s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Astrup 1790-1813
Blandede poster


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1790-94
1795-99
1800-04
1805-09
1810-13


1790-94

1790
fol 34
Rasmus Kaaes søn af Bøgeskov - Michel
Jens Hansens datter af Løjenkær - Anne
Smed Peders datter af Astrup - Anne
Rasmus Jacobsen og Else Marie Jensdatter af Drammelstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Søren Rasmussen af Bøgeskov - 52 år
skoleholderens hustru af Ask - 66 år
Søren Lauritsens moder af Bøgeskov - 71 år
Anne Jensdatter af Ask - 73 år
Peder Jacobsens søn af Løjenkær - Jacob
hr Hampe og jomf Kirsten Lauritsdatter Begtrup af Astrup (copuleret)
Peder Foghs datter af Astrup - Anne
fol 35
Kruses søn af Astrup - Jens Christian
Maren Vibs af Løjenkær - 76 år
hr Stephani af Astrup - 65 år
Erich Christensen og Karen Friderichsdatter af Ask (trolovet)

1791
fol 35
Iver Pedersens hustru af Drammelstrup - 22 år
Jens Jensen af Astrup - 77 år
Erich Christensen og Karen Friderichsdatter af Ask (copuleret)
Knud Friderichsen og Anne Marie Jespersdatter af Ask (trolovet)
Rasmus Michelsens hustru af Bøgeskov - 35 år
Rasmus Sørensens hustru af Astrup - 52 år
Jens Skrædders datter af Ask - Anne Kirstine
Niels Sørensen og Karen Hansdatter af Ask (trolovet og copuleret)
fol 36
Rasmus Sørensen og Anne Jensdatter af Astrup (trolovet)
Rasmus Nielsens datter af Astrup - Birthe
Rasmus Jacobsen og Maren Hansdatter af Astrup (trolovet)
Simon Jacobsen af Astrup - 61 år
Søren Christensens datter af Drammelstrup - Karen
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Simon
Søren Lauritsens datter af Bøgeskov - Ingeborg
Rasmus Sørensen og Anne Jensdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Jacobsen og Maren Hansdatter af Astrup (copuleret)
Peder Hansens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Søren Jensens dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Søren Jensens søn af Bøgeskov - Knud
Peder Lysholts datter af Astrup - Mette

1792
fol 36
Niels Sørensens søn af Løjenkær - Hans
Knud Glarmesters søn af Ask - Johan Friderich Wilhelm
fol 37
Jacob Bødkers søn af Astrup - Henrich
Peder Jacobsen af Astrup - 67 år
Thomas Hansen og Johanne Jensdatter af Ask (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Rasmusdatter af Drammelstrup (trolovet)
Kirsten Pedersdatters uægte datter af Astrup - Mette (Jacob Sørensen)
Thomas Hansen og Johanne Jensdatter af Ask (copuleret)
Karen Vibs datter Anne af Løjenkær - 5 år
Jens Christensens søn af Løjenkær - Christen
Iver Bødkers søn af Drammelstrup - Peder
Jacob Bødkers søn Søren af Astrup - 3 år
Hans Rasmussen af Astrup - 77 år
Thomas Hansens søn af Ask - Hans
Rasmus Jensens dødfødte barn af Bøgeskov (begravet)
Peder Foghs datter Anne af Astrup - år
Jens Sørensen og Maren Rasmusdatter af Bøgeskov (copuleret)
Groes Sørensen og Kirsten Jensdatter af Ask (trolovet)
Rasmus Sørensens datter af Astrup - Anne
fol 38
Peder Erichsens dødfødte barn af Astrup (begravet)
Christen Bødkers hustru af Løjenkær - 73 år
Poul Erichsen af Bøgeskov - 63 år
Anne Holmbos af Astrup - 30 år
Peder Erichsens søn af Astrup - Søren
Groes Sørensen og Kirsten Jensdatter af Ask (copuleret)
Niels Malling af Drammelstrup - 72 år
Peder Erichsens søn Søren af Astrup - 3 uger
Peder Foghs søn af Astrup - Jens
mad Anne Elisabeth Begtrup af Astrup - 38 år
Søren Jensens søn af Ask - Michel
Rasmus Michelsens datter af Bøgeskov - Anne
Peder Hansens tvillinger af Astrup - Karen og Maren
Knud Sørensen og Marie Christensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Kruses søn af Astrup - Johan Friderich
Knud Sørensen og Marie Christensdatter af Bøgeskov (copuleret)
fol 39
Niels Kirkegaards søn af Astrup - Rasmus
Peder Jacobsens søn af Løjenkær - Niels

1793
fol 39
Rasmus Hansens datter af Ask - Kirsten
Søren Kochs hustru af Bøgeskov - 44 år
Peder Jacobsens søn Niels af Løjenkær - 1 mdr
Rasmus Pedersens tvillinger Maren og Karen af Løjenkær (begravet)
Søren Lauritsens søn af Bøgeskov - Laurits
Jens Juelsens datter af Ask - Karen
Søren Jensens søn Knud af Bøgeskov - 1 år
Jens Sørensens søn af Bøgeskov - Søren
Maren Jensdatter af Astrup - 58 år
Søren Sørensen og Birthe Sørensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Rasmus Pedersens datter Maren af Løjenkær - 3 mdr
Rasmus Kaaes dødfødte søn af Bøgeskov (begravet)
fol 40
Eskild Jensens dødfødte søn af Astrup (begravet)
Knud Glarmesters søn af Ask - Jesper
Søren Koch og Birthe Sørensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Christen Nørgaards datter af Ask - Anne Kirstine
Jens Skoleholder og Maren Jensdatter af Ask (trolovet)
Peder Erichsens dødfødte datter af Astrup (begravet)
Oluf Jepsen af Løjenkær - 55 år
Peder Hansens datter Maren af Astrup - 1 år
Jens Stephansen og Maren Jensdatter af Ask (copuleret)
Niels Kaaes dødfødte søn af Astrup (begravet)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Jens
Niels Sørensens og Karen Hansdatters søn af Løjenkær - Søren
Jens Rytters og Sidsel Rasmusdatters datter af Ask - Karen
Peder Hansens og Maren Jensdatters datter Karen af Astrup - 1 år
fol 41
Jens Stephansens og Maren Jensdatters datter af Ask - Marie Cathrine (født)
Rasmus Jensen og Maren Hansdatter af Ask (trolovet)
Jens Stephansens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Marie Cathrine (døbt)
Hans Jacobsens og Johanne Nielsdatters datter af Løjenkær - Kirsten (født)
Jacob Simonsens og Johanne Rasmusdatters søn af Astrup - Simon (født)
Hans Jacobsens og Johanne Nielsdatters datter af Løjenkær - Kirsten (døbt)
Anne Rasmusdatter af Ask - 57 år
Søren Christensens og Maren Christensdatters datter Karen af Drammelstrup - 2 år
Jacob Simonsens og Johanne Rasmusdatters søn af Astrup - Simon (døbt)
Rasmus Jensen af Ask - 23 år
Rasmus Pedersen af Løjenkær - 38 år
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn Jens af Ask - 3 mdr
Kirsten Sørensdatter af Ask - 21 år

