s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1770-79
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770
fol 189
Peder Jespersens og Anne Laursdatters barn i Vrinners Vandgård - Karen
Søren Laursen Skiærps og Anne Niels Knudsdatters barn af Vrinners Vandgård - Niels
Jeppe Peder Jensen og Karen Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
Peder Sørensen Ladefogeds /Skolemester/ og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Anne
fol 190
Peder Jespersens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Laursen Skiærps hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Jensen Stubs og Maren Nielsdatter Snedkers barn af Knebel - Niels
sl Hans Michelsen Kræmmers datter Maren - 8 år
Peder Sørensen Skolemesters hustru Maren Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Smed Niels Andersens søn Søren af Knebel - 1 år
Søren Jensen Thomasen af Andrup Vrinners - 69 år
Svarre Sørens søn Peder Sørensen ved Bækken i Vrinners - 21 år
Peder Jensen Svarre af Vrinners gårdmand i Sudergården - 52 år
fol 191
Anders Jensen Stubs hustru Maren Nielsdatter Snedker af Knebel (introduceret)
Niels Stisens og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Søren
Jens Søren Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Anne
Peder Nielsen Udengaards og Anne Jensdatter Suders barn af Knebel - Mette
fol 192
Niels Stisens hustru Kirsten Jensdatter Suders af Vrinners (introduceret)
(konfirmation)
fol 193
Jens Søren Ibsens hustru Anne Sørensdatter (introduceret)
Niels Michelsen og Kirsten Laursdatter af Skellerup (copuleret)
Johanne Elisabeth Bendixdatter fra Fredericia og gift med Rasmus Andersen et barn født i Vrinners - Bendix (lang udredning)
fol 195
Anders Andersen Greves enke Anne Nielsdatter af Knebel - 71 år
Jens Sørens Ibsens datter Anne af Vrinners Andrup (begravet)
Peder Nielsen Udengaards hustru Anne Jensdatter Suder (introduceret)
Peder Laursen Konges og Maren Jensdatter Glads barn af Knebel - Maren
Jeppe Pedersen og Karen Nielsdatter af Skellerup (copuleret)
fol 196
Rasmus Sørensen Høykarls og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Marie Anne
Jens Søren Ibsen og hustru for barnet som døde hos moderen i sengen (public absolveret)
Jens Jensen Svarre og Mette Pedersdatter sidst Søren Nielsens og først Anders Laursens enke af Vrinners (copuleret)
Niels Michelsens og Anne Laursdatters barn af Skellerup - Dorthe
Peder Laursen Konges hustru Maren Jensdatter Glad af Knebel (introduceret)
Rasmus Sørensen Høykarls hustru Mette Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Jensen Essendrup af Tved og Kirsten Nielsdatter Høghens af Vrinners (trolovet)
fol 197
Niels Michelsens hustru Anne Laursdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Christensens og Birthe Michelsdatters barn af Vrinners Andrup - Anne
Niels Michelsens og Anne Laursdatters barn Dorthe - 5 uger
Søren Christensens hustru Birthe Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Pedersen Stisen og Anne Søren Suders datters søn Søren som druknede i en balje vand - 1 år
Peder Pedersen Stisen og Anne Søren Suders datter for deres barn Søren som druknede (public absolveret)
fol 198
Michel Sørensen Bjødstrups og Kirsten Sørensdatter Degns barn af Knebel - Søren
Peder Sørensen Svarres og Anne Michel Knudsens datters barn af Vrinners - Michel
Jens Nielsen Fasts og Anne Marie Peiter Murmesters barn af Vrinners - Niels
Michel Sørenses hustru Kirsten Sørensdatter (introduceret)
Johan Jørgensen og Kirsten Michelsdatter af Knebel (trolovet)
fol 199
Peder Sørensen Svarres hustru Anne Michelsdatter (introduceret)
Jens Søren Thomasens og Dorthe Marie Jensdatters barn af Vrinners - Anne
Jens Nielsen Fasts hustru Anne Marie Peitersdatter Murmesters af Vrinners (introduceret)
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatter Overgaards barn af Knebel - Jens
Niels Jensen Essendrup af Tved og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret - i Tved kirke)
fol 200
Jens Rasmussen Fast alias Skippers og Anne Jensdatter Strands barn af Knebel - Maren
fol 201
Jens Søren Thomasens hustru Dorthe Marie Jensdatter Foged af Vrinners (introduceret)
Anders Greves hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Rasmussen Skippers hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)

