s
Stikord til Knebel-Rolsø sogns kirkebog, Mols herred, 1679-1812

1720-31
Blandede poster


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731


1720
Knebel
fol 95a
Niels Snedkers hustru (introduceret)
Søren Sørensens barn i Lynge (begravet)
mag Hans Hansens hustru (begravet)
Maren Nielsdatter i Knebel (begravet)
Laurs Laursen (begravet)
Søren Jensens hustru i Skovhuset (begravet)
Søren Jensen i Skovhuset og Maren Johansdatter (trolovet)
Mads Andersens barn i Skellerup - Peder
Mads Andersens andet barn (begravet)
Jens Borgmester af Agri og Birthe Pinds af Knebel (trolovet)
Søren Sørensen Fasts barn - Søren
Mads Andersens hustru af Skellerup (introduceret)
Søren Fasts hustru (introduceret)
fol 96a
mag Hans Hansen fordum sognepræst i Knebel og Rolsø - 37 år
Søren Jensen og Maren Johansdatter (copuleret)
Jens Rasmussen af Agri og Birthe Pedersdatter (copuleret)

Rolsø
fol 95b
Peder Jensens barn - Maren
Jacob Jensen (begravet)
Christen Frandsens hustru - 77 år
Peder Suders datter (begravet)
Knud Sørensen (begravet)
Frans Christensens barn i Vrinners - Anne
Gertrud Frandsdatter (begravet)
Frands Christensens hustru (introduceret)
Korre Jenses barn - Niels
Korre Jenses hustru (introduceret)
Peder Elkjærs barn - Mette
fol 96b
Peder Elkjærs hustru (introduceret)
Michel Smeds barn i Vrinners (begravet)
Kirsten Pedersdatters barn (begravet)
Peder Stisens barn - Anne
Michel Smeds hustru (introduceret)
Peder Stisens hustru (introduceret)
Søren Ibsens barn - Maren
fol 97b
Laurs Pedersens barn - Anne
Søren Ibsens hustru (introduceret)
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
Laurs Pedersens barn (begravet)

1721

Top


Knebel
fol 98a
Inger Fiskers og Jørgen Skrat (trolovet)
Michel Nielsens hustru (begravet)
Søren Sørensens barn i Lynge - Søren
Søren Jensens barn i Skovhuset - Søren
Søren Jensens barn i Skovhuset (begravet)
Kirsten Sørensdatter (begravet)
Karen Bruuns i Skellerup - 98 år
Søren Sørensens hustru i Lynge (introduceret)
Søren Jensens hustru i Skovhuset (introduceret)
fol 99a
Peder Degns barn - Jørgen
Mads Glads barn - Maren
Peder Degns hustru (introduceret)
Mads Glads hustru (introduceret)
Jens Erichsens barn - Jep
Jens Erichsens hustru (introduceret)
Jørgen Skrat og Inger Fiskers (copuleret)
fol 100a
Jens Jensen og Karen Michelsdatter (trolovet og copuleret)
Niels Snedkers barn - Mette
Peder Degns barn Jørgen (begravet)

Rolsø
fol 98b
Kirsten Nielsdatter (begravet)
Laurs Frandsen (begravet)
Søren Pinds barn i Vrinners - Peder
Søren Pinds hustru i Vrinners (introduceret)
Jens Fasts barn i Andrup - Søren
Jens Fasts hustru (introduceret)
Jens Fasts barn (begravet)
Rasmus Fast (begravet)
Laurs Pedersens barn - Peder
fol 99b
Jens Michelsens barn i Vrinners - Karen
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
Jens Michelsens hustru (introduceret)

