s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1750-59
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759


1750
fol 39
Niels Høgh og Kirsten Willums af Knebel (trolovet)
fol 40
Jens Olufsens hustru af Vrinners (begravet)
Jens Pedersens barn af Vrinners (begravet)
Niels Rasmussen Elkjærs og Dorthe Pedersdatters barn af Vrinners Elkjær - Rasmus
Jens Olufsen og Karen Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
Søren Michelsen og Maren Rasmusdatter begge af Skellerup (trolovet)
Peder Jørgensen af Rønde (begravet)
Peder Pinds hustru af Knebel (introduceret)
ladefoged Anders Laursen og Else Cathrine Christiansdatter (copuleret)
Jens Pedersen Høghs hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Lynges og Kirsten Michelsdatters søn af Knebel - Jens
Niels Fasts hustru af Vrinners Elkjær (introduceret)
fol 41
Peder Jepsens hustru af Skellerup (begravet)
Søren Lynges hustru af Knebel (introduceret)
Broe Laurses og Anne Jensdatters søn af Vrinners - Jens
Søren Michelsen og Maren Rasmusdatter begge af Skellerup (copuleret)
soldat Jens Laursen af Vrinners for lejermål med Anne Pedersdatter Schuster af Begtrup i Vistoft sogn (public absolveret)
Rasmus Lynges og Birthe Simonsdatters barn af Lynge - Anne
Peder Bertelsen Murmesters og Anne Nielsdatters søn af Vrinners - Søren
Peder Jørgensen Høghs og Anne Friderichsdatters barn af Knebel - Friderich
fol 42
Anne Pedersdatter Skuster som udlagde soldat Jens Laursen af Vrinners (public absolveret)
Rasmus Jørgensen og Sophie Marie Rasmusdatter begge af præstegården (trolovet)
Søren Høghs hustru af Vrinners (begravet)
Broe Laurs Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Dorthe Esbens i Vrinners - 90 år
Peiter Murmesters hustru af Vrinners (introduceret)
Knud Sørensens datter af Vrinners - Margrethe
Rasmus Lynges hustru af Lynge (introduceret)
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Maren
Peder Høghs hustru af Knebel (introduceret)
Søren Rassens barn af Knebel (begravet)
fol 43
Søren Sørensen af Knebel og Karen Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Knud Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Elkjær Vrinners - Knud
Niels Madsen Høgh og Kirsten Willums af Knebel (copuleret)
Søren Michelsens hustru af Skellerup (introduceret)
Kirsten Jørgensdatters uægte søn af Vrinners - Jørgen
Jens Olufsen og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Høghs søn Friderich af Knebel (begravet)
Rasmus Jørgensen og Sophie Marie Rasmusdatter af Knebel (copuleret)
Jens Sørensen i Gyden i Vrinners (begravet)
fol 44
Jørgen Rasmussens enke af Vrinners (begravet)
Niels Jensens og Dorthe Christensdatters barn på Bakken i Knebel - Maren
Peder Knudsens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Knud
Laurs Jensens og Mette Pedersdatters søn af Vrinners - Peder
Niels Jensens hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Jensen af Strands i Vistoft sogn og enke Mette Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Knudsens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
snedker Niels Jensen af Knebel (begravet)
fol 45
Jens Udengaard af Knebel (begravet)
Anders Laursen Ladefogeds hustru Else Cathrine Christiansdatter af Knebel - 26 år
Søren Glads hustru Maren Hansdatter af Knebel - 83 år
Peiter Murmesters barn af Vrinners (begravet)
Jens Olufsens og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Peder Skipper af Knebel (begravet)
Søren Madsen Fasts barn af Knebel - Mads
Søren Skrivers hustru af Knebel (begravet)
ung Jens Jensen Udengaard af Knebel og Mette Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Søren Pedersen Skriver af Knebel og Anne Michelsdatter Manden af Skellerup (trolovet)
Konge Peders enke Maren Jensdatter af Knebel - 65 år
fol 46
Peder Suders hustru af Vrinners - 83 år
Jens Høghs og Maren Christensdatters barn af Vrinners - Maren
Jens Jensen Olufsens hustru af Vrinners (introduceret)

