s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1700-09
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1700
fol 45a
Erich Sørensens hustru Maren Sørensdatter i Rolsø - 73 år
Hans Hansen Høgh af Rønde og Anne Pedersdatter på Rolsøgård (trolovet)
Søren Pedersen Stisen og Maren Sørensdatter af Rolsø (copuleret)
Mads Jensen Bondes hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Mette Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Thomas Jensens barn i Vrinners - Niels
Jens Rasmussen Loumands søn i Lynge - Rasmus
Laurs Madsens barn af Knebel - Anne
Thomas Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Maren Andersdatter hos Jens Basse i Knebel et uægte barn - Rasmus (Peder Jeppesens søn Jep Pedersen af Tillerup)
Jens Loumands hustru af Lynge (introduceret)
fol 45b
Maren Andersdatters uægte barn Rasmus af Knebel (begravet)
Laurs Fasts søn Rasmus af Andrup - 1 år
Laurs Madsens barn Anne i Knebel (begravet)
Michel Christensen af Ebeltoft og Mette Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Erichsens søn af Knebel - Erich
Erich Sørense Fisker af Rolsø - 90 år
Peder Jensen af Skellerup - 66 år
Niels Andersen Soldats barn Dorthe af Knebel (begravet)
Laurs Nielsens barn Niels af Andrup (begravet)
Mads Andersens datter - Dorthe
Mette Rasmusdatter Høghs af Vrinners - 68 år
Jens Erichsens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Jensens datter i Skovgård - Maren
Mads Andersen Konges hustru af Skellerup (introduceret)
Søren Pedersen Skrædder og Maren Sørensdatter Svarre af Vrinners (trolovet)
Hans Hansen Høgh af Rønde og Anne Pedersdatter fra Rolsøgård (copuleret)
fol 46a
Rasmus Andersen og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Mads Sørensen Svarres barn - Søren
Søren Jensens barn - Jens
Rasmus Jensens hustru af Skovgård i Vrinners (introduceret)
Peder Sørensen Skrivers barn af Vrinners - Frands
Peder Nielsen Tejlgaards barn i Knebel - Anne
Peder Nielsen Tejlgaards barn Anne (begravet)
Peder Nielsen Tejlgaards hustru af Knebel (introduceret)
Søren Jensens hustru i Gyden (introduceret)
Svarre Madses hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensen Skrivers hustru af Vrinners (introduceret)
Jørgen Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Andrup - 50 år
Goel? Laurses dødfødte søn i Vrinners (begravet)
fol 46b
Rasmus Rasmussen Fasts barn i Skovgård - Peder
Jens Jensen og Dorthe Jensdatter af Skellerup (trolovet)
Michel Christensen Globsens søn Søren af Vrinners (begravet)
Goel? Laurses hustru (introduceret)
Søren Pedersen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Store Nielses hustru af Vrinners (begravet)
Rasmus Andersen og Anne Sørensdatter af Andrup (copuleret)
Mads Jensen Skrædder af Følle og Kirsten Nielsdatter af Rolsøgård (trolovet)
Rasmus Fasts hustru af Skovgård (introduceret)
Peder Nielsens barn af Vrinners - Dorthe
Michel Kræmmers barn af Vrinners - Niels
Anne Rasmusdatters uægte barn - Rasmus (Jens Rasmussen af Strands)
Peder Sørensen Skrivers søn Frands af Vrinners (begravet)
fol 47a
Christopher Nielsens barn af Knebel - Maren
Jens Jensen og Dorthe Jensdatter af Skellerup (copuleret)

