s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1810-13
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1810
1811
1812
1813
1814

Fra og med 1805 blev der i Knebel/Rolsø sogn ført 2 kirkebøger, præstens og degnens. Eftersom Knebels degn fra 1808 hed Søren Pedersen Feldballe - min tip2-oldefar - har jeg i sagens natur en vis svaghed for denne lille tidlige kontraministerialbog, hvorfor den er med her. Desuden er bogen ført gennem 1814 + en lille bid af 1815 også.

1810
fol 177
Christen Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Mette Marie
Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Maren
Mette Nielsdatter af Skellerup - 34 år
Peder Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Vrinners (introduceret)
Mette Nielsdatters søn Niels af Skellerup - 2 år
fol 178
Kræmmer Niels Christensen af Vrinners - 21 år
Kroer Søren Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
Krus Niels Pedersens hustru Bodil Nielsdatter af Knebel - 58 år
præstens og Elisabeth Margrethe Bybergs barn - Eline Erycine Charlotte Amalie
præstens hustru (introduceret)
Kroer Søren Sørensens søn Søren af Knebel - 8 uger
Krus Niels Pedersen og enke Mette Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Søren Pedersen og Maren Nielsdatter begge tjenende i præstegården (trolovet)
Jens Rasmussens dødfødte datter af Skellerup (begravet)
fol 179
Laurs Madsens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Mariane
barnets moder (introduceret)
Michel Pedersens enke Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
(konfirmation)
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
Michel Svarres enke af Vrinners (introduceret)
enkemand Søren Michelsen af Esby på Helgenæs og Kirsten Laursdatter Holger?s af Knebel (trolovet)
fol 180
Michel Sørensen Thorups og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Laurs Pedersen Udengaards datter Anne Kirstine af Knebel - 7 dage
smedens moder Dorthe Rasmusdatter af Knebel - 75 år
Knud Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Knebel - 75 år
Niels Laursen af Fejrup på Helgenæs og Anne Kirstine Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Niels Pedersen Kruse og enke Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
almisselem Niels Michelsen af Skellerup - 71 år
Laurs Udengaards hustru (introduceret)
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
fol 181
enkemand Knud Nielsen af Knebel og Anne Marie Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
Peder Thomasen og Karen Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
degnens [Søren Pedersen Feldballes] hjemmedøbte søn Peder - 4 uger
fol 182
Skole-Søren Pedersen og Maren Nielsdatter af Knebel (copuleret)
degnens hustru Anne Kirstine Sørensdatter af Knebel (introduceret)
ungkarl Jens Nielsen af Skellerup - 28 år
enkemand Knud Nielsen af Knebel og Anne Rasmusdatter af Skellerup (copuleret)
gårdmand Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Knebel - Anders
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Søren Ibsens hustru af Vrinners (introduceret)
Slot Mette Marie Rasmusdatter af Vistoft sogn død i Vrinners - 47 år
gårdmand Søren Jensen Ibsen af Vrinners - 42 år
Peder Steens enke Maren Jensdatter af Vrinners - 63 år
Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Mariane
barnets moder (introduceret)
fol 183
Skole-Søren Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
sl Søren Ibsens søn Anders af Vrinners - 19 uger
Jens Fasts søn Peder af Vrinners - 6 år
Peder Thomasen og Karen Jensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Søren Michelsen af Esby på Helgenæs og Kirsten Laursdatter af Knebel (copuleret)
enkemand Peder Jensen Høgh og enke efter sl Søren Pedersen Dorthe Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Lyse Jens Jensen og Kirsten Pedersdatter af Knebel (trolovet)
Trold Mette Pedersdatters uægte barn af Skellerup - Peder (Søren Madsen tjenende Jens Bach i Knebel)

