s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Astrup 1768-89
Blandede poster


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1768-74
1775-79
1780-84
1785-89


1768-74

1768
fol 2
Mogens Sørensen af Bøgeskov - 93 år
Jens Pedersen Kaae af Astrup - 46 år
Niels Christensen af Astrup - 76 år
Rasmus Jensens datter Maren af Ask - 11 år
Oluf Jepsens datter af Løjenkær - Kirsten
Rasmus Mogensens datter af Løjenkær - Anne Marie
Søren Rasmussens søn af Bøgeskov - Knud
Maren Pedersdatter af Astrup - 86 år
Jens Rasmussens søn af Bøgeskov - Rasmus
Rasmus Michelsens datter af Ask - Kirsten
Søren Pedersen og Maren Christensdatter af Drammelstrup (trolovet)
Jens Michelsens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Jens Pedersens datter af Drammelstrup - Else Marie
Maren Svendsdatter af Astrup - 68 år
Anne Pedersdatters uægte datter af Drammelstrup - Anne
Søren Pedersens søn af Løjenkær - Jens
Jens Holms datter af Astrup - Ingeborg
Jørgen Nielsen Sorbech og Kirsten Sørensdatter af Astrup (trolovet)
Niels Erichsens søn af Bøgeskov - Erich
Niels Erichsens hustru Karen Jensdatter af Bøgeskov - 32 år
Niels Pedersen af Løjenkær - 56 år
Niels Svenskes hustru af Drammelstrup - 64 år
Søren Pedersens søn Jens af Løjenkær - 5 uger
Simon Jacobsens datter af Astrup - Anne
Michel Møller og Birthe Rasmusdatter af Astrup (trolovet)
fol 3
Niels Eskesens søn af Ask - Eske
Jørgen Nielsen Sorbech og Kirsten Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Poul Erichsens tvillinger af Bøgeskov - Erich og Maren
Søren Pedersen og Maren Christensdatter af Drammelstrup (copuleret)
Peder Lauritsen og Anne Iversdatter af Ask (trolovet)
Michel Møller og Birthe Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
Poul Erichsens datter Maren af Bøgeskov - 2 uger
Peder Jacobsens søn af Astrup - Søren
Peder Lauritsen af Hasselager og Anne Iversdatter af Ask (copuleret)
Søren Jensen af Drammelstrup - 65 år
Niels Erichsens søn Erich af Bøgeskov - år
Hans Rasmussen af Ask - 82 år
Jens Jensens hjemmedøbte tvillinger af Astrup - (navne mangler)
Jens Jensens tvillinger af Astrup - 5 dage
Peder Rasmussens datter af Bøgeskov - Anne
Jens Nielsen og Maren Knudsdatter af Drammelstrup (trolovet)
Mads Rasmussens datter af Ask - Anne
Jens Nielsen og Maren Knudsdatter af Drammelstrup (copuleret)

1769
fol 3
Søren Knudsen og Maren Poulsdatter af Løjenkær (trolovet)
Hans Holmbos søn af Astrup - Hans
Jens Rasmussens datter af Ask - Johanne
Jens Holms datter af Astrup - Margrethe
Hans Hansens datter af Ask - Maren
fol 4
Rasmus Hansen og Mette Rasmusdatter af Ask (trolovet)
Søren Knudsen og Maren Poulsdatter af Løjenkær (copuleret)
Hans Holmbos søn Hans af Astrup - år
Hans Pinds søn Søren af Astrup - 3 år
Jens Pinds stedsøn Peder af Astrup - 7 år
Niels Jensens søn Søren af Astrup - 8 år
Jens Jensens datter Inger af Astrup - 3 år
Peder Rasmussens hustru af Bøgeskov - 48 år
Jens Clausens søn af Astrup - Rasmus
Peder Jacobsens tvillinger af Astrup - Søren og Peder
Simon Jacobsens søn af Astrup - Michel
Niels Jensens søn Rasmus af Astrup - 2 år
Christen Jensen Væver af Ask - 56 år
Søren Rasmussens datter Marie af Bøgeskov - 7 år
Rasmus Hansen og Mette Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Morten
Søren Nielsens datter af Bøgeskov - Kirsten
Mads Rasmusens datter af Ask - Anne
Mads Rasmussens datter Anne af Ask - 5 uger
Peder Degns hustru af Bøgeskov - 65 år

