s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Hvilsted 1790-1813
Blandede poster


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1790-94
1795-99
1800-04
1805-09
1810-13


1790-94

1790
fol 230
Iver Pedersen og Anne Pedersdatter af Hvilsted (copuleret)
Anders Enevoldsens datter Maren af Hvilsted - 19 år
Anders Smeds datter af Hvilsted - Mette Cathrine
Peder Vævers datter af Hvilsted - Kirsten
Peder Vævers dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
fol 231
Søren Erichsen og Mette Rasmusdatter af Hvilsted (trolovet)
Poul Christensen og Kirsten Christensdatter af Hvilsted (trolovet)
Jens Rasmussen af Oxenballe - 72 år
Just Jensens hustru af Hvilsted - 78 år
Søren Erichsen og Mette Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Poul Christensens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Oluf Rasmussens datter Anne af Hvilsted - 1 år
Poul Christensen og Kirsten Christensdatter af Hvilsted (copuleret)
Christian Nielsen og Birthe Sejersdatter af Oxenballe (trolovet)
Niels Paasgaards søn af Hvilsted - Jens Jørgen
Christian Nielsen og Birthe Sejersdatter af Oxenballe (copuleret)
Rasmus Erichsens søn af Hvilsted - Jens
Anders Olufsens søn Morten af Hvilsted - 1 år

1791
fol 231
Jacob Olufsens dødfødte barn af Hvilsted (begravet)
Søren Erichsens datter af Hvilsted - Anne
Hans Pilgaards søn af Hvilsted - Niels
fol 232
Christen Jensens dødfødte barn af Onsted (begravet)
Johan Henrich Snedkers datter af Hvilsted - Inge
Peder Nielsens datter af Onsted - Karen
Peder Væver af Hvilsted - 67 år
Frands Jensens søn Søren af Hvilsted - 2 år

1792
fol 232
Anders Kirkegaards søn af Hvilsted - Just
Christian Nielsens søn af Oxenballe - Niels
Peder Pedersens hustru af Onsted - 71 år
Rasmus Erichsens datter af Hvilsted - Marie
Frands Jensens datter af Hvilsted - Ingeborg
Rasmus Pedersens datter af Onsted - Anne Kirstine
Jens Nielsen og Anne Marie Jensdatter af Hvilsted (trolovet)
Christen Jensens søn af Onsted - Rasmus
Christen Jensens datter Anne Marie af Onsted - 3 år
Knud Sørensen og Johanne Rasmusdatter af Hvilsted (trolovet)
fol 233
Jørgen Fiskers søn af Hvilsted - Rasmus
Jens Nielsen og Anne Marie Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
Niels Erichsen og Karen Jensdatter af Onsted (trolovet)
Knud Sørensen og Johanne Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Anders Olufsens datter af Hvilsted - Marie

1793
fol 233
Jens Nielsens datter af Hvilsted - Anne Margrethe
Margrethe Rasmusdatter af Onsted - 70 år
Niels Erichsen og Karen Jensdatter af Onsted (copuleret)
Søren Erichsens søn af Hvilsted - Erich
Erich Rasmussen af Hvilsted - 73 år
Rasmus Erichsens søn Jens af Hvilsted - 2 år
Hans Pilgaards søn af Hvilsted - Christen
Christen Simonsen og Helle Rasmusdatter af Rantzausgave (trolovet)
Rasmus Erichsens datter af Hvilsted - Kirsten
Niels Paasgaards dødfødte datter af Hvilsted (begravet)
Rasmus Erichsens datter Kirsten af Hvilsted - 1 mdr
Johannes Pedersen og Maren Nielsdatter af Hvilsted (trolovet)
mad Munk af Rojgård - 57 år
fol 234
Jens Rasmussen af Hvilsted - 52 år
Knud Sørensens søn af Hvilsted - Peder
Anders Kirkegaards søn Just af Hvilsted - 1 år
Michel Skrædders datter Mette af Hvilsted - 13 år
Anders Olufsens datter Marie af Hvilsted - 1 år
Johannes Pedersen og Maren Nielsdatter af Hvilsted (copuleret)
Christen Simonsen og Helle Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Christian Nielsens hustru af Oxenballe - 42 år
Christian Nielsens dødfødte barn af Oxenballe (begravet)
Anne Jensdatter af Oxenballe - 77 år
Else Pedersdatter af Skovhuset - 43 år
Christen Jensens og Amalie Sørensdatters søn Rasmus af Onsted - 1 år
Frands Jensens og Cathrine Brodersdatters datter Ingeborg af Hvilsted - 2 år
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters datter af Hvilsted - Karen (født)