1722

Top


Knebel
fol 100a
Niels Snedkers hustru (introduceret)
Oluf Pedersens barn af Skellerup - Jens
Christopher Nielsens datter (begravet)
Peder Laursens barn af Knebel - Jep
fol 101a
Oluf Pedersens hustru af Skellerup (introduceret)
Søren Fasts barn af Knebel - Anne
Peder Laursens hustru (introduceret)
Jens Fasts tvillinger af Knebel - Mette og Karen
Michel Nielsens barn af Skellerup - Maren
Peder Jensen og Anne Glads af Knebel (trolovet)
Mette Lynge (begravet)
Oluf Pedersens barn af Skellerup (begravet)
fol 102a
Jens Fasts hustru af Knebel (introduceret)
Søren Fasts hustru af Knebel (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Skellerup (introduceret)
Peder Jensen og Anne Glads af Knebel (copuleret)

Rolsø
fol 100b
Jens Fasts barn af Andrup (begravet)
Jesper Pedersen og Anne Michelsdatter (trolovet)
Søren Knudsens barn i Vrinners - Knud
Kirsten Hansdatters uægte tvillinger - Maren og Anne
Jens Fasts barn i Andrup - Mette
Søren Knudsens hustru (introduceret)
Jens Fasts hustru (introduceret)
Frands Christensens barn - Christen
fol 101b
Christen Jensens barn i Andrup - (navn mangler)
Frands Christensens hustru (introduceret)
Jesper Pedersen og Anne Michelsdatter (copuleret)
Christen Jensens barn (begravet)
Christen Jensens hustru (introduceret)
Peder Elkjærs barn (begravet)
Jens Rasmussen (begravet)
Jens Nielsen og Anne Erichsdatter (trolovet)
Michel Smeds hustru (begravet)
Knud Jensen og Maren Pedersdatter (trolovet)

1723

Top


Knebel
fol 102a
Søren Sørensens datter i Lynge - Anne
fol 103a
Peder Degns datter - Anne Kirstine
Mads Smeds barn - Mette
Anne Sørensdatter af Skellerup som udlagde Rasmus Ander?sen af Tved sogn (public absolveret)
Mads Smeds barn (i kirke)
Søren Pinds barn i Skellerup - Anne
Peder Degns barn (i kirke)
Mads Smeds barn (begravet)
fol 104a
Søren Pinds hustru i Skellerup (introduceret)
Søren Sørensens hustru i Lynge (introduceret)
Peder Degns hustru (introduceret)
Mads Smeds hustru (introduceret)
Oluf Tyrris hustru af Skellerup (begravet)
Peder Nielsens barn - Dorothea
Michel Nielsens barn i Skellerup - Dorothea
Peder Nielsens hustru i Knebel (introduceret)
Peder Jensens barn - Maren
Michel Nielsens hustru i Skellerup (introduceret)
Peder Degns barn (begravet)
fol 105a
Peder Jensens hustru (introduceret)
Jens Jensen og Karen Ibsdatter (trolovet)
Michel Nielsens barn i Skellerup (begravet)
Jens Jensen og Karen Ibsdatter (copuleret)
Niels Jensens barn - Maren

Rolsø
fol 102b
Jørgen Rasmussens datter i Elkjær - Kirsten
ung Peder Elkjærs hustru (introduceret)
Korre Jenses søn - Jens
Michel Smed og Anne Knudsdatter (trolovet)
Søren Rasmussen og Mette Christensdatter (trolovet)
Knud Jensen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Niels Jensens barn - Peder
Jørgen Rasmussens hustru (introduceret)
Korre Jenses hustru (introduceret)
Jens Nielsen og Mette Erichsdatter (trolovet)
fol 103b
Knud Jensen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Jens Nielsen og Mette Erichsdatter (copuleret)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Peder Stisens barn - Peder
Knud Jensens barn - Peder
Peder Elkjærs barn - Maren
Michel Smed og Anne Knudsdatter (copuleret)
Peder Stisens hustru (introduceret)
Knud Jensens hustru (introduceret)
Søren Rasmussen og Mette Christensdatter (copuleret)
fol 104b
Peder Elkjærs hustru (introduceret)
Peder Pedersen af Kejlstrup og Kirsten Laursdatter (copuleret - trolovelsen holdt i Agri)
Jens Pedersens barn - Søren
Peder Jensens barn - Mette
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru (introduceret)
Jesper Pedersens barn - Michel
Jesper Pedersens hustru (introduceret)
Rasmus Fast og Maren Jensdatter (trolovet)
fol 105b
Søren Ibsens barn - Knud
Søren Ibsens hustru (introduceret)

