s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1780-89
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780
fol 267
Peder Laursens datter Dorthe af Knebel - 7 mdr
Jens Sørensen Greves datter Anne af Vrinners - 1 år
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Mette
fol 268
Erich Jensens barn Maren af Knebel - 3 uger
Maren Jørgensdatter af Vrinners - 76 år
Erich Jensens hustru Karen Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Jensen Degns hustru Maren Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Rasmussens og Maren Andersdatters barn af Rolsø - Anne
Laurs Thomasens datter Mette af Rolsø - 2 mdr
Jens Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Maren
fol 269
Knud Michelsens søn Michel af Vrinners Nederby - år
Peder Rasmussens barn Anne af Rolsø - 5 uger
Peder Rasmussens hustru Maren Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Niels Jensen Korres? hustru Maren Sørensdatter af Vrinners - 46 år
(konfirmation)
Peder Rasmussens og Bodil Nielsdatters barn af Knebel - Niels
fol 270
Peder Rasmussens hustru Bodil Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Knud Michelsens og Dorthe Michelsdatters barn af Skovgård Vrinners - Maren
Søren Laursens og Birgitte Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Niels Pedersens og Dorthe Michelsdatters barn af Vrinners Elkjær - Michel
Knud Michelsens hustru Dorthe Michelsdatter af Skovgård Vrinners (introduceret)
Peder Jensen Essendrups hustru Karen Hansdatter - 52 år
fol 271
Niels Pedersens hustru Dorthe Michelsdatter af Elkjær (introduceret)
Søren Laursens hustru Birgitte Jensdatter af Vandgård Vrinners (introduceret)
Christen Jensen og Kirsten Jensdatter (copuleret - i Auning kirke)
Jens Nielsen af Vrinners og Anne Jensdatter af Knebel (trolovet)
gårdmand Peder Jensen Essendrup og Karen Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Nielsen af Vrinners og Anne Jensdatter af Knebel (copuleret)
Anders Sørensens og Karen Laursdatters barn af Vrinners - Anne
fol 272
Rasmus Thomasens og Inger Jensdatters barn af Knebel - Peder
Anders Sørensens hustru Karen Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Inger Jensdatter Rasmus Thomasens hustru af Knebel (introduceret)
skolemester Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Niels
Søren Sørensen Husmand af Skellerup - 56 år
Peder Sørensen og Dorthe Knudsdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Jensens dødfødte barn af Rolsø (begravet)
fol 273
skolemesterens hustru Maren Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Oluf Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Niels
Niels Jensen af Dråby og Maren Pedersdatter af Knebel (copuleret - i Dråby kirke)
Peder Laursen Skiærps og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Niels
fol 274
Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Jensens hustru Karen Hansdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Anne

