s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1800-09
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809


Fra og med 1805 blev der i Knebel-Rolsø sogne ført 2 kirkebøger, præstens og degnens. Eftersom Knebels degn fra 1808 hed Søren Pedersen Feldballe - min tip2-oldefar - har jeg i sagens natur en vis svaghed for denne lille tidlige kontraministerialbog, hvorfor den er med her. Desuden er bogen ført gennem 1814 + en lille bid af 1815 også.

1800
fol 94
gårdmand Anders Andersen Greves datter Karen af Knebel - 3 år
Søren Andersen søn af gårdmand Anders Sørensen i Vrinners og Maren Sørensdatter steddatter af gårdmand Niels Joensen i Vrinners (trolovet)
indsidder Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Karen
husmand Oluf Sørensens datter Anne Marie af Knebel - 3 år
husmand Jens Nielsen Maj af Vrinners - 37 år
fol 95
husmand Niels Laursen Bachs søn Laurs af Vrinners - 9 mdr
enkemand Søren Michelsen og Dorthe Olufsdatter begge af Knebel (trolovet)
indsidder Peder Jensen Høghs datter Mette Marie af Vrinners - 7 mdr
Peder Sørensen Basballe og Maren Pedersdatter begge af Knebel (trolovet)
gårdmand Kroer Jens Nielsens stedsøn Peder af Knebel - 5 år
gårdmand Kroer Jens Nielsens datter Dorthe af Knebel - 2 år
fol 96
gårdmand Søren Pedersen Pinds søn Peder af Knebel - 2 år
Sti Pedersen og enke Maren Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
gårdmand Broer Niels Pedersens søn Peder af Vrinners - 12 år
indsidder Friderich Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel (introduceret)
husmand Rasmus Michelsen Thorups datter Maren af Vrinners - 8 år
Sti Pedersen og enke Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
indsidder Christen Christensen og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Michel
husmand Sti Pedersen af Vrinners - 24 år
fol 97
Niels Nielsen og Kirsten Nielsdatter begge af Knebel (copuleret)
Søren Laursen og enke Maren Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
Søren Andersen og Maren Sørensdatter begge af Vrinners (copuleret)
indsidder Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Maren
husmand Peder Laursen og Kirsten Christensdatters barn af Vrinners - Laurs Christian
husmand Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Anne Marie
fol 98
indsidder Søren Michelsens datter Anne af Knebel - 8 mdr
husmand Peder Laursens hustru Kirsten Christensdatter af Vrinners (introduceret)
indsidder Christen Christensens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
indsidder Laurs Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Søren Sørensen Suder af Vrinners - 63 år
indsidder Laurs Pedersens datter Maren af Knebel - 1 mdr
Niels Hansen af Hvingelsborg huset - 48 år
(konfirmation)
Søren Pedersen Kruse af Knebel - 21 år
indsidder Kroer Søren Jensen af Vrinners - 58 år
husmand Niels Michelsen Fiigs hustru Bodil Sørensdatter af Knebel (introduceret)
fol 99
Michel Jensen af Knebel - 61 år
smed Søren Sørensens og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Mette Kirstine
gårdmand Jens Pedersen Fasts datter Anne Marie af Vrinners - 1 dag
gårdmand Niels Andersen Thorups hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel - 64 år
enke Anne Nielsdatter af Vrinners - 37 år
smed Søren Sørensens hustru Margrethe Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Fasts hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters barn af Skellerup - Mette
enkemand Søren Michelsen og Dorthe Olufsdatter af Knebel (copuleret)
fol 100
Søren Nielsen og Mette Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
Peder Sørensen og Maren Pedersdatter af Knebel (copuleret)
gårdmand Jens Jensen Høghs hustru Karen Jensdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Laursen og enke Maren Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Søren Nielsen og Mette Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
gårdmand Peder Jensen Olufsens og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
gårdmand Peder Jensen Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 101
husmand Niels Laursen Bachs og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Mette
gårdmand Anders Andersen Greves og Anne Marie Jensdatters barn af Knebel - Anders
indsidder Peder Sørensen Basballes og Maren Pedersdatters barn af Knebel - Marie Kirstine
indsidder Søren Jensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
husmand Niels Laursen Bachs hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 102
indsidder Anders Rasmussen Skusters og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Rasmus
Anders Rasmussen Skusters hustru Anne Nielsdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Peder Sørensen Basballes hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Anders Andersen Greves hustru Anne Marie Jensdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Jensens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand og selvejer Mourits Christensen af Knebel og Dorthe Marie Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
fol 103
gårdmand Niels Sørensen af Vrinners - 59 år
sognepræsten hr Ove Steenberg af Knebel - 44 år
enke Else Jacobsdatter af Vrinners - 87 år
indsidder Niels Nielsen Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Anders
gårdmand Søren Pedersen Pind af Vrinners - 42 år
gårdmand Peder Nielsen og Maren Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
fol 104
gårdmand Mourits Christensen og Dorthe Marie Nielsdatter af Knebel (copuleret)
indsidder Niels Nielsen Thorups hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel (introduceret)
pige Anne Nielsdatter af Vrinners - 24 år
husmand Peder Nielsen Kruse af Knebel - 63 år
Jens Jensen Loumand og Maren Sørensdatter begge af Knebel (trolovet)
fol 105
Søren Hansens og Anne Sørensdatters barn af Hvingelsborg huset - Niels

