s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Astrup 1757-76
Døbte


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1757-65
1766-76


1757-65

1757
fol 2b
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Niels
Jens Ottesens barn af Løjenkær - Else
Jens Andersen Skrædders barn af Løjenkær - Anne
Mads Rasmussen Høghs barn af Løjenkær - Birthe
Søren Erichsens barn af Astrup - Anne
Niels Jensens barn af Astrup - Jens
Jens Sørensens barn af Bøgeskov - Maren
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Maren
Peder Madsens barn af Ask - Christian
Søren Nielsens barn af Astrup - Christian
Søren Rasmussens barn af Drammelstrup - Anne
hr Møllers barn - Mette Marie
skoleholderens barn af Ask - Benedicte
Christen Nielsens barn af Astrup - Karen
Tvilling Nielses barn af Løjenkær - Niels
Hans Rasmussens barn af Astrup - Karen
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Niels
Rasmus Jensens barn af Ask - Hans
Jens Sørensens barn af Bøgeskov - Johanne

1758
fol 3b
Jens Jensens barn - Anne
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Peder
Søren Nielsens barn - Christen
hr Møllers barn - Frands
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Maren
Jens Kaaes barn af Astrup - Maren
Jens Vævers barn af Løjenkær - Anne Margrethe
fol 148b
Johanne Ottesdatters uægte barn af Løjenkær - Anders

1759
fol 4a
Jens Ottesens barn af Løjenkær - Birthe
Poul Skibys barn af Løjenkær - Søren
Niels Andersens barn af Løjenkær - Anders
Søren Erichsens barn af Astrup - Peder
Niels Jensens barn af Astrup - Anne
Jens Skrædders barn af Løjenkær - Anders
Jens Nielsens barn - Karen
Jens Sørensens barn af Astrup - Maren
Niels Hansens barn af Ask - Mette
Jens Stephansens barn af Ask skolehus - Rasmus
Søren Nielsens barn af Astrup - Mette Marie
Jens Michelsens barn af Astrup - Christen
Niels Mallings barn af Drammelstrup - Johanne
Hans Rasmussens barn af Astrup - Søren

1760
fol 4b
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Peder
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Maren
Hans Hansens barn af Ask - Mette
Jens Jensens barn af Astrup - Rasmus
Christen Bødkers barn af Løjenkær - Johanne
hr Møllers barn af Astrup - Inger Kirstine
Niels Jensens barn af Astrup - Maren
Jens Sørensens barn af Bøgeskov - Søren
Michel Rasmussens barn af Astrup - Karen

1761
fol 5a
Jens Ottesens barn af Løjenkær - Karen
Poul Skibys barn af Løjenkær - Søren
Mads Rasmussens barn af Ask - Johanne
Jens Poulsens barn af Løjenkær - Anne
Niels Rasmussens barn af Løjenkær - Maren
Hans Rasmussens barn af Astrup - Hans
Søren Nielsens barn af Bøgeskov - Peder
Rasmus Jensens barn af Ask - Rasmus
hr Møllers barn - Cathrine
Jens Kaaes barn - Peder
Jens Jensens barn af Astrup - Anne
Søren Jensens barn af Drammelstrup - Anne
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Anne

1762
fol 5b
Bonde Rasmusses barn af Ask - Jens
Søren Jørgensens barn af Løjenkær - Kirstine
mons Hans Holmbos barn - Anne
Niels Mallings barn af Drammelstrup - Niels
Jens Jensens barn af Astrup - Anders
Niels Jensens barn af Astrup - Søren
Jens Ottesens barn - Anne
Jens Skrædders barn af Løjenkær - Anne Marie
hr Thøger Møllers barn - Jacob
Peder Jacobsens barn - Jacob
Niels Rasmussens barn af Løjenkær - Rasmus
Mads Rasmussens barn af Ask - Maren
Jens Stephansens barn af Ask skole - Anne Marie
Søren Nielsens barn af Astrup - Jens
Christen Mortensens barn af Løjenkær - Rasmus
Jens Sørensens barn af Bøgeskov - Anne
Barbara Christensdatters uægte barn af Ask - Peder
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Michel

