s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1750-78
Døbte

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-78


1750-59

1750
fol 39a
Roth Rasmus Sørensens datter af Gylling - Johanne
Christen Olufsens søn af Gylling - Morten
Rasmus Brøggers datter af Gylling - Karen
Grav Christens datter af Gylling - Mette
Morten Pedersens datter af Gylling - Anne
Søren Pedersens datter af Gylling - Maren
Jacob Mogensens søn af Gylling - Simon
Simon Michelsens datter af Gylling - Karen
Juel Jensens datter af Gylling - Anne
Søren Jensens datter af Gylling - Maren
Peder Sørensens datter af Søby - Birthe
Jens Smeds datter af Lerdrup - Ingeborg Johanne
Frands Sørensens søn i Søby - Christian
Mogens Rasmussens datter af Lerdrup - Karen
Peder Jensen Hyrdes søn af Gylling - Niels
Rasmus Smeds datter i Gylling - Maren
Peder Nielsen Junkers søn af Gylling - Jens
Peder Olstrups søn af Gylling - Søren
degnen Mathias Lindharts søn - Bendix Antoni
Søren Knudsens datter af Gylling - Maren
Peder Ørtings datter af Lerdrup - Maren
Niels Rasmussen Smeds søn af Gylling - Søren
Peder Sørensen Gravs søn af Gylling - Hans
Jens Mogensens datter af Gylling - Kirsten
Juel Jørgensens datter af Lerdrup - Elle Marie
Søren Olufsens søn fra Endelave - Oluf

1751
fol 40a
Esben Poulsens søn af Søby - Jørgen
Jens Sørensen Roths søn - Jørgen
Rasmus Rasmussens datter af Lerdrup - Anne
Søren Mortensens datter af Gylling - Anne
Jacob Mogensens datter af Gylling - Kirsten
Juel Jensens søn af Gylling - Niels
Søren Rasmussen Skolemesters søn af Gylling - Rasmus
Lau Rasmus' datter af Gylling - Maren
Hans Rasmussens datter af Gylling - Karen
Kirsten Clausdatters uægte søn - Peder
Inger Nielsdatter fra Svinballe (tjenende i Lerdrup) et uægte barn - Karen (Jørgen Lauritsen Soldat)
Hans Vævers tvillinger af Lerdrup - Jens og Kirsten
Degnens søn af Gylling - Bendix Antoni
Jørgen Rasmussens datter af Lerdrup - Maren
Christen Pedersen Soldats søn i Gylling - Peder
Rasmus Jespersens datter af Gylling - Anne
Christen Olufsens tvillinger af Gylling - Oluf og Poul
Simon Michelsens søn af Gylling - Just
Simon Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Fiskers datter af Gylling - Johanne
Peder Christensen Fallings søn af Gylling - Morten
Bertel Poulsens søn af Gylling - Poul (død strax)

1752
fol 40b
Roth Sørens søn af Lerdrup - Morten
Stephan Rasmussens datter i Gylling - Kirsten
Hans Poulsens datter af Gylling - Anne
Jens Ibsens datter i Skrivergården i Gylling - Margrethe
sl Oluf Poulsens datter af Gylling - Kirsten
Peder Nielsens datter af Lerdrup - Maren
Jørgen Sejersens datter af Søby - Birthe
Hans Christensen Skomagers datter af Gylling - Marie
Peder Sørensens søn af Meldballen i Gylling - Søren
Jacob Mogensens søn af Gylling - Simon
Peder Nielsen Junkers søn af Gylling - Niels
Jørgen Jensens datter af Lerdrup - Margrethe
Jens Olstrups datter af Gylling - Bodil
Søren Rytters søn af Gylling - Niels
Peder Brændbygges søn af Gylling - Peder
Rasmus Pedersen fra Fallings søn i Gylling - Hans
Peder Sørensens søn af Søby - Søren
Stephan Sørensen Fogeds datter af Lerdrup - Margrethe
Søren Pedersens søn af Gylling - Peder
Juel Jørgensens søn af Lerdrup - Jørgen
Hans Rasmussens datter af Gylling - Karen
Søren Jensens datter i Meldballen i Gylling - Margrethe
Abraham Hansens datter af Gylling - Karen
Anne Thomasdatters uægte barn af Gylling - Birthe
Christen Olufsens søn i Gylling - Oluf
Peder Olstrups søn af Gylling - Jørgen
Store Rasmus Sørensens søn af Gylling - Abraham
Jens Mogensens søn af Gylling - Jacob

