s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Hvilsted 1768-89
Blandede poster


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1768-74
1775-79
1780-84
1785-89


1768-74

1768
fol 211
Peder Christensen Ulv af Hvilsted - 84 år
Hans Jensens søn af Onsted - Niels
Peder Jensens datter Gertrud af Hvilsted - 2 år
Frands Jensens datter af Hvilsted - Johanne
Peder Jensens datter af Hvilsted - Margrethe
Christian Smed og Anne Brodersdatter af Hvilsted (trolovet)
Rasmus Jensens datter af Hvilsted - Maren
Jørgen Pedersen af Hvilsted - 52 år
Anders Rasmussen og Anne Jensdatter af Hvilsted (trolovet)
Peder Michelsen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (trolovet)
Erich Rasmussens dødfødte søn af Hvilsted (begravet)
Michel Jensens dødfødte datter af Hvilsted (begravet)

1769
fol 211
Peder Michelsen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Pedersen Stærk af Hvilsted - 32 år
Christian Smed og Anne Brodersdatter af Hvilsted (copuleret)
Michel Jensens datter af Hvilsted - Elin
Anders Rasmussen og Anne Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
Lang Gertrud af Hvilsted - 65 år
et fattigt barn i Hvilsted - Hans
Niels Knudsen og Maren Jørgensdatter af Hvilsted (trolovet)
Christian Smeds søn af Hvilsted - Christen
Niels Knudsen og Maren Jørgensdatter af Hvilsted (copuleret)
Niels Pedersen og Birthe Thomasdatter af Hvilsted (trolovet)

1770
fol 212
Niels Pedersen og Birthe Thomasdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Michelsens søn af Hvilsted - Michel
Niels Knudsens søn af Hvilsted - Jørgen
Rasmus Olufsens datter af Hvilsted - Øllegaard
Maren Rasmusdatters uægte søn af Hvilsted - Søren
Peder Jensens søn af Hvilsted - Jens
Anders Olufsen og Maren Sørensdatter af Hvilsted (trolovet)
Christopher Pedersens søn af Rojgård - Ditlev
Anders Rasmussens datter af Hvilsted - Maren
Søren Mortensens søn Søren Nielsen af Hvilsted - 33 år
Hans Jensens datter af Onsted - Anne
Peder Pilgaards søn Jens af Hvilsted - 12 år
Anders Olufsen og Maren Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
Christen Tærskers datter af Rojgård - Inger Johanne

1771
fol 212
Peder Michelsens datter af Hvilsted - Anne Marie
fol 213
Christian Smeds søn af Hvilsted - Broder
Gertrud Sørensdatter Paasgaard af Hvilsted - 64 år
Peder Michelsens datter Anne Marie af Hvilsted - 10 uger
Rasmus Jensens datter af Hvilsted - Marie
Maren Rasmusdatters søn Søren af Hvilsted - 1 år
Thomas Andersens hustru af Hvilsted - 67 år
ms Sandager og jomf Mossin af Rantzausgave (copuleret)
ms Sandagers datter af Rojgård - Øllegaard
ms Sandagers hustru af Rojgård - 34 år
Rasmus Olufsens datter Maren af Hvilsted - 28 år

1772
fol 213
Peder Lauritsens to sønner og en datter af Onsted (begravet)
Peder Pilgaards søn Niels af Hvilsted - 24 år
Anders Olufsens søn af Hvilsted - Søren
Peder Jensens søn Jens af Hvilsted - år
Peder Michelsen af Hvilsted - 38 år
Rasmus Jensen af Hvilsted - 65 år
Niels Knudsens datter af Hvilsted - Dorthe
Søren Mortensens søn Niels af Hvilsted - 31 år
ms Cort? Rojer og jomf From af Rantzausgave (copuleret)
Hans Jensens hustru af Onsted - 31 år
Anders Olufsens søn Søren af Hvilsted - år
Jens Christensens søn af Hvilsted - Søren
Peder Michelsens hustru af Onsted - 61 år
Peder Michelsens søn Michel af Hvilsted - 1 år
fol 214
Frands Jensens datter af Hvilsted - Anne
Michel Jensen af Hvilsted - 34 år
Peder Michelsens søn Michel af Onsted - 28 år
Peder Michelsens datter Anne af Onsted - 24 år
Ebbe Nielsen af Hvilsted - 64 år
Niels Kirkegaard af Hvilsted - 52 år
Niels Kirkegaards hustru af Hvilsted - 48 år
Søren Christensens søn Christen af Onsted - 24 år

