s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1789-1813
Trolovede og copulerede

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1789-99
1800-09
1810-13


1789-99

1789
fol 27b
Niels Knudsen af Amstrup og enken Anne Mortensdatter af Lerdrup (trolovet)
Jørgen Hansen og Anne Simonsdatter begge af Gylling (trolovet)
Niels Knudsen af Amstrup og Anne Mortensdatter af Lerdrup (copuleret)
Jørgen Hansen og Anne Simonsdatter begge af Gylling (copuleret)
Simon Juelsen fra Amstrup og Margrethe Rasmusdatter af Gylling (trolovet)
Frands Frandsen af Spøttrup og Mette Olufsdatter af Lerdrup (trolovet)
Simon Juelsen og Margrethe Rasmusdatter (copuleret)
Søren Sørensen af Gylling og Kirsten Sørensdatter af Lerdrup (trolovet)
Michel Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Gylling (trolovet)
Søren Sørensen og Kirsten Sørensdatter (copuleret)
Frands Frandsen af Spøttrup og Mette Olufsdatter af Lerdrup (copuleret)
Søren Nielsen af Odder og Maren Clausdatter af Halling (copuleret - NB Randlev sogn tilhørende)
Peder Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Gylling (trolovet)
Peder Sørensen af Ålstrup og Karen Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Michel Nielsen og Anne Nielsdatter af Gylling (copuleret)

1790
fol 27b
Frands Christensen og Mette Pedersdatter begge af Gylling (trolovet)
Peder Nielsen af Gylling og Maren Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Frands Christensen og Mette Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Sørensen og Maren Nielsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen og Mette Jørgensdatter begge af Søby (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen fra Bjerager og Karen Hansdatter af Gylling (trolovet)

1791
fol 28a
Rasmus Rasmussen fra Bjerager og Karen Hansdatter af Gylling (copuleret)
Juel Juelsen af Lerdrup og Anne Jensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen Baatrup af Kysing og Anne Mogensdatter af Gylling (copuleret - kongebrev)
Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Anders Jørgensen af Brændbygge og Johanne Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Dinesen af Ørting og Johanne Hansdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Just Simonsen og Maren Madsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1792
fol 28a
Jens Jørgensen af Ålstrup og Anne Brændbygges af Gylling (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Rasmussen af Amstrup og Maren Hansdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Mortensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jacob Jensen af Odder og Peder Mahlers enke af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen og Johanne Mortensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jørgen Rasmussen og Maren Jørgensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen af Fensten og Karen Pedersdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Else Pedersdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen og Ingeborg Pedersdatter begge af Gylling (trolovet)

1793
fol 28b
Jens Sørensen og Ingeborg Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Hans Sørensen af Dyngby og Johanne Kjeldsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Knudsen af Søby og Kirsten Mortensdatter af Gylling (trolovet)

1794
fol 28b
Rasmus Knudsen af Søby og Kirsten Mortensdatter af Gylling (copuleret)
Anders Nielsen og enken Anne Margrethe Jørgensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Fensten og Mette Cathrine Christensdatter af Søby (trolovet og copuleret)

1795
fol 28b
Frands Christensen af Amstrup og Mette Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen af Rude og Maren Rasmusdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Hans Christensen og Margrethe Nielsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Knudsen af Gylling og Else Pedersdatter af Søby (trolovet og copuleret)
Jens Ravn? af Fensten og Margrethe Nielsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1796
fol 28b
Peder Simonsen af Amstrup og Maren Pedersdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen og Anne Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Poul Sørensen og Maren Justdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen af Lerdrup og Johanne Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen og Marie Justdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Simon Jacobsen og enken Margrethe Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Juel Simonsen af Lerdrup og enken Karen Christensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Just Ostenfeld fra Brøndum og enken Maren Rasmusdatter af Gylling (trolovet)

1797
fol 29a
Just Ostenfeld af Brøndum og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
enkemand Poul Sørensen af Gosmer og Malene Knudsdatter af Søby (trolovet og copuleret)
enkemand Poul Simonsen og Karen Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
enkemand Mogens Jensen og Kirsten Pedersdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Knudsen og Ellen Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
enkemand Mogens Nielsen af Halkjær og Kirsten Sørensdatter af Amstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jørgensen af Gylling og Maren Pedersdatter af Rude (trolovet og copuleret)
Søren Stephansen og Else Olufsdatter af Gylling (trolovet)