1794
fol 234
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Rasmus Vestergaards hustru af Hvilsted - 55 år
Christian Nielsen og Else Sejersdatter af Oxenballe (trolovet)
fol 235
Maren Nielsdatter af Onsted - 72 år
Christian Nielsen og Else Sejersdatter af Oxenballe (copuleret)
Peder Nielsen og Anne Lauritsdatters datter af Onsted - Maren (født og døbt)
Niels Vestergaard af Hvilsted - 42 år
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Birthe (født)
hr Langs datter af Rantzausgave - Jane (født)
Jens Jensen og Anne Poulsdatter af Skovhuset (trolovet)
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Birthe (døbt)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
hr Langs datter af Rantzausgave - Jane Erica (døbt)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Jens Jensen og Anne Poulsdatter af Skovhuset (copuleret)
fol 236
Anders Kirkegaards og Anne Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Jørgen Jørgensens og Mariane Madsdatters søn af Rantzausgave - Jørgen (født)
Jørgen Jørgensen og Mariane Madsdatter af Rantzausgave (trolovet og copuleret)
Jørgen Jørgensens og Mariane Madsdatters søn af Rantzausgave - Jørgen (døbt)
Anders Kirkegaards og Anne Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Christen Jensens dødfødte barn af Onsted (begravet)
Jens Lauritsen og Anne Jensdatter af Hvilsted (trolovet)
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters søn af Hvilsted - Christopher (født)
Jens Rensborgs og Anne Ovesdatters søn af Høj-Skoven - Jens (født)

1795-99

Top


1795
fol 236
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters søn af Hvilsted - Christopher (døbt)
Jens Lauritsen og Anne Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Johanne (født)
fol 237
Frands Jensens og Cathrine Brodersdatters datter af Hvilsted - Ingeborg (født)
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Johanne (døbt)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters søn af Hvilsted - Rasmus (født)
Niels Jensen og Maren Eskildsdatter af Onsted (trolovet)
Jens Rensborgs og Anne Ovesdatters søn af Høj-Skoven - Jens (døbt)
Christen Simonsens og Helle Rasmusdatters datter af Hvilsted - Gertrud (født)
Frands Jensens og Cathrine Brodersdatters datter af Hvilsted - Ingeborg (døbt)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters søn af Hvilsted - Rasmus (døbt)
Christen Simonsens og Helle Rasmusdatters datter af Hvilsted - Gertrud (døbt)
Niels Jensen og Maren Eskildsdatter af Onsted (copuleret)
Jens Jensens og Anne Poulsdatters dødfødte barn af Skovhuset (begravet)
Niels Erichsens og Karen Jensdatters søn af Skovhuset - Erich (født og døbt)
fol 238
Knud Sørensens og Johanne Rasmusdatters søn af Hvilsted - Søren (født og døbt)
Søren Jensen og Sidsel Hansdatter af Onsted (trolovet)
Niels Jensens og Maren Eskildsdatters søn af Hvilsted - Eskild (født og døbt)
Maren Eskildsdatter af Hvilsted - 24 år
Rasmus Vestergaards søn Jens af Hvilsted - 19 år
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Claus (født)
Niels Jensens søn Eskild af Hvilsted - 6 uger
Hans Pilgaards og Karen Sørensdatters datter af Hvilsted - Amalie Kirstine (født)
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Claus (døbt)
Hans Pilgaards og Karen Sørensdatters datter af Hvilsted - Amalie Kirstine (døbt)

1796
fol 238
Søren Mortensens enke af Hvilsted - 84 år
fol 239
Niels Andersen og Kirsten Andreasdatter af Hvilsted (trolovet)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters datter af Hvilsted - Kirsten Marie (født og døbt)
Anders Olufsens og Maren Sørensdatters søn af Hvilsted - Morten (født og døbt)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters søn af Hvilsted - Hans (født)
Niels Andersen og Kirsten Andreasdatter af Hvilsted (copuleret)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters søn af Hvilsted - Hans (døbt)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters søn Hans af Hvilsted - 8 uger
Jens Snærilds og Anne Poulsdatters dødfødte barn af Skovhuset (begravet)
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Anne Johanne (født)
Niels Andesens datter af Hvilsted - Maren (født)
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Anne Johanne (døbt)
fol 240
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Hvilsted - Maren (døbt)
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters søn af Onsted - Laurits (født)
Simon Christensen og Anne Hansdatter af Onsted (trolovet)
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters søn af Onsted - Laurits (døbt)
Simon Christensen og Anne Hansdatter af Onsted (copuleret)