1753
fol 41b
Anne Pedersdatters uægte barn af Gylling - Søren (Jens Sørensen Buch af Ørting)
Peder Sørensens søn i Gylling Meldballe - Anders
Søren Sørensen søn af Lerdrup - Christen
Roth Jens Sørensens datter i Gylling - Karen
Hans Pallesens dødfødte barn i Gylling
Rasmus Rasmussens datter af Lerdrup - Elle
Peder Neegs søn i Lerdrup - Jens
degnen Mathias Lindhardts søn - Johan Peter
Søren Sørensen Boelsmands søn af Gylling - Oluf
Albret Sørensens søn i Gylling - Niels
Frands Sørensens søn af Søby - Ove
Stephan Rasmussens datter i Gylling - Anne
Esben Poulsens søn af Søby - Anders
Jørgen Rasmussens søn af Lerdrup - Jens

1754
fol 42a
Peder Sørensens datter af Søby - Margrethe
Jørgen Lauritsens søn af Lerdrup - Niels
Peder Junkers barn af Gylling - Jens
Peder Brændbygges datter af Nobels Krog - Anne
Juel Jensens søn af Gylling - Peder
Peder Ørtings barn af Lerdrup - Karen
Christen Bagers søn af Gylling - Jørgen
Hans Pedersens datter i Krogen - Johanne
Juel Jørgensens datter af Lerdrup - Maren
Rasmus Nielsen Brøggers barn i Gylling - Stephan (døde strax)
Hans Poulsens søn af Gylling - Rasmus
Lav Rasmus' datter af Gylling - Anne
sl Søren Olufsen fra Endelaves datter - Kirsten
Oluf Andersens søn af Gylling - Claus
Bertel Nielsens søn af Gylling - Niels
Jens Mogensens søn - Søren
Simon Michelsens datter af Gylling - Birthe
Søren Jensens søn af Lerdrup - Peder
Simon Rasmussens datter af Gylling - Anne
Peder Nielsens søn af Lerdrup - Peder
Abraham Hansens datter af Gylling - Anne
Jørgen Sejersens søn af Søby - Niels
Store Rasmus' datter af Gylling - Anne
Søren Jensens datter af Meldballen - Anne

1755
fol 43a
Søren Sørensens søn af Gylling - Søren
Peder Sørensens datter af Gylling - Marie
Roth Jenses søn af Gylling - Hans
Christen Pedersens datter af Gylling - Marie
en betlers barn - Bodil (fader fra Langeland, moder fra Brabrand ved Århus)
Jacob Mogensens søn af Gylling - Jens
Degnens søn af Gylling - Peter Otto
Jens Ibsens datter i Skrivergården - Mette
Søren Pedersens søn af Gylling - Jep
Hans Christensen Skomagers søn i Gylling - Jens
Peder Store Rasmus' datter i Gylling - Anne
Rasmus Rasmussens datter af Lerdrup - Kirsten
Peder Olstrups datter af Gylling - Bodil
Christen Olufsens datter af Gylling - Karen
Søren Mortensens søn af Gylling - Peder
Niels Pedersens søn af Gylling - Peder
en heste skærer fra Horndrups barn født her i sognet - Maren (far Christian Friderich og mor Anne Marie Pedersdatter, viede 1746 i Snepstrup)
Stephan Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Jensens søn af Lerdrup - Søren
Jens Nielsens søn af Gylling - Søren
Rasmus Smeds søn i Gylling - Rasmus
Oluf Nielsens datter af Lerdrup - Bodil
Frands Sørensens datter af Søby - Birthe
Bertel Nielsens søn af Gylling - Niels
Christen Bagers datter af Gylling - Margrethe
Søren Hansens søn i Skrivergården - Hans
Hans Pedersen Soldats søn af Gylling - Christen
Simon Rasmussens tvillinger af Gylling - Kirsten og Anne
Simon Michelsens søn af Gylling - Michel