1798
fol 29a
Søren Stephansen og enken Else Olufsdatter af Gylling (copuleret)
Christen Jensen og enken Marie Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Dorothea Nielsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Frandsen og Mette Pedersdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Søren Mortensen af Gylling og Anne Simonsdatter af Lerdrup (copuleret)
Esben Poulsen af Søby og Mette Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Esbensen af Ørting og Maren Mogensdatter af Lerdrup (copuleret)
enkemand Niels Jensen af Gylling og Anne Rasmusdatter (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen Skoleholder i Oldrup og Maren Jeppesdatter af Gylling (copuleret)
Jens Mogensen og Birthe Jensdatter begge af Gylling (copuleret)

1799
fol 29b
Poul Nielsen og Margrethe Rasmusdatter begge af Lerdrup (copuleret)
Søren Sørensen af Gylling og Kirsten Rasmusdatter af Lerdrup (copuleret)
Christen Nielsen og Anne Knudsdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Sørensen af Aggestrup og Karen Thomasdatter af Ballebo (copuleret)
enkemand Søren Jensen og Birte Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Simon Pedersen og Johanne Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen af Fensten og enken Maren Jørgensdatter af Gylling (copuleret)
Christen Lauritsen og Johanne Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Jeppe Lauritsen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Poul Hansen af Fensten og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)

1800-09

Top


1800
fol 29b
Poul Nielsen fra Præstholm og enken Margrethe Pedersdatter af Søby (copuleret)
Christen Christensen og Karen Simonsdatter begge af Lerdrup (copuleret)
enkemand Jeppe Jensen af Halkjær og Anne Marie Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen og Birthe? Justdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Jensen og Maren Mortensdatter af Gylling (copuleret)

1801
fol 30a
Morten Jørgensen af Søby og Maren Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Simonsen af Lerdrup og enken Maren Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Laursen og Karen Nielsdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Andersen og Johanne Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Pedersen Snedker af Ålstrup og Johanne Jensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Hansen og Maren Lauritsdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Hansen af Fensten og Kirsten Jensdatter af Gylling (copuleret)


her starter bog 3

1802
fol 232b
enkemand Søren Rasmussen af Ørting og enke Kirsten Rasmusdatter af Gylling
Peder Laursen og Kirsten Rasmusdatter begge af Gylling
enkemand Knud Andersen af Amstrup og enke Anne Rasmusdatter af Gylling
enkemand Rasmus Rasmussen Smed og Maren Jensdatter begge af Gylling

1803
fol 233a
Michel Christensen af Gosmer og Kirsten Thøgersdatter tjenende i Søby
Jørgen Sørensen af Lerdrup og Maren Jensdatter af Gylling
Berent Jensen Drejer og enke Maren Sørensdatter begge af Gylling

1804
fol 233b
Søren Christensen af Haurum og Anne Margrethe Rasmusdatter af Gylling
Jørgen Nielsen og Kirsten Justsdatter
enkemand Christen Fogh af Ålstrup og Maren Pedersdatter af Gylling
Hans Mogensen af Gylling og enke Kirsten Pedersdatter af Lerdrup
Christen Christensen og enke Anne Nielsdatter begge af Gylling
Hans Jensen og Anne Jørgensdatter
Johan Casper Alexandersen af Saksild og Else Rasmusdatter af Gylling
Sejer Rasmussen af Gylling og enke Maren Clausdatter af Søby
enkemand Juel Simonsen og Johanne Friderichsdatter
Peder Rasmussen og Karen Rasmusdatter

1805
fol 234b
Peder Poulsen af Søby og enke Maren Knudsdatter af Gylling
Sejer Jensen af Fensten og enke Ellen Sørensdatter af Gylling
enkemand Hans Jensen og Kirsten Rasmusdatter af Gylling
enkemand Søren Sørensen og Margrethe Sørensdatter begge af Lerdrup
Knud Jensen og enke Birthe Christophersdatter af Søby
Søren Nielsen af Gylling og enke Else Pedersdatter af Søby
Hans Mogensen og Johanne Simonsdatter begge af Gylling
Jørgen Sørensen af Nølev og Margrethe Rasmusdatter af Gylling
enkemand Niels Pedersen og enke Maren Sørensdatter
Simon Rasmussen af Gylling og Maren Jørgensdatter af Lerdrup
enkemand Morten Jørgensen og Karen Sørensdatter begge af Gylling

