s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1700-09


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1700

Copuleret
fol 23a
Fugel? Hans og Anne af Stabrand

Trolovet
fol 24a
Ebbe og Gregerses hustru af Kelstrup

Døbt
fol 24b
Feldberederens søn af Mårup - Rasmus
Oluf Smeds søn af Stabrand - Jens
Rasmus Skomagers søn - Jens
Smed Lauritses søn af Nødager - Laurits
Christen Sørensens datter af Mårup - Anne
Peder Skrædders søn af Nødager - Søren
Knap Dorthes datter af Pederstrup - Anne
Peder Bertelsens søn af Stabrand - Niels
Rasmus Hansens datter af Pederstrup - Anne

Introduceret
fol 25b
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Jørgen Jensens hustru af Horstved
Christen Brochs hustru af Mårup
Peder Hansens hustru af Mårup
Jens Hyrdes datter af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Horstved

Begravet
fol 26a
Rasmus Lauritsens søn Jens af Nødager
Sort Rasmus C?sen af Mårup
Maren Sørensdatter af Nødager
Maren Sørensdatter af Skårup
Dorthe Olufsdatter af Nødager
Gregers Hansen af Kelstrup
Jacob Mogensen af Nødager
Christen Andersen af Mårup
Feldberederens barn af Mårup
Polsk Nielses barn af Stabrand
den blinde mands barn af Mårup

1701

Top


Døbt
fol 26b
gl Rasmus Hjulmand af Kejlstrup
Jens Foged
Niels Jensens barn Jens af Stabrand

Trolovet/copuleret?
fol 28b
Laurits i Tolstrup og Anne Beens
Jens Pedersen og Anne Igleborgs
Jens Olufsens datter og Rasmus Pedersen af B?
Jens ?sen og hustru
Niels Tolstrup og Rasmus Lauritsens datter

1702

Top


Døbt
fol 29a
Christen Sørensens barn af Mårup - Anne
Madses søn af Stabrand - Jens
Søren Kruses datter af Pederstrup (navn mangler)
et pigebarn - Inger
Søren Rasmussens søn af Pederstrup - Christopher
Hans Pedersens søn af Nødager - Søren
Niels Hansens søn af Mårup (navn mangler)
Laurs Rasmussens barn af Nødager (navn mangler)
Jens Pedersens barn af Mårup (navn mangler)

Begravet
fol 30a
smedens søster af Pederstrup
Jørgen Jensens søn Jens Jørgensen af Horstved
Rasmus Svendsens barn af Mårup
Rasmus Lauritsens pige

Introduceret
fol 32a
Christen Sørensens hustru af Mårup
Rasmus Svendsens hustru af Mårup
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Mads Snedkers hustru af Pederstrup
Søren Rasmussens hustru af Pederstrup
Hans Rasmussens hustru af Nødager

Copuleret
fol 32a
Christen Jacobsen og Kirsten Madsdatter af Pederstrup

1703

Top


Døbt
fol 33a
Rasmus Jensens datter af Horstved - Birthe
Mette Sørensdatters uægte barn - Sidsel (Søren Nielsen i Skarresø)
Jørgen Vævers søn - Rasmus
Jørgen Rasmussens søn af Pederstrup - Christen
Jens Hansens datter af Nødager - Maren
sl Rasmus Rasmussens datter af Mårup - Mette
Rasmus Hansens søn af Pederstrup - Laurits
Laurits Hansens søn af Mårup - Peder
Christen Brochs datter af Mårup - Karen
Oluf Ibsens datter af Stabrand - Anne
Niels Jacobsens datter af Nødager (navn mangler)
Rasmus Svendsens datter af Mårup - Mette
Jens Ibsens søn af Stabrand - Jens
Peder Bødkers barn af Stabrand (navn mangler)
Michel Vesters barn af Horstved - Oluf
Søren Kræmmers søn af Horstved - Jens
fol 33b
Rasmus Jensens datter af Mårup - Mette
Søren Andersens søn af Pederstrup - Rasmus

Begravet
fol 34a
Rasmus Sørensen af Mårup
Peder Nielsens hustru Anne Laursdatter af Mårup
Søren Plovmands uægte datter Sidsel
Rasmus Soldat af Mårup
Rasmus Soldats hustru Karen Rasmusdatter af Mårup
Michel Vesters fader af Horstved - 89 år
Christen Sørensens datter af Mårup
Rasmus Feldbereders moder af Mårup
den blinde mands hustru af Mårup
Mads Rasmussen af Stabrand
gl Anne Smeds af Mårup
Jørgen Vævers hustru af Mårup
Peder Bertelsens hustrus søster
Christen Brochs datter Karen af Mårup
Peder Jørgensen af Krarup

