s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1810-13


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1810
1811
1812
1813
 


1810

fol 153a
Karen Jensdatters uægte barn af Stabrand - Maren (Andreas fra Segalt)
fol 153b
gårdmand Jørgen Rasmussen Smeds og Inger Sørensdatters barn af Pederstrup - Anne Marie
gårdmand Jørgen Rasmussen Smeds hustru af Pederstrup (introduceret)
Gertrud Christensdatters uægte søn Anders af Nødager -13 dage
Gertrud Christensdatters uægte søn Christen af Nødager -14 dage
Karen Jensdatters uægte datter Maren af Stabrand - 7 uger
fol 154a
enkemand Søren Jørgensen ved Bjørnholm og Maren Nielsdatter af Pederstrup (trolovet)
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Jensdatters hjemmedøbte tvillinger af Stabrand - Søren og Hans
Knud Johansen og Anne Sørensdatter begge af Stabrand (copuleret)
enkemand Søren Jørgensen af Bjørnholm og Maren Nielsdatter af Pederstrup (copuleret)
husmand Søren Sørensen Laursens hustru Bodil Cathrine Christiansdatter af Nødager - 44 år
gårdmand Søren Stubs søn Søren af Stabrand - 7 dage
fol 154b
gårdmand Jens Pedersen Greves hjemmedøbte tvilling Hans og en navnløs af Pederstrup - 4 og 6 dage
gårdmand Jens Pedersen Greves hustru Bodil Pedersdatter - 39 år
husmand Terkild Hansen Smeds og Birthe Marie Jensdatters barn af Stabrand - Jens
Terkild Smeds hustru af Stabrand (introduceret)
skolelærer Peder Spendrups og Anne Jensdatters barn af Nødager - Hans
fol 155a
skolelærer Spendrups hustru af Nødager (introduceret)
enkemand Jens Pedersen Greve og Anne Hansdatter begge af Pederstrup (trolovet)
gårdmand Christen Rasmussen Friis og Maren Rasmusdatters barn af Horstved - Rasmus
indsidder Hans Rasmussen Svendsens og Birthe Jensdatters barn af Mårup - Jens
fol 155b
gårdmand Christen Friises hustru af Horstved (introduceret)
Hans Rasmussen Svendsens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Søren Olufsen Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
sl Peder Krarups datter Mette Marie Pedersdatter af Nødager - 30 år
Thomas Hansen af Stabrand og Bodil Rasmusdatter af Pederstrup (trolovet)
enkemand Søren Sørensen af Nødager og Dorthe Rasmusdatter af Stabrand (trolovet)
gårdmand Rasmus Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Nørlund ved Mårup - Anne Marie
gårdmand Rasmus Christensens hustru af Nørlund (introduceret)
fol 156a
indsidder Jens Frandsens hustru Margrethe Kirstine Sørensdatter af Stabrand - 74 år
enkemand Jens Pedersen Greve og Anne Hansdatter begge af Pederstrup (copuleret)
husmand Søren Mortensen Smeds og Kirsten Nielsdatters barn af Nødager - Niels
Søren Mortensen Smeds hustru af Nødager (introduceret)
Søren Christensen af Fladstrup og Kirsten Olufsdatter af Horstved (trolovet)
indsidder Søren Jørgensen Kjeldsens og Maren Nielsdatters barn af Pederstrup - Mette Kirstine
fol 156b
indsidder Søren Jørgensen Kjeldsens hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Hansen og Marie Cathrine Jensdatter begge af Pederstrup (trolovet)
gårdmand Anders Jensen Tolstrups og Maren Pedersdatters barn af Mårup - Dorthe Marie