1756
fol 44a
Rasmus Simonsens datter af Lerdrup - Birthe
Peder Hornborgs søn af Gylling - Jens
Esben Poulsens datter af Søby - Maren
Stephan Sørensen Fogeds søn af Lerdrup - Søren
Peder Nielsen Junkers datter af Gylling - Maren
Stephan Smeds datter af Søby - Anne
Peder Hansen Jensens datter af Gylling - Margrethe
Jørgen Lauritsens søn af Lerdrup - Anders
Juel Jørgensens søn af Lerdrup - Jørgen
Søren Sørensen Boelsmands søn af Gylling - Jørgen
Peder Mogensen Smeds søn i Gylling - Mogens
Peder Ørtings datter af Lerdrup - Maren
Peder Sørensen Buchs søn af Gylling - Søren
Peder Sørensens søn i Gylling Meldballe - Søren
Søren Jensens søn i Lerdrup - Jens
Hans Christensen Skomagers tvillinger af Gylling - Christen og Dines
Stephan Skrædders søn af Gylling - Peder
Christen Nielsens søn af Gylling - Niels
Peder Brændbygges datter af Gylling - Malene
Peder Nielsens søn af Lerdrup - Peder
Jens Mogensens datter af Gylling - Margrethe

1757
fol 45a
Christen Pedersens søn i Gylling - Jens
Store Rasmus Sørensens datter af Gylling - Mette
Abraham Hansens søn af Gylling - Hans
Peder Olstrups søn af Gylling - Anders
Stephan Sørensen Fogeds datter af Lerdrup - Kirsten
Oluf Andersens søn af Gylling - Claus
Knud Sørensens datter af Gylling - Johanne
Mathias Lindhardt Degns søn af Gylling - Peter Otte
Hans Pedersen Fallings datter i Gylling - Maren
Peder Hansen Jensens datter af Gylling - Birthe
Stephan Rasmussens datter af Gylling - Anne
Simon Rasmussens søn af Gylling - Jørgen
Isak Abrahamsens søn af Gylling - Abraham
Jørgen Sejersens datter af Søby - Birthe
Peder Sørensens datter af Gylling Meldballe - Mette
Peder Sørensens datter af Søby - Margrethe
Store Peder Rasmussens søn af Gylling - Hans
Søren Hansens søn i Skrivergården - Hans
Hans Poulsens søn af Gylling - Stephan
Roth Jens Sørensens datter af Gylling - Birthe

1758
fol 45b
Simon Michelsens søn af Gylling - Jørgen
Søren Pedersens datter af Gylling - Karen
Søren Nielsen Rytters søn af Gylling - Jørgen
Hans Pedersen Soldats datter i Gylling - Kirsten
Peder Sørensen Buchs datter af Gylling - Maren
Niels Christensen Slot Skrædders søn af Gylling - Christen
Jacob Mogensens søn af Gylling - Simon
Jens Rasmussen Snedkers søn af Lerdrup - Rasmus
Peder Joensens søn af Gylling - Søren
Niels Michelsens søn af Gylling - Michel
Søren Mortensens datter af Gylling - Maren
Bertel Nielsens søn af Gylling - Jørgen
Knud Sørensens søn af Gylling - Simon
Christen Nielsen Bagers datter af Gylling - Barbara
Niels Pedersens søn af Gylling - Hans
Esben Poulsens søn af Søby - Anders

1759
fol 46b
Peder Ørtings søn af Gylling - Jørgen
Peder Mogensens datter af Gylling - Mette
Juel Jensens søn i Lerdrup - Jens
Peder Nielsen Meldballes datter af Gylling - Kirsten
Jens Mogensens søn af Gylling - Simon
Søren Sørensen Boelsmands datter i Gylling - Marie
Christen Pedersens datter i Gylling - Maren
Niels Rasmussen Skrædders datter i Gylling - Maren
Jens Snedkers datter i Lerdrup - Anne
Jørgen Simonsens datter i Gylling - Margrethe
Abraham Hansens datter af Gylling - Anne
Simon Jensen Buchs søn af Lerdrup - Jens
Søren Jensens datter af Lerdrup - Anne
Rasmus Simonsens datter af Lerdrup - Maren
Peder Nielsens datter af Lerdrup - Karen