Trolovet
fol 34b
Christen Simonsen og Karen Nielsdatter
Rasmus Sørensen af Albøge og Maren Madsdatter af Mårup
Jens Moch og Birgitte Christensdatter af Pederstrup
Rasmus Lauritsen og Mette Jensdatter af Mårup
Rasmus Nielsen og Maren Tonnelund af Mårup

Copuleret
fol 35a
Christen Simonsen og Karen Nielsdatter
Rasmus Sørensen og Maren Madsdatter af Stabrand
Jens Moch og Birgitte Christensdatter af Pederstrup

Introduceret
fol 35b
Jens Pedersens hustru af Mårup
Niels Hansens hustru af Mårup
Laurs Rasmussens hustru af Nødager
møllerens hustru af Mårup mølle
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Jørgen Vævers hustru af Mårup
Jørgen Rasmussens hustru af Pederstrup
Jens Hansens hustru af Nødager
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Laurits Hansens hustru af Mårup
sl Rasmus Sørensens enke af Mårup
Christen Brochs hustru af Mårup
Oluf Ibsens hustru af Stabrand
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Rasmus Svendsens hustru af Mårup
Jens Ibsens hustru af Stabrand
Peder Bødkers hustru af Stabrand
Michel Vesters hustru af Horstved

Public absolveret
fol 36a
Karen Nielsdatter af Pederstrup som udlagde rytter Johan Smith
Dorthe Sørensdatter af Stabrand som udlagde Søren Nielsen i Skarresø Skovhus

1704

Top


Døbt
fol 37a
Christen Simonsens barn (navn mangler)
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Rasmus
Niels Sørensens barn af Stabrand (navn mangler)
Hans Hansens barn af Pederstrup - Peder
Christen Sørensens søn af Skårup - Søren
Jens Tolstrups søn af Nødager - Søren
Marcusses datter af Kelstrup - Elisabeth
Peder Smeds datter af Stabrand - Anne
Christen Brochs søn af Mårup - Peder
Rasmus Sørensens barn af Mårup (navn mangler)
Jørgen Vævers søn - Jens
Christen Rasmussens datters uægte barn - Mette Marie (Just Jensen Bryggersvend af København)
Rasmus Hansens søn af Stabrand (navn mangler)

Begravet
fol 38a
Christen Rasmussens hustru af Stabrand
Jens Bondes gode moder af Stabrand
Karen Boes af Stabrand
Rasmus Hansens dødfødte barn af Pederstrup
Jørgen Vesters søn af Pederstrup
et betlerbarn død af småkopper i Kelstrup
Anne Sørensdatter af Ildbjerg
Rasmus Feldbereders barn af Mårup
Søren Bechmands moder
Marcusses mindste barn
Jens Tolstrups mindste barn
Rasmus Hansens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 38b
Hans Sørensen af Fladstrup og Maren Jensdatter af Kelstrup
Niels Jensen af Pederstrup og Anne Knudsdatter
Rasmus Madsen og Karen Sørensdatter af Ildbjerg

Copuleret
fol 39a
Rasmus Michelsen og Maren Tonnelund
Hans Sørensen af Fladstrup og Maren Jensdatter af Kelstrup
den blinde mand i Mårup og Mette Jensdatter
Peder Sørensen og Maren Michelsdatter af Pederstrup
Niels Jensen af Pederstrup og Anne Knudsdatter

Introduceret
fol 39b
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Christen Sørensens hustru af Pederstrup
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Niels Sørensens hustru af Stabrand
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Christen Sørensens hustru af Mårup
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Marcus Jensens hustru af Kelstrup
Peder Smeds hustru af Stabrand
Rasmus Sørensens hustru af Mårup
Christen Brochs hustru af Mårup

Public absolveret
fol 40a
Peder Ibsen Soldat for udeblivelse
Maren Christiansdatter som udlagde en ubekendt