Degnens bog:
fol 35
Christen Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Mette Marie
Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Maren
Mette Nielsdatter af Skellerup - 34 år
Peder Sørensen Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Vrinners (introduceret)
sl Mette Nielsdatters barn Niels af Skellerup - 10 år
Kræmmer Niels Christensen af Vrinners - 21 år
Kroer Søren Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
fol 36
Kruse Niels Pedersens hustru Bodil Nielsdatter af Knebel (begravet)
hr Warmings datter - Line Charlotte Amalie
madam Warming (introduceret)
Kroer Søren Sørensens søn Søren af Knebel - 8 uger
enkemand Niels Pedersen Kruse og enke Mette Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Skole-Søren Pedersen og Maren Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Jens Rasmussens dødfødte datter af Skellerup (begravet)
fol 37
Laurs Madsens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Mariane
barnets moder (introduceret)
Michel Pedersens enke Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
(konfirmation)
fol 38
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
Michel Pedersens enke af Vrinners (introduceret)
enkemand Søren Michelsen af Esby på Helgenæs og Kirsten Laursdatter af Knebel (trolovet)
Michel Sørensen Thorups og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Laurs Pedersens datter Anne Kirstine af Knebel - 7 dage
smedens moder Dorthe Rasmusdatter af Knebel - 75 år
Knud Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Knebel - 75 år
Niels Laursen af Fejrup på Helgenæs og Anne Kirstine Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Niels Pedersen Kruse og enke Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
fol 39
Niels Michelsen af Skellerup (begravet)
Laurs Pedersen Udengaards hustru af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
enkemand Knud Nielsen af Knebel og Anne Marie Pedersdatter af Skellerup (trolovet)
Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
Peder Thomasen af Vrinners og Karen Jensdatter sst (trolovet)
fol 40
degnens søn Peder af Knebel - 4 uger
Søren Pedersen og Maren Nielsdatter af Knebel (copuleret)
degnens hustru Anne Kirstine Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Nielsen af Skellerup - 28 år
enkemand Knud Nielsen af Knebel og Anne Marie Rasmusdatter af Skellerup (copuleret)
gårdmand Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anders
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
fol 41
Søren Ibsens hustru af Vrinners (introduceret)
Slot Mette Marie Rasmusdatter af Vistoft sogn som døde i Vrinners - 47 år
gårdmand Søren Jensen Ibsen af Vrinners - 42 år
Peder Steens enke Maren Jensdatter af Vrinners - 63 år
Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Mariane
barnets moder (introduceret)
Skole Søren Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
sl Søren Ibsens yngste søn Anders af Vrinners - 19 uger
fol 42
Jens Fasts søn Peder af Vrinners - 6 år
Peder Thomasen og Karen Jensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Søren Michelsen af Esby på Helgenæs og Kirsten Laursdatter af Knebel (copuleret - i Helgenæs kirke)
enkemand Peder Jensen Høgh og enke Dorthe Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Trold Mette Pedersdatters uægte barn af Skellerup - Søren (Søren Madsen af Knebel)
Jens Jensen og Kirsten Pedersdatter af Knebel (trolovet)

