jens
Søren Jespersens barn af Gylling - Maren
medtjeneren hr Dines Guldbergs barn - Peder Ove
Niels Bertelsens barn af Gylling - Kirsten
Rasmus Hansens barn af Gylling - Maren
Jens Jensens barn af Gylling - Jens
Søren Pedersen Pallesens barn af Gylling - Jens
Søren Knudsens barn af Lerdrup - Knud
Simon Kjeldsens barn af Gylling - Niels
Peder Jørgensens barn af Gylling - Rasmus
Poul Sørensens barn af Søby - Kirsten
Just Jensens barn af Gylling - Birgitte
sl Johan Poulsens barn af Gylling - Anne
Hans Pedersen Skovfogeds barn af Gylling - Hans
Peder Neegs barn af Lerdrup - Rasmus
en ? mand Henrich Ingermans barn fød i Lerdrup - Anne Lovise

1730-39

Top


1730
fol 15a
Peder Rasmussens barn af Gylling - Anne
sl Hans Fiskers barn - Johanne
Hans Hovmands barn - Peder
Knud Knudsens barn af Gylling - Laurits
Søren Jensens datter Margrethes uægte barn af Søby - Jens (Laurits Jensen af Moldrupgård)
Hans Jørgensens barn af Gylling - Karen
Hans Peder Joensens barn af Gylling - Peder
Michel Rosteds barn af Gylling - Anders
Søren Ibsens barn - Maren
Jacob Ibsens barn - Anne
Jacob Holms barn - Margrethe
Rasmus Pedersen Grenaders tvillinger af Gylling - Rasmus og Niels
Jens Kræmmers datter af Gylling - Maren
Christen Sørensens tvillinger af Gylling - Søren og Anders
Simon Nielsens barn af Gylling - Jørgen
Søren Jespersens barn af Gylling - Peder
Rasmus Simonsens barn Gylling - Anne
Peder Rasmussen Neegs barn af Lerdrup - Maren

1731
fol 16a
Peder Jensens barn af Gylling - Jens
Jørgen Jørgensens barn af Gylling - Maren
Jens Meldballes barn - Kirsten
Rasmus Jepsens barn - Laurits
Rasmus Rasmussens barn - Anne
Jens Ibsen juniors datter - Anne
Oluf Rasmussens barn af Gylling - Anne
Stephan Skrædders barn af Gylling - Anne
Lau? Rasks datter Margrethes uægte barn - Anne (Peder Jensen Soldat i Gylling)
Jørgen Sørensens barn af Gylling - Just
Rasmus Christensens barn af Gylling - Maren (døde strax)
Thomas Rasmussens barn af Gylling - Christen
Hans Jørgensens barn af Gylling - Jørgen
Jens Jensens barn af Gylling - Morten
Rasmus Pedersen fra Fallings barn i Sønderballen - Jep
Christen Lauritsen Moes datter - Johanne
sr Dines Guldbergs datter - Mariane
Frands Sørensens barn af Søby - Else
Friderich Pedersen Smeds barn af Gylling - Peder
Rasmus Sørensen Soldats navnløse barn af Gylling
Sejer Pedersens datter af Gylling - Maren (døde strax)
Rasmus Jensens barn af Søby - Helle
Hans Peder Joensens barn - Anne
Hans Sørensens barn i Skrivergården - Søren
Christen Sørensens barn af Gylling - Anders

1732
fol 18a
ung Jens Sørensens søn - Christen
Søren Knudsens barn af Lerdrup - Jesper
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Jørgen
Knud Knudsens barn af Gylling - Johanne
Niels Christensens barn af Gylling - Christen
Søren Nielsens barn af Overballe - Anne
Niels Christensen Brøggers barn af Gylling - Jens
Hans Pedersen Skovfogeds barn af Gylling - Mathias
Rasmus Pallesens barn af Gylling - Anne (døde strax)
Rasmus Jensens barn af Gylling - Jens
Rasmus Rasmussens barn af Gylling - Maren
Rasmus Jepsens barn af Gylling - Laurits
Niels Bertelsens barn af Gylling - Peder
Roth Rasmus Sørensens barn af Ballen - Barbara
Peder Rasmussens barn af Gylling - Mette
Hans Pedersen Hovmands barn af Gylling - Margrethe
Jens Jensens barn af Gylling - Morten
Rasmus Sørensen Soldats barn - Karen
Søren Jespersens barn af Gylling - Maren
Barbara Christensdatters uægte barn af Søby - Anne Marie (rytter Mathias Hjelm af Horsens)