1794
fol 41
Birthe Jensdatter af Ask - 17 år
Søren Jensens og Else Michelsdatters datter Johanne af Ask - 4 år
Søren Jensens og Else Michelsdatters søn Michel af Ask - år
fol 42
Jens Rasmussens og Sidsel Rasmusdatters søn Hans af Ask - 13 år
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn Jens af Astrup - år
Peder Smeds og Anne Jensdatters datter Johanne af Astrup - 7 år
Rasmus Jensens og Maren Hansdatters datter af Ask - Birthe
Iver Pedersens og Anne Sophie Pedersdatters søn af Drammelstrup - Knud (født og døbt)
Rasmus Pedersens og Birthe Jensdatters datter Karen af Løjenkær - 1 år
Jacob Bødkers og Mette Henrichsdatters søn Henrich af Astrup - 2 år
Peder Lysholts datter Mette af Astrup - 2 år
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn Laurits af Bøgeskov - 1 år
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Jens (født)
Søren Rasmussens enke af Bøgeskov - 60 år
Rasmus Michelsens og Maren Pedersdatters datter Anne af Bøgeskov - år
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
Niels Bøgeskovs og Kirsten Jensdatters dødfødte søn af Ask (begravet)
Otte Rasmussen og Anne Jensdatter af Astrup (trolovet)
Rasmus Kaaes og Else Michelsdatters søn af Bøgeskov - Søren (født)
fol 43
Rasmus Kaaes og Else Michelsdatters søn af Bøgeskov - Søren (døbt)
Eskild Jensens hustru af Astrup - 48 år
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters datter af Astrup - Karen (født)
Eskild Jensen og Anne Jensdatter af Bøgeskov (trolovet)
Rasmus Nielsen og Kirsten Sørensdatter af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters datter af Astrup - Karen (døbt)
Niels Bodholts hustru af Løjenkær - 28 år
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Peder (født)
Peder Jacobsens og Maren Nielsdatters datter af Løjenkær - Birthe (født)
Anne Madsdatter af Ask - 18 år
Peder Erichsens og Birthe Jensdatters dødfødte søn af Astrup (begravet)
Peder Jacobsens og Maren Nielsdatters datter af Løjenkær - Birthe (døbt)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Peder (døbt)
Mads Pedersen og Johanne Nielsdatter af Astrup (trolovet)
Peder Hansens og Maren Jensdatters søn af Astrup - Jens (født)
fol 44
Eskild Jensen og Anne Jensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Peder Lysholts dødfødte søn af Astrup (begravet)
Peder Hansens og Maren Jensdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
Rasmus Nielsen og Kirsten Sørensdatter af Løjenkær (copuleret)
Mads Pedersen og Johanne Nielsdatter af Astrup (copuleret)
Jens Sørensen af Overgaard i Astrup - 17 år
Jens Vesterbos og Mette Christensdatters søn af Løjenkær - Jens (født)
Otte Rasmussen og Anne Jensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Vesterbos og Mette Christensdatters søn af Løjenkær - Jens (døbt)

1795-99

Top


1795
fol 44
Rasmus Nielsens dødfødte datter (begravet)
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn af Bøgeskov - Knud (født)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Rasmus (født)
Kruses dødfødte søn af Astrup (begravet)
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn af Bøgeskov - Knud (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Rasmus (døbt)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Rasmus (født)
Rasmus Madsen og Maren Sørensdatter af Ask (trolovet)
fol 45
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Rasmus (døbt)
Rasmus Rasmussens og Johanne Pedersdatters datter Anne Marie af Astrup - 3 år
Niels Kaaes og Kirsten Nielsdatters datter af Astrup - Birthe (født)
Niels Kirkegaards datter af Astrup - Anne Elisabeth (født)
Niels Kaaes og Kirsten Nielsdatters datter af Astrup - Birthe (døbt)
Niels Kirkegaards datter af Astrup - Anne Elisabeth (døbt)
Rasmus Madsen og Maren Sørensdatter af Ask (copuleret)
Rasmus Michelsens og Maren Pedersdatters datter af Bøgeskov - Anne (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Niels (født)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Karen (født)
Rasmus Michelsens og Maren Pedersdatters datter af Bøgeskov - Anne (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Niels (døbt)
fol 46
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Karen (døbt)
Jacob Jensen af Rasborg - 71 år
Jacob Simonsens og Johanne Rasmusdatters søn af Astrup - Rasmus (født og døbt)
Søren Jensen og Sidsel Hansdatter af Rasborg (copuleret)
Niels Sørensens og Karen Hansdatters søn af Løjenkær - Jens (født og døbt)
Anne Jacobsdatter af Astrup - 79 år
Søren Pedersen og Barbara Christensdatter af Løjenkær (trolovet)