1751

Top


fol 46
Jens Madsens hustru af Knebel (introduceret)
Niels Jensen af Andrup Vrinners (begravet)
Jens Glads barn - Karen
Jens Glads hustru Maren Madsdatter - 31 år
Jens Glads barn Karen (begravet)
Knud Skiærps hustru af Vrinners (begravet)
Jens Andersen Glad og Maren Nielsdatter begge af Knebel (trolovet)
Jens Høghs hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Madsen og Maren Michelsdatter begge af Skellerup (trolovet)
Søren Pedersen Skriver af Knebel og Anne Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
fol 47
Laurs Jensen alias Kjeldsen af Vrinners (begravet)
Michel Rasmussen Konges og Anne Jensdatters barn af Knebel - Niels
fattig kvinde af Ørum sogn Viborg stift, aftakket soldat Peder Jensens hustru Cathrine Marie Bastiansdatter (begravet)
Søren Rasmussen Greves og Anne Sørensdatters søn af Knebel - Niels
Peder Jensen Pind og Mette Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Michel Rasmussen Konges hustru Anne Jensdatter (introduceret)
Peder Sørensen og Kirsten Knudsdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Rasmussen Greves barn Niels af Knebel (begravet)
Søren Greves hustru af Knebel (introduceret)
fol 48
Laurs Sørensen Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Jens
Peder Jensen og Mette Pedersdatter (copuleret)
Peder Jepsens hustru Maren Andersdatter af Skellerup (begravet)
Laurs Pinds hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Mads Pinds og Maren Christophersdatters søn af Andrup Vrinners - Søren
Søren Pedersen Skrivers søn Søren af Knebel som druknede i en tørvemose - 16 år
Peder Madsen og Maren Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Peder Høghs dødfødte søn af Knebel (begravet)
fol 49
Jens Trolds hustru af Vrinners (begravet)
Michel Jørgensen Hjulmands og Maren Rasmusdatters barn af Vrinners - Rasmus
Jens Jensen Udengaard af Knebel og Mette Konge Rasmusses datter af Skellerup (copuleret)
Mads Pinds hustru af Vrinners Maren Christophersdatter (introduceret)
Jens Andersen Glad og Maren Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Jensen af Strands i Vistoft sogn og Maren Pedersdatter Jens Sørensens enke af Gyden i Vrinners (copuleret)
Peder Jørgensen Høghs hustru efter dødfødt søn (introduceret)
Hans Michelsen Kræmmers og Maren Christensdatters søn af Vrinners - Christen
fol 50
Maren Sørensdatter Glad af Knebelgård - 74 år
Søren Sørensen Kroers og Karen Michelsdatters barn af Knebel - Søren
Michel Jørgensen Hjulmands hustru Maren Rasmusdatter (introduceret)
Søren Kroers hustru Karen Michelsdatter af Knebel (introduceret)
Hans Kræmmers hustru Maren Christensdatter af Vrinners (introduceret)
Michel Knudsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Søren
Jens Jensen Udengaards og Mette Rasmusdatters barn af Knebel - Maren
fol 51
Niels Jørgensen Skippers og Mette Peder Skippers datters barn - Maren
Michel Knudsens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Knudsens og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Kirsten
gl Laurs Skiærp som døde hos sin halvbroder Jens Suder i Vrinners (begravet)
Jens Jensen Udengaards hustru Mette Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
Peder Sørensen og Kirsten Knudsdatter Skiærps af Vrinners (copuleret)
fol 52
Niels Jørgensens hustru Mette Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)