1773
fol 214
Michel Vestergaards søn Jens af Hvilsted - 33 år
Ingeborg Christensdatter af Hvilsted - 82 år
Anders Rasmussen af Hvilsted - 35 år
Broder Bentsen af Hvilsted - 62 år
Jens Christensens søn Søren af Hvilsted - 10 uger
Peder Michelsen af Onsted - 68 år
Jens Forrider af Rantzausgave - 22 år
Anders Rasmussens søn af Hvilsted - Rasmus
Frands Jensens hustru af Hvilsted - 32 år
Michel Vestergaard af Hvilsted - 64 år
Michel Pedersen Kudsk af Rantzausgave - 32 år
Rasmus Sørensens søn af Hvilsted - Søren
skoleholder Rasmus Picher af Hvilsted - 59 år
Peder Jensens søn af Hvilsted - Søren
kammerherre Was og fr Schölle af Rantzausgave (copuleret)
Jens Buch og Anne Sørensdatter af Hvilsted (trolovet)
Søren Ulv Hyrdes datter af Hvilsted - Maren
Jens Buch og Anne Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
Hans Jensens dødfødte barn af Onsted (begravet)

1774
fol 215
Michel Skrædder og (mangler) af Hvilsted (trolovet)
Anders Ingvorsen og Anne Jensdatter af Hvilsted (trolovet)
Anders Kirkegaard og Anne Nielsdatter af Hvilsted (trolovet)
Frands Jensen og Cathrine Brodersdatter af Hvilsted (trolovet)
Anders Olufsens søn af Hvilsted - Niels
Michel Skrædder og (mangler) af Hvilsted (copuleret)
skoleholder Anders Vejle af Hvilsted (begravet)
Anders Ingvorsen og Anne Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
Anders Kirkegaard og Anne Nielsdatter af Hvilsted (copuleret)
Christian Smeds datter af Hvilsted - Anne
Frands Jensen og Cathrine Brodersdatter af Hvilsted (copuleret)
Søren Pedersens dødfødte barn af Onsted (begravet)
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Jørgen
Anders Kirkegaards søn Jørgen af Hvilsted - 3 uger
Michel Skrædders datter af Hvilsted - Johanne
Kirsten Frandsdatter af Hvilsted - 75 år

1775-79

Top


1775
fol 215
(mangler)s barn af Oxenballe - Kirsten
Rasmus Sørensens datter af Hvilsted - Kirsten
Anders Ingvorsens hjemmedøbte datter Karen af Hvilsted - 4 uger
Rasmus Vestergaards datter af Hvilsted - Anne Marie
Niels Knudsens søn af Hvilsted - Knud
fol 216
Eske Olufsens datter af Hvilsted - Karen
Morten Christensen og Birthe Michelsdatter af Rantzausgave (trolovet)
Maren Mørchs datter af Hvilsted - Maren (Jens Jensen i Solbjerg)
Jens Skoleholders hustru KND af Hvilsted - 28 år
Christian Smeds søn af Hvilsted - Jørgen
Christen Buch af Hvilsted - 76 år
Morten Christensen og Birthe Michelsdatter af Odder (copuleret)