1796
fol 46
Jens Stephansens og Maren Jensdatters søn af Ask - Jens (født og døbt)
opfostringsbarnet Jens hos Rasmus Michelsen i Ask - 2 år
fol 47
Søren Pedersen og Barbara Christensdatter af Løjenkær (copuleret)
Niels Bodholts og Anne Marie Poulsdatters søn af Løjenkær - Poul (født)
Kruses tvillinger af Astrup - Rasmus og Mariane (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Niels af Løjenkær - år
Kruses tvillinger Rasmus og Mariane af Astrup - 8 og 10 dage
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Drammelstrup (trolovet)
Rasmus Sørensen af Astrup - 48 år
Niels Bodholts og Anne Marie Poulsdatters søn af Løjenkær - Jens (døbt)
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Niels (født)
Smed Peders og Anne Jensdatters søn af Astrup - Søren (født)
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Niels (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Anne (født)
Smed Peders og Anne Jensdatters søn af Astrup - Søren (døbt)
Christen Smeds og Anne Pedersdatters datter af Løjenkær - Anne (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Anne (døbt)
fol 48
Christen Smeds og Anne Pedersdatters barn af Løjenkær - Anne (døbt)
Jens Jørgensen og Anne Marie Hansdatter af Bøgeskov (trolovet)
Jens Hansen og Anne Marie Jensdatters datter af Løjenkær - Kirsten (født)
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Drammelstrup (copuleret)
Jens Hansens og Anne Marie Jensdatters datter af Løjenkær - Kirsten (døbt)
Peder Hansens og Maren Jensdatters søn Jens af Astrup - år
Jens Jørgensen Odder og Anne Marie Hansdatter af Bøgeskov (copuleret)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Anne (født)
Jens Milling og Elisabeth Marie Holmbo af Astrup (trolovet)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Anne (døbt)
Søren Jensens datter Anne af Rasborg - 3 uger
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus (født og døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter - Birthe (født)
Jacob Boes og Kirsten Lauritsdatter af Astrup (trolovet)
fol 49
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters datter af Astrup - Bodil (født)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter Birthe af Bøgeskov - 1 mdr
gartner Hansens datter Cecilie af Drammelstrup - 2 år
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters datter af Astrup - Bodil (døbt)
Jacob Simonsens og Johanne Rasmusdatters datter af Astrup - Birthe (født)
skomager Jacob Boes og Kirsten Lauritsdatter af Astrup (copuleret)
sr Jens Milling og jomf Elisabeth Marie Holmbo af Astrup (copuleret)
Jacob Simonsens og Johanne Rasmusdatters datter af Astrup - Birthe (døbt)
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter af Astrup (trolovet)

1797
fol 49
Knud Friderichsens og Anne Marie Jespersdatters søn af Ask - Søren (født)
Niels Kaaes og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Jens (født)
fol 50
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter af Astrup (copuleret)
Niels Kaaes og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
Knud Friderichsens og Anne Marie Jespersdatters søn af Ask - Søren (døbt)
Peder Lysholts og Maren Jensdatters dødfødte søn af Astrup (begravet)
Rasmus Nielsens hustru Johanne Hansdatter af Astrup - 38 år
enke Maren Thomasdatter af Ask - 60 år
Niels Kirkegaards og Karen Pedersdatters datter af Astrup - Sidsel (født)
Rasmus Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Astrup (trolovet)
Michel Grimstrup og Maren Rasmusdatter af Rasborg (trolovet)
Niels Hansens og Karen Terkildsdatters søn af Løjenkær - Terkild (født)
Kruses dødfødte datter af Astrup (begravet)
Niels Hansens og Karen Terkildsdatters søn af Løjenkær - Terkild (døbt)
Niels Kirkegaards og Karen Pedersdatters datter af Astrup - Sidsel (døbt)
fol 51
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Maren (født)
Rasmus Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Michel Grimstrup og Maren Rasmusdatter af Rasborg (copuleret)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Maren (døbt)
Niels Sørensens og Karen Hansdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født)
Jens Malling og Maren Sørensdatter af Ask (trolovet)
Niels Sørensens og Karen Hansdatters søn af Løjenkær - Rasmus (døbt)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters datter af Ask - Maren (født)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Peder (født)
fol 52
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters datter af Ask - Maren (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Peder (døbt)
Rasmus Pedersen og Kirsten Rasmusdatter af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Kaaes og Else Michelsdatters søn af Bøgeskov - Niels (født og døbt)
Jens Malling og Maren Sørensdatter af Ask (copuleret)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Mads (født og døbt)
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Anders (født)
Rasmus Pedersen og Kirsten Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
Søren Jensen af Ask - 75 år
Peder Sørensen af Løjenkær - 38 år

1798
fol 53
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Anders (døbt)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Laurits (født)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters dødfødte datter af Løjenkær (begravet)
Jens Rytters og Sidsel Rasmusdatters søn af Ask - Hans Christian (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (født)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Laurits (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (døbt)
Jens Rytters og Sidsel Rasmusdatters søn af Ask - Hans Christian (døbt)
Kirstine Andersdatter af Bøgeskov - 71 år
Smed Peders og Anne Jensdatters søn af Astrup - Jens (født)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn Laurits af Bøgeskov - 3 mdr
Smed Peders og Anne Jensdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
fol 54
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn af Bøgeskov - Niels (født)
Knud Friderichsens og Anne Marie Jespersdatters søn Søren af Ask - 1 år
Jens Hedegaards og Mette Lauritsdatters datter af Bøgeskov - Anne (født)
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn af Bøgeskov - Niels (døbt)
Peder Rasmussen af Løjenkær - 75 år
enke Karen Hansdatter af Ask - 69 år
Jens Hedegaards og Mette Lauritsdatters datter af Bøgeskov - Anne (døbt)
enke Karen Pedersdatter Malling af Drammelstrup - 75 år
Peder Lysholts og Maren Jensdatters datter af Astrup - Mette (født)
Jens Mørchs og Anne Jensdatters datter af Astrup - Maren (født)
Peder Lysholts og Maren Jensdatters datter af Astrup - Mette (døbt)
Jens Mørchs og Anne Jensdatters datter af Astrup - Maren (døbt)
Jens Mørchs og Anne Jensdatters datter Maren af Astrup - 1 mdr
fol 55
Peder Hansens og Maren Jensdatters datter af Astrup - Johanne (født og døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Pedersdatters søn af Astrup - Peder (født og døbt)
Christen Smeds og Anne Pedersdatters søn - Jens (født)
Peder Pedersen Pedholt og Mette Pedersdatter af Løjenkær (trolovet)
Rasmus Nielsen af Astrup - 50 år
gartner Hansens søn Hans af Drammelstrup - 8 år
Christen Smeds og Anne Pedersdatters søn af Løjenkær - Jens (døbt)
Anne Marie Jacobsdatter af Løjenkær - 22 år
Kruses datter af Astrup - Mariane (født)
Jens Mørchs hustru af Astrup - 34 år
Jacob Simonsens moder af Astrup - 64 år
Niels Sørensens hustru af Løjenkær - 32 år
Jacob Simonsen af Astrup - 25 år
Peder Pedersen Pedholt og Mette Pedersdatter af Løjenkær (copuleret)
Hans Hansen af Ask - 26 år
Christiane Mortensdatter af Løjenkær - 26 år
fol 56
Kruses datter af Astrup - Mariane (døbt)
Niels Erichsens hustru Mette Pedersdatter af Bøgeskov - 79 år
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn Rasmus af Astrup - 2 år
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født)