1760-69

Top


1760
fol 47a
Christen Olufsens datter af Gylling - Karen
Isak Abrahamsens søn af Gylling - Rasmus
Niels Michelsens søn af Gylling - Anders
Knud Sørensens søn af Gylling - Søren
Hans Christensens tvillinger af Gylling - Maren og Anne
Peder Sørensen Buchs søn af Gylling - Oluf
Peder Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
Rasmus Sørensens søn af Gylling - Niels
Peder Joensens søn af Gylling - Hans
Peder Sørensens datter af Gylling Meldballe - Mette
Stephan Skrædders datter i Gylling - Karen
Juel Jørgensens datter af Lerdrup - Margrethe
Niels Pedersens datter af Gylling - Anne
Peder Olstrups datter af Gylling - Bodil
sognepræsten hr Peder Laurits Berings datter - Marie Magdalene
Roth Jens Sørensens søn af Gylling - Christen
Peder Hornborgs datter af Gylling - Maren
Stephan Sørensens datter af Lerdrup - Kirsten
sl Søren Pedersens datter af Overballe - Karen
Oluf Andersens datter af Gylling - Else
Christen Nielsens søn - Hans
Jørgen Simonsens datter af Gylling - Johanne

1761
fol 48a
Søren Hansens søn i Hest? - Rasmus
Jørgen Hansens datter af Søby - Maren
Peder Ørtings barn - Michel
Jens Snedkers datter af Lerdrup - Kirsten
Søren Hansens datter af Skrivergården - Anne
Bertel Jacobsens datter - Maren
Peder Mogensens søn - Jens
Jens Christensens datter af Søby - Kirsten
Maren Mogensdatters uægte barn af Lerdrup - Mogens
Jacob Mogensens søn af Gylling - Jeppe
Peder Joensens datter af Gylling - Karen
sl Juel Jensens søn af Lerdrup - Juel
Hans Pedersens søn af Gylling - Thomas
Søren Nielsens søn af Gylling - Søren
Bertel Nielsens datter af Gylling - Ingeborg
Simon Rasmussens søn af Gylling - Niels
Søren Jensens datter af Lerdrup - Maren
Christen Nielsens datter af Gylling - Ellen

1762
fol 49a
Christen Hansens datter af Søby - Anne
Simon Jensens søn af Lerdrup - Poul
Knud Sørensens datter af Gylling - Maren
Stephan Skrædders søn af Gylling - Rasmus
Abraham Hansens datter af Gylling - Karen
Thomas Pedersens søn af Gylling - Peder
Peder Sørensens søn - Jens
Peder Ørtings søn af Gylling - Michel
Stephan Smeds datter af Søby - Birthe
Christen Nielsens datter af Gylling - Birthe
Stephan Sørensens søn af Lerdrup - Søren
Niels Jensens søn af Gylling - Rasmus
Juel Jørgensens datter af Lerdrup - Anne
sognepræstens søn - Thøger Benedictus
Esben Poulsens søn af Søby - Jens
Jep Rasmussens søn af Gylling - Niels
Jens Mogensens søn af Gylling - Jacob
Niels Pedersens datter af Gylling - Ellen
Jørgen Simonsens datter af Gylling - Margrethe
Rasmus Nielsen Hyrdes søn af Lerdrup - Claus
Hans Pedersens søn af Gylling - Thomas
Peder Rasmussens datter af Gylling - Birthe

1763
fol 49ab
Jørgen Hansens søn af Søby - Morten
Isak Abrahamsens søn af Gylling - Niels
Christen Pedersens søn af Gylling - Jens
Søren Boelsmands søn af Gylling - Jens
Præstens datter af Gylling - Elisabeth Marie
Peder Sørensens tvillinger - Søren og Margrethe
Christen Nielsens barn af Gylling - Hans
Søren Hansens datter af Gylling - Ellen
Peder Nielsens datter af Lerdrup - Margrethe
Jens Sørensens søn af Gylling - Peder
Stephan Smeds datter af Søby - Birthe
Niels Jensens søn af Gylling - Rasmus
Jens Rasmussens datter af Lerdrup - Kirsten
Jørgen Rasmussens søn af Lerdrup - Poul
degnens datter af Gylling - Hedvig Margrethe

1764
fol 49bb
Karen Hansdatters uægte barn af Gylling - Karen
Jørgen Pedersens datter af Gylling - Johanne
Christen Hansens søn af Gylling - Hans
Peder Joensens datter - Maren
Peder Jespersens søn af Lerdrup - Jesper
Peder Ørtings barn - Rasmus
Peder Meldballes datter - Karen
Søren Jensens datter af Lerdrup - Kirsten
Christen Nielsen Bagers datter af Gylling - Anne
Jep Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
Bertel Jacobsens datter af Gylling - Birthe
Jesper Sørensens datter af Gylling - Johanne
Mogens Jensens søn af Gylling - Jens
Peder Sørensens søn af Gylling - Niels
Søren Hansens søn af Skrivergården - Søren
Simon Rasmussens søn af Gylling - Jørgen
sognepræstens datter - Maren Mørch
Rasmus Mogensens søn af Lerdrup - Peder
Niels Hansens datter af Gylling - Anne
Abraham Hansens datter af Gylling - Maren
Thomas Pedersens datter af Gylling - Karen
Jens Junkers datter af Søby - Anne
Bertel Nielsens søn af Gylling - Just
Knud Sørensens søn af Gylling - Jens