1811

Top


fol 184
Laurs Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Niels
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Skippers og Dorthe Marie Pedersdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
gårdmand Mogens Madsens og Magdalene Jensdatters barn af Knebel - Rasmus
barnets moder (introduceret)
Jens Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
indsidder Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Mads
barnets moder (introduceret)
Michel Knudsens hustru Maren Andersdatter af Vrinners - 61 år
fol 185
enkemand Michel Knudsen og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Kong Laurs Pedersens datter Dorthe Marie af Knebel - 3 år
ladefoged Jens Andersen Greve og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Anders
Krus Niels Pedersens hjemmedøbte tvillinger Peder og Anne Marie af Knebel - 5 dage
husmand Peder Knudsen Basballe af Vrinners - 72 år
madame Petersen af Rolsøgård (introduceret)
Kong Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Jens
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Knebel - 29 år
Kroer Søren Sørensens hjemmedøbte søn Peder af Knebel - 2 uger
fol 186
(konfirmation)
Krus Niels Pedersens hustru (introduceret)
Peder Jensen Bruuns og Maren Madsdatters barn af Vrinners - Maren
sl Svarre Michel Pedersens datter Anne Kirstine af Vrinners - 1 år
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Mette Marie
Anne Marie Jensdatters barn af Skellerup - Mette Marie (Claus Laursen hvis opholdssted ikke vides)
fol 187
hr Petersens og madame Charlotte Emerence Sass' datter af Rolsøgård - Sophie Magdalene Kirstine
Jens Madsens datter Birthe af Lynge - 9 dage
Jens Fiigs hustru af Vrinners (introduceret)
enkemand Michel Knudsen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Peder Jensen Høgh og enke Dorthe Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Madsens hustru af Lynge (introduceret)
Knud Nielsens hjemmedøbte søn Niels af Knebel - 7 uger
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
Lyse Jens Jensens og Kirsten Pedersdatters barn af Knebel - Jens
barnets moder (introduceret)
fol 188
Jens Michelsen Fiigs søn Søren af Vrinners - 3 år
Jens Pedersen af Kejlstrup og sl Søren Ibsens enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
husmand Jens Andersen Trolds og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
Jens Laursen Glad af Knebel - 69 år
Jens Skippers enke Anne Jensdatter af Vrinners - 71 år
Peder Jensens datter Anne Kirstine af Vrinners - 4 år
Niels Smeds søn Christen af Vrinners - 4 år
Jens Andersen Trolds søn Rasmus af Vrinners - 4 år
degnen Søren Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
Degn Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Kirsten
barnets moder (introduceret)
fol 189
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters hjemmedøbte datter Anne af Knebel - 4 uger
husmand Svarre Jens Rasmussens og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Knud
Michel Knudsens og Anne Sørensdatters hjemmedøbte søn Knud af Vrinners - 3 dage
indsidder og soldat Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn Dorthe Marie af Knebel - 6 år
Lyse Jens Jensens søn Jens af Knebel - 26 uger

Degnens bog:
fol 43
Laurs Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Niels
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Skippers og Dorthe Marie Pedersdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
gårdmand Mogens Madsens og Malene Jensdatters barn af Knebel - Rasmus
barnets moder (introduceret)
Jens Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Lyse Jens Jensen og Kirsten Pedersdatter af Knebel (copuleret)
fol 44a
Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Mads
barnets moder (introduceret)
Michel Knudsens hustru Maren Andersdatter af Vrinners - 61 år
enkemand Michel Knudsen og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Konge Laurs Pedersens datter Dorthe Marie af Knebel - 3 år
Jens Andersen Greves og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
fol 44b
Krus Niels Pedersens hjemmedøbte tvillinger Peder og Anne Marie af Knebel - 5 dage
husmand Peder Knudsen Basballe af Vrinners - 72 år
madam Petersen på Rolsøgård (introduceret)
Konge Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Jens
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Knebel - 29 år
enkemand Kroer Søren Sørensens søn Peder af Knebel - 2 uger
Krus Niels Pedersens hustru af Knebel (introduceret)
(konfirmation)
fol 45a
Peder Jensen Bruuns og Maren Madsdatters barn af Vrinners - Maren
barnets moder (introduceret)
Michel Pedersens enkes datter Anne Kirstine af Vrinners - 1 år
Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Mette Marie
Anne Marie Jensdatters uægte barn af Skellerup - Mette Marie (Simon Landeværn?)
fol 45b
hr Petersens datter af Rolsøgård - Sophie Magdalene Kirstine
Jens Madsens datter Birthe af Lynge - 9 dage
Jens Fiigs hustru af Vrinners (introduceret)
enkemand Michel Knudsen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Peder Jensen Høgh og enke Dorthe Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Madsens hustru af Lynge (introduceret)
Knud Nielsens hjemmedøbte søn Niels af Knebel - 7 uger
Knud Nielsens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
Lyse Jens Jensens og Kirsten Pedersdatters barn af Knebel - Jens
barnets moder (introduceret)
fol 46a
Jens Michelsen Fiigs søn Søren af Vrinners - 3 år
Jens Pedersen af Kejlstrup og sl Søren Ibsens enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
husmand Jens Andersen Trolds og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
Jens Laursen Glad af Knebel - 69 år
Jens Skippers enke Anne Jensdatter af Vrinners - 71 år
Peder Jensens datter Anne Kirstine af Vrinners - 4 år
Niels Smeds søn Christen af Vrinners - 4 år
Jens Andersen Trolds søn Rasmus af Vrinners - 4 år
fol 46b
degnen Søren Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
gårdmand Degn-Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Kirsten
barnets moder (introduceret)
husmand Jens Rasmussen Svarres og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Knud
barnets moder (introduceret)
Laurs Udengaards hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters hjemmedøbte datter Anne af Knebel - 4 uger
Michel Knudsens og Anne Sørensdatters barn Knud af Vrinners - 3 dage
Peder Rasmussens datter Dorthe Marie af Knebel - 6 år
Lyse Jens Jensens søn Jens af Knebel - 26 uger