gårdmand Anders Jensen Tolstrups hustru (introduceret)
enkemand Christen Christophersen af Allelev død i Stabrand - 62 år
enkemand og husmand Søren Sørensen Laursen af Nødager og Dorthe Rasmusdatter af Stabrand (copuleret)
husindsidder Jens Laursens og Sidsel Sørensdatters barn af Pederstrup - Søren
fol 157a
indsidder Jens Laursens hustru af Pederstrup (introduceret)
Søren Christensen af Fladstrup og Kirsten Olufsdatter af Horstved (copuleret - i Lyngby kirke)
boelsmand Hans Christensen Krarups og Anne Nielsdatters barn af Mårup - Christen
boelsmand Hans Christensen Krarups hustru af Mårup (introduceret)
Jens Hansen og Marie Cathrine Jensdatter begge af Pederstrup (copuleret)
gårdmand Søren Christensens og Maren Laursdatters barn af Mårup - Mariane
gårdmand Søren Christensens hustru af Mårup (introduceret)
fol 157b
gårdmand Jens Mortensen Smeds og Maren Jørgensdatters barn af Krarup - Jørgen
gårdmand Jens Mortensens hustru af Krarup (introduceret)
Thomas Hansen af Stabrand og Bodil Rasmusdatter af Pederstrup (copuleret)
gårdmand Søren Iversen af Stabrand - 54 år
indsidder Thomas Laursen Drejers og Christiane Sørensdatters barn af Stabrand - Marie Cathrine
indsidder Thomas Laursen Drejers hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Jens Nielsen Hjulmands og Kirsten Pedersdatters barn - Severine
fol 158a
indsidder Jens Nielsen Hjulmands hustru af Pederstrup (introduceret)
husmand Hans Pedersen Ildbjergs og Maren Pedersdatters hjemmedøbte tvillinger af Mårup - Maren og Anne
husmand Hans Pedersen Ildbjergs tvillinger af Mårup - 4 dage
landmåler Groulevs og Anne Marie Smollerups barn af Pederstrup - Johanne Marie
indsidder Jens Hansens og Marie Cathrine Jensdatters barn af Pederstrup - Hans
fol 158b
landmåler Groulevs hustru af Pederstrup (introduceret)
indsidder Jens Hansens hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Thuesens hustru Dorthe Marie Sørensdatter af Pederstrup - 49 år
gårdmand Hans Laursens og Mariane Jensdatters barn af Nødager - Jens
Hans Laursens hustru af Nødager (introduceret)
fol 159a
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Inger
Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
husmand Peder Pedersen Greves og Maren Rasmusdatters barn af Pederstrup - Mette Marie
gårdmand Peder Pedersen Greves hustru (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Krarups hustru Bodil Jensdatter af Mårup - 22 år
gårdmand Niels Christensen Krarups og sl Bodil Jensdatters barn af Mårup - Karen
fol 159b
møller Christen Holcks og Inger Frandsdatters barn af Mårup mølle - Maren
gårdmand Søren Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Skårup - Maren
boelsmand Knud Johansen Bødkers og Anne Sørensdatters barn af Stabrand - Anne
gårdmand Søren Jørgensens hustru (introduceret)
boelsmand Knud Johansen Bødkers hustru (introduceret)
fol 160a
enkemand og gårdmand Niels Christensen Krarup og Kirsten Pedersdatter begge af Mårup (trolovet)
indsidder Jens Nielsen Hjulmands datter Severine af Pederstrup - 15 uger

