s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Hvilsted 1757-76
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1757-65
1766-76


1757-65

1757
fol 272b
Peder Rasmussen og Else Jensdatter af Hvilsted (trolovet og copuleret)

1758
ingen

1759
ingen

1760
fol 272b
Peder Michelsen Wind og Anne Nielsdatter af Hvilsted (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Hvilsted og Johanne af Rasborg (trolovet og copuleret)

1761
fol 272b
Jens Knudsen af Torrild og Birthe Sørensdatter af Cane (trolovet og copuleret)

1762
fol 272b
Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Onsted (trolovet og copuleret)

1763
fol 272b
Just Jensen og Barbara Jensdatter (trolovet og copuleret)
Michel Jensen og Karen Pedersdatter (trolovet)

1764
fol 272b
Michel Jensen af Fensholt og Karen Pedersdatter af Onsted (copuleret)
Peder Rasmussen og Margrethe Rasmusdatter begge af Hvilsted (trolovet og copuleret)

1765
ingen

1766-76

Top


1766
fol 272b
Frands Jensen og Karen Nielsdatter af Hvilsted (trolovet og copuleret)
Hans Sejersen af Cane og Anne Jensdatter Lassen af Rojgård (copuleret)
Jens Michelsen og Karen Erichsdatter af Onsted (trolovet)

1767/8
fol 273a
Jens Michelsen og Karen Erichsdatter af Onsted (copuleret)
Peder Michelsen og Anne Pedersdatter begge af Hvilsted (trolovet)

1769
fol 273a
Christian Christensen og Anne Brodersdatter (trolovet)
Peder Michelsen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Christian Christensen og Anne Brodersdatter (copuleret)

1770
ingen

1771
fol 273a
kammerherre Firchs og frøken Margrethe Pentz (copuleret)

1772
fol 273a
Carl Roger? Degn af Smedrup og jomf Birgitte From (copuleret)

1773
fol 273a
Kammerh. Vad? og fru Schiøll (copuleret)
Jens Buch og Anne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Michel Skrædder og Niels Nølevs enke (trolovet)

1774
fol 273a
Michel Skrædder og fæstemø
Anders Ingvorsen og Anne Jensdatter (trolovet)
Anders Kirkegaard og Anne Nielsdatter (trolovet)
Frands Jensen og Cathrine Brodersdatter (trolovet)
Anders Ingvorsen og fæstemø (copuleret)
Anders Kirkegaard og fæstemø (copuleret)
Frands Jensen og fæstemø (copuleret)

1775
fol 273b
Morten Christensen af Odder og Birthe Michelsdatter af Rantzausgave (trolovet og copuleret)

1776
fol 273b
Rasmus Pedersen af Onsted og Ingeborg Marie Erichsdatter af Rantzausgave (trolovet og copuleret)
kammerjunker Rosenørn og frk Edel Benedicte von Pentz (copuleret)

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c