1724

Top


Knebel
fol 105a
Niels Jensens hustru (introduceret)
Sørens datter i Skovhuset - Dorothea
Anne Thorups (begravet)
Søren Jensens hustru i Skovhuset (introduceret)
fol 106a
Jens Fasts barn - Laurs
Peder Degns barn - Anne Kirstine
Kirsten Helles dødfødte barn (begravet)
Jens Erichsens barn - Karen
Jens Fasts hustru (introduceret)
Kirsten Pedersdatter som udlagde Jens Pedersen af Sønder Herred (public absolveret)
Peder Degns hustru (introduceret)
Søren Sørensens barn af Knebel - Karen
Jens Erichsens hustru (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Knebel (introduceret)
fol 107a
Mads Smeds datter - Mette
Niels Pind i Skellerup (begravet)
Michel Nielsens datter i Skellerup - Maren
Mads Smeds hustru (introduceret)
Anders Fasts barn - Bodil
Peder Laursens barn - Maren
Michel Nielsens hustru af Skellerup (introduceret)
Anders Fasts hustru (introduceret)
Peder Laursens hustru (introduceret)
Jens Pedersen og Karen Jensdatter (trolovet)

Rolsø
fol 105b
Rasmus Fast og Maren Jensdatter (copuleret)
Hans Jørgensen og Mette Rasmusdatter (trolovet - NB han rømte strax..)
Michel Smeds barn i Vrinners - Søren
ung Peder Elkjærs barn - Niels
Michel Smeds hustru (introduceret)
fol 106b
Peder Elkjærs hustru (introduceret)
Jens Sørensen og Karen Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
Søren Hansen handskemager i Ebeltoft og Bodil Terkildsdatter (trolovet)
Rasmus Fasts barn - Rasmus
Peder Stisens barn - Anne
Jens Fasts barn - Maren

1725

Top


Knebel
fol 107a
Søren Fast (begravet)
Anders Greves hustru (begravet)
fol 108a
Anders Greve og Anne Nielsdatter (trolovet)
Jens Feld og Karen Jensdatter (copuleret)
Laurs Madsens hustru (begravet)
Laurs Madsen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Peder Jensens barn - Søren
Jens Thorups søn - Jens
Jens Thorups hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru (introduceret)
Karen Nielsdatter i Knebel (begravet)
Jens Pedersens barn - Peder
Jens Pedersen (begravet)
fol 109a
Anders Greve og Anne Nielsdatter (copuleret)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Jens Laursens hustru af Poskær (begravet)
Laurs Madsen og Maren Nielsdatter (copuleret)

Rolsø
fol 107b
Jens Fasts barn (begravet)
Peder Stisens hustru (introduceret)
Rasmus Fasts hustru (introduceret)
Jens Fasts hustru (introduceret)
Kirsten Jensdatter (begravet)
Korre Jenses barn - Kirsten
Søren Rasmussen og Maren Jensdatter (trolovet)
Jens Sørensens barn - Karen
Laurs Rasmussen og Anne Pedersdatter (trolovet)
Niels Elkjær (begravet)
Niels Jensens barn - Jens
fol 108b
Jens Sørensens hustru (introduceret)
Korre Jenses hustru (introduceret)
Laurs Pedersens barn - Jens
Søren Rasmussen og Maren Jensdatter (copuleret)
Laurs Rasmussen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Jens Pedersens barn - Jens
Jesper Pedersens barn - Peder
Jens Pedersens hustru (introduceret)
fol 109b
Jesper Pedersens hustru (introduceret)
Søren Hansen og Bodil Terkildsdatter (copuleret)

