s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Tulstrup 1768-89
Blandede poster


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1768-74
1775-79
1780-84
1785-89


1768-74

1768
fol 141
Christen Skræders datter af Tulstrup - Inger
Christen Sørensens datter af Pederstrup - Anne
Søren Snedkers datter af Tulstrup - Kirsten
Jacob Smeds datter af Tulstrup - Kirsten
Kirsten Rasmusdatter af Hinnedrup - 46 år
Søren Fynbos søn af Tulstrup - Peder
Niels Andersens datter af Pederstrup - Anne
Peder Jensens søn af Pederstrup - Niels

1769
fol 141
Rasmus Mørchs datter af Tulstrup - Maren
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Niels
ms Voetmans søn af Østergård - Peter
fol 142
Christen Sørensens datter af Pederstrup - Maren
Rasmus Pedersens datter af Pederstrup - Kirsten
Rasmus Rasks søn Peder af Hinnedrup - 1 år
Morten Ovesens datter af Tulstrup - Marie
Christen Sørensens datter Maren af Pederstrup - år
Peder Rasmussen og Kirstine Andersdatter af Hinnedrup (trolovet)
Niels Andersens søn af Pederstrup - Anders
Peder Rask og Kirsten Andersdatter af Hinnedrup (copuleret)

1770
fol 142
Morten Ovesens søn af Tulstrup - Niels
Søren Erichsens datter af Pederstrup - Birthe
ms Voetmans datter af Østergård - Sophie
Anders Ladefoged af Østergård - 47 år
Christen Sørensens søn af Pederstrup - Anders
Christen Sørensens hustru af Pederstrup - 28 år
Rasmus Fynbos søn af Pederstrup - Rasmus

1771
fol 143
Christen Sørensen og Maren Knudsdatter af Pederstrup (trolovet)
Jørgen Jensen og Anne Jensdatter af Tulstrup (trolovet)
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Rasmus
Niels Andersens dødfødte barn af Pederstrup (begravet)
Christen Sørensen og Maren Knudsdatter af Pederstrup (copuleret)
Jens Hansen af Tulstrup - 67 år
Jørgen Jensen og Anne Jensdatter af Tulstrup (copuleret)
Adolph Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Østergård (trolovet)
Søren Nielsens søn af Tulstrup - Søren
Adolph Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Østergård (copuleret)

1772
fol 143
Christen Sørensens datter af Pederstrup - Kirsten
sl Jens Hansens enke af Tulstrup - 56 år
Søren Nielsens søn Søren af Tulstrup - 1 år
Anders Christensen af Hinnedrup - 72 år
Søren Møller og Gertrud Nielsdatter af Pederstrup (trolovet og copuleret)
Søren Møllers datter af Pederstrup - Maren
Oluf Jørgensen og Anne Johanne Jensdatter af Tulstrup (trolovet)
Søren Snedkers barn af Tulstrup - Karen
Søren Nielsens barn af Tulstrup - Maren
fol 144
Rasmus Bøgeskovs datter af Pederstrup - Johanne
Oluf Jørgensen og Anne Johanne Jensdatter af Tulstrup (copuleret)
Rasmus Lofts søn Peder af Hinnedrup - 3 år
Mogens Pedersen og Anne Ottesdatter af Pederstrup (trolovet)

1773
fol 144
Anders Pedersen af Tulstrup - 51 år
Mogens Pedersen og Anne Ottesdatter af Pederstrup (copuleret)
Rasmus Nielsens datter af Pederstrup - Maren
Søren Nielsens datter Maren af Tulstrup - år
Niels Andersens datter af Pederstrup - Sidsel
Morten Ovesens søn Niels af Tulstrup - 3 år
Søren Erichsens datter af Pederstrup - Maren
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Sidsel
Karen Hansdatter af Hinnedrup - 79 år
Michel Nielsen og Karen Andersdatter af Hinnedrup (trolovet)
Christen Sørensens søn af Pederstrup - Knud
Christen Eskildsen og Anne Michelsdatter af Pederstrup (trolovet)
Christen Sørensens søn Knud af Pederstrup - 6 uger
Christen Sørensens datter Karen af Pederstrup - 1 år
Christen Eskildsen og Anne Michelsdatter af Pederstrup (copuleret)
Michel Nielsen og Karen Andersdatter af Hinnedrup (copuleret)
Søren Snedkers datter Karen af Tulstrup - 1 år

