s
Stikord til Gylling sogns kirkebog, Hads herred, 1721 - 1813

1750-78
Trolovede og copulerede

NB! Dele af Søby hørte under Gosmer sogn


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-78


1750-59

1750
fol 83c2
Hans Jensen Amstrup og sl Roth Rasmus' enke Anne Nielsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Hansen Ørting og Anne Hansdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Søren Olufsen fra Endelave og Niels Bertelsens datter Anne Nielsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1751
fol 83c2
Stephan Rasmussen og Maren Pedersdatter Tonbo af Gylling (trolovet og copuleret)
Oluf Poulsen og Johanne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Falling og Jens Ibsens datter Margrethe Jensdatter af Skrivergården i Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Justsen og Anne Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Stephan Sørensen og Anne Pedersdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen Rytter og Johanne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1752
fol 83d1
Abraham Hansen og Christen Morses datter Sidsel Christensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen Falling og sl Peder Christensen Fallings enke Johanne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Graven og sl Oluf Poulsens enke Johanne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Falling og Maren Jensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)

1753
fol 83d1
Søren Rasmussen og Maren Knudsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Stephan Rasmussen Skrædder og Anne Pedersdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Mogensen og Søren Ibsens datter Anne Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Rasmus Ibsen og sl Hans Hovmands enke Anne Margrethe Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jørgen Lauritsen og Inger Nielsdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)

1754
fol 83d2
Peder Friderichsen Smed i Lerdrup og Karen Pallesdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Oluf Andersen og Kirsten Clausdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Anne Pedersdatter Neegs af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Simon Jørgensen af Ørting og Ingeborg Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Bertel Nielsen og Maren Jørgensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Knud Michelsen af Ørting og Anne Rasmusdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Søren Hansen i Skrivergården og Søren Jespersens datter Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)

1755
fol 83d2
Rasmus Simonsen af Lerdrup og Maren Jensdatter sst (trolovet og copuleret)
Peder Pallesen og Johanne Nielsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen og Maren Pedersdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Niels Jensen Juel af Brigsted og Maren Jørgensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen og Anne Hansdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Jens Ibsens datter Anne Jensdatter i Skrivergården i Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Hornborg og Kirsten Jensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Peder Mogensen Smed og Karen Jensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Christen Nielsen og Anne Hansdatter Joensen begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen og Anne Thomasdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen Buch af Ørting og Anne Olufsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Peder Hansen Joensen og sl Søren Nielsens datter Karen Sørensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1756
fol 83e1
Peder Sørensen Jespersen og Johanne Christensdatter Mors begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Brøgger og Birthe Hansdatter Joensen begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Knud Sørensen og Anne Simonsdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1757
fol 83e2
Søren Nielsen Rytter og Birthe Jørgensdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Isak Abrahamsen af Oldrup og Karen Rasmusdatter af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen Kjeldsen og Elle Nielsdatter Foged begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Hans Jørgensens datter Mette Hansdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1758
fol 83e2
Juel Jensen og Roth Sørens datter Anne Sørensdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Hyrde og Anne Michelsdatter begge af Gylling (trolovet)
Peder Nielsen Meldballe og Barbara Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet)

1759
fol 83e2
Peder Nielsen og Barbara Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Jensen og Anne Michelsdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Simonsen og Margrethe Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Søren Hansen af Hestgyden og Kirsten Rasmusdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)

1760-69

Top


1760
fol 83f1
Jep Rasmussen og sl Niels Michelsens enke Karen Enevoldsdatter begge af Gylling (trolovet og copuleret)
Jens Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Søby (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen Neeg og Maren Jørgensdatter begge af Lerdrup (trolovet og copuleret)
Jesper Sørensen og Helle Sørensdatter af Gylling (trolovet og copuleret)

1761
fol 83f1
Thomas Pedersen og Anne Jacobsdatter af Gylling (copuleret)
Christen Hansen og Else Frandsdatter af Søby (copuleret)
Stephan Nielsen og Mette Pedersdatter af Søby (copuleret)
Niels Jensen og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Esben Poulsen og Elisabeth Jensdatter begge af Søby (copuleret)
Peder Jespersen af Falling og sl Juel Jensens enke Anne Sørensdatter af Lerdrup (trolovet og copuleret)

1762
fol 83f2
Christen Nielsen og Kirsten Hansdatter af Gylling (copuleret)
Laurits Christensen og Anne Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Nielsen fra Alrø og Helle Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Bertel Jørgensen af Fensten og Kirsten Hansdatter af Søby (copuleret)
Jørgen Pedersen og Maren Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)

1763
fol 83f2
Christen Hansen og Anne Margrethe Christensdatter af Gylling (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Mogensdatter af Lerdrup (copuleret)

1764
fol 83f2
Niels Hansen og Birthe Hansdatter af Gylling (copuleret)
Berent Pedersen og Maren Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Pedersen af Gylling og Maren Frandsdatter af Søby (copuleret)
Rasmus Mogensen af Fensten og Kirsten Jensdatter tjenende i præstegården (copuleret)

1765
fol 83g1
Morten Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Sørensen og Dorothea Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Rasmussen og Kirsten Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Hans Jensen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Frandsen af Søby og Anne Christensdatter af Gylling (copuleret)
Michel Hansen og Birthe Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Nielsen af Fuglsang og Johanne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Peder Rasmussen og Margrethe Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Christensen og Maren Rasmusdatter af Lerdrup (copuleret)