1770
fol 5
Søren Rasmussens søn af Bøgeskov - Rasmus
Rasmus Sørensens søn af Drammelstrup - Søren
Rasmus Hansens datter af Astrup - Karen
Michel Væver og Birthe Rasmusdatter af Astrup (trolovet)
Jens Michelsens datter af Astrup - Maren
Jens Hald og Johanne Nielsdatter af Løjenkær (trolovet)
Oluf Jepsens søn af Løjenkær - Christen
Rasmus Mogensens dødfødte barn af Løjenkær (begravet)
Jens Rasmussens søn af Bøgeskov - Niels
Michel Væver og Birthe Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
Jens Christensen Snedker af Ask - 57 år
Søren Pedersens søn Hans af Løjenkær - 6 år
Oluf Jepsens søn Christen af Løjenkær - 2 år
Oluf Jepsens datter Kirsten af Løjenkær - 2 år
Jens Skrædders datter Birthe af Løjenkær - 9 år
Peder Rasmussens datter af Bøgeskov - Kirstine Marie
Jens Hald og Johanne Nielsdatter af Løjenkær (copuleret)
Peder Jacobsens søn af Astrup - Søren
Søren Nielsens hustru af Astrup - 46 år
Jens Poulsens søn Peder af Løjenkær - 3 år
Jens Christensens søn af Løjenkær - Rasmus
Søren Pedersens søn Jens af Løjenkær - 2 år

1771
fol 5
Mads Rasmussens søn af Ask - Poul
fol 6
Niels Eskesens datter Kirsten af Ask - 5 år
Jens Rasmussens søn af Ask - Rasmus
Niels Mallings søn af Drammelstrup - Jens
Jens Skrædder af Løjenkær - 42 år
Rasmus Madsen den gl af Ask - 82 år
Jens Pedersens datter af Drammelstrup - Karen
Jens Jensens søn af Astrup - Søren
Væver Nielses søn af Ask - Niels
Michel Møllers søn af Astrup - Jens
Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter af Astrup (trolovet)
Jens Hinnedrup og Else Eskesdatter af Astrup (trolovet)
Jens Snedkers enke af Ask - 71 år
Søren Jensens datter af Ask - Maren
Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter af Astrup (copuleret)
Hans Holmbos søn af Astrup - Ditlev
Jens Hinnedrup og Else Eskesdatter af Astrup (copuleret)
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Erich
Søren Sørensen Kogh af Bøgeskov - 58 år
Simon Jacobsens søn Michel af Astrup - 2 år
Simon Jacobsens datter Anne af Astrup - 4 år

1772
fol 7
Mads Rasmussens søn Poul af Ask - 1 år
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Birthe
Eskild Andersens søn af Bøgeskov - Anders
Anders Jørgensen af Løjenkær - 22 år
Jens Pedersens datter Karen af Drammelstrup - 1 år
Søren Nielsens datter Kirsten af Drammelstrup - 2 år
Niels Eskesens søn Eske af Ask - 4 år
Niels Eskesens datter Anne af Ask - 7 år
Jens Pedersens søn af Drammelstrup - Jens
Rasmus Hansen og Karen Rasmusdatter af Løjenkær (trolovet)
Søren Pedersens datter af Løjenkær - Karen
Jens Snedkers datter af Astrup - Inger Marie
skoleholderens hustru af Ask - 52 år
Hans Hansens søn af Ask - Hans
Rasmus Pedersen af Astrup - 61 år
Væver Nielses datter af Ask - Kirsten
Rasmus Hansen og Karen Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
Kirsten Michelsdatters uægte barn af Ask - Peder (Hans Pedersen Smidt fra Hørret)
Anne Pedersdatter af Astrup - 69 år

1773
fol 8
Jens Rasmussens datter af Ask - Kirsten
Hans Holmbos søn Ditlev af Astrup - 1 år
Rasmus Pedersen af Drammelstrup - 64 år
Jens Rasmussens datter af Bøgeskov - Maren
Rasmus Michelsens søn af Ask - Michel
Mads Rasmussens søn af Ask - Poul
Jens Hinnedrup af Astrup - 78 år
Michel Smed og Johanne Poulsdatter af Løjenkær (trolovet)
Jens Rasmussen af Testrup og Maren Olufsdatter af Løjenkær (trolovet)
Peder Jacobsens søn af Astrup - Jens
Søren Jensens datter af Ask - Kirsten
Kirsten Jensdatters uægte datter af Drammelstrup - Anne (Jørgen Skytte ved Rantzausgave)
Michel Smed og Johanne Poulsdatter af Løjenkær (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Olufsdatter af Løjenkær (copuleret)
Smed Sejer og Maren Kolds af Astrup (trolovet)
Rasmus Hansens søn af Astrup - Hans
fol 9
Jens Snedkers søn af Astrup - Erich
Eskild Andersens søn af Bøgeskov - Anders
skoleholderen i Ask og Karen Rasmusdatter af Drammelstrup (copuleret)
Hans Holmbos søn af Astrup - Hans
Niels Smed og Bodil Zachariasdatter af Drammelstrup (trolovet)
Søren Rasmussens søn af Bøgeskov - Peder
Simon Jacobsens søn af Astrup - Jacob
Peder Lauritsen og Karen Lysholt af Astrup (trolovet)
Hans Jensen og Maren Rasborg af Rasborg (trolovet)
Smed Sejer og Maren Kolds af Tiset (copuleret)
Peder Lauritsen og Karen Lysholt af Astrup (copuleret)
forvalter Asch og jomf Begtrup af Astrup (copuleret)
Hans Jensen og Maren Rasborg af Rasborg (copuleret)
Smed Niels og Bodil Zachariasdatter af Drammelstrup (copuleret)

