s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1721-49
Begravede

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1721-29
1730-39
1740-49


1721-49

1721
fol 50b
Niels Sørensens barn Anne Margrethe af Gylling - 2 uger
Bertel Pedersen Hjulmand af Gylling - 67 år
Søren Andersen Moesgaard af Gylling - 36 år
Søren Dinesens hustru ? Rasmusdatter af Gylling - 85 år
Hans Kjeldsens barn Christen - 4 dage
Jørgen Jensen af Gylling - 87 år
Hans Hovmands hustru Kirsten Pedersdatter af Gylling - 32 år
Søren Rasmussens hustru Kirsten Rasmusdatter af Gylling - 61 år
Peder Hansens barn Morten af Gylling - 14 uger

1722
fol 51a
Rasmus Stephansen af Gylling - 74 år
Jens Poulsens hustru Maren Rasmusdatter af Gylling - 51 år
Oluf Jørgensen Skrædder af Gylling - 40 år
Peder Christensen Snedker af Gylling - 34 år
Peder Joensen af Gylling - 73 år
Søren Rasmussen af Gylling - 53 år

1723
fol 51a
Søren Jensens hustru Birgitte Jensdatter af Søby - 64 år
Hans Kjeldsens hustru Anne Christensdatter af Gylling - 38 år
Hans Rasmussen Hovmand af Gylling - 40 år
min datter Hedvig Margrethe - 21 år
Jørgen Poulsens datter Margrethe af Lerdrup - 2 år
sergeant Mogens Sørensens barn Hans Christian - 3 uger
Knud Knudsens barn Jens - 11 år
Peder Nielsen Hovmand - 66 år
Søren Knudsens hustru Anne Christensdatter - 48 år
Knud Kjeldsens datter Sidsel - 15 år
Thomas Rasmussens datter Anne - 6 år
sl Søren Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter - 67 år
Knud Kjeldsen af Gylling - 54 år
Jens Olufsen af Lerdrup - 53 år

1724
fol 52a
Oluf Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Lerdrup - 74 år
Oluf Sørensen Smed af Lerdrup - 73 år
Christen Christensen af Lerdrup - 75 år
Jens Clemensen af Gylling - 77 år
Jacob Ibsens datter Anne af Gylling - 6 uger
Søren Poulsens tvillinger Maren og Birgitte - 13 dage
Smed Marens søn Jørgen - 12 år
Michel Rasmussens hustru Johanne Bertelsdatter af Gylling - 38 år
Birgitte Nielsdatter Fallings af Gylling - 71 år
Christen Jensens hustru Anne Cathrine Pedersdatter af Gylling - 61 år
Niels Brøggers hustru Karen Juels - 51 år
et dødfundet menneske
Rasmus Laurasks søn Søren af Gylling - 21 år
sl Peder Jacobsens hustru Sidsel Jensdatter af Gylling - 76 år
Hans Pallesens hustru Anne Sørensdatter - 72 år

1725
fol 52b
blind Karen - 70 år
sl Rasmus Pedersens hustru Anne Esbensdatter - 80 år
Peder Bertelsens barn Bertel - 3 uger?
Michel Jensen af Lerdrup - 74 år
sl Michel Jensens hustru Margrethe Sørensdatter af Lerdrup - 90 år
sl Stephan Nielsens hustru Karen Hansdatter - 76 år
Jens Rasmussen af Gylling - 55 år
Jens Jensens datter Maren af Gylling - 16 år
Peder Kræmmer?s hustru Maren Jensdatter - 66 år
sl Christen Sørensens hustru Dorthe Jensdatter - 76 år
Jacob Ibsens søn Niels Jacobsen - 7 år