1801

Top


fol 105
indsidder Søren Andersen og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Karen
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Michel
husmand Søren Hansens hustru Anne Sørensdatter af Hvingelsborg huset (introduceret)
indsidder Søren Andersens hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 106
forrige skoleholder Peder Sørensen af Knebel - 66 år
gårdmand Søren Michelsens hustru Dorthe Olufsdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Kroer Jens Nielsens dødfødte datter af Knebel (begravet)
husmand Niels Sørensen Vands og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Jens
gårdmand Peder Nielsen og Maren Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
gårdmand Kroer Jens Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Niels
fol 107
enke Maren Michelsdatter af Skellerup - 77 år
pige Karen Sørensdatter af Vrinners - 26 år
degn sr Peder Skaarups og Maren Sørensdatter Uldums barn af Knebel - Peter Severin
indsidder Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Peder
indsidder Peder Jensen Høghs og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Mette Marie
fol 108
degnen sr Skaarups hustru Maren Sørensdatter Uldum af Knebel (introduceret)
husmand Niels Sørensen Vands hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Niels Rasmussen Fasts og Mariane Jensdatters barn af Skellerup - Mette Marie
(konfirmation)
Anne Marie Pedersdatter af Vrinners - 19 år
indsidder Peder Jensen Høghs hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 109
gårdmand Kroer Jens Nielsens hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Laurs Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Niels Rasmussen Fasts hustru Mariane Jensdatter af Skellerup (introduceret)
gårdmand Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne
Niels Christensens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Karen Marie Gotfredsdatters uægte søn af Knebel - Gotfred Severin (Erich Lundgreen nu i København)
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
fol 110
Jens Pedersen Fasts hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Loumand og Maren Sørensdatter begge af Knebel (copuleret)
Søren Nielsens og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Niels
Søren Nielsens hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Vrinners - Søren
gårdmand Mourits Christensen og Dorthe Marie Nielsdatters barn af Knebel - Kirsten
gårdmand Jens Pedersen Fasts søn Jens af Vrinners - 7 uger
fol 111
gårdmand Mourits Christensens hustru Dorthe Marie Nielsdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Niels Michelsens hustru Maren Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensen Overgaards og Mette Jensdatters hjemmedøbte barn af Knebel - Anne
gårdmand Niels Andersen Thorup af Knebel - 69 år
gårdmand Søren Sørensens datter Anne af Knebel - 3 uger
Søren Sørensens hustru Mette Jensdatter af Knebel (introduceret)
forulykket sømand som drev i land. Bogst. R I S på tøjet (begravet)
Anders Sørensens hustru Kirsten Christensdatter af Knebel - 68 år
fol 112
gårdmand Anders Nielsen Smeds og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Peder
husmand Anders Jensen Glads og Mette Michelsdatters barn af Knebel - Anne Marie
Anders Jensen Glads hustru af Knebel (introduceret)
Anne Marie Laurs Thomasens datters uægte barn af Vrinners - Mette Marie (Søren Sørensen ibd)

1802

Top


fol 112
Anders Nielsen Smeds hustru af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen af Knebel og Mette Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 113
enkemand Jens Pedersen og Kirsten Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Peder
Jens Rasmussen og enke Maren Michelsdatter begge af Vrinners (trolovet)
Laurs Jensen Høghs og Anne Marie Tygesdatters dødfødte datter af Knebel (begravet)
Niels Michelsen Fiigs hustru Bodil Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jeppe Rasmussen Kochs svigermoder Maren Jensdatter af Skellerup - 79 år
Laurs Jensen Høghs hustru Anne Marie Tygesdatter af Knebel (introduceret)
Søren Sørensen af Vrinners og Mette Pedersdatter af Knebel (trolovet)
fol 114
gårdmand Jens Sørensen Ibsen af Vrinners (begravet)
(konfirmation)
Niels Michelsen Thorups og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Søren Pedersen og Mette Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Inger Sørensdatter Peder Laursens svigermoder af Vrinners - 83 år
fol 115
Jens Rasmussen og enke Maren Michelsdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Sørensen og Mette Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Michelsen Thorups hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Mette Jensdatter Peder Sørensen Smeds hustru af Knebel - 37 år
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Peder
husmand Jens Pedersen og Kirsten Jensdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Peder Jensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Jeppe Rasmussen Kochs datter Maren af Skellerup - 4 dage
husmand Jens Rasmussens hustru Maren Michelsdatter af Vrinners - 48 år
gårdmand Søren Pedersen Pinds og Dorthe Cathrine Rasmusdatters barn af Knebel - Karen
fol 116
husmand Jeppe Rasmussen Kochs hustru Dorthe Jensdatter af Skellerup (introduceret)
enkemand Jens Rasmussen og Maren Knudsdatter begge af Vrinners (trolovet)
Søren Pedersen Pinds hustru af Knebel (introduceret)
smed Peder Sørensen af Knebel og Karen Nielsdatter af Vistoft (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen og Maren Knudsdatter begge af Vrinners (copuleret)
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Peder
Jens Fasts hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Andersen af Feldballe og Dorthe Pedersdatter af Knebel (trolovet)
fol 117
Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Peder
Søren Sørensens hustru Mette Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Sørensens barn Peder af Vrinners (begravet)
Peder Jensen Olufsens og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Rasmus
Niels Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Niels
Peder Jensen Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 118
enkemand Jens Nielsen Bach gårdmand af Knebel og Kirsten Rasmusdatter af Skellerup (trolovet)
Jens Nielsen Bachs hustru Anne Sørensdatter af Knebel - 58 år
Niels Nielsen Thorups hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Michel Pedersen af Vrinners og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
indsidder Trold? Søren Pedersens og Mette Sørensdatters barn af Knebel - Peder
fol 119
indsidder Søren Pedersens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
smed Søren Sørensens og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Dorthe
smedens hustru Margrethe Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Andersen og Dorthe Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Jørgen Rasmussen af Østerballe, Hoed sogn, og Anne Laursdatter af Vrinners (trolovet)
fol 120
gårdmand Frederich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Niels

1803

Top


fol 120
Frederich Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Andersen Vands og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
Søren Andersens hustru Maren Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Mette
fol 121
hr Hansen til Rolsøgårds og mad Christine født Wouwerts søn - Jacob Ludvig Wouwert
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
Madame Hansen på Rolsøgård (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens hustru Dorthe Olufsdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Jens Michelsen Fiigs hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 122
gårdmand Kroer Søren Sørensens og Mette Jensdatters barn af Knebel - Søren
gårdmand Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters barn af Skellerup - Peder
gårdmand Søren Jensen Ibsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Bach af Knebel og Kirsten Rasmusdatter af Skellerup (copuleret)
Jens Pedersen og Anne Andersdatter af Vrinners (trolovet)
fol 123
Laurs Madsen af Toggerbo i Vistoft sogn og Anne Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Jensen Høghs hustru Karen Jensdatter af Skellerup (introduceret)
Kroer Søren Sørensens hustru Mette Jensdatter af Knebel (introduceret)
husmand Rasmus Andersen Bachs og Dorthe Pedersdatters barn af Knebel - Jens
Jens Andersen tjenende i Knebel og Anne Rasmusdatter af Vrinners (trolovet)
Anne Jensdatters uægte barn af Vrinners - Kirsten (Michel Jensen Bonde tjenende i Vrinners)
fol 124
(konfirmation)
husmand Rasmus Andersen Bachs hustru af Knebel (introduceret)
Laurs Madsen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
enke Mette Laursdatter af Knebel - 79 år
enkemand Jens Michelsen af Vrinners - 76 år
Michel Pedersen Svarre og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Maren Jensdatters barn med husmand Christen Hansen af Vrinners - Søren
fol 125
Peder Sørensen Suder af Vrinners - 65 år
Jens Michelsen Fiigs barn Søren af Vrinners - 2 uger
Peder Pedersen af Vrinners og Maren Jensdatter af Knebel (trolovet)
Jens Andersen og Anne Rasmusdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Anders Andersen Greves og Anne Marie Jensdatters barn af Knebel - Anne Marie
Niels Laursen af Vrinners - 46 år
fol 126
Anders Andersen Greves hustru Anne Marie Jensdatter af Knebel (introduceret)
Jørgen Rasmussen af Østerballe og Anne Laursdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Pedersen Steen og Anne Andersdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Rasmus Jensen Skippers hustru Anne Elisabeth Andersdatter af Knebel (introduceret)
fol 127
Mads Jensen Overgaard af Knebel - 58 år
Peder Pedersen Stisen og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Pedersen Fasts søn Peder af Vrinners - 1 år
Peder Jensens hjemmedøbte søn Anders af Vrinners - 3 dage
Søren Pedersens søn Peder af Knebel - 42 uger
Niels Christensen Steens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Marie
Peder Jensens hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Peder
barnets moder Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Christensens Smeds hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 128
indsidder Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
moderen (introduceret)
indsidder Jens Andersens hjemmedøbte søn Anders af Vrinners - 14 dage
Søren Thomasen og Anne Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
husmand Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Rasmus
fol 129
indsidder Jens Andersens hustru Anne Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
indsidder Søren Sørensens datter Anne af Vrinners - 9 uger
husmand Jens Pedersen Basballes og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
husmand Jens Pedersen Steens hjemmedøbte datter Maren af Vrinners - 5 dage