1797
fol 240
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn af Rantzausgave - Anders (født)
Jens Jensens hustru Maren Sørensdatter af Bjørnholm - 64 år
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter Anne Johanne af Hvilsted - 3 mdr
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn af Rantzausgave - Anders (døbt)
Knud Sørensens og Johanne Rasmusdatters søn Søren af Hvilsted - 1 år
Jens Rensborgs og Anne Ovesdatters søn af Rantzausgave - Simon (født)
Christen Simonsens og Helle Rasmusdatters datter af Hvilsted - Mette (født)
fol 241
Peder Erichsens søn af Hvilsted - Jens (født)
Jens Rensborgs og Anne Ovesdatters søn af Rantzausgave - Simon (døbt)
Jens Lysgaard og Karen Ovesdatter af Rantzausgave (trolovet)
Christen Simonsens og Helle Rasmusdatters datter af Hvilsted - Mette (døbt)
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Jens Lysgaard og Karen Ovesdatter af Rantzausgave (copuleret)
Anders Peter Thomasens og Kirsten Sørensdatters søn af Hvilsted - Thomas (født)
Niels Jepsen af Onsted - 48 år
Anders Peter Thomasens og Kirsten Sørensdatters søn af Hvilsted - Thomas (døbt)
fol 242
Niels Knudsens og Kirsten Henningsdatters datter af Hvilsted - Anne Cathrine (født og døbt)
Johannes Bærslund og Maren Andersdatter af Rantzausgave (trolovet)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
Niels Jensen og Anne Cathrine Pedersdatter af Onsted (trolovet)
Johannes Bærslund og Maren Andersdatter af Rantzausgave (copuleret)
Niels Knudsen af Hvilsted - 66 år
Niels Jensen og Anne Cathrine Pedersdatter af Onsted (copuleret)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Niels Knudsens og Kirsten Henningsdatters datter Anne Cathrine af Hvilsted - 2 mdr
Sidsel Nielsdatter af Rantzausgave Skovhuse - 84 år

1798
fol 242
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters søn af Hvilsted - Peder (født)
fol 243
Jørgen Fiskers og Mette Nielsdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Johan Carl Friderich Dræger af Rantzausgave - 26 år
Jens Snærilds og Anne Poulsdatters dødfødte datter af Hvilsted (begravet)
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters søn af Hvilsted - Peder (døbt)
Jørgen Fiskers og Mette Nielsdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters datter af Hvilsted - Johanne (født og døbt)
Niels Nibes hustru Sidsel Pedersdatter af Hvilsted - 56 år
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters søn Jens af Hvilsted - 10 mdr
enke Karen Jensdatter af Hvilsted - 66 år
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Hvilsted - Anne Marie (født og døbt)
enke Johanne Mortensdatter af Hvilsted - 85 år
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Søren (født)
fol 244
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Søren (døbt)
Rasmus Erichsens og Mette Pedersdatters søn af Hvilsted - Niels (født og døbt)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn af Hvilsted - Tyge (født)
Christian Nielsens og Else Sejersdatters søn af Oxenballe - Jens (født)
Rasmus Pedersens og Ingeborg Erichsdatters datter Bodil af Onsted - 9 år
Rasmus Pedersens og Ingeborg Erichsdatters datter Anne Kirstine af Onsted - 6 år
Jørgen Christiansen og Elin Lauritsdatter af Hvilsted (trolovet)
Jens Michelsen og Johanne Michelsdatter af Hvilsted (trolovet)
Rasmus Vestergaards datter Anne Cathrine af Hvilsted (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn af Hvilsted - Tyge (døbt)
Christian Nielsens og Else Sejersdatters søn af Oxenballe - Jens (døbt)