1781

Top


fol 274
Peder Laursens hustru Mette Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Michelsen og Karen Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Peitersens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Mette
Jens Sørensen Trold af Rolsø - 91 år
fol 275
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Rolsø - Anne Marie
Jens Sørensen Degn af Vrinners - 89 år
Maren Michelsdatter af Vrinners - 57 år
Jens Peitersens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen og Dorthe Cathrine Rasmusdatter Høykarl af Knebel (trolovet)
Rasmus Jensens hustru Mette Pedersdatter af Vrinners - 79 år
Søren Sørensen Skrædders enke Maren Christensdatter af Rolsø - 79 år
Peder Sørensen og Dorthe Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
fol 276
Søren Pedersens søn Peder af Rolsø - 1 år
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Peder Jensen Essendrup og Karen Sørensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Laurs Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Knebel - Michel
Peder Jensen Steens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Søren
Peder Steens hustru Karen Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen og Dorthe Cathrine Rasmusdatter Høykarl af Knebel (copuleret)
fol 277
(konfirmation)
Erich Jensen af Skovgård Vrinners - 70 år
Jens Nielsen Kruse og Kirsten Pedersdatter af Rolsø (copuleret)
Niels Michelsen og Karen Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Michelsen Thorups og Maren Jensdatters barn af Knebel - Karen
fol 278
Maren Andersdatter af Knebel - 63 år
Rasmus Pedersen af Vrinners - 48 år
Rasmus Thorups hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Andersens datter Anne Jensdatter af Knebel - 3 år
Karen Olufsdatter af Knebel - 46 år
Laurs Sørensen og Kirsten Michelsdatter af Knebel (trolovet)
fol 279
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn - Niels
Erich Jensens og Karen Pedersdatters barn af Knebel - Maren
præstens søn - Bartholomæus
præstens hustru (introduceret)
fol 280
Kirsten Michelsdatter Michel Jespersens datter af Vrinners - 18 år
Niels Laursen af Thorup og Karen Laursdatter af Skellerup (trolovet)
Jens Ibsens datter Anne Jensdatter af Vrinners - 2 år
Jens Sørensen Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Peder Rasmussens og Maren Andersdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Erich Jensens hustru Karen af Knebel (introduceret)
Jens Pedersens og Maren Michelsdatters barn af Rolsø - Jens
fol 281
Maren Andersdatter Peder Rasmussens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Pedersens søn Niels af Skellerup - 11 uger
Jens Sørensen Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jenses hustru i Skovgård Vrinners Maren Michelsdatter (introduceret)
Søren Sørensen Suders og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
Søren Michelsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Michel
fol 282
Søren Michelsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensen Suders hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen og Mette Jensdatter af Knebel (trolovet)
Rasmus Jespersens og Karen Jensdatters barn af Knebel - Anne
Rasmus Jespersens hustru Karen Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Nielsen Kruses og Kirsten Pedersdatters barn af Vrinners - Niels
Søren Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Anne
fol 283
Niels Michelsens og Kirsten Laursdatters barn af Skellerup - Karen
Kirsten Pedersdatter Jens Kruses hustru af Rolsø (introduceret)
Laurs Sørensen og Kirsten Michelsdatter (copuleret)
Anne Michelsdatter Søren Pedersens hustru af Vrinners (introduceret)
Kirsten Laursdatter Niels Michelsens hustru af Skellerup (introduceret)
fol 284
Niels Michelsens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
Anne Andersdatters uægte barn af Vrinners - Niels (gift mand Michel Jørgensen af Vrinners)

1782

Top


fol 284
Søren Pedersens datter af Knebel - 6 dage
Karen Jørgensdatter af Vrinners - 65 år
Niels Michelsens hustru Karen Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersens hustru Dorthe Cathrine Rasmusdatter Høykarl af Knebel (introduceret)
fol 285
Peder Laursens og Maren Jensdatters barn af Knebel - Dorthe
Søren Pedersen og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
Niels Jensen og Karen Jensdatter af Knebel (trolovet)
Degn Olufs datter Karen - 14 år
Niels Laursen og Karen Laursdatter af Knebel (copuleret)
Niels Jensen og Karen Jensdatter af Knebel (copuleret)
Hans Jensen af Hvingelsborg Huset - 68 år
Knud Posts hustru Maren Knudsdatter af Rolsø - 68 år
fol 286
Dorthe Christensdatter af Knebel - 80 år
Peder Laursen Konges hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Sørensens søn Niels af Rolsø - 5 dage
(konfirmation)
Rasmus Hansens og Karen Pedersdatters barn af Knebel - Anne
fol 287
Niels Sørensens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Hansens hustru Karen Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Søren Nielsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Mette
Søren Pedersens og Mette Jensdatters barn af Knebel - Peder
Rasmus Nielsen af Vrinners - 20 år
Søren Nielsens barn Mette af Vrinners - 3 uger
Rasmus Jensen af Vrinners - 62 år
fol 288
en fremmed fattig mand - 45 år
Jens Sørensen Ibsens datter Anne Marie af Vrinners - 9 mdr
Rasmus Jespersens barn Anne af Knebel - 9 mdr
Rasmus Pedersens barn af Skellerup - 2 dage
Søren Pedersens hustru Mette Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Jensen af Vrinners - 50 år
Niels Jensens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Niels Jensens hustru Karen Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 289
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup - 54 år
Søren Jensen Kroers dødfødte søn af Vrinners (begravet)
Søren Nielsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Nederby - Michel
Knud Sørensen og Dorthe Laursdatter af Vrinners (trolovet)
Knud Michelsens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jensens hustru Karen Hansdatter af Vrinners (introduceret)
fol 290
Peder Pedersens og Anne Sørensdatters barn af Rolsø - Søren
Peder Stisens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jørgen Michelsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anders
Peder Sørensen Svarres og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Niels
Jørgen Michelsens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 291
Peder Sørensens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Christiansen af Boeslum og Kirstine Marie Michelsdatter Begtrup (trolovet)
Jens Jensen og Kirsten Jensdatter af Knebel (trolovet)
skoleholder Jens Rasmussens og Sara Joensdatters barn af Vrinners - Rasmine Kirstine
skoleholderens hustru Sara Joensdatter af Vrinners (introduceret)
Karen Jensdatters uægte barn af Vrinners - Anne (Søren Viborg)
fol 292
Søren Laursens og Birgitte Jensdatters barn af Vandgård - Johannes
Søren Laursens hustru Birgitte Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Michelsens hustru Dorthe Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
fremmed kvinde Bodil Marie Pedersdatters uægte barn - Peder Adamsen (soldat Adam Andersen)