1804

Top


fol 129
husmand Niels Michelsen Fiigs hustru Bodil Sørensdatter af Knebel (introduceret)
husmand Jens Pedersen Basballes hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 130
enkemand Peder Jochumsen Høgh skoleholder i Handrup og jomf Dorthe Marie Eg af Vrinners (trolovet)
gårdmand Peder Jensens søn Jens af Vrinners - 7 år
indsidder Peder Jensen Høghs og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Jens
Ane Sørensdatter Sparres uægte barn af Vrinners - Karen (tjenestekarl Christen Hansen tjenende Jens Loumand i Strands)
indsidder Peder Jensen Høghs hustru Maren Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 131
gårdmand Anders Sørensen Vand af Vrinners - 59 år
Peiter Peitersen født i Rostrup på Willestrup gods, fårehyrde i Knebel - 56 år
gårdmand Rasmus Jensen Olufsens hustru Anne Michelsdatter af Vrinners - 50 år
Søren Thomasen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Andersen Greve ladefoged på Rolsøgård og Mette Jensdatter af Vrinners (trolovet)
gårdmand Konge Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Niels
gårdmand Anders Andersen Greves datter af Knebel - 9 mdr
fol 132
degnen Peder Skaarups og Maren Sørensdatter Uldums barn af Knebel - Christian Friderich
barnets moder (introduceret)
husmand Niels Michelsen Fiigs søn Rasmus af Knebel - 4 mdr
(konfirmation)
fol 133
Konge Laurs Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Maren Laursdatter Skovsen af Vrinners - 82 år
enkemand Peder Jochumsen Høgh skoleholder i Handrup og jomf Dorthe Marie Eg af Vrinners Skole (copuleret)
Karen Erichsdatter af Knebel - 69 år
Mads Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Vrinners - Søren
husmand Anders Jensen Glads og Mette Michelsdatters barn af Knebel - Kirsten
moderen (introduceret)
fol 134
enke Dorthe Marie Jensdatter af Vrinners - 60 år
husmand Mads Sørensens hustru Mette Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Fasts søn Peder af Vrinners - 10 år
Kirsten Pedersdatter Kruses uægte datter af Knebel - Ellen Marie (Jens Pedersen af Borup i Helgenæs sogn)
enke Anne Sørensdatter Bredgaards af Skellerup - 77 år
Jens Pedersen af Rolsøgård og enke Dorthe Knudsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Sørensen og Anne Sørensdatter begge af Vrinners (trolovet)
fol 135
gårdmand Peder Jensen Glads hustru Dorthe Marie Jensdatter af Knebel - 23 år
Jens Jensen Suders hustru Maren Michelsdatter af Vrinners - 56 år
Jens Andersen Greve ladefoged på Rolsøgård og Mette Jensdatter af Vrinners (copuleret)
indsidder Søren Pedersens og Mette Sørensdatters barn af Knebel - Anne
Dorthe Nielsdatters uægte barn af Skellerup - Karen (soldat Søren Madsen af Lynge)
gårdmand Rasmus Jensen Bonde og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 136
indsidder Søren Pedersens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Sørensen og Anne Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Pedersen og enke Dorthe Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsen Elkjærs og Anne Andersdatters hjemmedøbte barn Anders (begravet)
Jens Sørensen Vand og Anne Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Rasmus Nielsens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
enkemand Rasmus Jensen Olufsen og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Peder
Jens Kjeldsens hustru Anne Marie Rasmusdatter af Vrinners - 67 år
fol 137
gårdmand Jens Pedersen Fasts hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Knud Nielsen og Anne Knudsdatter af Vrinners (trolovet)
gårdmand Peder Pedersen Stisen af Vrinners - 32 år
Laurs Madsens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Mads
Laurs Madsens hustru Anne Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Thomas Nielsen og enke Maren Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 138
smed Mourits Christensens og Dorthe Marie Nielsdatters barn af Knebel - Christen
Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnemoderen Anne Sørensdatter (introduceret)
smed Mourits Christensens hustru Dorthe Marie Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Mourits Christensens søn Christen af Knebel - 6 uger
fol 139
smed Søren Sørensens og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Maren
barnets moder (introduceret)
Laurs Madsens søn Mads af Knebel - 8 uger
Jens Sørensen Vand og Anne Nielsdatter af Rolsø (copuleret)
Knud Nielsen og Anne Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
Knud Nielsens og Anne Knudsdatters barn af Vrinners - Niels
moderen Anne Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Niels Nielsen Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Anne Kirstine
skoleholderenken Maren Sørensdatter af Knebel - 61 år
fol 140
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Skovgård Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Niels Nielsen Thorups hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel (introduceret)
husmand Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Peder
Peder Sørensen Smeds og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Mette Marie
gårdmand Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne

1805

Top


fol 141
Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
smed Peder Sørensens hustru Karen Nielsdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Thomasens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Mariane
moderen (introduceret)
gårdmand Anders Nielsen Smeds og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Iver
Anders Nielsen Smeds hustru Anne Pedersdatter (introduceret)
Knud Nielsens søn Niels af Vrinners - 17 uger
Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Søren
Peder Jensen Olufsens søn Rasmus af Vrinners - 2 år
indsidder Kræmmer Søren Sørensens hustru Mette Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
fol 142
Søren Ibsens datter Anne af Vrinners - 4 mdr
Anne Sørensdatter Sparres datter Karen af Vrinners - 1 år
Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Mette Marie
barnets moder (introduceret)
gårdmand Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Anders
(konfirmation)
fol 143
gårdmand Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
Friderich Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel (introduceret)
Thomas Nielsen og enke Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Maren Jensdatter Pinds søn Søren af Knebel - 2 år
Peder Jensen Glads hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Niels Christensen Smeds hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
indsidder Jens Andersens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
fol 144
Rasmus Pedersen alias Thomasen af Knebel - 71 år
indsidder Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Christen Rasmussens hustru Mette Nielsdatter af Vrinners - 48 år
enkemand Christen Rasmussen og Mette Andersdatter af Vrinners (trolovet)
murmester Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Rasmus
fol 145
husmand Niels Michelsen Fiigs hustru Bodil Sørensen af Knebel (introduceret)
enkemand Christen Rasmussen og Mette Andersdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Rasmussen af Skellerup og Anne Marie Sørensdatter af Knebel (trolovet)
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Kirsten
barnets moder (introduceret)
indsidder Rasmus Nielsens og Anne Marie Laursdatters barn af Skellerup - Anders Gunni
barnets moder (introduceret)
Peder Jensen Bondes enke Mette Laursdatter af Dejret som døde i Vrinners - 43 år
Niels Rasmussens og Mariane Jensdatters barn af Skellerup - Maren
fol 146
barnets moder (introduceret)
Laurs Madsen Toggerbos og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
husmand Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters hjemmedøbte barn Dorthe Marie af Skellerup - 3 uger
Jens Jensen Høghs hustru Karen Jensdatter af Skellerup (introduceret)
fol 147
Jens Nielsen og enke Maren Pedersdatter af Knebel (trolovet)
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens datter Kirsten af Knebel - 13 uger
ungkarl Peder Rasmussen Thomasen af Knebel - 25 år

Degnens bog:
fol 2
Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
smed Peder Sørensens hustru Karen Nielsdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Thomasens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Mariane
gårdmand Anders Nielsen Smeds og Anne Pedersdatters barn af Vrinners - Iver
Anders Nielsen Smeds hustru Anne Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
indsidder Knud Nielsens søn Niels af Vrinners - 17 uger
indsidder Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Søren
Peder Jensen Olufsens søn Rasmus af Vrinners - 2 år
indsidder Kræmmer Søren Sørensens hustru Mette Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen Ibsens datter Anne af Vrinners - 4 mdr
Anne Sørensdatter Sparres datter Karen af Vrinners - 1 år
Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Mette Marie
barnets moder (introduceret)
fol 3
gårdmand Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Anders
(konfirmation)
gårdmand Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
Friderich Nielsens hustru Maren Andersdatter af Knebel (introduceret)
Thomas Nielsen og enke Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
ung Maren Jensdatter Pinds søn Søren af Knebel - 2 år
Peder Jensen Glads hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Maren
Niels Christensen Smeds hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 4
indsidder Jens Andersen Agris og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Rasmus Pedersen Thomasen af Knebel - 71 år
indsidder Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Christen Rasmussens hustru Mette Nielsdatter af Vrinners - 48 år
enkemand Christen Rasmussen og Mette Andersdatter af Vrinners (trolovet)
husmand og murmester Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Rasmus
fol 5
husmand og murmester Niels Michelsen Fiigs hustru Bodil Sørensdatter af Knebel (introduceret)
enkemand Christen Rasmussen og Mette Andersdatter af Vrinners (copuleret)
Peder Rasmussen af Skellerup og Anne Marie Sørensdatter af Knebel (trolovet)
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Kirsten
barnets moder (introduceret)
indsidder Rasmus Nielsens og Anne Marie Laursdatters barn af Skellerup - Anders Gunni
barnets moder (introduceret)
Peder Jensen Bondes enke Mette Laursdatter af Dejret som døde i Vrinners - 43 år
gårdmand Niels Rasmussen Fasts og Mariane Jensdatters barn af Skellerup - Maren
barnets moder (introduceret)
fol 6
Laurs Madsen Toggerbos og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
husmand Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters hjemmedøbte barn Mariane af Skellerup - 4 uger
gårdmand Jens Jensen Høghs hustru Karen Jensdatter af Skellerup (introduceret)
Jens Nielsen Stisen og enke Maren Pedersdatter af Knebel (trolovet)
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens datter Kirsten af Knebel - 13 uger
fol 7
ungkarl Peder Rasmussen Thomasen af Knebel - 25 år

1806

Top


fol 147
gårdmand Søren Nielsens og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
enke Karen Gotfredsdatters søn Christian Jørgensen af Knebel - 12 år
Jens Nielsen Bachs og Kirsten Rasmusdatters barn hjemmedøbt - Anne Dorthe
fol 148
Niels Friderichsen Smed af Knebel - 66 år
gårdmand Jens Nielsen Bachs hjemmedøbte datter Anne Dorthe af Knebel - 15 dage
husmand Jens Pedersen Basballes og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Mette
Jens Nielsen Bachs hustru Kirsten Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Thomasen og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Dorthe
barnets moder (introduceret)
tjenestekarl Niels Nielsen af Knebel - 35 år
Peder Rasmussens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skellerup - Dorthe Marie
husmand Jens Pedersen Basballes hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
fol 149
Anders Jensen Stubs hustru Mette Sørensdatter af Knebel - 69 år
Niels Michelsens søn Laurs af Skellerup - 18 år
Konge Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Maren
moderen (introduceret)
Rasmus Jensen Olufsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
husmand Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anders
(konfirmation)
fol 150
Rasmus Jensen Olufsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
enke Karen Andersdatter Søgaard af Knebel - 81 år
Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Jensen alias Olufsens og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Kirsten
indsidder Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Mette
Peder Jensen Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Pedersen af Knebel - 30 år
fol 151
gårdmand Jens Jensen Skippers hustru Bodil Sørensdatter af Vrinners - 78 år
enkemand Jens Jensen Skipper og Dorthe Marie Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners Elkjær - Anders
barnets moder (introduceret)
indsidder Peder Sørensen Skippers hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Nielsen Stisen og enke Maren Pedersdatter Pinds af Knebel (copuleret)
husmand Jens Pedersen Steens søn Anders af Vrinners - 2 mdr
gårdmand Jens Michelsen Fiigs søn Søren af Vrinners - 8 mdr
fol 152
Laurs Michelsen af Agri og Maren Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
boelsmand Christen Rasmussens og Mette Andersdatters dødfødte søn af Vrinners (begravet)
gårdmand Jens Jensen Skipper og Dorthe Marie Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Svarre Peder Sørensen af Vrinners - 70 år
Christen Rasmussens hustru Mette Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne
indsidder Knud Nielsens og Anne Knudsdatters barn af Vrinners - Niels
husmand Jeppe Rasmussen Kochs hustru Dorthe Jensdatter af Skellerup - 40 år
Jens Jensen Feld og Maren Laursdatter Pinds af Dejret i Tved sogn (copuleret)
fol 153
Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
indsidder Knud Nielsens hustru Anne Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Michelsen og Maren Nielsdatter af Skellerup (copuleret)
Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Jens
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Niels
Niels Smeds hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Fasts hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Glads hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
Maren Christensdatter enke efter sl husmand Jens Høgh i Vrinners - 64 år
fol 154
Laurs Pedersen af Knebel og Maren Jørgensdatter af Vrinners (trolovet)
indsidder Laurs Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Michel
moderen (introduceret)
degnen hr Skaarups og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Nicolaj
moderen (introduceret)
fol 155
husmand Mads Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters barn af Skellerup - Dorthe Marie
Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Konge Laurs Pedersens datter Maren af Knebel - 10 mdr