1763
fol 6b
Søren Jensens barn af Drammelstrup - Jens
Bonde Rasmusses barn af Ask - Jens
Jens Clausens barn - Johanne
Jens Poulsens barn af Løjenkær - Poul
Niels Mallings barn - Christen
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Kirsten
Jens Kaaes barn af Astrup - Søren
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Hans

1764
fol 7a
Jens Jensens barn af Astrup - Anne
Niels Rasmussens barn af Løjenkær - Peder
Mads Rasmussens barn af Ask - Rasmus
Niels Pedersens barn af Løjenkær - Kirsten
Niels Jensens barn af Astrup - Rasmus
Søren Erichsens barn af Astrup - (navn mangler)
Peder Jacobsens barn - Rasmus
Jens Michelsens barn af Astrup - Maren
Hans Holmbos barn - Maren
Niels Jensens barn af Ask - Hans
Søren Jensens barn af Drammelstrup - Knud
Søren Rasmussens barn af Bøgeskov - Jens
Jens Rasmussens barn af Bøgeskov - Kirsten

1765
fol 7b
Søren Nielsens barn af Astrup - Anne
Hans Hansens barn af Ask - Thomas
hyrden Søren Nielsens barn - Peder
Jens Poulsens barn af Løjenkær - Rasmus
Anne Eskesdatters barn af Løjenkær - Niels
Niels Pedersens barn af Løjenkær - Anne
Oluf Jeppes barn - Kirsten
Jens Clausens barn - Jens
Jens Rasmussens barn af Bøgeskov - Jens

1766-76

Top


1766
fol 8a
Jens Holmbos barn - Peder
Søren Willumsens barn af Astrup - Voldborg
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Søren
Peder Jacobsens barn af Astrup - Karen
Mads Rasmussens barn - Søren
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Søren
Anders Pedersens barn af Drammelstrup - Maren
Jens Jensens barn af Astrup - Inger
Niels Mallings barn - Johanne
Jens Sørensens barn af Astrup - Søren
Søren Rasmussens barn af Bøgeskov - Marie
degnens barn - Elisabeth Marie
Niels Han?sens barn - Michel
Rasmus Mogensens barn af Løjenkær - Anne Marie

1767
fol 9a
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Peder
Poul Erichsens barn af Bøgeskov - Else
Hans Hansens barn af Ask - Karen
Jens Pedersens barn af Astrup - Niels
Søren Jensens barn af Drammelstrup - Jens
Søren Nielsens barn af Astrup - Maren
Jens Michelsens barn - Maren
Jens Rasmussens barn af Ask - Niels
Jens Poulsens barn af Løjenkær - Rasmus

1768
fol 9b
Oluf Jeppes barn - Christen
Rasmus Mogensens barn - Anne Marie
Søren Rasmussens barn af Bøgeskov - Knud
Jens Rasmussens barn af Bøgeskov - Rasmus
Rasmus Michelsens barn af Ask - Kirsten
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Else Marie
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Jens
Jens Holms barn - Ingeborg
Niels Erichsens barn - Erich
Simon Jacobsens barn - Anne
Niels Eskesens barn af Ask - Eske
Poul Erichsens tvillinger - Erich og Maren
Peder Jacobsens barn - Søren
Jens Poulsens tvillinger - Birthe og Maren
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Anne
Mads Rasmussens barn af Ask - Anne
fol 148b
Anne Pedersdatters uægte barn af Drammelstrup - Anne (Peder Michelsen avlskarl i præstegården