1774
fol 9
Niels Nielsen Væver af Ask - 33 år
Peder Lages søn af Astrup - Søren
Oluf Jepsens datter af Løjenkær - Kirsten
fol 10
Jens Clausens søn af Astrup - Søren
Jens Michelsens søn af Astrup - Michel
hr Begtrups datter af Astrup - Øllegaard
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Kirsten
Rasmus Mogensens datter af Løjenkær - Kirsten
Poul Erichsens hustru af Bøgeskov - 36 år
Rasmus Hansens søn af Løjenkær - Hans
Peder Nissen af Løjenkær - 92 år

1775-79

Top


1775
fol 10
Niels Smeds datter af Drammelstrup - Anne
Niels Smeds datter Anne af Drammelstrup - 3 uger
Jens Rasmussens datter af Bøgeskov - Kirsten
Søren Eskegaard og Kirsten Rasmusdatter af Løjenkær (trolovet)
Jens Pedersens datter af Drammelstrup - Karen
Søren Eskegaard og Kirsten Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
fol 11
Rasmus Sørensens datter af Drammelstrup - Maren
Jens Rasmussens datter af Ask - Birthe
Jens Clausen af Astrup - 45 år
Thøger Simonsen og Johanne Jensdatter af Rasborg (trolovet)
Rasmus Michelsens søn af Ask - Rasmus
Jens Snedkers datter af Astrup - Kirstine
Rasmus Rasmussen og Else Marie Jensdatter af Astrup (trolovet)
Peder Sørensen Kogh af Bøgeskov - 22 år
Rasmus Hansens datter af Løjenkær - Kirsten
Jens Snedkers datter Inger Marie af Astrup - 3 år
Søren Michelsen og Gertrud Rasmusdatter af Astrup (trolovet)
Jens Snedkers datter Kirstine af Astrup - 10 uger
Rasmus Rasmussen og Else Marie Jensdatter af Astrup (copuleret)
Thøger Simonsen og Johanne Jensdatter af Rasborg (copuleret)
hr Begtrups datter af Astrup - Voldborg Marie
Søren Michelsen og Gertrud Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
mad Bisgaard af Astrup (begravet)

1776
fol 11
Karen Bondes uægte datter af Løjenkær - Karen
Michel Rasmussen af Bøgeskov - 59 år
Smed Nielses dødfødte barn af Drammelstrup (begravet)
fol 12
Peder Rasmussens dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Mads Rasmussens datter af Ask - Anne
Jens Jensens søn af Ask - Jens
Rasmus Sørensens søn af Drammelstrup - Rasmus
Jens Sørensens hustru af Astrup - 59 år
Karen Nielsdatter af Løjenkær - 67 år
Jacob Nielsen og Anne Rasmusdatter af Drammelstrup (trolovet)
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Karen
Mads Rasmussens datter Johanne af Ask - 15 år
Iver Andersen af Ask - 64 år
Jacob Nielsen og Anne Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
Niels Sørensen af Bøgeskov - 69 år
Søren Knudsens datter Birthe af Løjenkær - 4 år
Jens Molbos søn af Bøgeskov - Søren
Jens Jensens hustru af Astrup - 54 år
Søren Michelsens datter af Astrup - Anne Kirstine
hr Begtrups datter Voldborg Marie af Astrup - 1 år
Jacob Nielsens datter af Løjenkær - Marie
fol 13
Hans Holmbos søn af Astrup - Mads
Niels Lysholt og Kirsten Jensdatter af Astrup (trolovet)
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Christen
Niels Lysholt og Kirsten Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Snedkers søn af Astrup - Michel

1777
fol 13
Søren Nielsens søn af Astrup - Jens
Niels Smeds søn af Drammelstrup - Zacharias
Peder Smed af Drammelstrup - 65 år
Jens Molbos søn Søren af Bøgeskov - år
Søren Ulv og Anne Høgh af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Madsen af Ask - 65 år
Peder Foghs datter af Astrup - Maren
Søren Ulv og Anne Høghs af Løjenkær (copuleret)
Simon Jacobsens barn af Astrup - 5 dage
Morten Snedker og Kirsten Jensdatter af Astrup (trolovet)
Oluf Jepsens søn af Løjenkær - Søren
hr Begtrups dødfødte barn af Astrup (begravet)
Jens Ottesens datter Karen af Løjenkær - 16 år
Niels Lysholts dødfødte barn af Astrup (begravet)
Søren Koghs enke af Bøgeskov - 65 år
Rasmus Jensens hustru af Ask - 53 år
fol 14
Jens Jensen og Maren Jensdatter af Astrup (trolovet)
Jens Jensen og Kirstine Marie Jensdatter af Astrup (trolovet)
Eske Andersens datter Johanne af Bøgeskov - 1 år
Jens Rasmussens datter af Bøgeskov - Anne Marie
Jens Jensen og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Jensen og Kirstine Marie Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Rasmussens søn af Ask - Søren
Morten Snedker og Kirsten Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Smed og Johanne Knudsdatter af Drammelstrup (trolovet)
Smedens søn af Ask - Peder