1726

Top


Knebel
fol 109a
Jens Hovgaards barn - Maren
Rasmus Jensens barn af Lynge - Jens
fol 110a
Rasmus Jensens hustru i Lynge (introduceret)
Niels Rassens hustru (begravet)
Anne Dorthe (begravet)
Anders Greves barn - Anders
Niels Jensens barn - Jens
Peder Jensen Skipper og Maren Nielsdatter (trolovet)
Søren Rasmussen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Anders Greves hustru (introduceret)
fol 111a
Søren Fasts barn - Mette
Søren Fasts hustru (introduceret)
Jens Fasts tvende børn (begravet)
Oluf Pedersens søn (begravet)
Søren Fasts barn (begravet)
Peder Jensen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Søren Rasmussen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Jens Hovgaards barn (begravet)
Mads Andersen af Skellerup (begravet)
fol 112a
Niels Snedkers moder (begravet)
Peder Degns barn - Anne Marie
Rasmus Hovgaard og Maren Michelsdatter (trolovet)

Rolsø
fol 109b
Jens Suders datter (begravet)
Jep Knudsen og Maren Laursdatter (trolovet)
Peder Andersen (begravet)
Christen Hansen og Maren Jørgensdatter (trolovet)
Jens Pind (begravet)
Jens Laursens hustru (begravet)
Jens Fasts barn i Andrup - Niels
fol 110b
Maren Knudsdatter som udlagde Niels Sørensen Stub af Vrinners (public absolveret)
Jep Knudsen og Maren Laursdatter (copuleret)
Jens Fasts hustru (introduceret)
Peder Elkjærs barn - Maren
Christen Hansen og Maren Jørgensdatter (copuleret)
fol 111b
Knud Skiærps hustru (introduceret)
Peder Elkjærs hustru (introduceret)
Maren Knudsdatters uægte barn - Knud (Niels Stub)
Niels Stub (public absolveret)
Svarre Madses hustru (begravet)
Peder Skiærps datter Maren (begravet)

1727

Top


Knebel
fol 112a
Søren Jensens barn i Skovhuset - Søren
Peder Degns hustru (introduceret)
fol 113a
Søren Jensens hustru i Skovhuset (introduceret)
Søren Jensens søn i Skovhuset (begravet)
Søren Jensens datter i Skovhuset (begravet)
Rasmus Jensens barn i Lynge - Dorthe
Rasmus Jensens hustru i Lynge (introduceret)
Jens Fasts søn af Knebel
Jens Fasts barn i Knebel - Karen
Rasmus Hovgaard og Maren Michelsdatter af Skellerup (copuleret)
Peder Skippers barn af Knebel -Mette
fol 114a
Maren Jensdatter og Rasmus Laursen i Skellerup (trolovet)
Oluf Pedersens barn - Mette
Inger Felts af Knebel (begravet)
Michel Nielsens barn af Skellerup - Karen
Jens Hovgaards barn i Knebel - Maren
Jens Fasts hustru af Knebel (introduceret)
Peder Skippers hustru af Knebel (introduceret)
Rasmus Fast og Maren Jensdatter af Skellerup (copuleret)
Oluf Pedersens hustru af Skellerup (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Skellerup (introduceret)
Rasmus Hovgaards barn af Skellerup - Maren
Jens Hovgaards hustru (introduceret)

Rolsø
fol 111b
Michel Smeds barn i Vrinners - Jens
Michel Smeds hustru (introduceret)
Thomas Jensen i Vrinners (begravet)
fol 112b
Niels Jensens barn i Andrup - Laurs
Jens Sørensen og Kirsten Thomasdatter (trolovet)
Niels Jensens barn (begravet)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Peder Jensen (begravet)
Rasmus Fasts barn i Skovgård - Jens
Søren Ibsens barn i Andrup - Karen
Rasmus Fasts hustru (introduceret)
Jens Sørensen og Kirsten Thomasdatter (copuleret)
Søren Ibsens hustru (introduceret)