1701

Top


fol 47a
Peder Nielsens hustru i Vrinners (introduceret)
Michel Kræmmers hustru i Vrinners (introduceret)
Niels Pedersen Rassens barn af Knebel - Anne
Christopher Nielsens hustru af Knebel (introduceret)
Peder Michelsens hustru af Vrinners - 80 år
Jens Michelsens barn af Vrinners - Rasmus
Knud Sørensen barn af Vrinners - Rasmus
Niels Rassens hustru af Knebel (introduceret)
Knud Sørensens yngste søn Rasmus (begravet)
Jens Michelsens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen Degns barn af Knebel - Jens
fol 47b
Rasmus Andersen af Andrup - 65 år
Jens Andersen Degns hustru Karen Madsdatter - 66 år
Karen Olufsdatter Konge af Knebel - 80 år
Mads Jensen af Følle og Kirsten Nielsdatter tjenende på Rolsøgård (copuleret)
Christen Skrædders barn af Rolsø - Laurs
Søren Jensen Degns hustru af Knebel (introduceret)
Jens Kjeldsens barn af Vrinners - Kjeld
Knud Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Rasmussen Fasts barn i Andrup - Mette
Niels Nielsen og sl Rasmus Andersens enke Anne Sørensdatter af Andrup (trolovet)
Søren Andersen Glads hustru af Knebel - 48 år
Søren Andersen Glad og Maren Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Jens Knudsen af Skovgård og Anne Hansdatter af Følle (trolovet)
Christen Jensen og Kirsten Sørensdatter af Andrup (trolovet)
fol 48a
Christen Skrædders hustru i Rolsø (introduceret)
Jens Kjeldsens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Fasts hustru i Andrup (introduceret)
Jens Erichsens søn Peder af Knebel (begravet)
Laurs Nielsens datter i Andrup - Karen
Jens Nielsen Rassens og Kirsten Rasmusdatter i Andrup (trolovet)
Jens Rasmussen Greves søn i Knebel - Rasmus
Peder Nielsen og Thore Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Andersen Glad og Maren Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Christen Skrædders søn Laurs af Rolsø (begravet)
Knud Nielsens søn af Vrinners - Peder
Laurs Nielsens hustru af Andrup (introduceret)
Jens Greves hustru (introduceret)
Christen Jensen og Kirsten Sørensdatter af Vrinners Andrup (copuleret)
Laurs Laursens datter i Knebel - Maren
fol 48b
Niels Nielsen og sl Rasmus Andersens enke Anne Sørensdatter af Andrup (copuleret)
Laurs Madsens søn i Knebel - Mads
Laurs Laursens hustru Anne Dorothea Jensdatter af Knebel (introduceret)
Knud Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Madsens hustru af Knebel (introduceret)
sl Karen Rasmusdatter af Vrinners - 70 år
Jens Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Andrup (copuleret)
Rasmus Nielsens søn af Vrinners - Peder
sl Jep Laursen Fisker til Rolsøgård - 52 år
Jep Madsens søn af Knebel - Peder
Peder Nielsen og Thore Nielsdatter i Elkjær (copuleret)
Anders Pedersens tvillinger i Andrup - Anne og Dorothea
Anders Pedersens tvillinger i Andrup (begravet)
fol 49a
Jens Rasmussen, forrige Kudsk ved Rolsøgård nu boende i Elkjær, en søn - Laurs
Jep Madsens hustru af Knebel (introduceret)

1702

Top


fol 49a
Jens Rasmussens hustru af Elkjær (introduceret)
Anders Pedersens hustru Maren Christophersdatter af Andrup (introduceret)
Søren Sørensen Stubs datter Maren Sørensdatter af Vrinners - 9 år
Jens Erichsens hustru sl Maren Pedersdatter af Knebel - 38 år
sl Jens Andersen Degn af Knebel - 80 år
Niels Nielsens dødfødte barn i Andrup (begravet)
Jens Erichsen og Anne Jensdatter af Knebel (trolovet)
Laurs Madsens søn Mads af Knebel - år
Mette Bruuns af Vrinners - 34 år
Jens Michelsens søn Rasmus Jensen af Vrinners - 1 år
Peder Høghs datter Karens uægte barn - Karen
fol 49b
Niels Nielsens hustru af Andrup (introduceret)
Goel? Laurses dødfødte datter(datter?) (begravet)
Christen Jensens barn af Andrup - Maren
Christen Jensens Maren (begravet)
Jens Nielsen Rassens søn af Andrup - Niels
Jens Rasmussen Loumands barn i Lynge - Jens
Jens Nielsens hustru (introduceret)
Jens Erichsen og Anne Jensdatter i Knebel (copuleret)
Laurs Rasmussens hustru af Vrinners (introduceret)
Christen Jensens hustru af Andrup (introduceret)
Niels Christensen af Egens og Anne Michelsdatter Bruun af Vrinners (trolovet)
Jens Knudsen og Anne Erichsdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Loumands hustru af Lynge (introduceret)
kudsk ved Rolsøgård Jens Rasmussen Winther og Kirsten Sørensdatter Majs (trolovet)
sr Niels Jensen til Vissing?gård og mads Mette Margrethe Poulsdatter Strandkjær (copuleret)
fol 50a
Jens Erichsens søn Peder af Knebel (begravet)
Søren Bertelsen af Hjelmager i Skødstrup sogn og Thore Knudsdatter (trolovet)
Peder Høghs datter Karen i Vrinners som udlagde Jens Hansen (public absolveret)
Birgitte Michelsdatter Bruuns af Vrinners som udlagde Christen Jensen (public absolveret)
Birgitte Michelsdatter Bruuns uægte barn af Vrinners - Mette
Peder Sørensen Skrivers barn i Vrinners - Søren
Niels Christensen af Egens og Anne Michelsdatter Bruuns af Vrinners (copuleret)
Jens Knudsen og Anne Erichsdatter af Skovgård (copuleret)
Jens Rasmussen Winther og Kirsten Sørensdatter Majs (copuleret)
Peder Sørensens hustru (introduceret)
Michel Jensen Skrædder af Skellerup - 70 år
Jens Erichsens søn Erich af Knebel - 2 år
fol 50b
Christopher Nielsens datter af Knebel - Anne
Søren Bertelsen af Hjelmager i Skødstrup sogn og Thore Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Glads søn af Knebel - Jens
Jens Snedkers søn af Knebel - Christopher
Christopher Nielsens hustru af Knebel (introduceret)
Mads Jensen Bondes barn af Vrinners - Michel
Søren Andersen Glads hustru af Knebel (introduceret)
Jens Snedkers hustru af Knebel (introduceret)