1799
fol 244
Rasmus Vestergaards og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Anne Cathrine (døbt)
Anne Marie Brodersdatter af Hvilsted - 35 år
fol 245
Rasmus Vestergaard af Hvilsted - 55 år
Jens Michelsen og Johanne Michelsdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn Jens af Hvilsted - 2 år
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters dødfødte søn af Hvilsted (begravet)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Rasmus (født)
Jørgen Christiansen og Elin Lauritsdatter af Hvilsted (copuleret)
Knud Svejborgs og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Niels (født)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn Rasmus af Rantzausgave Skovhus - 12 dage
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (født)
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn af Rantzausgave huse - Niels (født)
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn Niels af Rantzausgave huse - 4 dage
Rasmus Rasmussen og enke Anne Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
Oluf Rasmussen af Hvilsted - 75 år
Knud Svejborgs og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhus - Niels (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (døbt)
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn Søren af Rojgård - 10 mdr
fol 246
opfostringsbarnet Rasmus Pedersen hos Michel Skrædder i Hvilsted - 1 år
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn Jens af Bjørnholm - 3 mdr
Hans Pilgaards og Karen Sørensdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters datter af Onsted - Anne Kirstine (født)
Jens Snærilds og Anne Poulsdatters søn - Poul (født)
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters datter af Onsted - Anne Kirstine (døbt)
Hans Pilgaards og Karen Sørensdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Jens Snærilds og Anne Poulsdatters søn af Hvilsted - Poul (døbt)
Jens Snærilds hustru Anne Poulsdatter af Hvilsted - 29 år
Peder Vejles hustru Maren Thomasdatter af Hvilsted - 58 år
Peder Vejle og Anne Sørensdatter af Onsted (trolovet)
Knud Svejborgs svigermoder Maren Jensdatter af Rantzausgave Skovhuse - 63 år
mons Peder Egens og jomf Antonette Friis af Rantzausgave (trolovet)

1800-04

Top


1800
fol 246
Jørgen Christiansen og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Laurits (født)
fol 247
Morten Pedersen af Hvilsted - 25 år
Jørgen Fiskers og Mette Nielsdatters datter Karen af Hvilsted - 2 år
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Laurits (døbt)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Michel (født)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Niels (født)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Michel (døbt)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters søn af Rantzausgave - Michel (født)
Jens Michelsens og Kirsten Christensdatters søn af Hvilsted - Michel (født)
Jens Rasmussens og Birthe Sejersdatters søn Rasmus af Oxenballe - 14 år
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Niels (døbt)
Jens Jensen Skrædder og enke Mette Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters datter af Hvilsted - Maren (født)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters søn af Rantzausgave - Michel (døbt)
fol 248
Jens Michelsens og Kirsten Christensdatters søn af Hvilsted - Michel (døbt)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters datter af Hvilsted - Maren (døbt)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters datter Maren af Hvilsted - 3 uger
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Rasmus (født)
Christopher Pedersen af Hvilsted - 70 år
mad Pope af Rantzausgave - 62 år
Jens Lauritsens og Karen Pedersdatters søn af Rojgård - Rasmus (døbt)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Mariane (født)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter Mariane af Rantzausgave Skovhuse - 6 dage
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn af Hvilsted - Niels (født)
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Maren (født)
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters søn af Hvilsted - Eskild (født)
Niels Nibe og enke Marie Sørensdatter af Hvilsted (copuleret)
enkemand Poul Nielsen og enke Anne Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
fol 249
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Anne Johanne (født)
Mads Jensens og Johanne Jensdatters søn af Hvilsted - Niels (døbt)

1801
fol 249
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Maren (døbt)
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters søn af Hvilsted - Eskild (døbt)
fattigt barn Peder Jensen født i Århus, død i Hvilsted - 6 år
Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters datter af Onsted - Anne Marie (født)
Niels Pedersens og Maren Simonsdatters datter af Hvilsted - Anne Johanne (døbt)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
krigsråd Müller og jomf Poppe af Rantzausgave (copuleret)
Jens Jensen Batrup og Karen Andersdatter af Hvilsted (copuleret)
Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters datter af Onsted - Anne Marie (døbt)
fol 250
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Søren (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Marie Pedersdatters uægte søn af Hvilsted - Niels (Søren Christian Soldat af Rantzausgave)
Maren Eskildsdatters uægte datter af Onsted - Anne (Michel Nielsen Soldat i Århus)
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Søren (døbt)
Marie Pedersdatters uægte søn af Hvilsted - Niels (døbt)
Maren Mørchs uægte datter af Onsted - Anne (døbt)
Peder Rasmusen Brendbygge af Hvilsted - 71 år
Jens Michelsens og Kirsten Christensdatters søn Michel af Hvilsted - 1 år
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters datter af Hvilsted - Maren (født)
fol 251
Anne Margrethe Hansdatters uægte datter af Rantzausgave Skovhuse - Augusta Friderica Birk (Johan Henrich Birk af Rantzausgave)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters datter af Hvilsted - Maren (døbt)
Anne Margrethe Hansdatters uægte datter af Rantzausgave Skovhuse - Augusta Friderica Birk (døbt)
Hans Pedersens og Karen Sørensdatters søn af Hvilsted - Hans (født)
Knud Pedersens og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peder (født)
Karen Jensdatters uægte dødfødte datter af Rantzausgave Skovhuse (begravet)
Hans Pedersens og Karen Sørensdatters søn af Hvilsted - Hans (døbt)
Knud Pedersens og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peder (døbt)
krigsråd Müllers datter af Rantzausgave - Agathe Marie Müller (født)
Niels Erichsen af Rantzausgave Skovhuse - 45 år