1728

Top


Knebel
fol 115a
Rasmus Hovgaards hustru (introduceret)
Peder Laursens barn - Karen
Søren Fasts barn - Mette
Peder Laursens hustru (introduceret)
Jens Jensens barn - Jacob
Søren Fasts hustru (introduceret)
Anders Greves barn - Karen
Jens Jensens hustru (introduceret)
fol 116a
Anders Greves hustru (introduceret)
Mads Smeds barn - Jens
Niels Snedkers barn - Peder
Jens Pedersen (begravet)
Mads Smeds hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Søren Fasts barn - Dorthe
Peder Jensens barn - Jens
fol 117a
Peder Jensens hustru (begravet)
Peder Jensens barn (begravet)
Peder Laursens barn (begravet)
Søren Fasts barn (begravet)
Søren Fasts hustru (introduceret)
Jens Møller (begravet)

Rolsø
fol 113b
Niels Jacobsen og Kirsten Christensdatter (trolovet)
Jens Sørensen (begravet)
Peder Stisens barn - Maren
Karen Christensdatter (begravet)
Jesper Pedersens barn - Erich
Rasmus Trolds hustru (begravet)
Peder Rasmussen og Maren Knudsdatter (copuleret)
Peder Stisens hustru (introduceret)
Jesper Pedersens hustru (introduceret)
Niels Jacobsen og Kirsten Christensdatter (copuleret)
Mads Andersen i Andrup (begravet)
Christen Jensens hustru (begravet)
Anders Hansen og Karen Sørensdatter (trolovet)
fol 114b
Kirsten Nielsdatter (begravet)
Peder Knudsen og Karen Nielsdatter (trolovet)
Peder Sørensen og Karen Sørensdatter (trolovet)
Knud Nielsen (begravet)

1729

Top


Knebel
fol 117a
Jørgen Feld (begravet)
Rasmus Hovgaards barn - Karen?
Rasmus Pedersen (begravet)
Maren Laursdatter (begravet)
Peder Degns datter - Else
fol 118a
Jens Pedersens tvillinger - Inger og Karen
degnens hustru (introduceret)
Søren Rasmussen af Vistoft og Kirsten Nielsdatter af Knebel (trolovet)
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Jens Pedersens yngste datter (begravet)
Søren Rasmussens datter - Dorthe
Rasmus Laursens søn af Skellerup - Rasmus
fol 119a
Søren Rasmussen og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Søren Rasmussens hustru i Skellerup (introduceret)
Rasmus Laursens hustru i Skellerup (introduceret)

Rolsø
fol 114b
Anders Hansen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Peder Knudsen og Karen Nielsdatter (copuleret)
Peder Basballe og Karen Sørensdatter (copuleret)
Jens Sørensens søn - (navn mangler)
Michel Sørensens søn - Knud
fol 115b
Jens Sørensens hustru (introduceret)
Anne Rasmusdatter (begravet)
Michel Sørensens hustru (introduceret)
Jens Nielsen (begravet)
Niels Kruse (begravet)
Anders Pedersen og Anne Erichsdatter (trolovet)
Søren Schmeck? (begravet)
Peder Sørensen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Søren Jensen (begravet)
Jens Pedersens datter - (navn mangler)
Peder Basballes søn - (navn mangler)
fol 116b
Jens Sørensens søn - Thomas
Christen Christensen (begravet)
Anders Pedersen og Anne Erichsdatter (copuleret)