1752

Top


fol 52
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Maren
Peder Bertelsen Murmesters og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Mette
soldaten Rasmus Sørensen af Vrinners og Mette Christensdatter ibd (trolovet)
Niels Rasmussen Fast af Elkjær Vrinners - 55 år
Anne Jensdatter Niels Jensens moder på Bakken i Knebel - 72 år
Peder Jørgensen Høgh af Knebel - 35 år
gl Peder Nielsen Suder af Vrinners - 90 år
fol 53
ungkarl Søren Nielsen af Skellerup - 85 år
Peiter Murmesters hustrus moder?? Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
ung Peder Laursens og Maren Michelsdatters barn af Vrinners - Maren
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Rasmussen Smeds og Maren Jensdatters barn af Knebel - Maren
Rasmus Michelsen Smed og Dorthe Pedersdatter af Elkjær Vrinners (trolovet)
Rasmus Sørensen Kønig Soldat og Mette Christensdatter af Andrup (copuleret)
Jørgen Sørensen Høgh af Knebel - 67 år
Peder Madsens og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Maren
Simon Sørensen af Tved sogn og Peder Høghs enke Anne Friderichsdatter af Knebel Poskær (trolovet)
fol 54
Michel Jørgensens barn af Vrinners (begravet)
Jens Laursens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Maren
fattig mand fra grev Danneskjolds gods i Albøge Michel Rasmussens og Mette Andersdatters barn - Mads
Rasmus Sørensens og Mette Christensdatters søn af Andrup - Christen
Niels Rasmussen Smeds hustru af Knebel (introduceret)
ung Peder Laursens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Christensen af Andrup og Birthe Michelsdatter af Elkjær (trolovet)
Jens Laursens hustru Karen Jensdatter (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru Mette Christensdatter (introduceret)
fol 55
Jørgen Andersens og Anne Rasmusdatter Trolds barn af Knebel - Rasmus
Jens Jensen alias Olufsens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Rasmus
Peder Madsens hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Pinds søn Adam - 10 år
Peder Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Knebel - Maren
Søren Olufsens og Kirsten Michelsdatters dødfødte søn af Knebel (begravet)
Jørgen Andersens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Jensens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Michelsen af Elkjær Vrinners og Niels Fasts enke Dorthe Pedersdatter ibd (copuleret)
gl Anders Greve af Knebel (begravet)
fol 56
Peder Sørensen Pinds hustru Karen Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Nielsens og Karen Sørensdatters barn ved Stenen i Vrinners - Anne (NB hans hustru havde ikke født børn siden anno 17)
Simon Michelsen af Tved sogn og sl Peder Høghs enke Anne Friderichsdatter af Knebel (copuleret)
Søren Christensen af Andrup Vrinners og Dorthe Michelsdatter af Elkjær Vrinners (copuleret)
Søren Lynges hustru Kirsten Michelsdatter af Knebel (introduceret)
Peder Jepsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Skellerup - Rasmus
Jens Nielsens hustru Karen Sørensdatter ved Stenen i Vrinners (introduceret)
fol 57
Søren Jensen Svarres og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Jens
Peder Jepsens hustru af Skellerup (introduceret)
Peder Sørensens og Kirsten Knudsdatters barn af Vrinners - Søren
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Rasmus
Anne Erichsdatter i Skovgård - 80 år
Svarre Sørens hustru Anne Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensens hustru Kirsten Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Sørensen Kroers hustru Karen Michelsdatter - 25 år
Søren Sørensen Kroer af Knebel og Anne Pedersdatter Stisen af Vrinners (trolovet)
fol 58
Laurs Jensen Konges og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Søren
Peder Jensen Stub af Knebel født i Rolsø by - 61 år
Jens Sørensen Trolds og Else Jacobsdatters barn af Vrinners - Karen
Niels Pedersen Stisen og Anne Rasmusdatter begge af Vrinners (trolovet)
sl Peder Stubs og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Peder

1753

Top


fol 58
Jens Sørensen Trolds hustru Else Jacobsdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Knebel (introduceret)
Peder Stubs enke af Knebel (introduceret)
fol 59
Knud Sørensens og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Knud
Rasmus Pedersen Skusters og Mette Laursdatters barn af Knebel - Laurs
Laurs Pinds søn af Skellerup (begravet)
Jeppe Pedersen og Maren Andersdatter begge af Knebel (trolovet)
Simon Sørensens og Anne Friderichsdatters barn af Knebel - Peder
fol 60
Rasmus Pedersens hustru af Knebel (introduceret)
Knud Sørensens hustru Maren Knudsdatter (introduceret)
Margrethe Erichsdatter hos madam Møller i Rolsø huset - 78 år
Peder Nielsens og Karen Jensdatters barn af Vrinners Andrup - Karen
Simon Sørensens hustru Anne Friderichsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Sørensen af Tirstrup sogn og Maren Rasmusdatter af Lynge (trolovet)
Laurs Sørensen Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Karen
Peder Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
fol 61
Søren Rasmussen Greves og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Anne Marie
Laurs Pinds hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Rasmussens hustru Anne Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Søren Sørensen af Knebel og Anne Pedersdatter Stisen af Vrinners (copuleret)
Niels Pedersen Stiesen og Anne Rasmusdatter af Vrinners Skovgård (copuleret)
Jep Pedersen og Maren Andersdatter sl Peder Stubs af Knebel (copuleret)
Broe Laurses og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Maren
fol 62
Anders Sørensen af Ørby på Helgenæs og Kirsten Pedersdatter Broe af Vrinners (trolovet)
Anne Jensdatter Konge Michels hustru af Knebel - 34 år
Niels Pedersen Suder af Vrinners - 47 år
Jens Sørensen af Baggehusene og Maren Rasmusdatter af Lynge (copuleret)
Claus Pedersen af Vrinners og Niels Suders enke Kirsten Nielsdatter (trolovet)
Broe Laurs Jensens hustru Anne Jensdatter (introduceret)
Jens Madsen af Skellerup og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Søren Pedersen Suders og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Niels
Jens Michelsen som døde hos Niels Skoleholder i Vrinners (begravet)
Peder Jensen Pinds og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Kirsten
fol 63
Søren Fasts hustru af Knebel (introduceret)
Jens Jensen /Olufsen/ Strands og Karen Jensdatters søn af Vrinners - Niels
gl Mette Basses af Knebel - 80 år
Søren Jensen af Leggerholm og Mette Sørensdatter Kroer af Knebel (trolovet)
Peder Andersens enke Anne Laursdatter af Vrinners - 74 år
Peder Jensen Pinds hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Madsens og Maren Michelsdatters søn af Skellerup - Mads
fol 64
Jens Olufsens hustru af Vrinners (introduceret)
Anders Sørensen af Ørby paa Helgenæs og Kirsten Pedersdatter af Vrinners (copuleret - i Helgenæs kirke)
Niels Peder Stisens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Peder
Peder Madsens hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Niels Peder Stisens søn Peder af Vrinners (begravet)
Niels Stisens hustru Anne Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Andersen Ladefoged af Knebel - 53 år