1776
fol 216
Hans Jensens datter af Onsted - Anne Kirstine
Anders Kirkegaards datter af Hvilsted - Karen
Anders Ingvorsens datter af Hvilsted - Kirsten
Rasmus Pedersen og Ingeborg Erichsdatter af Rantzausgave (trolovet)
Bringel Skrædders hustru af Hvilsted - 52 år
sr Anders Munks datter af Rojgård - Apelone
Søren Pedersens datter af Onsted - Maren
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Anne
Oluf Rasmussen og Mette Rasmusdatter af Hvilsted (trolovet)
Rasmus Pedersen og Ingeborg Marie Erichsdatter af Odder (copuleret)
Rasmus Vestergaards søn af Hvilsted - Jens
fol 217
Frands Jensens datter af Hvilsted - Karen
Peder Pilgaards datter Anne Marie af Hvilsted - 22 år
Oluf Rasmussen og Mette Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Jensens datter af Hvilsted - Anne Marie

1777
fol 217
Søren Ulv Hyrdes hustru af Onsted - 48 år
skoleholderens hjemmedøbte søn Jens af Hvilsted - 10 dage
Michel Skrædders søn af Hvilsted - Niels
Niels Knudsens datter af Hvilsted - Karen
forpagter Vads søn af Rantzausgave - Ditlev
Oluf Rasmussens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Rasmus Sørensens datter af Hvilsted - Margrethe
Jens Rasmussens hustru af Oxenballe - 61 år
Søren Pedersens søn af Onsted - Peder
Rasmus Smeds datter af Onsted - Karen

1778
fol 218
Hans Jensens datter af Onsted - Sidsel
Søren Ulvs dødfødte barn af Onsted (begravet)
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Niels
Anne Michelsdatters uægte datter af Onsted - Else (Christen Andersen)
Eske Olufsens søn af Hvilsted - Oluf
Christen Jensen og Amalie af Onsted (trolovet)
Anne Michelsdatterslille datter af Onsted - 7 uger
Michel Rasmussen Smed af Onsted - 58 år
skoleholderens datter af Hvilsted - Mette Kirstine
Frands Jensens datter af Hvilsted - Maren
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Margrethe
Oluf Rasmussens søn af Hvilsted - Søren
Christen Jensen og Amalie af Onsted (copuleret)
Søren Pedersens datter af Onsted - Mette
Jens Rasmussens hustru af Oxenballe - 37 år
fol 219
Christian Smeds datter af Hvilsted - Elin
Hans Pilgaard og Karen Sørensdatter af Onsted (trolovet)
Rasmus Vestergaards tvillinger af Hvilsted - Peder og Kirsten
Anders Olufsens datter Anne af Hvilsted - 2 år
Søren Pedersens datter Maren af Onsted - 2 år
Anders Olufsens datter Margrethe af Hvilsted - år
Frands Jensens datter Maren af Hvilsted - år

1779
fol 219
Christen Jensens søn af Onsted - Jens
Michel Skrædders søn af Hvilsted - Niels
Hans Pilgaard og Karen Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
Michel Skrædders søn Rasmus af Hvilsted - 6 år
Michel Skrædders søn Niels af Hvilsted - 10 uger
Rasmus Sørensens datter Kirsten af Hvilsted - 4 år
ms Langs søn af Rantzausgave - Henrich Biering
fol 220
Anders Ingvorsens datter af Hvilsted - Karen
Hans Pilgaards dødfødte søn af Hvilsted (begravet)
Rasmus Pedersens dødfødte søn af Onsted (begravet)
Christopher Pedersens hustru af Hvilsted - 52 år
Jens Rasmussens dødfødte datter af Oxenballe (begravet)
Frands Jensens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Søren Pedersens dødfødte datter af Onsted (begravet)
Christopher Pedersen og Anne Marie Sørensdatter af Hvilsted (trolovet)