Degnens bog:
fol 7
Søren Nielsens og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
enke Karen Gotfredsdatters søn Christian Jørgensen af Knebel - 12 år
opholdsmand tidl smed Niels Friderichsen af Knebel - 66 år
Jens Nielsen Bachs hjemmedøbte datter Anne Dorthe af Knebel - 16 dage
husmand Jens Pedersen Basballes og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Mette
Jens Nielsen Bachs hustru Kirsten Rasmusdatter af Knebel (introduceret)
indsidder Søren Thomasens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne Dorthe
barnets moder (introduceret)
fol 8
ungkarl Niels Nielsen Bonde af Knebel - 35 år
fæstemand Peder Rasmussens og fæstemø Anne Marie Sørensdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
husmand Jens Pedersen Basballes hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Jensen Stubs hustru Mette Sørensdatter af Knebel - 69 år
Niels Michelsens søn Laurs af Skellerup - 18 år
Kong Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Maren
barnets moder (introduceret)
Rasmus Jensen Olufsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anders
fol 9
(konfirmation)
Rasmus Jensen Olufsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
enke Karen Andersdatter Søgaard af Knebel - 81 år
Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Jensen Olufsens og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Kirsten
fol 10
indsidder Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Mette
Peder Jensen Olufsens hustru Dorthe Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Søren Pedersen af Knebel - 30 år
gårdmand Jens Jensen Skippers hustru Bodil Sørensdatter af Vrinners - 78 år
enkemand Jens Jensen Skipper af Vrinners og Dorthe Marie Pedersdatter ibd (trolovet)
gårdmand Rasmus Nielsen Elkjærs og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anders
barnets moder (introduceret)
indsidder Peder Sørensen Skippers hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Nielsen Stisen og enke Maren Pedersdatter Pinds af Knebel (copuleret)
fol 11
husmand Jens Pedersen Steens søn Anders af Vrinners - 2 mdr
gårdmand Jens Michelsen Fiigs søn Søren af Vrinners - 8 mdr
Laurs Michelsen af Agri og Maren Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
boelsmand Christen Rasmussens og Mette Andersdatters dødfødte søn af Vrinners (begravet)
gårdmand Jens Jensen Skipper og Dorthe Marie Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Svarre Peder Sørensen af Vrinners - 70 år
Christen Rasmussens hustru Mette Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
indsidder Knud Nielsens og Anne Knudsdatters barn af Vrinners - Niels
fol 12
husmand Jeppe Kochs hustru Dorthe Jensdatter af Skellerup - 40 år
Jens Jensen Feld og Maren Laursdatter Pinds af Dejret i Tved sogn (copuleret)
Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
indsidder Knud Nielsens hustru Anne Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Michelsen og Maren Nielsdatter af Skellerup (copuleret)
Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Jens
Jens Pedersen Fasts og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Niels
Niels Christensen Smeds hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Pedersen Fasts hustru Anne Sørensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Jensen Glads hustru Maren Jensdatter af Knebel (introduceret)
fol 13
Jens Høghs enke Maren Christensdatter af Vrinners - 84 år
Laurs Pedersen af Knebel og Maren Jørgensdatter af Vrinners (trolovet)
husmand Laurs Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Skellerup - Michel
barnets moder (introduceret)
degnen Peder Skaarups og Maren Sørensdatters barn af Knebel - Nicolaj
barnets moder (introduceret)
husmand Mads Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Vrinners - Anne Marie
barnets moder (introduceret)
fol 14
Jens Jensen Høghs og Karen Jensdatters barn af Skellerup - Dorthe Marie
Søren Sørensen Smeds og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)

1807

Top


fol 155
husmand Mourits Christensens og Dorthe Marie Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
fol 156
Karen Nielsdatters uægte barn af Skellerup - Laurs (Anders Kræmmer)
Niels Pedersen af Knebel og Mette Kirstine Jensdatter af Vistoft (trolovet)
Jens Nielsen Bachs hustru Kirsten Rasmusdatter af Knebel - 33 år
enke efter sl Søren Pedersen husmand i Knebel Mette Sørensdatters barn - Søren
Michel Pedersen Svarres søn Jens af Vrinners - 1 år
smed Peder Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
fol 157
Jens Nielsen Bachs søn af Knebel - Niels
husmand Søren Pedersens hustru Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Rasmussen af Skellerup og Anne Marie Sørensdatter af Knebel (copuleret)
husmand Jens Pedersen Steens hjemmedøbte datter Maren af Vrinners - 10 dage
(konfirmation)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
barnemoderen (introduceret)
fol 158
husmand Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Skippers hjemmedøbte søn Jens af Vrinners - 3 uger
husmand Jens Sørensen Lynge af Vrinners - 57 år
gårdmand Jens Jensen Skippers hustru Dorthe Marie Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Anders Jensen Glads og Mette Michelsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
enkemand Jens Nielsen Bach og Anne Pedersdatter af Knebel (trolovet)
Laurs Pedersen Skiærp af Knebel og Maren Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
husmand Mads Sørensens datter Anne Marie af Vrinners - år
Peder Høghs søn hjemmedøbt - Peder
Søren Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Karen Knudsdatters uægte søn hjemmedøbt - Knud (Kræmmer Søren Sørensen af Vrinners)
fol 159
aftægtsmand smed Jens Nielsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners - 70 år
Smed Anne Jensdatters datter Kirsten - 4 år
indsidder Peder Jensen Høghs hustru Maren Pedersdatter af Vrinners - 31 år
indsidder Peder Jensen Høghs søn Peder - 4 dage
gårdmand Rasmus Jensen Olufsens søn Jens? - 1 år
Karen Knudsdatters søn Knud - 12 dage
Niels Pedersen af Knebel og Kirsten Jensdatter af Esby, Helgenæs sogn (trolovet)
gårdmand Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Anne
fol 160
barnets moder (introduceret)
Niels Pedersen Udengaard af Knebel og Mette Kirstine Jensdatter af Vistoft (copuleret - i Vistoft kirke)
Jens Nielsen Bachs søn Niels af Knebel - 4 mdr
Michel Sørensen og Karen Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
enkemand Jens Nielsen Bach og Anne Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Skole Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter af Knebel (copuleret)
Søren Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Jensen Skippers hjemmedøbte tvillingedatter Anne - 3 uger
husmand Rasmus Andersen Bachs og Dorthe Pedersdatters barn af Knebel - Karen
moderen (introduceret)
Michel Sørensen og Karen Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Jensen Skippers og Anne Elisabeth Andersdatters overlevende tvilling - Søren
fol 161
moderen (introduceret)
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Oluf
barnets moder (introduceret)
Søren Michelsens søn Oluf af Knebel - 5 uger
Karen Pedersdatter alias Rytters af Vrinners - 54 år
husmand Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
gårdmand Niels Nielsen Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
enkemand Peder Sørensen af Østerballe, Hoed sogn og Anne Marie Laursdatter af Vrinners (trolovet)
fol 162
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters hjemmedøbte søn Peder - 3 dage
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners Skovgård - Anne Kirstine
barnemoderen (introduceret)
Mette Pedersdatters uægte barn af Knebel - Maren (Niels Jensen Kruse af Vrinners)
husmand Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters to overlevende hjemmedøbte trillinger af Vrinners - Bendine og Maren
fol 163
husmand Michel Pedersens tredie trilling Elisabeth Margarethe - 2 uger
Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
indsidder Jens Andersens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Rasmus
moderen (introduceret)
gårdmand Peder Laursen Konge af Knebel - 69 år
Bodil Nielsdatter enke efter sl Michel Fiig af Knebel - 69 år
Michel Pedersen Svarres hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)