1783

Top


fol 293
Jens Pedersens søn Jens af Vrinners - 1 år
Christen Nielsen Smeds datter Anne Margrethe af Rolsø - 11 år
Søren Pedersen Pinds og Dorthe Cathrine Rasmusdatter Høykarls barn af Rolsø - Søren
Jørgen Michelsens søn Anders af Vrinners - år
Maren Jensdatter af Rolsø - 60 år
Peder Stisens søn Søren af Rolsø - år
fol 294
Knud Sørensen og Dorthe Laursdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Michelsen Thorups datter Anne Kirstine af Vrinners - 4 år
Søren Michelsen Thorups søn Michel af Vrinners - 1 år
Jens Jensen og Kirsten Jensdatter Høghs af Knebel (copuleret)
Anne Skovsens af Agri - 76 år
Søren Pedersens hustru Dorthe Cathrine Rasmusdatter Høykarl af Vrinners (introduceret)
Anne Michelsdatter af Vrinners - 23 år
Kirsten Michelsdatter af Knebel - 72 år
Peder Laursen Skiærps og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Peder
fol 295
Peder Skiærps hustru Mette Nielsdatter af Knebel (introduceret)
(konfirmation)
Jens Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Mette
Søren Suders søn Jens af Vrinners - 1 år
fol 296
gårdmand Jens Pedersen af Skovgård i Vrinners - 48 år
Knud Sørensens og Dorthe Laursdatters barn af Rolsø - Maren
Jens Christiansen af Boeslum og Kirstine Marie Michelsdatter Begtrup (copuleret - i Dråby kirke)
Balle Jenses hustru Kirsten Jensdatter af Knebel (introduceret)
Knud Posts hustru Dorthe Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Balle Jenses barn Mette af Knebel - 6 uger
Rasmus Pedersens barn af Skellerup - Jens
fol 297
Jens Jensen og Maren Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
præstens datter - Caroline Elisabeth
præstens hustru (introduceret)
Niels Pedersens og Dorthe Michelsdatters barn af Elkjær Vrinners - Jens
Jens Sørensen Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Maren
fol 298
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Rolsø - Mette
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
Rasmus Michelsens dødfødte datter af Knebel (begravet)
Jens Jensen og Maren Michelsdatter af Rolsø (copuleret)
Jens Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Nielses hustru i Vrinners Elkjær Dorthe Michelsdatter (introduceret)
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
fol 299
Rasmus Michelsens hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Maren Christensdatter af Vrinners - 63 år
Jens Greves datter af Vrinners - Anne Marie
Jens Rasmussen Skipper af Knebel - 77 år
Jens Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Kirsten Sørensdatter af Vrinners - 25 år
Peder Nielsen af Vrinners - 60 år
Jens Greves datter Anne Marie af Rolsø - 10 uger
fol 300
Jens Nielsen Kruses og Kirsten Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
Jens Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Peder
Jens Kruses hustru Kirsten Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 301
Niels Michelsens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Kirsten
Erich Jensens barn Mette af Knebel - 3 dage
Anne Thomasdatter af Vrinners - 77 år

