s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1760-69
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769


1760
fol 107
Søren Jensen Trolds og Mette Jensdatters barn af Knebel - Karen
Jens Laursen af Vrinners - 50 år
præstens hustru Birthe Johanne Wonsel født i Borum, Framlev herred - 51 år
Niels Jensen Korres og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Jens
Peder Jespersens og Maren Laursdatters barn af Vrinners - Peder
fol 108
Simon Rasmussens hustru Eline Sørensdatter af Lynge (introduceret)
Jens Jensen Soldat og Mette Jensdatter af Knebel (trolovet)
Christen Nielsen Smeds barn af Vrinners - Mette
præstens stedsøn Hans Pedersen Frellund - 27 år
Simon Sørensens og Anne Friderichsdatters barn af Knebel - Anne
fol 109
Søren Laursen Pind af Skellerup - 24 år
Niels Smeds søn Rasmus Nielsen - 12 år
Simon Sørensens hustru Anne Friderichsdatter af Knebel (introduceret)
Niels Olufsen Lynges og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Dorthe
Jens Madsen af Vrinners Bondegård - 50 år
Niels Olufsens hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Rasmus Pedersen Bruun af Skovgård Vrinners og Anne Madsdatter Bondes ibd (trolovet)
Simon Sørensens barn Anne af Knebel (begravet)
Niels Andersen Smeds og Dorthe Søren Rassens datters barn af Knebel - Maren
fol 110
Jens Jensen Soldat og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
Jens Olufsen af Vistoft og Kirsten Rasmusdatter af Lynge (copuleret)
Jens Pedersen Høghs og Maren Christensdatters barn af Vrinners - Mette
Rasmus Pedersen Bruun af Skovgård Vrinners og Anne Madsdatter i Bondens gård ibd (copuleret)
Rasmus Høykarls barn af Knebel - Jørgen Severin
Birthe Nielsdatter Fast af Vrinners - 16 år
Jens Høghs hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Pedersen Konge af Knebel - 60 år
Søren Christensen tjenende i Knebel præstegård og Anne Pedersdatter Fast hos Niels Thorup i Knebel (trolovet)
Rasmus Høykarls hustru af Knebel (introduceret)
Jens Udengaards og Mette Jensdatter Suders barn af Knebel - Søren
fol 111
Jens Udengaards søn Jens af Knebel - 5 år
Jens Udengaards hustru Mette Jensdatter Suder af Knebel (introduceret)
Simon Michelsens hustru Anne Pedersdatter af Lynge (begravet)
Rasmus Sørensen Høykarls og Anne Marie Pedersdatter Lihmes søn Jørgen Severin (begravet)
(konfirmation)
fol 112
Jens Pedersen Elkjærs og Karen Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
Niels Rasmussen Smeds nykonfirmerede datter Anne Nielsdatter (begravet)
sognepræst i Knebel Rolsø Hans Holst og jomf Cathrina Barbara Sundt sl doktor Sundts datter af Ålborg (copuleret)

1761

Top


fol 112
Peder Sørensens og Kirsten Knudsdatters barn af Vrinners Gyden - Maren
fol 113
Jens Pedersens hustru Karen Nielsdatter af Vrinners Elkjær (introduceret)
Jens Jensen Olufsens og Karen Michelsdatters barn af Vrinners - Anne
Rasmus Jensen af Lynge - 61 år
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Maren
Bertel Pedersen Murmesters hustru Maren Pedersdatter af Vrinners - 86 år
Simon Sørensens barn Anne af Lynge - 1 år
Jens Jensens hustru Karen Michelsdatter af Vrinners (introduceret)
fol 114
Jens Jensen Suder af Vrinners - 70 år
Peder Sørensens hustru Kirsten Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
Anders Andersen Greves hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Peder
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Sørensen Kroers og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Kirsten
fol 115
Søren Sørensens hustru Anne Pedersdatter (introduceret)
Søren Pedersen Høgh af Vrinners - 84 år
Jens Rasmussen Skippers og Anne Jensdatters barn af Knebel - Mette
Peder Pedersens og Margrethe Nielsdatters barn af Lynge - Kirsten
Michel Fiigs hustru Mette Johansdatter af Vrinners - 49 år
Jens Sørensen Trolds steddatter Mette Jensdatter af Vrinners - 17 år
Niels Friderichsen Smed af Knebel og Anne Peder Thomasens datter (trolovet)
fol 116
Jens Skippers hustru Anne Jensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Pedersens hustru Margrethe Nielsdatter af Lynge (introduceret)
Michel Rasmussen Fiig og Bodil Nielsdatter Fast af Vrinners (trolovet)
Michel Rasmussen og Bodil Nielsdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Anders
Søren Jensen Trolds og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Karen
Jens Jensen Udengaards datter Karen af Knebel - 10 år
Michel Sørensen af Tved sogn og hustru Kirsten Sørensdatters barn - Søren
fol 117
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Peder Madsen af Agri og Maren Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Søren Jensen Trolds hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Jensen Løystrup? og Maren Sørensdatter for lejermål (public absolveret)
Simon Sørensens dødfødte søn af Knebel (begravet)
Michel Sørensen søn Søren af Tved sogn (begravet)
Søren Christensens og Birthe Michelsdatters barn af Andrup - Anne
Niels Friderichsen Smed af Knebel og Anne Pedersdatter ibd (copuleret)
Rasmus Rasmussen Fasts og Dorthe Rasmusdatters barn af Skellerup - Rasmus
Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Tved sogn (introduceret)
Simon Sørensens hustru Anne Friderichsdatter af Knebel (introduceret)
fol 118
Niels Andersen Greves og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Knud
Rasmus Pedersen Skusters og Mette Laursdatters barn af Knebel - Anders
Niels Andersen Smeds og Dorthe Søren Rassens datters barn af Knebel - Rasmus
Simon Rasmussens og Elin Sørensdatters barn af Lynge - Rasmus
fol 119
Peder Essendrups og Karen Jensdatters barn af Rolsø - Maren
Peder Jespersens og Anne Laursdatters barn af Rolsø - Anne
Søren Christensens hustru Birthe Michelsdatter af Andrup (introduceret)
Rasmus Rasmussen Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Rasmus Pedersen Skusters hustru Mette Laursdatter af Knebel (introduceret)
Niels Andersen Smeds hustru Dorthe Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Andersen Greves hustru Kirsten Nielsdatter (introduceret)
Laurs Sørensen Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Dorthe
fol 120
Rasmus Sørensen Høykarls og Anne Marie Pedersdatter Lihmes barn - Dorthe Cathrine
Simon Rasmussens hustru Elin Sørensdatter af Lynge (introduceret)