1799
fol 56
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn Anders af Astrup - 1 år
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters søn Rasmus af Løjenkær - 2 uger
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Søren af Løjenkær - 1 år
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn Niels af Astrup - 2 år
Søren Hansen og Kirsten Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Anne Marie Rasmusdatter af Løjenkær - 31 år
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Niels (født)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Anne (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Niels (døbt)
Niels Hansens og Karen Terkildsdatters datter af Løjenkær - Maren (født)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Anne (døbt)
fol 57
Niels Hansens og Karen Terkildsdatters datter af Løjenkær - Maren (døbt)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Johanne (født)
Jørgen Michelsen og Karen Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
Søren Enkegaard og Johanne Rasmusdatter af Astrup (copuleret)
Søren Jensens og Sidsel Nielsdatters datter af Rasborg - Anne (født)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Johanne (døbt)
Jens Skrædders hustru af Ask - 42 år
Smed Peders og Anne Jensdatters søn Jens af Astrup - 1 år
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Anne (døbt)
Niels Sørensen og Maren Hansdatter af Løjenkær (copuleret)
Jens Poulsen af Løjenkær - 65 år
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Niels (født og døbt)
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn Niels af Astrup - 5 uger
fol 58
Niels Sørensens og Maren Hansdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn Mads af Ask - 2 år
Niels Sørensens og Maren Hansdatters søn af Løjenkær - Rasmus (døbt)
Peder Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Anders (født)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Jens (født)

1800-04

Top


1800
fol 58
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Jens (døbt)
Niels Erichsen af Bøgeskov - 76 år
Peder Sørensen Foghs og Karen Hansdatters søn af Astrup - Anders (døbt)
Maren Knudsdatter af Drammelstrup - 68 år
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Søren (født)
Niels Jensen og Anne Jensdatter af Bøgeskov (copuleret)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters datter Maren af Ask - 2 år
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Søren (døbt)
fol 59
enke Kirsten Rasmusdatter af Løjenkær - 71 år
Friderich Lamme af Drammelstrup - 72 år
Jens Rasmussens og Maren Sejersdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters datter af Astrup - Kirsten (født)
Rasmus Sørensen og Maren Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Jens Rasmussens og Maren Sejersdatters søn af Astrup - Rasmus (døbt)
Niels Jensens og Anne Nielsdatters søn af Ask - Jens (født)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters datter af Astrup - Kirsten (døbt)
Søren Enkegaards hustru Johanne Rasmusdatter af Astrup - 33 år
Niels Jensens og Anne Nielsdatters søn af Ask - Jens (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (født)
Jens Mørch af Astrup - 35 år
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Søren af Løjenkær - 1 mdr
Rasmus Pedersen Møller og Maren Michelsdatter Loft af Astrup (copuleret)
fol 60
Jens Poulsens enke af Løjenkær - 74 år
enke Grethe Rasmusdatter af Astrup - 82 år
Niels Sørensen og enke Maren Sejersdatter af Astrup (copuleret)
Søren Enkegaard og Anne Cathrine Hansdatter af Rasborg (copuleret)
fattigt fruentimmer Ingeborg Andreasdatters datter Anne Kirstine af Astrup - 2 mdr
Jens Hedegaards og Mette Lauritsdatters søn af Bøgeskov - Peder (født)
Niels Kaaes og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Michel (født)
Enevold Christensen og Karen Andersdatter af Løjenkær (copuleret)
Jens Hedegaards og Mette Lauritsdatters søn af Bøgeskov - Peder (døbt)
Rasmus Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Birthe (født)
Enevold Christensens og Karen Andersdatters dødfødte datter af Løjenkær (begravet)
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Michel (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Birthe (døbt)
fol 61
Søren Christensen Smed og enke Maren Christensdatter af Ask (copuleret)

1801
fol 61
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Kirsten (født)
enke Karen Pedersdatter af Ask - 84 år
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Kirsten (døbt)
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters dødfødte søn af Bøgeskov (begravet)
Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn Niels af Bøgeskov - 3 år
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Mette (født)
Eskild Jensen af Astrup - 45 år
Mads Rasmussens hustru af Ask - 58 år
Søren Jensens hustru af Bøgeskov - 33 år
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Mette (døbt)
Mads Rasmussen af Ask - 63 år
fol 62
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Anne Kirstine (født)
Birgitte Hansdatter hos Jacob Smed i Astrup - 11 år
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters datter af Løjenkær - Karen Marie (født)
Jens Jensen og Birthe Sørensdatter af Løjenkær (copuleret)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters datter af Rasborg - Anne Kirstine (døbt)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Birthe (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Maren (født)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters datter af Løjenkær - Karen Marie (døbt)
Niels Sørensens og Maren Hansdatters datter af Løjenkær - Mette (født)
enkemand Søren Jensen og Maren Poulsdatter af Bøgeskov (copuleret)
Søren Jensen og enke Anne Jensdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Johanne Madsdatter af Ask (copuleret)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Birthe (døbt)
fol 63
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Maren (døbt)
indsidder Niels Jensens og Johanne Pedersdatters søn af Ask - Jens (født)
Niels Sørensens og Maren Hansdatters datter af Løjenkær - Mette (døbt)
indsidder Niels Jensens og Johanne Pedersdatters søn af Ask - Jens (døbt)
Jens Nielsens og Maren Sørensdatters datter af Drammelstrup - Karen (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter Maren af Løjenkær - 3 mdr
Jens Michelsen og Kirsten Marie Pedersdatter af Løjenkær (copuleret)
indsidder Niels Jensens og Johanne Pedersdatters søn Jens af Ask - 6 uger
Jens Nielsens og Maren Sørensdatters datter af Drammelstrup - Karen (døbt)
fol 64
Kirsten Rasmusdatters uægte barn af Ask - Anne Marie (gårdmand Mads Jensen i Mustrup)
Kirsten Rasmusdatters uægte datter af Ask - Anne Marie (døbt)