Degnens bog:
fol 14
husmand Mourits Christensens og Dorthe Marie Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
Karen Nielsdatters uægte barn af Skellerup - Laurs
Niels Pedersen af Knebel og Mette Kirstine Jensdatter af Vistoft (trolovet)
Konge Laurs Pedersens datter Maren? af Knebel - 10 mdr
fol 15
Jens Nielsen Bachs hustru Kirsten Rasmusdatter af Knebel - 33 år
sl husmand Søren Pedersens enke Mette Sørensdatters barn af Knebel - Søren
Michel Pedersen Svarres søn Jens af Vrinners - 1 år
Peder Sørensen Smeds og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
enkemand Jens Nielsen Bachs hjemmedøbte søn af Knebel - Niels
sl Søren Pedersens enke Mette Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Rasmussen af Skellerup og Anne Marie Sørensdatter af Knebel (copuleret)
fol 16
husmand Jens Pedersen Steens hjemmedøbte datter Maren af Vrinners - 10 dage
(konfirmation)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
barnets moder (introduceret)
husmand Jens Pedersen Steens hustru Anne Andersdatter af Vrinners (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Skippers søn Jens af Vrinners - 3 uger
Jens Sørensen Lyng af Vrinners - 57 år
fol 17
Jens Jensen Skippers hustru Dorthe Marie Pedersdatter af Vrinners (introduceret)
husmand Anders Jensen Glads og Mette Michelsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
enkemand Jens Nielsen Bach og Anne Pedersdatter af Knebel (trolovet)
Laurs Pedersen Skiærp af Knebel og Maren Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
husmand Mads Sørensens datter Anne Marie af Vrinners - år
Søren Nielsen og Anne? Kirstine Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
aftægtsmand Smed Jens Nielsens hustru Anne Jensdatter af Vrinners (begravet)
Smed Anne Jensdatters datter Kirsten af Vrinners - 4 år
fol 18
indsidder Peder Jensen Høghs hustru Maren Pedersdatter af Vrinners - 31 år
indsidder Peder Jensen Høghs nyfødte barn Peder - 4 dage
Rasmus Olufsens søn Jens af Vrinners - 1 år
Karen Knudsdatters søn Knud af Vrinners - 12 dage
Niels Pedersen af Knebel og Kirsten Jensdatter af Esby i Helgenæs sogn (trolovet)
gårdmand Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Niels Pedersen af Knebel og Mette Kirstine Jensdatter (copuleret - i Vistoft kirke)
fol 19
Jens Nielsen Bachs søn Niels af Knebel - 4 mdr
Michel Sørensen og Karen Sørensdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Nielsen Joensen og Anne Kirstine Pedersdatter Svarre af Vrinners (copuleret)
enkemand Jens Nielsen Bach og Anne Pedersdatter af Knebel (copuleret)
Niels Pedersen af Knebel og Kirsten Jensdatter af Esby i Helgrnæs sogn (copuleret)
Rasmus Jensen Skippers hjemmedøbte tvillingedatter Anne af Knebel - 3 uger
Rasmus Andersen Bachs og Dorthe Pedersdatter Basballes barn af Knebel - Karen
barnets moder (introduceret)
Michel Sørensen og Karen Sørensdatter af Vrinners (copuleret)
Rasmus Jensen Skippers og Anne Elisabeth Andersdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
fol 20
gårdmand Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Oluf
barnets moder (introduceret)
Søren Michelsens søn Oluf af Knebel - 5 uger
Karen Pedersdatter Rytters af Vrinners - 54 år
husmand Niels Michelsen Fiigs og Bodil Sørensdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
gårdmand Niels Nielsen Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Niels
barnets moder (introduceret)
enkemand Peder Sørensen af Østerballe, Hoed sogn og Anne Marie Laursdatter af Vrinners (trolovet)
fol 21
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters hjemmedøbte søn Peder af Knebel - 3 dage
gårdmand Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrinners - Anne Kirstine
barnets moder (introduceret)
Mette Pedersdatters uægte barn af Knebel - Maren
Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters 2 trillinger af Vrinners - Bendine og Maren
Michel Pedersen Svarres og Anne Jensdatters 3 trilling Elisabeth Margarethe - 2 uger
indsidder Kræmmer Søren Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
fol 22
indsidder Jens Andersens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
gårdmand Peder Laursen Konge af Knebel - 69 år
Bodil Nielsdatter enke efter sl Michel Fiig af Knebel - 69 år
Michel Pedersen Svarres hustru Anne Jensdatter af Vrinners (introduceret)