1771

Top


fol 201
Johan Jørgensen og Kirsten Michelsdatter af Knebel (copuleret)
sl Jens Pedersen Elkjærs og Karen Nielsdatters barn Anne Jensdatter af Vrinners Elkjær - 13 år
Søren Sørensen Ibsen af Vrinners Andrup - 54 år
Degn Niels Jensens og Maren Laursdatter Skiærps barn af Vrinners - Thomas
Peder Thomasen af Knebel - 85 år
fol 202
Johan Jørgensens og Kirsten Michelsdatters barn af Knebel - Anne
Peder Nielsen Kruses og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Ellen
Niels Degn Jenses hustru Maren Laursdatter Skiærp af Vrinners (introduceret)
Johan Jørgensens hustru Kirsten Michelsdatter af Knebel (introduceret)
Maren Andersdatter af Knebel - 68 år
Peder Nielsen Kruses hustru Maren Jørgensdatter (introduceret)
Søren Christensens datter Anne af Vrinners - 9 mdr
Christen Nielsen Smeds og Kirsten Jørgensdatters barn af Vrinners - Anne Margrethe
fol 203
Peder Jepsens hustru Kirsten Rasmusdatter Begtrup af Skellerup - 53 år
Anders Sørensen og Karen Laursdatter Skiærps barn af Vandgården i Vrinners - Søren
Peder Jespersens og Anne Laursdatter Skovsens søn Laurs af Knebel - 6 år
Peder Jespersen fattig husmand i Knebel - 47 år
Søren Jensen Fast af Vrinners - 61 år
Christen Nielsen Smeds hustru Kirsten Jørgensdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Søren Mettsens hustru Karen Laursdatter Skiærp af Vrinners (introduceret)
sl Peiter Murmesters søn Bertel Peitersen af Vrinners - 24 år
fol 204
Laurs Søren Thomasen og Anne Laursdatter begge af Vrinners (trolovet)
Niels Stisens søn Peder af Vrinners - 6 år
Michel Knudsens enkes søn Niels Michelsen af Vrinners - 29 år
Jens Rasmussen Fasts hustru Mette Rasmusdatter Tommel af Skellerup (begravet)
Rasmus Peder Thomasens og Inger Jensdatters barn af Knebel - Anne
Niels Michelsens og Kirsten Laursdatters barn af Skellerup - Dorthe
fol 205
Jens Søren Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
Rasmus P. Thomasens hustru Inger Jensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup (introduceret)
Jens Søren Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
sl Peder Jespersens og Anne Skovsens barn Karen af Knebel - 2 år
Jens Laursens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Vrinners - Mette
fol 206
Peder Pedersen Stisens og Anne Sørensdatter Suders barn af Vrinners - Peder
Peder Jensen husmand ved Stenen og Maren Niels Knudsens datter af Vrinners (trolovet)
Rasmus Pedersen Jepsen af Skellerup og Maren Søren Ibsens af Vrinners Andrup (trolovet)
Niels Pedersen Bruuns og Dorthe Michel Knudsens barn af Vrinners Elkjær - Peder
Peder Stisens hustru Anne Sørensdatter Suders af Vrinners (introduceret)
Jens Laursens hustru Anne Marie Rasmusdatter af Vrinners Andkær (introduceret)
fol 207
Rasmus Nielsen Fasts og Karen Nielsdatters barn af Vrinners Elkjær - Søren
fol 208
Niels Andersen Thorup af Knebel - 80 år
Niels Pedersen Bruuns hustru Dorthe Michel Knudsens af Elkjær (introduceret)

