s
Stikord til Astrup-Tulstrup-Hvilsted sognes kirkebog, Ning/Hads herred, 1712 - 1813

Tulstrup 1757-76
Begravede


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

På denne side:
1757-65
1766-76


1757-65

1757
fol 184b
Laurits Høsts barn af Pederstrup - 1 år

1758
fol 184b
Jens Leth af Hinnedrup - 68 år

1759
fol 184b
Laurs Nielsens ældste datter af Pederstrup - 4 år
Birgitte Pedersdatter af Pederstrup - 22 år
begge Morten Ovesens tvillinger - 6 dage
Lur-Maren
Inger Rasmusdatter - 76 år

1760
fol 184b
Jens Hansens barn af Tulstrup
Jørgen Sørensen Ladefoged - 38 år
Høst Laurits af Pederstrup - 46 år
Hans Jensen Røgter af Østergård - 32 år

1761
fol 184b
Anne Jensdatter af Tulstrup - 24 år
Anne Jensdatters barn af Tulstrup
Christen Jensens hustru af Pederstrup

1762
fol 184b
Anne Jensdatter af Tulstrup
Rasmus Mørchs hustru

1763
fol 184b
Anders Foghs søn Rasmus
Anders Foghs 3 børn
Anders Pedersen Vævers spæde barn
Eske Jensen af Tulstrup

1764
fol 185a
Hjul Christens lille barn
Væv Anderses Eske
Maren Halds

1765
fol 185a
Søren Rasmussen af Hinnedrup

1766-76

Top


1766
fol 185a
Maren Rasmusdatter - 61 år
Anders Sørensen
Christopher Jensen
Maren Andersdatter
Kirsten Mogensdatter

1767
fol 185a
Hjul Christens liden barn
Søren Nielsens liden datter
Niels Jensen Væver
Morten Ovesens dødfødte tvilling
Morten Ovesens anden tvilling
Niels Andersens liden søn

1768
fol 185a
Kirsten Rasmusdatter af Hinnedrup - 45 år

1769
fol 185a
Peder Pedersens hustrus søster - 31 år
Niels Andersens barn - 1 år

1770
fol 185a
Anders Vævers moder - 73 år
Christen Kysings hustru - 34 år
Kirsten Hansdatter af Tulstrup - 28 år

1771
fol 185a
Søren Nielsens barn - 16 uger
Anders Foghs mindste søn
Peder Poulsens hustru - 71 år

1772
fol 185a
Anders Skomager - 69 år
Søren Snedkers barn - år
Anders Væver - 36 år
Søren Nielsens barn - 8 mdr

1773
fol 185a
Rasmus Lofts barn - 3 år
Søren Nielsens datter Maren af Tulstrup - år
Søren Snedkers søn Niels af Tulstrup - 3 år
Karen Hansdatter af Hinnedrup - 79 år
Christen Sørensens datter Kirsten af Pederstrup - 1 år
Christen Sørensens søn Knud - 6 uger
Søren Snedkers datter Karen af Tulstrup - år

1774
fol 185b
Niels Andersens barn Sidsel af Pederstrup - 15? år
Mogens Pedersens datter Sidsel af Pederstrup - 1 år
Christen Sørensens barn Anders af Pederstrup - 4 år
Søren Snedkers datter Karen af Tulstrup - 5 uger

1775
fol 185b
Rasmus Mørchs datter Maren af Tulstrup - 3 år
Christen Nielsens søn Rasmus af Tulstrup - 6 uger

1776
fol 185b
Rasmus Nielsens datter Maren af Pederstrup - 3 år
Rasmus Nielsens søn Hans af Pederstrup - 1 år
Christen Skrædders søn Anders af Tulstrup - 12 år
Anders Fogh af Tulstrup - 69 år

Top


På andre sider:
Blandede poster
 
Astrup
1712-1756
Tulstrup
1712-1756
Hvilsted
1712-1756
 
 
Døbte
Trolovede og Copulerede
Begravede
Astrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Tulstrup
1757-1776
1757-1776
1757-1776
Hvilsted
1757-1776
1757-1776
1757-1776
 
Blandede poster
Bog 3
Astrup
1768-1789
Tulstrup
1768-1789
Hvilsted
1768-1789
 
1790-1813
1790-1813
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c