1808

Top


fol 164
Smed-Friderich Nielsens hjemmedøbte datter Mette Marie af Knebel - 3 uger
gårdmand Jens Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Knebel - 75 år
Anne Christensdatter af Knebel - 41 år
Konge Rasmus Sørensens hustru Bodil Nielsdatter af Skellerup - 54 år
enkemand Peder Sørensen af Østerballe og Anne Marie Laursdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand og sognefoged Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Mette Marie
barnets moder (introduceret)
fol 165
Laurs Madsens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Karen
moderen (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Høgh af Skellerup - 43 år
sl Jens Lynges enke Karen Nielsdatter af Vrinners - 56 år
Jens Jensen Skippers hjemmedøbte datter Anne Kirstine af Vrinners - 11 dage
Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Søren
fol 166
moderen (introduceret)
Jens Jensen Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
husmand Niels Laursen Høykarl af Knebel - 60 år
Jens Rasmussen af Nørre Bjødstrup og enke Karen Jensdatter af Skellerup (trolovet)
boelsmand Kønich Christen Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Anders
Mette Nielsdatters søn hjemmedøbt - Niels (indsidder og landværnsmand Jens Andersen af Vrinners)
(konfirmation)
fol 167
Christen Rasmussens hustru Mette Andersdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Thomasens datter hjemmedøbt - Anne
Kroer Søren Sørensens hustru Mette Jensdatter af Knebel - 47 år
den fattige indsidder Degn Oluf Sørensen af Skellerup - 72 år
Kønich Christen Rasmussens søn Anders af Vrinners - 7 uger
enkemand Søren Sørensen Overgaard af Knebel og Anne Nielsdatter af Vrinners (trolovet)
Anders Greves søn hjemmedøbt - Jens
gårdmand Kong-Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
barnets moder (introduceret)
Søren Thomasens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne
fol 168
barnets moder (introduceret)
Mette Nielsdatters uægte og hjemmedøbte søn af Skellerup - Niels (Jens Andersen i Vrinners)
Jens Rasmussen af Nørre Bjødstrup og enke Karen Jensdatter af Skellerup (copuleret)
Skole-Niels Pedersens hjemmedøbte søn Peder af Knebel - 8 dage
Jens Pedersen Fasts datter Karen af Vrinners - 14 dage
Skole-Niels Pedersens hustru af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Fasts hustru af Vrinners (introduceret)
enkemand Kroer Søren Sørensen og Knebel og Anne Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Søren Laursen Vand af Vrinners - 67 år
gårdmand Anders Andersen Greves og Anne Marie Jensdatters hjemmedøbte barn af Knebel - Jens
fol 169
Niels Thorups søn Niels af Knebel - 11 mdr
Michel Svarres anden trillingedatter Bendine af Vrinners - 9 mdr
gårdmand Søren Pedersen af Vrinners - 52 år
Niels Michelsen Fiigs søn Rasmus af Knebel - 3 år
indsidder Søren Nielsen alias Joensens hustru Anne Kirstine Pedersdatter af Vrinners - 32 år
præstens og Elisabeth Margrethe Bybergs hjemmedøbte søn af Knebel - Hans Rudolph Christian Emil
Michel Sørensen Thorups dødfødte datter af Vrinners (begravet)
Michel Thorups hustru (introduceret)
fol 170
husmand Jens Rasmussens og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
præstens hjemmedøbte søn (i kirke)
Søren Hansen i Hvingelborghuset - 50 år
Svarre Jens Rasmussens søn Rasmus af Vrinners - 9 uger
Degn Søren Michelsens og Dorthe Olufsdatters barn af Knebel - Oluf
Anne Kirstine Sørensdatter af Hvingelsborghuset - 24 år
Peder Sørensen Skippers hjemmedøbte søn Jens af Vrinners - 10 uger
Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn - Anders?

Degnens bog:
fol 22
Smed Frederich Nielsens datter Mette Marie af Knebel - 3 uger
gårdmand Jens Jensen Michelsen Fiigs og Dorthe Sørensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
Degn-Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Knebel - 75 år
fol 23
pige Anne Christensdatter af Knebel - 41 år
Rasmus Sørensens hustru Bodil Nielsdatter af Skellerup - 54 år
enkemand Peder Sørensen af Østerballe og Anne Marie Laursdatter af Vrinners (copuleret)
gårdmand Peder Jensen Glads og Maren Jensdatters barn af Knebel - Mette Marie
barnets moder (introduceret)
Laurs Madsens og Anne Sørensdatters barn af Knebel - Karen
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Høgh af Skellerup - 43 år
fol 24
Jens Lynges enke Karen Nielsdatter af Vrinners - 56 år
Jens Jensen Skippers datter Anne Kirstine af Vrinners - 11 dage
Søren Jensen Ibsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Søren
barnets moder (introduceret)
husmand Niels Laursen Høykarl af Knebel - 60 år
Jens Skippers hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussen af Nørre Bjødstrup og enke Karen Jensdatter af Skellerup (trolovet)
fol 25
(konfirmation)
Christen Rasmussen Kønichs og Mette Andersdatters barn af Vrinners - Anders
Jens Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel - 77 år
Kønich Christens hustru af Vrinners (introduceret)
Kroer Sørens hustru Mette Jensdatter af Knebel - 47 år
Degn Oluf af Skellerup - 73 år
Kønich Christens søn Anders af Vrinners - 7 uger
enkemand Kroer Søren Sørensen og Anne Nielsdatter af Knebel (trolovet)
fol 26
Konge Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Knebel - Dorthe Marie
barnets moder (introduceret)
Søren Thomasens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Mette Nielsdatters uægte barn af Skellerup - Niels (Jens Andersen af Vrinners)
Jens Rasmussen af Nørre Bjødstrup og enke Karen Jensdatter af Skellerup (copuleret)
Skole-Niels Pedersens søn Peder af Knebel - 9 dage
Jens Pedersen Fasts hjemmedøbte datter Karen af Vrinners - 15 dage
Jens Fasts hustru af Vrinners (introduceret)
Skole Nielses hustru af Knebel (introduceret)
enkemand Kroer Søren Sørensen og Anne Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Søren Laursen af Vrinners - 67 år
Anders Andersen Greves og Anne Marie Jensdatters barn af Knebel - Jens
fol 27
Michel Pedersen Svarres datter Benedicte af Vrinners - 9 mdr
Niels Thorups søn Niels af Knebel - 11 mdr
Søren Pedersen af Vrinners - 53 år
husmand Niels Michelsen Fiigs søn Rasmus af Knebel - 3 år
Søren Nielsen Joensens hustru Anne Kirstine Pedersdatter af Vrinners - 32 år
Michel Sørensen Thorups dødfødte datter af Vrinners (begravet)
Michel Sørensen Thorups hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Rasmussens og Maren Knudsdatters barn af Vrinners - Rasmus
barnets moder (introduceret)
madam Warming (introduceret)
fol 28
hr Warmings søn - Hans Rudolph Christian
Peder Sørensen Skippers og Anne Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Steens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anders
Søren Hansen af Hvingelborghuset - 50 år
Svarre Jens Rasmussens søn Rasmus af Vrinners - 9 uger
Degn Søren Michelsens og Dorthe Michelsdatters barn af Knebel - Oluf
Ane Kirstine Sørensdatter af Hvingelborghuset - 24 år