1802
fol 64
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters søn af Ask - Jens (født og døbt)
Søren Christensens og Maren Christensdatters dødfødte datter af Ask (begravet)
enke Maren Andersdatter af Drammelstrup - 71 år
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
tjenestekarl Jens Jensen af Løjenkær - 52 år
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Rasmus (døbt)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Søren (født)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters søn af Astrup - Jens (født)
fol 65
Peder Sørensens og Karen Hansdatters datter af Astrup - Anne (født)
Peder Sørensens og Karen Hansdatters datter Anne af Astrup - 4 dage
Søren Jensens og Maren Poulsdatters datter af Bøgeskov - Sidsel (født)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Søren (døbt)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn Rasmus af Astrup - 6 uger
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn Rasmus af Astrup - 3 dage
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
Søren Jensens og Maren Poulsdatters datter af Bøgeskov - Sidsel (døbt)
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Benedicte (født)
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter Benedicte af Ask - 1 dag
Niels Nielsens og Karen Pedersdatters søn af Astrup - Jacob (født og døbt)
fol 66
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn Jens af Ask - 2 år
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (født)
Poul Jensen og Anne Rasmusdatter af Drammelstrup (copuleret)
Søren Kaaes og Apelone Pedersdatters datter af Astrup - Dorothea (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Søren (døbt)
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn af af Ask - Rasmus (født)
Søren Kaaes og Apelone Pedersdatters datter af Astrup - Dorothea (døbt)
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters søn af Ask - Rasmus (døbt)
Michel Jensen og Karen Sørensdatter af Løjenkær (copuleret)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Anne (født)
fol 67
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Anne (døbt)

1803
fol 67
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Mads (født)
Johan Mohrs og Else Jørgensdatters datter af Ask - Dorothea (født)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Mads (døbt)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter Anne af Astrup - 9 uger
Johan Mohrs og Else Jørgensdatters datter af Ask - Dorothea (døbt)
Johan Mohrs og Else Jørgensdatters datter Dorothea af Ask - 6 uger
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Kirsten (født)
Peder Hansens og Maren Jensdatters datter af Astrup - Karen (født)
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Niels (født)
fol 68
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Kirsten (døbt)
Peder Sørensens og Maren Jensdatters søn af Astrup - Jens (født)
Peder Hansens og Maren Jensdatters datter af Astrup - Karen (døbt)
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Niels (døbt)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn Rasmus af Astrup - 2 dage
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Benedicte (født)
Peder Sørensens og Maren Jensdatters søn af Astrup - Jens (døbt)
Peder Sørensens og Karen Hansdatters søn af Astrup - Niels (født)
Søren Christensens og Maren Christensdatters søn af Ask - Christen (født)
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Hans (født)
Peder Sørensens og Karen Hansdatters søn af Astrup - Niels (døbt)
fol 69
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Benedicte (døbt)
Peder Sørensens og Karen Hansdatters søn Niels af Astrup - 1 mdr
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Hans (døbt)
indsidder Søren Christensen Smeds og Maren Christensdatters søn af Ask - Christen (døbt)
Hans Rasmussen og Maren Lauritsdatter af Bøgeskov (copuleret)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Rasmus (født og døbt)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Maren (født)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Jens (født)
Niels Sørensens og Maren Hansdatters datter af Løjenkær - Maren (født)
skoleholder Jens Stephansen af Ask - 80 år
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Jens (døbt)
fol 70
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter af Astrup - Maren (døbt)
Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter af Ask (copuleret)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Søren (født)
Niels Sørensens og Maren Hansdatters datter af Løjenkær - Maren (døbt)
Søren Jensens og Mette Mortensdatters datter af Løjenkær - Maren (født)
Søren Christensens og Maren Christensdatters søn Christen af Ask - 3 uger
Niels Svensks enke af Løjenkær - 74 år

1804
fol 70
Niels Thomasen af Ask - 72 år
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Jens (født)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Søren (døbt)
Rasmus Michelsen af Ask - 84 år
fol 71
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters søn af Astrup - Sejer (født)
Søren Jensens og Mette Mortensdatters datter af Løjenkær - Maren (døbt)
Michel Jensens og Karen Sørensdatters datter af Astrup - Mette (født)
Søren Knudsens og Maren Poulsdatters datter Birthe af Løjenkær - 23 år
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Jens (døbt)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters søn Sejer af Astrup - 12 dage
Niels Thomasen og Maren Jacobsdatter af Ask (copuleret)
Søren Jørgensen Hjulmand af Løjenkær - 75 år
enkemand Niels Jensen og skoleholderenken Maren Jensdatter af Ask (copuleret)
Johan Mohrs hustru af Ask - 28 år
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Maren (født)
fol 72
jomf Øllegaard Begtrup af Astrup - 30 år
Michel Jensens og Karen Sørensdatters datter af Astrup - Mette (døbt)
Jacob Jensen Smed af Astrup - 75 år
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Maren (døbt)
Hans Albretsen af Horsens - 50 år
Jens Jacobsens og Mette Mortensdatters søn Johannes af Løjenkær - 5 år
Niels Thomasens og Maren Jacobsdatters søn af Ask - Thomas (født)
Søren Jørgensens enke af Løjenkær - 71 år
Niels Jacobsen og Karen Marie Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Niels Thomasens og Maren Jacobsdatters søn af Ask - Thomas (døbt)
Christen Jensen Brøggers og Karen Rasmusdatters søn af Ask - Rasmus (født)
Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters datter af Bøgeskov - Karen Marie (født)
Christen Jensens og Karen Rasmusdatters søn af Ask - Rasmus (døbt)
fol 73
Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters datter af Bøgeskov - Karen Marie (døbt)
Niels Nielsen Kirkegaards og Karen Pedersdatters søn Christen af Astrup - 24 år
Oluf Johansen og Johanne Madsdatter af Ask (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Kirstine Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Søren Olufsen og Elisabeth Sørensdatter af Astrup (copuleret)
Jens Pedersen af Drammelstrup - 78 år
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters datter af Astrup - Johanne (født)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Jens (født)
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters datter af Drammelstrup - Ingeborg (født)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters datter af Astrup - Johanne (døbt)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Jens (døbt)
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters datter af Drammelstrup - Ingeborg (døbt)
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters datter af Astrup - Gertrud (født)
fol 74
Kirsten Jensdatters uægte barn af Astrup - Jens (Niels Sørensen af Tander)

