s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1784-89
Blandede poster

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1784

fol 9b
Søren Rasmussen og Bodil Pedersdatter i Gylling (copuleret)
Jacob Bagers søn i Gylling - Rasmus
Jens Vævers søn i Lerdrup - Jørgen
Poul Esbensens søn af Søby - Jens
Jens Esbensens datter i Søby - Maren
Jens Knudsen og Birthe Stephansdatter af Søby (copuleret)
Søren Boelsmand i Gylling - 36 år
Søren Bagers datter af Gylling - Karen
Rasmus Nielsens søn af Søby - Peder
Søren Jensens datter af Gylling - Anne
Søren Jørgensens dødfødte søn af Lerdrup (begravet)
Rasmus Mogensens hjemmedøbte søn Christen af Lerdrup - 2 uger
Jørgen Simonsens søn af Gylling - Sejer
Niels Jensens datter af Gylling - 12 år
Jens Rasmussens hustru af Gylling - 47 år
Hans Snedkers hustru i Gylling - 80 år
fol 10a
Morten Pedersens søn i Gylling - Peder
Michel Mortensens søn af Søby - 3 år
Jens Christensen i Gylling - 46 år
Niels Jensens søn i Gylling - 10 år
Morten Christensen og Marie Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Søren Hansen af Gylling - 68 år
Niels Sørensens søn - 1 år
Rasmus Fallings datter - Birthe
Jens Nielsen og Anne Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Rasmussen og Else Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
præstens søn - Laurits
Thomas Pedersen af Gylling - 76 år
Hans Pallesen af Gylling - 75 år
Jens Hansens søn i Gylling - 9 mdr
Niels Pedersens søn af Gylling - 9 mdr
Poul Michelsens datter i Gylling - Birthe
Niels Pedersens hustru i Gylling - 38 år
Peder Knud?sens hustru af Søby - 27 år
Rasmus Jacobsen og Birthe Bertelsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Hansens datter af Gylling - Maren
sl Søren Skolemesters enke - 75 år
Anders Sejersen og Maren Christensdatter af Gylling (copuleret)
fol 10b
Rasmus Knudsens søn af Søby - Knud
Jens Olstrup af Gylling - 73 år
Jens Sørensen og Johanne Jespersdatter af Gylling (copuleret)
Simon Jensens søn af Lerdrup - Jens
Rasmus Berentsens søn af Lerdrup - Frands
Søren Rasmussens datter af Gylling - Anne
Niels Pedersens dødfødte søn af Lerdrup (begravet)
Niels Hyrdes hustru af Gylling - 70 år
Rasmus Mortensens søn af Gylling - Morten
Niels Hyrde af Gylling - 67 år
Jens Smeds datter af Søby - 3 mdr
Niels Skrædder af Gylling - 68 år
Søren Jørgensen af Ørting og Maren Esbensdatter af Søby (copuleret)
en arm betler hvis navn og opholdssted ej vides (begravet)

1785

Top


fol 11a
Mogens Jacobsens datter i Gylling - Barbara
Søren Hyrdes datter i Gylling - 4 år
Rasmus Jacobsens datter i Gylling - Ellen
Jens Jensens søn i Gylling - Juel (Rasmus)
Friderich Jensens søn i Gylling - Søren
Jens Jensens søn i Gylling - 10 uger
Poul Hansens datter i Gylling - 1 år
Jørgen Sørensen og Johanne Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Sørensens søn i Gylling - Søren
Mogens Jacobsens søn i Gylling - 2 år
Søren Jensens søn i Gylling - Jens
Knud Enevoldsens datter af Søby - 3 år
Søren Sørensen af Lerdrup - 78 år
Else Olufsdatters uægte søn i Gylling - Oluf (Søren Stephansen i Gylling)
Jørgen Sørensen og Johanne Hansdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Sørensens søn af Gylling - Søren
fol 11b
Morten Christensens datter af Gylling - Maren
Rasmus Smeds søn i Gylling - Jens
Peder Henningsens søn i Gylling - Rasmus
Niels Juelsen Gylling - 34 år
Maren Rasmusdatter i Gylling - 63 år
Jens Rasmussens søn i Gylling - Peder
Knud Madsens hustru i Søby - 61 år
Søren Jacobsens datter i Gylling - Maren
Hans Amstrup i Gylling - 62 år
Christen Sørensens hustru i Gylling - 70 år
Rasmus Mogensens søn i Lerdrup - Hans
Peder Henningsens søn i Gylling - 3 mdr
Jørgen Juelsens datter i Gylling - Maren
Rasmus Simonsens søn i Gylling - Simon
Rasmus Knudsen af Fensten og Maren Pedersdatter af Søby (copuleret)
Jens Rasmussens hustru i Gylling - 40 år
en mand af Bjerre herred, som blev dræbt af et fældet træ (begravet)
fol 12a
Margrethe Pedersdatters uægte datter i Gylling - 1 år
Jens Hansens datter i Gylling - Birthe
Peder Sørensen i Gylling - 29 år
Rasmus Berentsens hustru i Lerdrup - 38 år
Søren Rasks søn i Lerdrup - 5 uger
Hr Jacob Abel Ingerslev og præstens datter Vita Bering i Gylling (copuleret)
Søren Jensens søn i Gylling - Rasmus
Peder Brændbygge i Gylling - 68 år
Jørgen Simonsen i Gylling - 56 år
Rasmus Knudsens søn i Søby - Knud
Niels Sørensens datter i Gylling - Anne
Rasmus Hansens søn i Gylling - Hans
Søren Christensens datter i Gylling - Maren
Maren Jensdatter af Gylling - 54 år
Rasmus Jørgensens datter i Gylling - Anne
Hans Snedker i Gylling - 78 år
Jens Rasmussen og Margrethe Jørgensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Berentsen af Lerdrup og Anne Mortensdatter af Gylling (copuleret)
Frands Sørensen af Søby - 91 år
Hans Pedersen og Ellen Sørensdatter af Gylling (copuleret)