1784

Top


fol 301
Erich Jensens hustru Karen Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Jens Jensens og Maren Michelsdatters barn af Skovgård Vrinners - Jens
fol 302
Mette Pedersdatter Svarre Jenses hustru af Vrinners - 62 år
Niels Michelsens hustru Karen Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Jenses hustru i Skovgård Maren Michelsdatter (introduceret)
Mette Christensdatter af Vrinners - 64 år
Peder Rasmussens og Bodil Nielsdatters barn af Knebel - Karen
Peder Rasmussens hustru Bodil Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Jensen og Maren Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Christen Hansen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (trolovet og copuleret)
fol 303
Jens Jensen Svarre og Maren Michelsdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Thomasens og Inger Jensdatters barn af Knebel - Anne
(konfirmation)
Niels Laursen af Knebel - 65 år
Søren Pedersens og Mette Jensdatters barn af Knebel - Anne
fol 304
fattig kvinde Cathrine af Vester Alling som druknede i en bæk - over 40 år
Christen Hansens dødfødte søn af Rolsø (begravet)
Søren Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Rasmus
Niels Jensen Korre af Rolsø - 63 år
Niels Sørensens og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Niels
Rasmus Thomasens hustru Inger Jensdatter af Knebel (introduceret)
Søren Pedersens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels ?s hustru - 45 år
Anders Laursen - 19 år
fol 305
Søren Pedersens hustru Mette Jensdatter af Knebel (introduceret)
Mette Jensdatter soldat Søren Pedersens hustru af Knebel - 19 år
Mette Pedersdatter af Vrinners - 73 år
Birthe Sørensdatters uægte barn født hos hendes moder Søren Sørensens enke i Skellerup - Maren (Rasmus Rasmussen som tjente med hende i Viderup)
Bro Jens Laursen af Vrinners - 34 år
Niels Michelsen Thorups hustru Karen Pedersdatter af Vrinners - 35 år
fol 306
gårdmand Niels Sørensen og Dorthe Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Knud Michelsens og Dorthe Michelsdatters barn af Skovgård Vrinners - Kirsten
gårdmand Niels Michelsen og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Pedersen og Anne Johansdatter af Vrinners (trolovet)
Rasmus Hansens datter Karen af Rolsø - 6 år
Knud Michelsens hustru Dorthe Michelsdatter af Skovgård Vrinners (introduceret)
fol 307
Jens Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Jens
Jens Madsens søn Jens af Skellerup - 21 år
Jens Jensens hustru Kirsten Jensdatter af Knebel Poskær (introduceret)
Niels Sørensens søn Niels af Rolsø - år
Jens Pedersen Høgh af Knebel - 73 år
Jens Michelsen og Mette Jensdatter af Skellerup (trolovet)
glarmester Peder Christiansens og Elisabeth Poulsdatters barn af Knebel - Karen
fol 308
præstens datter - Bolette
præstens hustru (introduceret)
glarmesterens hustru Elisabeth Poulsdatter af Knebel (introduceret)
Peder Laursen og Karen Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 309
Niels Pedersen og Anne Johansdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Sørensen og Dorthe Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Michelsen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Michelsen af Vrinners og Mette Jensdatter af Skellerup (copuleret)
Søren Hansens og Anne Sørensdatters barn af Hvingelsborg Huset - Anne Kirstine