1809

Top


fol 171
gårdmand Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Mette Kirstine
moderen (introduceret)
gårdmand Rasmus Jensen Olufsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Jens Pedersen Steens hustru af Vrinners (introduceret)
Laurs Udengaards datter Mette Kirstine af Knebel - 6 uger
Niels Jensen Kruse? og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
fol 172
enkemand Rasmus Rasmussen af Vistoft og Maren Erichsdatter af Knebel (trolovet)
Anders Jensen Stub af Knebel - 67 år
enkemand Søren Nielsen alias Joensen og Anne Knudsdatter begge af Vrinners (trolovet)
husmand Jeppe Pedersen af Skellerup - 75 år
Smed-Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Karen
barnets moder (introduceret)
husmand Rasmus Michelsen Thorup af Vrinners - 63 år
Jens Pedersen Pind af Knebel og enke Karen Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
fol 173
(konfirmation)
Jens Jensen Skippers og Dorthe Marie Pedersdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
husmand Jens Nielsen alias Peitersen af Vrinners - 68 år
Niels Jensen Kruse og Anne Jensdatter begge af Vrinners (copuleret)
Degn-Søren Michelsens søn Oluf af Knebel - 5 mdr
smed Søren Sørensens og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
enkemand Niels Pedersen af Boeslum og Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (trolovet)
fol 174
husmand Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup - 65 år
husmand Jens Pedersen ved Bakken af Vrinners - 54 år
Anne Jensdatter Svarre af Vrinners - 73 år
Peder Essendrups enke Karen Sørensdatter af Vrinners - 79 år
Maren Greve af Vrinners - 60 år
Søren Thomasen af Vrinners - 33 år
Smed-Friderich Nielsens søn Anders af Knebel - 4 år
enkemand Søren Nielsen alias Joensen og Anne Knudsdatter begge af Vrinners (copuleret)
indsidder og almisselem Svarre Mads Jensen af Vrinners - 76 år
fol 175
indsidder Jens Udengaards hustru Dorthe Knudsdatter af Vrinners - 53 år
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Jens Pedersen Pind og enke Karen Nielsdatter af Hvingelsborg huset (copuleret)
gårdmand Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Christen
barnets moder (introduceret)
Jens Madsens hustru Birthe Nielsdatter af Lynge - 67 år
Jens Pedersen Steens søn Peder af Vrinners - 5 år
enkemand Jens Madsen af Lyngegården og Karen Jørgensdatter af Vrinners (trolovet)
smeden Peder Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Rasmus
fol 176
husmand Michel Pedersen Svarre af Vrinners - 40 år
Peder Sørensen Smeds hustru af Knebel (introduceret)
Niels Laursen af Fejrup på Helgenæs og Anne Kirstine Jørgensdatter af Vrinners, født i Dråby (trolovet)
enkemand Rasmus Rasmussen af Vistoft og Maren Erichsdatter af Knebel - forlovelse ophævet
husmand Skole-Niels Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Maren
enkemand Jens Madsen af Lynge og Karen Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
Skole Nielses hustru af Knebel (introduceret)
fol 177
gårdmand Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners Vandgård - Maren
Søren Andersens hustru (introduceret)

Degnens bog:
fol 29
Peder Sørensen Skippers søn Jens af Vrinners - 10 uger
Laurs Pedersen Udengaards og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Mette Kirstine
barnets moder (introduceret)
gårdmand Rasmus Jensen Olufsens og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
Jens Pedersen Steens hustru (introduceret)
Laurs Pedersen Udengaards datter Mette Kirstine af Knebel - 7 uger
Søren Hansens enke Anne Sørensdatter af Hvingelborghuset (begravet)
Niels Jensen Kruse og Anne Jensdatter af Vrinners (trolovet)
enkemand Rasmus Rasmussen af Vistoft og Maren Erichsdatter af Knebel (trolovet)
fol 30
Anders Jensen Stub af Knebel - 67 år
enkemand Søren Nielsen Joensen og Anne Knudsdatter begge af Vrinners (trolovet)
husmand Jeppe Pedersen af Skellerup - 75 år
Smed Friderich Nielsens og Maren Andersdatters barn af Knebel - Søren
barnets moder (introduceret)
Jens Sørensen Vands og Anne Nielsdatters barn af Vrinners - Karen
barnets moder (introduceret)
husmand Rasmus Michelsen Thorup af Vrinners - 63 år
Jens Pedersen Pind af Knebel og enke Karen Nielsdatter af Skellerup (trolovet)
fol 31
(konfirmation)
Jens Jensen Skippers og Dorthe Marie Pedersdatters barn af Vrinners - Jens
barnets moder (introduceret)
husmand Jens Peitersen af Vrinners (begravet)
Niels Jensen Kruse og Anne Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Degn-Søren Michelsens søn Oluf af Knebel - 5 mdr
smeden Søren Sørensens og Margrethe Michelsdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
fol 32
enkemand Niels Pedersen af Boeslum og Anne Marie Rasmusdatter af Knebel (trolovet)
Niels Michelsens hustru Kirsten Laursdatter af Skellerup - 65 år
husmand Jens Pedersen af Vrinners - 54 år
Anne Jensdatter Svarre af Vrinners - 73 år
Peder Essendrups enke Karen Sørensdatter af Vrinners - 79 år
Maren Greve af Vrinners (begravet)
Søren Thomasen af Vrinners - 33 år
Friderich Nielsens søn Anders af Knebel - 4 år
enkemand Søren Nielsen og Anne Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
indsidder og almisselem Svarre Mads Jensen - 76 år
fol 33
indsidder Jens Udengaards hustru Dorthe Knudsdatter af Vrinners - 53 år
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Andersdatters barn af Vrinners - Anne
barnets moder (introduceret)
Jens Pedersen Pind og enke Karen Nielsdatter af Skovhuset (copuleret)
gårdmand Niels Christensen Smeds og Anne Jensdatters barn af Vrinners - Christen
barnets moder (introduceret)
Jens Madsens hustru af Lynge - 67 år
Jens Steens søn Peder af Vrinners - 5 år
enkemand Jens Madsen af Lyngegården og Karen Jørgensdatter af Vrinners (trolovet)
smed Peder Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Knebel - Rasmus
barnets moder (introduceret)
fol 34
husmand Michel Pedersen Svarre af Vrinners - 40 år
Niels Laursen af Fejrup på Helgenæs og Anne Kirstine Jørgensdatter af Vrinners (trolovet)
husmand Skole Niels Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Knebel - Maren
enkemand Jens Madsen af Lynge og Karen Jørgensdatter af Vrinners (copuleret)
Skole-Niels Pedersens hustru af Knebel (introduceret)
Søren Andersens og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Maren
Søren Andersens hustru af Vrinners (introduceret)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c