1733
fol 19b
Rasmus Pedersens barn af Sønderballen - Peder
Simon Nielsens barn af Gylling - Niels
Sejer Pedersens barn af Gylling - Maren
Jens Ibsens barn af Skrivergården - Elle
Peder Jensens barn af Gylling - Jens
Peder Rasmussen Neegs tvillinger af Lerdrup - Kirsten og Anne
betlere Johan Lorentzens og Maren Jørgensdatters barn - Laurits Jørgen
Jacob Ibsens barn af Gylling - Kirsten
Rasmus Christensens barn af Gylling - Maren
Michel Pedersens barn af Gylling - Rasmus
sr Dines Guldbergs barn - Hedvig Margrethe
Peder Christensens barn af Nobels Krog - Rasmus
Peder Rasmussen Husmands barn - Anne
Frands Sørensens barn af Søby - Jens
Anders Pedersens barn af Gylling - Kirsten
Oluf Rasmussens barn af Gylling - Maren
Roth Rasmus Sørensens barn af Lerdrup - Kirsten
Søren Andersens barn af Gylling - Anders
Thomas Rasmussens barn af Gylling - Christen
Jørgen Jørgensens barn af Gylling - Anne
Hans Peder Joensens barn af Gylling - Birthe

1734
fol 21a
Hans Jørgensens barn af Gylling - Mette
Hans Drejers barn af Gylling - Karen
Friderich Pedersen Smeds barn af Gylling - Anders
Christen Jensens barn af Søby - Jens
Hans Sørensens barn af Gylling - Birthe
Søren Nielsens barn af Gylling - Hans
Knud Knudsens barn af Gylling - Peder
Jørgen Sørensens barn af Gylling - Birthe
Rasmus Jepsens barn af Gylling - Karen
Christen Lauritsens barn af Gylling - Laurits
Rasmus Rasmussens barn af Gylling - Søren
Hans Hansens barn af Søby - Jørgen
Rasmus Pedersens barn af Sønderballen - Anders
Søren Knudsens barn af Lerdrup - Jens
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Elle
betlere Jørgen Pedersens og Maren Jørgensdatters barn - Anne
Poul Mortensens barn af Lerdrup - Morten
Thomas Pedersens barn af Gylling - Mette
Rasmus Jensens barn af Gylling - Peder
Christen Sørensens barn af Gylling - Anne Margrethe
Hans Pedersen Skovfogeds barn - Hans

1735
fol 22b
Hans Sørensen Smeds barn af Lerdrup - Anne
Jens Kræmmers barn af Gylling - Karen
Jacob Holms barn af Gylling - Rasmus
Michel Pedersen Soldats barn af Gylling - Anne
Peder Rasmussens barn af Overballen - Rasmus
Rasmus Jepsens barn af Gylling - Jep
Jens Jensens barn af Gylling - Anne
Søren Jespersens barn af Gylling - Karen
Niels Christensens barn af Gylling - Mogens
Enevold Knudsens barn af Søby - Knud
ung Rasmus Hansens barn af Gylling - Karen
Søren Ibsens barn af Gylling - Rasmus
Rasmus Pedersens barn af Gylling - Margrethe
Hans Sørensens barn af Gylling - Christen
Rasmus Sørensens barn af Lerdrup - Anne?
Hans Peder Joensens barn af Gylling - Karen
Peder Neegs barn af Lerdrup - Kirsten
Søren Andersens barn af Gylling - Kirsten
Jacob Ibsens barn af Gylling - Jep
Peder Mouritsens barn af Gylling - Mette
Rasmus Sørensen, Stor Rask kaldet, hans barn af Gylling - Jørgen
Peder Jensen Hyrdes barn af Gylling - Margrethe