1726
fol 53b
Mogen Simonsens søn Peder - 2 år
Peder Bertelsens datter Karen - 7 år
Peder Bertelsens datter Anne - 4 år
Else Sørensdatters søn Jacob - 5 år
Mogens Sørensens datter Beate Cathrine - 5 år
sl Søren Pedersens hustru Maren Clemensdatter af Lerdrup - 76 år
Søren Pedersens moder Birgitte Sejersdatter af Søby - 67 år
Knud Knudsens barn Knud af Gylling - 10 mdr
Hans Jørgensens barn Mette af Gylling - 6 mdr
Jens Sørensens datter Anne af Gylling - 16 år
ung Jens Ibsens barn Jep - 8 mdr
Jens Jensens hustru Maren Jørgensdatter af Gylling - 45 år

1727
fol 54a
ung Jens Ibsens dødfødte søn af Gylling
Søren Skrædder af Gylling - 90 år
sl Jens Clemensens hustru Karen Sørensdatter Jordemoder - 70 år
sl Niels Pedersen /:Joensen:/ - 33 år
sl Poul Terkildsens hustru Birgitte Sørensdatter - 59 år
gl pige Anne Clemensdatter af Lerdrup - 67 år
Søren Poulsens datter Birgitte af Gylling - 10 mdr
Poul Olufsen af Gylling - 61 år
Christen Rasmussens barn Michel af Lerdrup - 6 mdr
gl Maren Fiskers af Gylling - 84 år
Mogens Smeds hustru Mette Pedersdatter - 43 år

1728
fol 54b
Jens Jensen af Gylling - 66 år
gl Michel Skrædder af Søby - 77 år
Peder Jensens barn Anne af Gylling - 7 uger
en fattig stodder som døde på vejen ved Søby
gl Rasmus Rasmussen - 69 år
Morten Pedersen af Lerdrup - 56 år
Peder Hansens hustru Anne Jensdatter af Gylling - 41 år
Hans Hansen af Gylling - 79 år
Hans Jørgensen Fiskers hustru Johanne Jensdatter - 24 år
Helle Hansdatter af Gylling - 73 år
Rasmus Jensens søn Peder af Gylling - 4 år
Christen Jensen af Gylling - 57 år
Jørgen Michelsens barn Morten af Gylling - 3 mdr
Christen Nielsen af Gylling - 72 år
Jørgen Poulsen af Lerdrup - 60 år
gl Laurask /:Rasmus Rasmussen:/ - 65 år

1729
fol 55b
Søren Poulsens datter Birgitte af Gylling - 1 år
gl Johanne Jørgensdatter - 56 år
Hans Pedersens hustru Birgitte Simonsdatter - 65 år
sl Peder Joensens hustru Anne Hansdatter - 81 år
Jørgen Hansens hustru Mette Thomasdatter - 79 år
Peder Jensens barn Jens af Gylling - 3 uger
Barbara Jensdatter af Søby - 78 år
Søren Jespersens barn Maren af Gylling - 8 uger
min svigerfader hr. Peder Spentrup, sognets præst gennem 41 år - 66 år
min søn Peder Ove - 6 mdr
Hans Jørgensen Fisker af Gylling - 53 år
Søren Poulsen af Gylling - 30 år
gl Maren Hansdatter sl Justs datterdatter af Gylling - 72 år

1730-39

Top


1730
fol 56a
Stephan Skrædders datter Johanne
Peder Rasmussen Neegs barn af Lerdrup - 5 uger
Simon Nielsens barn Niels af Gylling - 5 uger
Peder Jørgensen af Gylling - 45 år
Søren Pallesen af Gylling - 37 år
Rasmus Kjeldsens datter Karen af Gylling, Rasmus Jepsen Fallings trolovede - 26 år
Hans Rasmussen Crass af Gylling - 40 år
Jens Justsens hustru Maren af Gylling - 38 år
Just Jensen af Gylling - 43 år
sl Just Jensens mindste datter Birgitte - 7 uger
Jep Jensen af Gylling som var trolovet til Anders Pallesens datter Margrethe - 30 år
Rasmus Christensens hustru Maren - 63 år
Hans Jørgensens datter Karen - 3 uger
store Rasmus Sørensens tvillinger Rasmus og Niels - 2 uger
Maren Jørgensdatter sl Søren Poulsens hustru - 38 år
Jørgen Michelsens dødfødte barn af Gylling
Christen Sørensens ene tvilling Anders af Gylling - 3 uger
Rasmus Sørensen Grenaders søn Jørgen - 3 år
Rasmus Sørensens barn Anne - 25 uger
gl Jens Ibsens hustru Karen Rasmusdatter af Gylling - 61 år
Christen Sørensens anden tvilling Søren af Gylling - 3 mdr