1802
fol 152
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Mariane (født)
Jens Jensen Batrup og Karen Andersdatters datter af Hvilsted - Mariane (født)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters dødfødte barn af Rantzausgave Skovhuse (begravet)
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Christian (født)
krigsråd Müllers datter af Rantzausgave - Agathe Marie (døbt)
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn Christian af Hvilsted - 7 dage
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Mariane (døbt)
Mads Friis? og Mette Sørensdatter af Onsted (copuleret)
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn Søren af Hvilsted - 1 år
Jens Jensen Batrups og Karen Andersdatters datter af Hvilsted - Mariane (døbt)
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters datter Anne Kirstine af Onsted - 3 år
Peder Jensens og Birthe Jensdatters datter Margrethe af Hvilsted - 34 år
Michel Pedersen og Elin Jensdatter af Hvilsted (copuleret)
Jens Jørgensen Skrædder og Anne Kirstine Andersdatter af Hvilsted (copuleret)
Peder Paasgaards hustru af Hvilsted - 65 år
fol 153
Jens Michelsens og Kirsten Christensdatters dødfødte søn af Hvilsted (begravet)
Søren Erichsens og Mette Rasmusdatters søn Erich af Hvilsted - 8 år
Anne Sørensdatters uægte søn af Rantzausgave - Johan Friderich (Johan Friderich Pope)
Rasmus Olufsen af Hvilsted - 95 år
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Jacob (født)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters datter af Bjørnholm - Anne (født)
Anders Olufsens hustru af Hvilsted - 52 år
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Jacob (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters datter af Bjørnholm - Anne (døbt)
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Niels (født)
fol 254
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Niels (døbt)

1803
fol 254
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Rasmus (født)
Jens Jørgensen Skrædders og Anne Kirstine Andersdatters søn af Hvilsted - Jørgen (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Rasmus (døbt)
Jens Jørgensen Skrædders og Anne Kirstine Andersdatters søn af Hvilsted - Jørgen (døbt)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Rasmus (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Anne Kirstine
(født)
fol 255
Jørgen Christensens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Christian (født)
krigsråd Müllers søn af Rantzausgave - Henrich Müller (født)
Jens Jensens og Kirsten Michelsdatters søn af Hvilsted - Rasmus (døbt)
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Karen Frandsdatters uægte barn af Hvilsted - Anne Cathrine (Jens Andersen kræmmer fra Holsten)
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Christian (døbt)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Anne Kirstine (døbt)
Karen Frandsdatters uægte barn af Hvilsted - Anne Cathrine (døbt)
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
fol 256
krigsråd Müllers søn af Rantzausgave - Henrich Müller (døbt)
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Jens Jensen og Mariane Sørensdatter af Onsted (copuleret)
Jens Dams og Karen Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (født)
Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters datter af Onsted - Bodil (født)
Jørgen Andersen og Maren Hansdatter af Hvilsted (copuleret)
Anders Kirkegaard af Hvilsted - 58 år
Oluf Jørgensens og Edel Pedersdatters søn af Hvilsted - Hans (født)
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Jens Dams og Karen Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (døbt)
enke Anne Jensdatter af Hvilsted - 87 år
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Nielsdatters søn af Hvilsted - Niels (født)
Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters datter af Onsted - Bodil (døbt)
fol 257
Oluf Jørgensens og Edel Pedersdatters søn af Hvilsted - Hans (døbt)
Jørgen Andersens og Maren Hansdatters datter af Hvilsted - Karen (født)

1804
fol 257
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peder (født)
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters søn Peder af Rantzausgave Skovhuse (begravet)
Jørgen Andersens og Maren Hansdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters søn af Hvilsted - Niels (døbt)
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Jens (født og døbt)
Marie Paasgaards uægte barn Birgitte Marie af Hvilsted - år
Jens Børups og Kirsten Michelsdatters barn Johanne af Hvilsted - 6 år
Søren Rasmussens og Maren Michelsdatters søn af Hvilsted - Rasmus (født)
fol 258
Søren Rasmussens og Maren Michelsdatters søn af Hvilsted - Rasmus (døbt)