1811

Top


fol 160a
møller Christen Holcks datter Maren af Mårup mølle - 4 uger
møllerens hustru Inger Frandsdatter af Mårup mølle (introduceret)
indsidder Hans Marcussens og Inger Rasmusdatters barn af Stabrand - Jens
gårdmand Jens Sørensen Olufsens datter Mariane af Stabrand - 13 dage
Jens Olufsens hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Hans Marcussens hustru af Stabrand (introduceret)
fol 160b
indsidder Hans Pedersen Ildbjergs hustru Maren Pedersdatter af Mårup (introduceret)
aftægtsenke Dorthe Marie Jensdatter af Nødager - 86 år
husmand Anders Sørensen Gaardsteds og Mette Poulsdatters dødfødte tvillingesønner af Mårup (begravet)
enkemand Niels Christensen Krarup og Kirsten Pedersdatter begge af Mårup (copuleret)
Niels Jensen af Drammelstrup og Anne Sophie Jensdatter af Stabrand (trolovet)
gårdmand Niels Christensen Krarups datter Karen af Mårup - 13 uger
gårdmand Jens Pedersen Bondes hustru Mette Marie Rasmusdatter af Pederstrup - 40 år
fol 161a
husmand Niels Hansen Vesters og Maren Nielsdatters barn af Stabrand - Maren
Niels Hansen Vesters hustru af Stabrand (introduceret)
aftægtsmand Rasmus Pedersen Slots hustru Anne Rasmusdatter af Pederstrup - 64 år
gårdmand Peder Rasmussen Vesters og Birthe Laursdatters barn af Pederstrup - Søren
gårdmand Peder Rasmussen Vesters hustru af Pederstrup (introduceret)
husmand Anders Gaardsteds hustru af Mårup (introduceret)
fol 161b
husmand Søren Sørensen Laursens og Dorthe Rasmusdatters barn af Nødager - Bodil Cathrine
Søren Sørensen Laursens hustru af Nødager (introduceret)
gårdmand Niels Jørgensen Homaa af Horstved - 23 år
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Birthe Jensdatters dødfødte datter af Stabrand (begravet)
Niels Jensen af Drammelstrup og Anne Sophie Jensdatter af Stabrand (copuleret)
glarmester Hans Christian Olufsens hustru Birthe Marie Rasmusdatter af Mårup (introduceret)
fol 162a
husmand Niels Sørensen Hares hustru Maren Sørensdatter af Stabrand - 60 år
gårdmand Søren Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
husmand Jacob Sørensen Kochs og Kirstine Christensdatters barn af Pederstrup - Jens Christian
husmand Jens Marcussens og Maren Laursdatters barn af Stabrand - Jens
husmand Jacob Kochs hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Marcussens hustru af Stabrand (introduceret)
fol 162b
gårdmand Hans Laursens søn Jens af Nødager - 36 uger
gårdmand Jacob Sørensens og Maren Hansdatters barn af Nødager - Maren
Jacob Sørensens hustru af Nødager (introduceret)
Hans Rasmussens søn Rasmus af Mårup - 2½ år
Hans Rasmussens søn Jens af Mårup - 1½ år
Marie Kirstine Hansdatters uægte barn af Stabrand - Mads (soldat Mads Groesen af Haldum)
fol 163a
husmand Christen Frandsen af Mårup - 68 år
indsidder Anders Jensen Sadelmagers og Anne Jensdatters barn af Nødager - Jensine Marie
Anders Sadelmagers hustru af Nødager (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Greves og Anne Hansdatters barn af Pederstrup - Bodil
gårdmand Jens Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
fol 163b
Laurs Christensens enke almisselem Dorthe Johanne Jensdatter af Stabrand - 80 år
gårdmand Niels Andersen Kieps hustru Karen Jensdatter af Stabrand - 26 år
gårdmand Niels Andersen Kieps og sl Karen Jensdatters barn af Stabrand - Jens
aftægtsmand Peder Hansen af Ildbjerg - 71 år
Christopher Pedersen og Maren Jensdatter begge af Stabrand (trolovet)
gårdmand Niels Andersen Kieps søn Jens af Stabrand - 5 uger
Christopher Pedersen og Maren Jensdatter begge af Stabrand (copuleret)
fol 164a
Søren Laursen af Nødager og enke Anne Marie Rasmusdatter af Mårup (trolovet)
gårdmand Niels Christensen Krarups hustru Kirsten Pedersdatter af Mårup - 29 år
enkemand Niels Andersen Kiep af Stabrand og Dorthe Jacobsdatter ibd (trolovet)
husmand Jens Sørensen Thuesens og Birthe Marie Jensdatters barn af Pederstrup - Søren
Jens Thuesens hustru af Pederstrup (introduceret)
fol 164b
gårdmand Peder Rasmussen Vester af Pederstrup - 52 år
Søren Laursen af Nødager og enke Anne Marie Rasmusdatter af Mårup (copuleret)
ungkarl Christopher Sørensen af Stabrand - 56 år
enkemand Niels Andersen Kiep og Dorthe Jacobsdatter af Stabrand (copuleret - i Lyngby kirke)
husmand Christen Jensen Bend af Pederstrup - 60 år