1765
fol 49cb
Peder Tonbos datter af Gylling - Ellen Marie
Jørgen Hansens søn af Søby - Morten
Laurits Christensens datter af Gylling - Anne
Niels Pedersens søn af Gylling - Hans
Juel Jørgensens tvillinger af Lerdrup - Simon og Peder
Jens Mogensens datter af Gylling - Maren
Jørgen Simonsens søn af Gylling - Simon
Peder Sørensen Buchs datter af Gylling - Bodil
Simon Buchs datter af Lerdrup - Anne
Berent Skrædders datter af Gylling - Anne
Niels Sørensens søn af Gylling - Peder
Niels Pedersens datter af Gylling - Anne Else
Christen Hansens søn af Gylling - Christen
Mogens Jensens søn af Gylling - Hans
Hans Jensens søn af Gylling - Jens
Hans Pedersens datter af Gylling - Birthe
præstens datter - Magdalene Margrethe
Esben Poulsens søn af Søby - Jens

1766
fol 49ea
Anders Skægs datter af Gylling - Anne Sophie
Jørgen Rasmussens datter af Lerdrup - Margrethe
Rasmus Mouritsens datter af Lerdrup - Maren
Morten Sørensens datter af Gylling - Maren
Peder Tonbos datter af Gylling - Anne
Jens Snedkers datter af Lerdrup - Maren
Peder Jespersens søn af Lerdrup - Jesper
Laurits Christensens søn af Gylling - Søren
Peder Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Peder Ørtings datter af Gylling - Maren
Oluf Andersens søn af Gylling - Jacob
Niels Hansens datter af Gylling - Johanne
Søren Jensens søn af Lerdrup - Juel
Jep Rasmussens datter af Gylling - Kirsten
Peder Rasmussens datter af Gylling - Maren
Thomas Pedersens søn af Gylling - Jacob
Peder Joensens søn af Gylling - Jens
Michel Mortensens datter af Søby - Else
Mogens Jensens datter af Gylling - Maren
Peder Sørensens søn af Gylling - Niels
præsten datter - Vita

1767
fol 49fb
Niels Jensens søn af Gylling - Jens
Hans Jensen Boelsmands søn af Gylling - Jens
Jørgen Pedersens datter af Gylling - Maren
Jørgen Hansens søn af Søby - Hans
Bertel Jacobsens søn af Gylling - Jesper
Christen Bagers søn af Gylling - Hans
Abraham Hansens datter af Gylling - Johanne
Knud Sørensens søn af Gylling - Rasmus
Laurits Rasmussens datter af Gylling - Anne
Niels Rasmussens datter af Gylling - Maren
Anne Pedersdatters uægte søn af Lerdrup - Jørgen
sl Berent Pedersens datter af Gylling - Kirsten
Morten Sørensens søn - Søren
Søren Hansens søn - Peder
Søren Andersens datter af Søby - Maren
Niels Pedersens søn - Jørgen
Søren Rytters datter af Gylling - Johanne
Jens Frandsens søn af Søby - Christen
Morten Jørgensens datter - Anne
Esben Poulsens datter af Søby - Anne
Jep Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Niels Sørensens datter af Gylling - Margrethe
Mogens Jespersens datter af Lerdrup - Anne
Peder Tonbos datter af Gylling - Mette Margrethe
Rasmus Jørgensens datter af Gylling - Margarethe
Just Justsens datter af Gylling - Maren