1736
fol 24a
Sejer Pedersens barn af Gylling - Margrethe
Søren Jensens barn af Gylling - Maren
Jacob Sørensens barn af Gylling - Margrethe
Niels Simonsen Ladefogeds barn ved Gersdorphslund - Simon
Hans Poulsen Drejers barn - Casper
Jens Jepsens barn af Skrivergården - Søren
sl Peder Rasmussen Husmands barn - Dorthe
Christen Sørensen Gravs barn af Gylling - Benedicte
Knud Knudsens barn af Gylling - Maren
Simon Nielsens barn af Gylling - Anne
Søren Nielsens barn af Overballen - Karen
Thomas Pedersens barn af Gylling - Peder
Hans Poulsens barn af Gylling - Birthe
Friderich Smeds barn af Gylling - Birthe
Niels Bertelsens barn af Gylling - Hans
Jens Nielsens barn af Gylling - Niels
Frands Sørensens barn af Søby - Maren
Oluf Rasmussens barn af Gylling - Rasmus
Rasmus Jepsens barn af Gylling - Rasmus
Rasmus Hansens barn af Gylling - Anne
Søren Sørensens barn af Lerdrup - Anne
Hans Hovmands barn - Birthe
Hans Hansens barn af Søby - Kirsten

1737
fol 25a
Peder Mouritsen Hyrdes barn af Gylling - Christen
Rasmus Jensen Boelsmands barn - Birthe
gårdmand Rasmus Jensens barn af Gylling - Birthe
Peder Tonbos barn af Gylling - Helle
Jørgen Sørensens barn af Gylling - Søren
Niels Christensens barn af Gylling - Peder
Jacob Ibsens barn af Gylling - Maren
Anders Eskesens barn af Søby - Anne
Jens Poulsens barn af Lerdrup - Rasmus
Hans Skovfogeds barn af Gylling - Anne
Bodil Rasmusdatters uægte barn - Maren (Rasmus Madsen Soldat)
Hans Sørensens barn af Skrivergård - Niels
Peder Christensens barn af Gylling - Christen
ung Jens Ibsens barn af Gylling - Søren
Mogen Rasmussens barn af Lerdrup - Maren
Jens Snedkers datter af Lerdrup - Hedvig Benedicte
Jørgen Jørgensens barn af Gylling - Cathrine
Maren Christensdatters uægte barn af Gylling - Jens
Søren Knudsens barn af Gylling - Maren
Simon Nielsens barn af Gylling - Hans
Peder Rasmussens barn af Gylling - Maren
Rasmus Jepsens barn af Gylling - Karen
Oluf Poulsens barn af Gylling - Poul

1738
fol 26b
Rasmus Pedersens barn af Sønderballen - Jens
Søren Jespersens barn af Gylling - Anne
Rasmus Nielsen Husmands barn af Gylling - Niels
Jørgen Fiskers barn af Gylling - Peder
Sejer Pedersens barn af Gylling - Peder
Hans Hansens barn af Søby - Kirsten
Søren Jensens barn af Meldballe - Margrethe
Rasmus Jensen Husmands barn - Anne
Enevold Knudsens barn af Søby - Søren
Hans Poulsens barn af Gylling - Maren
Rasmus Rasmussen Roths barn - Karen
Peder Tonbos barn - Ellen
Peder Neegs barn - Birthe
Jens Ibsens barn af Skrivergård - Mogens
Jens Pedersen Kræmmers barn af Gylling - Niels
Hans Pedersens barn af Lerdrup - Anne Marie
Christen Sørensens barn af Gylling Sønderballe - Jens
Christen Sørensen Soldats barn - Mette
Hans Hansen Snedkers barn af Gylling - Karen
Peder Christensens barn af Gylling - Christen
Jacob Holms barn af Gylling - Peder
Frands Sørensens barn af Søby - Anne
Christen Moes barn af Gylling - Anne
Hans Peder Joensens barn af Gylling - Maren

1739
fol 27b
Peder Berentsens barn af Gylling - Berent
Jens Sørensens barn af Heste? - Søren
Friderich Smeds barn af Gylling - Jens
Jørgen Jørgensens barn af Gylling - Jørgen
Jørgen Hansens barn af Lerdrup - Poul
Maren Sørensdatters uægte barn af Gylling - Morten
Anne Buchs uægte barn af Gylling - Anders
gårdmand Rasmus Jensens barn af Gylling - Poul
Hans Jensen Skovfogeds barn af Gylling - Bodil
Mogens Rasmussens barn af Lerdrup - Rasmus
Thomas Pedersens barn af Gylling - Rasmus
Søren Knudsens barn af Gylling - Maren
Hans Rasmussens barn af Gylling - Birthe
Niels Jensens barn af Gylling - Jens
Jens Nielsens barn af Gylling - Anne
Morten Skandrups barn af Gylling - Anne Marie
Søren Nielsens barn af Gylling - Niels
hyrden Søren Didrichsens barn af Lerdrup - Mette
Peder Nielsens barn af Lerdrup - Poul
Roth Sørens barn af Lerdrup - Karen
Store Rasks barn af Gylling - Jens
Jacob Nielsens søn af Gylling - Niels
Rasmus Brøggers søn af Gylling - Niels