1772

Top


fol 208
Niels Pedersens hustru Dorthe Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Elkjær Vrinners (introduceret)
Søren Ibsen Suders og Maren Jensdatters barn Jens af Vrinners - 2 år
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn Jens af Knebel - 11 år
sl Peder Jespersens datter Maren af Vrinners - 4 år
Degn Niels Jensens barn Thomas af Vrinners - 1 år
Margrethe Knud Posts datter af Vrinners - 22 år
Anders Jensen Stubs og Maren Nielsdatter Snedkers barn Niels af Knebel - 2 år
Svarre Søren Jensens søn Jens af Vrinners - 16 år
fol 209
Anders Jensen Stubs hustru Maren Nielsdatter Snedker af Knebel - 38 år
Laurs Søren Thomasen og Anne Laursdatter af Vrinners Andrup (copuleret)
Søren Sørensen Ibsen Suders og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Anne Margrethe
Anders Jensen Stub og Mette Sørensdatter Høghs af Knebel (trolovet)
Søren Ibsen Suders hustru Maren Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Degn Oluf Sørensens hustru Maren Sørensdatter - 55 år
Jens Udengaards enke Kirsten Pedersdatter Freds - 69 år
(konfirmation)
fol 210
Michel Rasmussen Fiig af Vrinners - 70 år
degnen sr Kjeld P. Lihmes datter af Knebel - Anne Margrethe
Laurs Søren Thomasens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Anne
Knud Sørensen Posts søn Knud som var krøbling - 20 år
degnen Kjeld Lihmes datter Anne Margrethe - 3 uger
fol 211
Jens Michel Smeds og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Laurs Søren Thomasens hustru Anne Laursdatter Skiærp (introduceret)
Anders Nielsen Skipper hos farbroderen Michel Hjulmand i Vrinners - 23 år
Maren Bro Laursdatter af Vrinners - 23 år
Peder Nielsen Udengaards og Anne Jensdatter Suders barn af Knebel - Dorthe
Jens Michelsen Smeds hustru Kirsten Jensdatter (introduceret)
sl Kræmmer Hanses søn Søren af Vrinners - 21 år
fol 212
Peder Nielsen Udengaards hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Bruuns og Maren Michel Hjulmands barn af Skovgård Vrinners - Maren
Jens Bruuns hustru Maren Michelsdatter af Vrinners Skovgård (introduceret)
Jens Andersen Glad af Knebel - 66 år
en fattig vandfør krøbling fra Vejlby som døde i Knebel (begravet)
Svarre Peder Sørensens og Anne Michel Knudsdatters barn - Anne
fol 213
Søren Sørensens enke Mette Andersdatter Greve af Vrinners - 57 år
Claus Pedersen af Vrinners - 57 år
Svarre Peders hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Laursen Konge og Jens Glads enke Maren Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Søren Rasmussen af Fuglsø og Maren Pedersdatter af Skellerup (copuleret)
Rasmus Peder Jepsen af Skellerup og Maren Søren Ibsens af Vrinners (copuleret)
Jens Laursen Konge af Knebel og Bodil Sørensdatter Claus Pedersens enke af Vrinners (trolovet)
fol 214
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skellerup - Peder
Rasmus Pedersen Skuster af Knebel (begravet)
Søren Skiærps dødfødte søn i Vandgården Vrinners (begravet)
Anders Jensen og Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Laursens hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Jensen og Maren Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Sørensen af Vrinners (public absolveret)
Anders Sørensens søn Søren - 1 år
Michel Nielsen Eg Skoleholders datter af Vrinners - Nicoline Birgitte