1731
fol 56b
Stephan Skrædders søn Hans - 5 år
gl Mette Hansdatter - 78 år
Søren Rasmussens søn Christen af Gylling - 22 år
Søren Hansen af Skrivergården - 75 år
Søren Dinesen af Gylling - 80 år
Rasmus Rasmussens datter Anne - 5 uger
Rasmus Jepsens søn Laurits - 5 uger
Rasmus Christensens datter Maren af Gylling - 5 dage
Stephan Skrædders barn Anne af Gylling - 14 uger
Peder Jørgensen Fisker af Gylling - 53 år
Jens Jensens barn Morten af Gylling - 3 uger
Thomas Rasmussens barn Christen - 18 uger
Oluf Rasmussens søn Jens af Gylling - 2 år
Rasmus Sørensen Soldats dødfødte barn
Sejer Pedersens barn Maren af Gylling - 2 dage
sl Søren Poulsens datter Maren

1732
fol 57b
Rasmus Rasmussens søn Søren af Gylling - 3 år
Erich Jensens hustru Anne Jensdatter af Gylling - 71 år
sl Søren Pallesens søn Hans af Gylling - 7 år
Thomas Rasmussens barn Dorothea af Gylling - 12 år
Rasmus Simonsen af Gylling - 49 år
tiggere Niels Ibsens og Kirstine Hansdatters barn Karen - 21 uger
Rasmus Pallesens barn Anne af Gylling - 2 uger
Peder Jensens barn Jens af Gylling - 1 år
gl tigger Hans Nielsen som opholdt sig hos Mogens Simonsen
Madame Anne Christensdatter Faber sl hr Peder Spentrups enke - 65 år
Hans Sørensens søn Christen i Skrivergården - 3 år
Hans Skovfogeds barn Hans - 2 år
Hans Skovfogeds yngste søn Mathias - 7 uger
sl Hans Fiskers søn Jørgen - 6 år
lille Jens Jensen, gl Jens Justsens søn - 10 år
Hans Jørgensens datter Mette - 5 år
Jacob Ibsens dødfødte barn
Christen Jensens tvillinger af Søby en dødfødt søn og datter Cathrine
Rasmus Sørensens unge hustru Kirsten Christensdatter af Overballen - 24 år
Erich Pedersens barn Peder af Århus, født i Søby - 11 dage
Anne Pedersdatter sl Peder Christensens datter af Gylling - 19 år

1733
fol 58a
Jørgen Mortensens stedsøn Søren Rasmussen - 20 år
Peder Neegs barn Kirsten - 1 uge
en betlers barn, Laurits Jørgen, født hos Rasmus Jensen i Gylling - 14 dage
sl Søren Hansens hustru Birthe Poulsdatter - 65 år
Rasmus Rasmussens barn Maren - 1 år
sl Peder Pallesens enke Anne Rasmusdatter - 68 år
Anders Pedersens barn Kirsten - 21 dage
Peder Smed af Lerdrup - 61 år
Thomas Rasmussens barn Christen af Gylling - 2 uger
Johanne Esbensdatter - 37 år