1812

Top


fol 189
gårdmand Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Christen
barnets moder (introduceret)
gårdmand Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
Rasmus Sørensen og sl Michel Svarres enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 190
Lyse Jens Jensens steddatter Ellen af Knebel - 8 år
Peder Sørensen og enke efter sl Jens ved Bakken Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
husmand Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Peder
Dorthe Nielsdatters datter Karen af Skellerup - 7 år
almisselem Jens Nielsen Bødker af Vrinners - 70 år
Søren Sørensens søn Rasmus af Vrinners - 8 uger
Peder Sørensen Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Vrinners (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Smed af Vrinners - 43 år
almisselem Dorthe Michelsdatter af Knebel - 80 år
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Andersdatters søn af Vrinners - Niels
barnets moder (introduceret)
fol 191
hr Petersens datter af Rolsøgård Sophie Magdalene Kirstine - 1 år
Peder Pedersen af Knebel og sl Niels Smeds enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
(konfirmation)
Peder Skippers søn Peder af Vrinners - 16 uger
Laurs Høghs datter Mette af Knebel - 15 år
husmand Rasmus Andersen Bachs og Dorthe Pedersdatters barn af Knebel - Anne
barnets moder (introduceret)
gårdmand Knud Nielsen af Knebel - 50 år
fol 192
Kønich Christen Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
husmand Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Friderich
barnets moder (introduceret)
gårdmand Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Maren
barnets moder (introduceret)
Maren Jørgensdatter af Knebel - 71 år
Jens Pedersen af Kejlstrup og enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Nielsen af Vrinners - 70 år
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
fol 193
barnets moder (introduceret)
mad Petersen af Rolsøgård (introduceret)
Rasmus Sørensen og sl Michel Svarres enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
fæstemanden Peder Sørensen Sties af Vrinners - 21 år
gårdmand Peder Thomasens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Peder Pedersen Udengaard af Knebel og enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
sl gårdmand Knud Nielsens datter Anne Kirstine af Knebel - 5 uger
sl Knud Nielsens enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Christensen og enke Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Laursen af Vistoft og enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (trolovet)
Rasmus Christensen og enke Kirsten Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Christen Rasmussens søn Anders - 16 uger
gårdmand Jens Madsens og Karen Jørgensdatters barn af Lynge - Karen
fol 194
barnets moder (introduceret)
Jens Steens hustru af Vrinners (introduceret)
Smed Rasmus Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel - 51 år
enkemand Smed Rasmus Nielsen af Knebel og Karen Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
gårdmand Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners Vandgård - Anders
Anders Pedersen af Knebel - 76 år
hr Petersens barn af Rolsøgård - Lorentz Christian
Søren Andersens hustru af Vrinners (introduceret)
enkemand Jens Thomasen af Grønfeldt og Mette Marie Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Thomas Sørensen af Vrinners - 67 år
Skole-Niels Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren Sørensen - 61 år
Michel Sørensen Thorups og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
fol 195
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren Sørensens enke Mette Laursdatters barn af Knebel - Mette
barnets moder (introduceret)
sl Kroer-Søren Sørensens datter Mette - 5 uger
husmand Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)