1812

Top


fol 164b
hr Niels Joensens og Mette Jensdatters barn - Søren
hr Joensens hustru Mette Jensdatter af Pederstrup (introduceret)
fol 165a
almisselem og enke Mette Pedersdatter Christians af Nødager - 80 år
gårdmand Rasmus Christensens hjemmedøbte søn Christen af Nørlund - 10 dage
Jens Jensen af Koed og enke Birthe Laursdatter af Pederstrup (trolovet)
gårdmand Hans Laursens og Mariane Jensdatters barn af Nødager - Else Marie
gårdmand Jens Sørensen Olufsens og Margrethe Svenningsdatters barn - Svenning
fol 165b
gårdmand Hans Laursens hustru af Nødager (introduceret)
gårdmand Jens Sørensen Olufsens hustru af Stabrand (introduceret)
gårdmand Palle Storchs og Pauline Langes barn af Mårupvad - Johanne Marie
gårdmand Christen Rasmussen Friis og Maren Rasmusdatters barn af Horstved - Niels
fol 166a
gårdmand Palle Storchs hustru ved Mårupvad (introduceret)
gårdmand Christen Friises hustru af Horstved (introduceret)
husmand Jens Jensen Bend af Pederstrup - 44 år
gårdmand Rasmus Nielsens søn Laurs af Pederstrup - 30 år
husmand Søren Mortensen Smeds hjemmedøbte datter Mette Sophie af Nødager - 13 dage
almisselem og enke Maren Krarups - 75 år
gårdmand Christen Rasmussen Friises søn Niels af Horstved - 8 uger
gårdmand Rasmus Christensens hustru af Nørlund (introduceret)
smed Søren Mortensens hustru af Nødager (introduceret)
Niels Sørensen og enke Kirsten Jensdatter begge af Pederstrup (trolovet)
fol 166b
gårdmand Jens Pedersen Greves datter Bodil af Pederstrup - 9 mdr
Rasmus Slots datter Maren af Pederstrup - 21 år
pige Helene Rasmusdatter af Stabrand - 29 år
gårdmand Jacob Ebbesens og Marie Christiane Johan Martinsdatters barn af Kelstrup - Ebbe
gårdmand Jacob Ebbesens hustru af Kelstrup (introduceret)
aftægtsenke Bodil Laursdatter af Pederstrup - 77 år
indsidder Michel Nielsen Finum af Horstved - 82 år
husmand Niels Hansen Vesters hustru Maren Nielsdatter af Stabrand - 36 år
fol 167a
gårdmand Anders Jensen Tolstrups og Maren Pedersdatters tvillinger af Mårup - Jens og Peder
Anders Jensen Tolstrups tvilling Peder - 2 dage
gårdmand Mads Pedersens og Maren Knudsdatters barn af Stabrand - Mette
gårdmand Mads Pedersens hustru af Stabrand (introduceret)
husmand og smed Terkild Hansens og Birthe Marie Jensdatters barn af Stabrand - Karen
fol 167b
Terkild Hansens hustru af Stabrand (introduceret)
Jens Jensen af Koed og enke Birthe Laursdatter af Pederstrup (copuleret)
husmand Laurs Sørensen Smed af Nødager, druknet i sundet - 72 år
gårdmand Anders Jensen Tolstrups tvilling Jens af Mårup - 14 dage
gårdmand Anders Tolstrups hustru Maren Pedersdatter af Mårup (introduceret)
gårdmand Søren Stubs hustru Else Birthe Jensdatter af Stabrand (introduceret)
indsidder Anders Sørensen Gaardsteds hustru Mette Poulsdatter af Mårup (introduceret)
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Søren