1703

Top


fol 50b
Peder Nielsen Suders søn i Vrinners - Niels
Maren Rasmusdatter af Rolsø - 46 år
Niels Erichsens søn af Knebel - Erich
Søren Skrædders datter Kirsten af Vrinners - 4 uger
fol 51a
Niels Pedersens søn af Knebel - Mads
Rasmus Nielsens hustru Johanne Michelsdatter af Vrinners - 56 år
Mads Bondes hustru af Vrinners (introduceret)
Jep Madsens hustru Maren Pedersdatter af Knebel - 31 år
Peder Nielsens søn af Elkjær - Peder
Jens Knudsens datter i Skovgård - Maren
Rasmus Nielsen ved Bækken og Karen Pedersdatter Høghs af Vrinners (trolovet)
Christen Jensens datter af Andrup - Maren
Niels Erichsens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Kjeldsens søn af Vrinners (begravet)
Jep Madsen og Maren Erichsdatter af Knebel (trolovet)
Jens Basses hustru Birgitte Rasmusdatter af Knebel - 78 år
Niels Rassens hustru af Knebel (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Knudsens hustru af Skovgård (introduceret)
fol 51b
Søren Sørensen Stubs datter i Vrinners - Maren
Jens Kjeldsens hustru Kirsten Michelsdatter af Vrinners - 31 år
Rasmus ved Bækken og Karen Høghs i Vrinners (copuleret)
Jørgen Nielsen og Thore Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Michel Globsens datter - Karen
Christen Jensens hustru af Andrup (introduceret)
Rasmus Nielsens søn i Mærisgyde i Vrinners - Laurs
Christen Jensens datter Maren af Andrup - 8 uger
Søren Stubs hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen og Maren Christensdatter af Vrinners (trolovet)
Michel Globsens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Andersen Glads søn Jens af Knebel - 24 uger
Degn Sørens datter - Karen
Peder Skiærps barn af Vrinners - Mette
fol 52a
Christen Skrædders datter af Rolsø - Maren
Laurs Laursens søn af Knebel - Laurs
Anders Nielsen Rassens datter - Maren
Laurs Madsens datter af Knebel - Anne
Rasmus Nielsens hustru i Mærisgyde (introduceret)
Niels Nielsens dødfødte barn af Andrup (begravet)
Jens Pedersen Bruuns søn i Vrinners - Peder
Peder Skiærps hustru (introduceret)
Christen Skrædders hustru i Rolsø (introduceret)
Jep Madsen og Maren Erichsdatter (copuleret)
Anne Rasmusdatter som var hos Niels Andersen i Knebel (begravet)
Laurs Madsens datter af Knebel (begravet)
Anders Nielsens hustru (introduceret)
Goel? Laurses hustru af Vrinners (introduceret)
fol 52b
Michel Kræmmers søn i Vrinners - Søren
Søren Pedersen og Maren Christensdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Nielsens hustru af Andrup (introduceret)
Laurs ?sens hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Jørgen Nielsen og Thore Michelsdatter af Vrinners som besidder nu sl Skiærps? gård (copuleret)
Jens Bruuns hustru af Vrinners (introduceret)
Terkild Nielsen Degns datter af Vrinners - Else
Michel Kræmmers hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussen Winthers datter af Vrinners - Karen
Thomas Jensens datter af Vrinners - Kirsten
fol 53a
Jens Skiærps datter af Vrinners - Anne
Søren Lynge af Knebel (begravet)
Oluf Lynge og Mette Jensdatter af Knebel (trolovet)
Thomas Jensens hustru (introduceret)
Peder Fusings datter af Rolsø - Birgitte
Jens Skiærps hustru (introduceret)
Laurs Nielsens datter af Andrup - Birgitte
sl Søren Majs datter (begravet)
Jens Michelsens dødfødte datter af Vrinners (begravet)
Jens Rasmussens søn i Elkjær - Niels
Peder Fusings hustru (introduceret)
Jens Skiærps datter Anne - 3 mdr
Anne Nielsdatter af Vrinners - 84 år
Laurs Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Elkjær (introduceret)
fol 53b
Rasmus Fasts søn af Vrinners Skovgård - Søren
Oluf Sørensen Lynge i Knebel og Mette Jensdatter af Skellerup (copuleret)