1705

Top


Døbt
fol 40b
Rasmus Laursens datter af Pederstrup - Karen
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Oluf
Jens V?sens datters uægte barn - Kirsten (Rasmus Jørgensen)
Jørgen Jensens søn af Horstved - Niels
Jens Nielsens datter af Nødager - Kirsten
Søren Kruses søn af Pederstrup - Peder
Søren Hiasens datter af Pederstrup - Mette
Niels Jensens søn - Jens
korporal Greiffenhagens datter - Else Marie
Peder Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Peder Skrædders barn af Nødager - Sidsel
Jens Bondes barn af Pederstrup - Anne
den blinde mands barn af Mårup - Sidsel
Rasmus Feldbereders barn af Mårup - Rasmus
Jens Tolstrups barn af Nødager - Rasmus
Peder Jensens søn af Mårup - Rasmus
Jens Ibsens barn af Stabrand - Niels
Rasmus Hemmedsens barn af Stabrand - Karen

Begravet
fol 41a
Peder Bødkers barn
smedens barn af Stabrand
Niels Sørensens barn af Stabrand
Rasmus Jørgensens uægte barn af Pederstrup
Oluf Ibsens barn af Stabrand
Jørgen Jensens datter af Horstved
Jørgen Nielsens? mindste søn af Pederstrup
Søren Rasmussen af Nødager
Christen Brochs mindste søn af Mårup
Jens Tolstrups søn
Søren Kruses hustru
Oluf Ibsens datter af Stabrand
Søren Kruses mindste barn
Niels Jensens barn af Pederstrup
Jørgen Vævers barn af Mårup
Karen Hansdatter af Nødager
Søren Smeds navnløse barn af Pederstrup
Søren Jensens navnløse barn af Stabrand
Oluf Ibsens dødfødte barn

Trolovet
fol 41b
Otte Ebbesen og Mette Madses af Stabrand
Søren Kruse og Maren Jensdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 41b
Jens Nielsen og Anne Lauritsdatter
Otte Ebbesen og Mette Sørensdatter
Rasmus Madsen og Karen Sørensdatter af Ildbjerg
Søren Kruse og Maren Jensdatter af Pederstrup

Introduceret
fol 42a
Jørgen Vævers hustru af Mårup
Rasmus Jensen Laursens hustru af Pederstrup
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Jørgen Jensens hustru af Horstved
Jens Nielsens hustru
Niels Jensens hustru af Pederstrup
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Jensens hustru af Stabrand efter dødfødt barn
Søren Smeds hustru af Pederstrup efter dødfødt barn
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
korporal Greiffenhagens hustru
Jens Bondes hustru af Pederstrup
Rasmus Feldbereders hustru af Mårup
den blinde mands hustru af Mårup
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Peder Jensens hustru af Mårup
Jens Ibsens hustru af Stabrand

Public absolveret
fol 42b
Rasmus Jørgensen og Jens Clemensen?s datter
Jens Hjulmands datter Anne som udlagde Mads Sørensen

1706

Top


Døbt
fol 43b
Peder Smeds datter af Stabrand - Karen
Niels Sørensens søn af Stabrand - Niels
Laurs Hansens datter af Mårup - Johanne
Rasmus Madsens datter af Ildbjerg - Anne
Rasmus Skomagers datter - Anne
Rasmus Svendsens søn - Mads
Maren Vesters barn - Anne (Claus Hansen Skibskarl, hendes trolovede)
Jens Pedersens søn af Mårup - Niels
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Rasmus
Jørgen Giødesens datter - Anne
fogedens søn af Pederstrup - Niels
Søren Kjeldsens søn - Jacob
Hans Helleds søn - Jens
Niels Hansens barn af Mårup - Dorthe
Søren Jensens datter af Stabrand - Karen
Otte Ebbesens datter - Bodil
Søren Smeds barn af Pederstrup - Anne
Maren Christiansdatters uægte barn - Jens (ingen udlagt)
Jens Hansens søn af Nødager - Gregers
Peder Bødkers søn af Stabrand - Niels

Begravet
fol 44a
Rasmus Hemmedsens mindste barn Karen
Christen Jørgensens hustru af Pederstrup
Søren Kruses barn
Rasmus Feldbereders barn
Anne Hjulmands dødfødte barn
Søren Smeds datter af Pederstrup
Søren Smeds moder af Pederstrup
Niels Jensens dødfødte barn af Pederstrup
Niels Svendsen af Stabrand
Jørgen Vesters mindste barn af Pederstrup
Jørgen Giødesens hustru og barn
Jens Clemensen af Nødager

Trolovet
fol 44b
Laurs Knudsen og Maren Jacobsdatter
Jørgen Giødesen og Anne Hjulmands

Copuleret
fol 44b
Laurs Knudsen og Maren Jacobsdatter
Jørgen Giødesen og Anne Jensdatter