fol 168a
husindsidder Anders Sørensen Gaardsteds og Mette Poulsdatters barn af Mårup - Poul
Hans Rasmussen Svendsens og Birthe Jensdatters barn af Mårup - Mariane
Hans Rasmussen Svendsens hustru af Mårup (introduceret)
glarmester Hans Christian Olufsens hjemmedøbte datter Marie Kirstine - 14 dage
glarmester Hans Christian Olufsens hustru af Mårup (introduceret)
Niels Sørensen og enke Kirsten Jensdatter begge af Pederstrup (copuleret)
fol 168b
enkemand Niels Hansen Vester og Johanne Andersdatter begge af Stabrand (trolovet)
gårdmand Hans Pedersen Greves hjemmedøbte datter Mette Marie af Pederstrup - 8 uger
gårdmand Hans Pedersen Greves hustru Gertrud Hansdatter af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Søren Olufsen Stubs søn Jens af Stabrand - 13 år
skolelærer Peder Rasmussen Spendrup af Nødager - 45 år
gårdmand Jørgen Smed af Pederstrup - 50 år
gårdmand Niels Hare af Stabrand - 52 år
gårdmand Thomas Laursens hustru Bodil Rasmusdatter af Pederstrup - 26 år
fol 169a
husmand Grev Søren af Nødager - 48 år
avlskarl Jørgen Hansen Træskomand, kvalt i sammenstyrtet lergrav - 42 år
smeden Søren Mortensen af Nødager - 38 år
gårdmand Søren Stubs moder Anne af Stabrand - 73 år
husmand Niels Pallesens hustru Maren Jensdatter af Pederstrup - 42 år
gårdmand Peder Pedersens hustru Anne Sørensdatter af Pederstrup - 70 år
gårdmand Søren Stubs søn Søren af Stabrand - 14 dage
gårdmand Jacob Sørensen af Nødager - 37 år
aftægtsmand Jens Pedersen Bonde af Pederstrup - 76 år
fol 169b
sl gårdmand Peder Vesters søn Søren af Pederstrup - 1½ år
gårdmand Oluf Tolstrups og Anne Nielsdatters barn af Nødager - Niels
gårdmand Oluf Tolstrups hustru af Nødager (introduceret)
enkemand Peder Pedersen gårdmand af Pederstrup og Marie Kirstine Jensdatter ibd (trolovet)
aftægtsmand Laurs Hansen alias Smede-Laurs af Nødager - 72 år
fol 170a
aftægtsmand Mads Sørensen Skaarup af Kelstrup - 84 år
Christen Philipsen af Drammelstrup og enke Kirsten Nielsdatter af Nødager (trolovet)
enkemand og husmand Laurs Jørgensen af Tirstrup og Marie Kirstine Hansdatter af Stabrand (trolovet)
Anne Kirstine Jensdatters uægte barn af Pederstrup - Jørgen (sl Jørgen Jensen af Nødager)
fol 170b
enkemand Niels Sørensen og Anne Kirstine Jensdatter begge af Pederstrup (trolovet)
Jens Jensen af Ebdrup og Inger Jørgensdatter af Pederstrup (trolovet)
Peder Fejrups hustru af Stabrand - 69 år
gårdmand Søren Christensens og Maren Laursdatters barn af Mårup - Gertrud Marie
fol 171a
gårdmand Søren Christensens hustru af Mårup (introduceret)
enkemand Peder Pedersen og Marie Kirstine Jensdatter begge af Pederstrup (copuleret)
Christen Philipsen af Drammelstrup og enke Kirsten Nielsdatter af Nødager (copuleret)
Johan Johansen Bødker af Stabrand (begravet)
husmand Morten Nielsens hustru Maren Pedersdatter af Pederstrup - 54 år