1704

Top


fol 53b
Jens Michelsens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensens datter i Skovgård - Karen
Rasmus Fasts hustru (introduceret)
Jens Michelsens datter af Skellerup - Mette
Jens Erichsens barn af Knebel - Peder
Niels Rassens søn Mads af Knebel (begravet)
Jens Michelsens hustru af Skellerup (introduceret)
sædedegn Jacob Pedersen af Gjerrild og Birgitte Jensdatter på Rolsøgård (trolovet)
fol 54a
Jens Erichsens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Skovgård (introduceret)
Christopher Nielsens søn af Knebel - Michel
Søren Glads søn af Knebel - Søren
Rasmus Jensens datter Maren af Skovgård - 3 år
Søren Pedersen Kruses barn af Vrinners - Peder
Rasmus Kruses barn (begravet)
sl Mads Andersen af Vrinners - 95 år
Niels Hjulmands hustru Mette Jørgensdatter af Vrinners - 60 år
Søren Jensens datter i Gyden i Vrinners - Mette
Jens Kjeldsens datter af Vrinners - Kirsten
Christopher Nielsens hustru af Knebel (introduceret)
Knud Nielsens søn af Vrinners - Jens
fol 54b
Søren Glads hustru af Knebel (introduceret)
Søren Kruses hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Sørensen Majs hustru Karen Ibsdatter af Vrinners - 53 år
Anders Jørgensen og Kirsten Jensdatter af Knebel (trolovet)
Niels Sørensen Maj og Kirsten Laursdatter af Vrinners (trolovet)
Kirsten Nielsdatters uægte barn af Andrup - Niels (Jens Jørgensen ved Vosnæsgård)
Jens Kjeldsens hustru af Vrinners By (introduceret)
Søren Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
hæderlig osv Jacob Pedersen sognedegn i Gjerrild og Birgitte Jensdatter tjenende på Rolsøgård (copuleret)
Knud Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Christen Jensens datter i Andrup - Anne
Maren Laursdatters uægte barn hos Kong Rasmus i Vrinners - Niels (Søren Jensen)
Niels Maj og Kirsten Laursdatter (copuleret)
Jens Nielsen Rassens søn af Andrup - Peder
fol 55a
Laurs Rasmussen Fasts søn i Andrup - Rasmus
Henning Rojans søn af Knebel - Peder Man?tus
Jens Rasmussen Greves datter af Knebel - Mette
Niels Nielsens datter af Andrup - Karen
Christen Jensens hustru af Andrup (introduceret)
Anders Jørgensen og Kirsten Jensdatter af Knebel (copuleret)
Henning Rojans hustru (introduceret)
Jens Rassens hustru (introduceret)
Laurs Fasts hustru af Andrup (introduceret)
Mads Sørensens søn Søren (begravet)
Jens Greves hustru i Knebel (introduceret)
Michel Globsens hustru Mette Pedersdatter Høghs af Ebeltoft som udlagde ungkarl Jørgen Sørensen
fol 55b
Thomas Jensens søn Niels af Vrinners - 5 år
Jens Rasmussen Loumands søn - Michel
Niels Nielsens hustru af Andrup (introduceret)
Maren Laursdatter af Vrinners som udlagde Søren Jensen fra Århus (public absolveret)
Rasmus Madsen Vejlby smed i Vrinners og Kirsten Jensdatter (trolovet)
Jens Michelsens barn i Vrinners - Anne
Mette Pedersdatter Høghs uægte barn af Vrinners - Maren
Peder Nielsens datter Birgitte af Rolsø - 1 år
Rasmus Nielsens stedbarn Karen af Vrinners - 2 år
Maren Esbensdatters uægte barn af Elkjær (begravet)
Jens Rasmussens søn Peder af Elkjær (begravet)
Peder Skrivers søn Søren af Vrinners - 2 år
Laurs Madsens søn af Knebel - Jørgen
Jep Madsens søn i Knebel - Erich
fol 56a
samme Laurs Madsens søn (begravet)
Jep Madsens søn Erich (i kirke) Mads Andersen Konges søn af Skellerup - Peder
Jens Loumands hustru af Lynge (introduceret)
Jep Madsens søn Erich af Knebel (begravet)
Søren Smeds søn Jens Sørensen af Knebel - 19 år
Jens Michelsens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensen ?s hustru af Knebel - 72 år
Jens Erichsens datter Karen af Knebel (begravet)