1740-49

Top


1740
fol 29a
Jens Jensens datter af Gylling - Johanne
Rasmus Hansen juniors datter af Gylling - Mette
Hans Snedkers datter af Lerdrup - Anne
Hans Poulsens datter af Gylling - Johanne
Rasmus Jepsens datter af Gylling - Anne
Peder Pedersen Skrædders søn af Gylling - Peder
Hans Jensen Skovfogeds datter af Gylling - Anne Kirstine
Rasmus Madsen Soldats datter af Gylling - Anne
Simon Nielsens datter af Gylling - Karen
Søren Jespersens søn af Gylling - Jesper
Jacob Mogensens søn af Gylling - Mogens
Søren Jensens datter af Gylling - Karen
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Morten
Jørgen Hansens søn af Lerdrup - Hans
Peder Neegs søn af Lerdrup - Rasmus
Niels Christensens datter i Gylling - Mette
Rasmus Pedersens søn fra Falling - Anders
Rasmus Jespersens søn af Gylling - Hans
Hans Hansens søn af Søby - Hans
Peder Berentsens datter af Gylling - Karen
Oluf Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
Christen Sørensen Soldats datter i Gylling - Marie
Oluf Poulsens datter af Gylling - Karen (døde strax)
Rasmus Jensen Husmands datter i Gylling - Anne
Peder Jensen Hyrdes søn af Lerdrup - Christen
Christen Sørensen Hjulmands dødfødte barn

1741
fol 30a
Jørgen Jensens datter af Lerdrup - Maren
Peder Christensens barn af Gylling - Anne
Rasmus Brøggers søn - Rasmus
Rasmus Nielsen Husmands barn af Gylling - Karen
Juel Jensens barn af Gylling - Mogens
Hans Hovmands barn af Gylling - Rasmus
Sejer Pedersens barn af Gylling - Karen
Hans Peder Joensens datter af Gylling - Kirsten
Jens Jensens søn - Hans
Rasmus Jensen Boelsmands datter af Gylling - Karen
Frands Sørensens søn af Søby - Søren
Søren Sørensens søn af Lerdrup - Poul
Simon Nielsens søn af Gylling - Hans
Peder Pedersen Tonbos søn af Gylling - Peder
Rasmus Sørensens datter af Gylling - Bodil
Jørgen Fiskers datter af Gylling - Maren
Søren Hansens søn af Gylling - Hans
Jens Ibsens søn af Gylling - Jep
Hans Jensen Skovfogeds søn af Gylling - Thøger
Hans Rasmussens datter af Gylling - Maren
Jacob Mogensens søn af Gylling - Mogens
Friderich Smeds datter af Gylling - Johanne
Niels Jensens søn af Gylling - Peder
Oluf Poulsens datter af Gylling - Maren
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Anders
Peder Rasmussens søn af Gylling - Christen

1742
fol 31b
Anders Eskesens søn af Søby - Søren
Hans Poulsens datter af Gylling - Anne
Peder Nielsens datter af Lerdrup - Anne
Mogens Rasmussens søn af Lerdrup - Christen
Søren Nielsens søn af Gylling - Søren
Thomas Pedersens søn af Gylling - Søren
Peder Neegs datter i Lerdrup - Maren
Jørgen Hansens søn af Lerdrup - Niels
Hans Pedersen Skovfogeds søn af Gylling - Jens
Peder Skrædders datter af Gylling - Marie
Peder Berentsen Handskemageres datter af Gylling - Dorthe
Rasmus Nielsen Brøggers søn af Gylling - Christen
Søren Knudsens søn af Gylling - Søren
Rasmus Jespersens søn af Gylling - Jesper
Johanne Pedersdatters uægte barn af Gylling - Anne (Christen Nielsen Ladefoged på Dybvad)
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Rasmus