1766
fol 83g1
Christen Rasmussen af Amstrup og Bodil Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Knud Sørensen og Anne Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Søren Andersen og Maren Jørgensdatter begge af Søby (copuleret)

1767
fol 83g2
Laurits Rasmussen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Jørgensen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Jensen af Amstrup og Maren Hansdatter af Gylling (copuleret)
Morten Jørgensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Simon Rasmussen og Maren Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Søren Jensen Alrø af Gosmer og Maren Andersdatter af Søby (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Just Jørgensen og Anne Andersdatter begge af Gylling (copuleret)
Mads Christiansen af Amstrup og Maren Madsdatter af Lerdrup (copuleret)

1768
fol 83g2
Niels Hansen af Ørting og Anne Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Jensen og Maren Jespersdatter af Lerdrup (copuleret)
Hans Mejer af Randlev og Anne Rasmusdatter af Søby (copuleret)
Niels Rasmussen og Benedicte Christensdatter af Gylling (copuleret)
Jens Rasmussen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Simon Jensen og Anne Simonsdatter begge af Lerdrup (copuleret)
Jørgen Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)

1769
fol 83h1
Jens Rasmussen og Mette Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Rasmussen og Mette Thomasdatter af Lerdrup (copuleret)
Jens Sørensen og Kirsten Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Hansen og Karen Jensdatter af Gylling (copuleret)
Niels Mortensen af Odder og Maren Nielsdatter af Hylken som tjente i Gylling (copuleret)
Jens Christensen og Maren Christensdatter af Gylling (copuleret)

1770-78

Top


1770
fol 83h1
Rasmus Jensen og Karen Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Michelsen af Vedslet og Karen Pedersdatter af Gylling (copuleret)
Anders Christensen og Karen Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Poul Esbensen af Søby og Margrethe Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Jørgen Hansen og Maren Jørgensdatter begge af Gylling (copuleret)
Gert Andersen af Halling og Maren Poulsdatter som tjente i Gylling (copuleret)
Jep Rasmussen og Kirsten Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Knud Michelsen af Ørting og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)

1771
fol 83h2
Rasmus Rasmussen af Vedslet og Maren Pedersdatter af Lerdrup (copuleret)
Jens Hansen og Kirsten Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Madsen af Smederup og Sidsel Jørgensdatter af Søby (copuleret)

1772
fol 83h2
Rasmus Pedersen af Gylling og Birthe Pedersdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Nielsen af Halling og Maren Pedersdatter af Søby (copuleret)
Søren Sørensen og Kirsten Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Mogens Jacobsen og Marie Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Poul Jørgensen af Halkjær og enken Maren Pedersdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Pedersen og Kirsten Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Mogensen af Lerdrup og Anne Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Niels Sørensen og Bodil Jensdatter begge af Gylling (copuleret)

1773
fol 83i1
Jens Hansen og Maren Hansdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Rasmussen og Anne Jørgensdatter af Lerdrup (copuleret)
Niels Christensen og Birthe Hansdatter af Gylling (copuleret)
Simon Jensen af Lerdrup og Anne Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Niels Madsen af Fensten og Birthe Pedersdatter af Søby (copuleret)

1774
fol 83i1
Jens Jørgensen af Falling og Bodil Christensdatter af Gylling (copuleret)
Niels Sørensen af Lerdrup og Birthe Friderichsdatter af Gylling (copuleret)
Søren Neeg og Anne Thomasdatter begge af Gylling (copuleret)

1775
fol 83i2
Jørgen Jensen og Karen Sejersdatter begge af Gylling (copuleret)
Jacob Christensen og Ellen Pedersdatter begge af Gylling (copuleret)
Jens Albretsen og Mette Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Søren Sejersen og Kirsten Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Peder Jørgensen og Bodil Rasmusdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Pedersen og Mette Jensdatter begge af Gylling (copuleret)
Rasmus Berentsen og Maren Pedersdatter begge af Lerdrup (copuleret)
Søren Jørgensen af Lerdrup og Maren Sørensdatter af Gylling (copuleret)
Esben Bødker af Halling og Mette Jensdatter af Gylling (copuleret)
Friderich Jensen og Maren Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Knudsen af Randlev og Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)
Peder Juelsen og Anne Simonsdatter begge af Gylling (copuleret)
Bendix Sørensen af Fensten og Maren Stephansdatter af Søby (copuleret)

1776
fol 83k1
Søren Pedersen og Anne Jensdatter af Gylling (copuleret)
Poul Nielsen af Falling og Johanne Christiansdatter af Lerdrup (copuleret)

1777
fol 83k1
Søren Jensen og Karen Hansdatter af Gylling (copuleret)
Peder Jensen og Anne Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Jens Jørgensen og Maren Sørensdatter begge af Gylling (copuleret)
Jørgen Abrahamsen og K?aren Pedersdatter af Lerdrup (copuleret)
Peder Jensen og Margrethe Stephansdatter af Gylling (copuleret)

1778
fol 83k1
Christen Jespersen og Maren Juelsdatter af Lerdrup (copuleret)
Rasmus Simonsen og Mette Christensdatter begge af Gylling (copuleret)
Niels Christensen af Sondrup og Maren Nielsdatter af Gylling (copuleret)
Rasmus Jensen og Kirsten Pedersdatter af Søby (copuleret)
Peder Jacobsen og Kirsten Pedersdatter af Gylling (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1721-1749
1721-1749
1721-1749
1750-1778
1750-1778
1750-1778

1779-1783

{ Blandede poster }

1784-1789

1789-1813
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c