1705

Top


fol 56a
Knud Sørensens barn i Vrinners - Rasmus
Jens Laursen af Knebel - 78 år
Laurs Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Ibsen Thorup af Knebel - 68 år
Jep Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Mads Andersens barn af Skellerup (begravet)
fol 56b
Jens Michelsens datter Mette af Skellerup -1 år
Mads Andersens hustru af Skellerup (introduceret)
Knud Sørensens liden søn (begravet)
Jens Bruuns søn af Vrinners - Jens
Mads Bondes datter af Vrinners - Karen
Niels Knudsen af Vrinners - 84 år
Rasmus Smed og Kirsten Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Kirsten Laursdatter - 68 år
Jens Bruuns hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Jørgensens barn af Knebel - Maren
Niels Rassens dødfødte søn af Knebel (begravet)
Peder Skriver Soldats søn af Vrinners - Søren
Jens Knudsens datter af Skovgård - Karen
fol 57a
Jep Jensen og Mette Jensdatter Basse begge af Knebel by (trolovet)
Knud Sørensens hustru Karen Rasmusdatter af Vrinners - 42 år
Mads Bondes hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Jørgensens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Sørensen Koch af Viderup og Karen Michelsdatter i Skellerup (trolovet)
Peder Pedersen og Kirsten Sørensdatter begge af Knebel (trolovet)
Jens Knudsens hustru af Skovgård (introduceret)
Peder Skrivers hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Rassens hustru i Knebel (introduceret)
Jens Rasmussens søn af Vrinners - Jørgen
Jens Knudsens liden datter (begravet)
Mads Jensen Bondes moder Anne Nielsdatter af Vrinners - 76 år
Søren Kruses hustru (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Kirsten Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Laursen af Knebel og Thore Sørensdatter af Andrup (trolovet)
Niels Jensen af Rønde og Abild Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 57b
Jørgen Nielsen Hjulmands datter af Vrinners - Maren
Oluf Lynges søn af Knebel - Søren
Peder Nielsens datter af Elkjær - Anne
Jens Laursen Thorup af Knebel og Thore Sørensdatter af Andrup (copuleret)
Oluf Lynges hustru af Knebel (introduceret)
Jørgen Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen Høgh og Karen Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Nielsens hustru (introduceret)
Peder Nielsen Fiskers datter af Rolsø - Birgitte
Peder Nielsen Suders barn i Vrinners - Jens
Jep Jensen og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
fol 58a
Niels Jensen af Rønde og Abild Kirstine Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Rasmussens søn af Elkjær - Niels
Rasmus Sørensen af Vistoft og Karen Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Peder Suders hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Elkjær (introduceret)
Peder Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Mette Pedersdatter Høghs datter Karen af Vrinners (begravet)
Rasmus Nielsens datter ved Bækken i Vrinners - Maren