1778
fol 14
Jens Knudsens søn af Astrup - Niels
Maren Sørensdatter af Ask - 32 år
Jens Molbos søn af Astrup - Søren
Maren Bonde af Løjenkær - 82 år
Oluf Jepsens søn Søren af Løjenkær - 9 mdr
Rasmus Sørensens søn af Drammelstrup - Peder
Niels Thuesens hustru af Løjenkær - 59 år
Rasmus Hansen og Dorthe Pedersdatter af Astrup (trolovet)
Eskild Andersens datter af Bøgeskov - Johanne
Eksild Andersens dødfødte datter af Bøgeskov (begravet)
Rasmus Eskildsens datter af Ask - Helle
Rasmus Hansen og Dorthe Pedersdatter af Astrup (copuleret)
fol 15
Søren Nielsens søn Christian af Astrup - 21 år
Peder Nielsen af Ask - 54 år
Søren Rasmussens søn Peder af Bøgeskov - 4 år
Jens Pedersens datter af Drammelstrup - Mette
Peder Christensen og Anne Jensdatter af Drammelstrup (trolovet)
Jens Smed og Johanne Knudsdatter af Drammelstrup (copuleret)
Eskild Andersens datter Johanne af Bøgeskov - 14 uger
Rasmus Hansen Nedergaards søn af Astrup - Hans
Søren Jensens datter af Ask - Mette
Peder Christensen og Anne Jensdatter af Drammelstrup (copuleret)
Niels Pedersen af Tvenstrup og Anne Hansdatter af Testrup (trolovet)
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Peder
Jens Jensens datter af Astrup - Maren
Hans Hansen af Ask - 54 år
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Birthe
Jens Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter af Ask (trolovet)
Jens Skrædders dødfødte søn af Løjenkær (begravet)

1779
fol 15
Peder Andersen Degn af Bøgeskov - 72 år
fol 16
Mads Rasmussens søn af Ask - Søren
Jens Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Oluf Jepsens søn af Løjenkær - Rasmus
Jens Hansen og Anne Jensdatter af Ask (trolovet)
Niels Kirkegaard og Karen Pedersdatter af Astrup (trolovet)
Simon Jacobsens datter af Astrup - Anne
Jacob Nielsens søn af Løjenkær - 4 dage
Søren Michelsens datter af Astrup - Lisbeth
Anne Erichsdatter af Drammelstrup - 73 år
Peder Rasmussens søn af Bøgeskov - Rasmus
Jens Rasmussens søn Søren af Ask - 1 år
Karen Bondes uægte datter af Løjenkær - Ingeborg (Enevold Jensen fra Labing i Framlev sogn)
Oluf Hjulmands datter af Astrup - Karen
Niels Kirkegaard og Karen Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Oluf Jepsens søn Rasmus af Løjenkær - 12 uger
Jens Rasmussen Molbo af Løjenkær - 56 år
Niels Smeds søn Zacharias af Drammelstrup - 2 år
Jens Snedkers søn Michel af Astrup - 2 år
fol 17
Kirsten Jensdatters datter Anne af Drammelstrup - 6 år
Peder Foghs søn Søren af Astrup - 5 år
Jens Knudsens søn Jens af Astrup - 3 år
Jens Hansen og Anne Jensdatter af Ask (copuleret)
Jens Rasmussen Rytters søn af Ask - Rasmus
Jens Knudsens søn Niels af Astrup - 1 år
Oluf Hjulmands søn Jørgen af Astrup - 5 år
Simon Jacobsens datter Anne af Astrup - år
Eskild Borres søn af Bøgeskov - Christen
Poul Erichsens søn Peder af Bøgeskov - 1 år
Jens Hjulmand af Odder og Maren Kogh af Bøgeskov (trolovet)
Jens Rasmussens søn af Ask - Søren
Søren Kogh og Anne Christensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Jens Hjulmand og Maren Kogh af Odder (copuleret)
Peder Pedersen og Else Jensdatter af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Pedersen og Birthe Jensdatter af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Sørensens søn af Drammelstrup - Jens
Søren Knudsens datter Birthe af Løjenkær - 1 år
Jens Pedersens søn Michel af Drammelstrup - 17 år
Søren Kogh og Anne Christensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Rasmus Sørensens søn Jens af Drammelstrup - 3 uger
Mads Rasmussens hustru af Løjenkær - 64 år
Peder Pedersen og Else Jensdatter af Løjenkær (copuleret)
Rasmus Pedersen og Birthe Jensdatter af Løjenkær (copuleret)
fol 18
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Christen
Niels Jacobsens hustru af Løjenkær - 68 år
Jens Rasmussens søn af Bøgeskov - Søren
Jens Ottesen af Løjenkær - 54 år
forvalter Sandager og jomf Dorthe Begtrup af Astrup (copuleret)
Jens Rasmussens søn Søren af Bøgeskov - 2 uger
Jens Snedkers datter af Astrup - Inger Marie
Peder Foghs dødfødte søn af Astrup (begravet)
Søren Nielsens søn af Astrup - Søren