1734
fol 58b
Søren Stephansen af Gylling - 79 år
Søren Jensen Husmand af Søby - 59 år
Niels Christensens navnløse barn af Gylling
Peder Kræmmer af Gylling - 75 år
Thomas Jørgensen af Gylling - 47 år
Rasmus Jepsens datter Karen af Gylling - 5 uger
Rasmus Pedersens søn Peder af Sønderballen - 5 uger
Hans Sørensens datter Birgitte i Skrivergården - 6 uger
Rasmus Christensen af Gylling - 69 år
Jens Jepsens hustru Margrethe Sørensdatter af Skrivergården - 35 år

1735
fol 59a
Sejer Pedersens dødfødte barn af Gylling
Poul Mortensen af Lerdrup - 30 år
gl Jørgen Hansen af Gylling - 80 år
Jep Falling af Gylling - 65 år
sl Jep Fallings hustru Anne Jørgensdatter - 63 år
sl Poul Mortensens barn Morten af Lerdrup - 6 mdr
Hans Skovfogeds barn Hans - 5 mdr
Jesper Rasmussens hustru Maren - 59 år
Peder Rasmussen af Gylling - 49 år
betler Maren Andersdatters søn Anders fra Daugård - 6 uger
gl Jørgen Pedersen af Gylling - 92 år
Anders Hovmand af Gylling - 72 år
Poul Jensen af Gylling - 33 år
gl Michel Rasmussen - 69 år

1736
fol 59a
gl Peder Sørensen Meldballe - 67 år
Peder Mouritsen Hyrdes barn Mette - 3 uger
Anne Thomasdatter af Gylling - 75 år
Johan Gielhuus født i Husum, omvandrende kræmmer - 77 år
Anne Ibsdatter sl Bertel Hjulmands hustru - 75 år
Jørgen Mortensens stedsøn Niels - 23 år
Jens Rasks søn Niels - 21 år
Thomas Rasmussens datter Mette af Gylling - 13 år
Knud Knudsens datter Maren af Gylling - 6 uger
ung Jens Ibsens søn Søren - 6 uger
Rasmus Jepsens søn Rasmus af Gylling - 4 uger
Jacob Sørensens hustru Else Sørensdatter - 45 år
Søren Jensens datter Maren af Gylling - 40 uger

1737
fol 59b
Peder Mouritsen Hyrdes søn Christen - 8 dage
Sidsel Nielsdatters uægte dødfødte søn
Rasmus Sørensen Meldballe af Gylling - 51 år
Rasmus Mogensen af Gylling - 67 år
gårdmand Rasmus Jensens datter Birthe - 10 uger
Hans Hansens datter Kirsten af Søby - 4 mdr
gårdmand Rasmus Jensens søn Peder - 5 år
præstens hustru Birthe Cathrine Spentrup - 38 år
Søren Andersens datter Kirsten af Gylling - 1½ år
sl Rasmus Holms enke Anne Jørgensdatter - 83 år
Niels Jensens barn Peder af Gylling - 8 uger
Rasmus Jensen Boelsmands datter af Gylling - 4 uger
Jens Ibsens søn Søren af Gylling - 3 dage
Jørgen Andersen - 53 år
Hans Snedkers datter Hedvig Bendicte af Lerdrup - 2 uger
Peder Christensens barn Christen af Gylling - 2 uger
Jørgen Jørgensens hustru Ingeborg Kirstine Pedersdatter af Gylling - 33 år
Knud Knudsens barn Maren - 3 dage
Knud Knudsens hustru Mette Michelsdatter - 36 år
Jørgen Jørgensens datter Cathrine af Gylling - 8 uger
Søren Knudsens datter Maren af Gylling - 10 uger
Søren Nielsens navnløse barn af Gylling