1780-84

Top


1780
fol 220
Niels Knudsens søn af Hvilsted - Michel
Rasmus Sørensens søn af Hvilsted - Frands
Laurits Gravesens datter af Hvilsted - Johanne
Maren Sørensdatters uægte datter af Onsted - Maren (Jacob Rasmussen Landsoldat)
Anders Munks søn af Rojgård - Peder
Rasmus Sørensen af Hvilsted - 40 år
Christian Smeds søn af Hvilsted - Jens
fol 221
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Anne
Christopher Pedersen og Anne Marie Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
mons Langs datter af Rantzausgave - Andrine
Jens Jensens søn af Hvilsted - Jens
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Jørgen
Michel Skrædders datter af Hvilsted - Mette
Hans Jensens datter af Onsted - Anne Cathrine
Frands Jensens søn af Hvilsted - Jens
Rasmus Pedersens søn af Onsted - Peder
Michel Brodersen og Kirsten Frandsdatter af Hvilsted (copuleret)
Hans Pedersens datter af Hvilsted - Maren
Kirsten Ingvorsdatter af Hvilsted - 3 år
Christen Jensens søn af Onsted - Søren

1781
fol 221
Anne Nielsdatter af Hvilsted - 78 år
Jens Christensens datter af Hvilsted - Anne
Bodil Jensdatter af Hvilsted - 61 år
Oluf Rasmussens datter af Hvilsted - Kirsten
fol 222
Søren Pedersens datter af Onsted - Marie Anne
Jens Rasmussens søn af Oxenballe - Sejer
Karen Rasmusdatters uægte datter af Hvilsted - Marie (Laurits Frandsen)
Nicolaj Svendsen og Karen Simonsdatter af Hvilsted (trolovet)
sr Langs søn af Rantzausgave - Andreas
Friderich Jørgensen og Johanne Christensdatter af Hvilsted (trolovet)
Nicolaj Svendsen og Karen Simonsdatter af Hvilsted (copuleret)
Søren Mortensen af Hvilsted - 68 år
Jacob Rasmussen af Onsted - 22 år
Jens Christensens datter af Onsted mark - Anne

1782
fol 222
Michel Brodersens søn af Hvilsted - Rasmus
Christopher Pedersens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Jens Holm af Onsted - 71 år
Friderich Jørgensen og Johanne Christensdatter af Hvilsted (copuleret)
Niels Knudsens datter af Hvilsted - Bodil
Michel Andersens datter af Hvilsted - Maren
Maren Hansdatter af Onsted - 62 år
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Maren
Anders Munks søn af Rojgård - Peder
Jørgen Bødker af Hvilsted - 58 år
Niels Knudsens datter Bodil af Hvilsted - år
Rasmus Sørensen af Hvilsted - 36 år
Christen Jensens søn af Onsted - Peder
Anne Rasmusdatter af Hvilsted - 46 år
fol 223
Anne Marie Rasmusdatter af Hvilsted - 57 år
Mariane Jensdatter af Hvilsted - 8 dage
Peder Olufsen og Karen Andersdatter af Onsted (trolovet)
Anders Kirkegaards datter af Hvilsted - Barbara
sr Langs datter af Rantzausgave - Else Kirstine
Sidsel Christensdatter af Skovhuset - 58 år

1783
fol 223
Hans Pilgaards søn af Hvilsted - Peder
Christen Jensens datter af Hvilsted - Maren
Frands Jensens datter af Hvilsted - Karen
Peder Olufsen og Karen Andersdatter af Onsted (copuleret)
Christian Pedersen og Maren Michelsdatter af Hvilsted (trolovet)
Peder Michelsen og Maren Thomasdatter af Hvilsted (trolovet)
Hans Jensens søn af Onsted - Jens
Søren Lauritsen Lang og Maren Lauritsdatter af Rojgård (copuleret)
Christian Smeds datter af Hvilsted - Apelone
Hans Jensens søn Jens af Onsted - 4 uger
Søren Pedersens dødfødte barn af Onsted (begravet)
Niels Knudsens søn af Hvilsted - Jens
Christopher Pedersens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Christian Pedersen og Maren Michelsdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Michelsen og Maren Thomasdatter af Hvilsted (copuleret)
Jens Buchs datter af Hvilsted - Elin
fol 224
Laurits Gravesens søn af Hvilsted - Michel
Oluf Rasmussens datter Kirsten af Hvilsted - 2 år
Michel Andersens datter Maren af Onsted - 1 år
Rasmus Pedersens datter af Onsted - Bodil
Jens Bødkers datter af Hvilsted - Anne
Rasmus Erichsens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Jens Rasmussens dødfødte datter af Oxenballe (begravet)
Rasmus Lauritsen og Karen Jørgensdatter af Hvilsted (trolovet)
Laurits Gravesens søn Michel af Hvilsted - år
Michel Brodersens søn af Hvilsted - Broder
Rasmus Lauritsen og Karen Jørgensdatter af Hvilsted (copuleret)