1780-84

Top


1780
fol 18
Jens Knudsens søn af Astrup - Jens
hr Begtrups søn af Astrup - Laurits Skelby
Jens Rasmussens søn Søren af Ask - år
Poul Erichsens datter af Bøgeskov - Maren
Jens Jensens dødfødte datter af Astrup (begravet)
Niels Rasmussen og Kirsten Skovfogeds af Løjenkær (trolovet)
Oluf Jepsens datter af Løjenkær - Maren
Søren Pedersens hustru af Løjenkær - 49 år
Oluf Jepsens datter Maren af Løjenkær - 2 uger
Niels Rasmussen og Kirsten Skovfogeds af Løjenkær (copuleret)
fol 19
Johanne Svensk af Løjenkær - 74 år
Søren Jensens datter Mette af Ask - 2 år
Jens Skrædders søn af Løjenkær - Jens
Jens Skrædders hustru af Løjenkær - 34 år
Søren Nielsen af Astrup - 52 år
Jens Skrædders søn Jens af Løjenkær - 1 uge
Holmbo af Astrup - 60 år
Jens Skrædder af Løjenkær (og mangler) (trolovet)
Jørgen Jensen og Karen Sørensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Peder Erichsen og Kirsten Jensdatter af Astrup (trolovet)
Jens Skrædder og Anne Jensdatter af Løjenkær (copuleret)
Jørgen Jensen og Karen Sørensdatter af Tvenstrup (copuleret)
Eskild Jensen og Bodil Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Anne Eskesdatter af Løjenkær - 38 år
Peder Erichsen og Kirsten Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jacob Nielsens søn af Løjenkær - Niels
Jens Pedersens datter Mette af Drammelstrup - 3 år
hyrden Jens Nielsens datter Anne af Astrup - 1 år
Rasmus Pedersens datter af Løjenkær - Anne

1781
fol 19
Peder Foghs søn af Astrup - Søren
Peder Jacobsen og Maren Nielsdatter af Løjenkær (trolovet?)
fol 20
Christen Jensens søn af Bøgeskov - Anders
Søren Michelsens søn af Astrup - Jens
Margrethe Jensdatters uægte barn af Løjenkær - Enevold
Niels Svensk af Løjenkær - 64 år
Jens Rasmussens datter af Bøgeskov - 6 dage
Jens Jensen og Anne Jensdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Mads Frandsen af Ask - 69 år
Jens Henrichsen og Karen Jensdatter af Astrup (trolovet)
Eskild Jensen Brus? af Astrup (og mangler) (trolovet)
Jens Rasmussens søn af Ask - Hans
Jens Henrichsen og Karen Jensdatter af Astrup (copuleret)
Søren Poulsen af Løjenkær - 37 år
Mads Rasmussens søn af Ask - Peder
Oluf Jepsens datter af Løjenkær - Anne
den gl molbokone af Løjenkær - 80 år
Anne Pedersdatter af Astrup - 60 år
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Peder
Jens Juelsens søn af Astrup - Peder
Jens Juelsens søn Peder af Astrup - 12 dage
Rasmus Michelsens søn af Bøgeskov - Michel
fol 21
Søren Knudsens datter Birthe af Løjenkær (begravet)
Rasmus Hansens søn af Ask - Peder
Jens Michelsen af Astrup - 61 år
Simon Jacobsens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Christen Enevoldsen og Anne Margrethe Jensdatter af Løjenkær (trolovet)
Søren Sørensens søn af Bøgeskov - Søren
Eskild Jensens datter af Astrup - Karen
Jens Nielsens datter af Astrup - Anne
Inge Eskildsdatter af Bøgeskov - 69 år
Christen Enevoldsen og Anne Margrethe Jensdatter af Løjenkær (copuleret)
Jens Jensens datter af Astrup - Anne
Jens Rasmussens datter Maren af Bøgeskov - 8 år
Søren Michelsens søn Rasmus af Astrup - 12 år
Rasmus Sørensens søn af Drammelstrup - Jens
Simon Andersens søn af Løjenkær - Anders
Søren Christensens dødfødte barn af Løjenkær (begravet)
Peder Nielsens datter af Bøgeskov - Karen
Peder Nielsens datter Karen af Bøgeskov - 2 uger