1768
fol 49hb
Peder Buchs søn af Gylling - Laurits
Thomas Pedersens søn af Gylling - Jacob
Niels Hansens datter - Johanne
præstens søn - Casper Ernst
Søren Hansens søn af Gylling - Jens
Peder Rasmussens søn af Gylling - Simon
Rasmus Rasmussens datter af Gylling - Anne
Peder Nielsens søn af Lerdrup - Søren
Bertel Nielsens datter af Gylling - Karen
Peder Sørensens datter af Gylling - Anne
Niels Pedersens søn af Gylling - Søren
Morten Sørensens søn af Gylling - Jens
Jørgen Simonsens søn af Gylling - Rasmus
Abraham Hansens datter af Gylling - Johanne
Jens Mogensens datter af Gylling - Maren
Knud Enevoldsens datter af Søby - Margrethe
Michel Mortensens datter af Søby - Anne
Peder Jespersens datter af Lerdrup - Karen
Christen Nielsens datter - Sidsel
Jørgen Pedersens søn af Gylling - Peder
Søren Jensens søn af Lerdrup - Rasmus
Christen Hansens søn af Gylling - Jens
Mogens Jensens tvillinger af Skrivergården - Anne og Kirsten

1769
fol 49jb
Simon Buchs søn af Lerdrup - Rasmus
Laurits Christensens søn af Gylling - Christen
Mogens Jespersens søn af Lerdrup - Jesper
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Rasmus Jørgensens søn af Gylling - Jørgen
Peder Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Christen Bagers søn af Gylling - Bertel
Jørgen Hansens datter af Søby - Karen
Præstens datter - Cathrine Margrethe
Poul Esbensens datter af Søby - Anne
Niels Jensens søn af Gylling - Poul
Niels Pedersens søn af Gylling - Jørgen
Jens Jensens søn af Gylling - Jens
Thomas Pedersens datter af Gylling - Karen
Niels Hansens søn af Gylling - Hans
Peder Joensens datter af Gylling - Birthe
Simon Jensens søn af Lerdrup - Juel
Morten Jørgensens datter af Gylling - Johanne
Peder Tonbos datter af Gylling - Helle
Søren Andersens datter af Søby - Margrethe
Morten Sørensens søn af Gylling - Morten
degnens søn af Gylling - Mogens
Knud Sørensens datter af Gylling - Anne
sl Hans Pedersens søn af Gylling - Hans
Just Jørgensens datter af Gylling - Maren
Jens Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Niels Brøgger?s datter af Gylling - Anne
Sidsel Jørgensdatters uægte barn af Søby - Hans
Rasmus Mouritsens barn af Lerdrup - Maren
Peder Meldballes søn af Gylling - Niels
Jens Christensens søn af Søby - Rasmus
Jens Christensens søn af Gylling - Christen
Laurits Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Pedersens datter af Gylling - Maren

1770-78

Top


1770
fol 49lb
Niels Fiskers søn af Gylling - Rasmus
Hans Jørgensens søn af Lerdrup - Rasmus
Jørgen Hansens søn af Gylling - Peder
Jens Sørensens tvillinger af Gylling - Søren og Hans
Rasmus Frandsens søn af Gylling - Frands
Mogens Jespersens søn af Lerdrup - Jesper
Niels Sørensens søn af Gylling - Søren
Jens Jespersens søn af Gylling - Søren
Jens Frandsens søn af Søby - Frands
Hans Jensens søn af Gylling - (navn mangler)
præstens datter - Marie Magdalene
Peder Joensens søn af Gylling - Peder
Niels Pedersens datter af Gylling - Maren
Bertel Jacobsens datter af Gylling - Barbara
Peder Buchs datter af Gylling - Anne Marie
Jens Rasmussens søn af Gylling - Berent
Jens Jensens søn af Gylling - Jens
Jørgen Hansens datter af Gylling - Karen
Anders Christensens datter af Gylling - Anne

1771
fol 49na
Rasmus Jørgensens datter af Gylling - Margrethe
Peder Rasmussens datter af Gylling - Kirsten
Jens Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Rasmus Neegs datter af Gylling - Maren
Poul Esbensens søn af Søby - Søren
Michel Mortensens søn af Søby - Anders
Mogens Jensens søn af Gylling - Jens
Rasmus Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Peder Jespersens datter af Lerdrup - Maren
Knud Enevoldsens datter af Søby - Margrethe
Niels Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Simonsens datter af Gylling - Johanne
Søren Hansens datter af Gylling - Anne
Jens Rasmussens datter af Gylling - Johanne
Laurits Christensens søn af Gylling - Peder
Just Jørgensens datter af Gylling - Maren