Introduceret
fol 45b
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Peder Smeds hustru af Stabrand
Niels Sørensens hustru af Stabrand
Laurs Hansens hustru af Mårup
Rasmus Madsens hustru af Ilbjerg
Rasmus Skomagers hustru
Rasmus Svendsens hustru af Mårup
Niels Jensens hustru af Pederstrup
Jens Pedersens hustru af Mårup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Søren Kjeldsens hustru af Nødager
Hans Helleds hustru
Niels Hansens hustru af Mårup
Otte Ebbesens hustru af Stabrand
Søren Jensens hustru af Stabrand
Søren Smeds hustru af Pederstrup

Public absolveret
fol 46a
Maren Lunds som udlagde Søren Nielsen, en ukendt som besov hende på vejen til Rønde
Mads Sørensen udlagt af Anne Jensdatter

1707

Top


Døbt
fol 46b
Rasmus Jensen Laursens datter af Mårup - Mette
Christen Sørensens søn af Mårup - Hans
Jens Mochs søn af Pederstrup - Michel
Oluf Ibsens datter af Stabrand - Mette
Hans Pedersens datter af Skårup - Kirsten
Elle Rasmusdatters uægte barn - Rasmus (ingen fader udlagt)
Rasmus Hansen Laursens søn af Pederstrup - Niels
Rasmus Jørgensens søn af Pederstrup - Niels
Søren Kruses søn - Jens
Søren Hiasens datter af Pederstrup - Ingeborg
Søren Bondes søn af Pederstrup - Laurs
Jørgen Giødesens søn af Nødager - Friderich
Christen Simonsens søn - Peder
Niels Jensens datter af Pederstrup - Anne Kirstine
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Rasmus
Peder Skrædders søn af Pederstrup - Michel
Hans Vesters søn af Pederstrup (navn mangler)
Anders Sørensens og den blinde mands datters uægte barn - Sophie
Rasmus Laursens datter af Hedegård? - Birgitte

Begravet
fol 47a
Søren Skaarups gode moder
Søren Plovmands datter af Stabrand
Elle S?ts uægte barn
Hans Hansens mindst søn Peder
Christen Sørensens mindste søn Hans af Mårup
Søren Kruses mindste barn af Pederstrup
Jørgen Giødesens søn Friderich
Rasmus Mortensen af Kelstrup - 79 år
Maren Pedersdatter et ? af Stabrand
den blinde mands datters uægte barn

Introduceret
fol 47b
Jens Hansens hustru af Nødager
Peder Bødkers hustru af Stabrand
Christen Sørensens hustru af Mårup
Rasmus Jensen Laursens hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Jens Mochs hustru af Pederstrup
Oluf Ibsens hustru af Stabrand
Rasmus Laursens hustru af Pederstrup
Rasmus Jørgensens hustru af Pederstrup
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Jørgen Giødesens hustru af Nødager
Christen Simonsens hustru af Nødager
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Niels Jensens hustru af Pederstrup
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 48a
Michel Laursen og Mette Jacobsdatter

Copuleret
fol 48a
Michel Laursen og Mette Jacobsdatter

Public absolveret
fol 48b
Anders Sørensen af Ildbjerg som besov den blinde mands datter
den blinde mands datter

1708

Top


Døbt
fol 49a
Søren Jensens datter af Stabrand (navn mangler)
Rasmus Madsens søn af Ildbjerg - Mads
Peder Rasmussens søn af Mårup - Rasmus
Christen Sørensens datter af Mårup - Karen
Laurs Rasmussens søn af Nødager - Hans
Jens Tolstrups søn af Nødager - Søren
Hans Pedersens søn af Skårup - Peder
Rasmus Feldbereders datter af Mårup - Birgitte
hyrdens søn af Mårup - Jens
Christen Brochs datter af Mårup - Karen
Søren Michelsens søn af Pederstrup - Michel
Jørgen Giødesens datter af Nødager - Kirsten
Anne Michelsdatter Kruses uægte barn - Mads (soldat Peder Nielsen af Lyngby sogn)
Jens Bondes søn af Pederstrup - Jens
Rasmus Christophersens søn - Christopher