1738
fol 60a
Christen Joensen af Søby - 80 år
gl Søren Jespersen af Gylling - 74 år
Mogens Simonsens søn Simon - 26 år
Mogens Simonsens hustru Kirsten Jacobsdatter - 56 år
Poul Sørensen af Lerdrup - 49 år
Peder Rasmussens datter Kirsten af Overballe - ½ år
Søren Rasmussen af Gylling - 87 år
Søren Jensens hustru Karen Andersdatter af Gylling - 35 år
Niels Simonsens hustru Anne Jensdatter af Gylling - 57 år
Niels Brøgger af Gylling - 62 år
Poul Sørensens hustru Maren Esbensdatter af Søby - 53 år
Søren Ovesen af Søby - 75 år
Hans Pedersens datter Anne Marie af Lerdrup - 3 uger
sl Henrich Müller major af infanteriet - 55 år
Rasmus Olufsens hustru Anne Jørgensdatter af Gylling - 70 år
sl Peder Meldballes hustru Anne Jensdatter - 84 år
gl Johanne Hansdatter af Gylling - 101 år

1739
fol 60a
Michel Michelsen Amstrup - 39 år
Niels Bertelsens barn Hans af Gylling - 3 år
Rasmus Jensen Husmands datter Anne af Gylling - 1 år
Simon Nielsens søn Hans af Gylling - 1½ år
Lau Rasks søn Søren af Gylling - 3 år
Peder Neegs datter Maren af Lerdrup - 8 år
Hans Jensens barn Bodil af Gylling - ½ år
Peder Neegs yngste datter Birthe af Lerdrup - 1 år
Grav Christens barn Mette af Gylling - 1 år
Oluf Poulsens barn Poul af Gylling - 2 år
Knud Knudsens søn Peder af Gylling - 7 år
Søren Sørensens datter Karen af Lerdrup - 5 uger
Helle Rasmusdatter af Gylling - 79 år

1740-49

Top


1740
fol 60b
Jens Jensens datter Johanne af Gylling - 3 uger
den gl smedekone Kirsten Jørgensdatter af Lerdrup - 82 år
Niels Pedersens hustru Bodil Olufsdatter af Lerdrup - 68 år
Morten Schandrups datter Anne Marie af Gylling - 8 uger
Hans Jensen Skovfogeds datter Anne Kirstine af Gylling - 14 dage
Mogens Simonsen af Gylling - 75 år
Jacob Ibsens datter Kirsten af Gylling - 7 år
Peder Foged af Gylling - 87 år
Simon Nielsens datter Karen af Gylling - 12 uger
Christen Sørensens navnløse? søn
Jacob Mogensens søn Mogens af Gylling - 14 uger
Oluf Poulsens datter Karen af Gylling - 4 dage
Rasmus Pedersen fra Fallings søn Anders - 8 uger
Rasmus Meldballes hustru Johanne Stephansdatter - 79 år

1741
fol 60b
Jens Hyrdes dødfødte barn af Lerdrup
Rasmus Sørensen Grenaders søn Jens - 1½ år
Peder Neegs søn Rasmus af Lerdrup - 9 uger
sl Hans Hansens enke Anne Rasmusdatter af Gylling - 87 år
Jens Nielsens hustru Maren Mortensdatter af Lerdrup - 59 år
Jaocb Holms søn Peder af Gylling - 3 år
Christen Rasmussen af Lerdrup - 69 år

1742
fol 61a
Niels Jensens søn Peder af Gylling - 4 uger
Jens Nielsen af Lerdrup - 79 år
Rasmus Pedersens søn Anders af Gylling - 5 uger
Hans Peder Joensens datter Maren af Gylling - 4 år
Jacob Holms datter Maren af Gylling - 25 år
Jens Kræmmers søn Niels af Gylling - 4 år
Søren Knudsens datter Maren af Gylling - 2 år
Niels Jensens hustru Anne Kirstine Jørgensdatter af Søby - 50 år
Jørgen Rasmussen Holm af Gylling - 67 år
Juel Jensens søn Mogens af Gylling - 1 år
Jens Pedersen Hyrdes hustru Margrethe Nielsdatter af Gylling - 73 år
Hans Fiskers datter Johanne af Gylling - 12 år
Jens Jensen Hyrdes dødfødte datter af Lerdrup
Hans Esbensen af Søby - 79 år
gl Erich Jensen af Gylling - 87 år
sl Peder Fiskers enke Anne af Gylling - 63 år
Jens Pedersen Kræmmer af Gylling - 48 år
Søren Rasmussen Roth af Gylling - 68 år
Jacob Sørensen Foged af Gylling - 44 år
Søren Pedersens søn Rasmus af Søby - 22 år