1730

Top


Knebel
fol 119a
Oluf Sørensens hustru (begravet)
Jens Knudsen af Vrinners og Mette Sørensdatter af Skellerup (trolovet)
Rasmus Jensens datter af Skellerup - (navn mangler)
Peder Laursens søn - Rasmus
Jens Jensens barn - Maren?
fol 120a
Jens Jensens datter - Maren
Rasmus Hovgaards hustru (introduceret)
Peder Laursens hustru (introduceret)
Jens Jensens hustru (introduceret)
Anne Pedersdatter som udlagde Peder Stub af Knebel (public absolveret)
Jens Jensens hustru (introduceret)
Peder Stub (public absolveret)
Jens Knudsen og Mette Sørensdatter (copuleret)
Peder Stubs uægte barn - Maren
fol 121a
Jens Sørensens datter - Anne
Peder Jensens datter - Maren
Brus? Rasmus' hustru (introduceret)
Kirsten Nielsdatter (begravet)
Rasmus Jensens datter i Lynge (begravet)
Jens Nielsen (begravet)
Jens Eriksen (begravet)
Søren Rasmussen og Barbara Jensdatter (trolovet)
Niels Erichsen (begravet)
Søren Rasmussen af Vistoft og Barbara Jensdatter (copuleret)
fol 122a
Jørgen Rasmussen af Helgenæs og ?borg Jensdatter (trolovet)
Søren Pedersens hustru (begravet)

Rolsø
fol 116b
Jens Pedersens hustru (introduceret)
Peder Basballes hustru (introduceret)
Jens Sørensens hustru (introduceret)
Peder Knudsens datter - (navn mangler)
Jens Pedersen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Søren Skrivers datter - (navn mangler)
fol 117b
Christen Frandsen (begravet)
Rasmus Pedersen (begravet)
Anne Rasmusdatter (begravet)
Anders Pedersen (begravet)
Knud Skiærps datter - (navn mangler)
Peder Knudsens hustru (introduceret)
Jens Suders moder (begravet)
Niels Pedersen og Anne Erichsdatter (trolovet)
Knud Skiærps hustru (introduceret)
Søren Skrivers hustru (introduceret)
Peder Nielsen (begravet)
Anders Hansen og Kirsten Clausdatter (trolovet)
Søren Rasmussen (begravet)
fol 118b
Jens Pedersen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Rasmus Fasts datter - (navn mangler)
Rasmus Fast (begravet)
Rasmus Fasts enke (introduceret)
Peder Nielsen og Anne Jensdatter (trolovet)
Jens Rasmussen og Karen Laursdatter (trolovet)
Knud Nielsens enke (begravet)
Anders Hansen og Kirsten Clausdatter (copuleret)
Niels Høgh (trolovet - men med hvem??)
Kjeld Jensen (begravet)
Søren Skrivers hustru (begravet)
Niels Pedersen og Anne Erichsdatter (copuleret)
fol 119b
Jens Nielsens hustru (begravet)
Jens Pedersen (begravet)
Mette Pedersdatter (begravet)
Peder Kjeldsens hustru (begravet)
Niels Majs datter (begravet)
Mette Skrædders (begravet)
Niels Christensen og Maren Pedersdatter (trolovet)

1731

Top


Knebel
fol Søren Pedersens datter Maren (begravet)
Søren Pedersen og Kirsten Olufsdatter (trolovet)
Jens Laursen (begravet)
Jens Thomasen (begravet)
Niels Andersen og Thore Sørensdatter (trolovet)
Jens Laursen af Vistoft og Karen Madsdatter i Knebel (trolovet)
Anne Jensdatter (begravet)
Peder Jensens datter Maren (begravet)

Rolsø
fol 120b
Kirsten Høgh (begravet)
Søren Jensen (begravet)
Peder Knudsen (begravet)
Jens Pedersen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Michel Erichsen (begravet)
Jens Fasts datter - Maren
Peder Nielsen i Elkjær (begravet)
Jens Rasmussens datter (begravet)
Maren Pinds (begravet)
fol 121b
Jens Nielsen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Niels Fast og Birthe Jensdatter (trolovet)
Jens Fasts hustru (introduceret)
Anders Sørensen og Kirsten Hansdatter (trolovet)
Peder Jensen og Anne Jensdatter (copuleret)
Niels Fast og Birthe Jensdatter (copuleret)
Maren Pedersdatter (begravet)
Peder Stisens barn - Kirsten


På andre sider:
1679-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-31
1743-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c