Degnens bog:
fol 47a
gårdmand Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Christen
barnets moder (introduceret)
gårdmand Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
Rasmus Sørensen og sl Michel Svarres enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Lyse Jens Jensens steddatter Ellen af Knebel - 8 år
Peder Sørensen Sties og enke Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 47b
husmand Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Peder
Dorthe Nielsdatters barn Karen af Skellerup - 7 år
Jens Nielsen Bødker af Vrinners - 70 år
Søren Sørensen Smeds søn Rasmus af Vrinners - 8 uger
Peder Sørensen Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Vrinners (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Smed af Vrinners - 43 år
almisselem Dorthe Michelsdatter af Knebel - 80 år
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Niels
barnets moder (introduceret)
fol 48a
hr Petersens datter Sophie Magdaleene Kirstine af Rolsøgård - 1 år
Peder Pedersen af Knebel og sl Niels Smeds enke Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
(konfirmation)
Peder Skippers søn Peder af Vrinners - 16 uger
fol 48b
Laurs Høghs datter Mette af Knebel - 15 år
husmand Rasmus Andersen Bachs og Dorthe Pedersdatters barn af Knebel - Anne
barnets moder (introduceret)
gårdmand Knud Nielsen af Knebel - 50 år
Kønich Christen Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
husmand Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Friderich
barnets moder (introduceret)
fol 49a
gårdmand Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Maren
barnets moder (introduceret)
Maren Jørgensdatter af Knebel - 71 år
Jens Pedersen af Kejlstrup og enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Nielsen af Vrinners - 70 år
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
madam Petersen af Rolsøgård (introduceret)
Rasmus Sørensen og sl Michel Svarres enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
fæstemanden Peder Sørensen Sties af Vrinners - 21 år
fol 49b
Peder Thomasens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Peder Pedersen Udengaard af Knebel og enke Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
sl Knud Nielsens enkes datter Anne Kirstine af Knebel - 5 uger
sl Knud Nielsens enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Christensen og enke Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Laursen af Vistoft og enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (trolovet)
Rasmus Christensen og enke Kirsten Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Christen Rasmsusens søn Anders af Vrinners - 16 uger
fol 50a
gårdmand Jens Madsens og Karen Jørgensdatters barn af Lynge - Karen
barnets moder (introduceret)
Jens Steens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel - 51 år
gårdmand Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Anders
Anders Pedersen af Knebel - 76 år
hr Petersens søn på Rolsøgård - Lorentz
Søren Andersens hustru af Vrinners (introduceret)
fol 50b
Thomas Sørensen af Vrinners - 67 år
Skole Niels Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren af Knebel - 61 år
Michel Sørensen Thorups og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
Kroer Søren Sørensens enke Mette Laursdatters barn af Knebel - Mette
barnets moder (introduceret)
enke Mette Laursdatters datter Mette af Knebel - 5 uger
husmand Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)

1813

Top


fol 195
Jens Sørensen Vands søn Mads af Vrinners - 2 år
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Peder
Jens Rasmussen Høghs og Karen Jensdatters dødfødte søn af Skellerup (begravet)
Søren Andersen Basballe og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
husmand Mads Sørensens og Mette Rasmusdatters hjemmedøbte søn Lorentz Christian - 4 uger
Johan Sørensen og Anne Sørensdatter begge af Vrinners (trolovet)
fol 196
Søren Laursen af Vistoft og enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (copuleret)
Mads Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Sørensen Skyttes og Dorthe Madsdatters barn af Birkemose - Erich
barnets moder (introduceret)
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
indsidder Friderich Nielsen af Knebel - 45 år
enkemand Jens Thomasen af Grønfeldt og Mette Marie Jensdatter af Vrinners (copuleret - i Agri kirke)
Johan Sørensen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Knebel og Karen Nielsdatter af Skellerup (copuleret)
Søren Madsen og Maren Andersdatter begge tjenende i præstegården (trolovet)
Søren Madsen og Maren Andersdatter af præstegården (copuleret)
Johan Sørensens og Anne Sørensdatters dødfødte datter af Vrinners (begravet)
Michel Sørensen Høghs datter Anne Kirstine af Vrinners - 26 uger
fol 197
(konfirmation)
gårdmand Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Mette
barnets moder (introduceret)
Rasmus Sørensens søn Søren af Vrinners - 29 uger
Skomager Søren Andersens datter Dorthe Marie af Knebel - 1 år
Svarre Niels Pedersen og Karen Rasmusdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Laursen Bechmands datter Mariane af Knebel - 16 dage
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Birthe Marie
barnets moder (introduceret)
fol 198
Søren Bachmans hustru af Knebel (introduceret)
Mogens Madsens og Malene Jensdatters barn af Knebel - Elle Marie
barnets moder (introduceret)
degnens [Søren Pedersen Feldballes] søn Friderich - 8 år
Mette Hansdatters uægte barn af Vrinners - Claus (Søren Clausen af Tved sogn, rytter)
husmand Jens Pedersens og Anne Andersdatters barn ved Stenen i Vrinners - Karen
Jens Pedersens hustru (introduceret)
husmand Laurs Michelsen Groules og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Kirsten Marie
barnets moder (introduceret)
indsidder Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
fol 199
barnets moder (introduceret)
skoleholder Jens Borups hustru Sara Jonasdatter af Vrinners - 77 år
Jens Greves datter Karen af Vrinners - 4 dage
Anders Michelsen og Anne Marie Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Karen Nielsdatter af Dejret tjenende Jens Skipper i Vrinners en uægte søn (med Laurs Blander) - 19 dage