1743
fol 61b
Jens Pedersen af Søby - 66 år
Peder Rasmussens hustru Dorthe Christensdatter af Gylling - 43 år
Simon Nielsen af Gylling - 41 år
Hans Pallæsens tvillingedøtre Maren og Anne som døde strax efter dåben
Oluf Poulsens datter Maren af Gylling - 1 år
Peder Bertelsen af Gylling - 63 år
Friderich Pedersen Smed af Gylling - 38 år
Johanne Mette Rasmusdatter af Gylling - 22 år
Jens Hyrdes dødfødte søn af Lerdrup
Christen Pedersen Pallæsen af Gylling - 42 år
Maren Ibsdatter af Gylling - 66 år
Jens Jensen af Gylling - 47 år
Peder Berentsen af Gylling - 35 år
Johanne Laurasks uægte barn Maren af Gylling - 14 dage
Peder Alrøs søn Jens af Lerdrup - 8 dage
sl Peder Thomassen Degns enke Christine Faber født i Præstholm 1666 - 77 år
Hans Pallæsens navnløse datter af Gylling

1744
fol 62a
Rasmus Kjeldsens søn Stephan af Gylling - 32 år
Peder Nielsens hustru Anne Poulsdatter af Lerdrup - 32 år
Peder Nielsens datter Anne af Lerdrup - 2 år
degnens yngste søn Poul Henrichsen Pontoppidan - 15 år
Rasmus Brøggers datter Karen af Gylling - 2 uger
degnens hustru Cathrine Sørensdatter Hetting - 63 år
Søren Jensens søn Jens af Meldballen i Gylling - ½ år
Niels Christensens dødfødte søn af Gylling
Søren Esthers datter Karen - 11 uger
Hans Poulsens søn Poul af Gylling - 14 dage
Anne Michelsdatters uægte barn Henning af Gylling - 1 dag
Rasmus Olufsen af Gylling - 81 år

1745
fol 62a
Hans Hovmands datter Margrethe af Gylling - 13 år
sl Rasmus Madsens enke Bodil Rasmusdatter af Gylling - 38 år
Oluf Rasmussens datter Bodil af Gylling - 13 uger
Jacob Ibsens søn Jep af Gylling - 9 år
Michel Simonsens hustru Mette Thomasdatter af Gylling - 78 år
Jens Poulsen af Gylling - 79 år
gl Rasmus Hansens søn Hans af Gylling - 25 år
Hans Hovmands datter Birthe - 9 år
lille Niels Bagers hustru Anne Pedersdatter af Gylling - 80 år
Søren Ibsen af Gylling - 66 år
Lau Rasks hustru Anne Rasmusdatter af Gylling - 55 år
Brøgger Rasks datter Karen af Gylling - 5 uger
Rasmus Poulsen af Lerdrup - 75 år
Rasmus Hansen Crass af Gylling - 23 år
Henrich Casper Pontoppidan degn i Gylling - 55 år
Jørgen Rasmussens søn Peder af Gylling - 6 uger
Søren Hansens dødfødte barn af Gylling
Mogens Rasmussen Smed af Gylling 75 år
gl Jens Pedersen Hyrde af Gylling - 80 år
Hans Hansens søn Jens af Søby - 3 uger