1762

Top


fol 120
Peder Jespersens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Essendrups hustru Karen Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Laurs Sørensen Pinds hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
Rasmus Høykarls hustru Anne Marie Lihme af Knebel (introduceret)
Søren Pedersen Suder af Vrinners som satte livet til i et snefog - 53 år
sergeant Michel Begtrups og Mette Pedersdatters barn af Hvingelsborghuset - Anne Marie
fol 121
Peder Madsen af Agri og Maren Michelsdatter Smeds af Vrinners (copuleret)
Niels Pedersen Stisens og Anne Rasmusdatters barn af Vrinners - Rasmus
Christen Nielsen Smeds og Kirsten Jørgensdatters barn af Vrinners - Jørgen
sergeant Michel Begtrups hustru Mette Pedersdatter af Hvingelsborg (introduceret)
Niels Stisens hustru af Vrinners (introduceret)
Christen Nielsen Smeds hustru af Vrinners (introduceret)
Niels Thomsens og Maren Pedersdatter Skusters søn af Knebel - Niels
Jens Jensen Udengaard af Knebel - 34 år
Niels Thomasens hustru Maren Pedersdatter af Knebel (introduceret)
fol 122
Michel Fiigs og Bodil Nielsdatters barn af Vrinners - Niels
Peder Jespersen og hustru hvis datter døde hos dem i sengen (public absolveret)
Jens Jensen af Agri og Maren Jensdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Friderichsen Smeds og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Friderich
Niels Jensen Korres og Maren Sørensdatters barn af Vrinners - Anne
Peder Nielsen Fast af Vrinners og Anne Jensdatter Udengaard af Knebel (trolovet)
fol 123
Niels Thomasens søn af Knebel - 1 uge
Michel Sørensen Egelund af Tved sogn og by og Anne Nielsdatter på Bakken i Knebel (trolovet)
Michel Fiigs hustru Bodil Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Loiborg af Agri og Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Niels Friderichsens hustru af Knebel (introduceret)
Peder Nielsen Fast af Vrinners og Peder Udengaards enke Anne Jensdatter af Knebel (copuleret)
Jens Nielsen ved Stenen i Vrinners - 69 år
Michel Jespersens barn af Vrinners - Kirsten
Anders Rasmussen Høgh af Vistoft og Anne Rasmusdatter af Lynge (trolovet)
Peder Jensen Svarre og Søren Suders enke Maren Jensdatter begge af Vrinners (trolovet)
fol 124
(konfirmation)
Peder Nielsen Fast Udengaards og Anne Jensdatter Suders barn af Knebel - Birthe
Michel Jespersens hustru af Vrinners (introduceret)
Rasmus Sørensen Suder af Vrinners - 57 år
Peder Nielsen Udengaards hustru af Knebel (introduceret)
Christen Nielsen Smeds barn Jørgen af Vrinners - 9 mdr
fol 125
Jens Pedersens og Karen Nielsdatters barn af Vrinners Elkjær - Mette
Jens Pedersen Elkjær af Vrinners - 51 år
Jens Knudsen Basballe af Vrinners og Mette Jensdatter Fiskers af Knebel (trolovet)
Søren Fasts søn Jens Sørensen af Vrinners Andrup - 23 år
Jens Pedersen Elkjærs enke Karen Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Madsens og Maren Jensdatters barn af Skellerup - Jens
fol 126
Niels Olufsen Lynge af Skellerup - 47 år