1773

Top


fol 215
Niels Snedkers enke Maren Pedersdatter af Knebel - 77 år
Dorothea Pedersdatter af Vrinners - 18 år
Peder Rasmussen og Bodil Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Michel Skolemesters hustru i Vrinners (introduceret)
Jep Sørensen af Vrinners - 24 år
Erich Jensen og Karen Pedersdatter begge af Knebel (trolovet)
Peder Kruses datter Ellen - 2 år
fol 216
Anders Andersen Greve og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Jens
Maren Jensdatter af Vrinners - 84 år
Rasmus Nielsens søn Jens Rasmussen af Vrinners - 9 år
Erich Jensen og Karen Pedersdatter begge af Knebel (copuleret)
Anders Greves hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Ibsens datter af Vrinners - 2 år
fol 217
Jens Ibsens datter - Maren
Anne Jensdatter Søren Ibsens enke - 58 år
et fattigt barn fra Segalt, Skødstrup sogn, Claus Rasmussen - 6 år
Jens Ibsens hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Metsens søn - Søren
Erich Jensens dødfødte barn af Knebel (begravet)
Jens Kjeldsens barn af Vrinners - Anne
fol 218
Peder Skolemesters søn af Knebel - Søren
Jens Laursen og Bodil Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Laursen og Maren Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Anders Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Erich Jensens hustru Karen af Knebel (introduceret)
Jens Kjeldsens hustru Anne Marie af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensens hustru Maren af Knebel (introduceret)
Peder Nielsens hustru i Rolsø - 63 år
Peder Steens søn af Vrinners - Jens
Peder Steens hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Jensen barn af Vrinners - Thomas
fol 219
Jens Ibsens datter Maren af Vrinners - 16 uger
degnens hjemmedøbte søn - 3 uger
Peder Kruses datter af Knebel - Kirsten
Niels Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersen Bruuns søn i Rolsø - Michel
mad Lihme degnens hustru Ellen Margrethe Suhr (introduceret)
Anne Knudsdatter af Vrinners - 74 år
Peder Kruses hustru Maren af Knebel (introduceret)
Niels Bruuns hustru Dorothea Michelsdatter (introduceret)
Peder Rasmussen og Bodil Nielsdatter begge af Knebel (copuleret)
fol 220
Anders Jensens og Mette Sørensdatters barn af Knebel - Maren
Peder Laursens og Maren Jensdatters barn af Knebel - Laurs
Niels Pedersen Stisens i Rolsø - 63 år
Anders Jensens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersens barn i Rolsø - Peder
Anne Madsdatter af Vrinners - 66 år
Peder Laursens hustru Maren Jensdatter (introduceret)
Niels Sørensen og Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 221
Rasmus Pedersens datter af Skellerup - Kirsten

1774

Top


fol 221
Jens Pedersens hustru Anne Marie i Rolsø (introduceret)
Søren Laursens barn af Vrinners - Mette
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Laursens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Mads Pind af Vrinners - 56 år
Søren Suders og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Karen
fol 222
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Nielsen af Bjødstrup og Mette Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Søren Suders hustru Maren Jensdatter af Vrinners (introduceret)
(konfirmation)
fol 223
Peder Rasmussens og Bodil Nielsdatters barn af Knebel - Mette
Bodil Nielsdatter Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Niels Sørensen og Kirsten Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Simon af Poskær - 53 år
fol 224
Søren Nielsen af Bjødstrup og Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Sørensens og Anne Michelsdatters barn i Rolsø - Maren
Peder Simonsen af Poskær - 19 år
Niels Michelsens og Kirsten Laursdatters barn af Skellerup - Mette
Søren Michelsen og Kirsten Madsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Sørensens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup (introduceret)
Laurs Sørensen af Skellerup - 67 år
Peder Pind af Vrinners (begravet)
fol 225
Sigvart Pedersen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Niels Andersen Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Niels
Michel Laursen af Skellerup og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Simons enke i Poskær - 56 år
Niels Andersens hustru Kirsten Nielsdatter (introduceret)
Jens Ibsens og Anne Sørensdatters barn i Rolsø - Anne Marie
Søren Sørensen af Vrinners - 31 år
Anders Jørgensen og Maren Knudsdatter af Vrinners (trolovet)
fol 226
Anne Sørensdatter Jens Ibsens hustru (introduceret)
Niels Jensen og Mette Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Michel Egs og Saras barn i Rolsø - Dorothea Marie
Michel Egs hustru Sara af Vrinners (introduceret)