1706

Top


fol 58a
Anne Rasmusdatters uægte barn af Rolsø - Dorthe
Søren Pedersen Høgh og Karen Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Madsen Smeds barn af Vrinners - Jens
fol 58b
præstens sl fader Mads Laursen Warberg - 74 år
Jørgen Erichsen af Vrinners - 73 år
Rasmus Nielsens hustru ved Bækken (introduceret)
Jens Erichsens barn af Knebel - Niels
Laurs Nielsens mindste datter Birgitte af Andrup (begravet)
Christopher Nielsens datter Maren af Knebel - 5 år
Rasmus Smeds hustru af Vrinners (introduceret)
Erich Michelsen af Knebel - 78 år
Søren Lynges søn Søren (begravet)
Jens Erichsens hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Laursens barn - Maren
Jens Knudsens barn i Skovgård - Karen
Søren Pedersen Kruses barn - Karen
Søren Kruses barn Karen (begravet)
Søren Stubs barn af Vrinners - Rasmus
fol 59a
Jens Greves datter af Mette af Knebel - 1 år
Niels Pedersen Rassens datter af Knebel - Maren
Rasmus Majs hustru Maren Jacobsdatter af Knebel - 64 år
Rasmus Jensen Maj af Knebel - 66 år
Christen Skrædders barn af Rolsø - Niels
Peder Laursen af Knebel - 80 år
Christen Skrædders barn Niels (i kirke)
Anne Rasmusdatter af Rolsø som udlagde soldat Rasmus Jensen nu i Tved sogn (public absolveret)
Søren Jensen Degns barn af Vrinners - Maren
Søren Stubs hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Knudsens hustru af Skovgård (introduceret)
Søren Kruses hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Laursens hustru af Knebel (introduceret)
fol 59b
Niels Majs datter i Vrinners - Karen
Niels Pedersen Kruse og Anne Erichsdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Rassens hustru af Knebel (introduceret)
Christen Skrædders hustru af Rolsø (introduceret)
Laurs Madsens datter af Knebel - Mette
Søren Jensen Degns hustru af Vrinners (introduceret)
Mads Andersens barn af Skellerup - Karen
Mads Andersens Karen af Skellerup (begravet)
Mads Andersens hustru Dorothea Pedersdatter af Skellerup - 45 år
Peder Pedersens datter af Poskær - Maren
Christen Pedersen af Egens og Mette Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Peder Kjeldsens datter - Maren
Niels Pedersen Kruse og Anne Erichsdatter af Vrinners (copuleret)
fol 60a
Michel Jensen Kræmmers søn af Vrinners - Hans
Laurs Madsens hustru Mette Jørgensdatter af Knebel (introduceret)
Laurs Madsens barn (begravet)
Rasmus Jensen Soldat af Tved som havde besovet Anne Rasmusdatter Fusing (public absolveret)
Peder Kjeldsens hustru af Poskær (introduceret)
Michel Kræmmers hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Hovgaards datter i Skellerup - Maren
Kjeld Nielsens enke Anne Nielsdatter af Vrinners - 76 år
Jens Jensen Hovgaards hustru af Skellerup (introduceret)
Peder Høghs datter Kirsten af Vrinners - 32 år
fol 60b
Jens Michelsens datter af Skellerup - Maren
Thomas Jensens datter af Vrinners - Anne
Jens Michelsens hustru af Skellerup (introduceret)
Jørgen Hjulmands pige Maren Rasmusdatter af Vrinners - 18 år
Niels Rassens søn Niels af Andrup - 5 år
Christen Pedersen af Egens og Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Thomas Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Thorups hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Mærisgyde i Vrinners (introduceret)
fol 61a
Rasmus Fasts barn af Skovgård - Jens