1774
fol 145
Niels Andersens datter Sidsel af Pederstrup - 1 år
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Sidsel
Oluf Jørgensens søn af Pederstrup - Jørgen
Mogens Pedersens datter Sidsel af Pederstrup - 9 uger
Søren Nielsens datter af Tulstrup - Johanne
Søren Snedkers datter af Tulstrup - Karen
Søren Snedkers datter Karen af Tulstrup - 5 uger
Peder Fogh og Maren Jacobsdatter af Tulstrup (trolovet)
Christen Sørensens søn Anders af Pederstrup - 4 år
Jens Skoleholder og Kirsten Nielsdatter af Tulstrup (trolovet)
Niels Andersens søn af Pederstrup - Christen
Peder Fogh og Maren Jacobsdatter af Tulstrup (copuleret)
Christen Nielsens datter af Tulstrup - Anne
Jens Skoleholder og Kirsten Nielsdatter af Tulstrup (copuleret)

1775-79

Top


1775
fol 145
Peder Skomager og Cathrine Sørensdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Hans
Rasmus Mørchs datter Maren af Tulstrup - 6 år
Christen Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Peder Andersen Skomagers søn af Tulstrup - Anders
fol 146
Søren Snedkers søn af Tulstrup - Erich
Rasmus Bøgeskovs barn af Pederstrup - Lisbeth
Peder Jensens datter af Pederstrup - Anne
Christen Skrædders søn af Tulstrup - Rasmus
Peder Foghs søn af Tulstrup - Jacob
Oluf Jørgensens datter af Pederstrup - Maren
Christen Skrædders søn Rasmus af Tulstrup - 6 uger
Rasmus Ottesen og Maren Michelsdatter af Pederstrup (trolovet)

1776
fol 146
Rasmus Ottesen og Maren Michelsdatter af Pederstrup (copuleret)
Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter af Tulstrup (trolovet)
Mogens Pedersens søn af Pederstrup - Peder
Rasmus Nielsens datter Maren af Pederstrup - 3 år
Søren Nielsens søn af Tulstrup - Søren
Jens Jensen og Kirsten Jensdatter af Tulstrup (copuleret)
Rasmus Nielsens søn Hans af Pederstrup - 1 år
Christen Skræders søn Anders af Tulstrup - 12 år
Niels Hamborg og Margrethe Nielsdatter af Pederstrup (trolovet)
Anders Fogh af Tulstrup - 69 år
Rasmus Ottesens søn af Pederstrup - Otte
Simon Andersen og Karen Sørensdatter af Tulstrup (trolovet)
fol 147
Niels Hamborg og Margrethe Nielsdatter af Pederstrup (copuleret)
Simon Andersen og Karen Sørensdatter af Tulstrup (copuleret)
Simon Andersens søn af Tulstrup - Anders
Anne Jacobsdatters uægte barn af Hinnedrup - Anne (Michel Christensen fra Vendsyssel)

1777
fol 147
Christen Skrædders søn af Tulstrup - Anders
Søren Møllers datter af Tulstrup - Birthe
Rasmus Smed og Anne Andersdatter af Tulstrup (trolovet)
Simon Andersens søn Anders af Tulstrup - 1 år
Michel Nielsens dødfødte barn af Hinnedrup (begravet)
Oluf Jørgensens søn af Pederstrup - Jens
Johan Skomagers moder af Tulstrup - 81 år
Niels Andersens søn af Pederstrup - Christen
Niels Andersen af Pederstrup - 47 år
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Hans
Peder Michelsen og Karen Sørensdatter af Tulstrup (trolovet)
Rasmus Ottesens søn af Pederstrup - Michel
Jens Christensen og Maren Christensdatter af Pederstrup (copuleret)
Christen Sørensens datter af Pederstrup - Maren
Rasmus Smed og Anne Andersdatter af Tulstrup (copuleret)
Peder Michelsen og Karen Sørensdatter af Tulstrup (copuleret)
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Karen
Rasmus Ladefoged og Maren Mortensdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
Søren Bødker?s dødfødte barn af Tulstrup (begravet)

1778
fol 148
Rasmus Ladefogeds dødfødte barn af Tulstrup (begravet)
Peder Skomagers datter af Tulstrup - Maren
Johan Skomagers hustru af Tulstrup - 55 år
Mogens Pedersens søn Peder af Pederstrup - 2 år
Peder Foghs datter af Tulstrup - Sidsel
Niels Lysholts datter af Pederstrup - Karen
ms Mads Valds søn af Østergård - Jens Thyresen
Peder Christensen og Anne Jensdatter af Pederstrup (trolovet)
Johan Skomager og Else Marie af Tulstrup (trolovet)
Søren Nielsens søn af Tulstrup - Anders
Peder Christensen og Anne Jensdatter af Pederstrup (copuleret)
Jens Christensens datter af Pederstrup - Maren
Niels Pedersen og Anne Hansdatter af Hinnedrup (trolovet)
Johan Skomager og Else Marie af Tulstrup (copuleret)
Niels Snærild og Anne Hansdatter af Hinnedrup (copuleret)
Søren Snedkers datter af Tulstrup - Anne Kirstine
Jens Christensens datter Maren af Pederstrup - 15 uger
Rasmus Smeds dødfødte barn af Tulstrup (begravet)