1805-09

Top


1805
fol 74
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters datter af Astrup - Gertrud (døbt)
Kirsten Jensdatters uægte søn af Astrup - Jens (døbt)
Poul Madsens og Maren Hansdatters søn af Ask - Mads (født)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters datter af Ask - Anne Kirstine (født)
Poul Madsens og Maren Hansdatters søn af Ask - Mads (døbt)
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Karen (født)
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters datter af Astrup - Johanne (født)
Niels Jensen og Maren Nielsdatter af Løjenkær (copuleret)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters datter af Ask - Anne Kirstine (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Mette (født)
fol 75
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Karen (døbt)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters søn af Løjenkær - Peder (født)
Anders Sørensen og enke Else Jensdatter af Astrup (copuleret)
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters datter af Astrup - Johanne (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters datter af Bøgeskov - Mette (døbt)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Cathrine (født)
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters søn af Ask - Søren (født)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters søn af Løjenkær - Peder (døbt)
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født)
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Jacob (født)
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters søn af Ask - Søren (døbt)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Cathrine (døbt)
fol 76
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Rasmus (døbt)
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Jacob (døbt)
indsidder Knud Jørgensens og Anne Michelsdatters søn af Ask - Niels (født)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter Anne Cathrine af Ask - 3 uger
indsidder Knud Jørgensens og Anne Michelsdatters søn af Ask - Niels (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født og døbt)
Peder Foghs og Karen Hansdatters datter af Astrup - Inge Marie (født)
Michel Rasmussen og Inge Jespersdatter af Rasborg (copuleret)
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters datter Gertrud af Ask - 9 år
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Søren (født)
Peder Foghs og Karen Hansdatters datter af Astrup - Inge Marie (døbt)
enkemand Jens Nielsen af Drammelstrup - 68 år
fol 77
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Søren (døbt)

1806
fol 77
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters søn Søren af Ask - 9 mdr
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn af Drammelstrup - Jens
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Rasmus af Løjenkær - 7 mdr
Michel Jensens og Karen Sørensdatters datter af Astrup - Maren (født)
Søren Hansens hustru af Astrup - 42 år
Søren Hansens dødfødte søn af Astrup (begravet)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Søren af Løjenkær - 3 år
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Peder (født)
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter Karen af Ask - 1 år
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn af Drammelstrup - Jens (døbt)
Michel Jensens og Karen Sørensdatters datter Maren af Astrup - 3 uger
fol 78
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Peder (døbt)
hr consistorialråd Begtrup og jomf Christiane Krørup (copuleret)
Søren Christensens og Maren Christensdatters datter af Ask - Karen (født)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters søn Peder af Løjenkær - 1 år
Søren Christensens og Maren Christensdatters datter af Ask - Karen (døbt)
Jens Jensens og Birthe Sørensdatters dødfødte datter af Løjenkær (begravet)
Peder Sørensens og Maren Jensdatters søn af Astrup - Niels (født)
Peder Sørensens og Maren Jensdatters søn Niels af Astrup - 2 dage
Jens Jensen og Anne Andersdatter af Astrup (copuleret)
Søren Hansen og Kirsten Pedersdatter af Astrup (copuleret)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn Peder af Astrup - 4 mdr
enkemand Hans Rasmussen og Birthe Sørensdatter af Ask (copuleret)
fol 79
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Jacob (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Maren (født)
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Ask - Anne Cathrine (født)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Jacob (døbt)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters datter af Løjenkær - Maren (døbt)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus (døbt)
Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter Anne Cathrine af Ask - 1 mdr
Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters søn af Bøgeskov - Laurits (født)
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters datter af Astrup - Mette Marie (født)
Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters søn af Bøgeskov - Laurits (døbt)
fol 80
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters datter af Astrup - Mette Marie (døbt)
Niels Sørensens og Maren Hansdatters søn af Løjenkær - Peder (født)

1807
fol 80
Poul Madsens og Maren Hansdatters søn af Ask - Hans (født)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Cathrine (født)
Poul Madsens og Maren Hansdatters søn af Ask - Hans (døbt)
Rasmus Hansens hustru af Løjenkær - 61 år
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Karen (født)
Niels Sørensen af Løjenkær - 50 år
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters datter af Ask - Gertrud (født)
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Cathrine
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Peder (født)
fol 81
Niels Sørensens og Maren Hansdatters søn af Løjenkær - Peder (døbt)
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Karen (døbt)
Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters datter af Ask - Gertrud (døbt)
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Peder (døbt)
Poul Jensen af Løjenkær - 44 år
Niels Sørensens enke af Løjenkær - 38 år
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Rasmus (født)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Jens (født)
Søren Rasmussens og Anne Cathrine Hansdatters søn af Astrup - Rasmus (døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Jens (døbt)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Anne (født)
Søren Jensen af Ask - 67 år
fol 82
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter af Astrup - Anne (døbt)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters datter Anne af Astrup - 1 mdr
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Niels (født)
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn Jens af Ask - 2 år
Thomas Hansens og Johanne Jensdatters søn af Ask - Niels (døbt)
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Poul (født)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters datter af Løjenkær - Kirsten (født)
Jens Nielsen Bødker af Astrup - 50 år
Poul Jensens og Anne Rasmusdatters søn af Løjenkær - Poul (døbt)
Hans Rasmussens og Johanne Pedersdatters datter af Løjenkær - Kirsten (døbt)
Søren Jacobsens og Anne Marie Poulsdatters datter af Astrup - Karen (født)
fol 83
Søren Jacobsens og Anne Marie Poulsdatters datter af Astrup - Karen (døbt)
Peder Christensen og enke Anne Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)