1763

Top


fol 126
Peder Jespersens og Anne Laursdatters barn af Vrinners - Anne
Rasmus Nielsen Fast af Vrinners og Karen Nielsdatter Jens Elkjærs enke af Vrinners Elkjær (trolovet)
Peder Jespersens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Jens Madsens hustru Maren Jensdatter af Skellerup (introduceret)
Peder Andersen og Niels Olufsen Lynges enke Maren Michelsdatter af Skellerup (trolovet)
Kirsten Jørgensdatter fra Vistoft (begravet)
Anne Nielsdatter sl Jens Rasmussen Korres enke af Vrinners - 76 år
Michel Sørensens og Kirsten Sørensdatters barn af Knebel - Søren
fol 127
Michel Sørensen Egelund af Tved og Anne Nielsdatter Bach af Knebel (copuleret)
Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Knudsens navnløse tvillingedøtre (begravet)
Rasmus Rasmussen Fasts og Dorthe Rasmusdatters barn af Skellerup - Peder
Søren Thomasens datter Maren af Vrinners Andrup - 24 år
Peder Sørensen i Gyden i Vrinners - 58 år
Peder Knudsens hustru (introduceret)
Jørgen Andersens datter Karen Jørgensdatter af Knebel - 22 år
Mads Pinds søn Christopher Madsen af Vrinners - 21 år
fol 128
Christen Christensen Gaardsted ladefoged ved Rolsøgård - 62 år
Jens Knudsen Basballe og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
Niels Andersen Greves og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Anne
Rasmus Rasmussen Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Peder Andersen og Maren Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Niels Thomasens barn af Knebel - 1 år
Mads Pinds datter Karen af Vrinners - 17 år
Rasmus Nielsen Fast og enke Karen Nielsdatter af Vrinners Elkjær (copuleret)
fol 129
Niels Andersen Greves hustru Kirsten Nielsdatter (introduceret)
Søren Pedersen Elkjær og Peder i Gydens enke Kirsten Knudsdatter (trolovet)
degnen Kjeld Pedersen Lihmes og Elin Margrethe Suhrs barn af Knebel - Mette Kirstine
Rasmus Jensen Konge af Skellerup - 81 år
degnen Kjeld Pedersen Lihmes og Ellen Margrethe Suhrs datter Mette Kirstine (i kirke)
fol 130
Jens Andersen af Dejret i Tved sogn og Peder Bruuns datter Maren Pedersdatter Bruun af Vrinners Skovhus (trolovet)
Peder Nielsens og Karen Jensdatters tvillinger af Vrinners - Jens og Anne
degnen Kjeld Pedersen Lihmes hustru (introduceret)
Peder Nielsens hustru Karen Jensdatter (introduceret)
en af Peder Nielsens nydøbte tvillinger (begravet)
smeden Niels Friderichsens barn Friderich af Knebel - 1 år
(konfirmation)
fol 131
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters barn af Knebel - Maren Jensdatter Glads
Jens Rasmussen Fasts alias Skippers og Anne Jensdatters barn af Knebel - Niels
fol 132
Frands Sørensen af Nimtofte Mølle og degnens pige Inger Rasmusdatter af Knebel (trolovet)
Søren Christensens barn Anne af Vrinners Andrup - 2 år
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter (introduceret)
Anders Rasmussen af Vistoft og Anne Rasmusdatter af Lyngegård (copuleret)
Jens Rasmussen Fasts hustru Anne Jensdatter (introduceret)
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Mette
fol 133
Peder Jensen Svarre og sl Søren Suders? enke Maren Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Frands Sørensen af Nimtofte Mølle og Inger Rasmusdatter af Knebel (copuleret)
Søren Sørensens og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Dorthe
Christen Nielsen Smeds og Kirsten (mangler)datters barn af Vrinners - Mourits
Jens Glads barn Anne Marie - 8 uger

1764

Top


fol 134
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Peder Sørensen Pind af Knebel Poskær - 43 år
smeden Christen Nielsens hustru af Vrinners (introduceret)
Simon Sørensens dødfødte barn af Knebel (begravet)
Karen Pedersdatter Elkjær af Vrinners - 46 år
Peder Jensen Essendrups og Karen Jensdatter Fasts barn af Vrinners - Jens
Jens Jensen Trold af Vrinners - 31 år
Søren Sørensens hustru af Knebel (introduceret)
Simon Sørensens hustru af Knebel efter dødfødt barn (introduceret)
Peder Elkjærs enke Thore Nielsdatter - 83 år
Rasmus Pedersen Skusters og Mette Laursdatters barn af Knebel - Anne
fol 135
Peder Essendrups hustru Karen Jensdatter Fast (introduceret)
Rasmus Pedersen Skusters hustru Mette Laursdatter af Knebel (introduceret)
Mette Christensdatter født i Rolsø by datter af tidl ladefoged Christen Frandsen på Rolsøgård - 90 år
Søren Pedersen Elkjær og enke Kirsten Knudsdatter i Gyden i Vrinners (copuleret)
Simon Rasmussens og Elin Sørensdatters barn af Knebel - Birthe
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Anne
Mette Basses af Knebel (begravet)
fol 136
Anders Andersen Greves hustru Karen Erichsdatter (introduceret)
Simon Rasmussens hustru Elin Sørensdatter af Lynge (introduceret)
Jens Andersen af Dejret i Tved sogn og Maren Pedersdatter Bruun af Vrinners Skovgård (copuleret)
husmand Jens Pedersen Svarre af Vrinners - 82 år
Jens Pedersen Høghs og Maren Christensdatters barn af Vrinners - Karen
Søren Madsen Smeds hustru Anne Andersdatter af Knebel - 46 år
bysmed Niels Friderichsens og Anne Pedersdatters barn af Knebel - Kirsten
fol 137
Jens Pedersen Høghs hustru Maren Christensdatter af Vrinners (introduceret)
Søren Madsen Smed af Knebel og Mette Jensdatter Fast af Vrinners (trolovet)
Morten Sørensen Ruse og Maren Sørensdatter Lynge af Knebel (trolovet)
Niels Friderichsen Smeds hustru Anne Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Niels Rasmussen tidl smed i Knebel - 54 år
Michel Begtrups og Mette Pedersdatters barn af Hvingelsborg huset - Karen
Rasmus Sørensen Høykarls og Anne Marie Pedersdatter Lihmes barn - Jørgen Severin
fol 138
Niels Pedersen Stisens og Anne Rasmusdatter Bruuns barn af Vrinners - Peder
Michel Begtrups hustru Mette Pedersdatter af Hvingelsborg huset (introduceret)
Morten Sørensen Ruse og Maren Søren Lynges datter af Knebel (copuleret)
Niels Pedersen Stisens hustru Anne Rasmusdatter af Vrinners (introduceret)
fol 139
Anders Laursen tidl ladefoged ved Rolsøgård, født i Blåkjær i Tved sogn 1688 - 76 år
Peder Henrichsens enke Maren Mortensdatter af Knebel - 72 år
Michel Rasmussen Fiigs og Bodil Nielsdatters barn af Rolsø - Jens
Rasmus Nielsen Fasts og Karen Nielsdatters barn af Elkjær Vrinners - Anne
fol 140
Morten Sørensen Ruses og Maren Søren Lynges datters barn af Knebel - Karen