1779
fol 149
Rasmus Fynbos søn af Pederstrup - Jens
Maren Lauritsdatter af Hinnedrup - 78 år
Søren Jensen Tulstrup af Pederstrup - 23 år
Simon Andersens datter af Tulstrup - Anne
Rasmus Ottesens søn af Pederstrup - Christen
Peder Andersens datter af Tulstrup - Johanne
Michel Nielsens datter af Hinnedrup - Maren
Mogens Pedersens datter Karen af Pederstrup - 2 år
Anders Bøgeskovs datter af Tulstrup - Anne
Christian Skjødt og Maren Sørensdatter af Tulstrup (trolovet)
Anders Bøgeskovs hustru af Tulstrup - 42 år
Christian Skjødt og Maren Sørensdatter af Tulstrup (copuleret)
Søren Erichsens søn af Pederstrup - Erich
Jens Christensens dødfødte datter af Pederstrup (begravet)
Anders Bøgeskovs datter Anne af Tulstrup - 7 uger
Rasmus Ladefogeds søn af Tulstrup - Morten
fol 150
Mogens Pedersens søn af Pederstrup - Peder
Peder Foghs dødfødte søn af Tulstrup (begravet)
Rasmus Nielsens søn Hans af Pederstrup - 2 år
Rasmus Nielsens søn Niels af Pederstrup - 11 år

1780-84

Top


1780
fol 150
Søren Fynbos søn Søren af Tulstrup - 4 år
Søren Christensen og Maren Christensdatter af Pederstrup (trolovet)
Christen Sørensens søn Søren af Pederstrup - 5 år
Søren Christensen og Maren Christensdatter af Pederstrup (copuleret)
Rasmus Nielsen af Pederstrup - 44 år
Christen Sørensens dødfødte søn af Pederstrup (begravet)
Johan Skomagers datter af Tulstrup - Marie Cathrine
Niels Bøgeskovs datter af Pederstrup - Anne
Peder Pedersens datter af Hinnedrup? - Anne
Hans Jensen og Birthe Rasmusdatter af Pederstrup (trolovet og copuleret)
Jens Christensens datter af Pederstrup - Maren
Jens Juelsen og Inger Pedersdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
Niels Madsens datter af Tulstrup - Maren

1781
fol 151
Peder Pedersen af Hinnedrup - 67 år
Peder Foghs søn Anders af Tulstrup - 6 år
Søren Fynbos søn af Tulstrup - Rasmus
Søren Ridefoged af Østergård - 46 år
Oluf Jørgensens søn af Pederstrup - Jørgen
Niels Jørgensens søn af Pederstrup - Jørgen
Søren Snedkers søn af Tulstrup - Niels
Christen Nielsen Skrædder af Tulstrup - 42 år
Christen Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Rasmus Smeds søn af Tulstrup - Rasmus
Niels Rasmussen og Karen Michelsdatter af Tulstrup (trolovet)
Anders Jensen og Anne Andersdatter af Tulstrup (trolovet)
Mogens Pedersens søn af Pederstrup - Anders
Peder Pedersens søn af Hinnedrup - Peder
? ? barn af Hinnedrup (begravet)
Rasmus Bøgeskovs datter Johanne af Pederstrup - 7 år
Niels Rasmussen og Karen Michelsdatter af Tulstrup (copuleret)
Peder Foghs søn Jacob af Tulstrup - 8 år
Laurits Rasmussen af Pederstrup - 74 år
Hans Jensens datter af Pederstrup - Anne
Anders Jensen og Anne Andersdatter af Tulstrup (copuleret)
Peder Andersens søn af Tulstrup - Anders

1782
fol 151
Rasmus Ottesens datter af Pederstrup - Birgitte
Michel Nielsens datter Maren af Hinnedrup - 3 år
Peder Poulsen af Tulstrup - 75 år
Peder Foghs datter Sidsel af Tulstrup - 4 år
Christen Jensen af Pederstrup - 77 år
Anders Pedersen af Tulstrup - 62 år
Jens Poulsen af Tulstrup - 79 år
Niels Sørensens datter af Pederstrup - Anne
fol 152
Søren Nielsens datter Mette Sørensdatters uægte søn af Pederstrup - Rasmus
Peder Pedersens datter af Hinnedrup - Karen
Michel Nielsens datter af Hinnedrup - Maren
Niels Rasmussens datter af Tulstrup - Mette
Søren Sørensens søn af Tulstrup - Søren

1783
fol 152
Maren Mortensdatter af Tulstrup - 29 år
Peder Nielsen og Anne Lauritsdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Karen
Rasmus Ladefogeds dødfødte barn af Tulstrup (begravet)
Søren Fynbos datter af Tulstrup - Maren
Mogens Pedersens datter Karen af Pederstrup - år
Peder Nielsens søn af Tulstrup - Niels