1754

Top


fol 64
pige Maren Sørensdatter af Vrinners - 26 år
Michel Jørgensens og Maren Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne
fol 65
Michel Knudsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Maren
Michel Rasmussens og Mette Madsdatters barn af Knebel - Anne
Søren Lynges søn Michel af Knebel - 11 år
Laurs Jensen Broe af Vrinners - 62 år
Jens Pedersen Høghs og Maren Christensdatters barn af Vrinners - Kirsten
fol 66
sl provstens enke Margrethe Cathrine Frellund (begravet)
Michel Jørgensens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensen Korre og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Claus Pedersen og Kirsten Nielsdatter Niels Suders enke (copuleret)
Michel Rasmussen Konges hustru Mette Madsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Jørgensen Hjulmand alias Skipper (begravet)
Michel Knudsens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Laursen af Knebel og Mette Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Rasmussen Fast af Vrinners og [Niels Hjulmands enke] Mette Pedersdatter Skipper af Knebel (trolovet)
Jens Høghs hustru Maren Christensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 67
Jens Fasts fæstemø Mette Pedersdatter Skipper (begravet)
Niels Rasmussen af Vrinners (begravet)
Jens Suders hustru af Vrinners (begravet)
Søren Jensen af Leggerholm og Mette Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Michel Rasmussen Konge af Knebel - 45 år
Niels Rasmussen Smeds og Maren Jensdatters barn af Knebel - Karen
fol 68
Jeppe Pedersens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Peder
Jeppe Pedersens søn Peder af Knebel (begravet)
Jens Madsen af (mangler) og Maren Jensdatter af Knebel (copuleret)
Anders Laursen Ladefoged af Knebel og Mette Pedersdatter af Elkjær Vrinners (copuleret)
Knud Sørensen af Vrinners og Mette Madsdatter af Knebel (trolovet)
Niels Smeds hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jeppe Pedersen Stubs hustru Maren Andersdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pinds datter af Skellerup (begravet)
Jens Laursens og Karen Jens Trolds datters datter af Vrinners - Karen
fol 69
Niels Jensens og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Jens
Rasmus Jensen Korre og Anne Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Niels Pedersen Trold af Knebel - 54 år
Knud Sørensen af Vrinners og Mette Madsdatter Konge Michels enke af Knebel (copuleret)
gol 70
Niels Thomasens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Laursens hustru af Vrinners (introduceret)
Peder Madsen af Skellerup - 34 år
Jens Sørensen Pinds hustru Maren Jensdatter af Skellerup - 22 år
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Karen
Hans Michelsens og Maren Christensdatters barn af Vrinners - Maren
fol 71
ung Peder Laursens og Maren Michelsdatters barn af Vrinners - Maren
Jens Andersen Glads hustru af Knebel (introduceret)
Niels Olufsen og enke Maren Michelsdatter af Skellerup (trolovet)
Hans Michelsens hustru Maren Christensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensens og Kirsten Knudsdatters barn af Vrinners - Jens
fol 72
Peder Laursens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Sørensen Pind af Skellerup og Anne Pedersdatter af Knebel (trolovet)
Søren Sørensens og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Peder
soldat Rasmus Pedersen og Karen Nielsdatter begge tjenende i Vrinners (trolovet - i Essig i Feldballe sogn)
Niels Peder Stisens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Maren
fol 73
Peder Sørensens hustru Kirsten Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Andersen Greve og Karen Erichsdatter begge af Knebel (trolovet)