1785

Top


fol 309
Michel Jespersens hustru af Vrinners - 56 år
Christen Rasmussen og Mette Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
fol 310
Rasmus Michelsens og Maren Jensdatters barn af Knebel - Maren
Søren Hansens hustru Anne Sørensdatter af Hvingelsborg Huset (introduceret)
Rasmus Jespersens og Karen Jensdatters barn af Knebel - Jens
Karen Jensdatter Rasmus Jespersens hustru af Knebel (introduceret)
Peder Laursen og Karen Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Kirsten Olufsdatter af Vrinners - 92 år
Søren Peitersen af Vrinners - 35 år
Anders Vands tvillinger af Vrinners - 4 dage
fol 311
Maren Olufsdatter af Knebel - 73 år
(konfirmation)
Rasmus Michelsens hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
fol 312
Anders Sørensens hustru Karen Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen Elkjær af Rolsø - 68 år
Jens Peitersens datter Mette - 4 år
Niels Michelsens og Kirsten Nielsdatters barn af Skellerup - Michel
Jens Jensen Svarres og Maren Michelsdatters barn af Vrinners - Mette Kirstine
Christen Rasmussen og Mette Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Michelsens søn Michel af Skellerup - 3 uger
fol 313
Niels Michelsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Karen
Niels Michelsens barn Karen af Vrinners - 3 uger
Niels Michelsens hustru Kirsten Nielsdatter af Skellerup (introduceret)
Niels Michelsen Thorups hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensen Suders hustru Maren Jensdatter af Vrinners - 45 år
Jens Sørensen Greves og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Søren
fol 314
Søren Michelsen og Maren Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Sørensen Greves hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
rytter Christen Hansens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Søren Laursens og Birgitte Jensdatters barn af Vrinners - Laurs
Christen Hansens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
fol 315
Knud Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Vrinners Nederby - Maren
(konfirmation)
Søren Laursens hustru Birgitte Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Laursens hustru Maren Michelsdatter af Vrinners - 70 år
Knud Michelsens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Laursens søn Laurs af Rolsø - 6 uger
fol 318
Jens Sørensen Ibsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
Søren Michelsen og Maren Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Kjeldsens og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Mette
Jens Sørensen Ibsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 319
Søren Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Vrinners - Michel
Jens Olufsen af Vrinners - 70 år
Søren Sørensen Suder og Mette Jensdatter Høghs af Vrinners (trolovet)
Rasmus Hansens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Hans
Peder Laursen Kjeldsens hustru Karen Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Michelsens hustru Maren Nielsdatter af Vrinners (introduceret)

1786

Top


fol 320
Rasmus Hansens hustru Karen Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Christen Rasmussens og Mette Nielsdatters barn af Rolsø - Mette Marie
fremmed mand Christian Qvitsens barn Anne Marie (begravet)
Søren Michelsens søn Michel af Vrinners - 9 uger
Jacob Rasmussen af Knebel - 56 år
Peder Laursen Skiærps og Mette Nielsdatters barn af Knebel - Søren
Christen Rasmussens hustru Mette Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
fol 321
Peder Laursen Skiærps hustru Mette Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Jensen af Boeslum og Mette Laursdatter af Skellerup (trolovet)
Søren Sørensen Suder og Mette Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
gårdmand Jens Thomasen af Vrinners - 53 år
Knud Michelsens datter Kirsten af Skovgård i Vrinners (begravet)
Rasmus Jørgensen Soldat af Knebel - 32 år
Niels Jensen Vand af Vrinners - 42 år
Peder Andersen Greves hustru K. Nielsdatter af Vrinners - 36 år
Rasmus Hansens datter Ellen Marie - 7 år
fol 322
(konfirmation)
Laurs Olufsen og Maren Sørensdatter af Skellerup (trolovet)
Peder Mortensen af Egsmark i Dråby sogn og Birthe Olufsdatter af Knebel (trolovet)
fol 323
husmand Svarre Søren Jensen af Vrinners - 54 år
Peder Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Pedersens og Dorthe Cathrine Rasmusdatters barn af Knebel - Anne Marie
Niels Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Rasmus Sørensen af Skellerup og Bodil Nielsdatter af Rolsøgård (trolovet)
fol 324
Laurs Thomasens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Laurs
Rasmus Jensen af Boeslum og Mette Laursdatter af Skellerup (copuleret)
Søren Pedersens hustru Dorthe Cathrine af Knebel (introduceret)
Jens Jensens og Maren Michelsdatters barn af Skovgård - Jens
Rasmus Sørensen af Skellerup og Bodil Nielsdatter af Rolsøgård (copuleret)
Laurs Olufsen og Maren Sørensdatter begge af Skellerup (copuleret)
fol 325
Peder Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Jensen af Vrinners og Dorthe Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Jens Jensens hustru Maren Michelsdatter af Skovgård (introduceret)
Laurs Thomasens hustru Anne Laursdatter af Andrup Vrinners (introduceret)
Niels Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skellerup - Anne Marie
Rasmus Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Skellerup (introduceret)
fol 326
Jens Jespersens og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Jens Peitersens og Anne Marie Pedersdatters barn af Vrinners - Dorthe
Niels Jensen Vands enkes søn af Vrinners - Niels
Søren Michelsen Thorups og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Michel
Jens Peitersens hustru Anne Marie Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Michel Jespersens hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 327
gårdmand Peder Knudsen af Vrinners - 78 år
Jens Peitersens søn Peiter af Vrinners - 12 år
Søren Thorups hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Jensen Vands enke af Vrinners (introduceret)