1784
fol 152
Peder Foghs dødfødte søn af Tulstrup (begravet)
Hans Jensens datter af Pederstrup - Maren
Karen Christensdatters dødfødte barn af Pederstrup (begravet)
Karen Christensdatter af Pederstrup - 31 år
Johan Skomagers datter Marie Cathrine af Tulstrup - 4 år
Peder Pedersens søn af Hinnedrup - Jens
fol 153
Rasmus Ladefogeds søn af Tulstrup - Peder
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Karen

1785-89

Top


1785
fol 153
Christen Kysings datter af Pederstrup - Anne
Peder Andersens søn af Sophienlund - Michel
Kirstine Pedersdatter af Tulstrup - 64 år
Anne Eskildsdatter af Tulstrup - 66 år
Anders Jensen af Tulstrup - 26 år
Peder Nielsens søn af Tulstrup - Laurits
Peder Foghs dødfødte barn af Tulstrup (begravet)
Peder Pedersens søn Søren af Hinnedrup - 2 uger
Søren Mørch af Tulstrup - 66 år
Niels Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Michel Nielsens datter af Hinnedrup - Sidsel
Niels Rasmussens datter af Tulstrup - Johanne
Maren Rasmusdatter af Hinnedrup - 62 år

1786
fol 153
Peder Sørensen og Anne Andersdatter af Tulstrup (trolovet)
Rasmus Loft af Hinnedrup - 79 år
Peder Sørensen og Anne Andersdatter af Tulstrup (copuleret)
fol 154
Peder Pedersens søn af Hinnedrup - Søren
Christen Kysings dødfødte barn af Pederstrup (begravet)
Niels Lysholts søn Søren af Pederstrup - år
Jens Eskildsens datter af Pederstrup - Maren
Peder Foghs dødfødte datter af Tulstrup (begravet)
Anne Rasmusdatter af Hinnedrup - 71 år
Søren Fynbos dødfødte barn af Tulstrup (begravet)

1787
fol 154
Rasmus Ladefogeds søn af Christinekjær - Laurits
Mogens Pedersens datter af Pederstrup - Anne Marie
Michel Vævers hustru af Hinnedrup - 68 år
Peder Andersens tvillinger af Sophienlund - Jens og Søren
Snedker Sørens datter af Pederstrup - Maren
Jens Eskildsen af Pederstrup - 55 år
Michel Christensen og Mette Christensdatter af Hinnedrup (trolovet)
Michel Christensen af Hinnedrup - 49 år
Rasmus Sejersen og Kirsten Lauritsdatter af Pederstrup (trolovet)
Jens Ottesen og Anne Sørensdatter af Tulstrup (trolovet)
Rasmus Sejersen og Kirstine Lauritsdatter af Pederstrup (copuleret)
degnen Rasmus Kruse og Anne Stilling af Astrup (trolovet)
Peder Foghs dødfødte barn af Tulstrup (begravet)
Mogens Pedersens svigermoder af Pederstrup - 75 år
Jens Jensens søn af Tulstrup - Jens
fol 155
Jens Ottesen og Anne Sørensdatter af Tulstrup (copuleret)

1788
fol 155
Niels Rasmussens datter af Tulstrup - Maren
Peder Pedersens søn af Hinnedrup - Anders
Niels Lysholts dødfødte barn af Pederstrup (begravet)
Peder Andersens datter af Sophienlund - Anne
Jens Ottesens dødfødte barn af Tulstrup (begravet)
Johan Henrich Friderichsen og Kirsten Rasmusdatter af Hinnedrup (trolovet)
Jens Christensen og Mette Christensdatter af Hinnedrup (trolovet)
Peder Andersens datter Anne af Sophienlund - 2 mdr
Jens Christensen og Mette Christensdatter af Hinnedrup (copuleret)
Johan Henrich Friderichsen og Kirsten Rasmusdatter af Hinnedrup (copuleret)

1789
fol 155
Johan Friderichsens datter af Hinnedrup - Dorothea Marie
Peder Bøgeskovs søn af Pederstrup - Rasmus
Michel Nielsens dødfødte datter af Hinnedrup (begravet)
et fattigt, ukendt menneske (begravet)
Anders Christensen og Anne Christensdatter af Tulstrup (trolovet)
fol 156
Peder Andersens søn af Sophienlund - Hans
Michel Nielsen og Karen Poulsdatter af Tulstrup (trolovet)
Peder Foghs søn af Tulstrup - Anders
Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter af Pederstrup (trolovet)
Rasmus Ladefogeds søn af Christinekjær - Christen
Michel Nielsen og Karen Poulsdatter af Tulstrup (copuleret)
Anders Christensen og Anne Christensdatter af Tulstrup (copuleret)
Maren Bødkers af Hinnedrup - 52 år

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c