1805-09

Top


1805
fol 258
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Hvilsted - Mette Marie (født)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Jacob (født)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Hvilsted - Mette Marie (døbt)
Rasmus Michelsens og Anne Margrethe Caspersdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Søren Andersens og Maren Hansdatters søn af Hvilsted - Anders (født)
enke Maren Jørgensdatter af Hvilsted - 52 år
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Jacob (døbt)
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Jens Peter (født)
Elin Christensdatter af Hvilsted - 26 år
Rasmus Michelsens og Anne Margrethe Caspersdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters tvillinger af Hvilsted - Niels og Anne Kirstine (født)
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Søren (født)
fol 259
Jørgen Andersens og Maren Hansdatters søn af Hvilsted - Anders (døbt)
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Søren (døbt)
Jens Jørgensens og Anne Kirstine Andersdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters tvillinger af Hvilsted - Niels og Anne Kirstine (døbt)
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Jens Peter (døbt)
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Mariane (født)
Peder Pedersen af Onsted - 88 år
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Onsted - Voldborg (født)
Peder Michelsens og Anne Sørensdatters datter af Hvilsted - Mariane (døbt)
Jens Jørgensens og Anne Kirstine Andersdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peder (født)
Rasmus Jacobsens og Margrethe Nielsdatters søn af Onsted - Peder Andreas (født)
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Onsted Mark - Voldborg (døbt)
Rasmus Pedersens og Ingeborg Erichsdatters søn Peder af Onsted - 25 år
Rasmus Jacobsens og Margrethe Nielsdatters søn af Hvilsted - Peder Andreas (døbt)
fol 260
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peder (døbt)
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters søn Peder af Rantzausgave Skovhuse - 11 uger
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (født)
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters søn Jens af Rantzausgave Skovhuse - 1 år
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Anders (født)

1806
fol 260
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Anders (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn Jens af Bjørnholm - 11 uger
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter Anne Kirstine af Hvilsted - 3 år
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters søn af Hvilsted - Laurits (født)
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
fol 261
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters søn af Hvilsted - Laurits (døbt)
smedeenken Johanne Poulsdatter af Hvilsted - 68 år
Jens Jensen Batrups og Karen Andersdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Peder Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Onsted - Søren (født)
Jens Dams og Karen Andersdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Maren Mørchs af Onsted - 67 år
Peder Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Onsted - Søren (døbt)
Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters datter af Onsted - Else Marie (født og døbt)
Hans Christophersens og Ellen Sørensdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Jens (født)
Hans Pedersens og Karen Sørensdatters datter af Hvilsted - Anne Marie (døbt)

1807
fol 261
Hans Christophersens og Elin Sørensdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Hans (døbt)
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Søren (født)
fol 162
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Apelone (født)
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Michel Pedersens og Elin Jensdatters søn af Hvilsted - Søren (døbt)
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters datter af Hvilsted - Anne Marie (født)
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (født)
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Apelone (døbt)
Jørgen Andersens og Maren Hansdatters søn af Hvilsted - Hans (født)
Knud Pedersens og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Otte (født)
Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne Marie (døbt)
fol 263
Jørgen Andersens og Maren Hansdatters søn af Hvilsted - Hans (døbt)
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Jens (døbt)
Knud Pedersens og Anne Marie Poulsdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Otte (døbt)
hr Andreasen Hylke og jomf Lorentsen af Rantzausgave (copuleret)
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Onsted - Anne Margrethe (født)
indsidder Christen Michelsens og Johanne Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (født)
Anne Cathrine Jensdatters uægte søn Knud Andreasen fra Veng - 8 mdr
Rasmus Jacobsens og Margrethe Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne Cathrine (født)
Niels Andersens og Kirsten Andreasdatters datter af Onsted - Anne Margrethe (døbt)
indsidder Christen Michelsens og Johanne Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (døbt)

1808
fol 264
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Niels (født)
Rasmus Michelsens og Anne Margrethe Caspersdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Rasmus Jacobsens og Margrethe Nielsdatters datter af Hvilsted - Anne Cathrine (døbt)
Rasmus Jacobsens og Margrethe Nielsdatters datter Anne Cathrine af Hvilsted - 3 dage
Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Niels (døbt)
Rasmus Michelsens og Anne Margrethe Caspersdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Niels Nibes hustru af Hvilsted - 54 år
Eskild Olufsens hustru af Hvilsted - 80 år
Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters søn Niels af Onsted - 24 år
Tine? Lorentsens uægte søn af Rantzausgave - Niels Frandsen (født)
Jens Jørgensen Skrædders og Anne Kirstine Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (født)
Mathias Jensen og Maren Christophersdatter af Hvilsted (copuleret)
Tine? Lorentsens uægte søn af Rantzausgave - Niels Frandsen (døbt)
fol 265
Jens Jørgensens og Anne Kirstine Andersdatters søn af Hvilsted - Anders (døbt)
Peder Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Onsted - Niels (født og døbt)
Rasmus Olufsens enke af Hvilsted - 87 år
skoleholderens hustru af Hvilsted - 58 år
Peder Nibe og Bodil Mortensdatter af Hvilsted (copuleret)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Anne Kirstine (født)
Peder Erichsen af Hvilsted - 48 år
Johanne Christiansdatters uægte barn af Hvilsted - Friderica (Mathias Jensen Mørch af Skanderborg)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Karen (født)