1784
fol 224
Christopher Pedersens datter af Hvilsted - Karen
Poul Nielsens datter af Skovhuset - Sidsel
Bringel Arvesen af Hvilsted - 67 år
Christopher Pedersens datter Karen af Hvilsted - 6 uger
Jens Skoleholders datter af Hvilsted - Mariane
Michel Andersens søn af Hvilsted - Anders
sr Langs datter af Rantzausgave - Mette
Hans Jensens datter af Onsted - Maren
Else Pedersdatters datter Christine af Hvilsted (begravet)
fol 225
Søren Pedersens søn af Onsted - Erich
Thomas Andersen af Hvilsted - 84 år
Peder Vejles søn af Hvilsted - Michel
Christen Jensens datter af Onsted - Anne
Hans Nielsen og Anne Sørensdatter af Onsted (trolovet og copuleret)

1785-89

Top


1785
fol 225
Anders Kirkegaards søn Niels af Hvilsted - 6 år
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Jens
Jens Christensens søn af Bjørnholm - Christen
Rasmus Erichsens datter af Hvilsted - Anne Marie
Peder Nielsen af Hvilsted - 72 år
Søren Sørensens søn af Hvilsted - Michel
Søren Sørensens søn Michel af Hvilsted - 1 mdr
Niels Jørgensen og Marie Rasmusdatter af Hvilsted (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen af Hvilsted - 36 år
Frands Jensens søn af Hvilsted - Niels
mad Ellerup af Rantzausgave - 74 år
Christopher Pedersens datter af Hvilsted - Maren
Peder Vævers hustru af Hvilsted - 66 år
fol 226
Peder Rasmussen og Johanne Rasmusdatter af Hvilsted (trolovet)
Oluf Rasmussens søn af Hvilsted - Rasmus
Jens Rasmussens søn af Oxenballe - Rasmus
Peder Rasmussen og Johanne Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)

1786
fol 226
Søren Christensen af Onsted - 79 år
Søren Pedersens datter af Onsted - Anne Marie
Rasmus Erichsens datter af Hvilsted - Anne
Maren Sørensdatter af Hvilsted - 71 år
Hans Pilgaards datter af Hvilsted - Mariane
Rasmus Erichsens datter Anne af Hvilsted - 1 mdr
Christen Jensens datter Anne af Onsted - 1 år
Jens Buch af Hvilsted - 50 år
Karen Pedersdatter Ulv af Hvilsted - 79 år
Poul Nielsens søn af Skovhuset - Laurits
Jens Hansen Bødkers søn af Hvilsted - Friderich Wilhelm
Christian Smeds søn Jens af Hvilsted - 6 år
(Rasmus overstreget) Søren Soldats søn Anders af Onsted - 1 år
Michel Jensens datter Sidsel af Hvilsted - 20 år
Anders Olufsens søn af Hvilsted - Søren
Jens Christensens søn Christen af Bjørnholm - 1 år
fol 227
Michel Brodersens datter af Hvilsted - Johanne
Peder Sørensen og Karen Hansdatter af Onsted (trolovet)
Jacob Ottesen og Anne Sørensdatter af Hvilsted (trolovet)
Jens Paasgaard af Hvilsted - 24 år
Niels Knudsens datter af Hvilsted - Lene
Søren Ulvs datter af Hvilsted - Anne Cathrine
Rasmus Soldats søn Søren af Onsted - 10 år
Rasmus Kaae og Else Marie Michelsdatter af Rojgård (trolovet)
Peder Fogh og Karen Hansdatter af Onsted (copuleret)
Christian Smeds datter af Hvilsted - Johanne
Anders Olufsens søn Søren af Hvilsted - 18 uger
Jacob Ottesen og Anne Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
Jens Buchs datter Anne af Hvilsted - 5 år
Christen Jensens søn af Onsted - Christen