1806
fol 235b
Jørgen Justsen og Maren Sørensdatter
forpagter Niels Jørgen Ingerslev af Ratholusdahl og jomf Marie Stillau af Gylling præstegård
Michel Pedersen og enke Maren Rasmusdatter
Johan Overbech af Gyllingnæs og Sidsel Jørgensdatter af Lerdrup
Jørgen Hansen og enke Anne Simonsdatter
Søren Nielsen og Anne Pedersdatter

1807
fol 236a
enkemand Søren Pedersen Buch og Maren Andersdatter
David Henrich Stege og enke Ide Andreasdatter Møller af Tynd Ege
Johan Jørgen Denche og Anne Pedersdatter af Tynd Ege
Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter
Friderich Kyhn og Kirsten Jespersdatter
Henrich Peitersen fra Hinnedrup og Maren Sørensdatter af Søby
Peder Rasmussen og Maren Jørgensdatter af Lerdrup
Hans Henrich Hansen og Johanne Sørensdatter

1808
fol 238a
Mathias Nielsen og Margrethe Jensdatter
Jens Jensen Skov og enke Maren Jensdatter
Niels Rasmussen Bjerager og Maren Sørensdatter af Søby
holsteneren Elias Wilhelm Marredigh og Marie Birgitte Ruff
Jens Jensen af Vester Mølle og Maren Jensdatter af Søby
Søren Sørensen og Maren Simonsdatter af Gylling

1809
fol 238b
Rasmus Sørensen af Lerdrup og Karen Michelsdatter af Gylling
Søren Andersen af Serridslev og Maren Jensdatter af Gylling
Jacob Sørensen og Anne Nielsdatter af Gylling
Peder Jacobsen og Johanne Rasmusdatter af Gylling
Søren Jepsen af Ålstrup og Maren Rasmusdatter af Gylling
Morten Rasmussen af Ålstrup og Helle Jensdatter af Gylling
Jens Sørensen af Gylling og Maren Sørensdatter af Lerdrup
Peder Rasmussen og Maren Mortensdatter af Gylling
Mogens Rasmussen og Maren Mortensdatter af Gylling
Rasmus Nicolaisen af Horsens og Kirsten Poulsdatter af Gylling
Peder Knudsen Skrædder og Anne Jensdatter af Gylling
Jens Christensen af Lerdrup og Maren Nielsdatter af Gylling
Christen Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Gylling

1810-13

Top


1810
fol 239a
Hans Laursen og Anne Nielsdatter begge af Gylling
Jens Andersen og Birte Jensdatter af Gylling
Rasmus Michelsen af Randlev og Ingeborg Sørensdatter af Gylling
Johan Georg Ellers og Margrethe Trügnigt af Gyllingnæs
Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Andersdatter begge af Amstrup
Peder Rasmussen af Grumstrup og enke Anne Jensdatter af Gylling
Isak Nielsen af Odder og Anne Rasmusdatter af Gylling
Thomas Nielsen af Ørting og Birte Pedersdatter af Gylling
Jens Mogensen og Anne Sørensdatter af Gylling
Frands Georg Leonard Loos og Anne Rasmusdatter af Gylling
Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter af Gylling
Peder Sejersen og Karen Hansdatter af Søby
Rasmus Jensen og Birthe Knudsdatter af Gylling

1811
fol 239b
Poul Sørensen af Halling og enke Anne Jensdatter af Søby

1812
fol 239b
Jørgen Jørgensen af Svinballe og enke Maren Jørgensdatter af Lerdrup
Søren Friderichsen og Maren Nielsdatter af Gylling
Peder Poulsen af Amstrup og enke Anne Margrethe Hermansdatter af Gylling

1813
fol 239b
Albret Jensen og enke Elle Jørgensdatter af Gylling
Søren Andersen og enke Margrethe Rasmusdatter af Lerdrup
Søren Jespersen og Birthe Pedersdatter af Gylling
Mads Knudsen af Hvirring og Karen Simonsdatter Amstrup
Peder Sørensen og Anne Pedersdatter af Gylling
enkemand Michel Pedersen og Karen Rasmusdatter
Søren Sørensen af Gylling og enke Maren Jørgensdatter af Lerdrup
Poul Jensen og Johanne Jensdatter af Søby

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c