1809
fol 265
Johanne Christiansdatters uægte barn af Hvilsted - Friderica (døbt)
fol 266
Johan Danner og Karen Rasmusdatter af Hvilsted (copuleret)
Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Anne Kirstine (døbt)
Simon Ovesens og Kirsten Andersdatters datter af Hvilsted - Karen (født)
Mathias Jensens og Maren Christophersdatters datter af Hvilsted - Birgitte (født)
Niels Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Karen (døbt)
Jens Frandsens og Anne Olufsdatters søn af Hvilsted - Frands (født)
Michel Pedersens og Elin Jensdatters datter af Hvilsted - Anne Kirstine (født)
Simon Ovesens og Kirsten Andersdatters datter af Hvilsted - Karen (døbt)
Mathias Jensens og Maren Christophersdatters datter af Hvilsted - Birgitte (døbt)
Peder Paasgaard af Hvilsted - 79 år
Jørgen Christiansen og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Jens (født)
fol 267
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters datter af Hvilsted - Anne (født)
Jens Frandsens og Anne Olufsdatters søn af Hvilsted - Frands (døbt)
Jens Skrædder af Hvilsted - 67 år
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters datter Anne af Hvilsted - 5 år
Søren Rasmussens og Maren Michelsdatters datter af Hvilsted - Hanne Kirstine (født)
Jens Jørgensens og Anne Kirstine Andersdatters datter Anne af Hvilsted - 3 år
fattiglem Anders Jensen af Hvilsted - 79 år
Jørgen Christiansens og Elin Lauritsdatters søn af Hvilsted - Jens (døbt)
Peder Nibes hustru af Hvilsted - 34 år
Peder Erichsens og Anne Cathrine Jensdatters datter af Hvilsted - Anne (døbt)
Søren Rasmussens og Maren Michelsdatters datter af Hvilsted - Hanne Kirstine (døbt)
Johan Danners og Karen Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Mette Marie (født)
fol 268
Johan Danners og Karen Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse - Mette Marie (døbt)
gårdmand Michel Pedersens og Elin Jensdatters datter af Hvilsted - Anne Kirstine (døbt)
indsidder Johan Danners og Karen Rasmusdatters datter af Rantzausgave Skovhuse (døbt)
husmand Peder Michelsens og Anne Sørensdatters søn af Hvilsted - Michel
husmand Peder Michelsens søn Michel af Hvilsted (begravet)
gårdmand Jørgen Andersens og Maren Hansdatters datter af Hvilsted - Anne
husmand Rasmus Jacobsen Bødkers og Margrethe Nielsdatters søn af Hvilsted - Henrich

1810-13

Top


1810
fol 268
gårdmand Niels Hansens og Else Kirstine Pedersdatters søn af Onsted - Hans
fol 269
husmand Peder Nielsen Nibes og Birthe Marie Pedersdatters datter af Hvilsted - (navn mangler)
husmand Peder Nielsen Nibes nyfødte datter af Hvilsted (begravet)
gårdmand Jens Frandsens og Anne Olufsdatters barn af Hvilsted - Maren
husmand Niels Jensen Nibes og Anne Christensdatters barn af Hvilsted - Anne Kirstine Marie
husmand Mathias Jensens og Maren Christophersdatters datter af Hvilsted - Mette
husmand Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters søn af Hvilsted Mark - Anders
indsidder Niels Nimtoft af Onsted (begravet)
gårdmand Rasmus Rasmussens og Anne Sørensdatters søn Rasmus af Hvilsted - 7 år
husmand Mathias Jensens og Maren Christensdatters datter Mette af Hvilsted (begravet)
gårdmand Jens Jensen Dams og Karen Andersdatters søn af Hvilsted - Jens
fol 270
husmand Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters barn af Hvilsted - Jens
Laurs Laursen Næsby af jægerkompagniet i Århus og Maren Jensdatter Grønbechs søn af Rojgård - Jens
Laurs Laursen Næsbys søn Jens (begravet)
husmand Jens Pedersens og Maren Bentsdatters barn af Hvilsted - Anne Cathrine Margrethe
Jens Nielsens og Maren Jensdatters søn af Bjørnholm - Peder
indsidder Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters søn Laurs af Onsted - 14 år
Søren Pedersens hustru Ingeborg Michelsdatter af Onsted - 68 år
indsidder og soldat Christen Michelsen Kaaes og Johanne Andersdatters barn af Hvilsted - Kirsten
husmand og skrædder Michel Nielsen af Hvilsted - 70 år