1787

Top


fol 327
gårdmand Peder Jepsen af Agri og Kroer Karen Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Søren Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
fol 328
gårdmand Peder Jepsen af Agri og Karen Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Peder Jensen af Vrinners og Dorthe Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Søren Pedersen Bondes og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Maren
Søren Bondes hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Laursen Konges datter Dorthe af Knebel - 5 år
(konfirmation)
fol 329
Degn Niels Jensen af Vrinners - 52 år
fol 330
Jørgen Michelsens og A. Jensdatters barn af Vrinners - Karen
Karen Olufsdatter af Knebel - 84 år
Niels Michelsens og Kirsten Nielsdatters barn af Skellerup - Laurs
Balle Jens Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Mette Marie
Søren Sørensen Suders og Mette Jensdatters barn af Rolsø - Søren
Niels Pedersens og Anne Johansdatters barn af Rolsø - Peder
fol 331
Søren Suders barn Søren - 13 dage
Søren Laursens og B. Jensdatters barn af Vrinners - Karen
Anders Sørensens og Karen Laursdatters barn af Vrinners - Mette Marie
Niels Michelsens hustru Kirsten Nielsdatter af Skellerup (introduceret)
Balle Jens Jensens hustru Kirsten Jensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Pedersens hustru Anne Johansdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Laursens hustru Birthe Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 332
Søren Suders hustru Mette Jensdatter af Rolsø (introduceret)
Anders Sørensens hustru Karen Laursdatter af Vandgård Vrinners (introduceret)
Niels Michelsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Niels Michelsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Ibsens søn Jens af Vrinners - 2 år
Dorthe Sørensdatter Smed Nielses hustru af Knebel - 58 år
Dorthe Rasmusdatter Rasmus Fasts hustru af Skellerup - 56 år
Rasmus Sørensens og Bodil Nielsdatters barn af Skellerup - Maren
fol 333
Rasmus Sørensens hustru Bodil Nielsdatter af Skellerup (introduceret)
Jens Sørensen og Maren Hansdatter af Lynge (trolovet)
Oluf Sørensen Lyngs og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Anne
Jacob Rasmussen af Lynge - 84 år
præstens datter - Christiane
fol 334
præstens hustru Cathrine Deichmann (introduceret)
Oluf Sørensens hustru Karen Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Michelsens søn Jens af Vrinners - 7 mdr
Rasmus Jensen Skipper og Anne Elisabeth Andersdatter af Knebel (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Hansdatter af Lynge (copuleret)