1743
fol 32b
Iver Nielsen Kræmmers søn i Gylling - Niels
Peder Jensen Hyrdes datter af Gylling - Anne
Hans Pallesens tvillinger af Gylling - Maren og Anne (døde strax)
Rasmus Toftums søn af Gylling - Rasmus
Sejer Pedersens søn af Gylling - Rasmus
Juel Jensens søn af Gylling - Mogens
Rasmus Pedersens datter i Gylling Sønderballe - Helle
Johanne Laurasks uægte barn af Gylling - Maren (Hans Nielsen af Gosmer sogn)
Christen Olufsens datter af Gylling - Anne
Peder Alrøs barn af Lerdrup - Jens
Roth Rasmus' datter af Gylling - Maren
Roth Jenses søn af Gylling - Søren
Søren Jensens søn af Gylling - Jens
Frands Ovesens datter af Søby - Birgitte
Hans Rasmussen Kjeldsens datter af Gylling - Mette
Albret Sørensens søn af Gylling - Jens

1744
fol 33b
Peder Christensens søn af Gylling - Niels
Rasmus Storms og Inger Buchs uægte tvillinger - Peder og Ellen
Oluf Poulsens datter af Gylling - Anne
Rasmus Jensen Husmands søn i Gylling - Jens
Esben Poulsens søn af Søby - Poul
Jens Ibsens datter i Skrivergården i Gylling - Kirsten
Rasmus Brøggers datter i Gylling - Karen
Hans Peder Jensens datter af Gylling - Maren
Roth Sørens søn i Lerdrup - Søren
Søren Jensen Esthers datter af Gylling - Karen
Anders Eskesens datter af Søby - Maren
Niels Christensens datter af Gylling - Maren
Søren Jespersens søn af Gylling - Søren
Jens Mortensens søn af Gylling - Morten
Grav Christens søn af Gylling - Søren
Anne Jensdatters uægte barn - Jens
Hans Jensen Skovfogeds datter i Gylling - Anne
Hans Poulsens søn i Gylling - Poul
Jens Olstrups søn af Gylling - Simon
Niels Jensens søn af Gylling - Peder
Jens Hyrdes barn af Lerdrup - Margrethe
Jacob Mogensens søn af Gylling - Søren
Oluf Rasmussens datter af Gylling - Bodil
Thomas Pedersens barn i Gylling - Jacob
Roth Jens Sørensens søn af Gylling - Rasmus

1745
fol 34b
Hans Pedersen Skovfogeds barn i Gylling - Anne
Mogens Rasmussens datter af Lerdrup - Karen
Søren Poulsens barn i Gylling - Karen
Christen Olufsens barn i Gylling - Maren
Peder Skrædders barn i Gylling - Rasmus
Jørgen Fiskers datter i Gylling - Anne
Peder Neegs datter af Lerdrup - Birthe
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Peder
Hans Pallesens søn af Gylling - Peder
Søren Pedersen Overballes søn - Søren
Søren Jensens søn i Gylling Meldballe - Jens
Christen Sørensens søn i Gylling - Søren
Sejer Pedersens søn i Gylling - Søren
Jørgen Sejersens datter i Søby - Maren
Søren Skolemesters søn i Gylling - Rasmus
Rasmus Brøggers datter i Gylling - Karen
Christen Nielsen Bagers søn i Gylling - Niels
Peder Nielsens datter af Lerdrup - Anne
Rasmus Smeds datter i Gylling - Bodil
Hans Poulsens søn i Gylling - Poul
Hans Hansens søn i Søby - Jens
Rasmus Rasmussens søn af Lerdrup - Rasmus
Søren Hansens dødfødte barn af Gylling

1746
fol 35b
Frands Sørensens søn i Søby - Christen
Peder Christensens datter i Gylling - Maren
Esben Poulsens søn i Søby - Søren
Iver Nielsen Kræmmers datter i Gylling - Anne Marie
Hans Pedersen Skovfogeds søn i Gylling - Rasmus
Søren Knudsens søn i Gylling - Niels
Rasmus Pedersens barn i Sønderballen - Anders
Jens Mortensens barn af Gylling - Rasmus
Hans Rasmussens datter af Gylling - Marie
Jens Olstrups barn af Gylling - Søren
Søren Sørensens søn af Lerdrup - Niels
Peder Jensen Hyrdes datter af Gylling - Maren
Jens Henningsens barn af Gylling - Henning
Peder Sørensens barn af Søby - Maren
Kirsten Sørensdatters uægte barn i Graven - Søren (Christen Pedersen Soldat)
Jacob Mogensens barn af Gylling - Peder
Rasmus Jespersens barn af Gylling - Karen
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Peder
Jens Ibsenss søn i Skivergården - Søren
Christen Olufsens datter af Gylling - Karen
Søren Skolemesters søn af Gylling - Søren
Juel Jensens søn af Gylling - Jens
Hans Hansens dødfødte tvillingesønner af Søby