1772
fol 49oa
sl Christen Bagers søn - Christen
Jens Christensens datter af Søby - Maren
Mogens Jespersens søn af Lerdrup - Peder
Jens Sørensens søn af Gylling - Søren
Niels Pedersens søn af Gylling - Bertel
Jørgen Rasmussens tvillinger af Gylling - Maren og Anne
Hans Jørgensens søn af Lerdrup - Anders
Niels Brøggers datter af Gylling - Karen
Morten Jørgensens datter af Gylling - Kirsten
Niels Hansens søn af Gylling - Jens
Rasmus Neegs datter af Gylling - Kirsten
Søren Andersens søn af Søby - Jørgen
Anders Christensens søn af Gylling - Rasmus
Anne Jørgensdatters uægte søn af Lerdrup - Rasmus (Frands Berentsen)
Jens Christensens søn af Gylling - Sejer
Hans Peder Joensens datter af Gylling - Birthe
præstens datter - Anne
Jørgen Hansens datter af Søby - Mette
Knud Sørensens tvillinger af Gylling - Helle og Birthe
Jørgen Jørgensens datter af Gylling - Anne
Rasmus Nielsens datter af Søby - Maren

1773
fol 49pb
Christen Hansens datter af Gylling - Anne
Søren Hansens datter af Gylling - Karen
Laurits Rasmussens søn af Gylling - Hans
Mogens Jacobsens søn af Gylling - Jacob
Rasmus Jørgensens tvillinger af Gylling - Rasmus og Johanne
Jørgen Hansens datter af Gylling - Ellen
Rasmus Mogensens datter af Lerdrup - Margrethe
Rasmus Pedersens datter af Gylling - Margrethe
Jens Rasmussens datter af Gylling - Birthe
Søren Jensens datter af Lerdrup - Margrethe
Niels Pedersens søn af Gylling - Mathias
Niels Brøggers datter af Gylling - Margrethe
Bertel Nielsens datter af Gylling - Anne
Rasmus Frandsens søn af Gylling - Sejer
Rasmus Pedersen Fallings søn af Gylling - Peder
Niels Sørensens datter af Gylling - Johanne
Jens Rasmussen Husmands søn af Gylling - Rasmus
Jørgen Pedersens søn af Gylling - Peder
præstens søn - Peder Jacob
Jep Rasmussens datter af Gylling - Maren
Jens Hansens datter af Gylling - Kirsten
Mogens Jensens søn af Gylling - Hans
Peder Rasmussens datter af Gylling - Ingeborg
Jørgen Ibsens søn af Lerdrup - Hans
Jens Rasmussen Roths datter af Gylling - Anne

1774
fol 49rb
Jørgen Jørgensens datter af Gylling - Maren
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jens Frandsens datter af Søby - Anne
Rasmus Nielsens søn af Søby - Niels
Jens Christensens søn af Søby - Rasmus
Just Jørgensens datter af Gylling - Kirsten
Poul Esbensens søn af Søby - Esben
Niels Fiskers søn af Gylling - Christen
Mogens Jespersens datter af Lerdrup - Karen
Michel Mortensens datter af Søby - Anne
Peder Buchs søn af Gylling - Rasmus
Peder Jespersens datter af Lerdrup - Anne
Laurits Rasmussens søn af Gylling - Hans
Niels Sørensens datter af Gylling - Anne
Jens Sørensens søn af Gylling - Hans
Jørgen Simonsens datter af Gylling - Anne
Søren Rasmussens søn af Lerdrup - Jørgen
Niels Hansens datter af Gylling - Maren
Knud Enevoldsens datter af Søby - Malene
Hans Jørgensens søn af Lerdrup - Niels

1775
fol 49ta
Christen Hansens datter af Gylling - Anne
Mogens Jacobsens søn af Gylling - Hans
Peder Hovmands datter af Gylling - Karen
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Peder
Rasmus Boelsmands datter af Gylling - Kirsten
Søren Sørensens søn af Gylling - Søren
Jørgen Hansens søn af Søby - Morten
Rasmus Neegs datter af Gylling - Mette
Niels Pedersens søn af Gylling - Søren
Jens Jensens søn af Gylling - Anders
Søren Andersens datter af Søby - Kirsten
Jørgen Jensens datter af Gylling - Maren
Jep Rasmussens søn af Gylling - Jens
Rasmus Frandsens datter af Gylling - Karen
Søren Jensens datter af Lerdrup - Birthe
Laurits Christensens datter af Gylling - Anne
Jens Albretsens søn af Gylling - Albret
Jørgen Ibsens datter af Lerdrup - (navn mangler)
Morten Jørgensens datter af Gylling - Anne
Niels Rasmussens søn af Gylling - Christen
præstens datter af Gylling - Christiane
Hans Jensens søn af Gylling - Rasmus
Rasmus Berentsens søn af Lerdrup - Peder
Jens Hansens søn af Gylling - Hans
Jacob Christensens søn af Gylling - Christen
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Søren
Rasmus Nielsens datter af Søby - Anne
Just Jørgensens datter af Gylling - Birthe
Jørgen Hansens søn af Gylling - Hans