1775

Top


fol 226
Michel Sørensens og Kirsten Sørensdatters barn af Knebel - Anne
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Maren
fol 227
Sigvart Pedersen og Maren Nielsdatter (copuleret - i Nørager kirke)
Knud Michelsens og Birthe Michelsdatters barn af Skovgård - Jens
Peder Knudsen og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Erich Jensens og Karen Pedersdatters barn af Knebel - Jens
Oluf Sørensen og Karen Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Laurs Sørensen af Rolsø - 84 år
Michel Sørensens hustru Kirsten af Knebel (introduceret)
Knud Michelsens hustru Birthe af Vrinners (introduceret)
Laurs Thomasens hustru Anne af Vrinners (introduceret)
fol 228
Erich Jensens hustru Karen Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Michel Sørensens barn Anne af Knebel - 7 uger
Anders Jensens barn Maren af Knebel - 1 år
Niels Friderichsens dødfødte søn af Knebel (begravet)
Søren Michelsen og Kirsten Madsdatter af Vrinners (copuleret)
Laurs Thomasens barn Maren af Vrinners - 9 uger
Anders Jørgensen og Maren Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Michelsens barn Jens af Vrinners - 11 uger
Niels Friderichsens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Thomasens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Laursen og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Sørensens og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Anne
fol 229
Mette Knudsdatter af Rolsø - 80 år
Karen Sørensdatter af Knebel - 54 år
Rasmus Thomasens barn af Knebel - Peder
(konfirmation)
fol 230
Christen Nielsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Maren
Søren Thomasens enke Anne Laursdatter af Rolsø - 60 år
Niels Jensen og Mette Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Sørensens hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
degnen K. P. Lihmes og Ellen Margrethe Suhrs barn af Knebel - Edel Sophie
Jens Pedersens barn af Skovgård - Peder
Christen Nielsens hustru Dorthe Olufsdatter af Knebel (introduceret)
fol 231
Peder Nielsen af Knebel - 48 år
degnens hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Skovgård Vrinners (introduceret)
Oluf Sørensen og Karen Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Peder Knudsen og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Michel Laursen af Skellerup og Maren Jensdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Nielsens barn af Elkjær - Jens
Peder Pedersens barn af Vrinners - Sti
Anders Sørensens datter Mette Andersdatter af Vrinners - 1 år
Rasmus Nielsens hustru af Elkjær (introduceret)
Peder Stis hustru af Vrinners (introduceret)
fol 232
Peder Laursen og Mette Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Christen Nielsens barn af Vrinners - Søren
Anders Sørensens barn af Vrinners - Mette
Christen Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersens søn Michel af Vrinners - 2 år
Bodil Fiigs datter Birthe af Knebel - 6 år
pastor Hasselbalchs datter - Kirstine Marie
fol 233
Karen Rasmusdatter af Vrinners - 81 år
Maren Andersdatter af Knebel - 63 år
Rasmus Laursen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Kruses og Maren Kruses søn af Knebel - Claus