1707

Top


fol 61a
Laurs Fasts søn af Andrup - Peder
Rasmus Fasts hustru af Skovgård
ærværdige osv magister Peder Nielsen Warberg, fordum sognepræst - 48 år
Laurs Fasts hustru af Andrup (introduceret)
fol 61b
Jens Bruuns barn af Vrinners - Mette
Jens Jensen af Ørby på Helgenæs og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Kirsten Pedersdatter Pinds af Knebel som udlagde Niels Jensen af Hasle (public absolveret)
Anders Nielsens barn af Poskær - Jens
Jens Bruuns hustru af Vrinners (introduceret)
Kirsten Pedersdatter Pinds uægte barn af Knebel - Maren
fol 62a
Christen Jensens barn af Andrup - Jens
Jens Rasmussens søn af Majen - Søren
Kirsten Pinds uægte barn af Knebel (begravet)
Knud Nielsens dødfødte barn af Vrinners (begravet)
Anders Nielsens hustru af Poskær (introduceret)
Henning Rojans datter af Knebel - Anne Christine
fol 62b
Christen Jensens hustru af Andrup (introduceret)
Jens Jensen af Ørby på Helgenæs og Maren Jensdatter Konge af Knebel (copuleret)
Henning Rojans hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Nielsens søn af Andrup - Niels
Jens Rasmussens hustru af Vrinners (introduceret)
Knud Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Nielsens hustru af Andrup (introduceret)
Jens Nielsen Rassens barn i Andrup - Niels
fol 63a
Svarre Madses barn af Vrinners - Søren
Søren Pinds barn af Skellerup - Laurs
Niels Rassens hustru af Andrup (introduceret)
Jens Loumands barn af Lynge - Niels
Laurs Madsens barn af Knebel - Jørgen
fol 63b
Jens Loumands hustru af Lynge (introduceret)
Søren Pinds hustru af Skellerup (introduceret)
Svarre Madses hustru af Vrinners (introduceret)
Mads Jensens barn af Vrinners - Anne
Rasmus Jensens datter i Skovgård - Maren
Laurs Madsens hustru af Knebel (introduceret)
fol 64a
Maren Johansdatters uægte barn af Knebel - Karen
Mads Bondes hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Skovgård (introduceret)
Karen Erichsdatter af Vrinners som udlagde Peter Poulsen (public absolveret)
Christen Jensens søn Jens af Andrup (begravet)
Maren Johansdatters uægte barn af Knebel (begravet)
Jep Jensen Mands barn af Knebel - Jens
fol 64b
Maren Johansdatter af Knebel som udlagde soldat Rasmus Erichsen (public absolveret)
Mads Laursens enke Karen Sørensdatter af Knebel - 65 år
Rasmus Nielsen af Vrinners - 80 år
Jørgen Nielsens søn af Vrinners - Michel
Karen Erichsdatters uægte barn - Erich

1708

Top


fol 65a
Søren Jensens søn i Vrinners - Peder
Jørgen Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Nielsen Konges søn Jens af Knebel - 13 år
Karen Nielsdatter af Andrup - 85 år
Mette Pedersdatter Høghs dødfødte barn af Vrinners (begravet)
Peder Nielsen Konges hustru Maren Rasmusdatter af Knebel - 59 år
Niels Tømmermands enke Maren Pedersdatter af Vrinners - 81 år
Karen Jensdatters uægte barn af Knebel - Jens
Søren Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Mette Pedersdatter sl Jens Laursens enke af Knebel - 75 år
fol 65b
Jørgen Nielsen Hjulmands søn Michel af Vrinners - 10 uger
Anders Jørgensens søn i Knebel - Jens
Søren Jensen Smed af Knebel - 61 år
Anne Rasmusdatter af Knebel - 80 år
Laurs Madsens søn Jørgen i Knebel - 20 uger
sl Niels Andersen af Knebel - 62 år
Barbara Nielsdatter af Knebel (begravet)
Karen Jensdatters uægte barn Jens af Knebel (begravet)
Jens Rasmussens søn af Elkjær - Jens
sognepræst for Knebel og Rolsø Hans Hansen og mad Anne Andersdatter Eltang (copuleret)
Erich Jensen af Vrinners - 58 år
Peder Nielsens barn af Elkjær - Niels
Birgitte Abrahamsdatter af Vrinners - 46 år
fol 66a
Peder Nielsens søn af Vrinners - Søren
Anders Jørgensens hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Fasts mindste barn af Andrup (begravet)
Jens Rasmussens hustru af Elkjær (introduceret)
Karen Jensdatter af Knebel som udlagde soldat Hans Jensen af Knebel (public absolveret)
sl Jens Laursen Skiærp af Vrinners - 53 år
Peder Nielsens hustru af Elkjær (introduceret)
Mette Nielsdatter af Vrinners - 76 år
soldat Rasmus Erichsen af Knebel (public absolveret)
soldat Hans Jensen af Knebel (public absolveret)
Rasmus Andersens hustru Birgitte Rasmusdatter - 84 år
Peder Nielsen Suders hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Andersen og Birgitte Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Stisen og Kirsten Pedersdatter Skiærp af Vrinners (trolovet)
Jens Michelsen af Skellerup - 34 år
Jens Michelsens dødfødte barn af Vrinners (begravet)
Jens Erichsens søn af Knebel - Erich
fol 66b
Jens Michelsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Erichsens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Pedersen af Basballe og Maren Pedersdatter Helles af Knebel (trolovet)
Jens Laursen Thorups barn af Knebel - Anne
Dorthe Sørensdatter af Poskær (begravet)
Jens Rasmussen Suder og Anne Kjeldsdatter af Vrinners (trolovet)
Oluf Pedersen og Mette Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Jens Laursen Thorups hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Andersen og Birgitte Michelsdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Sørensen af Skovgård - 66 år
Rasmus Jensen af Knebel - 81 år
Peder Stisen og Kirsten Pedersdatter af Vrinners (copuleret)