1782
fol 21
Peder Nielsens hustru af Bøgeskov - 23 år
Eskild Andersens datter af Bøgeskov - Inger
Maren Jensdatter af Ask - 68 år
Niels ? ?
Karen Niels?datters uægte barn af Løjenkær - Mette Marie
Jens Henrichsens datter af Astrup - Anne
fol 22
Jens Iversens datter af Drammelstrup - Maren
Niels Jensen af Astrup - 67 år
Kirstine Jensdatter af Astrup - 37 år
Peder Erichsen og Birthe Jensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Rasmus Jensen af Ask - 71 år
Jens Rasmussens datter af Bøgeskov - Karen
Jens Nielsen og Maren Madsdatter af Ask (trolovet)
Peder Erichsen og Birthe Jensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Michel Rasmussen og Anne Sørensdatter af Drammelstrup (trolovet)
Jens Rasmussens datter Karen af Bøgeskov - 3 uger
Jens Nielsen og Maren Madsdatter af Ask (copuleret)
Karen Nielsdatter af Løjenkær (begravet)
Søren Pedersen af Løjenkær - 62 år
Jens Christensen og Maren Sørensdatter af Astrup (trolovet)
Jens Jensens søn af Astrup - Jens
Søren Christensens datter af Løjenkær - Sidsel
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Niels
Anne Jensdatter af Løjenkær - 27 år
Kirsten Pedersdatter af Astrup - 63 år

1783
fol 22
Anne Sørensdatter af Astrup - 89 år
Peder Rasmussen og Anne Pedersdatter af Ask (trolovet)
Jørgen Rasmussen og Mette Nielsdatter af Løjenkær (trolovet)
en fattig kone, navn og alder ukendt (begravet)
fol 23
Peder Rasmussens dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Jørgen Rasmussen og Mette Nielsdatter af Løjenkær (copuleret)
Michel Rasmussen og Anne Sørensdatter af Drammelstrup (copuleret)
Peder Rasmussen og Anne Pedersdatter af Ask (copuleret)
Jens Christensen og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Michelsens datter af Bøgeskov - Maren
Rasmus Hansens datter af Ask - Kirsten
Inger Sørensdatter af Ask - 32 år
Jacob Nielsens datter af Løjenkær - Birthe
Niels Rasmussens søn af Bøgeskov - Rasmus
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Niels
Rasmus Smed af Ask - 34 år
Jørgen Fiskers datter af Løjenkær - Apelone
Jens Jensens søn Jens af Astrup - år
Rasmus Hansens datter Kirstine af Ask - 9 uger
Simon Andersens søn Anders af Løjenkær - 1 år
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Anne
Peder Erichsens datter af Astrup - Kirsten
Rasmus Pedersens søn af Løjenkær - Peder
Jens Christensens søn af Astrup - Christen
fol 23
Søren Jensens søn af Ask - Jens
Jens Henrichsens søn af Astrup - Henrich
Jens Jensens søn af Astrup - Søren
Eskild Jensens søn af Astrup - Søren
Anne Sørensdatter af Astrup - 32 år
Mads Rasmussens datter af Ask - Johanne

1784
fol 24
Jens Skrædders søn Mathias af Løjenkær - 2 uger
Peder Rasmussens søn af Ask - Peder
Niels Kirkegaards søn Niels af Astrup - 10 mdr
Rasmus Enkegaards datter af Drammelstrup - Anne
Jens Rytters datter af Ask - Birthe
Niels Smeds datter af Drammelstrup - Kirsten
Laurits Fiskers datter af Ask - Kirsten
Jacob Nielsens datter Birthe af Løjenkær - 1 år
Jens Jensens søn af Astrup - Jens
Søren Skrædders dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Søren Michelsens søn af Astrup - Rasmus
Jens Rasmussens dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Jens Bødkers dødfødte barn af Astrup (begravet)
fol 25
hr Begtrups søn af Astrup - Friderich Wilhelm
Peder Erichsens søn af Astrup - Erich
Rasmus Hansens søn af Ask - Søren
Mads Rasmussen af Løjenkær - 72 år
Mette Christensdatter af Astrup - 55 år
Søren Michelsens søn Rasmus af Astrup - år
Simon Andersens datter af Løjenkær - Sidsel
Kirsten Sørensdatter af Løjenkær - 69 år
Jens Pind af Astrup - 56 år