1776

Top


fol 233
Jens Peitersens barn af Rolsø - Bertel
Laurs Thomasens datter af Rolsø - Mette Marie
Anders Jensens barn af Knebel - Maren
fol 234
Peder Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
Peder Kruses hustru Maren af Knebel (introduceret)
Niels Pedersens og Dorthe Michelsdatters barn af Vrinners - Anne
Laurs Thomasens datter Mette Marie af Vrinners - 5 uger
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Peitersens hustru Anne Marie Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Jensens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Christen Smeds hustru Kirsten Jørgensdatter af Rolsø - 45 år
Thomas Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Rolsø - Søren
fol 235
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skellerup - Søren
Peder Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Vrinners (introduceret)
Kirsten Kjeldsen af Vrinners - 72 år
Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Søren
Peder Laursen og Mette Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Knud Michelsens og Birthe Michelsdatters barn af Rolsø - Dorthe
fol 236
Jens Gibsens barn af Knebel - Niels
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Christen Nielsen og Anne Laursdatter af Vrinners (trolovet)
Thomas Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Michelsens hustru Birthe Michelsdatter af Skovgård i Vrinners (introduceret)
Peder Sørensens hustru Maren Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Laursens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Maren
Michel Sørensens og Kirsten Sørensdatters barn af Knebel - Anne
fol 237
(konfirmation)
Jens Laursens barn Maren af Knebel - 14 dage
Jens Mørchs hustru af Knebel (introduceret)
Jens Michelsens og Kirsten Jensdatters barn af Rolsø - Karen
Jens Laursens hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Knudsens hustru Maren Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Karen Madsdatter af Rolsø - 82 år
fol 238
Bodil Fiigs uægte barn af Knebel - Michel (R. Jensen i Gyden i Vrinners)
Jens Michelsens hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Oluf Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Kirsten
Peder Laursen Skiærps og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Laurs
Oluf Sørensen Lynges hustru Karen Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Peder Laursen Skiærps hustru Mette Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Peder Jensen Steens og Maren Nielsdatters barn af Vrinners - Karen
fol 239
Simon Nielsen af Lynge - 28 år
Peder Jensens hustru Maren Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Dorthe Laursdatter af Vrinners - 77 år
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Knebel (trolovet)
Christen Nielsen og Anne Laursdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Sørensen af Vrinners - 65 år
Anders Andersens og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Niels
degnen K. Lihmes og Margrethe Suhrs barn af Knebel - Edel Sophie
Søren Jensen og Karen Hansdatter af Vrinners (trolovet)
fol 240
Rasmus Thomasens datter Anne af Knebel - 5 år
Peder Rasmussens og Bodil Nielsdatters barn af Knebel - Maren
Jens Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Maren
degnen mons Lihmes hustru Ellen Margrethe Suhr (introduceret)
Anders Andersens hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
Anders Andersens søn Niels af Knebel - 5 uger
Peder Rasmussens hustru Bodil Nielsdatter af Knebel (introduceret)
præstens datter - Maren Bloch
fol 241
Jens Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
degnens datter Edel Sophie - 10 uger
Jens Sørensen Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Maren
Erich Jensens barn af Knebel - 2 dage
fol 242
Jens Kjeldsens og Anne Maries barn af Rolsø - Laurs
Jens Sørensen Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Sørensen Ibsens datter Maren af Vrinners - 5 uger
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Søren