1786

Top


fol 12b
Jens Knudsens søn af Søby - Knud
Poul Hansens datter i Gylling - Johanne
Peder Jacobsens søn i Gylling - Søren
Anders Pedersen og Karen Sejersdatter begge af Gylling (copuleret)
Michel Poulsen i Gylling - 79 år
Niels Sørensens søn i Gylling - 14 dg
Jørgen Sørensens søn i Gylling - 9 mdr
Peder Sørensen og Anne Nielsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Jensens dødfødte søn i Gylling (begravet)
Niels Pedersens datter af Lerdrup - Maren
Jens Jensen og Margrethe Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Margrethe Nielsdatter af Lerdrup - 76 år
Anders Eskildsen af Søby - 75 år
Jørgen Hansens datter i Gylling - Anne
Rasmus Nielsens datter af Søby - Kirsten
fol 13a
Søren Rasmussens datter af Gylling - Ingeborg
Rasmus Hansen i Gylling - 82 år
Peder Meldballes hustru i Gylling - 60 år
provstinde Bering - 77 år
Hans Rasmussen - 77 år
Anders Sejersens søn i Gylling - Jens
Jens Rasmussens datter af Gylling - Anne
Poul Michelsens datter af Gylling - Anne
Peder Skolemesters datter af Gylling - Anne
Rasmus Smeds søn i Gylling - Rasmus
Jens Spilmand af Lerdrup - 77 år
Jens Sørensens datter af Gylling - Johanne
Peder Sørensens datter af Gylling - Anne
fol 13b
Søren Jensens datter af Gylling - Barbara
Jens Frandsens søn i Søby - 15 år
Christen Sørensen i Gylling - 78 år
Jens Rasmussens søn af Gylling - Jørgen
Jørgen Abrahamsens datter af Lerdrup - Maren
Søren Jensen af Gylling - 79 år
Jens Jensens datter af Gylling - Maren
Anders Christensens hustru i Gylling - 49 år
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Mogens
Hans Sørensen i Gylling - 75 år
Niels Sørensens datter af Gylling - Johanne
Peder Fiskers moder i Gylling - 78 år
Poul Michelsens datter i Gylling - 3 år
Jørgen Hansens datter i Gylling - år
Rasmus Mortensens datter i Gylling - Anne
Rasmus Frandsen i Gylling - 51 år
fol 14a
Anders Sejersens søn af Gylling - 7 år
Niels Sørensens søn i Gylling - 4 år
Peder Sørensen i Gylling - 19 år
Hans Skovfoged - 84 år

1787

Top


fol 14a
Hans Pedersens datter af Gylling - Anne
Jens Pedersen og Margrethe Sejersdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Jacobsen af Saksild og Maren Mogensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsens datter af Søby - 1 år
Rasmus Berentsens datter af Lerdrup - Maren
Peder Nielsens søn af Gylling - Søren
Niels Sørensens datter af Gylling - 23 uger
Rasmus Jensen af Lerdrup - 42 år
Jens Rasmussen i Gylling - 52 år
Poul Esbensens datter af Søby - Anne
Morten Peder?sens datter i Gylling - Anne
Rasmus Mortensen i Gylling - 38 år
Anne Jacobsdatter af Gylling - 57 år
Jens Jensens datter af Gylling som døde straks efter hjemmedåb (begravet)
Morten Hovmand i Gylling - 63 år
fol 14b
Peder Skolemesters hustru - 35 år
Anders Christensen - 55 år
Rasmus Falling i Gylling - 58 år
Rasmus Nielsen og Karen Abrahamsdatter af Gylling (copuleret)
Søren Pedersen og Margrethe Jørgensdatter af Gylling (copuleret)
Søren Jensens datter af Gylling - Anne
Søren Rasmussens datter af Lerdrup - Maren
Karen Sørensdatter af Gylling - 51 år
Rasmus Jacobsens datter af Gylling - Anne
Christen Ibsen af Gylling - 71 år
Morten? Jørgensens hjemmedøbte søn Rasmus - 5 dage
Oluf Skrædders hustru af Lerdrup - 36 år
Simon Jensen af Gylling - 27 år
Jens Rasmussen af Gylling - 50 år
Simon Jensens datter af Lerdrup - Maren
Friderich Jensens søn af Gylling - Jens
fol 15a
Søren Jensens enke af Gylling - 72 år
Rasmus Jørgensen og Anne Mogensdatter af Lerdrup (copuleret)
Niels Bertelsen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)