1765

Top


fol 140
Michel Rasmussen Fiigs hustru Bodil Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
smed Niels Andersens og Dorthe Søren Rassens barn af Knebel - Anders
Kirsten Pedersdatter Helles af Knebel - 72 år
fol 141
Søren Nielsen og Mette Pedersdatter Elkjærs sl Anders Laursens enke af Vrinners (trolovet)
Peder Nielsen Udengaards og Anne Jensdatter Suders barn af Knebel - Anne
Morten Sørensen Ruses hustru Maren Sørensdatter Lynges af Knebel (introduceret)
Rasmus Nielsen Fasts hustru Karen Nielsdatter af Vrinners Elkjær (introduceret)
Maren Laursdatter sl Jens Fasts enke af Knebel - 89 år
Simon Sørensens barn Maren af Knebel - 8 år
Smed Nielses hustru Dorthe Rassens af Knebel (introduceret)
fol 142
Rasmus Rasmussen Fasts og Dorthe Rasmusdatters barn af Skellerup - Niels
Søren Christensens og Birthe Michelsdatters barn af Vrinners - Michel
Rasmus Nielsen Fasts barn Anne som fandtes død hos moderen (begravet)
Christen Nielsen Smeds barn Anne Margrethe af Vrinners - 7 år
Øllegaard Hans Poulsdatter tjenende i Skellerup som udlagde Niels Michelsen af Skellerup (public absolveret)
fol 143
Rasmus Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Søren Madsen Smed og Mette Jensdatter af Knebel (copuleret)
Anne Michelsdatter Juel af Vrinners - 83 år
gl Søren Knudsen af Vrinners Elkjær - 72 år
Birthe Jensdatter Borgmesters af Agri som tjente Jens Madsen i Knebel Overgård (public absolveret)
fol 144
Jens Andersen af Knebel - 58 år
Niels Rasmussen kaldet Skomager af Knebel - 54 år
Søren Nielsen og Mette Pedersdatter Elkjær af Vrinners (copuleret)
Rasmus Jensen Udengaard og Maren Andersdatter sl Niels Skomagers af Knebel (trolovet)
Jens Madsen af Overgård i Knebel - 63 år
Anne Jensdatter Fasts uægte barn - Jens (Laurs Jensen af Dejret)
fol 145
Knud Michelsen af Vrinners Elkjær og (mangler) (trolovet)
Jens Olufsens søn Jens af Vrinners - 15 år
Peder Jespersens og Anne Laursdatters barn af Rolsø - Laurs
Jens Olufsens søn Niels af Vrinners - 11 år
Rasmus Jensen Udengaard og Maren Andersdatter af Knebel (copuleret)
Peder Udengaards stedsøn Jens Jensen af Knebel - 8 år
Peder Knudsens dødfødte datter af Vrinners (begravet)
fol 146
Peder Jespersens hustru Anne Laursdatter af Vrinners (introduceret)
Erich Jens Madsens af Knebel som besvangrede Birthe Jensdatter (public absolveret)
Niels Michelsen af Skellerup som besvangrede Øllegaard Hans Poulsdatter i Skellerup (public absolveret)
Peder Knudsens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Anne Laursdatter af Skellerup - 25 år
Peder Laursen Konge og Maren Jensdatter Glad begge af Knebel (trolovet)
Anders Sørensen Ladefoged ved Rolsøgård og Kirsten Christensdatter begge af Knebel (trolovet)
Peder Thomasens søn Søren af Knebel - 21 år
fol 147
Niels Kjeldsen af Provstskov og Dorthe Sørensdatter Høghens af Knebel (trolovet)
Peder Andersens og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Dorthe
fol 148
Rasmus Peder Thomasen og Inger Jensdatter Udengaard af Knebel (trolovet)
Peder Andersens datter Dorthe af Skellerup - nogle uger
degnen Kjeld Pedersen Lihmes og Ellen Margrethe Berents Suhrs barn af Knebel - Anne Margrethe
Peder Andersens hustru Maren Michelsdatter af Skellerup (introduceret)
fol 149
Søren Pedersen Elkjærs søn af Vrinners - Peder
Anders Sørensen Ladefoged /: Rytter /: og Kirsten Christensdatter af Knebel (copuleret)