1746
fol 62b
Hans Poulsens søn Poul af Gylling - 13 uger
Søren Sørensens søn Søren af Lerdrup - 2 år
Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Lerdrup - 19 uger
en gl rytter Jens Thomæsen hos Søren Jespersen i Gylling - 60 år
Peder Christensens datter Maren af Gylling - 8 uger
Rasmus Pedersen fra Fallings hustru Margrethe Andersdatter - 37 år
Rasmus Jensens søn Poul i Sønderballen - 7 år
sl Friderich Smeds søn Anders af Gylling - 13 år
Søren Jensens søn Jens af Gylling - 1 år
Lav Rasmus Rasmussens hustru Margrethe Hermansdatter - 53 år
Hans Jørgensens hustru Elle Nielsdatter af Meldballen i Gylling - 51 år
Søren Nielsen Overballes datter Anne - 14 år
Hans Hansens dødfødte tvillingesønner af Søby
Hans Poulsens nyfødte datter Anne af Gylling
sl degnens søn Mathias Henrichsen Pontoppidan - 26 år
sl Jens Lydis enke Karen Didrichsdatter af Gylling - 87 år
sl majestæt Kong Christian 6 (dog ikke begravet i Gylling..)
Hans Pallesens hustru Anne Rasmusdatter af Gylling - 37 år
Jens Albretsen af Lerdrup - 77 år
Christen Olufsens datter Karen af Gylling - 10 dage
Grav Kirstens uægte søn Søren - 15 uger
Niels Bertelsens datter Kirsten af Gylling - 18 år

1747
fol 63a
et stodder barn Thomas, døbt i Saksild 1746, forældrene havde pas fra Galten sogn - 10 uger
Søren Skolemesters søn Søren i Gylling - 9 uger
gl Rasmus Kjeldsen af Gylling - 78 år
Rasmus Rasmussens søn Hans af Lerdrup - 9 dage
betler Peder Thomasens barn Anne - 2 år
Søren Jensens datter Margrethe af Gylling - 9 år
Thomas Pedersens søn Rasmus af Gylling - 9 år
Jens Meldballes søn Peder af Gylling - 19 år
Rasmus Rasmussen Falling af Gylling - 46 år
Maren Laurasks født nytårsdag 1672 - 76 år
Oluf Boelsmands hustru Karen Erichsdatter af Gylling - 63 år
Hans Pallesens søn Rasmus af Gylling - 30 uger
Hans Pedersen Skovfogeds barn Rasmus af Gylling - 13 uger
Søren Nielsens søn Hans af Overballe - 13 år
Peder Nielsens søn Niels af Lerdrup - 17 uger
Niels Pedersen af Lerdrup - 73 år
Rasmus Jespersens datter Karen af Gylling - 9 uger
Søren Jensen Hyssels hustru Margrethe Nielsdatter af Søby - 64 år
Rasmus Pedersens søn Anders af Sønderballen - 1½ år
Peder Tonbos datter Ellen af Gylling - 9 år
Jens Mortensen af Gylling - 30 år
Søren Poulsen af Gylling - 33 år
Thomas Pedersens søn Jacob af Gylling - 3 år
Thomas Pedersens søn Søren af Gylling - 6 år
Hans Sørensen på Holm - 60 år
Mogens Rasmussens søn Christen af Lerdrup - 5 år
Karen Jensdatter af Gylling, fostermoder til 492 børn - 61 år
Peder Christensens datter Maren af Gylling - 8 uger
Peder Sørensen Pallesen i Overballen - 21 år
Niels Rasmussens hustru Karen Olufsdatter af Gylling - 33 år
Iver Kræmmers hustru Margrethe Rasmusdatter af Gylling - 38 år
Rasmus Jørgensens datter Anne Kirstine af Gylling - 11 dage
Rasmus Jespersens søn Jesper af Gylling - 5 år
Jørgen Pedersens enke Maren Jensdatter af Gylling - 87 år
sl Christen Nielsens enke Maren Jensdatter af Gylling - 69 år
sl Hans Crasses enke Karen Rasmusdatter af Gylling - 63 år
Peder Christensens datter Anne af Gylling - 7 år
Hans Pallesens dødfødte søn af Gylling
Hans Jørgensens hustru Anne Poulsdatter af Lerdrup - 74 år