1787
fol 227
Hans Jensens dødfødte søn af Onsted (begravet)
Peder Vævers datter af Hvilsted - Sidsel
Rasmus Pedersens søn af Onsted - Erich
sr Langs datter af Rantzausgave - Anne Marie Elisabeth
Jens Bonde og Bodil Jørgensdatter af Hvilsted (trolovet)
skolemester Pichers enke af Hvilsted - 75 år
Rasmus Erichsens datter Anne Marie af Hvilsted - 2 år
fol 228
Laurits Gravesens søn af Hvilsted - Jacob
Jens Pedersen og Bodil Jørgensdatter af Hvilsted (copuleret)
Poul Nielsens hustru af Skovhuset - 27 år
Michel Andersens datter af Hvilsted - Maren
Christian Smeds datter Anne af Hvilsted - 14 år
Rasmus Soldats søn af Onsted - Søren
Anders Kirkegaards dødfødte søn af Hvilsted (begravet)
Frands Jensens datter af Hvilsted - Mariane
Michel Andersens søn Anders af Hvilsted - 4 år
Bent Skoleholders datter af Hvilsted - Maren
Oluf Rasmussens søn Rasmus af Hvilsted - 2 år

1788
fol 228
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Mette
sr Langs søn af Rantzausgave - Jens Jørgen
Jens Michelsen og Karen Jensdatter af Hvilsted (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersens datter Bodil af Onsted - 5 år
Rasmus Pedersens søn Erich af Onsted - 1 år
Jens Christensens søn af Bjørnholm - Christen
Anders Olufsens datter Mette af Hvilsted - 15 uger
Laurits Gravesens datter Johanne af Hvilsted - 8 år
Laurits Gravesens søn Jacob af Hvilsted - 1 år
fol 229
hr Iver Lang og jomf Sophie Lang af Rantzausgave (copuleret)
Jens Michelsens datter af Hvilsted - Karen
Rasmus Erichsens søn af Hvilsted - Erich
Hans Pilgaards søn af Hvilsted - Søren

1789
fol 229
Jens Bødkers søn af Hvilsted - Hans
Christen Christiansen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (trolovet)
Christen Jensens datter af Onsted - Anne Marie
Peder Nielsen og Kirsten Christensdatter af Hvilsted (trolovet)
Christen Christiansen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (copuleret)
Michel Brodersens datter af Hvilsted - Kirsten
Michel Brodersens datter Kirsten af Hvilsted - 5 uger
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Niels
Niels Knudsens søn Michel af Hvilsted - 10 år
Rasmus Pedersens datter af Onsted - Bodil
Peder Rasmussen af Onsted - 67 år
Christian Smeds søn af Hvilsted - Peder
fol 230
Oluf Rasmussens datter af Hvilsted - Anne
Rasmus Rasborg af Onsted - 54 år
Bent Skoleholders datter af Hvilsted - Anne Dorothea
Poul Nielsens dødfødte barn af Skovhuset (begravet)
Just Jensen af Hvilsted - 71 år
hr Langs søn Jens Jørgen af Rantzausgave - 1 år
Anders Olufsens søn af Hvilsted - Morten
Peder Hald og Kirsten Christensdatter af Hvilsted (copuleret)
Rasmus Erichsens søn af Hvilsted - Peder
Niels Pedersen og Maren Simonsdatter af Hvilsted (trolovet)
Iver Pedersen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (trolovet)
Frands Jensens søn af Hvilsted - Søren
Niels Pedersen og Maren Simonsdatter af Hvilsted (copuleret)

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c