1808
fol 83
Peder Lysholts og Maren Jensdatters datter af Astrup - Karen (født)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Jens (født)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn af Astrup - Hans (født)
Peder Lysholts og Maren Jensdatters datter af Astrup - Karen (døbt)
Rasmus Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Jens (døbt)
Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters søn af Astrup - Hans (døbt)
Jens Sørensen og Maren Hansdatter af Rasborg (copuleret)
Peder Sørensen Fogh af Astrup - 66 år
Jens Sørensen og Anne Kirstine Sørensdatter af Ask (copuleret)
Michel Jensens og Karen Sørensdatters søn af Astrup - Jens (født)
Michel Jensens og Karen Sørensdatters søn Jens af Astrup - 1 mdr
fol 85
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Niels (født)
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn af Drammelstrup - Søren (født)
Jens Skrædders enke af Løjenkær - 79 år
Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn af Drammelstrup - Søren (døbt)
Søren Lauritsens og Karen Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Niels (døbt)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Peder (født)
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Birthe (født)
Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Peder (døbt)
Niels August Christensens og Maren Michelsdatters søn af Løjenkær - Christen (født)
Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Birthe (døbt)
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters søn af Astrup - Oluf (født)
Niels August Christensens og Maren Michelsdatters søn af Løjenkær - Christen (døbt)
fol 86
Niels Jensens og Kirsten Nielsdatters søn af Astrup - Rasmus (født og døbt)
Niels Jørgensen af Ask - 78 år
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Rasmus (født)
Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters datter Maren af Astrup - 5 år
Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters søn af Astrup - Oluf (døbt)
Laurits Jensens og Bodil Sørensdatters datter af Løjenkær - Karen (døbt)
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn af Løjenkær - Rasmus (døbt)
Jens Ottesens enke af Astrup - 91 år
Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Astrup - Søren (født)

1809
fol 86
Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Astrup - Søren (døbt)
fol 87
enke Anne Nielsdatter af Astrup - 91 år
Peder Christensens og Anne Rasmusdatters datter af Løjenkær - Amalie Kirstine (født)
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Mariane (født)
Peder Christensens og Anne Rasmusdatters datter af Løjenkær - Amalie Kirstine (døbt)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Hans (født)
Rasmus Kroghs og Karen Jensdatters datter af Rasborg - Sidsel (født)
Anders Christensen af Ask - 68 år
Rasmus Hansen af Løjenkær - 64 år
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Margrethe (født)
Niels Pedersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ask - Mariane (døbt)
Jens Jensens og Anne Andersdatters datter af Astrup - Maren (født)
fol 88
Niels Sørensens og Maren Sejersdatters datter Anne Margrethe af Astrup - 11 dage
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Søren (født)
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters søn af Rasborg - Hans (døbt)
Rasmus Kroghs og Karen Jensdatters datter af Rasborg - Sidsel (døbt)
Jens Sørensens og Maren Hansdatters datter af Ask - Else Marie (født)
Jens Rasmussens hustru af Bøgeskov - 65 år
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Knud (født)
Niels Jacobsen af Løjenkær - 28 år
fattiglem Jens Rasmussen af Bøgeskov - 76 år
Niels Eskildsens hustru af Ask - 70 år
Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters søn Rasmus af Løjenkær - 7 mdr
Niels Jacobsens og Karen Marie Pedersdatters søn af Løjenkær - Søren (døbt)
Niels Jacobsen af Løjenkær (begravet - præstens gentagelse)
fol 89
Anders Sørensen og Anne Marie Sørensdatter af Drammelstrup (copuleret)
Jens Sørensens og Maren Hansdatters datter af Ask - Else Marie (døbt)
Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters søn af Bøgeskov - Rasmus (født og døbt)
Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters søn af Bøgeskov - Knud (døbt)
Jens Jensens og Anne Andersdatters datter af Astrup - Maren (døbt)
Michel Jensen Møller af Astrup - 73 år
Rasmus Sørensens og Mette Nielsdatters datter Mette af Drammelstrup - 20 år
Jens Rasmussen og Birthe Rasmusdatter af Løjenkær (copuleret)
Sejer Jensen og Anne Jensdatter af Ask (copuleret)
Peder Sørensen og Karen Marie Pedersdatter Niels Jacobsens enke (copuleret)
fol 90
Niels Bodholts hustru Anne Poulsdatter af Ask - 56 år
husmand Søren Jacobsen og hustru Anne Marie Poulsdatters søn af Astrup - Jacob (døbt)
omløber Hans Michelsens og Bodil Iversdatters barn født i Ask - Bodil Cathrine (døbt)
Peder Hansen Pilegaards og Anne Pedersdatters søn af Løjenkær - Hans
husmand Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Astrup - Kirsten Marie

1810-13

Top


1810
fol 90
husmand Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters barn Kirsten Marie af Astrup (begravet)
gårdmand Poul Madsens og Maren Hansdatters datter af Ask - Anne
gårdmand Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn af Drammelstrup - Peder
husmand Niels Nielsen Knudsteds og Maren Rasmusdatters søn af Tyrevold - Niels
fol 91
gårdmand Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters datter af Astrup - Gertrud
gårdmand Laurits Jensens og Bodil Sørensdatters barn af Løjenkær - Margrethe
gårdmand Søren Jensens og Sidsel Knudsdatters søn Jens af Bøgeskov - 21 år
gårdmand Niels August Christensens og Maren Michelsdatters søn af Gustenborg - Michel
gårdmand Groes Sørensens og Kirsten Jensdatters datter af Ask - Maren
tjenestekarl Sejer Jensens og Anne Jensdatters barn af Ask - Johanne
almisselem Friderich Wimmelmand af Løjenkær (begravet)
gårdmand Groes Sørensens hustru Kirsten Jensdatter af Ask - 39 år
gårdmand Poul Madsens og Maren Hansdatters barn Anne af Ask - 3 mdr
gårdmand Jens Jensens og Mariane Sørensdatters søn Peder af Drammelstrup - 3 mdr
husmand Michel Jensen Skrædders og Karen Sørensdatters datter af Astrup - Maren
fol 92
tjenestekarl Jens Rasmussens og Birthe Rasmusdatters søn af Løjenkær - Rasmus
husmand og væver Søren Jensen Kaaes og Apelone Pedersdatters søn af Astrup - Jens
husmand og snedker Niels Sørensen Brabrands og Maren Sejersdatters datter af Astrup - Anne Margrethe
gårdmand Poul Madsens søn Hans af Ask - 3 år
husmand Søren Olufsens og Elisabeth Sørensdatters datter af Astrup - Anne
husmand og smed Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn Peder af Astrup - 2 år
aftægtskone Birthe Rasmusdatter Michel Møllers enke af Astrup - 80 år