1755

Top


fol 73
Søren Sørensens hustru af Knebel (introduceret)
Niels Peder Stisens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Pedersen af Vrinners - 75 år
Søren Sørensen af Fast?gården i Knebel - 38 år
Jens Henrichsen af Knebel - 71 år
fol 74
Peder Sørensen Pinds og Karen Sørensdatters barn af Knebel - Jens
Peiter Bertelsens og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Søren
Jens Jensen Udengaards og Mette Rasmusdatters barn af Knebel - Jens
Jens Laursen af Knebel født i Rolsø by 1687 - 68 år
Søren Madsens hustru af Knebel Mette Jensdatter Fast - 33 år
fol 75
Søren Jensen Svarres og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Jens
Knud Sørensens og Maren Knudsdatters barn - (navn mangler)
Peder Sørensen Pinds hustru Karen Sørensdatter (introduceret)
Jens Jensens hustru Mette Rasmusdatter af Knebel Udengaard (introduceret)
Peiter Bertelsens hustru Anne Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Konge Rasmus' hustru Maren Michelsdatter af Skellerup - 69 år
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Maren
fol 76
Søren Jensen Svarres hustru Anne Pedersdatter ved Bækken i Vrinners (introduceret)
Knud Sørensens hustru Maren Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jenses søn ved Stenen i Vrinners - 22 år
Dorthe Andersdatter Greve af Knebel - 21 år
Michel Nielsen af Skellerup - 82 år
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Simon Sørensens og Anne Friderichsdatters barn af Knebel - Søren
Jens Jensen Olufsens og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Peder
fol 77
Jens Pinds søn Jens af Skellerup (begravet)
Knud Sørensens hustru Mette Madsdatter Smeds af Knebel - 32 år
Niels Olufsen Lynge og enke Maren Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Michel Sørensen Smed af Vrinners - 66 år
Thomas Jensen Degns af Vrinners - 25 år
Simon Sørensens hustru Anne Friderichsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Helle?sen af Knebel (begravet)
sl Anders Greves datter (begravet)
Anne Michelsdatter af Vrinners (begravet)
Jens Jensen Olufsens hustru Karen Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Andersen Greve og Karen Erichsdatter af Knebel (copuleret)
Knud Sørensens af Knebel og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
fol 78
Jens Sørensen af Skellerup og Anne Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Jens Sørensen Fasts søn af Knebel - 9 år
Knud Sørensen af Knebel og Kirsten Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Laurs Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Jens
Laurs Jensen af Knebel - 46 år
Michel Jensen Møller, madam Møllers søn af Rolsø Huset - 14 år
fol 79
Mads Sørensens og Maren Christophersdatters barn af Vrinners Andrup - Niels
Søren Christensens og Birgitte Michelsdatters barn af Vrinners - Kirsten
fol 80
Laurs Pinds hustru af Skellerup (introduceret)
sergeant Michel Poulsen Begtrups og Mette Pedersdatters barn af Knebel - Laurs
Mads Pinds hustru af Vrinners (introduceret)
skoleholder Kjeld Pedersen Lihmes og Mette Kirstine Rasmusdatters barn af Knebel - Karen
Søren Christensens hustru Birgitte Michelsdatter (introduceret)
Jens Sørensen Pinds og Anne Pedersdatters barn af Skellerup - Søren
fol 81
Peder Nielsens og Karen Jensdatters barn af Andrup - Niels
sergeant Michel Begtrups hustru Mette Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Kjeld Pedersen Lihmes hustru Mette Kirstine Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
Peder Knudsens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
Jens Sørensen Pinds hustru Anne Pedersdatter af Skellerup (introduceret)
Kjeld Pedersen Lihmes datter Karen (begravet)
fol 82
Rasmus Pedersen Skusters barn Laurs - 3 år
Peder Nielsens hustru Karen Jensdatter af Andrup (introduceret)
Peder Knudsens hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)