1747
fol 36a
Peder Nielsens søn i Lerdrup - Niels
Rasmus Rasmussens tvillinger af Lerdrup - Hans og Maren
Søren Pedersens datter i Gylling - Kirsten
Jørgen Sejersens datter af Søby - Sidsel
Hans Vævers søn af Lerdrup - Rasmus
Roth Jenses datter i Gylling - Maren
Christen Nielsens søn af Gylling - Jacob
Rasmus Pedersens datter af Sønderballen - Margrethe
Søren Jespersens datter af Gylling - Margrethe
Søren Poulsens søn af Gylling - Poul
Hans Smeds barn af Lerdrup - Niels
Søren Jensens søn af Gylling - Jesper
Rasmus Ydings barn fra Åkjær født i Gylling - Laurits Severin
Peder Christensens datter i Gylling - Maren
Rasmus Brøggers datter af Gylling - Maren
Sejer Pedersens barn i Gylling - Anders
Søren Hansens søn af Gylling - Peder
Christen Olufsens barn af Gylling - Jens
Oluf Poulsens datter af Gylling - Maren
Rasmus Jørgensens barn af Gylling - Anne Kirstine
Hans Jensen Skovfogeds barn af Gylling - Jens
Roth Rasmus Sørensens datter af Gylling - Johanne
Christen Pedersen Soldats datter af Gylling - Marie
Niels Jensens søn af Gylling - Thøger
Peder Sørensens søn af Søby - Rasmus

1748
fol 37a
Jørgen Mortensens datter Anne Margrethes uægte barn i Gylling - Anne
Thomas Pedersens søn af Gylling - Rasmus
Birthe Nielsdatters uægte barn af Søby - Maren
Peder Nielsens søn af Lerdrup - Niels
Frands Sørensens søn af Søby - Peder
Morten Pedersens søn af Gylling - Søren
Anders Eskesens søn af Søby - Jens
Jens Olstrups søn af Gylling - Rasmus
Peder Sørensen Gravs datter i Gylling - Elle
Søren Sørensens søn i Lerdrup - Søren
Lau Rasmus' søn af Gylling - Jens
Mogens Rasmussens tvillinger af Lerdrup - Anne og Margrethe
Simon Michelsens datter af Gylling - Anne
Jens Høysgaards tvillingepige - Johanne Mette (det andet barn dødfødt)
Peder Olstrups datter af Gylling - Else
Esben Poulsens søn af Søby - Rasmus
Søren Sørensen Matros' datter af Gylling - Birthe
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Søren

1749
fol 38a
Hans Hansens datter af Søby - Elle
Hans Rasmussens søn af Gylling - Poul
Roth Jens Sørensens barn af Gylling - Karen
Hans Pallesens datter af Gylling - Anne (døde strax)
Rasmus Rasmussens søn af Lerdrup - Jørgen
Hans Poulsens søn af Gylling - Poul
Christen Nielsens datter af Overballen - Barbara
Jens Mogensens søn af Gylling - Mogens
gl Hans Pedersen Skovfogeds søn af Gylling - Jens
Rasmus Ydings søn af Gylling - Thøger
Jens Ibsens datter i Skrivergården - Margrethe
lille Peder Christensens datter af Gylling - Anne
Jens Henningsens søn af Gylling - Peder
Rasmus Jespersens datter af Gylling - Karen
Niels Christensens tvillinger af Gylling - Peder og Anne
Bertel Poulsens søn af Gylling - Poul
Hans Christensen Skomagers datter af Gylling - Kirsten
Peder Nielsens søn af Lerdrup - Niels
Jørgen Rasmussens datter af Gylling - Anne
Store Peder Christensens søn af Gylling - Søren
Christen Pedersen Soldats barn af Gylling - Søren
Jørgen Sejersens søn af Søby - Rasmus
Jørgen Rasmussens søn af Lerdrup - Rasmus
Peder Sørensens søn af Gylling - Søren
Peder Neegs datter af Lerdrup - Anne
Niels Rasmussen Smeds søn af Gylling - Søren
Rasmus Hansen Hyrdes søn af Gylling - Hans
Peder Brændbygges søn af Gylling - Niels
Jens Olstrups søn i Gylling - Friderich
Jørgen Jensens datter af Lerdrup - Anne Margrethe

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c