1748
fol 63b
Bertel Nielsen Bager af Gylling - 28 år
Morten Jensen af Gylling - 30 år
Hans Jørgensen af Lerdrup - 56 år
Niels Jensen af Gylling - 43 år
Morten Michelsens hustru Maren Albretsdatter af Gylling - 80 år
Jørgen Hansens søn Poul af Lerdrup - 9 år
gl Oluf Rasmussen af Bolet - 72 år
gl Jens Ibsen af Gylling - 68 år
Morten Michelsen af Gylling - 59 år
en stodder fra Vindelev, Niels Andersen - ca. 60 år
sl Niels Jensens søn Thøger af Gylling - 15 uger
Jens Henningsens søn Henning af Gylling - 2 år
Peder Nielsens søn Niels af Lerdrup - 12 uger
Rasmus Pedersens datter Helle af Gylling - 6 år
Mogens Rasmussens datter Anne af Lerdrup - 6 dage
Mogens Rasmussens datter Margrethe af Lerdrup - 16 dage
Rasmus Jespersens søn Hans af Gylling - 7 år
Roth Rasmus' datter Johanne af Gylling - 8 uger
Jens Høysgaards dødfødte datter
Sejer Pedersens søn Rasmus af Gylling - 6 år
Mogens Rasmussens datter Karen af Lerdrup - 4 år
Iver Kræmmers datter Anne Marie - 2 år
Oluf Poulsens datter Maren af Gylling - 11 mdr
Søren Jespersens søn Jesper af Gylling - 6 år
Morten Pedersens søn Søren af Gylling - 4 mdr
sl Rasmus Madsens datter Anne af Gylling - 9 år
betler Niels Christensens barn Anne Cathrine fra Rodsted
Jørgen Rasmussens søn Peder af Gylling - 2 år
Hans Pedersen Skovfogeds datter Anne - 4 år
Jens Hyrdes dødfødte søn af Lerdrup
Hans Pedersen Skovfogeds søn Jens af Gylling - 7 år
Christen Pedersens datter Marie af Gylling - 9 mdr
Iver Kræmmers søn Niels af Gylling - 6 år
Søren Skolemesters søn Rasmus af Gylling - 4 år
Jørgen Mortensens datters uægte barn Anne - 9 mdr
Søren Sørensen Matros' datter Birthe - 8 uger

1749
fol 64b
Hans Hansens datter Elle af Søby - 14 dage
Peder Henningsen Soldat af Gylling - 30 år
Niels Bager i Overballen i Gylling - 70 år
gl Rasmus Michelsens hustru Kirsten Rasmusdatter af Lerdrup - 91 år
Thomas Pedersens søn Søren af Gylling - 2 år
Rasmus Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Nobels Krog - 84 år
Bertel Poulsens hustru Kirsten Lauritsdatter af Gylling - 34 år
Rasmus Jørgensens navnløse barn af Gylling
Hans Pallesens datter Anne af Gylling - 3 dage
gl Maren Andersdatter af Gylling
Niels Christensens tvillingedatter Anne af Gylling - 7 uger
gl Peder Hansen af Gylling
Anders Eskesens søn Eske af Søby - 10 år
Bertel Poulsens søn Poul af Gylling - 13 uger
Poul Sørensen af Søby - 65 år
Iver Nielsen Kræmmer af Gylling - 59 år
gårdmand Rasmus Jensens hustru Kirsten Pedersdatter af Gylling - 53 år
Niels Smeds hustru Maren Rasmusdatter af Søby - 66 år
Niels Christensens tvillingesøn Peder af Gylling - 19 uger
den vanvittige Margrethe Jensdatter af Lerdrup - 34 år
Peder Sørensen Gravs søn Søren af Gylling - 14 dage
Niels Rasmussen Smeds søn Søren af Gylling - 14 dage
gl Jørgen Jørgensen Sondrup af Gylling
Rasmus Hansen Hyrdes hustru Dorthe Sørensdatter af Gylling - 45 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c