1788

Top


fol 334
Søren Pedersen Bonde af Vrinners - 44 år
Peder Christensens og Anne Elisabeth Poulsdatters barn af Knebel - Martha Christine
fol 335
Jens Pedersen Stubs og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Karen
Rasmus Jensen og Anne Michelsdatter Søren Pedersens enke af Vrinners (trolovet)
Christen Rasmussens og Mette Nielsdatters barn af Rolsø - Rasmus
fol 336
præstens sl datter Christiane - år
Peder Rasmussen Trold af Knebel - 65 år
Peder Christensens hustru Anne Elisabeth Poulsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Stubs hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Christen Rasmussens hustru Mette Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensen og Anne Elisabeth Andersdatter af Knebel (copuleret)
Peder Jensen Olufsens datter Karen af Rolsø - 2 dage
Jens Sørensen og Karen Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Sørensen og Maren Nielsdatter af Knebel (trolovet)
fol 337
(konfirmation)
Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter af Knebel (trolovet)
Peder Jensen Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Pedersen Stisen af Vrinners - 54 år
Niels Jensen af Andrup Vrinners - 65 år
Niels Nielsen Husmand af Vrinners - 46 år
fol 338
Korre Jens Nielsens dødfødte søn af Rolsø (begravet)
Rasmus Jensen og enke Anne Michelsdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Pedersen og enke Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Sørensen og Karen Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Kjeldsens og Karen Sørensdatters barn af Vrinners - Marie Christine Bolette
Peder Sørensen og Maren Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Korre Jens Nielsens hustru Anne Jensdatter (introduceret)
Peder Sørensen Skoleholders og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Jens
fol 339
Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter af Knebel (copuleret)
Søren Pedersen og Anne Sørensdatter Peder Stisens enke (copuleret)
Jens Kjeldsens søn Laurs af Vrinners - 10 år
Peder Kjeldsens hustru Karen Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Kræmmer Christen Hansens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
Laurs Thomasens datter Mette af Vrinners - 5 år
Peder Sørensen Skoleholders hustru Maren Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Christen Hansens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
fol 340
Jens Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Christen Hansens datter Anne Marie af Vrinners - 3 år
Peder Jensen Steens søn Søren af Vrinners - 7 år
Knud Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Anne
Anders Rasmussen Høgh af Vistoft og Mette Sørensdatter af Skellerup (trolovet)
Søren Hansens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Hans
Knud Michelsens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Sørensens datter Maren af Skellerup - 1 år
fol 341
Søren Sørensens og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Søren Hansens hustru Anne Sørensdatter af Hvingelsborg (introduceret)
Niels Michelsens datter Karen af Vrinners (begravet)
Knud Michelsens hustru Birthe Michelsdatter af Skovgård Vrinners - 44 år
Maren Nielsdatter af Knebel - 83 år
Niels Michelsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Kroer Peder Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Søren
fol 342
Jens Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)

1789

Top


fol 342
Erich Jensens dødfødte datter af Knebel (begravet)
Peder Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Laurs Knudsen af Vrinners - 78 år
Erich Jensens hustru Karen Pedersdatter af Knebel - 46 år
Anders Rasmussen Høgh i Vistoft og Mette Sørensdatter af Skellerup (copuleret)
Jens Laursen Konge af Vrinners - 45 år
fol 343
Peder Alexen af Rolsø - 72 år
Rasmus Hansens og Karen Pedersdatters barn af Vrinners - Peder
Jens Pedersens datter Dorthe af Vrinners - 2 år
Rasmus Thorups datter Maren af Vrinners - 4 år
Jens Jensen Skipper og Bodil Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Jensens og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Karen
Peder Christensen Glarmester af Knebel som druknede i Ebeltoft Vig - 40 år
fol 344
Peder Jensens datter Karen af Rolsø - 14 dage
Jens Michelsens og Mette Jensdatters barn af Rolsø - Jens
Peder Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Jespersens hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Dorthe Marie Nielsdatter af Knebel - 74 år
Søren Pedersens og Dorthe Catrines barn af Knebel - Karen
Søren Sørensen tidl ladefoged på Rolsøgård nu gårdmand i Knebel og Mette Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 345
Mette Pedersdatter hos Jens Sørensen Lynge i Vrinners - 73 år
Jens Jensen Skipper og enke Bodil Sørensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Rasmus Jensen Skippers og Anne Lisbeth Andersdatters barn af Knebel - Jens
Søren Pedersens hustru Dorthe Catrine af Knebel (introduceret)
Rasmus Jensen Skippers hustru Anne Lisbeth Andersdatter af Knebel (introduceret)
Søren Sørensen af Knebel og Mette Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Anne Jensdatter alias Bro Anne hos sin søster Mette Jensdatter i Knebel - 70 år
glarmester Peder Christensen som druknede (fundet og begravet)
fol 347
gårdmand Rasmus Sørensens og Bodil Nielsdatters barn af Skellerup - Maren
Christen Rasmussens og Mette Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
Christen Rasmussens hustru Mette Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersens og Anne Johansdatters barn af Vrinners - Maren
gårdmand Søren Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Vrinners - Anne
Niels Pedersens hustru Anne Johansdatter (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens og Maren Nielsdatters barn Anne af Vrinners (i kirke)
fol 348
Søren Michelsens hustru Maren Nielsdatter af Rolsø (introduceret)
Jens Jensen af Thorup og Kirsten Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Peder Jensen Essendrup af Vrinners - 62 år
musketer Halvor Nielsen Dahl og Anne Elisabeth sl Peter Christensen Bergs enke (trolovet)
Jens Jensen af Thorup og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c