1785-89

Top


1785
fol 25
Oluf Jepsens datter Kirsten af Løjenkær - 11 år
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Niels
Rasmus Pedersens dødfødte barn af Løjenkær (begravet)
hr Begtrups søn Friderich Wilhelm af Astrup - år
Jens Jensens søn Søren af Astrup - 1 år
Jens Henrichsens søn af Astrup - Jens
Søren Christensens datter af Løjenkær - Maren
fol 26
Laurits Sørensen af Bøgeskov - 71 år
Oluf Jepsens søn af Løjenkær - Jens
Kirsten Nielsdatter af Astrup - 73 år
Rasmus Hansens søn Søren af Ask - år
Anne Knudsdatter af Astrup - 66 år
Jens Skrædders søn af Løjenkær - Mathias
Maren Ottesdatter af Astrup - 67 år
Eskild Andersens datter af Bøgeskov - Kirsten
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Jens
Anne Sørensdatters uægte barn af Løjenkær - Søren (Niels Pedesen i Skanderborg)
Jacob Sørensen og Mette Henrichsdatter af Astrup (trolovet)
Peder Hansen og Maren Jensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Kruses dødfødte søn af Astrup (begravet)
Peder Sørensen og Maren Jensdatter af Astrup (trolovet)
Niels Sørensen og Mette Hansdatter af Ask (trolovet)
Peder Hansen og Maren Jensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Jacob Sørensen og Mette Henrichsdatter af Astrup (copuleret)
Niels Bøgeskovs datter af Ask - Karen
Peder Sørensen og Maren Jensdatter af Astrup (copuleret)
Niels Sørensen og Mette Hansdatter af Ask (copuleret)
fol 27
Niels Bonde af Løjenkær - 71 år
Jacob Nielsens søn af Løjenkær - Rasmus
Rasmus Michelsens søn af Bøgeskov - Jens

1786
fol 27
Jacob Sørensens søn af Astrup - Søren
Jens Juelsens datter af Ask - Johanne
Søren Lauritsen og Karen Rasmusdatter af Ask (trolovet)
Jørgen Fiskers søn af Drammelstrup - Niels
Peder Jacobsens datter af Løjenkær - Anne
Søren Lauritsen og Karen Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Jens Nielsen Holm af Astrup - 56 år
Jens Jensens datter af Astrup - Kirsten
Jens Abels datter Mette af Løjenkær - 1 år
Maren Sørensdatter af Bøgeskov - 73 år
Anne Jensdatter af Ask - 53 år
Rasmus Hansens søn af Ask - Søren
Niels Nielsen og Elisabeth Lauritsdatter af Løjenkær (trolovet)
Niels Sørensens dødfødte barn af Løjenkær (begravet)
Peder Rasmussen af Bøgeskov - 68 år
Karen Pinds af Astrup - 66 år
fol 28
Oluf Jepsens datter Anne af Løjenkær - 5 år
Niels Bøgeskovs datter Karen af Løjenkær - år
Rasmus Enkegaards hustru af Drammelstrup - 45 år
Rasmus Enkegaards dødfødte søn af Drammelstrup (begravet)
Niels Bøgeskovs datter Anne af Løjenkær - 5 år
Peder Foghs hustru af Astrup - 29 år
Peder Foghs dødfødte søn af Astrup (begravet)
Jens Jensen af Astrup - 43 år
Jens Abels hustru af Løjenkær - 28 år
Rasmus Pedersens søn af Løjenkær - Jens
Niels Hvilsteds hustru af Løjenkær - 50 år
Niels Nielsen og Anne Elisabeth Lauritsdatter af Løjenkær (copuleret)
Jacob Nielsens søn Rasmus af Løjenkær - år
Søren Jensen og Maren Nielsdatter af Ask (trolovet)
Peder Erichsens datter af Astrup - Else
Rasmus Nielsen og Johanne Jensdatter af Astrup (trolovet)
Peder Erichsens datter Else af Astrup - 2 uger
Karen Sørensdatter af Løjenkær - 14 år
Peder Bøgeskovs datter af Ask - Anne
Rasmus Jensen og Else Marie Michelsdatter af Bøgeskov (copuleret)
Rasmus Nielsen og Johanne Jensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Søren Jensen og Maren Nielsdatter af Ask (copuleret)
fol 29
Søren Knudsens datter af Løjenkær - Maren
Rasmus Mogensen af Løjenkær - 66 år
Peder Erichsens søn Erich af Astrup - 2 år
Eskild Jensens søn af Astrup - Jens
Karen Vibs uægte datter af Løjenkær - Anne
Smed Peders datter af Astrup - Johanne
Poul Skiby af Løjenkær - 85 år
Jens Hansen og Anne Marie Jensdatter af Løjenkær (trolovet)
Jens Sørensen af Astrup - 82 år
Jens Hansen og Anne Marie Jensdatter af Løjenkær (copuleret)
Rasmus Smed af Bøgeskov - 81 år