1766

Top


fol 149
degnen Peder Lihmes hustru Karen Jørgensdatter Ommestrup af Knebel født i Mørke sogn 1688 - 77 år
Knud Sørensens enke Margrethe Jensdatter af Vrinners - 74 år
fol 150
Søren Jensen Trolds og Mette Jensdatters barn af Vrinners - Anne
husmand Søren Pedersen Elkjærs hustru Kirsten Knudsdatter af Vrinners (introduceret)
degnen Kjeld Pedersen Lihmes hustru Ellen Margrethe Berents Suhr (introduceret)
Søren Trolds hustru Mette Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Jacob Rasmussen Pinds og Dorthe Michelsdatters barn af Knebel - Karen
fol 151
Niels Kjeldsen og Dorthe Sørensdatter Høghens af Knebel (copuleret)
Michel Jespersens og Maren Jensdatter Fasts barn af Rolsø - Jens
Jacob Rasmussen Pinds barn Karen af Knebel (begravet)
Rasmus Nielsen Elkjærs og Karen Nielsdatters barn af Vrinners - Jens
Jens Andersens og Maren Nielsdatters barn i Glads gård i Knebel - Niels
fol 152
Jens Andersen Glads barn Birthe af Knebel - 7 år
Michel Jespersens hustru Maren Jensdatter Fast af Vrinners (introduceret)
Rasmus Nielsen Elkjærs hustru Karen Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
(konfirmation)
Anders Sørensen Ladefoged Rytters og Kirsten Christensdatters barn af Knebel - Anne Elisabeth
fol 153
Simon Rasmussens og Ellen Sørensdatters barn Rasmus af Lynge - 4 år
Rasmus Peder Thomasen og Inger Jensdatter Udengaard af Knebel (copuleret)
Niels Pedersen Stisens hustru Anne Rasmusdatter af Vrinners - 36 år
Niels Pedersen Stisen og Kirsten Jensdatter Suder af Vrinners (trolovet)
Jens Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Anders Sørensen Ladefogeds hustru Kirsten Christensdatter af Knebel (introduceret)
Maren Pedersdatter Elkjær af Vrinners - 46 år
Michel Sørensens og Kirsten Sørensdatters barn af Knebel - Niels
fol 154
Peder Nielsen Kruse alias Konges og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Anne Kirstine
Michel Sørensens hustru Kirsten Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Jens Michelsen Smed og Kirsten Jensdatter af Vrinners (trolovet)
skoleholder i Vrinners Rolsø sogn Niels Nielsen Egs hustru Dorthe Michelsdatter - 62 år
fol 155
Niels Pedersen Stisen og Kirsten Jensdatter Suder af Vrinners (copuleret)
Peder Niels Kruses hustru Maren Jørgensdatter af Knebel (introduceret)
Peder Laursen Konge og Maren Jensdatter Glad af Knebel (copuleret)
Anne Rasmusdatter Trolds - 56 år
degnen Kjeld Pedersen Lihmes datter Anne Margrethe af Knebel - år
Niels Nielsen Eg skoleholder i Vrinners og Maren Jensdatter Degn af Vrinners (trolovet)
Jens Madsens og Maren Jensdatters barn af Skellerup - Dorthe
fol 156
Knud Michelsen og Birthe Michelsdatters barn af Vrinners - Michel
Hans Michelsen Kr? af Vrinners - 64 år
Jens Madsens hustru af Skellerup (introduceret)
Knud Michelsens hustru af Vrinners Skovgård (introduceret)
gl Peder Laursens hustru Karen Nielsdatter af Vrinners - 64 år
Søren Ibsens datter Karen af Vrinners - 19 år
Rasmus Michelsens hustru Dorthe Pedersdatter Elkjær - 50 år
fol 157
Jens Nielsen Bach af Knebel og Anne Sørensdatter Ibsens af Vrinners (trolovet)
Niels Andersen Greves og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Anders
Jens Rasmussen Fasts alias Skippers og Anne Jensdatters barn af Knebel - Kirsten
Niels Nielsen Eg skoleholder i Vrinners og Maren Degns Jensdatter af Vrinners (copuleret)
Søren Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Skellerup - Jens
fol 158
Rasmus Peder Thomasens og Inger Jensdatter Udengaards barn af Knebel - Kirsten
Niels Laursen Rytters og Anne Marie Olufsdatters barn - Anne
Rasmus Michelsen Elkjær og Dorthe Michelsdatter af Vrinners (trolovet)
Niels Andersen Greves hustru Kirsten Nielsdatter (introduceret)
fol 159
Christen Frandsen og Maren Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Anne Jensdatter Fasts uægte søn Jens - 1 år
Niels Laursen Rytters barn Anne (begravet)
Christen Nielsen Smeds og Kirsten Jørgensdatters barn af Vrinners - Anne
fri Rytter Niels Laursens hustru af Knebel (introduceret)
fol 160
Rasmus P. Thomasens hustru Inger Jensdatter af Knebel (introduceret)
ung Rasmus Fasts dødfødte barn af Skellerup (begravet)
Jens Rasmussen Fasts hustru Anne Jensdatter (introduceret)