1709

Top


fol 67a
Anne Laursdatter af Vrinners - 60 år
Jens Rasmussen Greve af Knebel - 68 år
Michel Laursens hustru af Vrinners - 103 år
Knud Nielsens søn af Vrinners - Niels
Jens Thorups barn Anne af Knebel (begravet)
Søren Pedersen og Jens Greves enke af Knebel (trolovet)
Jens Rasmussen Hovgaard af Skellerup - 82 år
Erich Nielsen af Knebel - 50 år
Knud Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Karen Høghs uægte tvillinger af Vrinners - Niels og Rasmus
Laurs Madsens datter af Knebel - Mette
fol 67b
Peder Hellesen af Knebel - 68 år
Jens Bruuns søn af Vrinners - Mads
Søren Bruun af Skellerup - 48 år
Søren Bruuns hustru Kirsten Sørensdatter af Skellerup - 74 år
Michel Nielsen af Agri og Maren Jensdatter af Skellerup (trolovet)
Hans Ratmands barn af Tirstrup - Mette
Christen Jensens barn af Andrup - Maren
Jens Bruun af Vrinners - 43 år
Peder Laursen af Vrinners - 56 år
Jens Bruuns enke af Vrinners (introduceret)
Niels Bruun og Karen Madsdatter i Vrinners (trolovet)
Rasmus Pedersen af Basballe og Maren Helles af Knebel (copuleret)
Karen Høghs uægte sønner Niels og Rasmus (begravet)
fol 68a
Oluf Pedersen og Mette Rasmusdatter af Skellerup (copuleret)
Laurs Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Christen Jensens hustru af Andrup (introduceret)
Peder Pind af Knebel - 65 år
Peder Rasmussen Høgh af Vrinners - 76 år
degnens datter Else (begravet)
Kong Rasmusses søn i Vrinners - Michel
Karen Pedersdatter Høghs af Vrinners - 47 år
Niels Kjeldsen af Vrinners (begravet)
Oluf Lynges barn af Knebel - Jens
Søren Stubs søn af Vrinners - Peder
fol 68b
Peder Stisens søn af Vrinners - Søren
Kong Rasmusses hustru af Vrinners (introduceret)
Jørgen Nielsens søn af Vrinners - Michel
Jep Madsens søn af Knebel - Erich
Søren Pedersen og Karen Sørensdatter af Knebel (copuleret)
sl Niels Andersens datter Bodil af Knebel (begravet)
Rasmus Knudsen af Vrinners - 26 år
Oluf Lynges hustru af Knebel (introduceret)
Jep Madsens søn Erich af Knebel (begravet)
Michel Nielsen og Maren Jensdatter af Skellerup (copuleret)
Søren Stubs hustru af Vrinners (introduceret)
fol 69a
Peder Stisens hustru af Vrinners (introduceret)
Jørgen Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jep Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Kjeldsens barn af Vrinners - Mette
Laurs Fasts barn af Andrup - Peder
Niels Majs barn af Vrinners - Kirsten
Jens Kjeldsens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Fasts hustru af Andrup (introduceret)
Niels Majs hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Laursen Thorup af Knebel - 20 år
Jens Rasmussen af Knebel og Mette Erichsdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Loumands dødfødte datter i Skellerup (begravet)
fol 69b
sl hr Hans Nielsens søn Albret Hansen af Knebel (begravet)
Søren Pinds barn af Skellerup - Mette
Kjeld Sørensen røgter ved Isgård og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Jens Rasmussen Suder og Anne Kjeldsdatter af Vrinners (copuleret)
Dorthe Jensdatters uægte tvillinger - Jens og Anne (soldat Anders Andersen)
Jens Loumands hustru af Skellerup (introduceret)
Mads Sørensen Smeds datter af Knebel - Karen
fol 70a
Peder Nielsens barn i Elkjær - Dorthe
Jens Rasmussens barn i Majen i Vrinners - Rasmus
Søren Pinds hustru af Skellerup (introduceret)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c