1788

Top


fol 15a
Jørgen Pedersen og Ellen Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsens datter i Gylling - Maren
Jørgen Simonsen og Kirsten Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Juels søn af Gylling - Abraham
Jørgen Hansens dødfødte datter af Gylling (begravet)
Hans Jensens søn i Gylling - Jens
Niels Simonsen og Else Olufsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Sørensens søn i Gylling - Jesper
Rasmus Nielsens søn af Søby - Hans
Poul Hansens datter af Gylling - Anne
sl Jens Rasmussens datter af Gylling - Margrethe
fol 15b
Niels Pedersens dødfødte datter af Lerdrup (begravet)
Jørgen Juels søn Abraham - 8 uger
Mette Pedersdatters uægte barn - Peder (soldat Frands Christensen i Gylling)
Peder Jacobsens datter i Gylling - 7 uger
Jens Jensen i Gylling - 60 år
Rasmus Jørgensens søn - 10 år
Jens Esbensens søn af Søby - Esben
Peder Skoleholders dødfødte datter (begravet)
Peder Skoleholders hustru - 39 år
Jens Jørgensens søn af Lerdrup - Niels
Simon Jensens søn af Lerdrup - 3 år
Rasmus Pedersens søn af Gylling - 1 år
Knud Sørensens moder af Gylling - 71 år
Peder Henningsens søn af Gylling - Rasmus
Peder Sørensens datter af Gylling - Birthe
Margrethe Pedersdatters uægte barn af Lerdrup - Anne Margrethe (Hans Christensen af Gylling)
Søren Pedersens stedsøn af Gylling - 12 år
Rasmus Nielsens søn Hans af Søby - år
Peder Skoleholders datter i Gylling - 2 år
Jørgen Pedersens søn i Gylling - Peder
fol 16a
Poul Michelsens datter af Gylling (begravet)
Rasmus Berentsen af Lerdrup - 40 år
Jørgen Pedersen af Amstrup som døde i Gylling - 32 år
Malene Knudsdatter af Søby - 17 år
Hans Pedersens søn af Gylling - Søren
Hans Pedersens søn Søren af Gylling - 8 uger
Peder Buchs datter i Gylling - 25 år
Jens Skovfogeds datter af Gylling - Anne
Poul Michelsens søn af Gylling - Juel
Rasmus Mogensens datter af Lerdrup - Karen
Simon Snedkers enke - 80 år
Peder Rasmussens dødfødte barn (begravet)
Jens Sørensens hustru i Gylling - 40 år
Rasmus Smed i Gylling - 77 år
Søren Bagers datter af Gylling - 7 år
Jens Jensens søn af Gylling - Peder
Peder Sørensen af Gylling - 69 år
Jens Hansens moder af Gylling - 80 år
sl Rasmus Berentsens datter af Lerdrup - 2 år
Christian Ingerslev af Malling og Elisabeth Marie Bering af Gylling præstegård (copuleret)
fol 16b
Niels Simonsens datter af Gylling - Anne Margrethe
Niels Olstrups søn af Gylling - Jens

1789

Top


fol 16b
sl Rasmus Fallings søn af Gylling - 2 år
Søren Pedersen og Maren Knudsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Jensen og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Søren Rasmussens søn af Gylling - Rasmus
Jens Sørensen og Maren Bertelsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Smeds datter af Søby - Mette
Morten Pedersens datter af Gylling - Johanne
Hans Jensens søn - 3 uger
Jens Pedersen og Margrethe Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Neeg af Gylling - 56 år
Rasmus Jørgensens søn af Lerdrup - Mogens
Jørgen Juels datter af Gylling - Sidsel
fol 17a
Maren Hansdatters uægte datter af Gylling - Johanne (Morten Laursen)
Hans Jensen af Gylling - 14 år
Rasmus Pedersens søn af Gylling - Simon
Jørgen Jensens søn af Gylling - Peder
Maren Hansdatters uægte barn - 14 dage
Jørgen Hansens dødfødte datter af Gylling (begravet)
Jørgen Hansens hustru af Gylling - 35 år
Poul Nielsen og Anne Lauritsdatter af Gylling (copuleret)
Claus Olufsen og Margrethe Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Barbara Jensdatter af Gylling - 70 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c