1756

Top


fol 82
sergeant Michel Begtrups moder Cathrine Marie Hansdatter af Knebel (begravet)
sl Konge Michel Rasmussens datter af Knebel (begravet)
Rasmus Sørensen Høykarl af Vistoft og Anne Marie Pedersdatter Lihme degnens datter af Knebel (trolovet)
Jens Pedersen Elkjærs og Karen Nielsdatters barn af Vrinners - Peder
fol 83
Jens Rasmussen Skippers og Anne Jensdatters barn af Knebel - Rasmus
sl Konge Laurs Jensens søn Søren af Knebel - 3 år
Jens Jensen Suders og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
Søren Olufsen Lynges dødfødte søn af Knebel (begravet)
Jens Sørensen Pinds søn Søren af Skellerup - 12 uger
Peder Henrichsen af Knebel - 70 år
Jens Rasmussen Skippers hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Elkjærs hustru Karen Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
fol 84
Jens Jensen Suders hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Olufsen Lynges hustru Maren Michelsdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Pedersen Skusters og Mette Laursdatters barn af Knebel - Laurs
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Anders
Rasmus Pedersens hustru Mette Laursdatter (introduceret)
Niels Olufsens og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Maren
fol 85
Simon Sørensens søn Søren af Knebel - 1 år
Jens Olufsen Strands søn af Vrinners (begravet)
Niels Olufsen Lynges hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Anders Andersen Greves hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
skoleholder Kjeld Pedersen Lihmes søn af Knebel - 1 år
Rasmus Sørensen Høykarl af Vistoft og degnen Peder Lihmes datter Anne Kirstine af Knebel (copuleret)
Søren Fasts søn Rasmus af Knebel - 20 år
Jens Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Anne
Søren Sørensens og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Karen
fol 86
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Jensen Korre og Maren Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Maren Rasmusdatter som udlagde Johan Jørgensen (public absolveret)
skoleholder Kjeld Pedersen Lihmes og Mette Kirstine Rasmusdatter Birks barn af Knebel - Karen Cathrine
Rasmus Pedersens og Maren Phillupis barn af Lynge - Søren
Søren Sørensen Kroers hustru Anne Pedersdatter af Knebel (introduceret)
fol 87
Rasmus Sørensen af Holme i Dråby sogn og Dorthe Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Niels Rasmussen Smeds og Maren Jensdatters barn af Knebel - Mette
skoleholder Kjeld Pedersen Lihmes hustru Mette Kirstine Rasmusdatter Birk af Knebel - 28 år
skoleholder Kjeld Lihmes barn Karen Cathrine (begravet)
Niels Andersen Soldat og Dorthe Sørensdatter af Knebel (trolovet)
Rasmus Pedersens hustru Maren af Lynge (introduceret)

1757

Top


fol 87
Michel Knudsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Peder
Jens Pedersen Pinds og Anne Pedersdatters barn af Skellerup - Maren
Rasmus Jensen Korres og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
fol 88
Johan Jørgensen af Vrinners udlagt af Maren Rasmusdatter ibd (public absolveret)
Jens Rasmussen af Landborup i Tved sogn og Karen Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Jens Laursen Romborg af Skovhuset - 47 år
Jens Jensen Udengaards og Mette Rasmusdatters barn af Knebel - Maren
Jens Laursen Soldats og Karen Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Maren Rasmusdatters uægte barn - Anne (Johan Jørgensen)
Jens Jensen Udengaards barn af Knebel - 5 uger
Jens Sørensen Pinds hustru af Skellerup (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensen Korres hustru af Vrinners (introduceret)
fol 89
Jens Jensen Udengaards hustru Mette Rasmusdatter af Knebel - 28 år
Jens Laursens hustru Karen Jensdatter Trold af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Udengaard af Knebel og Anne Jensdatter Suder af Vrinners (trolovet)
Peder Sørensens og Kirsten Knudsdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter begge af Knebel (copuleret)
Jens Pinds datter Maren af Skellerup - 17 uger
Niels Pedersen Stisens og (mangler)s datter af Vrinners - Karen
Simon Sørensens og Anne Friderichsdatters barn af Knebel - Maren
fol 90
Niels Jensen Korre og Maren Sørensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Sørensen af Holme i Dråby sogn og Dorthe Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Simon Sørensens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Jensen Udengaard af Knebel og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Sørensen Thorups af Knebel - 33 år
Jens Rasmussen af Landborup og Karen Rasmusdatter Fast af Skellerup (copuleret)
Niels Andersen Greve og Kirsten Nielsdatter begge af Knebel (trolovet)
fattig mand af Århus Søren Jørgensens barn Jørgen - 4 mdr
Jens Rasmussen Korre af Vrinners - 76 år
Niels Olufsens søn Mads af Skellerup - 4 år
fol 91
Rasmus Sørensen Høykarls og Anne Marie Pedersdatter Lihmes barn af Knebel - Søren
sl Knud Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn af Thorupgården i Knebel - Anne
Peder Jensen af Vandgård i Vrinners og Anne Laursdatter Skovsen (trolovet)
Rasmus Høykarls hustru Anne Marie Lihme af Knebel (introduceret)
sl Knud Sørensens hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Andersens og Dorthe Rassens søn af Knebel - Anders
fol 92
Niels Andersens hustru Dorthe Rassens (introduceret)
Jens Jensen Udengaards hjemmedøbte barn Mette af Knebel (begravet)
Niels Andersen Thorups hustru Thore Sørensdatter af Knebel - 80 år
Peder Jensen af Vandgården og Anne Laursdatter begge af Vrinners (copuleret)
Jens Pedersens og Karen Nielsdatters barn af Elkjær - Anne
Niels Andersens søn - 1 år