1787
fol 29
Peder Hansens datter af Astrup - Kirsten
Jens Rytters datter af Ask - Anne Marie
Niels Smeds datter af Drammelstrup - Maren
Kirsten Rasmusdatter af Ask - 87 år
Jens Henrichsens datter af Astrup - Maren
Anne Sørensdatter af Astrup - 21 år
Jacob Bødkers søn Søren af Astrup - 1 år
Søren Jensens datter af Ask - Anne Kirstine
en fattig mand fra Vejlby (begravet)
fol 30
Niels Sørensens hustru af Løjenkær - 27 år
Niels Sørensens datter af Løjenkær - Anne
Søren Nielsen Hyrde af Drammelstrup - 70 år
Jens Abels søn Anders af Astrup - 6 år
Jens Nielsens datter af Ask - Anne
Rasmus Nielsens datter af Astrup - Birthe
Johanne Knudsdatter af Drammelstrup - 64 år
Jens Svendsen af Astrup - 70 år
Kruses dødfødte barn af Astrup (begravet)
Peder Foghs søn af Astrup - Hans
Niels Kirkegaards dødfødte datter af Astrup (begravet)
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Ove
Kruses hustru af Astrup - 40 år
Jens Bødkers dødfødte barn af Astrup (begravet)
Rasmus Jensens søn af Bøgeskov - Jens
Rasmus Sørensens datter af Drammelstrup - Kirsten
Peder Erichsens datter af Astrup - Birthe
Jacob Jensen og Else Marie Pedersdatter af Astrup (trolovet)
Jacob Bødkers datter af Astrup - Trine
degnen Rasmus Kruse og Anne Stilling af Astrup (trolovet)
Christen Nielsen og Johanne Jensdatter af Astrup (trolovet)
degnen Rasmus Kruse og Anne Stilling af Astrup (copuleret)
fol 31
Christen Nielsen og Johanne Jensdatter af Astrup (copuleret)

1788
fol 31
Jacob Jensen og Else Marie Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Inge Foghs af Astrup - 84 år
Søren Christensens søn af Løjenkær - Christen
Maren Sørensdatter af Astrup - 88 år
Peder Lysholts dødfødte barn af Astrup (begravet)
Christen Nielsens søn af Astrup - Jens
Jens Skrædders dødfødte barn af Astrup (begravet)
Søren Lauritsens datter af Bøgeskov - Birthe
Eskild Andersens datter Inge af Løjenkær - 6 år
Jens Hansens søn af Løjenkær - Jens
Eskild Jensens datter Karen af Astrup - 7 år
Karen Rasmusdatters uægte søn af Ask - Mads
Simon Andersens søn af Løjenkær - Anders
Søren Knudsens søn af Løjenkær - Knud
Søren Knudsens søn Knud af Løjenkær - 4 uger
Rasmus Nielsens datter af Astrup - Birthe
Peder Nielsens datter af Ask - Anne
Simon Andersens søn Anders af Løjenkær - 3 mdr
Jens Hansens søn Jens af Løjenkær - 4 mdr
fol 32
Mads Rasmussens søn af Ask - Jens
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Laurits
Rasmus Kruses datter af Astrup - Marie Sophie
Peder Nielsens søn Laurits af Ask - 3 år

1789
fol 32
Peder Hansens datter af Astrup - Birthe
Christen Jensen Brøgger og Karen Rasmusdatter af Ask (trolovet)
Mette Cathrine Nicolajsdatter af Astrup - 6 år
Rasmus Nielsens dødfødte datter af Astrup (begravet)
Peder Foghs søn af Astrup - Rasmus
Jens Bødkers dødfødte barn af Astrup (begravet)
Rasmus Michelsens søn af Bøgeskov - Niels
Christen Jensen Brøgger og Karen Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Poul Erichsens datter Else af Bøgeskov - 22 år
Jens Erichsens hustru af Drammelstrup - 75 år
Christen Vævers enke af Ask - 82 år
Rasmus Enkegaards datter af Drammelstrup - Mette
Søren Jensens søn af Bøgeskov - Jens
Poul Erichsens søn Morten af Bøgeskov - 19 år
fol 33
Rasmus Pedersens søn af Løjenkær - Søren
Rasmus Hansens datter af Ask - Maren
Jens Vesterbos søn af Løjenkær - Michel
Niels Jensen af Ask - 83 år
Poul Erichsens søn af Bøgeskov - Oluf
Peder Erichsens søn af Astrup - Jens
Rasmus Sørensen og Anne Poulsdatter af Astrup (trolovet)
Jens Erichsen af Drammelstrup - 75 år
Jacob Bødkers søn af Astrup - Søren
Søren Jensens datter af Ask - Johanne
Niels Smeds datter af Drammelstrup - Anne
Eskild Jensens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Peder Lysholts søn af Astrup - Søren
Rasmus Sørensen og Anne Poulsdatter af Astrup (copuleret)
Jens Rytters søn af Ask - Peder

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 30-10-06
c