1767

Top


fol 160
Søren Michelsens hustru Maren Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Jens Jensen ? af Vrinners - 37 år
smeden Christen Nielsens hustru Kirsten Jørgensdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Rasmussen Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter efter dødfødt datter (introduceret)
Peder Andersens og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Anders
fol 161
Simon Rasmussens og Ellen Sørensdatters barn af Lynge - Maren
Niels Laursen Rytter i Knebel - 39 år
Rasmus Michelsen (Smed) og Dorthe Michel Knudsens datter begge af Vrinners (copuleret)
Jens Michelsen (Smed) og Kirsten Jens Sørensens? datter af Vrinners (copuleret)
Peder Andersens søn Anders (begravet)
almisselem Maren sl Niels Smeds tåbelige datter - 15 år
Søren Nielsen Høgh og Øllegaard Hans Poulsdatter af Vrinners (trolovet)
Peder Nielsen Udengaards og Anne Jensdatters barn af Knebel - Jens
fol 162
Jens Pedersen Høghs og Maren Christensdatters barn - Peder
Niels Andersen Thorups søn Anders i Knebel - 3 mdr
Peder Andersens hustru Maren Michelsdatter af Skellerup - 34 år
Christen Frandsen og Maren Peder Laursens datter af Vrinners (copuleret)
Anne Pedersdatter sl Søren Andersen Ladefogeds enke - 70 år
Jens Nielsen Bach af Knebel og Anne Søren Ibsens af Vrinners (copuleret)
Karen Pedersdatter Helles af Knebel - 79 år
Laurs Michelsens og Karen Andersdatters barn af Vrinners - Anders
fol 163
Søren Sørensen Kroers og Anne Peder Stisens datters barn af Knebel - Anne
skoleholder Niels Nielsen Egs og Maren Jensdatters barn af Vrinners - Dorthe
Peder Pedersen Tommels og Margrethe Nielsdatters barn af Lynge - Peder
Peder Nielsens hustru Anne Jensdatter Suders af Knebel Udengård (introduceret)
skoleholder Niels Nielsen Egs hustru Maren Jensdatter - 28 år
Anders Hansen af Vrinners - 81 år
fol 164
Jens Høghs hustru af Vrinners (introduceret)
Joen Joensen af Toggerbo i Vistoft sogn og Karen Jensdatter af Knebel (trolovet)
Søren Nielsen Høgh og Øllegaard Hans Poul Aagaards datter af Vrinners (copuleret)
Søren Nielsen Høghs og Øllegaard Hans Poulsdatters barn - Niels
Laurs Michelsen alias Knudsens hustru Karen Andersdatter af Vrinners (introduceret)
degnen Kjeld Pedersen Lihmes og Ellen Margarethe Suhrs barn af Knebel - Karen
Peder Pedersen Tommels hustru Margrethe Nielsdatter af Lynge hus (introduceret)
Søren Sørensen Kroers hustru Anne Peders Stisens datter af Knebel (introduceret)
fol 165
Søren Jensen Fast og Mette Pedersdatter sl Anders Hansens enke af Vrinners (trolovet)
Peder Laursen Konges og Maren Jensdatter Glads barn af Knebel - Maren
Søren Nielsen Høghs hustru Øllegaard Hans Poulsdatter af Vrinners (introduceret)
degnen Kjeld Pedersen Lihmes hustru af Knebel (introduceret)
Joen Joensen af Toggerbo og Karen Jensdatter af Knebel (copuleret)
Peder Laursen Konges hustru Maren Jensdatter Glads af Knebel (introduceret)
Jens Jensen Suder af Vrinners - 57 år
fol 166
Søren Sørensen Ibsen og Maren Madsdatter sl Jens Suders enke af Vrinners (trolovet)
Jens Michelsen Smeds og Kirsten Jens Olufsens datters barn af Vrinners - Anne
Jens Søren Ibsen og Anne Sørensdatter Svarre (trolovet)
Jens Michelsen Smeds hustru Kirsten Jensdatter af Vrinners (introduceret)
Mads Pinds søn Niels af Vrinners - 12 år
Michel Rasmussen Fiigs og Bodil Nielsdatters barn - Mette
fol 167
Rasmus Rasmussen Mads Smeds sønnesøn? i Knebel - 24 år
Peder Nielsen Elkjær - 20 år
Michel Fiigs hustru Bodil Nielsdatter (introduceret)
fol 168
Maren Sørensdatter Ibsen af Vrinners Andrup - 47 år
Niels Peder Stisens og Kirsten Jensdatter Suders barn af Vrinners - Jens
Claus Jørgensen Ladefoged ved Rolsøgårds og Maren Andersdatters barn - Maren
Christen Frandsens og Maren Peder Laursdatters barn af Vrinners - Frands
fol 169
Peder Jespersens og Anne Laurs Skovsens barn - (navn mangler)
Jens Sørensen Thomasen og Dorthe Marie Jens Fogeds datter af Vrinners (trolovet)