1758

Top


fol 92
Rasmus Sørensen Høykarls søn Søren af Knebel - 5 mdr
Jens Jensen Udengaards hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Madsen Husmands og Maren Jensdatters barn af Skellerup - Mette
fol 93
Michel Jespersen og Maren Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Pedersen Elkjærs hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Jensen Korres datter af Vrinners - 1 år
Jens Sørensen Pinds dødfødte barn af Skellerup (begravet)
sl Knud Sørensens og Kirsten Nielsdatters datter Anne - 25 uger
Jens Madsens hustru Maren Jensdatter af Skellerup (introduceret)
Jørgen Christensen Laders og Anne Christensdatters barn af Knebel - Søren
Peder Jensens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Anne
Jens Sørensen Pinds hustru Anne Pedersdatter af Skellerup (introduceret)
fol 94
Søren Christensens og Birthe Michelsdatters barn af Andrup - Kirsten
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Michel
Peder Jensens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Jørgen Christensen Laders hustru Anne Christensdatter af Knebel (introduceret)
sergeant Michel Begtrups og Mette Pedersdatters barn af Skovhuset Hvingelsborg - Kirstine Marie
Søren Christensens hustru Birthe Michelsdatter af Vrinners Andrup (introduceret)
den fattige Niels Jacobsen af Vrinners - 64 år
fol 95
Rasmus Pedersen Skusters barn Anders - 8 år
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Niels Christensens hustru Maren Pedersdatter af Knebel - 54 år
sergeant Michel Begtrups hustru Mette Pedersdatter af Skovhuset Hvingelsborg (introduceret)
Peder Thomasens søn Thomas af Knebel - 16 år
Søren Pedersen Pind af Knebel Poskær - 84 år
Niels Andersen Greve og enke Kirsten Nielsdatter begge af Knebel (copuleret)
Michel Jespersen og Maren Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Søren Jensens og Anne Pedersdatters barn ved Bækken i Vrinners - Laurs
fol 96
Søren Madsen og Anne Andersdatter af Knebel (trolovet)
gl pige Karen Jensdatter af Vrinners - 68 år
Peder Sørensen Pinds og Karen Sørensdatters barn af Knebel - Søren
Søren Jensens hustru i huset ved Bækken i Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussen Fasts og Anne Jensdatters barn af Knebel - Jens
fol 97
Peder Sørensens hustru Karen Jensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Jensen Korres og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
Korre Nielses hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Fasts hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Rasmussen af Vrinners - 55 år
Anne Sørensdatter som udlagde Jens Jensen Svarre (public absolveret)
smeden Christen Nielsens og Kirsten Jørgensdatters barn af Vrinners - Anne Margrethe
fol 98
(konfirmation)
Rasmus Rasmussen Fast af Skellerup og Dorthe Rasmusdatter Konge ibd (trolovet - kongebrev, beslægtede)
fol 99
Jens Jensen Suders og Maren Sørensdatters tvilling af Vrinners - Maren
Jens Suders andet barn som var dødfødt (begravet)
Niels Andersen Smeds og Dorthe Søren Rassens dødfødte søn af Knebel (begravet)
Christen Nielsen Smeds hustru Kirsten Jørgensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensen Kroers og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Maren
fol 100
Laurs Rasmussen af Tillerup og Mette Erichsdatter af Knebel (trolovet)
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Birgitte
Jens Jensens hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Udengaards og Anne Jensdatters barn af Knebel - Jens
Søren Sørensen alias Degn af Knebel - 61 år
Jens Jensen for lejermål (public absolveret)
Jens Pedersens hustru Karen Nielsdatter af Vandgården i Vrinners - 69 år
Søren Sørensen Kroers hustru Anne Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Niels Andersen Smeds hustru Dorthe Sørensdatter efter dødfødt barn (introduceret)