1811
fol 92
husmand og smed Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn af Astrup - Rasmus
husmand og smed Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn Rasmus af Astrup (begravet)
fol 93
gårdmand Peder Christensens og Anne Rasmusdatters søn af Tidselkær - Christen
tjenestekarl Jens Rasmussens og Birthe Rasmusdatters søn Rasmus af Løjenkær - 4 mdr
skolelærer Christen Madsen Elbens og Anne Christensdatters søn af Ask - Mads Christian
husmand Søren Hansens og Kirsten Pedersdatters datter af Astrup - Birthe
tjenestekarl Jens Sørensens og Maren Hansdatters datter af Ask - Maren
gårdmand Thoms Hansens og Johanne Jensdatters datter af Ask - Margrethe
gårdmand Søren Laursens datter Karen af Bøgeskov - 16 år
gårdmand Poul Madsens hustru Maren Hansdatter af Ask - 28 år
husmand og smed Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters søn Rasmus af Astrup - 2 mdr
fol 94
aftægtsmand og indsidder Søren Jensen af Ask - 76 år
gårdmand Peder Hansen Pilegaards og Anne Pedersdatters barn af Løjenkær - Maren
gårdmand Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters datter Gertrud af Astrup - 1 år
gårdmand Jens Sørensens søn Søren af Astrup - 2 år
husmand Rasmus Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter Maren af Ask - 7 år
Jens Sørensens søn Knud af Bøgeskov - 2 år
husmand Jacob Pedersens og Johanne Pedersdatters søn af Astrup - Søren
gårdmand Poul Madsens og Maren Hansdatters datter Birthe af Ask - 3 år
gårdmand Søren Jensens og Maren Poulsdatters datter af Bøgeskov - Birthe
Erich Sørensen af Drammelstrup - 27 år
husmand Rasmus Madsens hustru Maren Sørensdatter af Ask - 40 år
fol 95
tjenestekarl Sejer Jensens og Anne Jensdatters søn af Ask - Jens
Sejer Jensens hustru Anne Jensdatter af Ask - 25 år
gårdmand Jens Jensens og Mariane Sørensdatters datter af Drammelstrup - Anne Marie
aftægtsmand Søren Knudsens hustru Maren Poulsdatter af Løjenkær - 70 år
gårdmand Søren Pedersen Foghs og Birthe Pedersdatters barn af Astrup - Anne Marie
husmand Christen Nielsens hustru Birthe Jensdatter af Ask - 28 år
gårdmand Søren Pedersen Foghs datter Anne Marie af Astrup - 1 mdr
soldat og indsidder Jens Jensens og Anne Andersdatters søn af Astrup - Anders

1812
fol 95
tjenestekarl Jens Rasmussen og Birthe Rasmusdatters barn af Løjenkær - Johanne
husmand og smed Rasmus Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Astrup - Anne Marie
Rasmus Sørensen Smeds barn af Astrup - 1 mdr
fol 96
gårdmand Poul Madsens og Maren Sørensdatters søn af Ask - Søren
gårdmand Jens Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Bøgeskov - Knud
husmand Jens Christensen Sorbechs hustru Mette Christensdatter af Løjenkær - 54 år
gårdmand Rasmus Nielsens og Kirsten Sørensdatters barn af Løjenkær - Birthe
gårdmand Rasmus Nielsens hustru Kirsten Sørensdatter af Løjenkær - 38 år
gårdmand Niels August Christensens og Maren Michelsdatters barn af Gustenborg - Maren
husmand og væver Rasmus Rasmussens hustru Johanne af Astrup (begravet)
husmand Søren Jacobsens og Anne Marie Poulsdatters søn af Astrup - Jens
Anne Sørensdatters uægte datter af Løjenkær - Kirsten
fol 97
husmand Niels Nielsens og Maren Rasmusdatters søn af Tyreholm - Rasmus
gårdmand Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters datter af Astrup - Gertrud
tjenestekvinde Johanne Jensdatters uægte søn af Ask - Jens
gårdmand Niels Jensen Kaaes og Kirsten Nielsdatters datter af Astrup - Johanne
indsidder og tjenestekarl Oluf Poulsens og Kirsten Jensdatters datter af Bøgeskov - Marie
husmand Søren Jacobsen Rytter af Astrup - 37 år
gårdmand Søren Pedersen Foghs og Birthe Pedersdatters barn af Astrup - Maren
gårdmand Sejer Jensens og Karen Hansdatters søn af Ask - Hans
Sejer Jensens barn Hans af Ask -1 uge
fol 98
Rasmus Pedersens enke Birthe Jensdatter af Løjenkær - 54 år

1813
fol 98
gårdmand Groes Sørensens hustru Anne Marie Mogensdatter af Ask - 26 år
aftægtsmand Jacob Nielsen af Løjenkær - 63 år
gårdmand Knud Sørensens hustru Sidsel Mogensdatter af Drammelstrup - 39 år
tjenestekarl Søren Pedersen Lysholts og Kirsten Sejersdatters barn af Astrup - Peder
skolelærer Christen Madsen Elbens og Anne Christensdatters barn af Ask - Maren
husmand Michel Jensens og Karen Sørensdatters dødfødte datter af Astrup (begravet)
husmand Jens Christen Sorbechs og Ellen Birgitte Christiansdatters barn af Løjenkær - Christopher
husmand og skrædder Hans Rasmussens og Maren Lauritsdatters barn af Bøgeskov - Peder
fol 99
Rasmus Sørensen Smeds og Maren Pedersdatters barn af Astrup - Johanne
gårdmand Peder Hansens og Anne Pedersdatters barn af Stebelund - Karen
gårdmand Peder Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Tidselkær - Søren
husmand Christen Nielsens og Anne Sørensdatters barn af Væverlund - Niels
husmand og snedker Niels Sørensens og Maren Sejersdatters barn af Astrup - Kirsten
gårdmand Jens Sørensens og Maren Hansdatters barn af Ask - Søren
Søren Jensens og Sidsel Hansdatters barn af Rasborg - Peder
Peder Jensen Bødker af Rasborg - 82 år
tjenestekarl Erich Poulsen af Bøgeskov - 42 år

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c