Begravet
fol 49b
Rasmus Laursens moder af Mårup
Jørgen Vesters søn Christen af Pederstrup
Grev Mette og
Jens Ibsens navnløse barn
Christen Sørensens hustru af Mårup
Hans Pedersens dødfødte barn af Mårup
Jens Ibsens mindste? barn af Stabrand
Christen Sørensens mindste datter af Mårup
Rasmus Hemmedsens mindste barn af Pederstrup
Jens Ibsens tredie barn af Stabrand
Søren Rasmussens vanføre søster
Peder Bødkers mindste barn Niels af Stabrand
Søren Jensens mindste datter af Stabrand
Hans Pedersens søn Peder af Skårup
Anne Michelsdatters uægte barn

Introduceret
fol 50a
Hans Vesters hustru af Pederstrup
smedens hustru af Stabrand
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Rasmus Madsens? hustru af Ildbjerg
Jens Pedersens hustru af Mårup efter dødfødt barn
Peder Jensens hustru af Mårup
Laurs Rasmussens hustru af Nødager
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Skårup
Rasmus Feldbereders hustru af Mårup
Søren Michelsens hustru af Pederstrup
Christen Brochs hustru af Mårup
Jørgen Giødesens hustru af Nødager

Trolovet
fol 50b
Søren Michelsen af Kejlstrup og Mette Michelsdatter af Pederstrup
Rasmus Post og Jens Clemensens datter Dorthe
Mads Moch og Christen Jensens broderdatter Else Pedersdatter
Rasmus Slot? og Maren Annebo
Rasmus Christophersen og Dorthe Høghs?
Christen Pedersen af Albøge og Gertrud Jensdatter af Nødager

Copuleret
fol 50b
Søren Michelsen af Kejlstrup og Mette Michelsdatter af Pederstrup
Mads Moch og Else Pedersdatter
Rasmus Post og Dorthe Jensdatter
Rasmus Christophersen og Dorthe Madsdatter
Rasmus Slot? og Maren Andersdatter Annebo

Public absolveret
fol 50b
den blinde mands datter af Mårup

1709

Top


Døbt
fol 51a
Laurs Hansens søn af Mårup - Hans
Niels Sørensens søn af Stabrand - Rasmus
Søren Kruses søn af Pederstrup - Jens
Michel Laursens datter - Anne (døde strax)
Rasmus Hemmedsens søn af Pederstrup - Hans
Jens Ibsens datter af Stabrand - Karen
Oluf Ibsens søn af Stabrand - Jens
kaptajn Ramsharts søn - Hans Conrad Riise
Søren Jensens datter af Stabrand - Elle
Hans Pedersens søn af Skårup - Søren
Otte Ebbesens søn af Stabrand - Mads
Rasmus Jensen Laursens søn af Mårup - Mads
Peder Murmands søn - Jens

Begravet
fol 51b
Peder Rasmussen Smed af Stabrand
Jens Michelsen af Stabrand
Søren Kruses datter Maren af Pederstrup
Dorthe Michels af Pederstrup
Jens Mochs navnløse barn af Pederstrup
Jørgen Vævers moder af Mårup
Jens Tolstrups søn Søren
Michel Laursens nyfødte barn Anne
Christen Brochs mindste datter Karen
Søren Kruses mindste barn
gl Hans Hemmedsen af Pederstrup
Laurs Knudsens søn Michel af Stabrand
Rasmus Hansens mindste barn Hans af Pederstrup
Søren Skaarups søn Peder som omkom ved ildebrand d 28 maj
Michel Vesters stedmoder af Horstved
gl Christen Christensen? af Pederstrup
Knud Nielsen? af Stabrand

Introduceret
fol 52a
Rasmus Christophersens hustru
Jens Bondes hustru af Pederstrup
Laurs Hansens hustru af Mårup
Jens Mochs hustru af Pederstrup efter abort
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Niels Sørensens hustru af Stabrand
Michel Laursens hustru af Krarup
Laurs Knudsens hustru af Stabrand
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Jens Ibsens hustru af Stabrand
Oluf Ibsens hustru af Stabrand
Søren Jensens hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru i Skårup
Oluf Ebbesens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 52b
Rasmus Sørensen af Pederstrup og Mette Jensdatter Smedeenke af Stabrand
Michel Jensen af Obdrup og Anne Nielsdatter af Mårup
Rasmus Laursen og Karen Nielsdatter
Rasmus Jensen og Sidsel Pedersdatter af Horstved

Copuleret
fol 52b
Christen Pedersen af Albøge og Gertrud Jensdatter af Nødager
Michel Jensen af Obdrup og Anne Nielsdatter
Rasmus Smed og Mette Jensdatter af Stabrand

Public absolveret
fol 53a
den gl Anne Lærkes for udeblivelse


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c