1811
fol 271
gårdmand Christen Jensen af Onsted - 63 år
indsidder Peder Nielsens og Anne Lauritsdatters datter Maren af Onsted - 17 år
husmand Hans Christophersens og Ellen Sørensdatters søn af Rantzausgave Skovhuse - Peter Andreas
Maren Mortensdatters uægte søn af Rantzausgave Skovhuse - Christian
husmand Mathias Jensens og Maren Christophersdatters søn af Hvilsted - Christopher
husmand Rasmus Michelsen Svejborgs og Anne Margrethe Caspersdatters barn af Hvilsted - Michel
indsidder og fattiglem Eskild Olufsen af Onsted - 80 år
gårdmand Michel Pedersens og Ellen Jensdatters barn af Hvilsted - Kirsten Marie
husmand Hans Rasmussen Bøgeskovs og Mette Pedersdatters barn af Hvilsted - Maren
fol 272
røgter Christen Knold af Rantzausgave - 54 år
husmand Peder Erichsens enkes barn af Hvilsted - Jens Christian
gårdmand Søren Andersens og Sidsel Nielsdatters søn af Hvilsted - Jens
aftægtsmand Jens Andersen af Hvilsted - 40 år
gårdmand Christen Olufsens og Maren Lauritsdatters barn af Hvilsted - Maren
Apelone Jørgensdatters uægte barn af Hvilsted - Niels

1812
fol 272
gårdmand Jørgen Andersen Kirkegaards og Maren Hansdatters datter af Hvilsted - Karen Marie
fattiglem Anne Michelsdatter Broder Smeds enke af Hvilsted - 95 år
opholdskone og fattiglem Kirsten Pedersdatter af Onsted - 75 år
opholdsmand Anders Ingvorsens hustru Anne Jensdatter af Hvilsted - 79 år
Oluf Eskildsens og Anne Pedersdatters datter af Onsted - Mariane
fol 273
husmand Niels Jensen Nibes og Anne Christensdatters datter af Hvilsted - Sidsel Elisabeth
Maren Rasmusdatters uægte barn fra Veng - Maren
husmand og smed Jørgen Christiansens og Ellen Lauritsdatters barn af Hvilsted - Hans
gårdmand Jens Frandsens og Anne Olufsdatters barn af Hvilsted - Anne
husmand Søren Jensens og Else Thomasdatters barn af Hvilsted - Thomas
Søren Jensens søn Thomas af Hvilsted - 14 dage
fattiglem Casper Christiansen af Hvilsted - 84 år

1813
fol 273
tjenestekvinde Kirsten Andersdatters søn Anders Sørensen af Rantzausgave (begravet)
aftægtshusmand Michel Andersens hustru Karen Nielsdatter af Rantzausgave Skovhuse - 72 år
fol 274
røgter Mads af Rantzausgave - 50 år
gårdmand Michel Pedersens og Ellen Jensdatters barn Kirsten Marie af Hvilsted - 2 år
husmand Peder Nielsen Nibes hustru Birthe Marie Pedersdatter af Hvilsted (begravet)
gårdmand Søren Andersens og Sidsel Nielsdatters barn af Hvilsted - Anne Mette
boelsmand Jens Nielsen Nibes og Anne Kirstine Jensdatters barn af Hvilsted - Karen
Christian Nielsens hustru Else Sejersdatter af Oxenballe - 51 år
gårdmand Jens Jensen Dams og Karen Andersdatters barn af Hvilsted - Kirsten Marie
husmand Peder Michelsen Vejles og Anne Sørensdatters barn af Hvilsted - Maren
Peder Michelsen Vejles datter Maren af Hvilsted - 8 dage
tjenestekarl Christen Christensens og Kirsten Rasmusdatters datter af Onsted - Amalie Kirstine
fol 275
husmand Mathias Jensens og Maren Christophersdatters barn af Hvilsted - Jens
gårdmand Christen Olufsens og Maren Lauritsdatters søn af Hvilsted - Oluf

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c