1769
fol 10b
Marinus Holmbos barn - Hans
Jens Rasmussens barn af Ask - Johanne
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Rasmus
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - (navn mangler)
Jens Skrædders barn af Løjenkær - Søren
Jens Michelsens barn af Astrup - Maren
Poul Erichsens barn af Bøgeskov - Hans
Niels Svenskes barn af Drammelstrup - Anne
Oluf Jepsens barn - Niels
Jens Holms barn - Kirsten
Hans Hansens barn - Jens

1770
fol 11a
Simon Jacobsens barn af Astrup - Jacob
Søren Hyrdes barn af Astrup - Maren
Jens Poulsens barn af Løjenkær - Niels
Jens Nielsens barn af Drammelstrup - Niels
Mads Rasmussens barn af Ask - Rasmus
Søren Pedersens barn af Løjenkær - Hans
Jens Rasmussens barn af Ask - Rasmus
Jens Michelsens barn af Astrup - Anne

1771
fol 11b
Peder Rasmussens barn af Bøgeskov - Anders
Niels Mallings barn - Maren
Søren Jensens barn af Ask - Søren
Niels Vævers barn af Ask - Karen
Michel Møllers barn - Jens
Hans Holmbos barn - Ditlev
Rasmus Sørensens barn - Anne
Jens Rasmussens barn - Rasmus
Søren Pedersens barn - Niels

1772
fol 12a
Hans Hansens barn af Ask - Maren
Søren Nielsens barn af Astrup - Søren
Poul Erichsens barn af Bøgeskov - Karen
Rasmus Mogensens barn af Løjenkær - Eske
Oluf Jepsens barn af Løjenkær - Niels
Jens Clausens barn af Astrup - Rasmus
Rasmus Hansens barn af Løjenkær - Niels
Hans Rasmussens barn - Søren

1773
fol 12b
Niels Vævers barn af Ask - Jens
Jens Christensens barn Løjenkær - Kirsten
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Michel
Rasmus Sørensens barn - Kirsten
Niels Jensens barn - Poul
Niels Jacobsens barn af Løjenkær - Peder
Eske Borres barn af Bøgeskov - Anders
Rasmus Vævers barn af Astrup - Hans
Jens Snedkers barn af Astrup - Erich
Hans Holmbos barn - Hans
Søren Rasmussens barn af Bøgeskov - Peder
Simon Jacobsens barn af Astrup - Jacob
fol 148b
Maren Erichsdatters uægte barn - Jens (Jørgen Skytte af Rantzausgave)

1774
fol 13b
Peder Foghs barn af Astrup - Søren
Jens Clausens barn af Astrup - Søren
Oluf Jepsens barn af Løjenkær - Kirsten
Jens Michelsens barn af Astrup - Michel
hr Begtrups barn af Astrup - Øllegaard
Søren Knudsens barn af Løjenkær - Kirsten
Rasmus Mogensens barn af Løjenkær - Kirsten
Rasmus Hansens barn af Løjenkær - Hans

1775
fol 14a
Niels Smeds barn af Drammelstrup - Anne
Rasmus Sørensens barn af Drammelstrup - Maren
Jens Rasmussens barn af Bøgeskov - Kirsten
Jens Rasmussens barn af Ask - Birthe
Jens Pedersens barn af Drammelstrup - Karen
Rasmus Michelsens barn af Ask - Rasmus
Jens Snedkers barn af Astrup - Kirstine
Rasmus Hansens barn af Løjenkær - Kirsten
hr Begtrups barn af Astrup - Voldborg Marie
Peder Foghs barn af Astrup - Rasmus
Eskild Borres barn af Bøgeskov - Johanne

1776
fol 14b
Karen Bondes uægte barn af Løjenkær - (navn mangler)
Mads Rasmussens barn af Ask - Anne
Rasmus Sørensens barn af Drammelstrup - Rasmus
Jens Jensens barn af Ask - Jens
Søren Knudsens barn af Løjenkær - Karen
Jens Molbo Hyrdes barn af Bøgeskov - Søren
Søren Michelsens barn af Astrup - Anne Kirstine

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c