1776
fol 49va
Jens Rasmussens søn af Gylling - Hans
Peder Jørgensens datter af Gylling - Anne
Knud Sørensens datter af Gylling - Birthe
Peder Juelsens søn af Gylling - Juel
Jens Rasmussens søn af Gylling - Hans
Niels Sørensens søn af Gylling - Søren
Bendix Sørensens datter af Søby - Birthe
Rasmus Jørgensens datter af Gylling - Karen
Peder Smeds søn af Gylling - Rasmus
Niels Hansens søn af Gylling - Søren
Rasmus Hovmands datter af Gylling - Else
Rasmus Mogensens søn af Lerdrup - Mogens
Jørgen Jensens søn af Gylling - Jens
Peder Tonbos søn af Gylling - Peder
Simon Jensens datter af Lerdrup - Anne
Niels Sørensens datter af Gylling - Johanne
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Peder
Jens Christensens søn af Gylling - Søren
Søren Boelsmands datter af Gylling - Johanne
sognepræstens søn af Gylling - Hans Henrich
Jens Rasmussens søn af Gylling - Hans

1777
fol 49xb
Jens Sørensens søn af Gylling - Søren
Rasmus Neegs søn af Gylling - Jens
Mogens Jespersens datter af Lerdrup - Maren
Jacob Christensens søn af Gylling - Peder
Rasmus Pedersens søn af Lerdrup - Peder
Niels Sørensens søn af Gylling - Jens
Bertel Jacobsens søn af Gylling - Jacob
Jørgen Rasmussens søn af Gylling - Jens
sl Søren Hansens søn af Gylling - Søren
Jørgen Ibsens datter af Lerdrup - Kirsten
Søren Jørgensens datter af Lerdrup - Maren
Søren Rasmussens datter af Lerdrup - Anne
Søren Pedersens søn af Gylling - Peder
Søren Bagers datter af Gylling - Maren
Peder Rasmussens datter af Gylling - Anne
Niels Brøgger?s søn af Gylling - Rasmus
Poul Esbensens søn af Søby - Peder
Michel Mortensens datter af Gylling - Karen
Niels Andersens søn af Gylling - Anders
Rasmus Nielsens datter af Søby - Anne
Knud Enevoldsens søn af Søby - Enevold
Rasmus Pedersens datter af Gylling - Dorothea
Mogens Jacobsens søn af Gylling - Peder

1778
fol 49zb
et barn hvis forældre Jens Nielsen og Dorthe Johansdatter sagde sig at være fra Resen i Salling - Niels
Peder Jespersens datter af Lerdrup - Kirsten
Søren Jensens søn af Gylling - Jens
Jens Jensens søn af Gylling - Hans
Rasmus Jørgensens datter af Gylling - Anne
Rasmus Berentsens datter af Lerdrup - Anne
Laurits Rasmussens søn af Gylling - Jeppe
Jens Albretsens søn af Gylling - Rasmus
Anne Pedersdatters uægte barn - Peder (Peder Jensen)
Rasmus Collings søn af Gylling - Jens
Just Jørgensens søn af Gylling - Jørgen
Hans Jensens søn af Gylling - Rasmus
Jens Hansens datter af Gylling - Birthe
Jens Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
Niels Sørensens datter af Gylling - Karen
præstens datter - Petrea Jacobine
Rasmus Neegs datter af Gylling - Kirsten
Peder Skrædders søn af Gylling - Stephan
Jacob Bagers datter af Gylling - Anne
Jens Rasmussens søn af Gylling - Jens
Niels Pedersens søn af Gylling - Michel
Peder Juelsens datter af Gylling - Karen
fattig betler Jens Madsens søn fra ?lun sogn - Niels
Peder Hovmands datter af Gylling - Anne
Niels Sørensens søn af Gylling - Søren

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c