1768

Top


fol 169
Claus Ladefogeds hustru Maren Andersdatter (introduceret)
Niels Peder Stisens hustru Kirsten Jensdatter Suders (introduceret)
Christen Frandsens barn Frands (begravet)
Karen Knudsdatter af Knebel født i Agri - 72 år
Jens Rasmussen Fast af Skellerup og Mette Rasmusdatter Tommels ibd (trolovet)
fol 170
Peder Jespersens hustru Anne Laursdatter Skovsens (introduceret)
Niels Friderichsen Smeds og Anne Pedersdatters barn - Friderich
Anders Andersen Greves og Karen Erichsdatters barn af Knebel - Erich
Peder Sørensen Svarre og Anne Michel Knudsens datter af Vrinners (trolovet)
Anders Jensen Stub og Maren Nielsdatter Snedkers af Knebelgård (trolovet)
Michel Knudsen gårdmand i Vrinners - 75 år
Søren Pedersen Svarre af Vrinners - 77 år
Peder Pedersen Stisen og Anne Sørensdatter af Vrinners i Sudergården (trolovet)
Karen Kjelds af Vrinners - 64 år
Niels Friderichsen Smeds hustru Anne Pedersdatter af Knebel (introduceret)
Søren Jensen Fast og Mette Pedersdatter sl Anders Hansens enke af Vrinners (copuleret)
fol 171
Søren Sørensen Ibsen og Maren Sørensdatter Jens Suders enke af Vrinners (copuleret)
Anders Andersen Greves hustru Karen Erichsdatter af Knebel (introduceret)
Anders Jensen Stub og Maren Nielsdatter Snedkers barn af Knebel - Maren
Morten Sørensen Ruse af Borup på Helgenæs (begravet)
Niels Laursen alias Frands Niels af Knebel - 67 år
Jens Pedersen Bruun i Skovgård Vrinners og Maren Michelsdatter Hjulmands af Vrinners (trolovet)
Anders Jensens hustru Maren Nielsdatter Snedker af Knebel (introduceret)
Peiter Bertelsen Murmester af Vrinners - 57 år
Anders Jensen Stub og Maren Nielsdatter Snedkers af Knebel (copuleret)
Peder Skippers enke Maren Nielsdatter af Knebel - 74 år
fol 172
Peder Andersens og Kirsten Jensdatters dødfødte søn af Skellerup (begravet)
(konfirmation)
Rasmus Fasts søn Peder af Skellerup - 5 år
Anders Jensen Stubs og Maren Nielsdatters barn Maren - 5 uger
fol 173
Søren Rassen af Knebel - 68 år
Peder Stisens enke Kirsten Pedersdatter af Vrinners - 83 år
Rasmus Michelsen - Michel Smeds søn - gårdmand i Elkjær Vrinners - 49 år
Peder Sørensen Svarre og Anne Michel Knudsens datter af Vrinners (copuleret)
Søren Sørensen Ibsen Suders hustru Maren Sørensdatter af Vrinners - 39 år
Peder Sørensen Ibsen Suders hjemmedøbte datter Anne (begravet)
Peder Andersens hustru Kirsten Jensdatter af Skellerup efter dødfødt barn (introduceret)
Søren Sørensen Suder alias Ibsen og Maren Jensdatter i Gyden i Vrinners (trolovet)
Niels Pedersen Bruun af Vrinners Skovgård og Dorthe Michelsdatter sl Smed Rasmusses enke i Elkjær Vrinners (trolovet)
Jens Nielsen Fast og Anne Marie Peitersdatter af Vrinners (trolovet)
Jens Rasmussen Fast og Mette Rasmusdatter Tommels af Skellerup (copuleret - i Vistoft kirke)
Peder Pedersen Stisen og Anne Sørensdatter Suder (copuleret)
fol 174
Jens Pedersen Bruun og Maren Michelsdatter Hjulmands af Vrinners Skovgård (copuleret)
Kirsten Sørensdatter (Frands) Niels Laursens enke - 85 år
Peder Jensen Bruun i Skovgård Vrinners - 65 år
Maren Christophersdatter Mads Sørensen Pinds hustru af Vrinners Andrup - 57 år
Niels Pedersen Bruun i Elkjær og Dorthe Michelsdatter Rasmus Michelsens enke af Elkjær (copuleret)
Anders Sørensen Ladefogeds og Kirsten Christensdatters barn af Knebel - Anne Elisabeth
Jens Søren Thomasen og Dorthe Marie Jens Fogeds datter af Vrinners (copuleret)
Søren Sørensen Ibsen Suder og Maren Jensdatter i Gyden i Vrinners (copuleret)
Rasmus Laursen Fasts hustru Maren Jensdatter Loumand af Skellerup - 62 år
Anders Sørensen Ladefogeds hustru Kirsten Christensdatter af Knebel (introduceret)
fol 175
degnen Kjeld Pedersen Lihmes barn - Margrethe Marie (døde strax)
enkemand Mads Sørensen Pind og (mangler) (trolovet)
Peder Jensen Thomasens hustru Kirsten Rasmusdatter af Knebel - 61 år
degnen Kjeld Pedersen Lihmes hustru Ellen Margrethe Suhr (introduceret)
Peder Nielsen Kruse alias Konges og Maren Jørgensdatters barn af Knebel - Niels
Niels Jensen Degns og Maren Laurs Skiærps datters barn af Vrinners - Dorthe Marie
fol 176
Niels Andersen Greve alias Thorups og Kirsten Nielsdatters barn af Knebel - Anders
Laurs Sørensen Pinds og Maren Michelsdatters barn af Skellerup - Maren
Peder Nielsen Kruses hustru Maren Jørgensdatter af Knebel (introduceret)
Søren Nielsen Høghs barn Søren af Vrinners - 1 år
Søren Nielsen Høghs stedsøn - 4 år
Laurs Pinds hustru af Skellerup (introduceret)
Niels Andersen Greves hustru Kirsten Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Rasmus Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Vrinners Elkjær - Niels
fol 177
Degn Nielses hustru Maren Skiærps af Vrinners (introduceret)
fol 178
Jens Søren Thomasen og Dorthe Marie Jens Fogeds barn af Vrinners - Søren
Niels Andersens og Dorthe Sørensdatters barn i Søren Rassens gård i Knebel - Søren
Laurs Jensen Løystrup af Tved sogn og Kirsten Laursdatter Bro hos Søren Fast i Vrinners (trolovet)
Jens Søren Ibsens og Anne Svarre Sørensdatters barn - Søren
fol 179
Rasmus Nielsens hustru Karen Nielsdatter af Vrinners (introduceret)
Rasmus Sørensen Høykarls hustru Anne Marie Pedersdatter Lihme af Knebel - 42 år
Jens Søren Thomasen Fogeds hustru Dorthe Marie Jens Fogeds datter af Vrinners (introduceret)