1813

Top


fol 171a
Mads Poulsen af Albøge og Mette Marie Rasmusdatter af Pederstrup (trolovet)
gårdmand Niels Christensen Krarups og Anne Nielsdatters barn af Mårup - Karen Marie
fol 171b
Jens Nielsen Tolstrup og enke Maren Hansdatter begge af Nødager (trolovet)
Laurs Thomasen af Pederstrup røgter hos hr Joensen ibd - 75 år
enkemand Niels Sørensen Pallesen og Anne Kirstine Jensdatter begge af Pederstrup (copuleret)
gårdmand Christen Rasmussen Friis og Maren Rasmusdatters barn af Horstved - Niels
fol 172a
gårdmand Christen Rasmussen Friises hustru af Horstved (introduceret)
Niels Christensen Krarups hustru af Mårup (introduceret)
Jens Jensen af Ebdrup og Inger Jørgensdatter af Pederstrup (copuleret)
Jens Bachmands enke Maren af Nødager - 76 år
aftægtsmand Rasmus Friises hustru Karen Pedersdatter af Horstved - 72 år
gårdmand Niels Christensen Krarups datter Karen Marie af Mårup - 14 uger
gårdmand Anders Andersen Sparres og Anne Marie Nielsdatters barn af Mårup - Laurs
husmand Peder Pedersen Greves og Maren Rasmusdatters barn af Pederstrup - Karen
Anders Sparres hustru (introduceret)
Peder Greves hustru (introduceret)
fol 174a
Jens Nielsen Tolstrup og enke Maren Hansdatter begge af Nødager (copuleret)
almisselem Mette Vejermøller af Stabrand - 98 år
Jacob Rasmussen og Karen Knudsdatter begge af Mårup (trolovet)
Mads Poulsen af Albøge og Mette Marie Rasmusdatter af Pederstrup (copuleret)
gårdmand Knud Jensen af Mårup - 65 år
gårdmand Jens Fløjstrups og Mette Nielsdatters barn af Krarup - Christen
Jens Christensen Fløjstrups hustru (introduceret)
indsidder Jens Laursens hustru Sidsel Sørensdatter af Pederstrup - 32 år
gårdmand Niels Andersen Kieps og Dorthe Jacobsdatters barn af Stabrand - Karen
fol 174b
Niels Andersen Kieps hustru af Stabrand (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Greves ældste datter af Pederstrup - 16 år
husmand Jens Marcussen af Stabrand - 52 år
gårdmand og sognefoged Mads Jensen Hare af Nødager - 51 år
gårdmand Jens Pedersens og Anne Hansdatters barn af Pederstrup - Bodil
Jens Pedersen Greves hustru (introduceret)
Jacob Rasmussen og Kirsten Knudsdatter begge af Mårup (copuleret)
husmand Anders Gaardsteds søn - 1 år
halvgårdmand Hans Bødker af ? - 42 år
husmand Hans Marcussens hustru? - 46 år
fol 174b2
stort set ulæselig
fol 115a
husmand Jens Hansens og Marie Cathrine Jensdatters barn af Pederstrup - Jens
gårdmand Christopher Pedersens hustru Maren Jensdatter af Stabrand - 19 år
møller Christen Holcks og Inger Frandsdatters barn af Mårup mølle - Inger Marie
Christen Holcks hustru (introduceret)
Christen Nielsen af Egens og enke Anne Marie Johansdatter af Stabrand (trolovet)
husmand Niels Pedersen af Mårup - 65 år
fol 115b
gårdmand Søren Jørgensens og Anne Sørensdatter af Skårup - Anne Margrethe
Søren Jørgensens hustru (introduceret)
halvgårdmand Peder Pedersen Hansens og Marie Kirstine Jensdatters barn af Pederstrup - Peder
Peder Pedersen Hansens hustru af Pederstrup (introduceret)
Niels Jensen af Pederstrup og Anne Kirstine Jensdatter af Nødager (trolovet)
Christen Philipsen Smeds og Kirsten Jensdatters barn af Nødager - Kirstine Marie
smed Christen Philipsens hustru af Nødager (introduceret)
boelsmand Rasmus Pedersens søn Jens af Stabrand - 3 uger
husmand Hans Vesters og Karen Jensdatters barn af Pederstrup - Peder
Hans Vesters hustru af Pederstrup (introduceret)
boelsmand Rasmus Pedersens hustru af Stabrand (introduceret)
hr Joensens og Mette Jensdatters barn af Pederstrup - Niels
hr Joensens hustru (introduceret)
gårdmand Jens Jensen Thue?sens og Inger Jørgensdatters barn af Pederstrup - Jens
Jens Thuesens hustru af Pederstrup (introduceret)
aftægtsmand Rasmus Bødker af Stabrand - 79 år
fol 116a
Christen Nielsen af Egens og enke Anne Marie Johansdatter af Stabrand (copuleret)
sl gårdmand Michel Jensen Hares enkes barn af Nødager - Micheline
gårdmand Michel Jensens enke af Nødager (introduceret)
gårdmand Jens Nielsen Tolstrups og Maren Hansdatters barn af Nødager - Jacob
gårdmand Jens Nielsen Tolstrups hustru af Nødager (introduceret)
gårdmand Hans Laursens og Mariane Jensdatters barn af Nødager - Laurs
fol 116b
gårdmand Hans Laursens hustru af Nødager (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Krarups hustru af Mårup efter hjemmedøbte tvillinger Niels og Christen som døde 7 dage gamle (introduceret)
Mads Ildbjergs hustru af Pederstrup efter navnløst barn (introduceret)
husmand Hans Christensen Krarups hustru af Mårup (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c