1759

Top


fol 100
Søren Jensen Trold og Mette Jensdatter (trolovet)
Peder Jensen af Vandgården i Vrinners - 29 år
Jens Jensen Udengaards hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Maren
fol 101
sl Jesper Pedersen Posts enke Anne Michelsdatter af Vrinners - 64 år
Peder Jespersen og Anne Laursdatter i Vandgården i Vrinners (trolovet)
Niels Olufsen Lynges og Maren Michelsdatters barn af Knebel - Peder
Anne Nielsdatter af Elkjær - 14 år
Mads Laursen af Skovmølle i Dråby sogn og Else Pedersdatter Lihme degnens datter af Knebel (trolovet)
Anders Andersen Greves datter - 1 md
Søren Jensen Udengaard af Knebel - 17 år
Anders Andersen Greves hustru Karen Erichsdatter (introduceret)
Niels Jensen Korres barn af Vrinners - 14 uger
Niels Olufsen Lynges hustru af Skellerup (introduceret)
Søren Madsen og Anne Nielsdatter af Knebel (copuleret)
fol 102
Rasmus Pedersen Skusters og Mette Laursdatters barn af Knebel - Rasmus
Niels Pedersen Stisens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne
Laurs Sørensen Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Mette
Claus Pedersens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners - 51 år
Rasmus Pedersen Skusters hustru Mette Laursdatter (introduceret)
fol 103
Claus Pedersen og Bodil Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Knudsen af Vrinners - 51 år
Rasmus Pedersen Skusters hustru Mette Laursdatter af Knebel (introduceret)
Laurs Pinds hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Niels Stisens hustru Anne Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Sørensens og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Dorthe
Knud Sørensens hustru Maren Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Sørensen Greve og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Mette Olufsdatter Kruse af Vrinners - 21 år
Jens Jensen Olufsens og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Rasmus
fol 104
(konfirmation)
Rasmus Rasmussen Fast og Dorthe Rasmusdatter Konge begge af Skellerup (copuleret)
Niels Thomsens og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Maren
Michel Knudsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrinners - Karen
Peder Laursens datter Maren af Vrinners - 7 år
Jens Jensen Olufsens hustru af Vrinners (introduceret)
Claus Pedersen og Bodil Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Dorthe Olufsdatter sl Michel Nielsens af Skellerup - 56 år
Laurs Rasmussen af Tillerup og Mette Erichsdatter af Knebel (copuleret)
Mads Laursen af Skovmølle og Else Pedersdatter Lihme af Knebel (copuleret)
fol 105
Jens Rasmussen af Skovgård - 32 år
Peder Jespersen og Anne Laursdatter af Vandgården i Vrinners (copuleret)
Hans Poul Sørensen Aagaard i Lynge (begravet i Vistoft hvor hans far havde været præst)
Michel Knudsens datter Karen af Vrinners (begravet)
Jens Sørensen Greve og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Pedersen Skusters datter Maren - 11 år
Søren Pinds søn Rasmus Sørensen af Knebel - 20 år
Niels Thomsens hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Michel Knudsens hustru Kirsten Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Christensens og Inger Jørgensdatters barn af Knebel - Peder
Jens Pedersens og Karen Nielsdatters barn af Elkjær Vrinners - Niels
fol 106
Rasmus Rasmussen Fasts dødfødte søn af Skellerup (begravet)
Jens Pedersens søn af Elkjær Vrinners - få uger
Niels Christensens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Laursens dødfødte søn af Vrinners (begravet)
Jens Olufsen af Vistoft og Kirsten Rasmusdatter af Lynge (trolovet)
Michel Jespersens hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen Trold og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
Jens Elkjærs hustru Karen Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Laursens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Rasmus Rasmussen Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter af Skellerup efter dødfødt barn (introduceret)
Simon Rasmussens og Eline Sørensdatters barn af Lynge - Birthe
fol 107
Knud Skiærp af Vrinners - 60 år


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c