1769

Top


fol 179
Peder Sørensen Svarres og Anne Michelsdatters barn af Vrinners - Søren
fol 180
Niels Andersen Smeds hustru Dorthe Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Christen Nielsen Smeds og Kirsten Jørgensdatters barn af Vrinners - Niels
Jens Søren Ibsens hustru Anne Sørensdatter Svarre (introduceret)
gl Peder Laursens datter Anne af Vrinners - 20 år
Rasmus Peder Thomasens og Inger Jens Udengaards barn af Knebel - Jens
fol 181
Niels Kjeldsens og Dorthe Sørensdatters barn af Knebel - Kirsten
husmand Søren Jensen Fast i Vrinners Andrup - 55 år
husmand? Søren Pedersen Elkjærs og Kirsten Knudsdatter Skiærps barn af Vrinners - Dorthe
Christen Nielsen Smeds hustru Kirsten Jørgensdatter af Vrinners (introduceret)
Peder Sørensen Ladefoged nu skoleholder i Knebel og Karen Sørensdatter Degns (trolovet)
Søren Sørensen Smed og Mette Pedersdatter sl Søren Jensen Fasts enke af Vrinners (trolovet)
Anders Sørensen Mettsen og Karen Laursdatter Skiærp af Vrinners (trolovet)
fol 182
gl Peder Laursen i Vrinners født i Strands i Vistoft - 83 år
Peder Pedersen Stisens og Anne Søren Sudersdatters barn af Vrinners - Søren
Rasmus Peder Thomasens hustru Inger Jensdatter af Knebel (introduceret)
Niels Kjeldsens hustru Dorthe Sørensdatter af Knebel (introduceret)
Søren Laursen Skiærp og Anne Nielsdatter Jens Greves steddatter (trolovet)
Søren Pedersen Elkjærs hustru Kirsten Knud Skiærps (introduceret)
Peder Stisens hustru Anne Søren Sudersdatter (introduceret)
Jens Michelsen Smeds og Kirsten Jensdatters barn af Vrinners - Mette
fol 183
gl Jens Pedersen af Vrinners Vandgård - 80 år
Rasmus Fasts og Dorthe Rasmusdatters barn af Skellerup - Maren
Jens Nielsen Fast og Anne Marie Peiter Murmesters datter af Vrinners (copuleret)
Søren Nielsen Høgh og Øllegaard Hansdatter Aagaards barn - Niels
ung Rasmus Fasts hustru Dorthe Rasmusdatter af Skellerup (introduceret)
Simon Rasmussens og Ellen Sørensdatters barn af Lynge - Karen
fol 184
Peder Sørensen Ladefoged og Maren Sørensdatter Degns af Knebel (copuleret)
Laurs Jensen Løystrup og Kirsten Laursdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Andersen Glads og Maren Nielsdatters Snedkers barn af Knebel - Peder
Søren Nielsen Høghs hustru Øllegaard Hans Poul Aagaards af Vrinners (introduceret)
Søren Ibsen Suders og Maren Jensdatters barn af Gyden i Vrinners - Jens
Søren Laursen Skiærp og Anne Niels Knudsdatter af Vrinners (copuleret)
Anders Søren Mettsen og Karen Laursdatter Skiærp af Vrinners (copuleret)
fol 185
Simon Rasmussens og Ellen Sørensdatters barn Karen af Lynge - 3 uger
Knud Michelsens og Birthe Michelsdatters barn af Rolsø - Anne
Simon Rasmussens hustru Ellen Sørensdatter af Lynge (introduceret)
Jens Andersen Glads hustru Maren Nielsdatter af Knebel (introduceret)
Jens Pedersen Bruuns og Maren Michel Hjulmands datters barn af Vrinners Skovgård - Anne
Knud Michelsens hustru Birthe Michelsdatter af Vrinners Skovgård (introduceret)
fol 186
Søren Ibsen Suders hustru Maren Jensdatter i Gyden i Vrinners (introduceret)
Michel Fiigs og Bodil Nielsdatter Fasts barn af Vrinners - Birthe
Michel Fiigs hustru Bodil Nielsdatter Fast af Vrinners (introduceret)
husmand Søren Nielsen af Vrinners - 47 år
Dorthe Sørensdatter af Vrinners - 34 år
Niels Pedersen Bruuns og Dorthe Michel Knudsens barn af Elkjær Vrinners - Rasmus
fol 187
Anders Søren Mettsens og Karen Laursdatter Skiærps barn af Knebel - Mette
Peder Knudsens barn Peder af Vrinners, døbt af jordemoderen - time
Laurs Jensen Løystrup og Kirsten Laursdatters hjemmedøbte datter Karen - 1 dag
Anders Sørensens hustru Karen Skiærps af Knebel (introduceret)
Niels Pedersen Bruuns hustru Dorthe Michelsdatter af Vrinners Elkjær (introduceret)
Peder Knudsens hustru af Vrinners (introduceret)
Jens Jensen Svarre og Søren Nielsens enke Mette Pedersdatter af Vrinners (trolovet)
Mette Sørensdatter sl Rasmus Sørensens enke af Vrinners Andrup - 77 år
fol 188
Søren Sørensen Smeds og Søren Jensen Fasts enke Mette Pedersdatter af Vrinners hus i Andrup (copuleret)
Laurs Løystrups hustru af Vrinners Andrup (introduceret)
fol 189
Mads Sørensen Pind og Anne Jensdatter Essendrup af Vrinners Andrup (copuleret)
Niels Michelsen og Kirsten Laursdatter af Skellerup? (trolovet)


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c