Degnens bog:
fol 51a
Jens Sørensen Vands søn Mads af Vrinners - 2 år
gårdmand Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Peder
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Rasmussens og Karen Jensdatters dødfødte søn af Skellerup (begravet)
Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
husmand Mads Sørensens og Mette Rasmusdatters hjemmedøbte søn af Vrinners (begravet)
Johan Sørensen og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Laursen af Vistoft og enke Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (copuleret)
fol 51b
Mads Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Sørensen Skyttes og Dorthe Madsdatters barn af Knebel - Erich
barnets moder (introduceret)
Jens Høghs hustru af Skellerup (introduceret)
indsidder Friderich Nielsen af Knebel - 45 år
enkemand Jens Thomasen af Grøndfeld og Mette Marie Jensdatter af Vrinners (copuleret - i Agri kirke)
Johan Sørensen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Knebel og Karen Nielsdatter af Skellerup (copuleret)
Søren Madsen og Maren Andersdatter begge af Knebel (trolovet)
Søren Madsen og Maren Andersdatter af Knebel præstegård (copuleret)
Johan Sørensens og Anne Sørensdatters dødfødte datter af Vrinners (begravet)
fol 52a
Michel Sørensen Høghs datter Anne Kirstine af Vrinners - år
(konfirmation)
gårdmand Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Mette
barnets moder (introduceret)
Rasmus Sørensens søn Søren af Vrinners - 29 uger
Søren Andersen Skomagers datter Dorthe Marie af Knebel - 1 år
Jens Bachs hustru Anne Pedersdatter af Knebel - 43 år
fol 52b
Niels Pedersen Svarre og Karen Rasmusdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Laursen Bachmands hjemmedøbte datter Mariane af Knebel - 16 dage
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Birthe Marie
barnets moder (introduceret)
Søren Laursen Bachmands hustru af Knebel (introduceret)
Mogens Madsens og Malene Jensdatters barn af Knebel - Else Marie
barnets moder (introduceret)
degnens søn Friderich af Knebel - 8 år
Mette Hansdatters uægte søn af Vrinners - Claus
fol 53a
Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Karen
Jens Pedersens hustru af Vrinners (introduceret)
husmand Laurs Michelsen Groules og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Kirsten Marie
barnets moder (introduceret)
indsidder Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
barnets moder (introduceret)
fol 53b
skoleholderens hustru Sara Jonasdatter af Vrinners - 77 år
Jens Greves hjemmedøbte datter Karen af Vrinners - 4 dage
Anders Michelsen og Anne Marie Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Karen Nielsdatter af Dejret tjenende Jens Skipper et uægte hjemmedøbt barn Laurs (barnefader Laurs Blander) - 19 dage