1777

Top


fol 242
Erich Jensens hustru Karen Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Jens Kjeldsens hustru Anne Marie af Vrinners (introduceret)
Christen Smeds søn af Rolsø - 2 timer
fol 243
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Karen Jepsdatter af Knebel - 89 år
Jep Pedersen og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Jep Pedersens dødfødte søn af Knebel (begravet)
Christen Nielsens hustru Anne Laursdatter (introduceret)
fol 244
Niels Michelsens og Kirsten Laursdatters barn af Skellerup - Karen
Niels Michelsens barn Karen af Skellerup - 3 uger
Anne Jensdatter sl Peder Nielsens enke af Rolsø - 42 år
Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup (introduceret)
Degn Jenses hustru Kirsten Thomasdatter af Vrinners - 73 år
Jep Pedersen af Knebel - 53 år
Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
(konfirmation)
fol 245
Jens Sørensens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners - 61 år
Rasmus Michelsen og Maren Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Rasmussen af Vrinners - 67 år
Rasmus Jensen Korre af Vrinners - 59 år
Karen Sørensdatter Peder Steens moder af Vrinners - 65 år
Maren Nielsdatter Peder Steens hustru af Vrinners - 35 år
Anne Nielsdatter Søren Laursens hustru af Vrinners - 37 år
Søren Laursens dødfødte barn af Vrinners (begravet)
Jens Kjeldsens søn Laurs af Vrinners - 20 uger
Søren Jensen og Karen Hansdatter af Rolsø (copuleret)
Peder Murmesters enke af Vrinners - 68 år
fol 246
Mette Sørensdatter af Vrinners - 66 år
Kirsten Madsdatter af Vrinners - 28 år
Rasmus Jensen af Knebel - 56 år
Jens Sørensen ? og Maren Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Jensen Steen og Maren Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Peitersens søn Bertel - 1 år
Søren Michelsen og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
gl Anne Jensdatter af Vrinners Skovgård - 73 år
Anne Jensdatter af Knebel - 26 år
fol 247
Rasmus Michelsen og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Jensens og Karen Hansdatters barn af Vrinners - Søren
Jens Sørensen og Maren Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Jacobsen Mørchs hustru Karen Nielsdatter af Knebel - 35 år
Peder Nielsen Kruse af Vrinners - 67 år
Jørgen Hansen og Mariane Jensdatter af Skellerup (trolovet)
fol 248
Søren Michelsen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Madsen af Knebel - 65 år
Niels Jensen Bach af Knebel - 71 år
Søren Jensens hustru Karen Hansdatter af Vrinners (introduceret)
Thomas Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Peder
Thomas Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Thomasens og Inger Jensdatters barn af Knebel - Søren
Rasmus Thomasens søn Søren - 5 uger
Søren Sørensens og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Maren
fol 249
Anders Sørensens og Karen Laursdatters barn af Vrinners - Laurs
Erich Jensens og Karen Pedersdatters barn af Knebel - Maren
Jørgen Hansen og Mariane Jensdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Thomasens hustru af Knebel (introduceret)
Søren Sørensen Suders hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Erich Jensens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Hansen og Karen Pedersdatter (trolovet)
fol 250
Peder Jensen og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Michelsens datter af Vrinners Skovgård - Karen
Maren Sørensdatter af Rolsø - 60 år

1778

Top


fol 250
Peder Sørensens barn af Rolsø - Peder
Knud Michelsens hustru af Vrinners Skovgård (introduceret)
Peder Sørensens hustru Anne Michelsdatter (introduceret)
Rasmus Hansen og Karen Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Niels Sørensens og Kirsten Jensdatters barn af Rolsø - Maren
fol 251
Rasmus Laursen af Vrinners - 56 år
Rasmus Sørensen Høykarls og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Søren
Rasmus Jespersen og Karen Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Kjeldsens barn af Vrinners - Laurs
Dorthe Willumsdatter af Knebel - 8 år
Niels Sørensens hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Hansens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Karen
Jens Kjeldsens hustru af Vrinners (introduceret)
fol 252
Peder Laursen Skiærps og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Kirsten
Søren Olufsen af Knebel - 73 år
(konfirmation)
fol 253
Søren Laursens datter af Vrinners - Anne
Oluf Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Dorthe
Peder Laursen Skiærps hustru (introduceret)
Rasmus Jespersen og Karen Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Hansens hustru Karen Pedersdatter af Rolsø (introduceret)
Kirsten Villums af Knebel - 87 år
Søren Pedersen og Anne Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Nielsen og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Oluf Sørensens hustru Karen Nielsdatter af Knebel (introduceret)
fol 254
Søren Laursens hustru Birgitte Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersens og Dorthe Michelsdatters barn af Vrinners - Peder
Søren Pedersen og Anne Michelsdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Pedersens hustru Dorthe Michelsdatter af Elkjær Vrinners (introduceret)
pastor Jacob Hasselbalchs og Cathrine Deichmanns barn - Hans
Jens Pedersens og Maren Michelsdatters barn af Skovgård - Michel
fol 255
Cathrine Hasselbalchs (introduceret)
matros Christian Thomasen Svanes og Maren Christensdatter af København et barn født i Knebel - Viveke (længere udredning)
Søren Nielsen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
fol 256
Anders Jensens og Mette Sørensdatters barn af Knebel - Søren
Peder Nielsen Kruses og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Søren
Knud Michelsen og Anne Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Pedersens hustru Maren Michelsdatter af Vrinners Skovgård (introduceret)
Anders Jensens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Nielsens hustru Maren af Knebel (introduceret)
Niels Michelsens og Kirsten Laursdatters barn af Skellerup - Maren
Svarre Sørens hustru Anne Pedersdatter af Vrinners - 54 år
fol 257
Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Michelsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
Dorthe Kirstine Michelsdatter tilhørende Poul Thomasen og Maren Christensdatter fra Torsager sogn - 6 år
Skuster Mettes datter Anne Rasmusdatter - 14 år
Rasmus Høykarls søn Søren af Knebel - 26 uger
Søren Michelsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Rolsø - Mette
fol 258
Jens Sørensen Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Rolsø - Anne
Jens Sørensen Greves og Maren Pedersdatters barn af Rolsø - Anne
Rasmus Michelsens og Maren Jensdatters barn af Knebel - Anne
Peder Knudsens hustru Maren Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Michel Nielsen Eg skoleholder i Vrinners - 33 år
fol 259
Jens Greves hustru Maren Pedersdatter af Rolsø (introduceret)
Jens Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Rolsø (introduceret)
Rasmus Michelsens hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Søren Jensen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)