1814

Top


Degnens bog:
fol 53b
husmand Skole Søren Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
gårdmand Peder Pedersen Udengaards hjemmedøbte søn af Vrinners - Peder
fol 54a
barnets moder (introduceret)
Niels Rassens enke Dorthe Jensdatter af Vrinners - 69 år
gårdmand Rasmus Nielsen Rassens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Maren
barnets moder (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Anne Rasmusdatter af Skellerup - 54 år
Hans Casper Gjerulfsen fra Arendal i Norge, tjenende på Rolsøgård, og Wilhelmine Erichsdatter af Knebel (trolovet)
Christen Hansens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners - 61 år
indsidder Hans Casper Gjerulfsens og Wilhelmines barn af Knebel - Marie Hansine
fol 54b
barnets moder (introduceret)
almisselem Jens Knudsen Basballe af Vrinners - 85 år
enkemand Jeppe Rasmussen Koch af Skellerup og Anne Margrethe Jørgensdatter af Marie Magdalene sogn (trolovet)
Anders Michelsen og Anne Marie Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
sognefoged Anders Smeds søn Peder af Vrinners - 12 år
enkemand Christen Hansen og Karen Nielsdatter begge af Vrinners (trolovet)
indsidder Anders Michelsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Vrinners - Michel
fol 55a
Hans Casper Gjerulfsens datter Marie Hansine - 8 uger
boelsmand Niels Pedersen Svarres og Karen Rasmusdatters barn af Vrinners - Peder
barnets moder (introduceret)
(konfirmation)
Anders Michelsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Fiigs datter Mette Marie af Vrinners - 3 år
fol 55b
gårdmand Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Anne
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Madsens og Karen Jørgensdatters barn af Lynge - Birthe
barnets moder (introduceret)
gårdmand Laurs Udengaards datter Anne af Knebel - 8 uger
Jørgen Olufsen Knøvl af Dejret og Anne Elisabeth Sørensdatter af Knebel [født i Marie Magdalene sogn] (trolovet)
fol 56a
Skomager Søren Andersens og Karen Christensdatters barn af Knebel - Dorthe
barnets moder (introduceret)
gårdmand Laurs Pedersen Udengaards søn Peder af Knebel - 1 år
Jørgen Michelsen Hjulmand af Lynge - 70 år
Anders Michelsens søn Michel af Vrinners - 11 uger
Peder Skiærps hustru Mette Nielsdatter af Knebel - 70 år
Søren Pedersen Ladefogeds søn Peder af Knebel - 4 år
Hans Casper Gjerulfsen og Wilhelmine Erichsdatter (copuleret)
omløbende kvinde Anne Marie Pedersdatter fra Fjeldsted nær Viborgs barn født i Vrinners - Sidsel Marie (Jens Olufsen Hesteskærer fra Fuglslev)
fol 56b
Jørgen Olufsen af Dejret og Anne Elisabeth Sørensdatter af Knebel (copuleret - i Tved kirke)
Niels Olufsen og Anne Marie Sørensdatter begge af Knebel (trolovet)
hr Petersen datter af Rolsøgård - Sophie Magdalene
enkemand Jeppe Rasmussen Koch af Skellerup og Anne Margrethe Jørgensdatter af Marie Magdalene (copuleret)
gårdmand Peder Thomasens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
fol 57a
Birthe Jensdatter tjenende på Rolsøgård - 52 år
Søren Sørensen Pind og Maren Mogensdatter begge af Knebel (trolovet)
Niels Sørensen af Marie Magdalene og enke Mette Laursdatter af Knebel (trolovet)
husmand Jens Andersen Trolds og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
fol 57b
husmand Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
Søren Andersen Skomagers datter Dorthe af Knebel - 21 uger
Michel Sørensen Høghs og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
indsidder Johan Sørensens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
Søren Nielsens enke Anne Jensdatter af Vrinners - 69 år
fol 58a
Johan Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Laursens hustru Maren Jensdatter af Vrinners - 42 år
enkemand Søren Laursen og Kirsten Sørensdatter begge af Vrinners (trolovet)
Laurs Laursen af Vrinners og Else Marie Jensdatter af Balle (trolovet)

1815

Top


Degnens bog:
fol 58a
enkemand Christen Hansen og Karen Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Mette Marie
husmand Laurs Sørensen Rassen af Knebel - 70 år
Jens Fiigs hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensen Pind 30 år og Maren Mogensdatter 20 år begge af Knebel (copuleret)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c