1779

Top


fol 259
Jørgen Michelsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Maren
Anne Pedersdatter af Knebel - 72 år
Peder Rasmussen og Maren Andersdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Thomasen af Knebel - 76 år
fol 260
Peder Andersen og Karen Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Jørgen Michelsens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Peitersens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Niels
Jens Peitersens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skellerup - Peder
Søren Jensen Skrædder af Vrinners - 67 år
fol 261
Peder Sørensens hustru Maren Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Jespersens og Karen Jensdatters barn af Knebel - Mette
Søren Sørensens datter Anne Margrethe af Vrinners - 7 år
Jens Sørensen Ibsens datter Anne Marie af Vrinners - 4 år
Laurs Pedersen af Vrinners, kom syg fra Dejret i Tved sogn - 56 år
Peder Jensens og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Jens
(konfirmation)
fol 262
Bodil Fiigs søn Michel - 3 år
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Peder Jensens datter Karen af Rolsø - 3 år
Jens Rasmussen og Sara Jonasdatter skoleholderenke i Vrinners (trolovet)
Rasmus Jespersens hustru Karen Jensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Jensens søn Jens af Vrinners - 3 uger
Rasmus Thomasens søn Peder af Knebel - 4 år
Michel Sørensens datter Anne af Knebel - 4 år
Anders Jensens søn Søren af Knebel - 9 mdr
Erich Jensens søn Jens af Knebel - 4 år
Peder Jepsen af Skellerup - 78 år
Jens Pedersens datter Maren af Knebel - 3 år
fol 263
Peder Laursen Skiærps datter Kirsten af Knebel - 1 år
Peder Laursen Konges og Maren Jensdatters barn af Knebel - Dorthe
Søren Nielsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Dorthe
Peder Andersen og Karen Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
fol 264
Christen Nielsens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Laurs
Peder Konges hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Christen Nielsens søn Laurs af Vrinners - 3 uger
Peder Rasmussen og Maren Andersdatter af Vrinners (copuleret)
Christen Smeds hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussen og skoleholderenken Sara Jonasdatter af Vrinners (copuleret)
præstens søn - Friderich
fol 265
Niels Thomasens enke af Knebel - 64 år
Søren Nielsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Nederby i Vrinners - Michel
Svarre Sørens søn Jens Sørensen af Vrinners - 27 år
Søren Pedersens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Michelsens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Rolsø - Peder
Thomas Sørensens barn Anne Marie af Rolsø - 6 dage
fol 266
Peder Sørensen Skolemesters søn Niels af Knebel - år
Thomas Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Rolsø - Dorthe Marie
Peder Sørensens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Hansens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Ellen Marie
Mette Peitersdatter af Vrinners - 27 år
fol 267
Erich Jensens og Karen Pedersdatters barn af Knebel - Maren
Niels Jensen Degns og Maren Laursdatters barn af Vrinners - Mette Kirstine
Rasmus Hansens hustru Karen Pedersdatter af Vrinners (introduceret)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c